Jersey

Jersey,
historia och fakta om Kanalöarna

  • Handstatyn. Le Corbiere
    Handstatyn. Le Corbiere

st helier, st aubin, le corbiere, l´etacq, grosnez, devils hole, bouley bay, rozel bay och gorey var några platser jag besökte på jersey, rainer stalvik

Jersey,
historia och fakta om Kanalöarna

Under tio dagar utforskade jag öarna Jersey, Guernsey och Herm, Europa, som alla ingår i den grupp öar som kallas Kanalöarna och som ligger i Engelska kanalen, strax utanför Frankrikes kust. Öarna har koppling till den brittiska kronan efter britternas seger över normanderna år 1066. Även om öarna än idag har en viss brittisk överhöghet som handlägger deras internationella relationer och ansvarar för deras försvar markerar de sin självständighet delvis genom att ge ut egna pengar, på vilka det står “States of Jersey / States of Guernsey” på och att öarna inte är medlemmar i den Europeiska Unionen.

Anledningen till att jag ville besöka Jersey, Guernsey och Herm var för att vandra de vackra kustlederna med sin bitvis dramatiska natur. Min bas på Jersey var den största staden, tillika dess huvudstad, St Helier. Härifrån tog jag mig runt ön med hjälp av de fint fungerande lokalbussarna som tar en till platserna där vandringarna kan börja och tillbaka till hotellet när dessa är avslutade.

På Guernsey var min bas den största staden på ön St Peter Port, som även är dess huvudstad. Från St Peter Port åkte jag med lokalbussar till platser där mina vandringar startade och härifrån tog jag färjan till Herm. Genom mina vandringar fick jag en hyfsat bra överblick av ön och några av dess sevärdheter.

Genom mina vandringar fick jag, förutom naturupplevelserna, även tillfälle att se flera av öarnas historiska minnesmonument i form av forntida gravar, borgar, försvarstorn byggda på 1700-talet för att förhindra angrepp från Frankrike och några av de många bunkrar byggda under den tyska ockupationen under andra världskriget.

Läs om min resa och se fler bilder   jersey-resa

Fakta om Kanalöarna

De största öarna i vad som kallas Kanalöarna är Jersey, Guernsey, Alderney och Sark. Öarnas sammanlagda landyta omfattar cirka 195 kvadratkilometer och befolkningen uppgår till cirka 160 000 invånare.

Engelska är det officiella språket på öarna. Fram till 1960-talet var även franska ett officiellt språk. På Jersey talar en del av invånarna även en gammal normandisk dialekt, jèrriais. På Guernsey talas också den normandiska dialekten patois, oftast på landsbygden.

Jersey är den största ön med lite drygt 87 000 invånare, Guernsey har lite drygt 62 200 invånare och Herm har runt 60 invånare.

Huvudstaden på Jersey heter St Helier och har cirka 28 000 invånare. På Guernsey heter huvudstaden St Peter Port som har lite drygt 16 000 invånare.

Öarnas formelle regent är överbefälhavaren för den brittiska kronans militära styrkor men har som personliga representant på Jersey en viceguvernör, som samtidigt är högste befälhavare där. Vidare finns en kunglig representant som leder både den lagstiftande församlingen och öns domstol.

Den lagstiftande församlingen består av tolv senatorer, tolv ståthållare och 29 valda ledamöter. I den lagstiftande församlingen sitter bland annat 45 valda ledamöter.

På Jersey är skatterna låga, vilket tillsammans med en gynnsam finanslagstiftning gjort att ön utvecklats till ett centrum för banker. Det är framför allt Londonbanker som lockats att öppna filialer på Jersey, vilket inneburit ett uppsving för öns ekonomi. De huvudsakliga näringarna är annars turism och jordbruk. Jersey har blivit känd för den kreatursras som ön gett namn till.

Cirka en tredjedel av Guernseys yta brukas och den viktigaste näringen är trädgårdsodling. Det är framför allt tomater och blommor som drivs fram i växthus. Men tack vare det milda klimatet produceras också tidig potatis och frukt för den engelska marknaden. Även Guernsey är känd för en egen kreatursras.

Under Guernsey lyder öarna Alderney, Brechou, Stora och Lilla Sark, Herm, Jethou och Lihou.

Den anglikanska kyrkan är det dominerande trossamfundet.

Herm är en liten ö, cirka två kvadratkilometer stor, med unik naturskönhet och har därför blivit ett populärt turistmål. Där bedrivs också jordbruk, men i ringa omfattning.

Kanalöarnas befolkning ägnar sig också till viss del åt fiske.

Årligen besöks Jersey av cirka 700 000 turister och cirka 400 000 besöker Guernsey.

Kanalöarna historia, några viktiga årtal

8 000 f Kr
Guernsey blev en ö efter att ett stycke land sakta gled ut i Engelska kanalen

6 000 f Kr
Blev Jersey en ö efter att ett stycke land bröts loss från den normandiska halvön och gled ut i havet

4 000 f Kr
Under den yngre stenåldern började bosättarna att begrava sina döda i gravkammare och reste stenmonument

100-talet f Kr
Öarna omnämns för första gången av romarna

56 e Kr Romarna ockuperar Jersey

400-talet e Kr Frankerna regerar över öarna

500-talet e Kr
Den förste missionären St Sampson kommer till öarna och befolkningen kristnas
Kringströvande germanska grupper dödade den kristne eremiten St Helier omkring år 555

St Helier levde och predikade på en liten klippö utanför Jersey där nu Fort Elisabeth ligger. Jerseys huvudstad har fått sitt namn efter denne man

800-talet e Kr
Bosatte sig vikingar på Kanalöarna och gav Jersey dess namn (-ey kommer från norska språket som betyder ö)

933

Jersey blev en del av hertigdömet Normandie efter att William Longsword erövrat Kanalöarna

1066

Efter slaget vid Hastings, som vanns av Vilhelm Erövraren, kom Kanalöarna under brittiskt beskydd, och har så varit sedan dess nästan oavbrutet. Öarna har dock behållit sin självständighet

1204

Förlorade kung “Johan utan Land” Normandie till Frankrike. Befolkningen på Jersey fick då välja om de ville höra till Frankrike eller fortsatt vara lojala mot den brittiska kronan. Sedan dess är öarna underställda den brittiska kronan, men ej det brittiska parlamentet och har därmed fått behålla sin självständighet i stor omfattning

1337

“Hundraårskriget” mellan England och Frankrike inleds. Detta leder till att öarna invaderas av Frankrike vid ett flertal tillfällen

1461 – 1468

Under det så kallade “Rosornas krig” intog fransmännen borgen Mont Orgueil Castle på Jersey och styrde ön de efterföljande sju åren

1482

Avslutades kriget mellan England och Frankrike

1483

Påven Sixtus IV utfärdade en bulla som fastslog att Kanalöarna och vattnen utanför dessa skulle vara neutral, i alla sammanhang. Den som anföll öarna skulle som straff uteslutas ur kyrkan

1565

Helier de Carteret koloniserar ön Sark och grundade ett feodalsystem som fortfarande fungerar

1651

Intas Jersey av den parlamentariska engelska armén

1781 Ägde slaget om Jersey rum mellan britter och fransmän. Attacken misslyckades och detta var sista gången den franska armén besegrades. Efter denna attack började man bygga en mängd försvarstorn runt om på öarna för att förhindra ytterligare angrepp

1790 – 1793

Franska rojalister söker skydd på öarna under den franska revolutionen

1790

Första flygningen på Jersey genomförs av M.Granger med luftballong

1852

Den franske författaren Victor Hugo inleder sin exil med 3 år på Jersey och sedan med 15 år på Guernsey

1912

Världens första flygtävling från St Malo till Jersey, tur och retur, äger rum

1917

Dödades 600 soldater på Guernsey i samband med första världskriget

1940 – 1945

Ockuperas Kanalöarna, som enda del av Storbritannien, av tyskarna efter att den brittiska regeringen beslutat sig för att inte försvara dem

1945

Den 9 maj upphör den fem år långa tyska ockupationen och därmed befrias öarna från sina förtryckare
Den 9 maj är sedan dess nationaldag

1962

Inleds den finansiella verksamheten i större skala vilket påverkar öarnas livsstil

Jersey är en vacker ö att besöka. Här finns trevliga platser att vistas på, vacker natur att vandra i och vänliga människor. Inte så långt från Sverige och väldigt civiliserat. Den som söker ett säkert och bekvämt resmål är detta en ö att åka till.

Kanalöarna är väl värda att besöka!

Fler bilder från Jersey      www.stalvik.com

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerCIA World FactbookBBC Weatherforcasts

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email