Norge fakta

På denna sida finns fakta om Norge som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Kongeriket Norge
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Oslo / 580 000

Yta (totalt): 323 802 km2
Andel av landytan som är åkermark: 2.2 % (2018)
Landyta med skog: 27.8 % (2018)

Kustlinje:  25 148 km
Lägsta punkt:  Norska Havet (0 möh)
Högsta punkt:  Galdhöppigen (2 469 möh)
Största flod: Glomma (598 km2)
Största sjöar: Mjösa (368 km2)

Andra större städer i Norge:
Bergen 214 000 invånare, Trondheim 147 000 invånare, Stavanger 122 000 invånare

Invånare, totalt: 5 515 000 (2024)
Invånare/km2 (Landyta): 15 (2024)
Procentuell andel invånare i städerna: 84.0 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.59 % (2024)

Folkgrupper:
Norrmän, inklusive omkring 60 000 samer, 81.5 %, övriga européer 8.9 %, övriga folkgrupper 9.6 % (2021)

Religion:
Evangelisk-Luthersk 67.5 %, Islam 3.1 %,  Romerskt katolsk 3.1 %, övriga kristna religioner 3.8 %, Övriga religioner 2.6 %, Ospecificerad 19.9 % (2021)

Språk:
Norska, bokmål och nynorska, är officiella språk, samiska, finska. arabiska mm

Spädbarnsdödlighet: 2 (2024)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år:  Män / Kvinnor 81.3 / 84.6 (2024)

Befolkning under fattigdomsgräns: 12.7 % (2019)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 13.0 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas (G 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 6.05 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män/Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 99.9 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 9 (Sverige 12)

Självständighet:  26 oktober 1905 från Sverige
Nationaldag: 17 maj
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 106 149 (2022)
Valuta: Krona (NOK)
Största handelspartners (export): Tyskland, Storbritannien, Frankrike

Antal utländska besökare: 1 397 000 (2020)

Elkonsumtion per invånare: 23 000 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 1.2 % (Sverige 1.0 %) (2020)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från solenergi: 0 % (Sverige 0.7 %)
Elektricitet från vindkraft: 6.4 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 6.7 (Sverige 3.2) (2020)

Militära utgifter i % av BNP: 2.2 % (2024)

Mobiltelefoner, abonnemang: 6 015 000 (2022)
Internetanvändare: 5 346 000 (99.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät:3 848 km (2020)
Vägnät (större vägar): 95 120 km (2022)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2024/07

Norge flagga


Basen i den norska flaggan är den danska ”Dannebrogen” som under den långa danska perioden, 1380 – 1814, också var Norges flagga. År 1814 ingick Norge och Sverige en union. Några år senare lade man in ett blått kors i den danska flaggan som efter unionsupplösningen år 1905 blev det självständiga Norges national flagga.

Norge riksvapen

I det norska riksvapnet ingår ett lejon med en stridsyxa och krona som kan härledas till i början av 1200-talet. Lejonet är en symbol för styrka och stridsyxan det traditionella norska vapnet men även en symbol för landets skyddshelgon S:t Olof.

Norge nationalhymn

Norge karta

För mer information om Norge och om mina resor:

norge     norge-resa     norge-jotunheimen     norge-lofoten     norge-ålesund+    

norge-svalbard   norge-hardangervidda, sognefjorden och rondane       

norge-setesdalen, lysefjorden och preikestolen

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik