Sri Lanka

Sri Lanka,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

colombo, anuradhapura, polonnaruwa, sigiriya, dambulla, kandy, gaulle, mihintale, mirissa och matara var några av de platser jag besökte på sri lanka

Sri Lanka,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Den som vill ha många kulturupplevelser utan att behöva resa långa avstånd skall besöka den lilla önationen Sri Lanka. Inget land i världen kan erbjuda så många världsarv på så liten yta som Sri Lanka. Här finns sju världsarv upptagna på UNESCO:s lista. Jag besökte sex av dem; Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Dambulla, Kandy och Galle.

Förutom dessa platser besökte jag den kommersiella huvudstaden Colombo med sitt brusande storstadsliv, Mihintale med sin vackra natur och sina unika munkbostäder. Resan avslutades  med några dagars avkopplande strandliv på en Mirissas vackra stränder samt en valsafari där jag fick möjlighet att se blåval, världens största djur. Jag hann också med ett kort besök i kuststaden Matara i söder där jag blev välsignad av en buddhistmunk för andra gången under resan.

Under min tre veckor långa resa på Sri Lanka tog jag mig runt med tåg, lokala bussar, trehjuliga tuc-tucs, cykel och till fots.

Det är lätt att förflytta sig på Sri Lanka. Det finns tåglinjer mellan större städer, bussförbindelserna är goda och turerna täta. Överallt är tillgången på tuc-tucs god. Och alla transporter är oerhört billiga!

Besök Sri Lanka för många fina kulturupplevelser och underbara stränder!

Sri Lanka blev det 112 landet / autonoma regionen som jag besökt.

Läs om min resa och se fler bilder sri lanka-resa

Sri Lanka historia i korthet

Arkeologer har gjort fynd av stenverktyg som tyder på att människor har funnits på ön Sri Lanka i omkring 500 000 år. Den lilla folkgruppen vedda utgör en rest av ursprungsbefolkningen. De större folkgrupperna kom betydligt senare till ön från Indien, men både singaleser och tamiler menar att de var först. Modern forskning gör gällande att singaleserna invandrade cirka 400 år före vår tideräkning, medan tamilerna kom ett par hundra år senare. De första singalesiska samhällena bildades på öns norra del

200-talet före Kristus

Buddhismen kom till Sri Lanka

200- – 1 000-talet efter Kristus

Hade den buddistiska singalesiska kulturen en storhetsperiod. Under denna period utvecklades avancerade konstbevattningssystem av risfälten som ledde till högt välstånd

1200-talet

Efter upprepade invasioner från Sydindien föll de lankesiska kungadömena och singaleserna flyttade till öns mer regnrika sydvästra del. En tamilsk provins grundades nu med indisk hjälp i norr

1300-talet

Den tamilska kulturen hade en storhetstid på Jaffnahalvön

1505

De första européerna, portugiser, anländer till Sri Lanka. Vid denna tidpunkt fanns det två singalesiska kungadömen, Kotte och Kandy, i söder och ett tamilskt rike i norr. Även muslimska morer, ättlingar till arabiska handelsmän som anlänt på 700- och 800-talen, levde på ön. Dessa kontrollerade kryddhandeln

Trots motstånd lyckades portugiserna kolonisera stora delar av ön inom ett sekel, och deras missionärer spred med viss framgång katolicismen

1600-talet, mitten

Fördrevs portugiserna av nederländarna

1700-talet, slutet

Britterna fördrev nederländarna

1802

Blev Ceylon en brittisk kronkoloni

1800-talet, slutet

Som en motreaktion på de förändringar som kolonialismen förde med sig uppstod buddistiskt inspirerade nationalistiska strömningar. Främste ledare för denna rörelse var Anrika Dharmapala, som reformerade buddismen och lade grunden för den buddistisk-singalesiska nationalismen

1900-taler, början

Ökade krav om självstyre tilltog hos den engelsktalande eliten

1931

I enlighet med en grundlagsreform infördes ett nationellt råd med lagstiftande uppgifter inom ramen för det brittiska styret

