tyskland-fakta

Tyskland – Landsfakta

Officiellt namn: Bundesrepublik Deutschland
Statsskick: Republik, förbundsstat
Huvudstad/Invånare: Berlin / 3 563 000

Yta (totalt): 357 022 km2
Kustlinje: 2 389 km
Lägsta punkt: Neuendorf bei Wilster -3.54 m
Högsta punkt: Zugspitze 2 963 möh
Viktigaste floder: Rhen, Elbe, Donau, Main, Weser
Större sjöar: Bodensjön

Invånare, totalt: 80 723 000
Invånare/km2 (Landyta): 232
Befolkningstillväxt: -0.16 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 78.4 / 83.1

Folkgrupper:
Tyskar 91.5 %, Turkar 2.4 %, övriga 6.1 %

Religion:
Protestanter 34.0 %, Romersk katolsk 34.0 %, Muslimer 3.7 %, övriga och icke troende 28.3 %

Språk:
Tyska är officiellt språk, många övriga språk beroende på befolkningsmixen

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 97.7 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 19)

Självständighet: 18 januari, 1891
Nationaldagar: 3 oktober (Sammanslagning av Väst- och Östtyskland)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 41 219 (2015)
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartners (export): EU, USA, Kina

Befolkning under fattigdomsgräns: 15.5 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.7  %

Elkonsumtion per person: 7 270 kWh (Sverige 14 290 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 45.7 % (Sverige 9.5 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 8.92 (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: 31 545 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 1.2 %

Mobiltelefoner: 96 360 000 (2015)
Internetanvändare: 70 820 000 (2015)

Järnvägsnät: 43 468 km
Vägnät (större vägar): 645 000 k (87.6 % av befolkningen) (2015)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2017/01 

Tyskland – flagga

Tysklands  flagga antogs officiellt 1919 och har sedan dess varit landets flagga, dock med ett avbrott under åren 1933-1945 då nazisterna införde en annan flagga.

När Weimarrepubliken bildades 1919 fastställdes flaggans färger till svart, rött och guld som haft en viktig roll i den tyska historien och som har rötter i det medeltida baneret som användes av den helige romerske kejsaren.

Tyskland – Statsvapen

Tysklands statsvapen, förbundsvapen ”Bundeswappen” eftersom Tyskland är en förbundsrepublik, visar en svart örn i ett fält av guld. I Tyskland kallas vapnet ofta för ”Der Bundesadler”.

Örnen var från början en kejserlig symbol i det Heliga Romerska Riket, Tysk-Romerska riket. Under årens lopp kom dock örnen alltmer att uppfattas som en symbol för Tyskland.

En örn ingick även i vapnet för Kejsardömet Tyskland som bildades 1871 och den därpå följande Weimarrepubliken.

Det nuvarande vapnet antogs av Tyskland år 1919. 1935 ersatte det av Nazitysklands örn. 1950 återtog Västtyskland vapnet. Vid sammanslagningen av Väst- och Östtyskland år 1990 blev vapnet det återförenade landets gemensamma statsvapen.

Den design som nu används som statsvapen, som även användes av Weimarrepubliken, tecknades av Tobias Schwab, 1887–1967, och presenterades 1928.

Tyskland – Karta

,

Läs om min resa i Tyskland

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se /  rainer stalvik