ecuador-fakta

Ecuador landsfakta

Ecuador, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Republica del Ecuador
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Quito / 1 928 000

Yta (totalt): 283 561 km2
Andel av landytan som är åkermark:  4.7 %
Landyta med skog: 38.9 %

Kustlinje: 2 237 km
Lägsta punkt: Stilla Havet (0 möh)
Högsta punkt: Chimborazo (6 267 möh)
Största floder: Rio Napo, Rio Pastaza, Rio Guayas
Större sjöar: Lago San Pablo, Laguna Ishin, Laguna Jatuncocha, Laguna Kampak

Andra större städer i Ecuador:
Guayaquil 3 092 000 invånare, Cuenca 330 000 invånare, Santo Domingo 306 000 invånare

Invånare, totalt: 17 290  000
Procentuell andel invånare i städerna: 64.6 % (G = 2022)
Invånare/km2: 70 (G = 2020)
Befolkningsökning: 1.13 %

Folkgrupper:
Mestiser (blandning av indianer och vita) 71,9 %, Montubio (blandad härkomst) 7,4 %, afroecuadorianer 4.3 %, ursprungsbefolkning 7.0 %, vita 6,1 %, Afroecuadorianer 4.3 %, Mulatter 1.9 %, svarta 1.0 %, övriga 0,4%

Religion:
Romerskt katolsk 68.8 %, Protestanter 15.4 %, Adventister 1.2 %, Jehovas Vittnen 1.0 %, övriga religioner 1.3 %, agnostiker och ateister 1.4 %, ingen religionstillhörighet 11.0 %, agnostiker 0.1 %

Språk:
Spanska (officiellt språk) 93.0 %, Quechua 4.1%, övriga ursprungsspråk 0.7 %, övriga språk 2.2 %

Spädbarnsdödlighet: 13 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 75.0 / 81.1

Befolkning under fattigdomsgräns: 25.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 11.1 %
Andel av befolkning som är undernärd: 12.4 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 94.8 / 92.5
Andel barn som börjar grundskolan: 91.3 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 25 (Sverige 12)

Självständighet: 24 maj, 1822 från Spanien
Nationaldag: 10 augusti
Rösträttsålder: 18 – 65 år

BNP/invånare: USD 5 935 (G = 2021)
Valuta: USD
Största handelspartner (export): USA, Kina, Panama

Antal utländska besökare: 2 108 000 (2019)

Elkonsumtion per invånare: 1 342 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 43.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 2.31 (Sverige 3,54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 2.4 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 15 485 000 (2020)
Internetanvändare: 11 468 000 (65.0 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 965 km
Vägnät (större vägar): 43 950 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/05

(G) Globalis Online

Ecuador flagga

Flaggans färger valdes under frihetskrigen mot spanjorerna i början av 1800-talet. Det gula fältet står för solen och naturrikedomarna, det blå för havet, himlen och floderna och det röda för blodet som spilldes under frihetskampen.

Ecuador riksvapen

Riksvapnet visar, bland annat, landets högsta berg (Chimborazo) och ett fartyg som symbol för handeln. Kondoren representerar styrkan och modet i striderna för oberoende. Spöknippet symboliserar statens auktoritet.

Ecuador nationalhymn

Ecuador karta

För mer information om Ecuador och min resa:    ecuador     ecuador-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email