peru-fakta

Peru landsfakta

Peru statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Republica del Peru
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Lima / 11 045 000

Yta (totalt): 1 285 216 km2
Andel av landytan som är åkermark: 3.1 %
Landyta med skog: 53.0 %

Kustlinje: 2 414 km
Lägsta punkt:  Stilla Havet ( 0 möh)
Högsta punkt:  Nevado Huascaran (6 746 möh)
Största floder:  Ucayali, Maranon (bifloder till Rio Amazonas)
Större sjöar: Titicacasjön ( 8 340 km2), Laguna Mananiacocha, Laguna Maquera, Laguna Marca

Andra större städer i Peru:
Arequipa 947 000 invånare, Trujillo 891 000 invånare

Invånare, totalt: 32 276 000
Invånare / km2: 28 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 78.7 % (G = 2022)
Befolkningsökning: 0.51 %

Folkgrupper:
Mestiser 60.2 % (vita och indianska folkgrupper blandade), Indianska folkgrupper 25.8 %, Vita 5.9 %, afrikanskt ursprung 3.6 %, övriga (inkl. kinesiskt och japanskt ursprung), 1.2 %, ospecificerade folkgrupper 3.3 %

Religion:
Romersk katolsk 60.0 %, övriga kristna religioner 14.6 %, övriga religioner 0.3 %, ateister 4.0 %, ospecificerade 21.1 %

Språk:
Spanska (officiellt språk) 82.9 %, Quechua (officiellt språk) 13.6 %, Aymara (officiellt språk) 1.6 %, Ashaninka 0.3 %, övriga indianska språk 0.8 %, övriga språk  0.3%, ospecificerade 0.7 %

Spädbarnsdödlighet: 13 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 65.4 / 72.7

Befolkning under fattigdomsgräns: 20.2 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år):  12.6 %
Andel av befolkning som är undernärd: 8.7 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 97.0 / 92.0
Andel barn som börjar grundskolan: 95.4 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 18 (Sverige 12)

Självständighet:  28 juli, 1821 från Spanien
Nationaldag: 28 juli
Rösträttsålder: 18 år (obligatorisk upp till 70 års ålder)

BNP / capita: USD 6 692 (G = 2021)
Valuta: Nuevo Sol (PEN)
Största handelspartner (export): Kina, USA, Kanada

Antal utländska besökare: 1 119 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 1 398 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 61.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid / invånare (ton): 1.70 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 1.3 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 44 000 000 (2020)
Internetanvändare: 21 432 000 (65.0 % av befolkningen)  (2020)

Järnvägsnät: 1 940 km
Vägnät (större vägar): 168 473 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/07

(G = ) Globalis Online

Peru flagga

Flaggan anses ha sitt ursprung i att frihetshjälten Jose de San Martin vid ett tillfälle under frihetskrigen mot Spanien fick se en flock röd-vita flamingos lyfta, vilket han såg som ett gott omen. Han lär då ha sagt: ”Detta skall bli frihetens flagga!” Flaggan förekom i olika varianter innan den fastställdes till sitt nuvarande utseende år 1825. I mitten av flaggan finns stadsvapnet

Peru riksvapen

Riksvapnet infördes år 1825 och symboliserar växt-, djur-, och mineralriket som var för sig representerar de tre ”Kungariken” över vilka inkafolket ansåg sig vara herrar. Rikena symboliseras av en vicunja, ett cinchonaträd och ett ymnighetshorn med guldmynt. Ovanför skölden finns en krans av stenek.

Peru karta

För mer information om Peru och min resa:     peru     peru-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email