indonesien-fakta

Indonesien – Landsfakta

Indonesien – Människor och öar

Officiellt namn: Republik Indonesia
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare:  Jakarta / 10 323 000

Yta (totalt): 1 904 569 km2
Kustlinje: 54 716 km
Lägsta punkt:  Indiska Oceanen (0 möh)
Högsta punkt:  Puncak Jaya (5 030 möh)
Största floder:  Kapaus, Mahakam (Borneo/Kalimantan) Batang Hari, Musi (Sumatra) Mamberano, Digul (Papua)
Största sjö: Danau Toba (Sumatra)

Invånare, totalt: 258 316 000
Invånare/km2 (Landyta): 140
(Java och Madura 868, Bali 521, Sumatra 86, Sulawesi 73, Kalimantan 19)
Befolkningstillväxt:  0.89 %
Spädbarnsdödlighet: 24
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 70.1 / 75.5

Folkgrupper:
Javaneser 40.1 %, Sundaneser 15.5 %, Malajer 3.7 %, Batak 3.6 %, Madureser 3.0 %, Betawi 2.9 %, Minangkabau 2.7 %, Bugineser 2.7 %, Banteneser 2.0 %, Banjareser 1.7 %, Balineser 1.7 %, Acehneser 1.4 %, Dayaker 1.4 %, Sasak 1.3 %, Kineser 1.2 %, övriga 15.0 %

Religion:
Muslimer 87.2 %, Protestanter 7.0  %, Romersk katolsk 2.9 %, Hinduer 1.7 %, övriga religioner (inklusive Buddhister och Konfucianer), ospecificerade 0.4 % (Folkräkning 2000)

Språk:
Officiellt språk är Bahasa Indonesia (indonesiska), engelska, holländska. Dessutom talas mer än 700 olika regionala språk

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män/Kvinnor 96.3 / 91.5
Andel barn som börjar i grundskolan: 92.2 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 35 (Sverige 19)

Självständighet: 17 augusti, 1945
Nationaldag: 17 augusti
Rösträttsålder: 17 år

BNP/invånare: USD 3 492
Valuta: Rupiah (IDR)
Största handelspartners (export): Kina, Singapore, Sydkorea

Befolkning under fattigdomsgräns: 11.3 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 31.3 %

Elkonsumtion per person: 733 kWh (Sverige 14 290 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 83.5 % /Sverige 9.5 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 2.31 (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: 8 802 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 0.8 %

Mobiltelefoner: 3338 426 000 (2015)
Internetanvändare: 56 257 000 (22.0 % av befolkningen)  (2015)

Järnvägsnät: 8 159 km
Vägnät (större vägar): 496 607 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2016/09

Indonesien flagga


Den indonesiska flaggans ursprung kan dateras till ett uppror på 1200-talet. År 1922 kom den att användas av den nationella befrielserörelsen. Flaggan blev officiell först då landet blev självständigt år 1945.

Indonesien riksvapen

Riksvapnet visar hinduernas heliga fågel örnen Garuda, som är gudomligheten Vishnus budbärare.

I centrum på vapenskölden syns en femuddig stjärna som symboliserar tron på det gudomliga. Buffelhuvudet är en symbol för landets suveränitet och kampen för oberoende. Trädet står för landets självförtroende och sädesaxen visar på välståndet. Kedjan symboliserar samhörigheten mellan folkgrupperna.

Texten längst ned  betyder: ”Enighet i mångfald”.

Indonesiens nationalhymn

Indonesien karta

För mer information om Indonesien se:     indonesien-sulawesi     indonesien-papua

För information om mina resor i Indonesien se:     sulawesi-resa     nya guinea-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik