Belize fakta

På denna sida finns fakta om Belize som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Belize
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Belmopan / 13 000

Yta (totalt): 22 966 km2
Andel av landytan som är åkermark: 3.3 %
Landyta med skog: 60.6 %

Kustlinje: 386 km
Lägsta punkt: Karibiska havet (0 m)
Högsta punkt: Doyle´s Delight ( 1 124 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar:

Andra städer i Belize:
Belize City 61 000 invånare, San Ignacio 17 000 invånare, Orange Walk 15 000 invånare

Invånare, totalt: 419 100 (2023)

Procentuell andel invånare i städerna: 46.6 % (2023)
Invånare/km2 (landyta): 17 (G= 2020)
Befolkningstillväxt: 1.61 %

Folkgrupper:
Mestiser 52.9 %, Kreoler 25.9 %, Maya 11.3 %, Garifuna 6.1 %, Asiater 4.9 %, Mennoniter 3.6 %, Vita 1.2 %, Övriga och okända 1.5 %

Religion:
Romerskt katolska 40.1 %, Protestanter 31.5 %, Jehovas Vittnen 1.7 %, Övriga religioner 10.5 %, okänd religionstillhörighet 0.6 %, Ateister 15. 5 %

Språk:
Engelska (officiella språket) 62.9 %, Spanska 56.6 %, Kreol 44.6 %, Mayadialekter 10.5 %,Tyska 3.2 %, Garifuna 2.9 %, Övriga 1.8 %, Okända 0.3 % (Många uppgiftslämnare har uppgivit flera språk som modersmål)

Spädbarnsdödlighet: 11
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 74.5 / 77.8

Befolkning under fattigdomsgräns: 41.0 % (2023)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 19.3 %
Andel av befolkning som är undernärd: 5.9 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 5.93 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 77.0 / 77.5
Andel barn som börjar grundskolan: 95.9 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 20 (Sverige 12)

Självständighet: 21 september, 1981 (från Storbritannien)
Nationaldagar: Självständighetsdagen 21 september
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 6 228 (2021)
Valuta: Belizisk dollar (BZD)
Största handelspartner (export):USA, Storbritannien, Guatemala

Elkonsumtion per person: 1 134 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 63.6 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5)
Elektricitet från vindkraft: 0 % (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid/inv. (ton): 1.78 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Antal utländska besökare: 487 000 (2020)

Militära utgifter i % av BNP: 1.2 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 260 000 (2021)
Internetanvändare: 248 000 (62.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 3 281 km (2017)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/05

(G) Globalis Online

Belize flagga

Den forna brittiska kolonin Belize blev en självständig stat år 1981, fram till 1973 hette kolonin Brittiska Honduras

Landets flagga är inspirerad av av den brittiska blå kolonialflaggan

Belize riksvapen

Riksvapnet är utformat efter ett sigill från 1800-talet
På vapenskölden visas snickarverktyg och en segelbåt. Träindustrin har varit landets mest betydande inkomstkälla. Ett mahognyträd är också placerat över vapenskölden

Sköldhållarna är en mestis och en kreol

Ordspråket längst ned på vapenskölden är skrivet på latin och betyder ”Jag blomstrar i skuggan” och har behållits från kolonialtidens vapen

Belize nationalhymn

Belize karta

För mer information om Belize och om min resa:    belize

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik