Serbien fakta

På denna sida finns fakta om Serbien som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Republika Srbija
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Belgrad / 1 274 000

Yta (totalt): 77 474 km2
Andel av landytan som är åkermark: 37.7 % (2028)
Landyta med skog: 31.6 % (2018)

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Donau 35 möh
Högsta punkt: Midzor ( 2 169 möh)
Viktigaste floder: Donau, Morava
Större sjöar:

Andra större städer i Serbien:
Nis 250 000 invånare, Novi Sad 215 000 invånare, Zemun 156 000 invånare

Invånare, totalt: 7 097 000 (2024)
Invånare/km2: 81 (2024)
Procentuell andel invånare i städerna: 57.1  % (2023)
Befolkningstillväxt: -0.61 %

Folkgrupper:
Serber 83.3 %, Ungrare 3,5 %, Romer 2.1 %, Bosniaker 2.0 %, övriga 5.7 %, uppgifter saknas eller okänd 3,4 %

Religion:
Serbiskt ortodoxa 84.6 %, Romersk katolsk 5.0 %, Islam 3.1 %, Protestanter 1.0 %, Ateister 1.1 %, övriga 0.8 %, ospecificerade och okända 4.5 %

Språk:
Serbiska (officiellt språk) 88.1 %, Ungerska 3.4 %, Bosniska 1.9 %, Romani 1.4 %, övriga språk 3.4 %, ospecificerade och okända 1.8 %

Spädbarnsdödlighet: 5 (2024)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år:  Män / Kvinnor 72.7 / 78.1 (2024)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.5 / 99.1 (2021)
Andel barn som börjar i grundskolan: 94.6 % (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan: 14 (Sverige 12)

Befolkning under fattigdomsgräns: 21.2 % (2020)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 30.4 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 3.9 % (G 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 7.45 (2019)

Självständighet: 5 juni, 2006
Nationaldagar: 15 februari (Nationaldagen)
Rösträttsålder: 18 år / 16 år om man har anställning

BNP/ capita: USD 9 394 (2022)
Valuta: Serbisk dinar (RSD)
Största handelspartners (export): Tyskland, Bosnien och Hercegovina, Italien

Antal utländska besökare: 446 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 4 272 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 69.2 % (Sverige 1.0 %) (2020)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från solenergi: 0 % (Sverige 0.7 %)
Elektricitet från vindkraft: 2.9 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 6.7 (Sverige 3.2) (2020)

Militära utgifter i % av BNP: 2.0 % (2023)

Mobiltelefoner, abonnemang: 8 621 000 (2022)
Internetanvändare: 5 589 000 (81.0  % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 3 333 km (2020)
Vägnät (större vägar): 45 022 km (2022)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2024/07

(G =) Globalis

Serbien flagga

Serbien har efter upplösningen av det forna Jugoslavien behållit de slaviska färgerna rött-blått-vitt, som också fanns i Jugoslaviens flagga, och som påminner om Rysslands bistånd under kampen för befrielse från de österrikiska och turkiska väldena under 1800-talet.

Dessa färger hade även tidigare använts när Napoleon år 1809 lät upprätta de Illyrsika provinserna.

Serbien riksvapen

Serbiens riksvapen blev officiellt antaget den 17 augusti 2004. Det är samma vapensköld som huset Obrenović antog 1882 för konungariket Serbien.

Vapenskölden är omgivet av ett vapentält. Riksvapnet kännetecknas av dubbelörnen, som är en klassisk slavisk symbol och härstammar från den medeltida Nemanjić-ätten, samt av den inre skölden som bär ett kors och de fyra kyrilliska bokstäverna СССС, vilka med det latinska alfabetet blir SSSS, som står för det nationella mottot Samo sloga Srbina spasava (endast enade överlever serberna). Ursprunget till symbolen kommer dock troligen från Bysantinska rikets grekiska BBBB som betyder Basileus Basileon Basileuon Basileusin (kungen av kungar, regerar över alla kungar)

Serbien nationalhymn

Serbien karta

För mer information om Serbien och min resa se:     serbien     serbien-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik