guernsey-fakta

Guernsey – Landsfakta

Guernsey och Herm – Farmer Land

Officiellt namn: Bailiwick of Guernsey
Statsskick: Lyder delvis under brittiskt styre
Huvudstad/Invånare: Saint Peter Port / 16 000

Yta (totalt): 78 km2
Andel av landytan som är åkermark: Uppgift saknas

Kustlinje: 50 km
Lägsta punkt: Atlanten ( 0 möh)
Högsta punkt: En odöpt höjd på ön Sark ( 114 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar:

Invånare, totalt: 66 297
Invånare/km2:
Andel invånare av befolkningen i städer: 31.4 %

Befolkningstillväxt: 0.32 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 79.9 / 85.4

Folkgrupper:
Britter och normandisk-franska ättlingar

Religion:
Protestanter, Romerska katoliker

Språk:
Engelska och franska

Läskunnighet % (befolkning över 9 år): Män/Kvinnor 99 / 99
Andel barn som börjar grundskolan: Ingen uppgift
Antal elever per lärare i grundskolan: 18 (GB) (Sverige 19)

Självständighet: Lyder delvis under brittiskt styre
Nationaldagar: 9 maj (Frigörelsen 1945)
Rösträttsålder: 16 år

BNP/invånare: Ingen uppgift
Valuta: Brittiskt pund (GBP) och Guernsey pund
Största handelspartners (export): Storbritannien

Befolkning under fattigdomsgräns:  Ingen uppgift
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): Ingen uppgift

Elkonsumtion per person: Ingen uppgift (Sverige 14 290 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: Ingen uppgift (Sverige 9.5 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): Ingen uppgift (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: c:a 330 000 (2010)

Militära utgifter i % av BNP: Underställt brittiska försvaret

Mobiltelefoner: 67 500 (2013)
Internetanvändare: 55 050 (83.3 % av befolkningen) (2015)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): Ingen uppgift

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2016/09

Guernsey flagga

Guernseys flagga har ett rött St Georges kors på vit botten. Inne i det röda korset finns ett gult kors inlagt.

Det röda korset symboliserar de långa banden med England och det faktum att Guernsey är underställd den brittiska kronan, men med självstyre. Det gula korset är en avbildning av guldkorset som Hertig Vilhelm av Normandie (Vilhelm Erövraren) använde under slaget vid Hastings år 1066.

Guernsey karta

För mer information om se:     GB-fakta     guernsey     guernsey-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email