guatemala-fakta

Guatemala landsfakta

Guatemala, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Republica de Guatemala
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Guatemala City / 995 000

Yta (totalt): 108 889 km2
Andel av landytan som är åkermark: 14.2 % (2018)
Landyta med skog: 33.6 % (2018)

Kustlinje: 400 km
Lägsta punkt: Stilla havet ( 0 m)
Högsta punkt: Volcan Tajumulco ( 4 220 möh)
Viktigaste floder: Usumacinta, Motagua
Större sjöar: Lago Izabal

Andra större städer i Guatemala:
Mixco 473 000 invånare, Villa Nueva 407 000 invånare, Petapa 142 000 invånare

Invånare, totalt: 17 981 000 (2023)
Procentuell andel invånare i städerna: 53.1 % (2023)
Invånare/km2 : 167 (G = 2020)
Befolkningstillväxt: 1.54 %

Folkgrupper:
Mestiser 56.0 %, Maya 41.7 %, Ursprungsbefolkning exkl. Maya 1.8 %, afrikanska ättlingar 0.2 %, Garifuna 0.1 %, övriga folkgrupper 0.2 %

Religion:
Romerska katoliker 41.7 %, Evangeliska religioner 38.8 %, övriga 2.7 %, ateister 0.1 %, ingen religion 13.8 %, ospecificerad religion 2.9 % (uppskattning 2018)

Språk:
Spanska (officiellt språk), över 20 olika mayadialekter mfl

Spädbarnsdödlighet: 26 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 71.2 / 75.3

Befolkning under fattigdomsgräns: 59.3 % (2014)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.2 %
Andel av befolkning som är undernärd: 16.8 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 1.63 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 87.7 / 79.3
Andel barn som börjar grundskolan: 86.9 % (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan: 20 (Sverige 12) (2018)

Självständighet: 15 september, 1821 (från Spanien)
Nationaldagar: Självständighetsdagen 15 september
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 5 026 (2021)
Valuta: Quetzal (GTQ)
Största handelspartners (export): USA, El Salvador, Honduras

Antal utländska besökare: 594 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 575 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 39.4 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 2.1 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare: (ton): 1.2 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 0.5 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 22 125 000 (2021)
Internetanvändare: 9 180 000 (51.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 800 km (2018)
Vägnät (större vägar): 17 440 km (2020)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

(G) Globalis Online

Guatemala flagga

Landets flagga stadfästes officiellt år 1986 och har sitt ursprung i Centralamerikanska federationen, som bildades år 1821 efter frigörelsen från Spanien
Färgerna och deras placering syftar på landets geografiska läge mellan Karibiska havet och Stilla havet

Valet av flaggan är också ett uttryck för en förhoppning om att en ny union mellan de stater som en gång tillhörde det Centralamerikanska förbundet ska kunna realiseras

Guatemala riksvapen

I riksvapnet finns en kvesal, som är Guatemalas nationalfågel och en symbol för friheten
På pergamentrullen i riksvapnet anges den 15 september, 1821, som är landets självständighetsdag

Gevären och svärden symboliserar landets vilja att försvara sin frihet, om nödvändigt med vapen

Guatemala karta

För mer information om Guatemala och min resa:     guatemala

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik