kambodja-fakta

 

Kambodja – Landsfakta

Kambodja – Indokinas hjärta

Officiellt namn:  Preahreacheanachakr Kampuchea
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Phnom Penh / 1 731 000

Yta (totalt): 181 035 km2
Kustlinje: 443 km
Lägsta punkt: Siamviken (0 möh)
Högsta punkt: Phnom Aorat ( 1 813 möh)
Största floder: Mekong, Tonle Sap
Största sjö: Tonle Sap

Invånare, totalt: 15 957 000
Invånare/km2 (Landyta): 87
Befolkningstillväxt: 1.56 %
Spädbarnsdödlighet: 49
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 62 / 67.1

Folkgrupper:
Khmerer 90.0 %, Vietnameser 5.0 %, Kineser 1.0 %, Övriga 4.0 %

Religion:
Theravada buddhism 96.9 %, Muslimer 1.9 %, Kristna 0.4 %, Övriga 0.8 %

Språk:
Khmer  (officiellt språk) 96.3 %, övriga språk 3.7 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 84.5 / 70.5
Andel barn som börjar i grundskolan: 98.4 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 47 (Sverige 19)

Självständighet: 9 november, 1953 från Frankrike
Nationaldag: 9 november
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ invånare: USD 1  095 (2014)
Valuta: Riel (KHR)
Största handelspartners (export): Kina, USA, Vietnam

Befolkning under fattigdomsgräns: 17.7 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 0.5 %

Elkonsumtion per person: 206 kWh (Sverige 14 290 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 32.7 % (Sverige 9.5 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 0.31 (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: 4 210 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 1.7 %

Mobiltelefoner: 20 851 000 (2015)
Internetanvändare: 2 985 000 (19.0 % av befolkningen) (2015)

Järnvägsnät: 642 km
Vägnät (större vägar): 44 709 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2016/09

Kambodja flagga

flagga_kambodja

Från 1863 var Kambodja anslutet till Franska Indokina. Landet erhöll full självständighet 1955. Då introducerades denna flagga men, togs bort under den 40 år långa perioden av inbördeskrig. Nu är den återiförd.

I det blå mittfältet på flaggan visas templet Angkor Vat, Kambodjas nationalmonument, uppfört på 1300-talet. Denna symbol används i nästan alla kambodjanska flaggor.

Kambodja riksvapenkambodja_riksvapenRiksvapnets två lejon, det ena med elefanthuvud, är symboler för styrka och auktoritet. Bägaren och vapnen i mitten samt korset överst symboliserar kungamakten. Längst ned står landets namn.

Kambodjas nationalhymn

Kambodja karta

kambodja_karta

För mer information om Kambodja och min resa se:     kambodja     kambodja-resa

Det finns många intressanta och spännande länder på vår jord.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik