belize-fakta

Belize landsfakta

Belize, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Belize
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Belmopan / 23 000

Yta (totalt): 22 966 km2
Andel av landytan som är åkermark: 3.3 %
Landyta med skog: 60.6 %

Kustlinje: 386 km
Lägsta punkt: Karibiska havet (0 m)
Högsta punkt: Doyle´s Delight ( 1 160 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar:

Invånare, totalt: 412 400 (2022)

Procentuell andel invånare i städerna: 46.4 % (G = 2022)
Invånare/km2 (landyta): 17 (G= 2020)
Befolkningstillväxt: 1.64 %

Folkgrupper:
Mestiser 52.9 %, Kreoler 25.9 %, Maya 11.3 %, Garifuna 6.1 %, Asiater 4.9 %, Mennoniter 3.6 %, Vita 1.2 %, Övriga och okända 1.5 %

Religion:
Romerskt katolska 40.1 %, Protestanter 31.5 %, Jehovas Vittnen 1.7 %, Övriga religioner 10.5 %, okänd religionstillhörighet 0.6 %, Ateister 15. 5 %

Språk:
Engelska (officiella språket) 62.9 %, Spanska 56.6 %, Kreol 44.6 %, Mayadialekter 10.5 %,Tyska 3.2 %, Garifuna 2.9 %, Övriga 1.8 %, Okända 0.3 %

Spädbarnsdödlighet: 8 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 74.2 / 77.5

Befolkning under fattigdomsgräns: 41.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 19.3 %
Andel av befolkning som är undernärd: 5.9 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 77.0 / 77.5
Andel barn som börjar grundskolan: 96.1 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 20 (Sverige 12)

Självständighet: 21 september, 1981 (från Storbritannien)
Nationaldagar: Självständighetsdagen 21 september
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 4 603 (G = 2020)
Valuta: Belizisk dollar (BZD)
Största handelspartner (export): Storbritannien, USA, Spanien

Elkonsumtion per person: 1 134 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 51.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/inv. (ton): 1.78 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Antal utländska besökare: 487 000 (2020)

Militära utgifter i % av BNP: 1.6 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 264 000 (2020)
Internetanvändare: 202 800 (51.0 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 3 281 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/05

(G) Globalis Online

Belize flagga

Den forna brittiska kolonin Belize blev en självständig stat år 1981, fram till 1973 hette kolonin Brittiska Honduras

Landets flagga är inspirerad av av den brittiska blå kolonialflaggan

Belize riksvapen

Riksvapnet är utformat efter ett sigill från 1800-talet
På vapenskölden visas snickarverktyg och en segelbåt. Träindustrin har varit landets mest betydande inkomstkälla. Ett mahognyträd är också placerat över vapenskölden

Sköldhållarna är en mestis och en kreol

Ordspråket längst ned på vapenskölden är skrivet på latin och betyder ”Jag blomstrar i skuggan” och har behållits från kolonialtidens vapen

Belize nationalhymn

Belize karta

För mer information om Belize och om min resa:    belize

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email