serbien-fakta

Serbien landsfakta

Serbien statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Republika Srbija
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Belgrad / 1 405 000

Yta (totalt): 77 474 km2
Andel av landytan som är åkermark: 37.7 %
Landyta med skog: 31.6 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Donau 35 möh
Högsta punkt: Midzor ( 2 169 möh)
Viktigaste floder: Donau, Morava
Större sjöar:

Andra större städer i Serbien:
Novi Sad 202 000 invånare, Niš 171 000 invånare, Kragujevac 145 000 invånare

Invånare, totalt: 6 739 000 ( exkl. befolkning i Kosovo)
Invånare/km2: 100 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 56.9 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: -0.75 %

Folkgrupper:
Serber 83.3 %, Ungrare 3,5 %, Romer 2.1 %, Bosniaker 2.0 %, övriga 5.7 %, uppgifter saknas eller okänd 3,4 %

Religion:
Serbiskt ortodoxa 84.6 %, Romersk katolsk 5.0 %, Islam 3.1 %, Protestanter 1.0 %, Ateister 1.1 %, övriga 0.8 %, ospecificerade och okända 4.5 %

Språk:
Serbiska (officiellt språk) 88.1 %, Ungerska 3.4 %, Bosniska 1.9 %, Romani 1.4 %, övriga språk 3.4 %, ospecificerade och okända 1.8 %

Spädbarnsdödlighet: 6 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 71.5 / 77.0

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.9 / 99.1
Andel barn som börjar i grundskolan: 95.2 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 14 (Sverige 12)

Befolkning under fattigdomsgräns: 23.2 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 26.7 %
Andel av befolkning som är undernärd: 3.9 % (G = 2019)

Självständighet: 5 juni, 2006
Nationaldagar: 15 februari (Nationaldagen)
Rösträttsålder: 18 år / 16 år om man har anställning

BNP/ capita: USD 9 215 (G = 2021)
Valuta: Serbisk dinar (RSD)
Största handelspartners (export): Tyskland, Italien, Bosnien och Hercegovina

Antal utländska besökare: 446 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 4 251 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 65.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 6.52 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 2.1 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 8 261 000 (2020)
Internetanvändare: 5 381 000 (78.0 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 3 809 km
Vägnät (större vägar): 44 248 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/07

(G =) Globalis Online

Serbien flagga

Serbien har efter upplösningen av det forna Jugoslavien behållit de slaviska färgerna rött-blått-vitt, som också fanns i Jugoslaviens flagga, och som påminner om Rysslands bistånd under kampen för befrielse från de österrikiska och turkiska väldena under 1800-talet.

Dessa färger hade även tidigare använts när Napoleon år 1809 lät upprätta de Illyrsika provinserna.

Serbien riksvapen

Serbiens riksvapen blev officiellt antaget den 17 augusti 2004. Det är samma vapensköld som huset Obrenović antog 1882 för konungariket Serbien.

Vapenskölden är omgivet av ett vapentält. Riksvapnet kännetecknas av dubbelörnen, som är en klassisk slavisk symbol och härstammar från den medeltida Nemanjić-ätten, samt av den inre skölden som bär ett kors och de fyra kyrilliska bokstäverna СССС, vilka med det latinska alfabetet blir SSSS, som står för det nationella mottot Samo sloga Srbina spasava (endast enade överlever serberna). Ursprunget till symbolen kommer dock troligen från Bysantinska rikets grekiska BBBB som betyder Basileus Basileon Basileuon Basileusin (kungen av kungar, regerar över alla kungar)

Serbien nationalhymn

Serbien karta

För mer information om Serbien och min resa se:     serbien     serbien-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email