singapore-fakta

Singapore – Landsfakta

Singapore – Stad och Land

Officiellt namn: Republic of Singapore
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Singapore / 5 619 000

Yta (totalt): 697 km2
Kustlinje: 193 km
Lägsta punkt: Singapore-sundet (0 möh)
Högsta punkt: Bukit Timah (1 63 möh)
Viktigaste floder: Sungai Seletar
Större sjöar: Seletar Reservoir

Invånare, totalt: 5 782 000
Invånare/km2 (Landyta): 7 814
Befolkningstillväxt: 1.89 %
Spädbarnsdödlighet: 2
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män/Kvinnor 82.3 / 87.8

Folkgrupper:
Kineser 74.2 %, Malajer 13.3 %, Indier 9.2 %, Övriga 3.3 %

Religion:
Buddism 33.9 %, Islam 14.3 %, Taoism och Konfucianism 11.3 %, Katoliker 7.1 %, Hinduism 5.2 %, övriga kristna 11.0 %, övriga religioner 0.7 %, ingen religion 16.4 %

Språk:
Officiella språk är engelska. kinesiska, malajiska och tamil, olika kinesiska och indiska dialekter mfl

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 98.6 / 95.0
Andel barn som börjar i grundskolan: Uppgift saknas
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 (Sverige 19)

Självständighet: 9 augusti, 1965
Nationaldagar: 9 augusti (självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 21 år

BNP/ capita: USD 52 889 (2015)
Valuta: Singapore dollar (SGD)
Största handelspartners (export): Malaysia, Kina, USA

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.0 %

Elkonsumtion per person: 8 690 kWh (Sverige 14 290 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 95.3 % (Sverige 9.5 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 4.32 (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: 11 899 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 3.2 %

Mobiltelefoner: 8 211 000 (2015)
Internetanvändare: 4 650 000 (82.1 % av befolkningen)  (2015)

Järnvägsnät: 25 km
Vägnät (större vägar): 3 425 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2016/10

Singapore flagga


Flaggan infördes år 1959 och färgerna symboliserar internationellt broderskap, renhet och dygd.

Halvmånen och stjärnorna står för ”ett ungt land på uppåtgående i ideell strävan mot demokrati, fred, framsteg, rättvisa och jämlikhet”.

Singapore riksvapen


Lejonet i riksvapnet anspelar på namnet Singapura som betyder ”Lejonstaden” och tigern är ett minne av förbundet med Malaysia.

Valspråket lyder: ”Framåt, Singapore!”

Singapores nationalhymn

Singapore karta

För mer information om Singapore och min resa se:     singapore     singapore-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik