Guernsey fakta

På denna sida finns fakta om Guernsey som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Bailiwick of Guernsey
Statsskick: Lyder delvis under brittiskt styre
Huvudstad/Invånare: Saint Peter Port / 16 000 (2018)

Yta (totalt): 78 km2
Andel av landytan som är åkermark: Uppgift saknas
Landyta med skog: Uppgift saknas

Kustlinje: 50 km
Lägsta punkt: Atlanten ( 0 möh)
Högsta punkt: Le Moulin på ön Sark ( 114 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar:

Invånare, totalt: 67 642 (2023)
Invånare/km2: 995
Andel invånare av befolkningen i städer: 31.2 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.22 %

Folkgrupper:
Guernseybor 53.1 %, Britter och irländare 23.9 %, Portugiser 2.2 %, Lettländare 1.5 %, övriga europeér 2.8 %, övriga 4.4 %, ospecificerade 11.4 % (Uppskattning 2020)

Religion:
Protestanter, Romerska katoliker

Språk:
Engelska, franska, normandisk-fransk dialekt

Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 80.7 / 86.2

Läskunnighet % (befolkning över 9 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.5 % (GB)
Antal elever per lärare i grundskolan: 15 (GB) (Sverige 12)

Självständighet: År 1204, men lyder delvis under brittiskt styre
Nationaldagar: 9 maj (Frigörelsen 1945)
Rösträttsålder: 16 år

BNP/invånare: 46 510 (GB) (2021)
Valuta: Brittiskt pund (GBP) och Guernsey pund
Största handelspartners (export): Storbritannien

Befolkning under fattigdomsgräns:  Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år) (GB): 15.8 % (2021)

Elkonsumtion per person: 5 130 (GB) (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen (GB): 37.8 % (Sverige 1.0 %) (2020)
Elektricitet från kärnkraft: 15.2 % (GB) (Sverige 29.5) (2020)
Elektricitet från vindkraft:  25.2 % (GB) (Sverige 17.2 %) (2020)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 5.2 (GB) (Sverige 3.4) (2019)

Antal besökare 2019: c:a 414 000

Militära utgifter i % av BNP: Underställt brittiska försvaret

Mobiltelefoner, abonnemang: 71n 485 (2021)
Internetanvändare: 55 069 (86.6 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 260 km (2017)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2023/06

Guernsey flagga

Guernseys flagga har ett rött St Georges kors på vit botten. Inne i det röda korset finns ett gult kors inlagt.

Det röda korset symboliserar de långa banden med England och det faktum att Guernsey är underställd den brittiska kronan, men med självstyre. Det gula korset är en avbildning av guldkorset som Hertig Vilhelm av Normandie (Vilhelm Erövraren) använde under slaget vid Hastings år 1066

Guernsey karta

För mer information om:     GB-fakta     guernsey     guernsey-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik