färöarna-fakta

Färöarna – Landsfakta

Färöarna – Nordatlantiska pärlor

Officiellt namn: Foroya
Statsskick: Monarki, enhetsstat (del av Danmark)
Huvudstad/Invånare: Torshavn / 21 000

Yta (totalt): 1 393 km2
Kustlinje: 1 117 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt:  Slaettartindur ( 882 möh)
Största floder: Gudenå (Danmark)
Största sjöar: Arresö (Danmark)

Invånare, totalt: 50 456
Invånare/km2: 3
Befolkningstillväxt: 0.53 %
Spädbarnsdödlighet: 6
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 77.8 / 83.1

Folkgrupper:
Färöingar 89.2 % (av skandinaviskt och brittiskt ursprung), danskar 7.1 %, övriga folkgrupper 3.7 %

Religion:
Protestantisk 89.3 %, övriga religioner och ospecificerade 11. 7 %

Språk:
Färöiska 93.8 %, Danska 3.2 %, övriga språk 3.0 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 100.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 10 (DK) (Sverige 19)

Självständighet: Visst självstyre sedan 1948, del av Danmark
Nationaldag: 29 juli
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 60 707 (DK) (2014)
Valuta: Dansk Krona (DKK), Färöisk Krona (FK)
Största handelspartners (Export): Ryssland, Storbritannien, Danmark

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 12.6 % (DK)

Elkonsumtion per person: 6 039 kWh (DK) (Sverige 14 240 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 60.1 % (DK) (Sverige 9.5 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 7.25 (DK) (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: Uppgift saknas

Militära utgifter i % av BNP:  1.3 % (DK)

Mobiltelefoner: 63 000 (2015)
Internetanvändare: 47 000 (94.2 % av befolkningen) (2015)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 960 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2016/09

Färöarna flagga

Färöarnas flagga har varit i bruk sedan 1931 men blev officiellt fastställd 1948. Flaggan kan, utan särskilt tillstånd, användas överallt i Danmark.

Färöarna riksvapen

Färöarnas riksvapen överensstämmer med det danska.
Riksvapnet är känt från Valdemar den Stores tid (1157 – 1182).

Ursprungligen var antalet hjärtan obestämt men 1819 fastställdes deras antal till nio.

Färöarna karta

För mer information om Färöarna och min resa se:     färöarna     färöarna-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik