serbien-fakta

Serbien – Landsfakta

Serbien – “Mitt på Balkan”

Officiellt namn: Republika Srbija
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Belgrad / 1 182 000

Yta (totalt): 77 474 km2
Andel av landytan som är åkermark: 37.7 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Donau 35 möh
Högsta punkt: Midzor ( 2 169 möh)
Viktigaste floder: Donau, Morava
Större sjöar:

Invånare, totalt: 7 144 000
Invånare/km2: 82
Procentuell andel invånare i städerna: 55.6 %

Befolkningstillväxt: -0.46 %
Spädbarnsdödlighet: 6
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män/Kvinnor 72.6 / 78.5

Folkgrupper:
Serber 83.3 %, Ungrare 3,5 %, Romer 2.1 %, Bosniaker 2.0 %, övriga (inklusive okända och inga svar) 9,1 % (Folkräkning 2011)

Religion:
Serbiskt ortodoxa 84.6 %, Romersk katolsk 5.0 %, Muslimer 3.1 %, Protestanter 1.0 %, Ateister 1.1 %, övriga 0.8 %, ospecificerade och okända 4.5 %

Språk:
Serbiska (officiellt språk) 88.1 %, Ungerska 3.4 %, Bosniska 1.9 %, Romani 1.4 %, övriga språk 3.4 %, ospecificerade och okända 1.8 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män/Kvinnor 99.1 / 97.2
Andel barn som börjar i grundskolan: 94.8 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 15 (Sverige 19)

Självständighet: 5 juni, 2006
Nationaldagar: 15 februari (Nationaldagen)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 5 144 (2015)
Valuta: Serbisk dinar (RSD)
Största handelspartners (export): Tyskland, Italien, Ryssland

Befolkning under fattigdomsgräns: 9.2 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 49.4 %

Elkonsumtion per person: 4 387 kWh (Sverige 14 290 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 59.2 % (Sverige 9.5 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 6.80 (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: 922 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 2.2 %

Mobiltelefoner: 9 156 000 (2015)
Internetanvändare: 4 688 000 (65.3 % av befolkningen) (2015)

Järnvägsnät: 3 808 km
Vägnät (större vägar): 44 248 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2016/10

Serbien flagga Serbien har efter upplösningen av det forna Jugoslavien behållit de slaviska färgerna rött-blått-vitt, som också fanns i Jugoslaviens flagga, och som påminner om Rysslands bistånd under kampen för befrielse från de österrikiska och turkiska väldena under 1800-talet.

Dessa färger hade även tidigare använts när Napoleon år 1809 lät upprätta de Illyrsika provinserna.

Serbien riksvapen

xxxxxx

Serbiens nationalhymn

Serbien karta

För mer information om Serbien och min resa se:     serbien     serbien-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email