Höll Ceylon, som första koloni i Asien, allmänna val till det nationella rådet

1948

I februari blev Sri Lanka, då kallat Ceylon, en självständig stat inom det Brittiska Samväldet. Till premiärminister valdes Stephen Senanayake, ledare för det högerorienterade Förenade nationella partiet (UNP) som han grundat 1946

1952

Avled premiärminister Stephen Senanayake. Hans son Dudley övertog posten och partiet vann en storseger i valet

1956

I parlamentsvalet segrade det socialistiska Sri Lankas frihetsparti (SLFP) som grundats av Solomon Bandaranaike. SLFP vann till stor del genom att spela på singalesnationalistiska känslor. Kravaller utbröt när Bandaranaike strax efter valet gjorde singalesiska till enda officiella språk

1959

Mördades Bandaranaike och efterträddes av hans änka Sirimavo som blev världens första kvinnliga premiärminister

1965

Vann Dudley Senanayake och hans parti UNP parlamentsvalet och återtog regeringsmakten

1970

Vann Sirimavo Bandaranaike och hennes parti parlamentsvalet och regeringsmakten

1971

utbröt ett väpnat uppror, lett av studenter och aktivister i den marxistiska singalesiska rörelsen Folkets befrielsefront JVP

1972

Fick landet en ny författning och blev republik under namnet Sri Lanka

Under 1970-talet upplevde sig tamilerna alltmer diskriminerade. Krav på ökat självstyre ersattes allt oftare av krav på en egen stat i norr och öster: Eelam. Flera radikala rörelser bildades. En grupp, Tamilska Eelams befrielsetigrar (LTTE), tog till vapen för sin sak

1977

Parlamentsvalet ledde till att UNP återtog regeringsmakten

1978

Antogs en ny författning som stärkte presidentens makt. UNP-ledaren J R Jayawardena utsågs till president

1982

J R Jayawardena vann landets första officiella presidentval

1983

Efter att de ”Tamilska tigrarna”, LTTE,  dödat flera singalesiska soldater i ett överfall i juli bröt de värsta våldsamheterna i landets historia, dittills. Våldet drabbade främst tamiler som dödades i hundratal. Över 100 000 tamiler flydde över sundet till Indien. I sina försök att slå ned LTTE gick militären hårt fram i de tamildominerade områdena i norr och öster

De ”Tamilska tigrarna” fick kontroll över stora delar av Jaffnahalvön i norr. Gerillan utförde terrordåd i landets södra del. Efter hand manövrerade LTTE ut andra tamilska gerillagrupper och etablerade ett globalt kontaktnät till stöd för sin kamp

1987

I juni slöts ett första fredsavtal mellan LTTE och regeringen, efter medling av Indiens premiärminister Rajiv Gandhi. En indisk fredsstyrka skickades till Sri Lanka som kom att omfatta 100 000 man

Det singalesnationalistiska JVP inledde en terrorkampanj mot anhängare av fredsavtalet

1988

Valdes UNP:s kandidat Ranasinghe Premadasa till ny president. UNP vann också det följande parlamentsvalet

Tamil blev officiellt språk jämte singalesiska

1990

Drogs den indiska fredsstyrkan tillbaka trots att fred inte uppnåtts

Militären besegrade JVP med stora förluster som följd, tusentals människor hade dödats
I landets norra del angrep LTTE muslimer. Flera hundra dödades i massakrer och tiotusentals fördrevs

1991

I maj mördades Rajiv Gandhi i ett självmordsattentat under ett valmöte i den indiska delstaten Tamil Nadu. De tamilska tigrarna låg bakom dådet som fick till följd att gerillan förlorade sitt tidigare stöd i Indien

1993

I ett terrordåd utfört av LTTE i Colombo dödades president Premadasa

1994

Återkom SLFP i regeringsställning, partiet ledde en valallians som blev störst i parlamentet
I presidentvalet segrade SLFP:s kandidat Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Hennes mor, Sirimavo Bandaranaike, utsågs till premiärminister

1999

Inför presidentvalet skadades Kumaratunga i ett sprängattentat. Strax efter attentatet blev hon omvald till president

2001

Angrep gerillan Colombos internationella flygplats och förstörde halva Sri Lanka Airlines flygplansflotta. Regeringsstyrkorna svarade med flyganfall i norr och LTTE slog tillbaka med fler självmordsattentat

I december var det nyval till parlamentet. UNP blev största partiet och bildade regering

2002

I februari skrev regeringen och gerillan under ett avtal om vapenvila på obestämd tid. LTTE uppgav att den övergav kravet på full självständighet och förhandlingar inleddes om regionalt självstyre. En nordisk observatörsstyrka tillsattes

2003

I april avbröt LTTE fredssamtalen i protest

2004

I februari minskade möjligheterna till fred ytterligare då president Kumaratunga, som var starkt kritisk till fredssamtalen, upplöste parlamentet och utlyste val i april

I valet i april segrare den nybildade oppositionsalliansen Förenade folkets frihetsallians (UPFA), där förutom SLFP och andra tidigare allianspartier även JVP ingick

Den 26 december drabbades Sri Lanka mycket hårt av flodvågskatastrofen, tsunamin, i Indiska oceanen. Över 30 000 lankeser dödades och uppemot en halv miljon blev hemlösa. Den största ödeläggelsen skedde på sydkusten och i de LTTE-kontrollerade områdena i nordöst

2005

I augusti mördades utrikesminister Lakshman Kadirgamar, en etnisk tamil, av LTTE. Regeringen införde efter detta undantagslagar

Vid presidentvalet i november segrade den sittande premiärministern Mahinda Rajapaksa. Tamilerna stängde vallokalerna i de av dem kontrollerade områdena då de ansåg honom ointressant som president eftersom han hade en restriktiv hållning mot LTTE

2006

Trappades åter striderna upp mellan regeringsstyrkorna och LTTE

2007

I juli hade säkerhetsstyrkorna tagit kontroll över hela östra Sri Lanka. Häftiga strider fortsatte i norr, såväl på land som till sjöss

2008

I början av året sade regeringen formellt upp 2002 års stilleståndsavtal, som i praktiken sedan länge upphört att fungera. Striderna i norr och attentaten i övriga landet intensifierades därefter ytterligare. I september inledde militären en offensiv och återtog steg för steg LTTE-kontrollerad mark

2009

När staden Kilinochchi, rebellernas huvudstad, föll i januari uppmanade president Rajapaksa rebellerna att ge upp, vilket dessa vägrade med stridigheterna trappades därefter upp. Vädjan om ett tillfälligt eldupphör tillbakavisades av regeringen, som sade sig vara nära att utplåna LTTE. FN:s människorättskommissarie anklagade båda parter för krigsförbrytelser

I maj förklarade president Rajapaksa att LTTE var besegrat och gerillans beryktade högste ledare Velupillai Prabhakaran död. Från de tamilska tigrarna kom ett uttalande om att den väpnade kampen var över

2011

De lokala valen i oktober präglades av våldsamheter och resulterade i tre döda. Det regerande partiet SLFP vann i 21 av 23 lokala församlingar

I december lämnade en regeringstillsatt kommission, som fått i uppdrag att utreda regeringsstyrkornas agerande under krigets slutskede, sin rapport. Rapporten sade att regeringen gjort sitt bästa för att skydda civilbefolkningen medan LTTE inte visade någon respekt för människoliv. Internationella människorättsgrupper avfärdar utredningen som bristfällig och partisk

2012

I februari publicerade regeringen statistik som visade att 9 000 människor dödades under krigets slutfas i norra Sri Lanka. Drygt 7 000 av dessa dog i direkta strider. Rapporten visade dock inte klart om siffran omfattade civila dödsoffer eller enbart gerillasoldater. Det var heller inte klart vilken part i kriget som hade orsakat dödsfallen

I maj antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution i vilken Sri Lanka uppmanas att utreda anklagelserna om människorättsbrott begångna i inbördeskrigets slutfas. Reaktionerna i Sri Lanka mot resolutionen blir starka och många människor protesterade mot FN-resolutionen

I juli inleder universitetslärare och andra akademiker runt om i landet en strejk i protest mot vad de uppfattar som en tilltagande politisk inblandning i det akademiska livet

Till följd av strejken stänger regeringen 13 av landets 15 universitet i augusti, samtliga statliga, på obestämd tid

I september stängs lägret Menik Farm för tamilska flyktingar efter att de sista 1 160 flyktingarna fått återvända hem eller flyttat till nybyggda bostadsområden. Vid krigsslutet 2009 bodde upp emot 300 000 människor i lägret

I november dödas 27 människor och minst 43 skadas när en revolt utbryter på fängelset Welikada i Colombo. Flertalet av de döda är interner

En intern FN-rapport som brittiska BBC tagit del av slog i november fast att FN misslyckades med att skydda civila under det lankesiska inbördeskrigets slutskede, då uppskattningsvis uppemot 40 000 människor dödades under fem månader i början av 2009

I december anklagades chefsdomare Shirani Bandaranayake för korruption av regeringen, något hon bestämt förnekade. Parlamentet, som domineras av regeringspartierna, inleder en riksrättsprocess mot Bandaranayake, men såväl högsta domstolen som appellationsdomstolen slår fast att en sådan process strider mot lagen

2013

När parlamentet trots detta väljer att genomföra en omröstning om chefsdomare Bandaranayake i januari går tusentals oppositionsanhängare och hundratals jurister ut i demonstrationer i Colombo.  Demonstranterna anser att fallet är ett tydligt exempel på hur regeringen i allt högre grad försöker styra rättsväsendet. I parlamentets omröstning fälls Bandaranayake och presidenten avskedar henne därefter genom att ratificera parlamentets beslut

I mars antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som uppmuntrar Sri Lanka att genomföra en oberoende och trovärdig utredning av anklagelserna om krigsbrott begångna under inbördeskriget slutskede 2009

I augusti anklagade  FN:s kommissionär för de mänskliga rättigheterna, Navi Pillay, den lankesiska regeringen för att undergräva demokratin och rättssäkerheten i landet
Tre människor dödades och omkring 50 skadades i augusti när soldater öppnade eld mot tusentals personer som demonstrerade mot påstådd förorening av grundvattnet i deras by nära Colombo

I september vann landets största tamilska parti, Tamilska nationella alliansen (TNA), 30 av de 38 platserna i provinsförsamlingen i Sri Lankas nordligaste, tamildominerade provins
FN:s kommissionär för de mänskliga rättigheterna, Navi Pillay, gav Sri Lankas regering en tidsfrist till mars 2014 i september för att påbörja en nationell utredning av anklagelserna om människorättsbrott begångna i slutskedet av inbördeskriget mot LTTE 2009

I november bojkottade Indiens, Kanadas och Mauritius premiärministrar Samväldets årsmöte, som hölls i Colombo 15-17 november. Bojkotten var en protest mot att värdlandet inte accepterat omvärldens krav på en oberoende utredning av anklagelserna om grova brott mot de mänskliga rättigheterna begångna av militären under inbördeskrigets slutskede 2009. Mötet, som regeringen tänkt skulle visa hur väl Sri Lanka återhämtat sig efter kriget, riktade istället omvärldens blickar mot misstankarna om grova människorättsbrott. I mötets slutdokument nämns dock inte dessa misstankar, bojkotten eller Camerons krav på en oberoende utredning
Senare meddelade dock regeringen att en omfattande kartläggning av förlusterna under inbördeskriget ska genomföras och skall vara klar i maj 2014

Sri Lanka geografi

Sri Lanka, tidigare kallat Ceylon, är en önation i Indiska oceanen och ligger strax sydöst om Indiens sydspets. Landet består av en stor huvudö och närliggande småöar. Till ytan är Sri Lanka ungefär lika stort som Irland

I de inre delarna av södra Sri Lanka ligger ett höglandsområde med bergstoppar med höjder på mer än 2 000 meter. En av de högsta topparna är Adam’s Peak, Sri Pada. Buddister och hinduer vallfärdar hit, men berget hålls som heligt även av muslimer och kristna

Runt bergsområdet breder lågland ut sig. I sydväst där det regnar mycket dominerar regnskog. Låglandet består i övrigt mest av skoglös savann. Längs kusterna, som präglas av sandstränder och laguner, växer en del mangroveskog. Totalt är ungefär en femtedel av landytan skogstäckt.
Det finns många djurarter som är unika för Sri Lanka. Landet har ett ganska stort elefantbestånd, som lever skyddat i flera nationalparker

Landets administrativa huvudstad heter Sri Jayawardenapura Kotte, en förstad till Colombo med cirka 126 000 invånare. Colombo är landets komersiella huvudstad med mer än 5 miljoner invånare

Andra större städer är Dehiwala-Mount Lawinia med cirka 235 000 invånare, Moratuwa cirka 205 000 invånare, Trincomalee cirka 127 000 invånare och Kandy med cirka 121 000 invånare

Landets högsta berg heter Pidurutalagala som är 2 524 meter högt och landets viktigaste flod heter Mahaweli

Sri Lanka klimat

Klimatet på Sri Lanka är tropiskt och präglas av monsunvindar. Från december till mars blåser nordostmonsunen och från maj till oktober sydvästmonsunen. Mesta nederbörden , faller i landets sydvästra del, omkring 2 500 mm nederbörd årligen. Även höglandet får en del regn, medan det är torrt i landets nordvästra och sydöstra delar

Temperaturen ligger på en hög nivå och varierar lite mellan årstiderna och under dygnet, men skiljer sig mellan regionerna

I Colombo ligger medeltemperaturen i april på 28 °C och i december på 26 °C

Medelnederbörden/månad i Colombo är 370 mm i maj och 89 mm i januari

Sri Lanka befolkning och Sri Lanka språk

Sri Lanka befolkning

Sri Lankas sydvästra del är landets tätast befolkade, där den administrativa huvudstaden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffna-halvön längst i norr

Jämfört med andra utvecklingsländer är befolkningstillväxten låg i Sri Lanka då födelsetalen hållits nere genom familjeplanering

Landets största folkgrupp är singaleser som anses ha invandrat till Sri Lanka från norra Indien för cirka 2 500 år sedan. De utgör omkring 74 % av befolkningen

Den näst största folkgruppen är tamiler, som delas in i lankesiska och indiska tamiler. Båda grupperna har sitt ursprung i södra Indien. De lankesiska tamilerna kom liksom singaleserna till Sri Lanka före vår tideräkning. De indiska tamilerna däremot kom under kolonialtiden på 1800-talet för att arbeta på plantager. De lever fortfarande främst i plantageområdena i det centrala höglandet och kallas även bergstamiler

Vid självständigheten år 1948 fick de indiska tamilerna inte medborgarskap i den nya lankesiska staten. Efter en uppgörelse med Indien flyttade ungefär 250 000 indiska tamiler till Indien, främst under 1970-talet. Först efter millennieskiftet hade alla de som valde att stanna kvar fått lankesiskt medborgarskap

Uppskattningsvis utgör tamilerna cirka 18 % av befolkningen. Antalet är något osäker eftersom inbördeskriget 1983-2009 omöjliggjorde folkräkning i landets norra och östra delar där de lankesiska tamilerna är i majoritet. Under kriget dödades 80 000–100 000 människor. Över en halv miljon människor beräknas ha flytt landet medan drygt två miljoner tvingades lämna sina hem men blev kvar i Sri Lanka

Muslimerna, cirka 7 %, utgör en relativt stor minoritet, som räknas som och betraktar sig som en egen etnisk grupp. De kallas officiellt morer, och en del av dem har påbrå från arabiska handelsmän som kom till ön för många hundra år sedan. Muslimerna på Sri Lanka är dock till största delen etniska tamiler som konverterat från hinduismen. De bor utspridda längs kusterna, framför allt i den östra provinsen där de utgör ungefär en tredjedel av befolkningen

Muslimerna kom ofta i kläm under inbördesstriderna mellan singaleser och tamiler

En liten minoritetsgrupp är malajerna, vars förfäder kom från Java under det holländska kolonialväldet på 1600- och 1700-talet. En annan liten grupp är burgerna, som är ättlingar till holländska och portugisiska kolonisatörer. Ursprungsbefolkningen vedda har nästan helt trängts undan av de andra folkgrupperna. Ett okänt antal, kanske tusen personer, lever i otillgängliga trakter

Precis som indierna är lankeserna indelade i kaster, sociala klasser. Alla föds in i en viss kast och kasttillhörigheten avgör allt från personens karriärmöjligheter till val av partner. Trots att diskriminering på grund av kasttillhörighet är förbjuden spelar kastväsendet fortfarande en viktig roll, inte minst inom politiken. De flesta indiska tamiler tillhör lägre kaster

Sri Lanka språk

Singalesiska eller sinhala, tillhör den indoeuropeiska språkgruppen som är besläktat med språk som talas i norra Indien. Tamilerna talar tamil, ett dravidiskt språk som även talas i den sydindiska delstaten Tamil Nadu

Engelska, det gamla kolonialspråket, är på tillbakagång som förstaspråk men talas fortfarande av många i de övre samhällsklasserna. Engelska används också till viss del inom förvaltningen

I religiösa sammanhang används pali, theravadabuddismens heliga språk, arabiska och sanskrit

Singalesiska gjordes till landets officiella språk år 1956. Efter kraftiga protester, och oroligheter, blev tamilska landets andra officiella språk år 1988

Sri Lanka socialt

I Sri Lanka är inkomsten per invånare betydligt högre än i andra länder i regionen, men tillgångarna är mycket ojämnt fördelade. Trots detta har fattigdomen minskat de senaste årtiondena. Enligt officiella uppgifter lever knappt 10 % av befolkningen under fattigdomsstrecket

De fattiga finns främst på landsbygden, samt i de norra och östra delarna som härjats av inbördeskriget som tog slut i maj 2009

Sjukvården är avgiftsfri och det finns relativt många sjukhus. Det har resulterat i förhållandevis låg barnadödlighet och hög medellivslängd Dock råder det råder brist på utbildad vårdpersonal, särskilt läkare och sjuksköterskor. Trångboddhet gör att infektionssjukdomar som malaria, denguefeber och hjärninflammation sprids

Det lankesiska inbördeskriget, som pågick 1983-2009, bidrog till ökad brottslighet. Många våldsverkare är soldater som deserterat från armén eller gerillan. Kriminaliteten i Sri Lanka är den högsta i södra Asien

Kastväsendet påverkar det lankesiska samhället i stor omfattning, social ordning och status är viktigt. Kastsystemet skapar en strikt social rangordning där var och en från födseln anses ha en given plats. I hemmet betraktas fadern eller den äldste mannen som överhuvud

Kastsystemet innebär också att olika folkgrupper till stor del ägnar sig åt olika yrken; singaleser är ofta statsanställda medan tamilerna i större utsträckning sysslar med handel. Klasstillhörighet avgörs främst av språkstil, utbildningsnivå, tillgångar och sociala nätverk snarare än av en nedärvd roll i hierarkin

Den singalesiska kvinnan har en bättre ställning än kvinnor har i flera av de övriga länderna i Sydasien. På vissa sätt har Sri Lanka legat långt fram i fråga om jämställdhet: kvinnor omfattades av den allmänna rösträtten som infördes 1931 och fick världens första kvinnliga premiärminister 1960. Flickor går i skolan i lika hög grad som pojkar och skriv- och läskunnigheten är hög även bland kvinnor

Våldtäkter och annat våld mot kvinnor utgör dock ett stort problem. Många av de kvinnor och flickor som arbetar som hembiträden behandlas illa. Barnprostitution är vanligt. Våld och sexuella trakasserier mot kvinnor leder sällan till dom och straff

Traditionellt arrangeras äktenskap inom alla folkgrupper, även om det har blivit vanligare att unga människor själva bestämmer vem de vill gifta sig med. Arrangerade äktenskap sker normalt mellan personer av samma kast och sociala ställning

Sri Lanka religion

I författningen fastslås att religionsfrihet skall råda i landet, men också att staten ska främja buddismen. Den religiösa toleransen är oftast stor, men det förekommer att extremister inom buddismen attackerar kristna som anklagas för påstridigt missionerande

I stort sett alla singaleser bekänner sig till theravadabuddismen. Det finns tre buddistiska munkordnar som tillsammans kontrollerar betydande egendomar i det inre av Sri Lanka. Dessa ordnar, med sina drygt 50 000 munkar, har ett stort inflytande över opinionsbildningen i landet. Omkring 6 000 buddisttempel ligger utspridda över Sri Lanka och i landet finns flera av de viktigaste buddistiska vallfärdsmålen

Cirka 7 % av befolkningen är hinduer, däribland majoriteten av landets tamiler

Även muslimer, som bor främst i landets norra och östra delar, utsattes för våld och förföljelse under inbördeskriget 1983-2009, men orsaken var snarare etnisk och politisk än religiös

Arabiska handelsmän förde med sig islam till Sri Lanka under 700- och 800-talen, men antas även ha invandrat från Indien under århundradenas lopp. Muslimerna på Sri Lanka bekänner sig till islams huvudriktning sunni

Bland landets kristna minoritet dominerar katolicismen

Sri Lanka utbildning

I Sri Lanka är utbildningsnivån högre än i många andra utvecklingsländer; drygt nio av tio lankeser kan läsa och skriva. Avgiftsfri och obligatorisk skola har funnits sedan 1940-talet. Skolsystemet är uppbyggt efter brittisk förebild

Barnen i Sri Lanka börjar i skolan vid fem års ålder och måste enligt lag gå minst nio år i skolan. Planer finns att utöka skolplikten till elva år

Nästan alla barn fullföljer det första, femåriga stadiet och omkring nio av tio även det fyraåriga högstadiet. En stor andel går dessutom de två första gymnasieåren, och får därmed elva års skolgång. De sista två gymnasieåren är högskoleförberedande. Ungefär var tionde student går vidare till universitet och högskola

Bland minoritetsgrupperna är utbildningsnivån något lägre, speciellt bland de tamilska familjerna som bor i höglandet

Nästan alla skolor är statliga. Undervisningen sker på singalesiska eller tamil. De olika folkgrupperna får undervisning i sina respektive religioner. Vissa buddisttempel driver skolor, så kallade pirivenas

År 2012 hade Sri Lanka 15 universitet och flera högskolor, men antalet platser på de högre utbildningarna är begränsade. Utbildningsprogrammen är dåligt anpassade till efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket gör att många unga akademiker är arbetslösa

Sri Lanka turism

Periodvis har Sri Lanka varit ett av de största resmålen i Asien; antika monument, religiösa festivaler, vacker natur och fina stränder lockar besökare

Under början av 2000-talet kom cirka 500 000 besökare till Sri Lanka men flodvågskatastrofen, tsunamin, 2004 påverkade antalet besökare negativt, dock vände besökskurvan senare. På grund av den globala finanskrisen 2008-2009 och inbördesstriderna sjönk åter antalet besökare. Efter fredsavtalet har antalet besökare åter ökat. Flest besökare kommer från Indien och Storbritannien

År 2010 kom omkring 655 000 besökare till Sri Lanka

För mer information se sri lanka – fakta

Resan i Sri Lanka överträffade mina förväntningar. Mina dagar var fyllda av intressanta kulturupplevelser och möten med människor. Det fanns så mycket att njuta av i denna lilla önation. Det är lätt att resa runt på egen hand i Sri Lanka om man är beredd på att ge avkall på lite av komforten för det händer att man inte får sittplats under varken buss- eller tågresor. Men vad gör det? Glädjande är även de mycket låga priserna på det mesta

Besök Sri Lanka för en riktigt fin reseupplevelse!

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerWorld FactbookBBC Weatherforcasts

Det finns många spännande och intressanta länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

 

Print Friendly, PDF & Email