Sri Lanka

Sri Lanka,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Fakta om Sri Lanka som historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

colombo, anuradhapura, polonnaruwa, sigiriya, dambulla, kandy, gaulle, mihintale, mirissa och matara var några av de platser jag besökte på sri lanka 

Den som vill ha många kulturupplevelser utan att behöva resa långa avstånd skall besöka den lilla önationen Sri Lanka. Inget land i världen kan erbjuda så många världsarv på så liten yta som Sri Lanka. Här finns sju världsarv upptagna på UNESCO:s lista. Jag besökte sex av dem; Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Dambulla, Kandy och Galle.

Förutom dessa platser besökte jag den kommersiella huvudstaden Colombo med sitt brusande storstadsliv, Mihintale med sin vackra natur och sina unika munkbostäder. Resan avslutades  med några dagars avkopplande strandliv på en Mirissas vackra stränder samt en valsafari där jag fick möjlighet att se blåval, världens största djur. Jag hann också med ett kort besök i kuststaden Matara i söder där jag blev välsignad av en buddhistmunk för andra gången under resan.

Under min tre veckor långa resa på Sri Lanka tog jag mig runt med tåg, lokala bussar, trehjuliga tuc-tucs, cykel och till fots.

Det är lätt att förflytta sig på Sri Lanka. Det finns tåglinjer mellan större städer, bussförbindelserna är goda och turerna täta. Överallt är tillgången på tuc-tucs god. Och alla transporter är oerhört billiga!

Besök Sri Lanka för många fina kulturupplevelser och underbara stränder!

Sri Lanka blev det 112 landet / autonoma regionen som jag besökt.

Läs om min resa och se fler bilder sri lanka-resa

Sri Lanka historia i korthet

Arkeologer har gjort fynd av stenverktyg som tyder på att människor har funnits på ön Sri Lanka i omkring 500 000 år. Den lilla folkgruppen vedda utgör en rest av ursprungsbefolkningen. De större folkgrupperna kom betydligt senare till ön från Indien, men både singaleser och tamiler menar att de var först. Modern forskning gör gällande att singaleserna invandrade cirka 400 år före vår tideräkning, medan tamilerna kom ett par hundra år senare. De första singalesiska samhällena bildades på öns norra del

Sri Lanka historia, äldre 

200-talet före Kristus

Buddhismen kom till Sri Lanka

200- – 1 000-talet efter Kristus

Hade den buddistiska singalesiska kulturen en storhetsperiod. Under denna period utvecklades avancerade konstbevattningssystem av risfälten som ledde till högt välstånd

1200-talet

Efter upprepade invasioner från Sydindien föll de lankesiska kungadömena och singaleserna flyttade till öns mer regnrika sydvästra del. En tamilsk provins grundades nu med indisk hjälp i norr

1300-talet

Den tamilska kulturen hade en storhetstid på Jaffnahalvön

1505

De första européerna, portugiser, anländer till Sri Lanka. Vid denna tidpunkt fanns det två singalesiska kungadömen, Kotte och Kandy, i söder och ett tamilskt rike i norr. Även muslimska morer, ättlingar till arabiska handelsmän som anlänt på 700- och 800-talen, levde på ön. Dessa kontrollerade kryddhandeln

Trots motstånd lyckades portugiserna kolonisera stora delar av ön inom ett sekel, och deras missionärer spred med viss framgång katolicismen

1600-talet, mitten

Fördrevs portugiserna av nederländarna

1700-talet, slutet

Britterna fördrev nederländarna

1802

Blev Ceylon en brittisk kronkoloni

1800-talet, slutet

Som en motreaktion på de förändringar som kolonialismen förde med sig uppstod buddistiskt inspirerade nationalistiska strömningar. Främste ledare för denna rörelse var Anrika Dharmapala, som reformerade buddismen och lade grunden för den buddistisk-singalesiska nationalismen

Sri Lanka historia, modern 1900 – 1999

1900-taler, början

Ökade krav om självstyre tilltog hos den engelsktalande eliten

1931

I enlighet med en grundlagsreform infördes ett nationellt råd med lagstiftande uppgifter inom ramen för det brittiska styret

Höll Ceylon, som första koloni i Asien, allmänna val till det nationella rådet

1948

I februari blev Sri Lanka, då kallat Ceylon, en självständig stat inom det Brittiska Samväldet. Till premiärminister valdes Stephen Senanayake, ledare för det högerorienterade Förenade nationella partiet (UNP) som han grundat 1946

1952

Avled premiärminister Stephen Senanayake. Hans son Dudley övertog posten och partiet vann en storseger i valet

1956

I parlamentsvalet segrade det socialistiska Sri Lankas frihetsparti (SLFP) som grundats av Solomon Bandaranaike. SLFP vann till stor del genom att spela på singalesnationalistiska känslor. Kravaller utbröt när Bandaranaike strax efter valet gjorde singalesiska till enda officiella språk

1959

Mördades Bandaranaike och efterträddes av hans änka Sirimavo som blev världens första kvinnliga premiärminister

1965

Vann Dudley Senanayake och hans parti UNP parlamentsvalet och återtog regeringsmakten

1970

Vann Sirimavo Bandaranaike och hennes parti parlamentsvalet och regeringsmakten

1971

utbröt ett väpnat uppror, lett av studenter och aktivister i den marxistiska singalesiska rörelsen Folkets befrielsefront JVP

1972

Fick landet en ny författning och blev republik under namnet Sri Lanka

Under 1970-talet upplevde sig tamilerna alltmer diskriminerade. Krav på ökat självstyre ersattes allt oftare av krav på en egen stat i norr och öster: Eelam. Flera radikala rörelser bildades. En grupp, Tamilska Eelams befrielsetigrar (LTTE), tog till vapen för sin sak

1977

Parlamentsvalet ledde till att UNP återtog regeringsmakten

1978

Antogs en ny författning som stärkte presidentens makt. UNP-ledaren J R Jayawardena utsågs till president

1982

J R Jayawardena vann landets första officiella presidentval

1983

Efter att de ”Tamilska tigrarna”, LTTE,  dödat flera singalesiska soldater i ett överfall i juli bröt de värsta våldsamheterna i landets historia, dittills. Våldet drabbade främst tamiler som dödades i hundratal. Över 100 000 tamiler flydde över sundet till Indien. I sina försök att slå ned LTTE gick militären hårt fram i de tamildominerade områdena i norr och öster

De ”Tamilska tigrarna” fick kontroll över stora delar av Jaffnahalvön i norr. Gerillan utförde terrordåd i landets södra del. Efter hand manövrerade LTTE ut andra tamilska gerillagrupper och etablerade ett globalt kontaktnät till stöd för sin kamp

1987

I juni slöts ett första fredsavtal mellan LTTE och regeringen, efter medling av Indiens premiärminister Rajiv Gandhi. En indisk fredsstyrka skickades till Sri Lanka som kom att omfatta 100 000 man

Det singalesnationalistiska JVP inledde en terrorkampanj mot anhängare av fredsavtalet

1988

Valdes UNP:s kandidat Ranasinghe Premadasa till ny president. UNP vann också det följande parlamentsvalet

Tamil blev officiellt språk jämte singalesiska

1990

Drogs den indiska fredsstyrkan tillbaka trots att fred inte uppnåtts

Militären besegrade JVP med stora förluster som följd, tusentals människor hade dödats
I landets norra del angrep LTTE muslimer. Flera hundra dödades i massakrer och tiotusentals fördrevs

1991

I maj mördades Rajiv Gandhi i ett självmordsattentat under ett valmöte i den indiska delstaten Tamil Nadu. De tamilska tigrarna låg bakom dådet som fick till följd att gerillan förlorade sitt tidigare stöd i Indien

1993

I ett terrordåd utfört av LTTE i Colombo dödades president Premadasa

1994

Återkom SLFP i regeringsställning, partiet ledde en valallians som blev störst i parlamentet
I presidentvalet segrade SLFP:s kandidat Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Hennes mor, Sirimavo Bandaranaike, utsågs till premiärminister

1999

Inför presidentvalet skadades Kumaratunga i ett sprängattentat. Strax efter attentatet blev hon omvald till president

Sri Lanka historia, modern 2000 – 2020

2001

Angrep gerillan Colombos internationella flygplats och förstörde halva Sri Lanka Airlines flygplansflotta. Regeringsstyrkorna svarade med flyganfall i norr och LTTE slog tillbaka med fler självmordsattentat

I december var det nyval till parlamentet. UNP blev största partiet och bildade regering

2002

I februari skrev regeringen och gerillan under ett avtal om vapenvila på obestämd tid. LTTE uppgav att den övergav kravet på full självständighet och förhandlingar inleddes om regionalt självstyre. En nordisk observatörsstyrka tillsattes

2003

I april avbröt LTTE fredssamtalen i protest

2004

I februari minskade möjligheterna till fred ytterligare då president Kumaratunga, som var starkt kritisk till fredssamtalen, upplöste parlamentet och utlyste val i april

I valet i april segrare den nybildade oppositionsalliansen Förenade folkets frihetsallians (UPFA), där förutom SLFP och andra tidigare allianspartier även JVP ingick

Den 26 december drabbades Sri Lanka mycket hårt av flodvågskatastrofen, tsunamin, i Indiska oceanen. Över 30 000 lankeser dödades och uppemot en halv miljon blev hemlösa. Den största ödeläggelsen skedde på sydkusten och i de LTTE-kontrollerade områdena i nordöst

2005

I augusti mördades utrikesminister Lakshman Kadirgamar, en etnisk tamil, av LTTE. Regeringen införde efter detta undantagslagar

Vid presidentvalet i november segrade den sittande premiärministern Mahinda Rajapaksa. Tamilerna stängde vallokalerna i de av dem kontrollerade områdena då de ansåg honom ointressant som president eftersom han hade en restriktiv hållning mot LTTE

2006

Trappades åter striderna upp mellan regeringsstyrkorna och LTTE

2007

I juli hade säkerhetsstyrkorna tagit kontroll över hela östra Sri Lanka. Häftiga strider fortsatte i norr, såväl på land som till sjöss

2008

I början av året sade regeringen formellt upp 2002 års stilleståndsavtal, som i praktiken sedan länge upphört att fungera. Striderna i norr och attentaten i övriga landet intensifierades därefter ytterligare. I september inledde militären en offensiv och återtog steg för steg LTTE-kontrollerad mark

2009

När staden Kilinochchi, rebellernas huvudstad, föll i januari uppmanade president Rajapaksa rebellerna att ge upp, vilket dessa vägrade med stridigheterna trappades därefter upp. Vädjan om ett tillfälligt eldupphör tillbakavisades av regeringen, som sade sig vara nära att utplåna LTTE. FN:s människorättskommissarie anklagade båda parter för krigsförbrytelser

I maj förklarade president Rajapaksa att LTTE var besegrat och gerillans beryktade högste ledare Velupillai Prabhakaran död. Från de tamilska tigrarna kom ett uttalande om att den väpnade kampen var över

2011

De lokala valen i oktober präglades av våldsamheter och resulterade i tre döda. Det regerande partiet SLFP vann i 21 av 23 lokala församlingar

I december lämnade en regeringstillsatt kommission, som fått i uppdrag att utreda regeringsstyrkornas agerande under krigets slutskede, sin rapport. Rapporten sade att regeringen gjort sitt bästa för att skydda civilbefolkningen medan LTTE inte visade någon respekt för människoliv. Internationella människorättsgrupper avfärdar utredningen som bristfällig och partisk

2012

I februari publicerade regeringen statistik som visade att 9 000 människor dödades under krigets slutfas i norra Sri Lanka. Drygt 7 000 av dessa dog i direkta strider. Rapporten visade dock inte klart om siffran omfattade civila dödsoffer eller enbart gerillasoldater. Det var heller inte klart vilken part i kriget som hade orsakat dödsfallen

I maj antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution i vilken Sri Lanka uppmanas att utreda anklagelserna om människorättsbrott begångna i inbördeskrigets slutfas. Reaktionerna i Sri Lanka mot resolutionen blir starka och många människor protesterade mot FN-resolutionen

I juli inleder universitetslärare och andra akademiker runt om i landet en strejk i protest mot vad de uppfattar som en tilltagande politisk inblandning i det akademiska livet

Till följd av strejken stänger regeringen 13 av landets 15 universitet i augusti, samtliga statliga, på obestämd tid

I september stängs lägret Menik Farm för tamilska flyktingar efter att de sista 1 160 flyktingarna fått återvända hem eller flyttat till nybyggda bostadsområden. Vid krigsslutet 2009 bodde upp emot 300 000 människor i lägret

I november dödas 27 människor och minst 43 skadas när en revolt utbryter på fängelset Welikada i Colombo. Flertalet av de döda är interner

En intern FN-rapport som brittiska BBC tagit del av slog i november fast att FN misslyckades med att skydda civila under det lankesiska inbördeskrigets slutskede, då uppskattningsvis uppemot 40 000 människor dödades under fem månader i början av 2009

I december anklagades chefsdomare Shirani Bandaranayake för korruption av regeringen, något hon bestämt förnekade. Parlamentet, som domineras av regeringspartierna, inleder en riksrättsprocess mot Bandaranayake, men såväl högsta domstolen som appellationsdomstolen slår fast att en sådan process strider mot lagen

2013

Januari

Ställde parlamentet Högsta domstolens chefsdomare Bandaranayake inför riksrätt för korruption, trots att landets två högsta domstolar slagit fast att detta strider mot lagen. Tusentals människor, däribland hundratals jurister, demonstrerade i Colombo till stöd för Bandaranayake, som senare fälls och avskedas av presidenten

Mars

Antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en ny resolution som uppmanar Sri Lankas regering att tillsätta en oberoende och trovärdig utredning av anklagelserna om krigsförbrytelser och människorättsbrott begångna under inbördeskrigets slutskede våren 2009

Tilltog den religiösa gruppen Buddistiska brigadens (BBS) trakasserier mot landets muslimska minoritet. Buddistmunkar leder en folkmassa på flera hundra personer när de angriper och vandaliserar en muslimskägd klädbutik i Colombo. Enligt BBS har muslimerna alldeles för stort inflytande över landets politik och ekonomi

April

Anklagade Amnesty International Rajapaksa-regeringen för ökat politiskt förtryck av oliktänkande. Människorättsorganisationen uppmanar Samväldet att ställa in det planerade årsmötet i Sri Lanka i november 2013 om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet inte förbättras

Gick sex maskerade, singalesisktalande personer till attack mot den oppositionella, tamilspråkiga tidningen Uthayans redaktion i staden Kilinochchi i norra Sri Lanka. Två medarbetare skadas allvarligt. Uthayan har attackerats flera gånger under de senaste åren och flera medarbetare har dödats

Juni

Angrep radikala buddistmunkar och deras anhängare en muslimskägd köttaffär i staden Tangalle. Butiken vandaliserades och ägarna attackerades. Buddistmunkar har tidigare uppmanat människor att bojkotta halal-slaktat kött

Juli

En moské i staden Mahiyangana tvingades stänga efter att byggnaden angripits av en folkmassa

Ett förslag lagt av Rajapaksa-regeringen att flytta makt från provinsförsamlingarna till centralregeringen röstades ned i parlamentet när vänsterpolitiker gick samman med muslimska och tamilska ledamöter. Högsta domstolen och appellationsdomstolen hade tidigare slagit fast att en sådan lag måste godkännas av provinsförsamlingarna innan den kan träda i kraft

Augusti

Inrättade president Rajapaksa ett nytt departement för lag och ordning och utnämner sig själv till ansvarig minister för detta

Minst fyra människor skadades när en buddistisk folksamling vandaliserade en moské i Colombo. Myndigheterna inför utegångsförbud och stänger moskén

Tre personer dödades och omkring 50 skadades när soldater öppnade eld mot tusentals människor som demonstrerar mot att grundvattnet har förorenats i deras by utanför Colombo. Föroreningarna har enligt byborna orsakats av kemikalieutsläpp från en fabrik

FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna, Navi Pillay, anklagade regeringen för att undergräva demokratin och rättssäkerheten i landet. Rajapaksa-regeringens relationer med FN är mycket dåliga sedan världsorganisationen upprepade gånger krävt att regeringen på ett opartiskt och trovärdigt sätt ska utreda anklagelserna om människorättsbrott begångna under inbördeskrigets slutskede i maj 2009

September

Gav FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna, Navi Pillay, Sri Lankas regering en tidsfrist till mars 2014 för att påbörja en nationell utredning av anklagelserna om människorättsbrott begångna i slutskedet av inbördeskriget mot LTTE våren 2009.

Vann landets största tamilska parti, Tamilska nationella alliansen (TNA), 30 av de 38 mandaten i den lagstiftande församlingen i Norra provinsen. President Rajapaksas regerande partiallians UPFA, som lierat sig med ett annat tamilskt parti, vann 7 mandat medan det muslimska partiet SLMC får 1 mandat. Enligt observatörer från Samväldet uppvisade valprocessen en del brister

November

Bojkottade Indiens, Kanadas och Mauritius premiärministrar Samväldets årsmöte i Colombo 15–17 november. Bojkotten var en protest mot att värdlandet inte accepterat omvärldens krav på en oberoende utredning av anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna i krigets slutskede i maj 2009

2014

Januari

Gick buddistmunkar till attack mot ett kristet bönehus i södra Sri Lanka genom att kasta stenar mot byggnaden. Polisen ingrep inte

Mars

Vann den regerande partialliansen UPFA de lokala valen i Syd- och Västprovinsen, dock med mindre marginal än vid tidigare val

Antog FN:s råd för de mänskliga rättigheterna en resolution som uppmanar till en internationell utredning av misstänkta människorättsbrott begångna under inbördeskrigets slutskede våren 2009

April

Sköt armésoldater ihjäl tre män som misstänks vara sympatisörer till den forna tamilska LTTE-gerillan. De antogs ha haft en avsikt att rekrytera arbetslösa tamiler till en ny gerillastyrka

Bildade polisen en specialstyrka som skall ägna sig åt att stävja hatbrott. Detta som följd av buddistiska extremisters attacker mot religiösa minoriteter

Maj

Firade regeringen femårsdagen av segern över den tamilska gerillan LTTE i maj 2009 med en militärparad och andra arrangemang. Polisen slår till mot journalister, studenter och oppositionspolitiker som motsätter sig firandet

Juni

Gick anhängare till den radikala grupperingen Buddistiska bridgaden till angrepp mot muslimer i staden Aluthgama i söder. Minst fyra muslimer dödas och fler än 80 människor skadas när buddisterna angriper moskéer och muslimskägda butiker. Tre moskéer brändes ned. När våldsamheter mellan buddister och muslimer bröt ut införde myndigheterna tillfälligt utegångsförbud i städerna Aluthgama och Beruwala

Juli

Gav regeringen en grupp experter i uppdrag att utreda försvunna tamilers öden samt misstänkta människorättsbrott begångna av militären mot tamiler under inbördeskriget 1983–2009

Förbjöds frivilligorganisationer som var verksamma i landet att hålla presskonferenser, skicka ut pressmeddelanden och arrangera seminarier för journalister

Augusti

Meddelade president Rajapaksa att han kommer att neka visum till de FN-företrädare som planerar att resa till Sri Lanka för att utreda misstänkta människorättsbrott under inbördeskrigets slutskede i maj 2009

September

Tappade det regerande partiet UPFA mer än 20 % av rösterna vid valet i provinsen Uva trots att presidenten själv deltagit aktivt i valkampanjen. Valförlusten är den största sedan Rajapaksa blev president 2005

Oktober

Utlyste regeringen presidentval till den 8 januari 2015, två år innan president Rajapaksas sexåriga mandatperiod löper ut

November

Gick oppositionen samman mot president Rajapaksa och presenterade en egen kandidat, Maithripala Sirisena, till presidentvalet som skall hållas i januari 2015. Sirisena går till val med löften om att stärka parlamentets befogenheter på bekostnad av presidentämbetet

December

Ställde sig landets största tamilska parti TNA bakom utmanaren Sirisena i kommande presidentvalet

Lämnade landets största muslimska parti SLMC regeringssamarbetet. Partiledaren Rauf Hakim, som har varit justitieminister, säger att han ska arbeta för utmanaren Maithripala Sirisena under presidentvalskampanjen

Lämnade Industri- och handelsminister Rishad Bathiudin regeringen för att istället ansluta sig till oppositionen med sitt muslimska parti ACMC

2015

Januari

8 januari genomfördes presidentvalet under relativt lugna former trots de oroligheter som föregick detta. Utmanaren Sirisena segrade med drygt 51 % av rösterna mot knappt 48 % för sittande president Rajapaksa

10 januari Utsåg president Sirisena oppositionspartiet UNP:s ledare Ranil Wickremesinghe till premiärminister i sin nya regering

Besökte påve Franciskus Sri Lanka. Vid en katolsk mässa i Colombo helgonförklarade påven missionären Joseph Vaz som på 1600-talet ”spred ett budskap om religiös försoning”. Som första påve reste Franciskus till den tamildominerade norra delen av landet

Återfick Sarath Fonseka den generalstitel som han fråntogs av den tidigare presidenten och alla åtal mot honom lades ned

Återinsatte president Sirisena Shirani Bandaranayake som chefsdomare för Högsta domstolen, två år tidigare hade hon avskedats av den dåvarande presidenten anklagad för korruption. En dag efter återupprättandet avgick Bandaranayake som chefsdomare för Högsta domstolen. Sirisena utsåg istället Kanagasabapathy Sripavan till chefsdomare, som blev den förste tamilen på posten sedan 1991

Februari

Meddelade president Sirisena att soldater av säkerhetsskäl också fortsättningsvis ska vara utplacerade runt om i landet, även i före detta krigszoner i norr och öst. Beslutet var en besvikelse för dem som hoppats att skiftet på presidentposten skulle innebära minskad truppnärvaro i tamildominerade områden och städer

Den 4 februari, självständighetsdagen, lovade president Sirisena att hans regering kommer att samarbeta med FN och att den har nationell försoning som mål. För första gången på flera decennier deltog tamilernas största parti TNA i firandet på självständighetsdagen

Antogs regeringens första reformplan av parlamentet. Reformerna gällde sociala frågor och högre löner för offentliganställda, lägre priser på mat och bensin samt högre skatter för privata företag som gör höga vinster

FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna senarelade publiceringen av sin rapport om eventuella krigsförbrytelser och människorättsbrott begångna i inbördeskrigets slutskede våren 2009. Publiceringen flyttades på begärans av regeringen som ville ha mera tid till att förbereda åtgärder som måste vidtas efter det att rapporten släppts

Mars

Belades landets förre försvarsminister Gotabhaya Rajapaksa, bror till den tidigare presidenten Rajapaksa, med utreseförbud. Orsaken är att polisen utreder en båtlast med vapen som tillhör ett privat säkerhetsbolag bildat av Gotabhaya Rajapaksa

Gjorde Indiens premiärminister Narendra Modi ett fyra dagars statsbesök i Sri Lanka. Modi besökte det tamildominerade Jaffna och uttalar sig för större självbestämmande för tamilerna där. Besöket är det första av en indisk premiärminister på närmare 30 år

Utökade president Sirisena sin regering med 26 nya parlamentsledamöter i utbyte mot att dessa lämnade Rajapaksas SLFP-fraktion och stödjer presidentens förslag på politiska reformer

Inledde regeringen ett program för att återlämna mark på Jaffnahalvön, som under kriget ockuperades av militären, till de ursprungliga tamilska ägarna. Marköverlämnandet skall ske gradvis, och någon tidsram angavs inte

April

Tvingades regeringen att backa från delar av vallöftet om att överföra maktbefogenheter från presidenten till premiärministern. Orsaken är att Högsta domstolen slår fast att sådana ändringar måste föregås av en folkröstning, vilket regeringen bedömer som alltför kostsamt för landet. Lagändringar som inte kräver en folkomröstning kommer dock att genomföras

Kallade Sri Lankas enhet för korruptionsbekämpning expresident Rajapaksa till förhör. Misstankarna gäller bland annat att han ska ha betalat mutor till en oppositionell parlamentsledamot för att denne istället skulle stödja Rajapaksa. Även Rajapaksas bror, Gotabhaya Rajapaksa, som var försvarsminister kallas till förhör för korruptionsmisstankar i samband med ett flygplansköp. En tredje bror, Basil, som också var minister i Rajapaksas regering, misstänks ha använt statliga medel på ett felaktigt sätt i samband med ett byggprojekt. Samtliga nekar till brott

Röstade parlamentet med stor majoritet för att begränsa presidentmakten. En persons möjlighet att inneha presidentämbetet ett obegränsat antal gånger ändras till högst två mandatperioder. Presidentens rätt att tillsätta höga tjänstemän inom rättsväsendet, polisen, valkommissionen och statsförvaltningen avskaffas. Presidentens rätt att upplösa parlamentet endast ett år efter ett val ändras till tidigast 4,5 år efter det att parlamentsval hållits

Maj

Besökte USA:s utrikesminister John Kerry Sri Lanka för att visa den reforminriktade Sirisena-regeringen sitt stöd. Kerry mötte även högt uppsatta tamilska ledare inom partiet TNA under sitt besök

Meddelade regeringen att en ny utredning av anklagelserna om människorättsbrott begångna i krigets slutskede i maj 2009 ska inledas. Den regeringstillsatta utredningen ska samverka med FN och annan internationell expertis och misstänkta förövare kommer att ställas inför rätta

19 maj högtidlighöll Sri Lanka sexårsdagen av inbördeskrigets slut i maj 2009. För första gången får tamilska politiker i de gamla krigszonerna i öst och norr lov att hålla minnesstunder för civila, tamilska dödsoffer. Årsdagen döps om från Segerdagen till Minnesdagen

Juni

Utlyste president Sirisena nyval till den 17 augusti, tio månader i förtid. Det sker efter påtryckningar från premiärminister Wickremesinghe som har haft svårt att få igenom sin reformpolitik i parlamentet

Augusti

17 augusti Valkampanjen blev relativt lugn men fyra dödsoffer krävdes i valrelaterat våld. Valstriden stod mellan regeringspartiet UNP, som tillsammans med en rad minoritetspartier som muslimska SLMC och tamilska TNA bildat valförbundet Förenade nationella fronten för god politisk styrning och Rajapaksas fraktion inom partialliansen UPFA och delar av SLFP
Valresultatet visade att UNP mer än fördubblat sina mandat i parlamentet jämfört med valet 2010, från 40 till 106 av de 225 mandaten

21 augusti presenterade president Sirisena en samlingsregering mellan de två stora partierna UNP och SLFP med Ranil Wickremesinghe som fortsatt premiärminister

September

I en rapport uppmanade FN:s råd för de mänskliga rättigheterna Sirisena-regeringen att inrätta en särskild domstol med internationella domare för att utreda misstankar om krigsbrott begångna under perioden 2002–2011. I rapporten anklagas båda sidor i konflikten för övergrepp, i synnerhet i krigets slutskede våren 2009. FN-beräkningar gör gällande att minst 80 000 människor dödades i landet under perioden 2002–2011. Den lankesiska regeringen säger att en domstol ska inrättas, men att den ska vara lankesisk med lankesiska domare

November

Hävde regeringen terroriststämpeln på 8 av 16 tamilska exilgrupper. Därmed minskar listan över terroriststämplade tamiler från 424 till 155 personer. LTTE blir kvar på listan över terroriststämplade organisationer, dock har terrordåd har tillskrivits gruppen sedan krigsslutet i maj 2009. Regeringens beslut att minska antalet terroriststämplade tamilska grupper och individer är en del av den nationella försoningsprocessen

December

Prickade Sri Lankas människorättskommission landets poliskår för att ha brutit mot folkrätten när den använde onödigt mycket våld i samband med studentprotesterna i Colombo i oktober 2015

2016

Januari

15 stämde ett kinesiskt byggföretag Sri Lanka för president Sirisenas försöka att skjuta på ett stort kinesiskt hamnbygge i huvudstaden

Januari 30

åtalades Yoshitha Rajapaksa, son till expresident Mahinda Rajapaksa, för penningtvätt i sitt privata TV-bolag Carlton Sports Network

Januari 30

lovade president Sirisena att uppemot 100 000 internflyktingar som tvingats leva i läger sedan krigsslutet 2009 ska få mark av staten inom sex månader

Februari 3

tog den före detta försvarschefen Sarath Fonseka, som i hög grad bidrog till Rajapaksa-regeringens seger över LTTE i maj 2009, plats i regeringen

April 5 inledde en konstitutionell församling, ledd av premiärminister Wickremesinghe, sitt arbete med att skriva en ny författning som skall stärka såväl tamilernas självbestämmande som de demokratiska institutionerna i landet

April 7 träffade premiärminister Wickremesinghe träffar sin kinesiske kollega i Peking i ett försök att omförhandla en del lån. Sri Lanka hade vid denna tidpunkt omkring 8 miljarder dollar i lån i Kina. Sri Lanka stod inför en växande och hotande skuldkris. Regeringen ansökte om nya lån hos Internationella valutafonden (IMF) för att ta sig ur skuldkrisen

Maj 23 drabbades Sri Lanka i mitten av månaden drabbas av en dryg veckas ihållande monsunregn, som orsakar översvämningar och kraftiga jordskred runt om i landet. Fler än 100 människor omkommer och runt en halv miljon tvingas fly när deras hus förstörs av vattenmassor och lera

Maj 26 öppnades ett kontor för försvunna personer för att utreda fler än 20 000 människors öde, personer som försvann under inbördeskriget 1983–2009. Kontoret ska uppmuntra anhöriga att stämma de skyldiga och söka om skadestånd

Juni 15 beviljade Internationella valutafonden (IMF) Sri Lanka ett lån på 1,5 miljarder dollar över en treårsperiod för att överbrygga en brist på likvida medel i statskassan

Juli 6 meddelade regeringen att landet ska vara helt avmilitäriserat till år 2018 vilket innebär att militärens inblandning i det civila samhället definitivt ska upphöra efter decennier av krigstillstånd

November 19 meddelade IMF i en första utvärdering av den lankesiska ekonomin efter stödlånet i juni 2016 att fonden huvudsakligen är nöjd med hur landet hanterar situationen. Inflationen har sjunkit något och betalningsbalansen har förbättrats. IMF varnar dock för att landet har en för liten reserv av utländsk valuta

December 18 fick Sri Lanka låna 1,34 miljarder dollar från Världsbanken. Pengarna ska betalas ut under en treårsperiod och ska bidra till att stabilisera landets ekonomi

2017

April 27 undertecknade premiärminister Wickremesinghe och Indiens premiärminister Narendra Modi ett samarbetsavtal som bland annat innebär att Indien investerar i den lankesiska hamnen Trincomalee

Maj 28 omkom minst 170 människor och närmare en halv miljon invånare tvingas lämna sin hem efter omfattande översvämningar och jordskred som utlösts av skyfall. Översvämningarna antas vara de värsta sedan 2003

Juli 4 drog sig militären tillbaka från fiskehamnen Mayliddy på Jaffnahalvön efter att ha ockuperat den i 27 år. Därmed kan de närmare 200 tamilska familjer som tvingades flytta från området 1990 återvända

Juli 29 trots hårt motstånd från fackföreningar och oppositionen slutfördes ett avtal med det statliga kinesiska bolaget China Merchants Port Holdings om att ta över hamnen i Hambantota, en affär på 1,1 miljard dollar

Augusti utlovade regeringen stimulansåtgärder för att få fart på ekonomin efter de svåra översvämningarna i maj och den svåra torka som sedan följt. Omkring 1,5 miljoner invånare har drabbats av översvämningarna och torkan

September 26 stormade radikala buddistmunkar en FN-driven tillflyktsort för en grupp muslimska rohingyer från Burma. Bland flyktingarna finns 16 barn. Munkarna vandaliserar byggnaden och FN-personal tvingas flytta flyktingarna till ett annat ställe

November 6 uppstod en flera dagar lång brist på bensin när myndigheterna vägrade ta emot en skeppslast på 40 000 ton bensin som man anser är förorenad

November 9 sänktes importskatten kraftigt på flera baslivsmedel som linser, matolja, potatis och torkad fisk i ett försök att få bukt med hög inflation. Under oktober noterades en inflation på nästan 8 % till följd av höjda matpriser

November 17 bröt kravaller ut mellan muslimer och buddister i provinsen Galle i söder efter att rykten spridits via sociala medier i samband med en trafikolycka mellan en muslimsk kvinna och en buddistisk man på motorcykel. De materiella skadorna på hus och annan egendom under upploppet var omfattande

December 12 undertecknade Sri Lanka ett avtal om att hyra ut hamnen Hambantota till Kina i 99 år för 1,1 miljarder dollar

2018

Januari 14 beslutade parlamentet att avskaffa en gammal lag som förbjuder kvinnor att köpa och sälja alkohol. Några dagar senare stoppade presidenten lagändringen

Januari 19 tillkännagav president Sirisena att han själv tar över ansvaret för landets ekonomi från premiärminister Wickremesinghe och hans parti UNP. Regeringssamarbetet mellan UNP och Sirisenas SLFP-fraktion har fungerat dåligt under en tid

Januari 23 fick d lankesiska regeringen kritik från människorättsorganisationen Amnesty International för att den fortfarande använder sig av anti-terrorismlagarna PTA , trots att Sirisena redan 2015 lovade att avskaffa de tuffa lagarna och ersätta dem med lagar som följer internationell standard och inte kränker de mänskliga rättigheterna

Februari 1 inrättade regeringen speciella domstolar med tre domare i vardera vilka får i uppdrag att utreda anklagelser om mut- och korruptionsbrott begångna av den förra regeringen under president Rajapaksa

Februari 10 förlorade de två regeringspartierna UNP och UPFA stort i lokala val, medan expresident Rajapaksas nya parti Sri Lankas folkfront (Sri Lanka Podujana Peramuna, SLPP) blir valets stora segrare. De fick 225 av de 340 platserna i olika lokala församlingar

Februari 25 ombildades regeringen på grund av de stora förlusterna i de lokala valen

Mars 5 utbröt oroligheter i staden Kandy efter ett nytt våldsutbrott mot landets muslimska minoritet. Buddistiska folkmobbar attackerar bostäder, butiker och bilar som ägs av muslimer

Mars 6 trappades våldet i Kandy med omnejd upp när en muslimsk man hittas död i en nedbränd byggnad. Samma dag sprider sig våldet till östra delen av landet, där moskéer och muslimskägda företag sätts i brand sedan ett rykte spridits om att en muslimsk kock lagt preventivmedel i mat som sålts till singaleser. Undantagstillstånd infördes i hela landet

Mars 7 dödades en singalesisk man i Kandy när den handgranat som han tänkt kasta detonerar i hans hand. Ett 10-tal människor skadas när granaten exploderar. Soldater och poliser placeras ut på Kandys gator för att stävja situationen men kravallerna fortsätter

Mars 8 greps ett åttital personer, bland annat Amith Wirasinghe, ledare för en radikal singalesisk-buddistisk grupp som gjort sig ökänd för angrepp mot muslimer. Wirasinghe misstänks för att via sociala medier ha organiserat och lett de antimuslimska kravallerna i Kandy

Mars 10 hävde regeringen utegångsförbudet i Kandy och lovade att en utredning över kravallerna skall startas

Mars 18 hävdes undantagstillståndet i hela landet

Mars 28 begränsade president Sirisena premiärminister Wickremesinghes befogenheter som ett led i en tilltagande maktstrid mellan dem

April 4 klarade premiärminister Wickremesingher en förtroendeomröstning i parlamentet, trots att 13 ledamöter från president Sirisenas SLFP röstade mot honom

April 12 upplöste presidenten parlamentet med omedelbar verkan fram till den 8 maj. Beslutet fattas några timmar efter det att minst 16 parlamentsledamöter, däribland sex regeringsministrar, meddelar att de lämnar regeringssamarbetet

Juli 11 beslutades att Sri Lanka åter ska börja tillämpa dödsstraffet för narkotikabrott. Därmed hävs ett 42 år långt stopp för avrättningar. Landet ska också använda sin armé i kampen mot narkotikahandlarna

Augusti 6 beviljades Sri Lankas centralbank ett lån från Kina på motsvarande en miljard dollar. Lånet ses som ännu ett tecken på Sri Lankas allt tätare kontakter med Kina, speciellt när det gäller utveckling av infrastruktur. IMF har varnat landet för att låna mer pengar då landets statsskuld nu uppgick till sammanlagt 51,8 miljarder dollar

Augusti 13 meddelade USA att man ger Sri Lanka 39 miljoner dollar för att stärka säkerheten till havs i Bengaliska viken

Oktober 10 antog parlamentet en lag som ger inbördeskrigets offer rätt till skadestånd. Uppemot 100 000 människor dödades i inbördeskriget mellan militären och den tamilska LTTE-gerillan

Oktober 26 lämnade president Sirisenas parti UPFA regeringen. I strid med författningen avskedade presidenten därefter premiärminister Wickremesinghe och regeringen. Expresident Rajapaksa blev ny regeringschef. Oroligheter utbröt i Colombo

Oktober 27 upplöste presidenten parlamentet fram till den 16 november. Detta skedde efter att Wickremesinghe försökt få den UNP-dominerade församlingens stöd för att få sitta kvar på sin post

Oktober 28 tillkännagav parlamentets talman Karu Jayasuriya att den lagstiftande församlingen fortsatt betraktar Wickremesinghe som den rättmätiga premiärministern, med motiveringen att presidenten inte har befogenhet att avskeda regeringschefen. USA uppmanar Sirisena att återinsätta parlamentet

Oktober 29 presenterade president Sirisena en ofullständig regering med endast tolv ministrar. Rajapaksa utnämns till såväl premiärminister som finansminister

Oktober 31 greps den nyligen avsattea oljeministern Ranatunga efter att fackliga företrädare anklagat honom för att ha beordrat sina livvakter att skjuta mot en folkmassa utanför det statliga oljebolaget den 28 oktober då en person dödades

Oktober 31 manifesterade tiotusentals anhängare till Wickremesinghe och UNP sitt stöd genom en fredlig demonstration i Colombo. Omvärldens tryck ökar på president Sirisena att återinsätta parlamentet

November 9 upplöste presidenten parlamentet och utlyste nyval till den 5 januari 2019 därmed undveks en omröstning i parlamentet om premiärministerposten, och Rajapaksa kan leda en övergångsregering fram till den 17 januari då ett nytt parlament ska sammanträda

November 13 återinsattes parlamentet av Högsta domstolen och blandar sig på så sätt in i maktstrider som förs dels mellan parlamentet och Wickremesinghe och dels mellan president Sirisena och Rajapaksa. Därmed kan den lagstiftande församlingen hålla en omröstning om premiärministern

November 14 samlades parlamentet och riktade en misstroendeförklaring mot Rajapaksa som premiärminister. Därmed faller hans regering. Presidenten avvisar parlamentets misstroendevotum och sade att omröstningen inte genomfördes på ett korrekt sätt

November 15 utbröt slagsmål under en session i parlamentet. En person förs till sjukhus med lättare skador. Talmannen ajournerade sessionen tillfälligt

November 16 riktade åter parlamentet misstroendeförklaring mot Rajapaksa som ny premiärminister

November 23 meddelade parlamentets talman att han avvisar såväl Rajapaksa som Wickremesinghe som regeringschef och tillsätter en kommitté som ska bestämma över den lagstiftande dagordningen

November 30 röstade parlamentet för att hålla inne alla pengaöverföringar till regeringskansliet och departementen för att självt ha kontroll över landets krisande ekonomi. Undantag görs för löneutbetalningar, pensioner och basal samhällsservice

December 3 slog en högre domstol slår fast att Rajapaksa inte har befogenhet att agera som premiärminister så länge hans omstridda regering inte kan bevisa sin legitimitet

December 12 varnade finansministern för att hela statsapparaten kommer att avstanna den 1 januari 2019, eftersom det saknas en statsbudget efter årsskiftet. Samma dag röstade åter parlamentet för att Wickremesinghe ska återinsättas som premiärminister. Anhängarna till Rajapaksa bojkottar omröstningen

December 13 slog Högsta domstolen enhälligt fast att president Sirisenas beslut den 9 november att upplösa parlamentet och utlysa nyval stred mot författningen. UNP välkomnar beslutet som en seger för demokratin

December 16 som följd av utslaget i Högsta domstolen den 13 december övergav Mahinda Rajapaksa sina anspråk på premiärministerposten, och Ranil Wickremesinghe återinstalleras som regeringschef

December 20 utsåg president Sirisena en ny regering med 30 medlemmar. Premiärminister är Ranil Wickremesinghe. Sirisena behåller posten som försvarsminister och kontrollen över poliskåren

December 21 godkände parlamentet en övergångsbudget för de första fyra månaderna 2019

2019 

Mars

Gav FN:s råd för mänskliga rättigheter Sri Lanka en tidsfrist på ytterligare två år, till mars 2021, för att utreda misstankarna om krigsförbrytelser under inbördeskriget som tog slut i maj 2009

April

21 april Dödades omkring 320 människor och omkring 500 skadas när sex samordnade självmordsattentat genomfördes i landet. Sprängningarna ägde rum på morgonen i tre kyrkor, en i Colombo, en i Batticaloa på östkusten och en i Negombo norr om Colombo, samt i tre lyxhotell i Colombo där många utländska turister bodde. Bland de döda fanns ett 40-tal utländska turister. Regeringen misstänkte en liten lankesisk en islamistgrupp, National Thowheeth Jama’ath (NTJ) utfört dådet med hjälp av globala jihadister. Ett 40-tal misstänkta personer greps misstänkta för delaktighet i dådet. Terrordådet var det värsta som riktats mot landets lilla kristna minoritet och det största islamistdådet i Sri Lanka. Enligt försvarsministern var dådet en hämnd för en högerextremists attacker på muslimer i Christchurch i Nya Zeeland i mars. Regeringen i Colombo fick kritik för att inte ha agerat på en varning från polisen om att NTJ förberedde en attack

24 april Hade dödssiffran för de sex samordnade självmordsdåden den 21 april stigit till 359 enligt polisen. Enligt FN var minst 45 av de döda barn, såväl lankesiska som utländska. I sin jakt på gärningsmännen grep polisen ytterligare ett 20-tal personer under natten. Därmed hade polisen arresterat 60 misstänkt inblandade. Islamiska staten (IS) tog på sig dådet. Polisen meddelade att ett försök till ett självmordsattentat mot ett fjärde hotell i Colombo hade misslyckats

24 april Erkände regeringen att stora misstag begicks när myndigheterna inte agerade på underrättelser som nådde dem om att ett större terrordåd planerades i landet. Den 11 april sände rikspolischefen ut en varning om att självmordsattentat mot viktiga kyrkor skulle kunna utföras av den våldsbejakande islamistgruppen NTJ. Denna information hade inte nått fram till regeringen

25 april Avgick den högst uppsatta tjänstemannen vid försvarsdepartementet, Hemasiri Fernando, till följd av de kommunikationsmisstag inom regering och departement som uppdagats efter terrordådet och som antogs ha bidragit till att attentaten fick så omfattning

26 april Meddelades att Zahran Hashim, som utpekats som hjärnan bakom terrordådet den 21 april samt ledare för islamistgruppen NTJ omkommit när han själv skulle genomföra sprängattentatet på lyxhotellet Shangri-La i Colombo

26 april Dödades nio vuxna och sex barn när polis och militär gjorde en räd mot ett ställe i staden Kalmunai där delaktiga i terrorattacken antogs gömma sig. Tre kvinnor och sex barn dödades när tre självmordsbombare sprängde sig själva i luften innan ett gripande skulle ske. Dessutom sköts ytterligare tre män ihjäl på platsen för räden

26 april Avgick Pujith Jayasundara, landets högste polischef, som en följd av de misstag som begicks inom statsförvaltningen innan terrorattentatet begicks den 21 april

27 april Justerades dödssiffran för terrordådet den 21 april ned till 258, vilket är en minskning med 101 döda jämfört med tidigare uppgift. Enligt hälsodepartementet hade flera kroppar räknats två gånger

30 april Hade lankesiska myndigheter identifierat 42 utländska medborgare bland de 258 dödsoffren för terrordådet den 21 april

Maj

7 maj Meddelade polisen att alla gärningsmän med ansvar för terrordådet den 21 april var gripna eller dödade av polis eller militär. Det gällde såväl dem som planerat och organiserat attentaten som de personer som utförde sprängningarna. Enligt polisen satt 73 misstänkta gärningsmän i förvar, varav var nio kvinnor

12 maj Ledde antimuslimska kravaller till att en muslimsk man dödades av en folkmobb i Nordvästprovinsen norr om Colombo. Antimuslimskt våld blossades upp på flera håll i landet efter terrordådet den 21 april. Polisen ingrep med tårgas och vattenkanoner för att stoppa på kravallerna

Juni

3 juni Avgick samtliga nio muslimska ministrar samt två muslimska provinsguvernörer i protest mot att regeringen enligt dem inte lyckas skydda landets muslimska minoritet efter terrorattentatet den 21 april

8 juni Meddelade president Sirisena att han inte kommer att samarbeta med den utredningsgrupp som parlamentet tillsatte för att granska bristerna i kommunikationen mellan landets olika myndigheter som blottades i samband med terrorattacken den 21 april

26 juni Beordrade president Sirisena att fyra dödsdömda fångar skulle avrättas genom hängning. De fyra var dömda för grova narkotikabrott. Presidentens beslut innebar slutet på ett 43 år långt uppehåll när det gäller avrättningar

Juli

Återgick de muslimska regeringsmedlemmar som efter terrorattentatet den 21 april lämnade sina uppdrag i tjänst

Augusti

19 augusti Blev den krigsbrottsmisstänkte generalmajoren Shavendra Silva utnämnd till ny arméchef av president Sirisena. Utnämningen kritiserades av, bland andra Michelle Bachelet, chef för FN:s råd för de mänskliga rättigheterna. Silva misstänks för att ha begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten när han ledde regeringsstyrkor i inbördeskrigets slutskede våren 2009

23 augusti Upphävdes det undantagstillstånd som rådde i landet sedan terrordåden mot tre hotell och tre kyrkor på påskdagen och som krävde 258 människoliv

September

26 september Meddelade FN att lankesiska soldater inte längre var välkomna att delta i världsorganisationens fredsbevarande styrkor. Orsaken var att Sri Lankas regering i augusti utsåg den krigsbrottsmisstänkte generalen Shavendra Silva till ny arméchef

Oktober

29 oktober Stoppade högsta domstolen president Sirisenas planer på att avskaffa moratoriet mot verkställande av dödsstraff och låta hänga fyra fångar dömda för narkotikabrott

November

9 november Protesterade flera organisationer, brottsoffrets familj och dödsdömda fångar mot att president Sirisena benådade en dödsdömd man från en förmögen familj. Mannen dömdes år 2005 för mordet på en svensk tonåring. När ett mindre fånguppror utbröt på ett fängelse benådade presidenten fem dagar senare 267 interner på över 65 år

16 november I presidentvalet vann den tidigare försvarsministern Gotabhaya Rajapaksa från partiet SLPF och fick 52, 25 % av rösterna. På andra plast kom Sajith Premadasa som fick 42 % av rösterna. Rajapaksa var en omstridd kandidat anklagad för krigsförbrytelser och förskingring av statliga medel

20 november Meddelade premiärminister Wickremesinghe sin och den UNP-dominerade regeringens avgång. President Gotabhaya Rajapaksa utnämnde sin bror, expresident Mahinda Rajapaksa, till ny premiärminister för en övergångsregering fram till parlamentsvalet i april 2020

21 november Lades korruptionsåtalet mot president Gotabhaya Rajapaksa ned som en följd av att landets statschef åtnjuter åtalsimmunitet enligt författningen

22 november Tillträdde den nya regeringen med premiärminister Rajapaksa som ledare. Han blev också försvarsminister och finansminister

2020

Januari

20:e Medgav president Rajapaksa för första gången att fler än 23 500 människor som varit försvunna sedan krigsslutet i maj 2009 var döda, av dessa var cirka 5 000 soldater eller militärpoliser, majoriteten var civilpersoner som rekryterats av den tamilska LTTE-gerillan. Enligt internationella människorättsgrupper dödades minst 40 000 civila tamiler i krigets slutskede

Februari

4:e Vid firandet av självständighetsdagen framfördes inte den tamilspråkiga versionen av nationalsången, som brukligt var. I landet är både singalesiska och tamil officiella språk. Händelsen väckte starka reaktioner

13:e Meddelade USA att Sri Lankas arméchef Shavendra Silva inte tillåts besöka landet då USA hade trovärdiga bevis på att han gjort sig skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna under inbördeskrigets slutskede 2009

26:e Drog regeringen tillbaka Sri Lankas stöd för den FN-resolution från 2015 som säger att misstänkta krigsförbrytelser i inbördeskrigets slutskede 2009 skulle utredas

Mars

20:e Togs flera beslut för att försöka begränsa coronapandemin; parlamentsvalet som var planerat i april sköts upp, alla internationella flygplatser stängdes och utegångsförbud infördes. Vid denna tidpunkt hade Sri Lanka 53 bekräftade fall av covid-19

April

2:a Fick Sri Lanka ett ekonomiskt stöd på 129 miljoner dollar från Världsbanken för att bromsa den negativa effekten på ekonomin på grund av coronapandemin

Juni

28:e Upphävdes den landsomfattande nedstängningen av samhället på grund av coronapandemin. Hela landet sattes i karantän den 20 mars. Efter detta avskaffades restriktionerna stegvis. Flyg- och båttrafik för utländska besökare fortsatte dock vara stängda liksom den internationella flygtrafiken till och från Sri Lanka. Sri Lanka hade nu 2 000 bekräftade fall av covid-19 smittade och elva bekräftade dödsfall i covid-19

Juli

12:e Drabbades Sri Lanka av ett nytt utbrott av coronaviruset. Öppnandet av den internationella flygplatsen sköts därför framåt i tiden

Augusti

5:e Vann det singalesnationalistiska partiet Sri Lankas folkfront (SLPP) överlägset parlamentsvalet och fick 145 av de 225 mandaten. Näst störst blev alliansen Samagi Jana Balawegaya (SJB) som fick 54 mandat. Tredje störst blev Tamilska nationella alliansen (TNA) som fick 10 mandat. SLPP leddes av premiärministern Mahinda Rajapaksa. Hans bror är president Gotabhaya Rajapaksa, som också är medlem i partiet. Flera restriktioner gällde under valet på grund av coronapandemin

September

22:a Enligt vallöfte presenterade det regerande partiet SLPP en rad förslag till författningstillägg, vilka samtliga avsevärt stärker presidentens befogenheter. Förslagen innebär att presidenten får tillbaka den maktposition som posten hade innan Sirisena-regeringen begränsade presidentmakten 2015 . Oppositionen bar sorgband på armarna när förslagen lades fram. Oppositionsledaren Sajith Premadasa sade att tilläggen skulle göra Sri Lanka till en ”vald diktatur”

November

26:e Förlängde regeringen förbudet, som infördes i mars, mot icke nödvändig import som ett försök att motverka landets akuta brist på utländsk valuta. EU protesterade och sade att importförbudet bryter mot internationella regler för handel

27:e Förbjöds Hjältarnas dag som firas den 27 november. Denna dag samlades tamiler i landets norra del på begravningsplatser för att hedra minnet av LTTE-soldater som dödades i inbördeskriget. Det största tamilska partiet TNA protesterade mot beslutet som det anser är diskriminerande mot den tamilska minoriteten då singaleser är fria att hedra sina fallna soldater

December

1:a Benådade president Rajapaksa 637 fångar efter att en revolt i ett fängelse utanför Colombo två dagar tidigare lett till att nio interner dödats och 113 skadats. Våldsutbrottet orsakades av upprördhet bland fångarna över hur coronaviruset kunde sprida sig på anstalten på grund av trångboddhet och dåliga hygieniska förhållanden. Justitieministern sade att ytterligare tusentals fångar kan komma att släppas fria för att minska risken för smittspridning. Sri Lanka hade nu närmare 24 000 bekräftade fall av smittade i covid-19 och 118 hade hittills avlidit i sjukdomen

7:e Gjorde Kina sin första stora investering i Sri Lankas tillverkningsindustri genom att investera 300 miljoner dollar på en däckfabrik nära djupvattenhamnen Hambantota. Kina skulle även bygga ett stort bostadsområde, The Colombo Port City, i Colombo. Sri Lankas ekonomi befann sig i kris på grund av coronapandemin som nästan slagit ut turismen helt och att landet var hårt skuldsatt

28:e Anlände de första utländska turisterna, 185 personer, på nio månader med ett charterflyg från Ukraina. För att få komma in i landet måste turisterna visa ett dokument på att de testats negativt för covid-19 vid avfärden från Ukraina. De testades även vid ankomsten och fick inte lämna hotellområdet under vistelsen i landet. I övrigt hölls landets gränser stängda

2021

Februari

4 februari

Under regeringens firande av självständighetsdagen gick tusentals tamiler i norra och östra Sri Lanka ut i olagliga protestdemonstrationer med krav på att tamilska fångar skulle friges och att sanningen om de tusentals tamiler som saknas sedan krigsslutet i maj 2009 kommer fram. Även muslimer deltog i demonstrationerna och krävde att myndigheterna skulle sluta tvinga muslimer att kremera, något som stred mot deras lära, anhöriga som avlidit med covid-19

26 februari

Drog regeringen tillbaka ett beslut från april 2020 om att alla kroppar efter avlidna med covid-19 måste kremeras. Beslutet återkallades efter ett besök i landet av det muslimska Pakistans premiärminister Imran Khan

Mars

13 mars

Meddelade president Rajapaksa att landets terroristlagstiftning även skulle användas i kampen mot religiös extremism. Samtidigt meddelades också att det tillfälliga förbudet mot burka som infördes efter terrordåden i april 2019 skulle permanentas

April

14 april

Ogiltigförklarade regeringen elva muslimska organisationer, däribland Islamiska staten (IS) och det islamistiska terroristnätverket al-Qaida. De övriga nio är lankesiska religiösa och sociala organisationer

Juni

24 juni

I samband med en buddistisk högtid benådade president Rajapaksa 16 tamiler som fängslats för över tio år sedan. Amnestin var den första för fångar med kopplingar till den tidigare LTTE-gerillan

Augusti

20 augusti

Gav regeringen efter för påtryckningar från hälsovårdsmyndigheterna och stängde ned landet i sex veckor i ett försök att bromsa spridningen av deltavarianten av coronaviruset och underlätta för sjukvård, bårhus och krematorier

September

15 september

Avgick Lohan Ratwatte, minister med ansvar för kriminalvården, efter anklagelser om att han under pistolhot försökt tvinga en fånge att erkänna samröre med den forna LTTE-gerillan samt för att berusad ha hotat att skjuta ihjäl flera andra tamilska fångar

November

15 november

I brist på utländsk valuta så att man inte längre kunde köpa råolja tvingades landets enda oljeraffinaderi att stänga sin verksamhet. Det var första gången raffinaderiet stängdes sedan starten 1969. Sri Lankas ekonomi gick tillbaka 3,6 % under 2020 på grund av coronapandemin

Sri Lanka geografi

Sri Lanka, tidigare kallat Ceylon, är en önation i Indiska oceanen som ligger strax sydöst om Indiens sydspets. Landet består av en stor huvudö och närliggande småöar. Till ytan är Sri Lanka ungefär lika stort som Irland

I de inre delarna av landets södra del ligger ett höglandsområde med bergstoppar på mer än 2 000 meters höjd. En av de högsta topparna är Adam’s Peak, Sri Pada. Buddister och hinduer vallfärdar hit, men berget hålls som heligt även av muslimer och kristna

Runt bergsområdet breder lågland ut sig. I sydväst där det regnar mycket dominerar regnskog. Låglandet består i övrigt mest av skoglös savann. Längs kusterna, som präglas av sandstränder och laguner, växer en del mangroveskog. Totalt är ungefär en femtedel av landytan täckt av skog

Sri Lanka har två huvudstäder.

Landets administrativa huvudstad heter Sri Jayewardenepura Kotte, 116 000 invånare

Sri Lankas kommersiella huvudstad är Colombo , 548 000 invånare

Andra större städer på Sri Lanka:
Dehiwala-Mount Lawinia 220 000 invånare, Moratuwa 185 000 invånare, Jaffna 169 000 invånare

Landets högsta berg heter Pidurutalagala som är 2 524 meter högt och landets viktigaste flod heter Mahaweli

För mer information   sri lanka – fakta

Sri Lanka klimat

Klimatet på Sri Lanka är tropiskt och präglas av monsunvindar. Från december till mars blåser nordostmonsunen och från maj till oktober sydvästmonsunen. Mest nederbörd faller i landets sydvästra del, omkring 2 500 mm årligen. Även höglandet får en del regn, medan det är torrt i landets nordvästra och sydöstra delar

Temperaturen ligger på en hög nivå och varierar lite mellan årstiderna och under dygnet, men skiljer sig mellan regionerna

Medeltemperatur  (Celcius)

Colombo            April +28 °C  /  December +26 °C

Medelnederbörd (mm)  

Colombo            Januari 89 mm  /  Maj 370 mm

Sri Lanka befolkning

Sri Lankas sydvästra del är landets mest tättbefolkade. Här ligger de båda huvudstäderna. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffna-halvön längst i norr

Jämfört med andra utvecklingsländer är befolkningstillväxten låg i Sri Lanka då födelsetalen hållits nere genom familjeplanering. De relativt låga födelsetalen i kombination med en allt längre livslängd har gett Sri Lanka en av de äldsta befolkningarna i Asien

Sri Lanka folkgrupper

På Sri Lanka lever flera olika folkgrupper

Landets största folkgrupp är singaleser som anses ha invandrat till Sri Lanka från norra Indien för cirka 2 500 år sedan. De utgör nästan 75 % av befolkningen

Den näst största folkgruppen är tamiler, omkring som delas in i lankesiska och indiska tamiler. Båda grupperna har sitt ursprung i södra Indien. De lankesiska tamilerna kom liksom singaleserna till Sri Lanka före vår tideräkning. De indiska tamilerna däremot kom under kolonialtiden på 1800-talet för att arbeta på plantager. De lever fortfarande främst i plantageområdena i det centrala höglandet och kallas även bergstamiler

Vid självständigheten år 1948 fick de indiska tamilerna inte medborgarskap i den nya lankesiska staten. Efter en uppgörelse med Indien flyttade ungefär 250 000 indiska tamiler till Indien, främst under 1970-talet. Först efter millennieskiftet hade alla de som valde att stanna kvar fått lankesiskt medborgarskap

Uppskattningsvis utgör tamilerna lite drygt 15 % av befolkningen. Antalet är något osäker eftersom inbördeskriget 1983-2009 omöjliggjorde folkräkning i landets norra och östra delar där de lankesiska tamilerna är i majoritet. Under kriget dödades 80 000–100 000 människor. Över en halv miljon människor beräknas ha flytt landet medan drygt två miljoner tvingades lämna sina hem men blev kvar i Sri Lanka

De båda grupperna har trots sitt gemensamma ursprung knappt några band till varandra och de indiska tamilerna stod utanför det inbördeskrig mellan singaleser och tamiler som pågick från 1983 till 2009. Tamilerna upplever sig ofta som andra klassens medborgare och anser sig vara diskriminerade på många samhällsområden

