San Marino fakta

På denna sida finns fakta om San Marino som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Repubblica di San Marino
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: San Marino / 4 500

Yta (totalt): 61 km2
Andel av landytan som är åkermark: 16.7 % (2018)
Landyta med skog: 0 % (2018)

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Torrente Ausa (55 möh)
Högsta punkt: Monte Titano (739 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar:

Andra större städer San Marino:
Serravalle 9 260 invånare, Borgo Maggiore 6 425 invånare, Domagnano 3 160 invånare

Invånare, totalt: 33 600 (2024)
Invånare/km2: 560 (2024)
Procentuell andel invånare i städerna: 97.8 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.57 % (2024)

Folkgrupper:
Sanmarineser 83.1 %, Italienare 12.0 %, Övriga 4.8 %

Religion:
Romersk katolsk mer än 95 %

Språk:
Italienska

Spädbarnsdödlighet: 6 (2024)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år: Män / Kvinnor 81.7 / 87.0 (2024)

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 27.4 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.9 / 99.9 (2018)
Andel barn som börjar grundskolan: 93.9 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 7 (Sverige 12)

Självständighet: 3 september, 301 e Kr
Nationaldagar: 3 september
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 54 982 (2021)
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartner (export): USA, Tyskland, Frankrike,

Antal utländska besökare: 1 904 000 (2019)

Elkonsumtion per person: Uppgift saknas (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: Uppgift saknas (Sverige 1.0 %) (2020)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från solenergi: Uppgift saknas (Sverige 0.27 %)
Elektricitet från vindkraft: Uppgift saknas (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): Uppgift saknas (Sverige 3.2) (2020)

Militära utgifter i % av BNP: Inget organiserat försvar

Mobiltelefoner, abonnemang: 41 000 (2022)
Internetanvändare: 25 500 (75.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 292 km (2016)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2024/07

(G =) Globalis Online

San Marino flagga

flagga-san-marino

Flaggans vita färg symboliserar snön som täcker Monte Titano på vintern, det blå symboliserar himlen. Flaggan stadfästes officiellt i slutet av 1800-talet.

San Marino riksvapen

san-marino-riksvapen

San Marinos riksvapen inramas av en krans av eklöv och lagerblad.

De tre tornen motsvarar tornen i den muromgärdade huvudstaden, som ligger högst uppe på Monte Titano. Kronan representerar statens suveränitet och mottot ”Libertas”, Frihet, påminner om alla förföljda som genom tiderna funnit en fristad i San Marino.

Karta San Marino

karta-san-marino

För mer information om San Marino och min resa se:   san marino     san marino+ -resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se/ rainer stalvik