Vietnam historia mm

På denna sida finns information om Vietnam historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Vietnam

Här finns information om Vietnam historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Vietnam var hanoi, saigon, halong bay, cat ba, lao cai, haiphong och mekongdeltat, rainer stalvik 

Det tidigare relativt stängda landet öppnades för turister i början av 1990-talet och har sedan dess blivit ett populärt resmål.

Vietnam har en lång och intressant historia, vilket många kanske inte tänker på eftersom man oftast förknippar landet med blodiga krig. Först fransmännens långa kolonisering och sedan det tragiska Vietnamkriget.

Det lilla landet, knappt en tredjedel av Sveriges yta, reser sig nu efter krigen och har satsat hårt på turistindustrin. I Vietnam finns vacker natur, spår efter intressant gammal kultur och fascinerande minoritetsfolk. Människorna är vänliga och det är förhållandevis lätt att resa på egen hand.

Jag har besökt Vietnam två gånger. Första gången var i samband med en resa till provinsen Yunnan i Kina och den andra i samband med en resa längs Mekongfloden som började i Norra Thailand, vidare genom Laos och Kambodja med avslut i södra Vietnam

Läs om min resa under vietnam-resa

Vietnam historia i korthet

Redan 10 000 år före Kristus började ett samhälle grundat på jakt, fiske och risodling växa fram i det område som idag kallas för Vietnam. Don Son-kulturen, en bronsålderskultur, kan spåras till 1200-talet f Kr. Den nådde sin höjdpunkt på 300-talet f Kr. I slutet av 200-talet gjorde Kina försök att erövra Vietnam och år 112 f Kr lyckades detta, vilket innebar att Vietnam under 1 000 år kom att bli ett kinesiskt lydrike. Under denna period föddes en nationalism som präglat landets ledare fram till våra dagar. Kineserna drevs ut ur Vietnam, efter flera tidigare upprorsförsök, år 938.

Efter detta växte sig landet till en stark feodal stat som dock var tvungen att försvara sig mot nya kinesiska anfall. Trots attackerna lyckades man expandera riket söderut lägga under sig det hinduiska Champariket, som var beläget i nuvarande centrala Vietnam. I slutet av 1700-talet erövrade vietnameserna den idag sydligaste delen av landet som vid denna tidpunkt tillhörde det kambodjanska riket. Efter inbördeskrig på 1700-talet lyckades den sydlige ledaren Nguyen Anh lägga under sig hela landet. År 1802 lät han sig krönas till kejsare och gjorde Hue till huvudstad.

På 1850-talet intervenerade Frankrike Vietnam militärt med förevändning att missionärer förföljts och 1867 hade man koloniserat hela södra Vietnam. År 1885 var hela landet erkänt som ett franskt protektorat. År 1902 slogs Vietnam samman med de franska besittningarna Laos och Kambodja till Indokinesiska unionen. Det vietnamesiska folket utsattes för ett hårt kolonialt tryck.

Indokinas kommunistparti grundades 1930 vid en kongress i Hongkong av, bland annat, Ho Chi Minh. I början av 1930-talet slogs ett kommunistiskt uppror ned på ett mycket brutalt sätt.

Under andra världskriget ockuperade japanerna Vietnam, men lät fransmännen fortsätta att styra regionen. Tillsammans förde de en hänsynslös politik och exploaterade landet vilket ledde till att två miljoner människor förlorade livet. Kommunistpartiets folkfront, Viet Minh, gjorde dock motstånd mot ockupationsmakterna. Ho Chi Minh som levt utomlands sedan 1911 återvände till Vietnam för att leda motståndskampen, vilken blev framgångsrik. Vid krigsslutet tog Viet Minh kontroll över en stor del av landet och den 2 september 1945 utropade Ho Chi Minh den Demokratiska Republiken Vietnam.

Andra världskrigets segrarmakter hade dock bestämt i förväg att Vietnam tillfälligt skulle delas längs den 16:e breddgraden. Norra delen skulle tillfalla nationalistkineserna och den södra britterna. Med britternas hjälp kom fransmännen tillbaka till södra Vietnam. För att bli kvitt nationalkineserna accepterade Ho Chi Minh att fransmännen även skulle återvända till landets norra del i fem år  mot att Vietnam i gengäld erkändes som självständig stat inom det franska väldet.

Efter allmänna val i januari 1946 bildade Viet Minh regering. Relationerna med fransmännen var mycket ansträngda och i november, samma år, utbröt krig. Kineserna stödde Viet Minh och USA fransmännen.

År 1953 hade Viet Minh tagit kontroll över större delen av norra Vietnam och genom segern vid Dien Bien Phu i maj 1954 besegrades fransmännen.

Efter den franska kapitulationen inleddes en internationell konferens i Geneve om Vietnams framtid och att landet, tillfällig, skulle delas längs den 17:e breddgraden. En regering tillsatt av fransmännen skulle styra i södra delen och i norr skulle kommunisterna styra. Allmänna val skulle hållas i juli 1956. Under 300 dagar skulle folk fritt få flytta över gränsen.

I Sydvietnam blev den USA-stödde Ngo Din Diem premiärminister och senare även president. Han införde diktatur och det utlovade allmänna valet kom aldrig till stånd.

De efterföljande åren ökade spänningen mellan Nord- och Sydvietnam. På initiativ av Nordvietnam bildades Nationella befrielsefronten (FNL) år 1960. Utvecklingen i landets norra och södra delar gick i helt motsatta riktningar. I norr infördes hårda kommunistiska reformer med stöd från Sovjetunionen och Kina. I söder utvecklades en korrumperad kapitalistisk ekonomi.

De första amerikanska militärerna kom till Vietnam 1950 som fransmännens rådgivare. Med ökad risk för ett kommunistiskt maktövertagande i söder utökades den amerikanska närvaron av USA:s dåvarande president John Kennedy 1961. Regimen under ledning av Diem intensifierade sina ansträngningar för att komma åt gerillaverksamheten, som bredde ut sig alltmer. Hans hänsynslösa politik fick inget stöd hos amerikanarna utan de stödde en kupp mot honom 1963. I samband med denna mördades Diem. Efter ytterligare militärkupper blev general Nguyen Van Thieu president i Sydvietnam 1965.

Den sydvietnamesiska armen hade inga större framgångar i kriget mot gerillan. USA:s president Lyndon Johnson ville skicka stridande förband som stöd, men hade kongressen mot sig. Med ett nordvietnamesiskt ”angrepp” mot ett amerikanskt krigsfartyg i Tonkinbukten i augusti 1964 fick presidenten de argument han saknade. I själva verket hade det amerikanska fartyget befunnit sig på ett spionuppdrag i nordvietnamesiskt vatten. I väntan på rätt tillfälle att få kongressens tillstånd att skicka trupper till Vietnam hade ett färdigt förslag legat klart i flera månader, man ville bara vänta på rätt tillfälle. (En oacceptabel taktik som USA:s använt sig av flera gånger, nu senast mot Irak, vilket bara drabbar oskyldiga människor.) Den amerikanska styrkan byggdes nu upp snabbt och uppgick i mars 1968  till mer än 500 000 soldater.

Under 1965 började USA terrorbomba Nordvietnam för att för att försöka stoppa stödet till FNL. I Sydvietnam försökte USA krossa FNL genom att förstöra gerillakontrollerade områden, bland annat genom kemisk krigföring. Framgångarna för USA och de sydvietnamesiska  trupperna uteblev dock, varför FNL och de nordvietnamesiska trupperna erövrade ett stort antal städer i början av 1968 under den så kallade ”Tetoffensiven”. Offensiven slogs emellertid tillbaka med stora förluster på båda sidor. Den öppnade dock ögonen på amerikanarna som insåg att Vietnamkriget skulle bli svårt att vinna. Opinionen i USA och på många andra håll i världen fortsatte att med kraft ifrågasätta kriget och dess vansinne. Som resultat ställde president Lyndon Johnson inte upp till omval. Nordvietnams ledare Ho Chi Minh avlider under 1969.

Under president Richard Nixon minskades antalet amerikanska soldater och fredsförhandlingarna i Paris utvidgades till en konferens med deltagare från Sydvietnam och FNL. Men samtidigt spreds kriget till Kambodja och Laos när USA försökte bomba sönder ”Ho Chi Minh-leden”, nordvietnamesernas försörjningslinje.

Under våren 1972 inledde Nordvietnam en ny offensiv. Den svarade USA på genom att åter börja bomba i Nordvietnam och att minera nordvietnamesiska hamnar. Bombningarna av Hanoi och Haiphong julen 1972 resulterade i protester över hela världen men hade avsedd effekt för USA. Nordvietnam tvingades till att underteckna ett fredsavtal i Paris den 27 januari, 1973.

Efter att ha förlorat mer än 58 000 soldater lämnade USA Vietnam, antalet döda vietnameser var oerhört mycket högre. Kriget fortsatte i mindre skala fram till i april 1975, då det avslutades med att den sydvietnamesiske presidenten Thieu flydde den 21 april och att Saigon intogs av Nordvietnameserna den 30 april.

Vietnam historia, modern

1976

Val till ett allvietnamesiskt parlament hölls i april
Den 2 juli grundades Socialistiska republiken Vietnam
Efter återföreningen fick norra Vietnam ansvaret för den tunga industrin, medan södern främst skulle ta hand om livsmedelsförsörjningen och den lätta industrin. De industrier som fanns i södern förstatligades i stor utsträckning

1977-1978   Kollektiviserades jordbruket

1978

Under våren drev kommunistpartiet en socialiseringskampanj i söder. Främst drabbades kineserna i storstäderna, som dominerat affärslivet. Minst 400 000 vietnameser, större delen av kinesiskt ursprung, flydde landet, ofta i överlastade båtar. Senare lyckades FN övertala den nya regimen att låta ytterligare minst 350 000 människor lämna landet på ett säkrare sätt. Än i dag tvingas f d tjänstemän från Saigonregeringen försörja sig på att trampa cyclo (en form av cykeltaxi) eller sälja lotter

1979

Vietnamesiska styrkor invaderar Kambodja (Kampuchea) på grund av konfrontationer från de Röda Khmererna. Vietnameserna installerar en lydregim i landet. Kinesiska styrkor invaderar norra Vietnam
1980

Under 1980-talets början isolerades Vietnam från Västvärlden genom en bojkott ledd av USA för att landet orienterade sig mot Sovjetunionen. Landets ekonomi kördes i botten

1982

Vid partikongressen inleddes ett reformarbete och satsningen på tung industri tonades ned till förmån för produktion av mat och andra basvaror. Planekonomins misslyckande gjorde att systemet luckrades upp inifrån. Ute i provinserna började ett marknadssystem växa fram. Privat odlad mat såldes på en fri marknad. De statliga planerna lades om i riktning mot konsumtionsvaror

1986

Den starka inflationen, som under året nådde över 700 %, bidrog till att att sätta fart på reformerna. Reformlinjen, kallad doi moi (förnyelse), förstärktes vid den sjätte partikongressen 1986, som präglades av stark intern kritik av ineffektivitet och korruption. Partiet fick en reformsinnad generalsekreterare från södern, Nguyen Van Linh. På det ekonomiska området genomfördes devalveringar, långivningen stramades åt och subventioner slopades, vilket minskade inflationen

1991

Nguyen Van Linh efterträddes som generalsekreterare av den mer konservative Do Muoi

1992 Landet visade upp sitt första handelsöverskott!

1997

Do Muois efterträdare general Le Kha Phieu valdes i december till generalsekreterare. Han förde en konservativ politik som gick ut på att bevara och helst stärka kommunistpartiets politiska kontroll, samtidigt som ekonomin liberaliserades efter kinesiskt mönster

Under 1990-talets sista år förekom flera tecken på splittring inom partiledningen. Premiärminister Phan Van Khai föreföll stå för en mer reformvänlig linje än partiets generalsekreterare Le Kha Phieu. Inom partiet rådde osäkerhet om hur långt reformerna kunde tillåtas gå. Samtidigt som privat företagsamhet släpptes fri och jordbruksmark i praktiken privatiserades, sade partiet nej till de flesta politiska reformer

2001

Under våren utbröt svåra oroligheter, när bergsbor från olika minoritetsfolk i det centrala höglandet protesterade mot att vietnameser flyttade in från de överbefolkade kusttrakterna och avverkade stora mängder skog för att anlägga kaffeplantager. Regeringen satte in soldater, kravallpolis och helikoptrar för att slå ned oroligheterna
Under den 9:e partikongressen i april stärktes de reformvilliga krafterna. Le Kha Phieu fick lämna posten som generalsekreterare, anklagad för att ha missbrukat den militära underrättelsetjänsten för att komma åt andra partimedlemmar och för att ha bromsat reformtakten. Till ny generalsekreterare valdes den reformsinnade Nong Duc Manh, som tillhör minoritetsfolket tai. Premiärminister Phan Van Khai och president Tran Duc Long behöll sina poster i partiledningen, men nästan hälften av de 150 medlemmarna i centralkommittén blev nyvalda

2002

I maj hölls val till nationalförsamlingen, som hade utökats till 498 platser. Kommunistpartiet vann 447 mandat medan övriga mandat, bortsett från två som vanns av oberoende kandidater, gick till personer från andra organisationer inom Fosterländska fronten

2004

Var det nya oroligheter i de centrala högländerna. Kristna grupper ur minoritetsfolken samlade upp till 30 000 personer till demonstrationer, som slogs ned brutalt. Området stängdes för utländska journalister och inga säkra uppgifter om antal dödsoffer finns. Många av de upproriska personerna flydde till Kambodja

2006

Under kommunistpartiets tionde kongress i april stod korruption och maktmissbruk inom förvaltningen och de politiska organen högst på dagordningen. Vid kongressen omvaldes partiets generalsekreterare Nong Duc Manh för en ny femårsperiod. Till ny president utsågs partichefen i Ho Chi Minh-staden, Nguyen Minh Triet. Denne utnämnde därefter vice premiärminister Nguyen Tan Dung till ny premiärminister
I juni godkände nationalförsamlingen Kommunistpartiets val av ny president och ny premiärminister

I juni antog nationalförsamlingen Vietnams första lag mot korruption. Den föreskriver att högsta chefen inom varje förvaltningsenhet är ansvarig för all korruption som pågår inom enheten

2007

I maj hölls val till nationalförsamlingens 493 platser

I juli återvaldes premiärminister Nguyen Tan Dung och president Nguyen Minh Triet av den nya nationalförsamlingen.  Premiärministern presenterade därefter en något mindre och yngre regering, med fortsatta ekonomiska reformer och korruptionsbekämpning överst på programmet

2008

I juli avskedades transportministern för sin roll i en stor korruptionsskandal

2009

I juni ratificerade Vietnam FN:s konvention mot korruption

2011

Vid partikongressen i januari omvaldes den sittande premiärministern Nguyen Tan Dung för en andra femårsperiod, medan Truong Tan Sang, en av premiärministerns främsta rivaler, utsågs till ny president. Till ny generalsekreterare för Kommunistpartiet valdes veteranen Nguyen Phu Trong

Vid valet till nationalförsamlingen i maj gick 458 av de 500 platserna till medlemmar av kommunistpartiet. Övriga platser intogs av så kallade oberoende kandidater som i förväg hade godkänts av partiet. Valdeltagandet uppgavs vara 99,5 %

2012

I mars grips tio höga tjänstemän anklagade för korruption i samband med att statens fartygsindustri Vinashin varit nära att gå i konkurs

I augusti inleds ett projekt i vilket USA bidrar till att oskadliga avlövningsmedlet Agent Orange, som spreds över Vietnam under kriget för att lättare kunna upptäcka de vietnamesiska gerillasoldater som gömde sig i skogarna

I september döms tre bloggare vid en domstol i Ho Chi Minh-staden till tolv, tio respektive fyra års fängelse för att ha publicerat regimkritiska artiklar på internet. Regimen har under senare år kritiserats av oberoende bloggare för framför allt korruption och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
En före detta direktör för det statliga rederiet Vinalines grips utomlands och utlämnas till Vietnam där han väntar åtal för ekonomisk brottslighet

I oktober erkänner premiärminister Nguyen Tan Dung att han misslyckats med att få ordning på landets ekonomi och lovar att reformera de statsföretag som varit föremål för korruptionsskandaler

I december döms fyra muongmedlemmar till mellan fyra och sju års fängelse för att enligt domstolen ha försökt störta regeringen i samband med en stor kristen religiös samling i den nordvästra provinsen Lai Chau i maj 2011. Enligt muongbyborna hade de samlats i tron att messias återkomst var nära förestående, men domstolen såg det som ett försök att skapa en egen muongstat. Bakom händelsen ligger en djup misstro mellan muongminoriteten och regeringen, en misstro som grundar sig på det faktum att många muongmedlemmar slogs på USA:s sida i Vietnamkriget

2013

Januari 

Dömde en domstol i Nghe An-provinsen 13 dissidenter till fängelse i mellan 3 och 13 år, samt flera år i husarrest, sedan de befunnits skyldiga till att ha försökt störta kommunistregimen. Flertalet av de dömda är katoliker och några är bloggare och studenter

Februari 

Dömdes 22 personer under en rättegång vid en domstol i provinsen Phu Yen till mellan 10 år och livstid i fängelse för att ha försökt störta regimen. Enligt åtalet ska de dömda ha skrivit regimkritiska texter

April 

Dömdes en bonde till fem års fängelse för mordförsök sedan hans familj med våld försökt hindra poliser som kom för att avhysa dem från mark de arrenderat i 20 år för sin fiskfarm

Maj 

Greps den välkände journalisten Truong Duy Nhat av polisen i sitt hem i Da Nang. Han anklagades för att ha ”kränkt demokratiska friheter” genom regeringskritiska inlägg på sin blogg

Juni

Inledde den fängslade bloggaren Nguyen Van Hai en hungerstrejk
Greps den före detta regeringstjänstemannen Pham Viet Dao, en bloggare, av polis i Hanoi för att ha ”kränkt demokratiska friheter”. Dao drev en regeringskritisk blogg och anses ha diskuterat känsliga ämnen

Juli 

Avbröt den fängslade bloggaren Nguyen Van Hai sin hungerstrejk efter 35 dagar efter att åklagarmyndigheten lovat att granska hans klagomål om dålig behandling i fängelset
Utfärdade regeringen ett dekret som förbjöd vietnameserna att använda sociala medier för att dela annan information än sådan som är rent personlig

Augusti

Avrättades en dödsdömd fånge genom en giftinjektion. Därmed återupptogs avrättningarna efter nära två års avbrott sedan den sista arkebuseringen genomfördes i juli 2011

September 

Dömdes en före detta officer i den sydvietnamesiska armén till 15 års fängelse för att ha försökt störta kommunistregimen

Trädde det omstridda dekret 72 i kraft, vilket innebar att förbud infördes mot att använda sociala medier för att diskutera politiska frågor eller länka till nyhetsartiklar

Oktober

Avled den legendariske generalen Vo Nguyen Giap vid 102 års ålder. Giap låg bakom de vietnamesiska kommunisternas avgörande seger 1954 över den franska kolonialarmén vid Dien Bien Phu och den så kallade têt-offensiven mot de amerikanska styrkorna 1968. Han var senare försvarsminister och vice premiärminister

December

Dömdes Två tidigare chefer vid det statliga rederiet Vinalines döms till döden för förskingring

Besökte USA:s utrikesminister John Kerry Vietnam

2014 

Januari

Dömdes en kvinnlig banktjänsteman i Vietinbank till livstids fängelse för bedrägerier på sammanlagt cirka 200 miljoner dollar. Tjugotvå andra personer i bedrägerihärvan dömdes till fängelsestraff, som längst i 20 år. Detta var ett av Vietnams största bedrägerimål någonsin

Dömde en domstol i Quang Ninh-provinsen 30 personer till döden för heroinsmuggling. Samtidigt dömdes ytterligare ett tiotals andra åtalade till fängelse i mellan två år och på livstid. De dömda ingick i ett nätverk som smugglade narkotika från Laos via Vietnam och Kina

Februari

Sökte diplomaten Dang Xuong Hung, konsul i Genève 2008–2012, asyl i Schweiz

Mars

Dömdes journalisten och bloggaren Truong Duy Nhat till två års fängelse för antistatlig verksamhet. Även bloggaren Pham Viet Dao dömdes för liknande brott, till fängelse i 15 månader

April

Frigavs tre välkända demokratiaktivister i förtid från fängelset. Frigivandena skedde i samband med att landet förhandlar med USA om ett stort frihandelsavtal, TPP (Trans-Pacific Partnership) De tre frigivna var Ngyuen Tien Trung, Vi Duc Hoi och Cu Huy Ha Vu. Alla tre var dömda för olika slags brott mot statens och regimens ställning

Maj

Greps Nguyen Huu Bang, den förre chefen för järnvägen, misstänkt för mutbrott där drygt 780 000 dollar ska ha betalats ut av ett japanskt företag för att få tillgång till japanska biståndspengar. Sex andra anställda vid järnvägsbolaget greps samtidigt

Steg spänningen mellan Vietnam och Kina efter att kineserna placerat ut en oljerigg i de omstridda vattnen vid Paracelöarna i Sydkinesiska havet. Flera konfrontationer mellan kinesisk och vietnamesisk militär inträffade, vid ett tillfälle sänktes en vietnamesisk fiskebåt. Demonstrationer som urartade i upplopp följde på olika håll i Vietnam

Juni

Ställde Japan, som är Vietnams största långivare, in utbetalningarna av biståndspengar och krävde krafttag mot korruptionen

Dömdes Nguyen Duc Kien, en av En av Vietnams rikaste affärsmän, till 30 års fängelse för skattebrott och bedrägeri i mångmiljonklassen. Han hade suttit häktad sedan 2012

Oktober

Frigavs den regimkritiske bloggaren Nguyen Van Hai, som dömts till tolv års fängelse för ”propaganda mot staten”. Han flög omgående till USA

December

Greps de två kända bloggarna Nguyen Quang Lap och Hong Le Tho av polis i Ho Chi Minh-staden, misstänkta för propaganda mot staten. Enligt organisationen Reportrar utan gränser sitter nu 34 bloggare fängslade i Vietnam

2015

Februari

Drog regeringen in utgivningstillståndet för tidningen Nguoi Cao Tuois hemsida på internet sedan den publicerat artiklar med anklagelser om ”kränkningar av demokratiska fri- och rättigheter” från myndigheternas sida

Maj

Ingick Vietnam ett frihandelsavtal med Sydkorea

Augusti

Dömdes en journalist till sex års fängelse för att ha spionerat för Kinas räkning. Journalisten arbetade på en tidning som gavs ut av utrikesdepartementet och ska ha försett Kina med information om den vitenamesiska inrikespolitiken och den politiska ledningen i landet sedan 2011

September

Vid firandet av självständighetsdagen den 2 september frigav regeringen 18 298 fångar ur landets fängelser. Inga av de frigivna var dock politiska fångar som fängslats för propaganda mot staten eller försök att störta regimen. De frigivna var dömda för exempelvis mord, narkotikabrott, människosmuggling eller mutbrott

Oktober

Ingicks frihandelsavtalet Trans Pacific Partnerhip (TPP) efter fem års förhandlingar mellan tolv länder: USA, Japan, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Mexiko, Peru, Chile, Vietnam, Singapore, Brunei och Malaysia. Senare meddelade även Indonesien att landet ska underteckna TPP-avtalet. Avtalet täckte 40 % av världsekonomin

November

Under besöket av Kinas president Xi Jinping i Hanoi enas de båda länderna om att bibehålla freden till sjöss. Xi är den förste kinesiske presidenten som besöker Vietnam på tio år. Han ville se utökat militärt samarbetet mellan länderna samt att konflikten om Sydkinesiska havet fick en lösning

December

Efter förhandlingar som tagit 2 och ett halvt år undertecknade Vietnam och EU ett omfattande frihandelsavtal som eliminerar över 99 % av alla avgifter på varuhandel mellan parterna i upp till sju år

2016

Januari

Varnade Vietnam Kina vid två tillfällen under samma vecka för att ”hota freden” i regionen. Varningarna kom efter att kinesiskt flyg åter landat på ett omstritt rev i Sydkinesiska havet

Mars 

Valdes för första gången en kvinna, Nguyen Thi Kim Ngan, till talman för nationalförsamlingen

Dömde en domstol i Ho Chi Minh-staden en kvinna till fyra års fängelse och två kvinnor till tre års fängelse vardera för att de framför USA:s generalkonsulat i Ho Chi Minh-staden viftat med den flagga som tillhörde det USA-stödda Sydvietnam under kriget på 1970-talet

Hölls Kommunistpartiet kongress där nya ledare utsågs

Dömdes bloggaren Nguyen Huu Vinh, känd som Anh Ba Sam, till fem års fängelse för att ha skrivit regimkritiska artiklar på sin hemsida. Han hade varit fängslad sedan 2014

April 

Valde Nationalförsamlingen Nguyen Xuan Phuc till ny premiärminister

Valde Nationalförsamlingen polischefen Tran Dai Quang till landets nye president den 2 april

Maj

Under sitt besök meddelade USA:s president Barack Obama att USA tar bort resterande embargo mot försäljning av vapen till Vietnam som ett led i normaliseringen av relationerna med Vietnam efter kriget på 1970-talet

Vid valet till den lagstiftande nationalförsamlingen den 22 maj gick 86 av de 500 mandaten till politiker som tillhör etniska minoriteter, 133 till kvinnor och 21 mandat gick till formellt oberoende kandidater som godkänts av kommunistpartiet

Meddelade den katolska kyrkan att den fängslade prästen Nguyen Van Ly, som uppfattats som regimfientlig då han förespråkat demokratiska reformer har frigivits. Nguyen Van Ly har suttit i fängelse eller husarrest de två senaste decennierna. Han frigavs strax innan besöket av USA:s president Barck Obama

Hundratals människor demonstrerade i Hanoi den 1 maj mot ett taiwanesiskt stålverk som de ansåg låg bakom ett omfattande giftutsläpp som orsakat massdöd bland fiskar i havet utanför mellersta Vietnams kust och som skadat det kustnära fisket där. Polisen ingriper mot demonstranterna och fängslar en del av dem

Bildade premiärminister Phuc en ny regering den 9 maj en ny regering

2017 

Maj

Avskedades Dinh La Thang, medlem av kommunistpartiets beslutande organ politbyrån, för att ha vanskött sitt uppdrag som styrelseordförande i det statliga energibolaget Petrovietnam mellan åren 2006 och 2011

Juli 

Greps Pham Van Troi och Nguyen Bac Truyen, frilansskribenten Truong Minh Duc samt den protestantiske pastorn Nguyen Trung Ton, fyra välkända dissidenter anklagade för omstörtande verksamhet. Samtliga har tidigare suttit i fängelse brott mot staten

Dömdes Tran Thi Nga, en kvinnlig aktivist, till nio års fängelse för att ha ”kritiserat kommuniststaten för brott mot mänskliga rättigheter” samt förespråkat pluralism och ett slut på enpartistaten. Han har gjort sig känd som kritiker av Kinas agerande i Sydkinesiska havet, men har också skrivit om markfrågor, arbetsrätt, polisbrutalitet och miljöfrågor

Dömdes den internationellt kända vietnamesiska kvinnliga bloggaren Nguyen Ngoc Nhu Quynh, känd som Mother Mushroom, till tio års fängelse för spridande av propaganda mot staten. På sin blogg skrev hon om sociala orättvisor i Vietnam och om politiska och miljömässiga problem

Augusti

Framträdde Trinh Xuan Thanh, den korruptionsanklagade förre chefen för det statliga oljebolaget Petrovietnam, i TV och sade att han begått misstag och beslutat att återvända till hemlandet. Enligt tyska myndigheter fördes Tranh den 23 juli bort av vietnamesiska underrättelseagenter från en park i Berlin. Tyskarna är upprörda över agerandet som de ansåg kränka den tyska suveräniteten och beordrade en vietnamesisk underrättelseagent att lämna landet Trinh Xuan Thanh anklagades 2016 för att ha orsakat motsvarande 150 miljoner dollar i förluster för Petrovietnam. Han lämnade landet och har varit en av Vietnams mest efterspanade personer sedan dess

September

Föll domarna i den omfattande korruptions- och bedrägerihärvan kring Ocean Bank i vilken 51 bankirer, affärsmän och banktjänstemän var inblandade i. Den före detta VD:n för banken, Nguyen Xuan Son, dömdes till döden för bedrägeri, maktmissbruk och tjänstefel. Bankens grundare och tidigare styrelseordförande, Ha Van Tham, fick livstids fängelse för samma brott samt för att ha brutit mot utlåningsregler. Utöver detta dömdes revisorer, avdelningschefer och andra banktjänstemän till allt mellan 22 års fängelse och villkorliga domar

November

Dömdes den 22-årige bloggaren Nguyen Van Hoa till sju års fängelse för att ha spridit regimkritisk propaganda när han lade ut en rad artiklar på Facebook som gav stöd åt protester mot det taiwanesiska stålverket Formosa som 2016 dumpade giftigt avfall vid centrala Vietnams kust och orsakade omfattande fiskdöd och annan miljöförstöring

Besökte USA:s president Donald Trump Vietnam i samband med att Stillahavssamarbetet Apec höll toppmöte i Da Nang

Enades de elva länder som ingår i frihandelsavtalet TPP, USA hoppade av 2016, i Da Nang om att fortsätta frihandelssamarbetet genom att bilda CPTPP (the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

December

Dömdes nio personer till fängelse i mellan tre och 14 år för omstörtande verksamhet och propaganda riktad mot staten, rapporterar den statliga TV-kanalen ANTV. De dömda ska ha delat ut flygblad med information som domstolen anser ”förtalar ledare och uppmanar till att störta regimen”

2018

Januari

Dömdes fyra medlemmar tillhörande en buddistisk grupp till fängelse i mellan sex och tolv år för att ha spridit statsfientlig propaganda genom att i april 2016 ha hissat södra Vietnams flagga, den flagga som användes av den USA-stödda regimen i södra Vietnam under det så kallade Vietnamkriget

Dömdes 22 före detta politiker eller statliga tjänstemän till långa fängelsestraff för korruption av olika slag vid en domstol i Hanoi

Februari

Dömdes en vietnamesisk miljöaktivist till 14 års fängelse för delaktighet i protester mot det taiwanesiska stålverket Formosa som 2016 dumpade giftigt avfall vid centrala Vietnams kust och orsakade omfattande fiskdöd och annan miljöförstöring

Dömdes Trinh Xuan Thanh, den före detta toppchefen i det statliga oljebolaget PetroVietnam, för andra gången till livstidsfängelsestraff för förskingring. Han dömdes även till livstidsfängelse för stöld av USD 620 000 i januari

Mars

Undertecknade Vietnam och tio andra länder frihandelsavtalet CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Parthership)

Ankrade det amerikanska hangarfartyget USS Carl Vinson i hamnen i Danang. Det är det första besöket av ett amerikanskt hangarfartyg i Vietnam sedan Vietnamkriget på 1970-talet

April

I april dömdes flera personer till långa fängelsestraff för samhällsomstörtande verksamhet. Enligt Amnesty International sitter minst 97 samvetsfångar nu i fängelse, däribland demokratiförespråkare, miljöaktivister, bloggare och människorättsjurister

Dömdes Dinh La Thang, en före detta medlem av politbyrån, till 18 års fängelse för mutbrott. I januari dömdes han för korruption

Juni

Antog Nationalförsamlingen en ny lag för cybersäkerhet. Lagen innebär att internetföretag som till exempel Facebook och Google kan beordras ta bort regimkritiska inlägg inom 24 timmar om de av myndigheterna bedöms vara ett ”nationellt hot”. Företagen måste också lagra personuppgifter om användare i Vietnam i landet istället för som nu i Singapore och Hongkong. Den nya lagen förbjuder även möjligheten att uppmana till allmän samling eller vanhedra den vietnamesiska flaggan, landets ledare eller nationella ”hjältar”. Lagen skall träda i kraft den 1 januari 2019

Augusti

Dömdes 46 före detta banktjänstemän och affärsmän för korruption i samband med omfattande bedrägerier med banklån. Straffen för de dömda blir fängelse i upp till 20 år

September

Avled president Tran Dai Quang den 21 september efter en tids sjukdom. Vicepresident Dang Thi Ngoc Thinh blev tillförordnad president

Oktober

Den 22 oktober valde Nationalförsamlingen kommunistpartiets generalsekreterare Nguyen Phu Trong till ny president. I egenskap av president och partiets generalsekretare blev han därmed landets mäktigaste person

Frigavs den internationellt kända vietnamesiska bloggaren Nguyen Ngoc Nhu Quynh, Mother Mushroom, ur fängelset och flögs direkt till USA. Mother Mushroom dömdes i juni 2017 till tio års fängelse för spridande av propaganda mot staten

2019 

Februari

Träffade Vietnams högsta politiska ledare och näringslivstoppar USA:s president Trump strax innan ett toppmöte hölls i Hanoi mellan honom och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un. En rad avtal, till ett sammanlagt värde av 21 miljarder dollar, undertecknades mellan vietnamesiska flygbolag och amerikanska flygplanstillverkare

Greps Truong Minh Tuan, kommunikationsminister mellan 2011 och 2016, och efterträdaren Nguyen Bac Son, för slöseri med statliga medel när de 2015 godkände ett misslyckat försök av statliga Mobifone att köpa det förlustdrabbade privatägda TV-bolaget AVG. Affären beräknas ha kostat staten miljontals dollar

Juni

Valde FN:s generalförsamling in Vietnam tillsammans med Estland, Niger, Tunisien och Saint Vincent och Grenadinerna i FN:s säkerhetsråd

Juli

Undertecknade Vietnam och EU ett frihandelsavtal som innebar att tullavgifterna på i stort sett alla importvaror sänks kraftigt. Avtalet innehöll också regler för arbetsrätt, miljö och upphovsrätt för immateriell egendom

2020

Mars

Införde regeringen karantänsbestämmelser i hela landet för att försöka bromsa spridningen av coronaviruset. Vietnam hade vid denna 241 bekräftade covid-19 smittade fall i landet, men inga rapporterade dödsfall

Dömdes den regimkritiske bloggaren Truong Duy Nhat till tio års fängelse för att ha förskingrat 560 000 dollar från allmänheten när han arbetade för en statsägd tidning i staden Danang 2004. Domen fördömdes av organisationer som Reportrar utan gränser (RUG) som menade att domen inte var korrekt. Vietnam är ett av de länder som har fängslat flest journalister och bloggare

April 

I mitten av månaden öppnades delar av landet som stängts ned i mitten av mars för att hindra spridningen av coronaviruset, nedstängningen fortsatte dock i tolv provinser till följd av stor smittspridning. Antalet bekräftade fall av covid-19 var nu uppe i 268. Inga dödsfall var rapporterade

Donerade Vietnam 550 000 ansiktsmasker till fem europeiska länder för att stödja dessa i kampen mot coronaviruset. Maskerna överlämnades till Frankrikes, Tysklands, Italiens, Spaniens och Storbritanniens ambassader i Hanoi. Regeringen hade tidigare skänkt masker till Kina, Kambodja och Laos

Maj

4:e Öppnades åter skolorna efter tre månaders nedstängning sedan Vietnam inte haft några rapporterade fall av covid-19 de senaste 17 dagarna. Universiteten skulle öppnas successivt

I mitten av månaden lättade regeringen på restriktionerna för vietnamesernas rörelsefrihet inom landet för att få igång den inhemska turismen igen. I landet hade nu 318 personer rapporterats vara sjuka i covid-19, inga dödsfall i sjukdomen hade inträffat

Juli

27:e Inträffar ett lokalt utbrott av coronasmitta i staden Danang, det första i landet sedan den 16 april. Allt flyg och allmänna kommunikationer till och från Danang stoppades. Inga utländska turister tilläts nu komma till Vietnam och internationellt flyg var strikt begränsat med två veckors obligatorisk karantän för hemkommande medborgare. I landet hade nu 431 bekräftade fall av coronaviruset rapporterats, men inga dödsfall

31:a Rapporterades landets första dödsfall med covid-19, en 70-årig man som vårdats flera veckor på sjukhus i Hoi An. Antalet smittade av covid-19 var nu uppe i 509

September

15:e Återupptogs internationella flygningar till flera destinationer i Asien som varit inställda sedan coronapandemin bröt ut i landet. Vietnam hade nu 1 063 bekräftade fall av coronaviruset och 35 dödsfall med covid-19

Dömdes tjugo personer till fängelse för ett sprängdåd mot en polisstation i Ho Chi Minh-staden i juni 2018, den huvudansvarige för attentatet dömdes till 24 års fängelse. Övriga till olika långa fängelsestraff

November

30:e Fick Vietnam sin första bekräftade lokala spridning av covid-19 på närmare tre månader. En 32-årig man i Ho Chi Minh-staden blev troligen smittad av en familjemedlem som var flygvärdinna. Lokala nedstängningar gjordes på platser i staden som myndigheterna visste mannen besökt. Antalet smittade personer i landet i covid-19 uppgick nu till 1 347 bekräftade fall och 35 avlidna i sjukdomen sedan januari

December

11:e Slöt Vietnam ett frihandelsavtal, som börjar gälla 1 januari 2021, med Storbritannien

2021 

Januari

26 januari

Inledde Kommunistpartiet sin 13:e partikongress i Hanoi. Omkring 1 600 delegater samlades för att välja omkring 200 medlemmar till centralkommittén, som i tur utser 20 medlemmar till den mäktiga politbyrån. Bland politbyråmedlemmarna ska Vietnams fyra viktigaste politiker väljas, presidenten, premiärministern, partiets generalsekreterare samt ledaren för nationalförsamlingen

28 januari

Drabbades Vietnam av coronautbrott i provinserna Hai Duong och Quang Ninh i norr efter att i nästan två månader varit fria från smittoutbrott. Fler än 80 nya fall av covid-19 bekräftades och myndigheterna började testa tiotusentals människor. Vietnam hade nu haft drygt 1 500 bekräftade fall av covid-19 och 35 personer hade avlidit av covid-19

31 januari

Vid kommunistpartiets kongress i Hanoi valdes Nguyen Phu Trong om som partiets generalsekreterare för en tredje femårsperiod

April 

5 april

Valde Nationalförsamlingen Nguyen Xuan Phuc till ny president. Till ny premiärminister valdes Pham Minh Chinh

Maj

23 maj

Hölls val till den lagstiftande nationalförsamlingen. Av 868 kandidater var 771 medlemmar av Kommunistpartiet, övriga 97 var partilösa men godkända av partiet. Av de 500 mandaten gick 14 till partilösa kandidater, övriga till medlemmar av Kommunistpartiet. En plats blev vakant då det var oklart om den segrande kandidaten var godkänd. Drygt 30 % av ledamöterna var kvinnor

27 maj

Inleddes en omfattande vaccinationskampanj i norra Vietnam där landets största utbrott av covid-19 ägt rum. Virusutbrott förekom även i Ho Chi Minh-staden (Saigon) och Hanoi. Smittan fanns nu i omkring hälften av provinserna och städerna

Juli

9 juli

Efter ett omfattande coronautbrott beslutade myndigheterna att Ho Chi Minh-staden (Saigon) skulle stängas ned i tre månader. Restriktioner infördes för in- och utresor i staden

November

11 november

För första gången på 20 månader anlände de första utländska turisterna till Vietnam, som stängde sina gränser för internationell turism vid coronapandemins utbrott i mars 2020

December 

14 december

Dömdes Pham Doan Trang, en av Vietnams mest ansedda regimkritiska journalister, till nio års fängelse för antistatlig verksamhet av en domstol i Hanoi. Hon har också varit en aktiv förespråkare för mediefrihet och medborgerliga fri- och rättigheter

Vietnam flora och fauna

Vietnams flora och fauna är mycket variationsrik beroende på de olika biotoper som finns inom landets gränser

Ursprungligen täcktes hela Vietnam av stora skogar. Dessa har dock under mänsklighetens utbredning decimerats i allt större omfattning. Först röjdes skog i begränsad omfattning, sedan i allt större omfattning ju mer befolkningen ökade. Under Vietnamkriget förorsakade USA stora skador genom användandet av olika miljögifter. Genom återplanering av skog försöker man begränsa dessa

I de vietnamesiska skogarna finns uppskattningsvis mer än 12 000 olika växtarter, endast cirka 7 000 av dessa är identifierade. Hela 2 300 olika växtarter kan användas som människoföda, medicinalväxter, djurfoder eller som skogsprodukter etc.

Även Vietnams fauna är artrik, men håller rask på att decimeras på grund av jakt, tjuvskytte och miljöförstöring. Även människors matvanor påverkar djurlivet. I Vietnam finns hela 275 olika däggdjursarter, mer än 800 fågelarter, 180 reptilarter och hundratals olika fiskarter mm Så sent som 1998 upptäcktes nya djurarter i Vietnam

Inom landets gränser finns 13 nationalparker

Vietnam geografi 

Vietnam är cirka 1 600 kilometer långt och sträcker sig längs Tonkinviken, Sydkinesiska Sjön och Siamviken

Vietnam gränsar till Kina, Laos och Kambodja. Vietnams yta uppgår till ungefär tre fjärdedelar av Sveriges. På det smalaste ställe, från kusten till gränsen i väster, är Vietnam bara fem mil brett

I varsin ände av landet ligger två bördiga och tätbefolkade floddeltan, som båda är av stor ekonomisk betydelse. I norr är Röda floden, Song Hong, den största av flera floder som flyter genom de kinesiska gränsbergen och bildar ett deltaområde vid Tonkinbukten. Det viktigaste biflödet är Svarta floden, Song Da. I Vietnams södra del rinner Mekongfloden, en av Asiens största floder, ut i ett vidsträckt delta mot Sydkinesiska havet

Hoang Lien-bergen i norr övergår längre söderut i Truong Son, eller Annamitiska bergen, som bildar ett centralt högland. Landets högsta berg, Fan Si Pan, 3 143 m ö h, ligger i norra delen av landet. Kusterna är oftast låglänta

Vietnam huvudstad: Hanoi 1 431 000 invånare

Andra större städer i Vietnam: Ho Chi Minh-staden (f d Saigon) 3 467 000 invånare, Da Nang 753 000 invånare, Haiphong 603 000 invånare, Bien Hoa 407 000 invånare

För mer information      vietnam-fakta 

Vietnam klimat

Då Vietnam ligger i den tropiska regionen har en stor del av landet ett hett och fuktigt klimat och har ett tropiskt klimat, i de bergiga delarna av landet är klimatet dock mera subtropiskt
Väder och årstider skiljer sig något åt mellan landets olika delar. Under sydvästmonsunen, mellan april och oktober, faller mest nederbörd. I delar av det centrala låglandet regnar det mest under vinterns nordostmonsun. I huvudstaden Hanoi kan temperaturen falla till nära noll nattetid i januari. Vietnam drabbas ofta hårt av stormar och tyfoner som under sommaren kommer in från Sydkinesiska Sjön

Medeltemperaturer (Celsius)

Hanoi                 Januari – Juli     (högsta / lägsta) +19/15 – +32/26
Saigon:              Januari – Juli     (högsta / lägsta) +32/22 – +32 /24

Medelnederbörd (mm) 

Hanoi      Januari / Juli 10/ 210
Saigon     Januari / Juli 10 / 190

Vietnam befolkning

I Vietnam finns 54 officiellt erkända folkgrupper. Av befolkningen på drygt 97 miljoner tillhör cirka 85 % vietfolket, även kallat kinh. Vietfolket antas vara en blandning av australoida, melanesiska och indonesiska folkgrupper, som bebott området sedan äldre stenålder och av kineser som invandrat under senare delen av bronsåldern. Viet dominerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt

Utöver vietfolket lever ett stort antal minoritetsfolk i Vietnam, de största är Tay 1.9 %, Thai 1.8 %, Muong 1.5 %, Khmer 1.5 %, Mong 1.2 %, Nung 1.1 % och Hoa (kineser) 1.0 %

Vietnams befolkningen är ojämnt fördelad inom landet. I deltaområdet i norr bor på sina håll över 1 000 personer per kvadratkilometer. Även Mekongdeltat är mycket tättbefolkat, så är även den smala kustremsan. Inlandet är glest befolkat

Uppskattningsvis beräknas mer än 4 miljoner vietnameser leva utomlands. Majoriteten av dem flydde efter landets återförening i mitten av 1970-talet, eller är barn till dem som gav sig av. Nästan hälften av dem lever i USA, i Kambodja bor näst flest

För mer information      vietnam-fakta 

Vietnam språk

Landets officiella språk är vietnamesiska, eller kinh som tillhör de austroasiatiska språken, men är påverkat av såväl kinesiska som thaispråk. Dessutom talas minst ett 30-tal olika minoritetsspråk i landet. De största grupperna är mon-khmerspråk och malajo-polynesiska språk

Vietnam religion 

Enligt författningen får ingen utnyttja religionen för att ”bryta mot lagen”. Alla religiösa grupper och flertalet präster eller motsvarande måste vara med i ett partikontrollerat organ och få tillstånd för att driva verksamhet. I brist på politisk opposition mot det styrande kommunistpartiet har religiösa ledare ofta fått ge uttryck åt invånarnas missnöje

Teoretiskt sett råder religionsfrihet i Vietnam men i realiteten reglerar och begränsar myndigheterna religionsutövningen

Majoriteten av landets invånare säger sig inte ha någon religion men många utövar åtminstone till en del buddism eller folkreligioner med inslag av till exempel andetro och förfädersdyrkan. Det finns också en betydande grupp kristna

Vietnam religion:
Buddhister 7.9 % Katoliker 6.6 %, Hoa Hao 1.7 %, Cao Dai 0.9 %, Protestanter 0.9 %, Muslimer 0.1 %, Ateister 81.8 %

Cao dai är en inhemsk religion som kombinerar influenser från de flesta större religionerna med starka inslag av spiritism

Hoa hao utvecklades på 1930-talet som en folklig tolkning av buddismen
Bland de kristna är flertalet katoliker. Protestanter återfinns främst bland minoritetsfolk i bergen

Muslimerna i Vietnam utgör en liten grupp. Majoriteten av dem tillhör folkgruppen cham som lever i centrala Vietnam

Vietnam utbildning 

I jämförelse med många andra utvecklingsländer har Vietnam ett välutvecklat skolväsen, med rötter i konfuciansk bildningstradition. Skolan är tolvårig, skolplikt råder dock bara under det första femåriga stadiet

Nästan alla vietnamesiska barn börjar skolan vid sex års ålder. Bara tvåtredjedelar går ut motsvarigheten till gymnasiet, av de som inte fullföljer utbildningen är minoritetsfolken överrepresenterade

I princip ska det första stadiet i skolan vara helt kostnadsfritt men avgifter tas vanligtvis ut för läroböcker och annat skolmaterial. Från sjätte klass tas en skolpeng ut. Fattiga familjer fårreducerad avgift

Regeringen har satsat på utbildning och trots framgångarna präglas skolan särskilt på landsbygden ofta av låg kvalitet. Lärarbrist råder i högländerna där många minoritetsfolk bor
Drygt 25 % av eleverna som går ut gymnasiet fortsätter med högre studier

I Vietnam finns över 430 universitet och högskolor

Vietnam turism

Sedan 1990-talet har turismen ökat snabbt i Vietnam, något som uppmuntras av regeringen, och sedan år 1993 kan utlänningar resa fritt i praktiskt taget hela landet.

Med sina fantastiska sandstränder och kulturella sevärdheter har Vietnam goda förutsättningar att konkurrera med grannländerna. Myndigheterna satsar speciellt mycket på att göra den gamla kejsarstaden Hué med dess citadell och gamla kejsargravar attraktiv för besökare.

Vietnams satsning på turism har varit lyckosam.

För mer information      vietnam-fakta

Trots mina två besök i Vietnam känner jag att det finns anledning att åka tillbaka ytterligare någon gång för att besöka andra delar av Vietnam

Sidan uppdaterad: 240125

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida 
www.stalvik.se / rainer stalvik