island-fakta

Island – Landsfakta

Island – Sagornas ö

Officiellt namn: Lydhveldid Island
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Reykjavik / 118 200

Yta (totalt): 103 000 km2
Kustlinje: 4 970 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt: Hvannadalshnukur ( 2 119 möh)
Största flod: Thjórsá (237 km)
Större sjöar: Thingvallavatn, Myrvatn, Kleifarvatn, Lagarfljoi

Invånare, totalt: 317 350
Invånare/km2 (Landyta): 3
Befolkningstillväxt: 0.65 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 79 / 84

Folkgrupper: Islänningar (blandning av norskt och keltiskt ursprung) 94 %, övriga 6 %

Religion: Evangelisk-luthersk 76.2 %, Romersk katolsk 3.4 %, Reykjaviks frikyrka 2.9 %, Hafnarfjördur frikyrka 1.9 %, övriga religioner 4.6 %, ingen religion 5.2 %, övriga och ospecificerade 5.9 %

Språk: Isländska

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 98.5 %

Självständighet:  17 juni, 1944 från Danmark
Nationaldag: 17 juni
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 47 412
Valuta: Krona (ISK)
Större handelspartners (export): Nederländerna, Tyskland, Storbritannien

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 13.6 %

Elkonsumtion per invånare: 52 374 kWh (Sverige 14 030 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 4.7 %
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 6.17 (Sverige 5.60)

Antal besökare årligen: 1 213 000

Militära utgifter i % av BNP: 0.1 %

Mobiltelefoner: 346 000
Internetanvändare: 301 600 (2009)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 12 890 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2015/03

Island flagga

Islands flagga stammar från omkring 1913. Den blev officiellt införd den 19 juni, 1915 för användning på Island och på isländska fartyg i inhemska vatten. Flaggan godkändes av den danske kungen 1919. I samband med självständighets- förklaringen  den 17 juni, 1944 fastställdes den som landets flagga.

Färgerna rött och blått har sedan gammalt varit Islands färger. Genom att belägga det vita korset med ett rött betonades i färg och form en anknytning till Norge varifrån Island främst koloniserats. Genom att välja en korsflagga visade Island sin samhörighet med Norden.

Island riksvapen

I riksvapnet ser man den isländska flaggan. Sköldhållare är fyra sagoväsen som anses vara Islands beskyddare. Dessa är omnämnda i Snorre Sturlasons ”Heimskringla”.
Skölden vilar på en platta av basalt som symboliserar öns kustlinje.

Riksvapnets utseende fastställdes i dess nuvarande utformning i samband med självständigheten 1944.

Island karta

För mer information om Island och min resa se:     island     island-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
stalvik.se / rainer stalvik