Honduras fakta

På denna sida finns fakta om Honduras som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Republica de Honduras
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Tegucigalpa / 851 000

Yta (totalt): 112 090 km2
Andel av landytan som är åkermark: 9.1 % (2018)
Landyta med skog: 45.3 % (2018)

Kustlinje: 823 km
Lägsta punkt: Karibiska havet (0 m)
Högsta punkt: Cerro Las Minas ( 2 870 möh)
Viktigaste floder: Rio Patuca, Rio Choluteca
Större sjöar:

Andra större städer i Honduras:
San Pedro Sula 490 000 invånare, ECholoma 139 000 invånare, La Ceiba 130 000 invånare

Invånare, totalt: 9 571 000 (2023)
Procentuell andel invånare i städerna: 60.2 % (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 87 (G = 2020)

Folkgrupper:
Mestiser 90.0 %, Ursprungsbefolkning 7.0 %, Svarta 2.0 %, Vita 1.0 %

Religion:
Protestanter 48.0 %, romerska katoliker 34.0 %, övriga religioner 1.0 %, ingen religionstillhörighet 17.0 %

Språk:
Spanska är landets officiella språk, olika ursprungsspråk

Befolkningstillväxt: 1.16 %
Spädbarnsdödlighet: 15 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 71.9 / 79.1

Befolkning under fattigdomsgräns: 48.3 % (2018)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 15.5 %
Andel av befolkning som är undernärd: 13.5 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 2.73 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 88.2 / 88.7 (2019)
Andel barn som börjar grundskolan: 80.1 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 26 (Sverige 12)

Självständighet: 15 september, 1821 (från Spanien)
Nationaldagar: Självständighetsdagen 15 september
Rösträttsålder: 18 år, obligatorisk

BNP/ invånare: USD 2 772 (2021)
Valuta: Lempira (HNC)
Största handelspartners (export): USA, El Salvador, Guatemala

Antal utländska besökare: 669 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 697 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 46.7 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %) (2020)
Elektricitet från vindkraft: 7.5 % (Sverige 17.2 %) (2020)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 1.0 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 1.4 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 7 561 000 (2021)
Internetanvändare: 4 800 000 (48.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 699 km (2014)
Vägnät (större vägar): 14 742 km (2021)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

(G) Globalis Online

Honduras flagga

Efter att Honduras frigjort sig från Spanien år 1821, anslöt sig landet till Centralamerikanska federationen tillsammans med El Salvador, Costa Rica, Nicaragua och Guatemala. Honduras behöll unionens flagga även efter att förbundet upplösts
De blå fälten symboliserar Karibiska havet och Stilla havet. De fem stjärnorna tillkom år 1866 och symboliserar hoppet om ett nytt förbund mellan de fem staterna

Flaggan stadfästes officiellt år 1949

Honduras statsvapen

I statsvapnet syns en så kallad frimurartriangel, en symbol för jämlikhet och rättvisa. De två tornen symboliserar oberoende och suveränitet. På sidorna ser man ymnighetshorn, som symboliserar landets resurser. Längst ned i statsvapnet finns träd, gruvor och redskap som står för landets skogar och mineralrikedomar

Honduras nationalhymn

Honduras karta

För mer information om Honduras och om min resa:     honduras

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik