Nya Zeeland historia mm

På denna sida finns information om Nya Zeeland historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Nya Zeeland

Här finns information om Nya Zeeland historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Nya Zeeland var auckland, bay of islands, coromandel, rotorua, taopo, Wai-o-tapu, tongariro national park, tongariro, napier, wellington, kaikoura, christchurch, franz josef glacier, fox glacier, queenstown, glenorchy, te anau, milford sound, mount cook, mount cook national park, lake tekapo och arthur´s pass, rainer stalvik

Efter min sex veckor långa rundresa på Nord- och Sydön, då jag körde cirka 4 500 kilometer med hyrbil ( i vänstertrafik), åkte drygt 1 000 kilometer med lokala bussar och vandrade närmare 400 kilometer, kan jag konstatera att Nya Zeeland är ett mycket vackert land och är lätt att resa i. Här finns inga tropiska sjukdomar att vara rädd för eller giftiga ormar, och överallt möter man vänliga människor.

Geologiskt är Nya Zeeland oerhört spännande. Här finns slocknade och aktiva vulkaner, geotermiska områden där man kan studera fenomen som kokande lera, svavelstinkande hetvattenkällor och gejsrar. Ingenstans i världen är jordskorpan så tunn som vid Rotorua.

Naturmässigt finns det många höjdpunkter på Nya Zeeland och flera av områdena är upptagna på UNESCO:s lista över Världsnaturarv. Vandringslederna är många, från korta och lättvandrade till ganska långa och krävande.

Några av de natursköna och geologiskt intressanta platser jag besökte var Tongariro National Park, Coromandelhalvön, Bay of Islands, de termiska områdena runt Rotorua och Wai-O-Tapu, Pancake Rocks, glaciärerna Franz Josef och Fox, Wamena Lake, naturen runt Queenstown, Glenorchy, Milford Sound, Mount Cook National Park, Mount Aspirin National Park osv.

Nya Zeeland är tyvärr ännu ett exempel på ett land som förstördes av den europeiska kolonialismen på 1800-talet; övergrepp på ursprungsbefolkningen, skövlade skogar, inplantering av djur- och växtarter som hotar den lokala faunan och floran mm.

Läs om min resa och se fler bilder nya zeeland-resa

Nya Zeeland historia i korthet

Nya Zeeland historia, äldre

Forskare har inte exakt kunna fastställa när, eller hur, den maoriska ursprungsbefolkningen kom till Nya Zeeland, eller Aoteatroa, Det långa vita molnets land, som det heter på maoriernas språk.  De tror dock att maorierna kom från den östra delen av Polynesien någon gång mellan 800- och 1200-talen. Enligt en maorisk legend upptäckte den polynesiske sjöfararen Kupe Nya Zeeland när han följde efter en bläckfisk ut i havet.

1642

Holländaren Abel Tasman anses vara den europé som upptäckte Nya Zeeland under ett uppdrag för det Ostindiska kompaniets räkning. Han passerade öarnas västkust men lär aldrig ha landstigit. Holländska myndigheter uppkallade landet efter provinsen Zeeland i Nederländerna. Abel Tasman gav namnet åt den australiska ön Tasmanien

1769 – 1770

Landsteg den brittiske upptäcktsresanden James Cook när han seglade runt öarna och utforskade dess kuster. Vid denna tidpunkt beboddes Nya Zeeland av ett maorifolk som var indelat i flera självstyrande stammar, vilka ofta utkämpade blodiga strider mot varandra

1790-talet

Under denna tidsperiod började europeiska säl- och valfångare etablera sig på de nyzeeländska kusterna och efter sekelskiftet blev landet bas för val- och säljakten i de antarktiska vattnen. Med valfångarna kom missionärerna. Både protestanter och katoliker upprättade missionsstationer

1800-talet, mitten     De flesta maorierna hade kristnats

1840

Nybyggarnas krav på jord skapade ständiga konflikter med maorierna. Genom Waitangifördraget erkände maorierna den brittiska kronans överhöghet över Nya Zeeland. I gengäld skulle britterna ge maorierna skydd och garantera deras rätt till mark. Waitangifördraget undertecknades av många, men långt ifrån alla, maorihövdingar. Det dröjde inte länge innan oenighet uppstod om hur avtalet skulle tolkas och följden blev långvariga krig mellan kolonisatörerna och maorierna på Nordön

1852     Detta år fick den brittiska kolonin begränsat självstyre och från

1860-talet

då guld hittades på Sydön, ökade invandringen. Nordöns utveckling hade hejdats genom striderna med maorierna, men på Sydön började fåraveln ta fart

1867

Fick maorierna rösträtt och fyra platser i parlamentet. De första framträdande maoripolitikerna var alla akademiker utbildade enligt västerländsk tradition

1882

Skeppades den första lasten kött och mejerivaror till Europa och från och med nu fördes allt större kvantiteter ull, kött, smör och ost till Storbritannien i utbyte mot industrivaror

1893     Kvinnlig rösträtt infördes

1800-talet, slutet

Genomfördes flera sociala reformer som lade grunden för en välfärdsstat.  Det lagstiftades också om kortare arbetstid, folkpension och obligatorisk medling i arbetstvister

Till följd av europeiska sjukdomar och användningen av de nya eldvapnen i stamkrig minskade antalet maorier snabbt. Vid européernas ankomst fanns mellan 100 000 och 250 000 maorier på öarna. Mot slutet av 1800-talet var de endast drygt 40 000

Nya Zeeland historia 1900 – 1999

1907

26 september får Nya Zeeland viss självständigt från Storbritannien

1914 – 1918

Nya Zeeland deltog i första världs kriget som brittisk koloni

1920 

Från detta år förvaltades den forna tyska kolonin Västra Samoa, som blev självständig 1962, av Nya Zeeland

1935 

Parlamentsvalet ledde till att Labourpartiet för första gången kom till makten. Ett radikalt politiskt program sjösattes: bostads-, väg- och järnvägsbyggen inleddes, 40-timmarsvecka samt fri hälsovård infördes, och fackföreningsmedlemskap blev obligatoriskt för alla löntagare. Bönderna garanterades ett fast pris för smör och ost. Samtidigt fick maorierna genom särskilda lagar möjlighet att bli småbönder på bättre villkor än tidigare

1940-talet

Som brittisk koloni deltog Nya Zeeland i andra världskriget. Efter andra världskriget blev det militära samarbetet med USA allt viktigare och som ett symboliskt stöd för deras politik sände Nya Zeeland en mindre styrka till Vietnam i mitten av 1960-talet. Man hade tidigare även bidragit med soldater till Koreakriget

1947 

Nya Zeelands kamp från koloni till självständig medlem av Brittiska Samväldet var lång och odramatisk. Detta år blev landet helt oavhängigt när det gäller utrikespolitiken

1949 – 1984 

Efter att det borgerliga Nationalistpartiet vann valet styrde de landet under denna period med undantag för två mandatperioder, 1957–1960 och 1972–1975, då Labour satt vid makten

1951 

Bildade Nya Zeeland, Australien och USA den så kallade ANZUS-pakten för gemensamt försvar i Stilla havet

1970-talet 

I början av årtiondet drabbades Nya Zeeland av en ekonomisk kris. En viktig orsak var Storbritanniens inträde i EG, nu EU, som tvingade den brittiska regeringen att avskaffa de fördelaktiga tullarna på nyzeeländska varor. Problemen förvärrades ytterligare av den internationella oljekrisen

1984 

Valet vanns av Labour som genast inledde genomgripande reformer av ekonomin. Kredit- och valutaregleringarna avskaffades, liksom alla löne- och priskontroller

1987 

I valet lyckades Labour bli omvalt för första gången sedan 1946. Oenigheten kring den ekonomiska politiken växte inom partiet, samtidigt som ekonomin försämrades

1990 

I valet vann Nationalistpartiet överlägset och ledaren Jim Bolger blev ny premiärminister. Den marknadsinriktade politiken fortsatte, men snart kom nedskärningar inom den sociala sektorn och en omfattande avreglering av arbetsmarknaden

1993 

Trots att nedskärningarna sedan valet 1990 väckte protester, även inom regeringspartiet, vann de valet om än med knapp marginal

1996 

Valet var det första som hölls sedan ett valsystem med inslag av proportionalitet införts och båda de stora partierna förlorade röster. Dock kunde Nationalistpartiet på nytt bilda regering, nu i koalition med det relativt nybildade högerpopulistiska partiet Nya Zeeland först (NZF). Splittring och bristande politisk erfarenhet inom NZF bidrog till dalande opinionssiffror. Efter ett kuppartat ledarbyte i Nationalistpartiet tvingades NZF bort ur regeringen. Jenny Shipley blev därefter ledare i en minoritetsregering

1999 

Efter nio år av borgerligt styre vann åter Labour regeringsmakten. Under ledning av premiärminister Helen Clark bildade de först regering med Alliansen, en sammanslutning av fem mitten- och vänsterpartier. Regeringen var även beroende av stöd från Gröna partiet

Nya Zeeland historia modern 2000 – 2020

2002

Efter valet bildade Labour en ny minoritetsregering, nu tillsammans med Progressiva partiet, som bildats sedan Alliansen splittrats, samt med stöd av Förenad framtid Nya Zeeland

2004

Regeringen presenterade ett förslag som innebar att havsbotten längs kusterna och de strandpartier som friläggs vid ebb tillhör staten. Bakgrunden till det var en strid om äganderätten till ett stort fiskeområde på Sydön. De maorier som gjorde anspråk på området skulle med den nya lagen ha kvar sina fiskerättigheter, men inte kunna neka andra tillträde. Maorierna ansåg att detta stred mot Waitangifördraget

Den maoriska biträdande ministern Tariana Turia tvingades att avgå när hon motsatte sig
lagförslaget, och under sommaren var hon med och grundade det nya Maoripartiet. Striden om
kusträttigheterna gjorde att Labour förlorade en stor del av det stöd som partiet traditionellt haft bland maorierna. Lagen antogs senare med stöd från det högerpopulistiska NZF

2005

Det blev ett jämnt val den 17 september men Labour lyckades behålla sin ställning som största parti med bara ett par procentenheters marginal

2008

I april ingås ett frihandelsavtal med Kina

I juni tar några grupper av maorier, Nya Zeelands ursprungsinvånare, över äganderätten till ett antal skogsplanteringar på Nordön enligt avtal

I augusti avgår utrikesminister Winston eftersom han misstänks för ekobrott

I november vinner Nationalistpartiet valet efter nio år av Labourstyre. Till premiärminister utses
partiledaren John Key. Helen Clark avgår som Labours partiledare och ersättes av Phil Goff

I december bryter ett gräl ut med Fiji sedan Fijis militärledning beslutat att försena iscensättandet av demokratiska val. Ländernas utvisar varandras högsta diplomater

2009

I april genomförde regeringen en utlovad sänkning av inkomstskatten

I juni ingår regeringen ingår en överenskommelse med ett privat företagskonsortium om att köpa tillbaka kontrollen över järnvägsnätet och färjeförbindelserna i landet. Verksamheten hade sålts ut 1993

I augusti hålls en folkomröstning om det ska vara tillåtet att daska till sina barn eller ej, 88 % av
nyzeeländarna röstar för att det ska vara tillåtet

I november utvisar åter Nya Zeeland och Fiji varandras diplomater på grund av att Nya Zeeland infört inreseförbud för Fijis militärledning

2010

I januari återupprättar Fiji och Nya Zeeland diplomatiska förbindelser

I april skriver regeringen under FN:s deklaration för urbefolkningarnas rättigheter

I november leder en gruvolycka, som kräver 29, till att regeringen tillsätter en särskild kommission som ska undersöka förutsättningarna för gruvindustrin

2011

Februari

Dödas 185 människor i ett kraftigt jordskalv som drabbar staden Christchurch på Sydön, fler än 100 av offren dödas när ett felkonstruerat sexvåningshus rasar samman. Totalt skadas omkring 100 000 hus

Mars

Man beräknar att minst 6 000 av de jordbävningsskadade byggnaderna i staden Christchurch inte kan repareras och måste rivas

Juni

Staden Christchurch drabbas av flera efterskalv, som åstadkommer materiella skador

Oktober

Ett oljefartyg går på grund utanför Nordön, 350 ton olja läcker ut i ett naturområde med såväl
pingviner och andra fågelarter som sälar, delfiner och valar. Detta är Nya Zeelands hittills största miljökatastrof till havs

November

Nationalistpartiet vinner parlamentsvalet som blir ett stort bakslag för Labour, vars ledare Phil Goff avgår

December

David Shearer utses till ny ledare för Labour

2012

Maj

Regeringen föreslår skärpta asyllagar för att hindra att båtflyktingar från Asien kommer till Nya
Zeeland i samma omfattning som till Australien. Förslaget möter motstånd från Labouroppositionen

Juni

Regeringen undertecknar ett avtal med USA om ökat försvarssamarbete

Augusti

Fem nyzeeländska soldater dödas under uppdrag för den Natoledda Isaf-styrkan i Afghanistan.
Därmed har totalt tio soldater från Nya Zeeland dödats i Afghanistan

November

Granskningskommission, som tillsattes av regeringen efter gruvolyckan i november 2010, lämnar sin rapport. I den konstateras att olyckan, som krävde 29 människors liv, hade kunnat undvikas, att säkerheten vid gruvan var bristfällig och att flera varningar om höga metangasnivåer hade ignorerats

December

Förorter till Auckland, landets största stad, drabbas av en tornado. Tre personer omkommer och flera skadas. Många hus förstörs

2013

April

Nya Zeeland blir först i Stillahavsområdet med en lag som gör samkönade äktenskap tillåtna. Den godkänns av parlamentet med 77 röster mot 44 efter en omfattande samhällsdebatt, där katolska kyrkan varit ledande i motståndet

April

Premiärminister John Key meddelar att återuppbyggnaden av Christchurch efter jordbävningen i februari 2011 kommer att kosta 40 miljarder NZ dollar, nära 210 miljarder kronor. Enligt Key blir detta det största och mest komplicerade ekonomiska projektet i Nya Zeelands historia

Juni

Parlamentet röstar igenom skärpta asyllagar

Juli

Gruvbolaget Pike River Coal, som drev den gruva i vilken 29 människor omkom i en gasexplosion döms att betala skadestånd till dödsoffrens efterlevande och till två män som överlevde olyckan

Augusti

Nyzeeländska mejerijätten Fonterra, världens största exportör av mejerivaror, meddelar att en del av dess produkter smittats med en bakterie som kan vara dödlig. Kina och en rad andra stora exportmarknader drar in Fonterras produkter

2014

Mars

Premiärminister Key meddelar att parlamentsval ska hållas den 20 september. Samtidigt vill ha att det skall röstas om flaggbyte då nuvarande flagga påminner om landets koloniala förflutna

Augusti

Justitieminister Judith Collins avgår sedan hon i en nyutgiven bok har anklagats för att ha varit
inblandad i en smutskastningsskandal

September

I parlamentsvalet den 20:e september segrar Nationalistpartiet med ca 48 % av rösterna och 60
mandat

December

En ny lagstiftning om terrorism antas i parlamentet för att möta det växande globala hotet från
extremistiska grupper

2015

Mars

Tidningen New Zealand Herald publicerar material som läckts av amerikanen Edward Snowden. Det visar att Nya Zeeland har övervakat data- och telekommunikation från länder i Stilla havet som Fiji, Papua Nya Guinea, Salomonöarna med flera länder

Oktober

Nya Zeeland ingår tillsammans med ytterligare ett 10-tal länder i Asien och Stillahavsregionen,
däribland Australien, USA, Kanada och Japan ett frihandelsavtal, Trans-Pacific Trade Agreement
(TPP). Avtalet omfattar 40 % av världsekonomin. Innan det kan träda i kraft måste avtalet dock
godkännas av respektive lands parlament

December

Inleds en folkomröstning där invånarna ska rösta om fem förslag till en ny nationell flagga. I mitten av månaden är den första folkomröstningen genomförd. Ett förslag på en flagga med ett blad och bakgrundsfärgerna blått, svart och vitt vann

2016

Mars

I den andra folkomröstning angående landets flagga röstar invånarna nej till att byta ut landets flagga mot en ny. Drygt 56 procent av deltagarna i folkomröstningen vill behålla den gamla flaggan

November

Staden Kaikoura drabbas av en kraftig jordbävning som når magnituden 7.5 på Richterskalan den 13 november. Två människor omkommer. Under de efterföljande timmarna inträffar ännu en kraftig jordbävning vilken följs av flera tusen efterskalv med stora skador som följd. Hundratals människor evakueras från området

December

5 december meddelar premiärminister John Key att han kommer att avgå av personliga skäl den 12 december. Key har varit premiärminister sedan 2008. Han kommer även att sluta som partiledare för Nationalistpartiet, som han har lett sedan 2006

12 december väljs finansminister Bill English till ny premiärminister efter John Key

2017

Mars

16 mars antas en ny lag som gör att floden Whanganui erkänns som ett levande väsen med
samma lagliga rättigheter. Maorier från whanganui iwi-stammen har i över 140 år strävat efter att floden, som ses som en anfader, ska få en sådan särskild status

Maj

25 maj genomför ett nyzeeländskt-amerikanskt bolag, Rocket Lab, ett test av en raket på
Nordön. Det är första gången som ett sådant test görs i Nya Zeeland. Företaget planerar att skicka upp fler små raketer med plats för satelliter i rymden på kommersiell basis

Augusti

1 augusti avgår Labourledaren Andrew Little avgår som Labourledare och efterträds av den
tidigare vice partiledaren Jacinda Ardern. Anledningen är att tre opinionsmätningar visar att bara 23–24 % stöd för det dominerande oppositionspartietDen 31 augusti visar opinionsundersökningar att ledarbytet i Labour får högre opinionssiffror än
regeringspartiet Nationella Partiet. Ökningen kan tillskrivas den nya partiledaren Jacinda Ardern

September

Parlamentsvalet den 23 september blir inte den förväntade segern för Labourpartiet. Nationella
Partiet blir största parti med 46 % av rösterna och får 58 mandat. Labour får 36 % av rösterna och 45 mandat. Inget av partierna får tillräckligt med mandat för att kunna kontrollera en majoritet av platserna i parlamentet och bilda regering

Oktober

19 oktober meddelar Winston Peters, partiledare för populistiska Nya Zeeland först, att partiet
väljer att stödja Jacinda Ardern och vill ingå i en koalitionsregering med hennes Labourparti. Partiet fick 9 mandat i parlamentsvalet och har därmed fått möjlighet att avgöra vilket parti som skulle få styra landet. Labourpartiet kan därmed bilda regering

Partiledaren för Nya Zeeland Först blir såväl vice premiärminister som utrikesminister i den nya
Labourledda koalitionsregeringen. NZF får ytterligare tre ministerposter. Labours tidigare partiledare Andrew Little blir justitieminister

25 oktober Partiledaren för Nya Zeeland Först blir såväl vice premiärminister som utrikesminister i den nya Labourledda koalitionsregeringen. NZF får ytterligare tre ministerposter. Labours tidigare partiledare Andrew Little blir justitieminister

December

18 december Regeringen meddelar att olika sektorer i samhället ska rådfrågas i samband med att en ny klimatlag ska utarbetas. Lagen har som mål att stoppa utsläpp av växthusgaser till 2050

22 december får berget Taranaki, som är heligt för olika maorigrupper och ses som en anfader eller familjemedlem, status som levande väsen precis som floden Whanganui fick i mars

2018

Februari

Blev maoriern Simon Bridges ny ledare för Nationalistpartiet

Tillsattes en kunglig kommission av regeringen för att utreda om övergrepp har begåtts mot barn och ungdomar på statliga barnhem, sjukhus, ungdomsfängelser etc. Under många år har nyzeeländare uppgett att de som barn under statlig omvårdnad blivit utsatta för övergrepp och krävt en oberoende utredning. Den tidsperiod som skulle granskas av kommissionen var 1950−1999

Mars

Undertecknade Nya Zeeland tillsammans med tio andra länder frihandelsavtalet CPTPP
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Parthership)

April

Meddelade regeringen att den kommer att införa ett stopp mot ytterligare prospektering efter olja och gas till havs som ett sätt att ytterligare värna om klimatet och att leva upp till åtaganden i klimatavtalet. Pågående borrningar skulle inte beröras

Maj

Beslutade regeringen och ansvariga inom jordbruket att låta avliva 126 000 kor för att stoppa
sjukdomen Mycoplasma bovis som bland annat kan orsaka luftvägsinfektioner hos kor. Nya Zeeland blev därmed det första landet i världen som genomför en masslakt av kor för att försöka utrota sjukdomen

December

Antog parlamentet en lag som skall minska barnfattigdom

2019

Mars

15 mars I samband med fredagsbönen tog sig en man in i två moskéer i staden Christchurch och sköt ihjäl 50 människor, även barn. Lika många skadades. Mannen, en 28-årig australisk medborgare, greps av polisen. Detta var Nya Zeelands värsta masskjutning någonsin

21 mars Beslutade parlamentet att förbjuda användandet av halvautomatiska vapen, av samma typ som användes vid moskéattentaten den 15 mars, och automatkarbiner från och med den 11 april. Regeringen skulle också ta initiativ till en amnesti och köpa tillbaka de vapentyper som skulle förbjudas

December

9 december Dödades 16 personer vid ett vulkanutbrott på ön White Island

2020

Mars

19:e Ändrade parlamentet landets stränga abortlag som infördes för mer än 40 år sedan. Den nya lagen innebär att det inte längre är brottsligt att göra abort. Fram till vecka 20 är det nu upp till kvinnan själv och hennes läkare att besluta om abort. Därefter behövs måste en utredning
genomföras

19:e Meddelade premiärminister Jacinda Ardern att inreseförbud införs för personer som inte är medborgare eller bor i Nya Zeeland i ett försök att stoppa spridningen av coronaviruset

April

28:e Lättade Nya Zeeland något på de omfattande åtgärder som införts för att bekämpa
coronaviruset, skolor öppnades åter för elever som inte ville studera hemifrån och restauranger och caféer fick öppna i begränsad omfattning. Dock måste frisersalonger, pubar och stora gallerior vara stängda

Juni

8:e Meddelade premiärminister Jacinda Ardern att alla restriktioner som infördes för att stoppa
spridningen av coronaviruset hävdes, men gränserna förblev stängda. Det blev åter tillåtet att resa inom landet och med kollektivtrafik i städerna, affärer öppnades igen och alla offentliga och privata sammankomster kunde åter äga rum

Augusti

12:e Stängde åter alla offentliga samlingsplatser och människor uppmanades att hålla sig hemma i Auckland efter att fyra personer bekräftats smittade av coronaviruset. Ett par dagar senare uppgick antalet fall av covid-19 till ett 30-tal. Restriktioner infördes även i övriga landet, dock inte lika hårda som i Auckland

27:e Dömdes den 29-årige australier som mördade 51 människor i två moskéer i Christchurch i mars 2019 till livstids fängelse utan rätt till frigivning i förtid

Oktober

17:e Genomfördes det uppskjutna parlamentsvalet. Labourpartiet fick sitt starkaste stöd på ett halvt sekel och fick 49 % av rösterna vilket gav 64 mandat och egen majoritet i parlamentet.
Nationalistpartiet fick 35 mandat, ACT Nya Zeeland och Gröna partiet fick båda 10 mandat. Partiet Nya Zeeland först fick lämna parlamentet

November

15:e Undertecknade 15 länder i Asien och Stillahavsregionen handelsavtalet RCEP, Regional
Comprehensive Economic Partnership. Medlemmarna är några av världens största ekonomier, Kina, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland samt tio sydöstasiatiska länder. Tillsammans svarar de för nästan en tredjedel av världens samlade BNP

2021

April

21 april

Efter att coronapandemin under lång tid tvingat Nya Zeeland och Australien att upprätthålla restriktioner för resande mellan de båda länderna infördes en gemensam zon där resenärer mellan länderna inte längre behöver sitta i karantän då smittspridningen ansågs vara under kontroll

Augusti

20 augusti

Infördes de kraftfullaste restriktionerna i landet för att stoppa smittan efter att ett 20-tal fall av covid-19 hittats. Beredskapsnivå 4 som infördes innebar i praktiken att hela samhället stängdes ned. Smittan kom in i landet via en resenär som smittats med deltavarianten i Australien

Nya Zeeland flora och fauna

Nya Zeelands flora är mycket varierande och artrik trots att mycket av den ursprungliga skogen skövlades av de nya bosättarna.

Vid européernas ankomst täcktes två tredjedelar av landets yta av skog. Idag finns endast en mindre del av den ursprungliga skogen kvar. Numera skyddas skogen i lagen och på stora områden nyplanteras främst importerade, snabbväxande tallträd. Dessa träd används dels för avverkning och dels för att binda jorden.

På Nordön finns rester kvar av de ursprungliga kauriskogarna.

På Sydöns västsida, där klimatet är fuktigt, växer regnskog med lövträd som sydbok och barrträd som cypresser. I torrare områden finns gräs- och buskstäpp och i bergen hittar man alpina växter.

Det finns 72 olika arter av orkidéer på Nya Zeeland.

På Nya Zeeland finns omkring 300 olika fågelarter, varav ett tjugotal är endemiska. Flera arter har utrotats av människan. Maorierna utrotade den stora, icke flygkunniga moafågeln som kunde bli 3.5 meter hög och väga mer än 200 kilo. Flera nu levande fågelarter är starkt utrotningshotade och finns kvar bara i ett fåtal exemplar. Till och med Nya Zeelands nationalfågel kiwin vara nära att utrotas.

De finns få landlevande däggdjursarter på öarna. Flertalet av dem är introducerade utifrån. Den enda reptilarten på öarna är tuatara, en ödla. Det finns tre endemiska grodarter på Nya Zeeland.

Marina däggdjur finns det gott om i vattnen runt Nya Zeeland. Av jordens 72 arter valar och delfiner hittar man 35 här. Kaskeloten, hannarna kan väga mellan 35 och 50 ton, är det största marina däggdjuret som simmar runt kusterna och det minsta är Hectors delfin som når en längd av endast 1.4 meter. Andra marina däggdjur som lever här är knölval, späckhuggare, flasknosdelfin, sjölejon, pälssäl och sjöelefant

Nya Zeeland geografi

Nya Zeeland ligger i den tempererade zonen av Stilla Havet, mitt emellan ekvatorn och Sydpolen, cirka 1 600 kilometer sydöst om Australien.

Landets totala yta uppgår till 270 534 kvadratkilometer, vilket motsvarar lite mer än Norrlands yta. Till längden är Nya Zeeland lika långt som Sverige, 1 600 kilometer, och består i huvudsak av två långsträckta och bergiga öar, Nordön och Sydön. Dessa skiljs åt av det 30 kilometer breda Cooks sund. Till landet hör också ett antal mindre öar som Stewartön, Kermadec-, Chatman-, Tokelau- och Cooköarna samt Niueön. Niueön och Cooköarna har självstyre. Nya Zeeland förvaltar Rosshavsområdet i Antarktis

Cirka hälften av Nord- och Sydöns yta består av odlad jord och betesmarker, resten utgörs främst av skog och otillgängliga berg

På Nordön finns natursköna vulkanområden kring sjön Taupo. Den högsta vulkanen Ruapehu når cirka 2 700 meters höjd. Två andra stora vulkaner är Ngauruhoe och Tongariro, som båda når 2 000 meters höjd. Hela ön är seismiskt aktiv och svåra jordbävningar har inträffat. Längs Nordöns kuster finns stora bukter

Sydön domineras av bergskedjan Sydalperna, som löper i nord-sydlig riktning, med glaciärer, som Franz Josefs glaciär och Fox glaciär, och snöklädda bergstoppar som i vissa fall når mer än 3 000 meters höjd. På Sydöns sydvästra kust finns djupa fjordar som påminner om Norges. Landets högsta berg Mount Cook, 3 764 möh, ligger på Sydön.

På Nya Zeeland finns många sjöar och floder

Den största sjön heter Taupo och ligger på Nordön. På Sydön ligger landets djupaste sjö Lake Hauroko, 462 meter djup. Landets längsta flod, Waikato, ligger på Nordön och är 425 kilometer lång. Sydöns största flod heter Clutha. Floden Whanganui är landets längsta navigerbara flod.
Nya Zeelands invånarantal uppgår till omkring 4 500 000, cirka 70 % av dessa bor i landets fem största städe

Nya Zeeland huvudstad: Wellington, 382 000 invånare

Andra större städer på Nya Zeeland:
Auckland 418 000 invånare, Wellington 382 000 invånare, Christchurch 364 000 invånare

För mer information      nya zeeland-fakta

Nya Zeeland klimat

Nya Zeeland har ett milt tempererat havsklimat med små temperaturväxlingar. Den årliga nederbörden är riklig. På Sydön är nederbördsskillnaderna stora mellan öst- och västsidan. Det mesta av nederbörden faller på västsidan.  Vintrarna är i allmänhet milda. Förutom i bergstrakterna är det bara i söder som temperaturen sjunker under noll grader vintertid.

Medeltemperatur (Celsius) 

Auckland             Januari – juli          Dag / natt +23 C / +16 C Dag / natt +14 C / + 8 C
Christchurch      Januari – Juli     Dag / natt +22 C / +12 C Dag / natt +11 C / +1 C

Antal regndagar 

Auckland              Januari / Juli      7 / 8
Christchurch       Januari / Juli       6 / 5

Nya Zeeland befolkning

Nya Zeelands befolkning uppgår till lite drygt 4 500 000 personer. Majoriteten har europeiskt ursprung. Lite drygt 14 % av befolkningen är ättlingar till landets urinvånare, maorierna, som är ett polynesiskt folk. Maorierna bör till största delen på Nordön. Blandäktenskapen har varit många och idag är det få maorier som inte har någon form av europeiskt släktskap

På 1870-talet grundade skandinaver några mindre samhällen på Nordön. På senare år har invandringen från Asien ökat

Landets invånare har traditionellt kommit från nordeuropeiska länder, framför allt Storbritannien, samt från Grekland, Kroatien, Nordamerika och vissa ögrupper i Stilla Havet. 1974 stoppade regeringen den obegränsade invandringen från Storbritannien och Irland och införde lika regler för alla som ville invandra

Nya Zeeland folkgrupper:
Européer 71.2 %, Maori 14.1 %, Asiater 11.3 %, från öar i Stilla Havet 7.6 %, blandade folkgrupper 2.7 %, ospecificerade 5.4 %

För mer information      nya zeeland-fakta

Nya Zeeland språk

Engelska och sedan 1987 även maori ” , ”te reo Maori” är officiella språk. Under lång tid förbjöds maorierna att tala sitt eget språk i skolorna, vilket är en anledning till att ytterst få av dem idag har maori som modersmål. Enligt folkräkningen 2013 talade endast cirka 21 % av de som klassade sig som etniska maorier tala maori

Nya Zeeland socialt

Välfärdssystemet har rötter i 1800-talet. Nya Zeeland införde ålderspension redan år 1898, då från 65 år och behovsprövad. Senare sänktes pensionsåldern till 60 år för utslitna och fattiga kroppsarbetare, medan allmän folkpension betalades ut vid 65 år. Idag finns ingen fast pensionsålder, men ersättningar börjar betalas ut vid 65 års ålder

Den traditionella nyzeeländska välfärdsstaten har genomgått stora förändringar under senare decennier. I början av 1990-talet sänktes bidrag och ersättningar och medborgarna förväntades ta större eget ansvar för sin sociala trygghet men i början av 2000-talet stärkte dock åter de sociala förmånerna till en del

Samhället är dock inte jämlikt. Maorier och invandrare från ö­stater i Stilla havet är överrepresenterade i arbetslöshet, fattigdom, alkoholmissbruk, våld mot kvinnor och annan brottslighet. Problemen är störst i storstädernas förorter. Maoriernas förväntade livslängd är ett tiotal år lägre än övriga befolkningens

Sjukvården är i huvudsak skattefinansierad, men närmare en fjärdedel täcks av privata försäkringar. Behovsprövning infördes på 1990-talet för arbetslöshetsersättning och sjukpenning. Föräldrapenning infördes 2002. Den är numera betald i 18 veckor, men föräldrar har rätt till längre ledighet som är obetald

Maoriers protester och krav har lett till ökade satsningar på utbildning och arbetsmöjligheter för etniska minoriteter. Även den kinesiska och indiska immigrationen har åtföljts av en del etniska spänningar

Lagen förbjuder könsdiskriminering, och kvinnans ställning har förbättrats efter hand även om samhället fortfarande är mansdominerat Hösten 2017 fick landet sin tredje kvinnliga premiärminister och efter detta var 46 % av parlamentsledamöterna kvinnor, den högsta andelen hittills

Skilsmässa är tillåtet bara när man kan visa att äktenskapet har brutit samman och återförening inte är möjlig

Abort är tillåtet endast om kvinnans liv eller hälsa är i fara, eller om fostret är skadat. En graviditet kan också avslutas om den är ett resultat av våldtäkt eller om modern är mycket ung. Aborter måste godkännas av två läkare

En lag som öppnade för samkönade äktenskap trädde i kraft 2013. En partnerskapslag 2004 gav homo- och heterosexuella par samma rättigheter i fråga om vårdnad om barn, skatteregler och social välfärd

Prostitution legaliserades 2003. Enligt lagen krävs licenser för bordeller som måste ge sina anställda samma rättigheter som andra yrkesgrupper när det gäller hälsovård, säkerhet och arbetsförhållanden. Nyzeeländare som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands kan åtalas i hemlandet

Nya Zeeland religion

På Nya Zeeland råder religionsfrihet. Kristendomen dominerar, men andelen invånare som identifierar sig som kristna minskar

Bland de kristna är den katolska kyrkan störst, tätt följd av den anglikanska kyrkan. Därefter kommer presbyterianer och reformerta samfund

Bland maorierna är drygt en tiondel anglikaner och ungefär lika många katoliker. Det finns särpräglade maoriska kyrkor, som ratana och ringatu

Genom den ökade invandringen har andra religioner vuxit. Hinduer, muslimer och buddister blir snabbt fler, även om de fortfarande utgör små grupper

För mer information      nya zeeland-fakta 

Nya Zeeland utbildning

Skolväsendet är utformat efter brittisk förebild.Redan 1877 infördes lagstadgad, obligatorisk och avgiftsfri utbildning för alla barn mellan sju och tretton år. Skolplikten har senare utvidgats till att omfatta alla barn mellan sex och sexton år. Nästan alla barn börjar skolan vid fem års ålder. Nio elever av tio fortsätter till högstadiet och gymnasiet. Religionsundervisningen är frivillig.

1990 fick de enskilda skolornas styrelser större ansvar för utbildningen innehåll och fördelning av skolans medel. Skolstyrelserna väljs av elevernas föräldrar. Förutom föräldrarepresentanter ingår skolans rektor och ombud för personalen i styrelsen. Samtidigt infördes ett system med skolpeng. Föräldrar måste dessutom ofta betala frivilliga avgifter eller på andra sätt öka skolans inkomster. Flera skolor som tidigare var privata har infogats i det statliga skolsystemet.

Aga är förbjudet i skolorna sedan 1989.

Det finns åtta universitet samt flera lärarhögskolor och ett tjugotal tekniska institut på Nya Zeeland. Universiteten tilldelas anslag i förhållande till antalet studenter och de kurser dessa läser. regeringen har prioriterat den högre utbildningen, bland annat genom särskilda satsningar på forskning.

Sedan 1991 betalar de flesta studenter en avgift, som är baserad på föräldrarnas inkomst, för sina universitetsstudier.

Maorierna har i över hundra år haft rätt att gå i skolan, men under lång tid togs ingen hänsyn till deras kultur och språk. Under 1980-talet inrättades skolor med undervisning enbart på maori. Maorisk kultur och historia kan också studeras på universitetsnivå. Få maoribarn fortsätter emellertid till högre studier och fortfarande går de i genomsnitt färre år i skola än andra nyzeeländska barn

Nya Zeeland turism

Nya Zeelands största tillgång när det gäller turism är det natursköna landskapet; magnifika berg, vulkaner, skogar, sjöar och stränder ger närmast obegränsade möjligheter till friluftsliv, äventyrsturism och vattensport

Inspelningarna av de populära filmerna om Härskarringen och Hobbit på Sydön har ökat intresset för landet och lockat nya turister. Landets flesta besökare kommer från Australien, Kina och USA

För mer information      nya zeeland-fakta

Trots allt det natursköna jag fick tillfälle att uppleva på Nord- och Sydön hade jag en känsla av att det var någonting som saknades när min resa på Nya Zeeland var avslutad. En uppfattning som jag delade med många andra resenärer jag talade med. En svensk familj som jag träffade på vandrarhemmet i Mount Cook uttryckte sig på detta sätt: ”Det känns nästan som att svära i kyrkan med att säga att Nya Zeeland inte är så häftigt som man marknadsför det på. Speciellt om man inte man vill ägna sig åt artificiella aktiviteter som bungyjump, paragliding, tandemhoppning, turer med monsterbåtar i smala floder, etc. Det är nästan tråkigt här.”

Turismen på Nya Zeeland var stundtals absurt högt uppdriven med alla turister som for omkring i sina hyrbilar, inklusive jag själv, campingbilar, tåg eller med lokala bussar i jakten på upplevelser.

Det mest absurda exemplet på detta är nog dagsturerna med hundratals turister i bussar från Queenstown till Milford Sound, cirka 600 kilometer tur och retur, för en båttur i fjorden som tar cirka tre timmar.

För att citera Dave, en världsresenär från Storbritannien, som jag träffade flera gånger under resan: ”Det verkar som nyzeeländarna bara ser oss turister som mjölkkor.”

Visst är Nya Zeeland oerhört vackert och fantastiskt samt värt ett besök, men det finns andra länder på närmare håll som är minst lika vackra, Norge, Schweiz eller Österrike.

Min gamla hemsida       www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik