Landsfakta A-K

Under denna meny finns statistiska uppgifter för respektive land som, bland annat, huvudstad med befolkningsmängd, högsta och lägsta punkt, viktigaste sjöar och floder, landets befolkningsmängd, beräknad medellivslängd, spädbarnsdödlighet, läskunnighet, folkgrupper, religionsfördelning, självständighetsdag, antal mobiltelefoner och internetanvändare, BNP, försvarskostnader i relation till BNP, % av befolkning under fattigdomsgräns, energiförbrukning och koldioxidutsläpp i ton per capita, flagga, riksvapen, en karta mm

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik