Sydkorea fakta

På denna sida finns fakta om Sydkorea som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Taehan – min´guk / Han´guk
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Seoul (Söul) / 10 349 000

Yta (totalt): 99 720 km2
Andel av landytan som är åkermark: 15.3 % (2018)
Landyta med skog: 63.9 % (2018)

Kustlinje: 2 413 km
Lägsta punkt: Japanska havet ( 0 möh)
Högsta punkt: Halla-san ( 1 950 möh)
Viktigaste floder: Naktong, Han, Kum
Större sjöar: Yanggu

Andra större städer Sydkorea: Busan 3 679 000 invånare, Incheon 2 628 000 invånare, Daegu 2 567 000 invånare

Invånare, totalt: 51 967 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 528 (G= 2021)
Procentuell andel invånare i städerna: 81.5 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.23 %

Folkgrupper:
Koreaner och cirka 20 000 kineser

Religion:
Protestanter 19.7 %, Buddhister 15.5 %, Katoliker 7.9 %, ingen religion 56.9 %

Språk:
Koreanska

Spädbarnsdödlighet: 3 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 80.1 / 86.4

Befolkning under fattigdomsgräns: 14.4 % (2016)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.8 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 7.74 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.2 / 96.6
Andel barn som börjar grundskolan: 97.3 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 16 (Sverige 12)

Självständighet: 15 augusti, 1945 från Japan
Nationaldagar: 15 augusti (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ invånare: USD 34 998 (2021)
Valuta: WON (KRW)
Största handelspartners (export): Kina, USA, Vietnam

Antal utländska besökare: 2 519 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 10 564 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 64.8 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 27.7 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 0.6 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 11.8 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.6 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 72 855 000 (2021)
Internetanvändare: 50 960 000 (98.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 3 979 km (2016)
Vägnät (större vägar): 100 428 km (2016)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Sydkorea flagga

 

Den sydkoreanska flaggan, som infördes 1948, har sitt ursprung från slutet av 1800-talet. Efter mindre ändringar blev den landets officiella nationalflagga år 1950.

Flaggans vita färg symboliserar fred och renhet. I mitten av flaggan finns yin-yang-symbolen i rött och blått, vilken enligt kinesisk filosofi representerar naturens dualistiska krafter; himmel och jord, man och kvinna, sommar och vinter. De svarta tecknen, trigrammen, runt mittsymbolen har liknande innebörd; årstiderna, de fyra väderstrecken, sol, måne, jord, himmel mm

Sydkorea riksvapen

 

I riksvapnet är yin-yang-symbolen omgiven av kronblad från Sarons ros, en blomma som växer i hela Korea och som symboliserar styrka och uthållighet.

Sydkorea karta

För mer information om Sydkorea och om min resa:     sydkorea     sydkorea-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se/ rainer stalvik