norge-fakta

Norge landsfakta

Norge statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Kongeriket Norge
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Oslo / 1 071 000, inklusive förstäder

Yta (totalt): 323 802 km2
Andel av landytan som är åkermark: 2.2 %
Landyta med skog: 27.8 %

Kustlinje:  25 148 km
Lägsta punkt:  Norska Havet (0 möh)
Högsta punkt:  Galdhöppigen (2 469 möh)
Största flod: Glomma (598 km2)
Största sjöar: Mjösa (368 km2)

Andra större städer i Norge:
Bergen 275 100 invånare, Trondheim 185 000 invånare, Stavanger 132 100 invånare

Invånare, totalt: 5 554 000
Invånare/km2 (Landyta): 15 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 83.7 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 0.80 %

Befolkning under fattigdomsgräns: 12.7 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 11.3 %
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Folkgrupper:
Norrmän, inklusive omkring 60 000 samer, 81.5 %, övriga européer 8.9 %, övriga folkgrupper 9.6 %

Religion:
Evangelisk-Luthersk 67.5 %, Islam 3.1 %,  Romerskt katolsk 3.1 %, övriga kristna religioner 3.8 %, Övriga religioner 2.6 %, Ospecificerad 19.9 %

Språk:
Norska, bokmål och nynorska, är officiella språk, samiska, finska

Spädbarnsdödlighet: 2 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 80.4 / 84.8

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män/Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 99.9 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 9 (Sverige 12)

Självständighet:  26 oktober 1905 från Sverige
Nationaldag: 17 maj
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 89 203 (G = 2021)
Valuta: Krona (NOK)
Största handelspartners (export): Storbritannien, Tyskland, Nederländerna

Antal utländska besökare: 1 397 000 (2020)

Elkonsumtion per invånare: 22 351 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 3.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 7.03 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 1.9 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 5 826 000 (2020)
Internetanvändare: 5 218 000 (97.0 % av befolkningen)  (2020)

Järnvägsnät: 4 200 km
Vägnät (större vägar): 94 902 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2022/06

Norge flagga


Basen i den norska flaggan är den danska ”Dannebrogen” som under den långa danska perioden, 1380 – 1814, också var Norges flagga. År 1814 ingick Norge och Sverige en union. Några år senare lade man in ett blått kors i den danska flaggan som efter unionsupplösningen år 1905 blev det självständiga Norges national flagga.

Norge riksvapen

I det norska riksvapnet ingår ett lejon med en stridsyxa och krona som kan härledas till i början av 1200-talet. Lejonet är en symbol för styrka och stridsyxan det traditionella norska vapnet men även en symbol för landets skyddshelgon S:t Olof.

Norge nationalhymn

Norge karta

För mer information om Norge och om mina resor:

norge     norge-resa     norge-jotunheimen     norge-lofoten     norge-ålesund+    

norge-svalbard   norge-hardangervidda, sognefjorden och rondane       

norge-setesdalen, lysefjorden och preikestolen

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email