ecuador-fakta

Ecuador landsfakta

Ecuador – Världens mitt

Officiellt namn: Republica del Ecuador
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Quito / 1 822 000

Yta (totalt): 283 561 km2
Andel av landytan som är åkermark:  4.7 %
Landyta med skog: 38.9 %

Kustlinje: 2 237 km
Lägsta punkt: Stilla Havet (0 möh)
Högsta punkt: Chimborazo (6 267 möh)
Största floder: Rio Napo, Rio Pastaza, Rio Guayas
Större sjöar: Lago San Pablo, Laguna Ishin, Laguna Jatuncocha, Laguna Kampak

Andra större städer: Guayaquil 2 899 000 invånare, Cuenca 330 000 inv., Santo Domingo 306 000 inv.

Invånare, totalt (Landyta): 16 499 000
Procentuell andel invånare i städerna: 64.0 %
Invånare/km2: 67
Befolkningsökning: 1.25 %

Spädbarnsdödlighet: 16
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 74.2 / 80.3

Folkgrupper:
Mestiser (blandning av indianer och vita) 71,9 %, Montubio (blandad härkomst) 7,4 %, afroecuadorianer 4.3 %, indianer 7.0 %, vita 6,1 %, Mulatter 1.9 %, svarta 1.0 %, övriga 0,4%

Religion:
Romerskt katolsk 74.0 %, Protestanter 10.4 %, Jehovas Vittnen 1.2 %, övriga religioner 6.4 %, ateister 7.9 %, agnostiker 0.1 %

Språk:
Spanska (officiellt språk) 93.0 %, Quechua 4.1%, övriga ursprungsspråk 0.7 %, övriga språk 2.2 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 95.4 / 93.3
Andel barn som börjar grundskolan: 91.3 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 25 (Sverige 12)

Självständighet: 24 maj, 1822 från Spanien
Nationaldag: 10 augusti
Rösträttsålder: 18 – 65 år

BNP/invånare: USD 6 344 (2018)
Valuta: USD
Största handelspartner (export): USA, Vietnam, Peru

Befolkning under fattigdomsgräns: 21.5 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.9 %

Elkonsumtion per invånare: 1 381 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 43.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 2.80 (Sverige 4.50)

Antal besökare årligen: 1 418 000 (2016)

Militära utgifter i % av BNP: 2.4 %

Mobiltelefoner: 13 882 000 (2017)
Internetanvändare: 8 694 000 (54.1 % av befolkningen) (2016)

Järnvägsnät: 965 km
Vägnät (större vägar): 43 216 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2019/09

Ecuador flagga

Flaggans färger valdes under frihetskrigen mot spanjorerna i början av 1800-talet. Det gula fältet står för solen och naturrikedomarna, det blå för havet, himlen och floderna och det röda för blodet som spilldes under frihetskampen.

Ecuador riksvapen

Riksvapnet visar, bland annat, landets högsta berg (Chimborazo) och ett fartyg som symbol för handeln. Kondoren representerar styrkan och modet i striderna för oberoende. Spöknippet symboliserar statens auktoritet.

Ecuadors nationalhymn

Ecuador karta

För mer information om Ecuador och min resa:    ecuador     ecuador-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email