Muslimerna, lite drygt 9 %, utgör en relativt stor minoritet, som räknas som och betraktar sig som en egen etnisk grupp. De kallas officiellt morer, och en del av dem har påbrå från arabiska handelsmän som kom till ön för många hundra år sedan. Muslimerna på Sri Lanka är dock till största delen etniska tamiler som konverterat från hinduismen. De bor utspridda längs kusterna, framför allt i den östra provinsen där de utgör ungefär en tredjedel av befolkningen

Muslimerna kom ofta i kläm under inbördesstriderna mellan singaleser och tamiler. Under de senaste åren har de blivit måltavla för radikala buddistiska grupper som anser att muslimerna har för mycket inflytande i samhället

En liten minoritetsgrupp bland muslimerna är malajer, vars förfäder kom från Java under det holländska kolonialväldet på 1600- och 1700-talet

En annan liten befolkningsgrupp är burgerna, som är ättlingar till holländska och portugisiska kolonisatörer. Ursprungsbefolkningen vedda har nästan helt trängts undan av de andra folkgrupperna. Ett okänt antal, kanske tusen personer, lever i otillgängliga trakter

Precis som indierna är lankeserna indelade i kaster, sociala klasser. Alla föds in i en viss kast och kasttillhörigheten avgör allt från personens karriärmöjligheter till val av partner. Trots att diskriminering på grund av kasttillhörighet är förbjuden spelar kastväsendet fortfarande en viktig roll, inte minst inom politiken. De flesta indiska tamiler tillhör lägre kaster

För mer information   sri lanka – fakta

Sri Lanka språk

Singalesiska eller sinhala, tillhör den indoeuropeiska språkgruppen som är besläktat med språk som talas i norra Indien. Tamilerna talar tamil, ett dravidiskt språk som även talas i den sydindiska delstaten Tamil Nadu

Engelska, det gamla kolonialspråket, är på tillbakagång som förstaspråk men talas fortfarande av många i de övre samhällsklasserna. Engelska används också till viss del inom förvaltningen

I religiösa sammanhang används pali, theravadabuddismens heliga språk, arabiska och sanskrit

Singalesiska gjordes till landets officiella språk år 1956. Efter kraftiga protester, och oroligheter, blev tamilska landets andra officiella språk år 1988

Sri Lanka socialt 

Fattigdomen i Sri Lanka har minskat kraftigt de senaste årtiondena. År 2000 ansågs ungefär 25 % av invånarna som fattiga. Senaste statistik visar att andelen sjunkit till strax under 7 %. Sett ur detta perspektiv är siffrorna för Sri Lanka låga. Jämfört med Indien och Pakistan är detta mycket bra

Även om inkomsten per invånare är betydligt högre i Sri Lanka än i andra länder i regionen är tillgångarna mycket fördelade, och skillnaderna tenderar att öka. Över hälften av hushållens samlade inkomster går till den femtedel av lankeserna som är rikast i landet, medan närmare två miljoner invånare lever under existensminimum

De fattiga lever främst på landsbygden, samt i de norra och östra delarna som drabbades av inbördeskriget som tog slut i maj 2009

FN-organet UNDP, som bedömer utvecklingen i världens länder efter inkomstnivå, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera, ger Sri Lanka högsta betyg av länderna i Sydasien

Sri Lanka har inget heltäckande socialförsäkringssystem, men ålderspensionärer och funktionshandikappade får ett engångsbelopp av staten. Socialhjälp kan ges till behövande. De belopp som betalas ut är mycket låga. De som har en formell anställning betalar till en försäkring som ger ytterligare förmåner. Offentliganställda omfattas av ett särskilt pensionssystem

Landets vårdsystem är ganska effektivt med avgiftsfri sjukvård och relativt många sjukhus. Detta har resulterat i förhållandevis låg barnadödlighet och hög medellivslängd. Dock råder det brist på utbildad vårdpersonal, särskilt läkare och sjuksköterskor. Inbördeskrigets många tusen skadade och invalidiserade ger en ökad belastning på sjukvården. Antalet hivsmittade och aidssjuka är förhållandevis låg

Kastväsendet påverkar det lankesiska samhället i stor omfattning där social ordning och status är viktigt. Kastsystemet skapar en strikt social rangordning där var och en från födseln anses ha en given plats

Kastsystemet innebär att olika folkgrupper till stor del ägnar sig åt olika yrken. Singaleser är ofta statsanställda medan tamilerna i större utsträckning sysslar med handel. Bland de lägre kasterna finns grupper som av tradition ägnar sig åt särskilda hantverk, som mattvävare eller korgmakare

Klasstillhörighet avgörs främst av språk- och utbildningsnivå, tillgångar och sociala nätverk snarare än av en nedärvd roll i hierarkin

Sri Lanka religion

Författningen slår fast att religionsfrihet ska råda, men också att staten ska främja buddismen. Den religiösa toleransen är oftast stor, men det förekommer att extremister inom buddismen attackerar kristna som anklagas för påstridigt missionerande. Även muslimer attackeras av buddistiska extremister

Majoriteten, drygt 70 %, av singaleserna bekänner sig till theravadabuddismen, det vill säga samma typ av buddism som förekommer i Myanmar (fd Burma), Thailand, Laos och Kambodja

Det finns tre buddistiska munkordnar som tillsammans kontrollerar betydande egendomar i det inre av Sri Lanka. Dessa ordnar, med sina drygt 50 000 munkar, har ett stort inflytande över opinionsbildningen i landet. Det finns omkring 6 000 buddisttempel i Sri Lanka och i landet finns flera av de viktigaste buddistiska vallfärdsmålen

Knappt 13 % av befolkningen är hinduer, däribland majoriteten av landets tamiler

Islam kom till Sri Lanka på 700- och 800-talen med arabiska handelsmän. Muslimer antas också  ha invandrat från Indien under århundradenas lopp. Muslimerna bekänner sig till islams huvudriktning sunni. Muslimerna uppgår till knappt 10 % av befolkningen

Katolicismen dominerar inom landets kristna minoritet. Det finns både kristna singaleser och kristna tamiler. De lever huvudsakligen i den sydvästra delen av landet

För mer information   sri lanka – fakta

Sri Lanka utbildning

I Sri Lanka är utbildningsnivån högre än i många andra utvecklingsländer, drygt nio av tio lankeser kan läsa och skriva. Avgiftsfri och obligatorisk skola har funnits sedan 1940-talet. Skolsystemet är uppbyggt efter brittisk förebild

Barnen i Sri Lanka börjar i skolan vid fem års ålder och måste enligt lag gå elva år i skolan

Nästan alla barn fullföljer det första, femåriga stadiet och omkring nio av tio även det fyraåriga högstadiet. Därefter följer fyra gymnasieår varav de första två är obligatoriska. De sista två gymnasieåren är högskoleförberedande. Ungefär var tionde student går vidare till universitet och högskola

Bland minoritetsgrupperna är utbildningsnivån något lägre, speciellt bland de tamilska familjerna som bor i höglandet

Nästan alla skolor är statliga och undervisningen sker på singalesiska eller tamil. De olika folkgrupperna får undervisning i sina respektive religioner. Vissa buddisttempel driver skolor, så kallade pirivenas

Sri Lanka har 15 universitet och flera högskolor, men antalet platser på de högre utbildningarna är begränsade. Utbildningsprogrammen är dåligt anpassade till efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket gör att många unga akademiker är arbetslösa

Sri Lanka turism

Sri Lanka har under perioder varit ett Asiens största resmål. Antika monument, flera av dem är med på UNESCO:s världsarvslista, religiösa festivaler, vacker natur och fantastiska badorter utgör grunden för turistindustrin

Under inbördeskriget, 1983 – 2009, minskade turismen. Även finanskrisen 1998 påverkade turismen negativt. Sedan dess har turismen dock ökat stadigt.

Flest besökare kommer från Indien. Därefter kommer brittiska turister och sedan tyskar

Sri Lanka Travel

Resan i Sri Lanka överträffade mina förväntningar. Mina dagar var fyllda av intressanta kulturupplevelser och möten med människor. Det fanns så mycket att njuta av i denna lilla önation. Det är lätt att resa runt på egen hand i Sri Lanka om man är beredd på att ge avkall på en del komfort, för det händer att man inte får sittplats under långa buss- eller tågresor. Men vad gör det? Glädjande är även de mycket låga priserna på det mesta

Besök Sri Lanka för en riktigt fin reseupplevelse!

För mer information   sri lanka – fakta

Min gamla hemsida     stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många spännande och intressanta länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik