peru-fakta

Peru landsfakta

Peru statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Republica del Peru
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Lima / 7 737 000

Yta (totalt): 1 285 216 km2
Andel av landytan som är åkermark: 3.1 % (2018)
Landyta med skog: 53.0 % (2018)

Kustlinje: 2 414 km
Lägsta punkt:  Stilla Havet ( 0 möh)
Högsta punkt:  Nevado Huascaran (6 746 möh)
Största floder:  Ucayali, Maranon (bifloder till Rio Amazonas)
Större sjöar: Titicacasjön ( 8 340 km2), Laguna Mananiacocha, Laguna Maquera, Laguna Marca

Andra större städer i Peru:
Arequipa 841 000 invånare, Callao 813 000 invånare, Trujillo 747 000 invånare

Invånare, totalt: 32 440 000 (2023)
Invånare / km2: 28 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 78.9 % (2023)
Befolkningsökning: 0.50 %

Folkgrupper:
Mestiser 60.2 % (vita och indianska folkgrupper blandade), Indianska folkgrupper 25.8 %, Vita 5.9 %, afrikanskt ursprung 3.6 %, övriga (inkl. kinesiskt och japanskt ursprung), 1.2 %, ospecificerade folkgrupper 3.3 %

Religion:
Romersk katolsk 60.0 %, övriga kristna religioner 14.6 %, övriga religioner 0.3 %, ateister 4.0 %, ospecificerade 21.1 %

Språk:
Spanska (officiellt språk) 82.9 %, Quechua (officiellt språk) 13.6 %, Aymara (officiellt språk) 1.6 %, Ashaninka 0.3 %, övriga indianska språk 0.8 %, övriga språk  0.3%, ospecificerade 0.7 %

Spädbarnsdödlighet: 11 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 65.4 / 72.7

Befolkning under fattigdomsgräns: 20.2 % (2019)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år):  11.2 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 8.7 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 5.74 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 97.0 / 92.0 (2020)
Andel barn som börjar grundskolan: 95.7 % (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 (Sverige 12)

Självständighet:  28 juli, 1821 från Spanien
Nationaldag: 28 juli
Rösträttsålder: 18 år (obligatorisk upp till 70 års ålder)

BNP / capita: USD 6 622 (2021)
Valuta: Nuevo Sol (PEN)
Största handelspartner (export): Kina, USA, Kanada

Antal utländska besökare: 1 119 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 1 308 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 38.5 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 3.5 % (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid / invånare (ton): 1.7 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 1.1 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 43 129 000 (2021)
Internetanvändare: 24 140 000 (71.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 1 854 km (2017)
Vägnät (större vägar): 18 699 km (2018)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Peru flagga

Flaggan anses ha sitt ursprung i att frihetshjälten Jose de San Martin vid ett tillfälle under frihetskrigen mot Spanien fick se en flock röd-vita flamingos lyfta, vilket han såg som ett gott omen. Han lär då ha sagt: ”Detta skall bli frihetens flagga!” Flaggan förekom i olika varianter innan den fastställdes till sitt nuvarande utseende år 1825. I mitten av flaggan finns stadsvapnet

Peru riksvapen

Riksvapnet infördes år 1825 och symboliserar växt-, djur-, och mineralriket som var för sig representerar de tre ”Kungariken” över vilka inkafolket ansåg sig vara herrar. Rikena symboliseras av en vicunja, ett cinchonaträd och ett ymnighetshorn med guldmynt. Ovanför skölden finns en krans av stenek.

Peru karta

För mer information om Peru och min resa:     peru     peru-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik