Skottland historia mm

På denna sida finns information om Skottland historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Skottland (bilderna är scannade)

Här finns information om Skottland historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Skottland var thurso, inverness, loch ness, culloden, cawdor castle, ullapool, kyleakin, dunottar castle, stonehaven, isle of sky och aberdeen

Resan genom det skotska höglandet ingick i ett reseupplägg som jag kallade för ”Resa i Vikingabygder” och som omfattade besök på, förutom resan genom denna region, Shetlandsöarna, Orkneyöarna och ett besök på de yttre Hebriderna.

Det nordiska arvet lever kvar i dessa bygder, framför allt i gatu- och ortsnamnen, som avslöjar att nordbor levde här för mer än 1 000 år sedan. De arkeologiska fynden från vikingaperioden är många, och i stor omfattning fortfarande synliga. I samtal med människor kom ofta påverkan av den nordiska kulturen på tal.

Detta var en resa som förde mig genom unika landskap, imponerande naturmiljöer och som ledde till många möten med vänliga och gästfria medmänniskor. Paret Herbert och Ingrid Mackenzie i St. Margerets Hope på Orkney får vara symbol för detta.  Uttrycket om att skottar skulle vara ett snålt släkte kom helt på skam under denna resa!

Läs om min resa     skottland-resa

Skottland historia i korthet

Skottland historia, förhistoriska perioden

Befolkningen av Skottland pågick successivt. De första människorna som kom var jägar- och samlarfolk. Omkring 4 500 före Kristus finns de första spåren av neolitiska jordbrukare som kom från den Europeiska kontinenten. Dessa människor odlade säd och höll sig med boskap. De röjde stora arealer genom att bränna skogen som vid denna tidpunkt täckte stora delar av Skottland och skapade på så sätt det hedlandskap som idag är så typiskt för norra Skottland. Människorna levde i välorganiserade samhällen. Fina lämningar efter tidiga bosättningar finns, bland annat, på Orkney (Skara Brae) och på Shetland (Jarlshof).

Deras religiösa uppfattningar resulterade i att de begravde sina döda i stora gravkammare,  eller i stenkummlar. Det finns flera välkända gravkammare på flera ställen runt om i Skottland, bland annat på Orkney (Maes Howe).

En ny utvecklingsfas inleddes när människorna utvecklade sin tro med att ställa in stora lerkrukor fyllda med någon dryck som de döda skulle ha i ett senare skede. Under denna period kom även bronsåldern till Skottland då man gick från verktyg av flinta till verktyg tillverkade av en koppar/tenn legering. Svärd och sköldar introducerades under 1 000-talet före Kristus. Till sitt försvar uppfördes stora fornborgar, som länge levde kvar.

Kelterna, pikterna som de kom att kallas senare, kom till Skottland i omgångar under 400-talet före Kristus. De förde järnet med sig och trängde ut de tidigare bosättarna i kampen om marken. Stridigheterna ledde till att kelterna tvingades bygga betydligt mera sofistikerade försvarsanläggningar, så kallade brocher, vilket var stora befästa torn av sten. Intill dess ena sida anlades en yttre borggård med ett vaktrum. Brocher finns på flera ställen runt om i Skottland, på Orkney och Shetland.

I slutet av den förhistoriska perioden, strax före romarnas ankomst, bestod Skottland av små samhällen bebodda krigiska stammar, som när de inte krigade mot varandra, ägnade sig åt jordbruk, fårskötsel och fiske.

Skottland historia, romerska perioden

I grekernas och romarnas värld var Shetland och Orkney ”världens ände”.

Omkring år 330 före Kristus lämnade greken Pytheas det nuvarande Marseille och seglade runt Britannien. I sin reseberättelse nämner han en ö kallad Thule, sex dygns seglats norr om Britannien, vilket kan ha varit en av öarna tillhörande ögruppen Orkney. Hans reseberättelser finns inte kvar i originalupplaga men finns citerade i olika källor.

Romarna, vars erövring av södra Britannien påbörjades år 43 efter Kristus, försökte efter framgångarna i söder fortsätta sitt erövringståg norrut. När de kom till Skottland mötte de så starkt motstånd från kelternas (pikternas) sida att de år 123 E Kr. beslutade sig för att ge upp försöket. Kejsaren Hadrianus beordrade då att man skulle bygga en stor försvarsmur tvärs över södra Skottland. Hadrianus mur gav emellertid inte tillräckligt skydd varför Antonius, den då regerande romerske kejsaren, beordrade att en ny mur skulle byggas för att hålla pikterna stånd. Romarna drog sig bort från Britannien under 450-talet e Kr.

Skottland historia, perioden efter romarna

På de brittiska öarna bodde ett flertal olika folkgrupper, som var och en dominerade sina områden.

I norr, från trakterna av dagens Inverness och norrut, regerade pikterna.

År 563 anlände missionären S:t Columba  från Irland och grundade ett kloster, tillsammans med sina bröder, på ön Iona, som ligger strax utanför Mull på Hebriderna. Iona benämns ofta som ”Kristendomens Vagga” i denna del av världen. Härifrån spreds sedan kristendomen vidare i regionen. Kristendomen blev en enande faktor mellan skottar och pikter som ledde till en sammanslagning av de båda folkgrupperna år 843 och av någon anledning tappar de framstående pikterna en stor del av sin identitet med denna. Från pikternas huvudområde kring Inverness spreds kristendomen snabbt vidare till Shetland och Orkney.

Skottland historia, Vikingaperioden

På 890-talet kom de första vikingarna till Skottland. Deras ankomst innebar stora förändringar för människorna som levde här, både på gott och ont. Hebriderna, eller Söderöarna som vikingarna kallade dem tillsammans med Isle of Man, kom att ockuperas i nästan 400 år, Shetland och Orkney i nästan 600 år. Pikterna levde kvar i Skottland, på Orkney, Shetland och Hebriderna när de första vikingarna anlände. Vad som hände med dem vid vikingarnas ankomst är höljt i dunkel. Förmodligen kom de i strid med varandra, eller så lämnade de öarna frivilligt vid hedningarnas ankomst. Vid denna tidpunkt var nordborna ännu inte kristnade. Kanske var det av fruktan för nordbornas härjningar som fick britannerna att gå ihop med skottarna för att gemensamt år 1018 besegra anglerna och bilda det första skotska kungadömet. De av vikingarna ockuperade områdena ingår dock inte. År 1263 förlorar vikingarna kontrollen över Hebriderna

Skottland historia, några viktiga årtal (efter Kristus)  i den skotska historien:

1124 – 1153 Kung David I inför feodalsystem, Klansystemet utvecklas i Höglandet

1263 Vikingarna förlorar kontrollen över Söderöarna (Hebriderna)

1296 Edvard I invaderar Skottland och tar den skotska tronstolen i krigsbyte.

1314 Skottarnas arme under ledning av Robert I Bruce besegrar engelsmännen och Skottland blir åter självständigt.

1326 Samlas det skotska parlamentet för första gången

1329 Den skotska suveräniteten erkänns

1472 Orkney och Shetland hamnar under skotskt styre

1513 Dödas 10 000 skottar i slaget vid Flodden

1587 Avrättas skottarnas drottning Maria Stuart på order av drottning Elisabeth I

1603

Skottarnas kung Jakob VI blir engelsk tronarvinge. Därmed flyttas monarkin från Skottland för alltid

1707 Skotska parlamentet upplöses

1745 – 1746

Jakobiterupproret. Bonnie Price Charles försöker återerövra den skotska tronen men besegras i slaget vid Culloden

1760-talet

Inleds fördrivningen (Clearences) av arrendatorer från jordbruksmarker för att ersättas av en mer ”lönsam”  fåravel

1769 James Watt patenterar ångmaskinen

1876 Alexander Graham Bell patenterar den första fungerande telefonen

1888 Skotska Labour Party grundas av James Keir Hardie

1914 – 1918 Stupar 74 000 skottar i Första Världskriget

1920-talet Hugh MacDiarmid återställer skotskans status som skriftspråk

1934 Skotska Nationalistpartiet bildas

1967 Borrningar efter olja påbörjas i Nordsjön

1999 Skotska parlamentet öppnas igen. Visst självstyre införs

Skottland natur

Skottland är mycket bergigt, med stora, vilda ljunghedar i norr och väster, tallskogar med insprängda betesmarker i mitten, bördig åkermark hittar man i östra delen och i låglandet i söder breder böljande, gräsklädda kullar ut sig. Överallt finner man vackra sjöar eller floder.

På grund av de stora miljöskillnaderna i Skottland varierar det vilda växt- och djurlivet starkt. Bäst inblick i detta får man på det vilda Höglandet, utefter kusterna och på de glest befolkade öarna. Artrikedomen bland växter och fåglar är stor. Däggdjuren är färre.

Skottland geografi

Skottland utgör norra delen av Storbritannien. Landsdelen är bergig och, till största delen, glest befolkad. Det högsta berget är Ben Nevis, 1 344 meter högt. Kusten är omgiven av hundratals öar, av vilka Shetlandsöarna ligger längst norrut. Huvudstaden heter Edinburgh. Glasgow, med sina cirka 750 000 invånare är den största staden. Antal invånare per km2 uppgår till 8 (i Sverige 20).

Skottland geologi

I Skottland hittar man bergarter som bildades under 3 miljarder år. Bergarterna på Hebriderna bildades innan det fanns liv på jorden och visar spår av lavaflöde, bergskedjeveckningar, ett antal istider samt lämningar från en tid då landet var skilt från England. Fyra förkastningar och överskjutningar löper tvärs över Skottland, från nordöst till sydväst.

För cirka 500 miljoner år sedan tillhörde Skottland den nordamerikanska kontinenten, medan England tillhörde Gondwana. Efter kontinental uppsprickning och plattförskjutningar kolliderade de två länderna för 75 miljoner år sedan. Senaste istiden var slut för 10 000 år sedan.

Skottland klimat

Man väljer inte Skottland som semestermål om man är ute efter mycket solsken eller dagligt bad i sjöar eller havet. Det regnar ofta, väldigt ofta i Skottland.

”Det finns inget dåligt väder, bara olämpliga kläder” svarade poeten Ted Hughes när han tillfrågades varför han så gärna tillbringade sina semestrar i västra Skottland, med tanke på det myckna regnandet.

Vädret i Skottland är oerhört spännande, och oförutsägbart. Morgonen kan starta med klarblå himmel och bara någon timme senare kommer störtregnet, som efter en stund åter övergår i solsken.

Många anser bästa tiden att besöka Skottland är maj och september, då skiftningarna i naturen är som störst och när högsäsongen ännu inte startat eller avslutats. De flesta turisterna besöker Skottland i juni, juli och augusti. Under dessa månader kan det vara trångt på vägarna och svårt att få tag på boende.

Medeltemperaturen / Genomsnittliga nederbörden i Edinburgh är i maj +14 grader Celcius / 49 mm, i juni 17 / 45, i juli 18 /69, i augusti 18 /73 och i september 16 / 57.

Skottland befolkning

Skottlands befolkning uppgår till drygt fem miljoner invånare. De flesta lever i mellersta och i södra delen av landet.

Skottarna håller hårt på sin identitet och påtalar gärna på vilket sätt de skiljer sig från engelsmännen. De värnar om sin regionala skillnader, olika seder och traditioner, dialekter och det gaeliska språket.

Mina erfarenheter av skottar var att de var oerhört vänliga, hjälpsamma och gästfria.

Skottland turism

Visit Scotland

För mer information   GB-fakta

Mitt besök på det skotska höglandet var en stor reseupplevelse med vacker natur, intressant kultur och oerhört trevliga, vänliga och gästfria människor. Hit återvänder jag gärna!

Några användbara länkar:
UD:s reserekommendationerCIA World FactbookBBC Weatherforcasts

Min gamla hemsida

Sidan uppdaterad: 200905

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik