Irland fakta

På denna sida finns fakta om Irland som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Republic of Ireland
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Dublin / 1 024 000

Yta (totalt): 70 273 km2
Andel av landytan som är åkermark: 15.4 % (2018)
Landyta med skog: 10.9 % (2018)

Kustlinje: 1 448 km
Lägsta punkt: Atlanten ( 0 möh )
Högsta punkt: Carrauntoohil (1 041 möh)
Största floder: Shannon
Större sjöar: Lough Corrib

Andra större städer Irland: Cork 190 000 invånare, Dun Laoghaire 185 000 invånare, Luimneach 90 000 invånare

Invånare, totalt: 5 324 000 (2023)
Invånare/km2: 71 (G = Globalis 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 64.5 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.91 %

Folkgrupper:
Irländare (kelter) 82.2 %, Irländska resande 0.7 %, övriga vita 9.5 %, asiater 2.1 %, svarta 1.4 %, övriga 1.5 %, ospecificerade 2.6 %

Religion:
Romerska katoliker 78.3 %, Irländska kyrkan 2.7 %, övriga kristna 1.6 %, Ortodoxa 1.3 %, muslimer 1.3 %, övriga religioner 2.4 %, muslimer 1.3 %, övriga 2.4 %, ospecificerade 2.6 %, Ingen religionstillhörighet 9.8 %

Språk:
Engelska, Iriska (Gaeliska), båda är officiella språk

Spädbarnsdödlighet: 3 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 79.6 / 84.3

Befolkning under fattigdomsgräns: 13.1 % (2018)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 17.4 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 13.1 % (2018)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 10.91 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 95.8 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 16 (Sverige 12)

Självständighet: 6 december, 1921 från Storbritannien
Nationaldag: 17 mars (St. Patricks dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ invånare: USD 100 172 (2021)
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartners (export): USA, Belgien, Tyskland

Antal utländska besökare: 10 951 000 (2019)

Elkonsumtion per person: 5 722 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 57.8 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 34.8 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 7.2 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 0.3 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 5 374 000 (2021)
Internetanvändare: 4 750 000 (95.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 1 688 km (2020)
Vägnät (större vägar): 99 830 km (2018)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

G = Globalis Online

Irland flagga

Redan 1830 infördes en trikolor, inspirerad av den franska revolutionen. Flaggans nuvarande utformning erkändes officiellt först 1937 när Irland blev en självständig medlem av det brittiska samväldet.

Flaggans gröna fält är en symbol för den ”Gröna Ön”. Gröna fanor användes av katolikerna i den nationella befrielserörelsen. Den orange färgen är för protestanterna ett minne av Vilhelm III:s seger över den katolske kungen Jacob II i slaget vid Boyne år 1690. Det vita fältet står för fred mellan folken.

Irland riksvapen


Harpan i riksvapnet har sedan 1400-talet varit en irländska nationalsymbol.

Irland är det enda landet i hela världen som har ett musikinstrument i sitt statsvapen.

Irland karta

För mer information om Irland och mina resor:     irland     irland-resa     irland-vandring

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik