Tanzania och Zanzibar historia mm

På denna sida finns information om Tanzania och Zanzibar historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Tanzania och Zanzibar

Här finns information om Tanzania och Zanzibar historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Tanzania och Zanzibar var dar es salaam, arusha, kilimanjaro, ngorongoro, ngorongorokratern, lake manyara, bagamoyo, lushoto, zanzibar och stonetown, rainer stalvik

När jag såg denna resa hos en av de mera kända svenska ekoturistarrangörerna bestämde jag mig direkt för att köpa detta researrangemang.

Resan innehöll alla de äventyrliga inslag som bör finnas med på en resa i Östafrika; två safaris, en vandring med massajer, bestigning av Afrikas högsta berg Mount Kilimanjaro, ett besök i den historiska staden Bagamoyo, en nattlig seglats med dhow till Zanzibar, möjlighet att uppleva Zanzibar under några dagar och besök i storstaden Dar es Salaam.

Dessutom kompletterade jag denna gruppresa med att på egen hand under några dagar vandra i de vackra Usambara-bergen i norra Tanzania.

Resan blev precis så spännande och fascinerande som jag förväntade mig, men den innehöll också mindre positiva inslag som flera försök till fickstölder och otaliga försök att lura en turist. Att bestiga Kilimanjaro är ingen lätt uppgift, något man bör vara medveten om innan man gör ett försök!

Det som starkast kommer att finnas kvar inom mig förblir mötena med människor som ofta hälsar på en mzungu, en vit person, med ett glatt jambo, de vilda djuren jag såg under mina safaris och på Zanzibar samt, givetvis, bestigningen av Kilimanjaro.

Tanzania har oerhört mycket att erbjuda en resenär och landet räknas, trots allt,  till ett av de säkrare att besöka i Östafrika.

Läs om min resa och se fler bilder     tanzania-resa

Tanzania historia i korthet

Tanzania historia, äldre före Kristus

Tanzanias mänskliga historia sträcker sig förmodligen längre tillbaka i tiden än något annat lands.

I Great Rift Valley har man funnit lämningar av förmänniskor, australopithecus afarensis, som tros ha levat för 3-4 miljoner år sedan. Fynd av jägare och samlare, som antas ha levat för cirka två miljoner år sedan, har också gjorts i området. I förhistorisk tid fanns troligen bebyggelse längs nuvarande Tanzanias kuster och norra slättland.

För cirka 1 miljon år sedan kom dessa förmänniskor att utvecklas till den mera moderna människan, homo erectus, som spred sig från Östafrika till Europa och Asien.

För cirka 100 000 år sedan utvecklades den moderna människan, homo sapiens.

För cirka 10 000 år sedan förekom sporadiskt nomadiska klaner av jägare och samlare i området söder om Olduvai-klyftan. De talade ett språk liknande khoisan, som talas i södra Afrika. Dessa klaner anses vara besläktade med folkgruppen Sandawe som lever i dagens Tanzania. Klanernas imponerande klippmålningar kan beskådas vid Kondoa i centrala Tanzania.

På det tanzaniska fastlandet möttes tidigt många olika folkgrupper och blandades med varandra, vilket är bakgrunden till de få etniska konflikterna i landet.

För mellan 3 000 och 5 000 år sedan fick de khoisan-talande människorna sällskap av jordbrukare och boskapsskötare som talade kushitiska och kom från dagens Etiopien. De levde för det mesta i små familjegrupper och förde med sig traditioner som fortfarande tillämpas av deras ättlingar.

De flesta av Tanzanias nuvarande invånare härstammar dock från det Bantu-talande folk som kom till landet på 1 000-talet före Kristus. Dessa människor kom ursprungligen från Niger-deltat i Västafrika. De var skickliga jordbrukare och smeder och levde som fasta bosättare i små byar.

Något senare kom nilotiska folkgrupper, massajernas förfäder, till Tanzania. Denna invandring fortsatte ända in i 1600-talet men nådde sin höjdpunkt under 14- och 1500-talen.

Befolkningen av kustområdena följde ett helt annat mönster än det som skedde i inlandet.

Kustbefolkningen har haft kontakt med andra delar av världen i tusentals år.

Egyptierna trodde att deras förfäder kom från ett land söder om Egypten som de kallade för Punt. Cirka år 2 500 före Kristus seglade en expedition från Egypten söderut längs kusten för att finna detta gåtfulla land. Den återvände fullastad med elfenben, ebenholts och myrra. En last som avslöjade att expeditionen landstigit någonstans i Östafrika.

Det finns inga belägg att egyptierna efter detta bedrev någon regelbunden handel med denna kust, men man vet att de återvände.

På 600-talet före Kristus utforskade feniciska handelsmän Afrikas östkust.

För cirka 2 000 år sedan anlände bantu-talande människor till kusten, som man vet hade handelsförbindelser med Romarriket. Romarna kände även till Kilimanjaro och de stora sjöarna i Tanzanias inland.

Tanzania historia, äldre efter Kristus

Under första årtusendet efter Kristus frodades bosättningar som grundats av handelsmän som kom först från Medelhavsområdet och senare från Arabien och Persien. De kom att beblandas med det ursprungliga bantutalande folket vilket gradvis blev grunden till språket swahili och en helt ny kultur. De arabiska köpmännen förde även med sig islam, som redan på 1000-talet hade rotat sig ordentligt.

Under de följande århundradena etablerade de arabiska köpmännen handelsstationer längs hela Tanzanias östkust och på Zanzibar, som blomstrade under lång tid. Guld och elfenben var viktiga handelsvaror som skeppades ända till Indien och Kina.

Handelsstationerna längs östkusten nådde sin höjdpunkt mellan 1200- och 1400-talen.

Den förste europé som nådde Östafrika var Portugals orädde upptäckare Vasco da Gama, som kom hit år 1498. Inom tre årtionden hade portugiserna erövrat kusten och tagit kontroll över de gamla handelstationerna. Deras makt varade ända fram till i början av 1700-talet då de besegrades av araber från Oman.

Efter att omanierna förstärkt sina positioner längs östkusten började de vända blickarna västerut, mot inlandet, i jakt på elfenben och slavar, som började bli efterfrågade av europeiska plantageägare på ögrupperna Réunion och Mauritius. Till att börja med var även européer involverade i slavhandeln men de övergick i början på 1800-talet till handel med jordbruksprodukter. På 1830-talet flyttade sultanen av Oman sin huvudstad till Zanzibar.

I mitten av 1800-talet kom de första kristna missionärerna till området. Flera av de stora upptäcktsfärderna som européerna företog under 1800-talet för att finna Nilens källflöden utgick från Zanzibar eller dåvarande Tanganyikas kustland.

Den skotske läkarmissionären David Livingstone fick sina kommunikationsvägar avskurna av arabiska slavhandlare och flera expeditioner sändes ut för att leta efter honom. År 1871 fann den amerikanske tidningsmannen Henry Morton Stanley honom i Ujiji vid Tanganyikasjön. Det var då han yttrade de berömda orden: ”Dr Livingstone, I presume?”.

Vid mötet mellan de europeiska stormakterna 1884 i Berlin, då Afrika skulle delas mellan dem, blev dåvarande Tanganyika tyskt. År 1890 blev Zanzibar och Pemba ett brittiskt protektorat.

Tyskarna styrde Tyska Östafrika med stora svårigheter och slog hårdhänt ned flera blodiga uppror. Maji-majiupproret under åren 1905 och 1906 krävde mellan 75 000 och 125 000 dödsoffer.

När sultanatet Zanzibar blev brittiskt protektorat skulle britterna enbart sköta öarnas utrikespolitik. Men de tog gradvis över allt fler funktioner och år 1913 blev Zanzibar en brittisk koloni.

Efter första världskriget förlorade Tyskland sin östafrikanska koloni. Tanganyika gjordes till mandat under Nationernas Förbund med Storbritannien som förvaltare. Det brittiska styret fortsatte efter andra världskriget, då territoriet omvandlades  till ett förvaltarskapsområde under FN:s överinseende.

Tanzania historia, modern

1961

Kampen för landets självständighet inleddes redan på 1920-talet när en grupp välutbildade afrikaner bildade motståndsgruppen TAA, som bekämpade att vita immigranter tilldelades jordbruksmark och för att afrikaner skulle få rätt att deltaga i landets politiska och ekonomiska utveckling, samt för att även svarta skulle få rösträtt. Efter andra världskriget sköt oppositionen fart. Julius K Nyerere, TAA:s ledare, omvandlade 1954 organisationen till ett politiskt parti, TANU, som snart vann ett brett folkligt stöd. TANU:s mål var ett självständigt och demokratiskt Tanganyika och år detta år fick Tanganyika sin självständighet inom det Brittiska Samväldet

1962 Valdes Julius K Nyerere till landets förste president

1963

Zanzibar frigjordes från brittiskt styre och blev ett självständigt sultanat. Ganska snart efter självständigheten gjorde den afrikanska befolkningen på ön uppror mot den bildade koalitionsregeringen vilket ledde till att sultanen gick i landsflykt. Samtidigt pågick en armérevolt i Tanganyika och president Nyerere begärde militär hjälp av Storbritannien, som slog ned upproret

1964

Undertecknades ett avtal om union mellan Tanganyika och Zanzibar, som fick namnet Tanzania efter att den arabiska befolkningen gjort uppror
Senare framkom att USA gett Zanzibars regering ett ultimatum- ”Bilda union med Kenya eller Tanganyika, eller så invaderar vi er.” USA fruktade nämligen att Zanzibar skulle bli ”Afrikas Kuba” efter den zanzibariska revolutionen

1965

Den nya författningen som infördes under året gjorde formellt Tanzania till en enpartistat
I valet omvaldes Nyerere till president

1967

Antogs den så kallade Arushadeklarationen om socialism och självstyre. Nyerere hade som mål att skapa socialism på afrikanska villkor. I Afrika där familjen och släkten står i centrum, blev Nyereres vision att hela samhället skulle fungera som en familj, där alla skulle arbeta för landets bästa

1970 I valet omvaldes Nyerere till president

1970-talet

Under detta årtionde försämrades Tanzanias ekonomi, bland annat, på grund av torka, landets militära ingripande i Uganda och av att världsmarknadspriset på kaffe sjönk. Men även att  samhällsförändringarna hade gått för fort bidrog till den ekonomiska krisen då gamla strukturer hade slagits sönder och det nya systemet inte fungerade

1975 I valet omvaldes Nyerere till president

1977

Slogs TANU och Afro-Shirazi samman till Revolutionära partiet (CCM). Det nya partiet kontrollerade snart all politisk aktivitet i landet via en effektiv organisation som sträckte sig ända ned till kvartersnivå

1980

I valen till nationalförsamlingen visade tanzanierna sitt missnöje med utvecklingen och röstade bort över hälften av ledamöterna, bland dem flera ministrar. Julius omvaldes till president

1985

Efterträddes Julius Nyerere av sin vicepresident Ali Hassan Mwinyi från Zanzibar, som hade en mera positiv inställning till marknadsekonomi. Samtidigt ökade kritiken mot CCM:s totala kontroll över statsapparaten och krav på politiska förändringar framfördes
1990 Startade CCM en kampanj mot korruption i staten och regeringen omorganiserades
I London bildades organisationen Tanzanias demokratiska forum, som krävde flerpartisystem
I presidentvalet var Ali Hassan Mwinyi den ende kandidat och fick 95 procent av rösterna
På Zanzibar var Salmin Amour ende kandidat och fick 98 % procent av rösterna

1991 Flerpartisystem föreslogs av en särskild kommission

1992

Nationalförsamlingen godkände ett tillägg till författningen om flerpartisystem. För att förebygga splittring beslutades att varje ny politisk organisation måste ha stöd både på fastlandet och på Zanzibar samt stå fri från etniska och religiösa band

1993

Spänningarna mellan Zanzibar och fastlandet skärptes sedan öns regering på egen hand förberett medlemskap i en internationell islamisk organisation. Enligt författningen är utrikespolitik en angelägenhet på unionsnivå. Dessutom ska stat och religion vara skilda åt

1995

De första verkliga flerpartivalen ägde rum då president- och parlamentsval hölls samtidigt. CCM vann med stor majoritet i nationalförsamlingen. I presidentvalet segrade CCM-kandidaten Benjamin Mkapa. Ett av hans viktigaste vallöften var att bekämpa den utbredda korruptionen inom den offentlig sektorn
Under valrörelsen på Zanzibar hade många CUF-anhängare utsatts för våld från CCM-sympatisörer, och regeringspartiet misstänktes ha vunnit valet genom fusk. CUF bojkottade i protest parlamentet

Jämsides med rivaliteten mellan fastlandet och Zanzibar ökade också spänningen mellan landets kristna och muslimer

1998

Tre personer dödades under våldsamma sammandrabbningar vid en moské i Dar es Salaam. Vissa ministrar gav oidentifierade islamiska stater skulden för att ha provocerat fram upploppen. Senare exploderade en kraftig bomb vid den amerikanska ambassaden i Dar es Salaam. Elva människor dödades och ett sjuttiotal skadades. USA lade skulden för dådet på muslimska terrorister med band till saudiern Usama bin Ladin

1999 Julius Nyerere avled vid 77 års ålder.

2000

Benjamin Mkapa omvaldes som president och i parlamentsvalet behöll CCM sin stora majoritet. Oppositionen var försvagad av inre splittring
Ett omfattande valfusk i valet på Zanzibar avslöjades. CUF krävde omval, men när valet bara gjorts om på några få platser installerades CCMs Amani Abeid Karume, son till en av Zanzibars tidigare ledare, som president och bildade regering

Våldsamma demonstrationer följde, och flera bombdåd och mordbränder drabbade Zanzibar och Pemba. Minst 31 människor dödades, de allra flesta civila, nära 300 personer skadades och flera hundra greps

2001

Demonstrerade tiotusentals människor i Dar es Salaam och på Zanzibar med krav på nyval på öarna. Samtidigt ingick CCM och CUF en överenskommelse om att förbereda nya vallagar och hålla fyllnadsval. Regeringen gick med på en oberoende utredning av dödskjutningarna på Zanzibar år 2000 och partierna beslöt inleda samtal om en framtida koalitionsregering

2002

En författningsändring innebar att oppositionen skulle få platser i valkommissionen. När utredningen om dödsskjutningarna var klar hävdade oppositionsledare att dödssiffran var dubbelt så hög som de 31 personer som rapporten uppgav

2005

De nationella valen hölls i december. Valdagen blev lugn på fastlandet men på Zanzibar drabbade oppositionsanhängare samman med polis. CCM:s Jakaya Mrisho Kikwete vann presidentvalet med över 80 procent av rösterna och CCM vann stort i parlamentsvalet
Kikwete utsåg en ny regering med sju kvinnliga ministrar och Edward Ngoysi Lowassa som premiärminister. Konflikten på Zanzibar var den mest angelägna politiska frågan ansåg han

2006

I juni tog Kikwete över som ordförande och partiledare för CCM

Kinas premiärminister Wen Jiabao besökte Tanzania och andra afrikanska länder för att säkra energibehovet i hemlandet. I utbyte lovade Kina bistånd till Tanzania inom vård, transporter och kommunikationer

I augusti skrev den Afrikanska utvecklingsbanken av mer än 640 miljoner US-dollar från Tanzanias skulder till banken med motiveringen att landets ekonomiska utveckling är imponerande och att statsfinanserna har förbättrats

2007

I januari utsågs utrikesminister Asha-Rose Migiro till biträdande generalsekreterare i FN. Ny tanzanisk utrikesminister blev Bernard Kamillius Membe

I juli blev Rwanda och Burundi den regionala samarbetsorganisationen East African Community EAC:s fjärde respektive femte medlemsland, de övriga tre är Tanzania, Uganda och Kenya

2008

I januari avskedades centralbankschefen Daudi Ballali efter att internationella revisorer upptäckt att banken gjort otillåtna utbetalningar till ett värde av 120 miljoner dollar till tanzaniska företag

I februari avgick premiärminister Lowassa tillsammans med två andra ministrar på grund av allvarliga korruptionsanklagelser mot regeringen. En dag senare upplöste presidenten regeringen. Regeringskrisen kom olämpligt eftersom USA:s president George W Bush skulle besöka landet. Parlamentet hann dock att välja Mizengo Pinda till ny premiärminister innan Bush anlände

2009

I oktober vann CCM en jordskredsseger i lokalvalen. Enligt officiella uppgifter fick regeringspartiet 93,7 % av rösterna

I november avbröt oppositionspartiet CUF sin bojkott av Zanzibars parlament

2010

I april beviljade regeringen medborgarskap till 162 000 flyktingar från Burundi

I juli utvidgade Tanzania tillsammans med Burundi, Kenya, Rwanda och Uganda EAC till Östafrikanska gemensamma marknaden; East African Community Common Market

I en folkomröstning på Zanzibar antogs ett förslag till författningsändring, som är avsedd att lösa de politiska motsättningarna som länge förlamat politiken i öriket

I september meddelade president Kikwete, trots kritik från miljöexpertis, att ett planerat vägbygge genom det berömda naturreservatet Serengeti ska inledas

Den 31 oktober valdes president Kikwete om för en ny femårsperiod. Han får drygt 61 % av rösterna och besegrar därmed med god marginal sina motståndare

Vid valet till det nationella parlamentet samma dag vann CCM vinner som vanligt med bred marginal. Partiet fick totalt partiet 258 mandat av parlamentets 343

I det lokala presidentvalet i oktober på Zanzibar segrade Ali Mohamed Shein från partiet Chama Cha Mapinduzi med 50,1 %. CCM vann även parlamentsvalet och fick 28 mandat mot 22 för CUF

2011

I januari dödades två personer när polis försökte skingra demonstranter som kräver frigivning av en oppositionsledare som gripits inför en protest mot regeringskorruption

I maj dödades minst fem personer när cirka 500 personer drabbade samman med polis och vakter vid en guldgruva i nordvästra Tanzania

I oktober greps mer än 120 personer i huvudstaden Dar es Salaam sedan muslimer attackerat fem kristna kyrkor i protest mot att en kristen yngling uppges ha skändat Koranen under ett gräl med en muslimsk kompis

Mer än 50 personer greps och en polisman dödades under två dagars upplopp på Zanzibar. Oroligheterna startade efter att medlemmar av den politiska grupperingen Uamsho, som kräver självständighet för Zanzibar, upptäckt att deras ledare, schejk Farid Hadi, var försvunnen

2012

I maj avskedade president Kikwete sex ministrar, finans-, energi-, turism-, handels-, transport- och hälsovårdsministrarna, efter misstankar om korruption

I oktober grep polisen 126 personer som misstänks ha vandaliserat och bränt ned kyrkor som hämnd för att en kristen pojke, enligt uppgift, skändat koranen

2013

Februari

Sköts en katolsk präst ihjäl utanför sin kyrka i Zanzibar

Mars

Dömdes ett 50-tal anhängare till den fängslade muslimska ledaren Ponda Issa Ponda till ett års fängelse vardera efter att ha demonstrerat i Dar es Salaam med kravet att Ponda Issa Ponda skulle friges

Besökte Kinas president Xi Jinping Tanzania. Under besöket slöts flera handelsavtal, bland annat om upprustning av sjukhus och hamnar

Maj

Utbröt upplopp i staden Mtwara i södra Tanzania efter att regeringen beslutat att bygga en gasledning från staden till Dar es Salaam, där gasen ska bearbetas. En kvinna dödades i samband med våldsamheterna

Dödades två personer och ett 30-tal skadades när en sprängladdning exploderade i en nybyggd katolsk kyrka i Arusha. Sprängdådet utfördes i samband med invigningen av kyrkan, bland gästerna fanns Vatikanens ambassadör. Nio personer greps, tre var medborgare i Förenade Arabemiraten, en var saudier och fem var tanzanier

Dömdes den muslimska ledaren Ponda Issa Ponda till ett års villkorligt fängelsestraff för attacker utförda mot kyrkor i Dar es Salaam i oktober 2012

Juli

Besökte USA:s president Barack Obama Tanzania

Augusti

Utsattes två brittiska volontärarbetare för en syraattack i den gamla delen av Zanzibars huvudstad

September

Utsattes en katolsk präst för en syraattack, den femte på ett år mot katolska präster under ett år, när han lämnade ett internetkafé i Zanzibars huvudstad. Attacken tolkas som ett uttryck för de ökade motsättningarna mellan kristna och muslimer på Zanzibar. Polisen grep 15 personer misstänkta för inblandning i attackerna och beslagtog stora mängder syra. Vissa av de gripna ansågs ha kontakt med den somaliska extrema islamiströrelsen al-Shabaab

Oktober

Frigavs anhängarna till den muslimska ledaren Ponda Issa Ponda som fängslades i mars i förtid

2014

Januari

Avskedades försvarsministern och inrikesministern eftersom polis och militär anklagades för grova övergrepp begångna under räder mot tjuvjägare, varav flera hade dödats

Juni

Slog den Östafrikanska domstolen, East African Court of Justice, fast att regeringens planer på att bygga en väg genom nationalparken Serengeti stred mot lagen. Flera miljöorganisationer välkomnade beslutet

Dödades en muslimsk religiös ledare och sju personer skadades vid ett bombattentat nära en moské i Stone Town på Zanzibar. Attentatet antogs bero på en maktkamp mellan muslimska grupperingar

Juli

Skadades åtta människor när en sprängladdning slängdes in på en restaurang i Arusha. Restaurangen var populär bland utländska turister och välbeställda tanzanier

Oktober

Greps tjugotre personer misstänkta för att ha bränt ihjäl sju bybor i regionen Kigoma. De sju brändes till döds på grund av påstått häxeri. Omkring 500 människor dödas uppskattningsvis varje år i Tanzania, anklagade för att vara häxor

Fick fler än 162 000 burundiska flyktingar tanzaniskt medborgarskap efter decennier i exil

December

Avsatte parlamentet två ministrar och tre högt uppsatta tjänstemän, däribland en statsåklagare, på grund av misstankar om inblandning i en stor bedrägerihärva. Över 120 miljoner dollar hade betalats ut på ett oegentligt sätt till ett privat energibolag. EU stoppade sitt budgetbistånd till Tanzania på grund av skandalen

2015 

Januari

Tvingades energiministern avgå på grund av utbredd korruption i energisektorn
Greps Ibrahim Lipumba, ledare för oppositionspartiet CUF, tillsammans med ett 30-tal andra personer som försökte genomföra en manifestation på 14-årsdagen av sammanstötningarna på Zanzibar efter parlamentsvalet år 2000, då över 20 CUF-medlemmar sköts ihjäl av polis under en demonstration mot påstått valfusk

Stoppade regeringen utgivningen av den Kenyabaserade regionala tidningen The East African i landet eftersom man anser att tidningen ha en negativ agenda när det gäller Tanzania
Förbjöd regeringen ”häxdoktorer” och startade en upplysningskampanj för att stävja det ökade antalet mord på albiner. Enligt FN har 74 albiner dödats i Tanzania sedan år 2000. Ytterligare ett 30-tal personer har fått kroppsdelar avhuggna men överlevt. Extra åtgärder har satts in för att skydda albinobarn från att rövas bort. Många tror att albinobarnens kroppsdelar har magiska egenskaper och är lyckobringande. Häxdoktorerna anses spela en viktig roll i verksamheten

Mars

Dömdes fyra personer till döden för mord på en kvinna med albinism. Vid polisrazzior runt om i landet grips över 200 ”häxdoktorer” i ett försök att mörda albinos

Juni

Enades Tanzania och 25 andra länder om ett nytt frihandelsavtal, Tripartite Free Trade Area, som omfattar större delen av Afrika

Juli

Dömdes två tidigare finansministrar döms till tre års fängelse vardera för att de hjälpt ett brittiskt företag att kringgå skatteregler

Oktober

25 oktober

Vann det regerande partiet CCM:s kandidat John Magufuli presidentvalet med 58 % av rösterna mot 40 % för oppositionella Ukawas kandidat Edward Lowassa. I valet till unionsparlamentet fick CCM 253 av 366 mandat. Näst största parti blev Chadema som fick 70 mandat. Tredje största parti blev CUF som fick 41 mandat. Oppositionen anklagade CCM för valfusk och ifrågasatte valresultatet. Valobservatörer från EU och Samväldet rapporterade att valdagen i stort sett varit lugn, med undantag för Zanzibar

28 oktober

Ogiltigförklarades valet till Zanzibars president och parlament på grund av en rad oegentligheter. Valkommissionen slår fast att valet på Zanzibar inte varit fritt och rättvist. Den nationella oppositionsalliansen Ukawas presidentkandidat Lowassa säger att hela valet, även det på fastlandet, bör göras om på grund av händelseutvecklingen på Zanzibar. Valkommissionen avvisade hans krav

November

Installerades John Magufuli från CCM som president. Samia Suluhu Hassan blev Tanzanias första kvinnliga vicepresident. Till premiärminister utsågs Kassim Majaliwa. Regeringen på Zanzibar beslutade att ögruppens sittande president Ali Mohamed Shein skulle vara kvar på sin post tills en ny president utsetts i ett nyval

Direkt efter installationen började presidenten skära hårt i de offentliga utgifterna vilket uppskattades av landets medborgare

December

Avskedade president Magufuli avskedar ett flertal högt uppsatta tjänstemän som misstänktes för korruption

2016 

Mars

20 mars

Hölls nyval till presidentposten på Zanzibar efter att valet i oktober 2015 ogiltigförklarats. Oppositionen bojkottade valet och därmed vann regerande CCM:s kandidat, den sittande presidenten Ali Mohamed Shein, som fick över 90 % av rösterna

29 mars

Frös USA ett planerat stöd på nästan 473 miljoner dollar till Tanzania för utbyggnad av elnätet som en protest mot hur omvalet på Zanzibar gick till. Protesten riktas också mot en nyss antagen lag på Zanzibar om cyberbrottslighet som enligt USA inte garanterar yttrande- och föreningsfriheten

30 mars

Meddelade president Magufuli att han kommer att sänka lönerna för de offentliganställda tjänstemän som tjänar mest och höja den för dem som tjänar minst. Enligt presidenten var spannet mellan 140 och 18 000 dollar i månaden. Den nya lönsesättningen skulle gälla från och med den 1 juli. Efter detta datum skulle ingen tjänsteman kunna tjäna mer än 7000 dollar i månaden

Maj

21 maj

Avskedades inrikesminister Charles Kitwanga efter att han varit berusad i parlamentet

2017

Mars

23 mars

Avskedades informationsminister Nape Nnauye efter att ha kritiserat en av presidentens nära allierade

Uppmanade åtta samhällsorganisationer i ett gemensamt upprop regeringen att bättre respektera yttrande- och församlingsfriheten. President Magufuli har länge anklagats för ett auktoritärt styre och för att ha drivit igenom lagar som inskränker de mänskliga rättigheterna. Han har också låtit stänga tidningar och stoppat direktsändningarna av parlamentsdebatter

April

28 april

Avskedade president Magufuli nästan 10 000 offentliganställda som enligt en rapport har fått sina arbeten med hjälp av falska examensbevis

Maj

24 maj

Avskedade president Magufuli gruvminister Sospeter Muhongo för att gruvföretag kunnat underskatta värdet och omfattningen av sin export för att betala mindre skatt. Chefen för gruvnäringens revisionsmyndighet blev också avskedad

Juni

12 juni

Rapporterade en kommission som utrett den tanzaniska gruvnäringens verksamhet att bedrägerier inom branschen kostat staten motsvarande 75 miljarder euro sedan 1998. Främst anklagas utländska gruvföretag för skattefusk

Juli

3 juli

Antog parlamentet nya lagar som ger staten ökad kontroll över gruvsektorn och privata företag måste omförhandla sina kontrakt

25 juli

Åtalades flera personer, bland annat oppositionspolitikern Tundu Lissu, för att ha förolämpat president Magufuli. Flera personer har också gripits efter att de gjort inlägg i sociala medier som myndigheterna bedömt som politiskt stötande

September

7 september

Sköts regimkritikern och parlamentsledamoten Tundu Lissu från Chadema av okända gärningsmän utanför sin bostad i Dodoma. Lissu överlevde men blev svårt skadad

16 september

Grep tolv kvinnor och åtta män på Zanzibar och anklagas för att ha utövat homosexuella handlingar. Sex mellan män kan ge livstids fängelse medan motsvarande lag inte finns för kvinnor

27 september

Stoppade regeringen utgivningen av den oberoende dagstidningen Mwanahalisi i två år, tidningen har stängts av flera gånger tidigare också, för att ha publicerat ett brev från en läsare som kritiserade president Magufuli

Oktober

17 oktober

Fick parlamentsledamoten Tundu Lissu, som sköts den 7 september, lämna sjukhuset i Nairobi där han genomgått 17 operationer. Han behövde dock fortsatt vård i hemmet

18 oktober

Greps tolv män på ett hotell i Dar es Salaam för att ha bedrivit homosexuella handlingar

2018

Februari

11 februari

Kritiserade landets katolska biskopar i ett öppet brev president Magafuli för att begränsa demokratin genom att inskränka yttrandefriheten

14 februari

Hittades en ledare för oppositionspartiet Chadema ihjälslagen efter att han kidnappats av män i en bil i Dar es-Salaam. Tio dagar senare hackades en annan ledare för Chadema till döds utanför sitt hem i centrala Tanzania

16 februari

Sköts en student ihjäl av polis under en regeringskritisk protestmarsch i Dar es Salaam

21 februari

Skrev mer än 100 frivilligorganisationer och aktionsgrupper under ett uppror mot de kränkningar av mänskliga och demokratiska rättigheter som de anser pågår under president Magufulis styre

26 februari

Dömdes Joseph Mbilinyi, parlamentsledamot för oppositionspartiet Chadema, av en distriktsdomstol till fem månaders fängelse för att ha förtalat president Magufuli i december 2017

Mars

27 mars

Åtalades Freeman Mbowe, ledare för landets största oppositionsparti Chadema, tillsammans med fem partikamrater för att ha spritt hat och stimulerat till uppror

September

19 september

Beslutade oppositionspartiet Chadema att tills vidare bojkotta val som hålls i landet. Motiveringen är att myndigheterna har ”militariserat” valprocessen, vilket enligt Chadema blev tydligt vid fyllnadsvalen till två platser i parlamentet den 16 september då den militära närvaron på gatorna och vid vallokalerna var stor

Oktober

29 oktober

Uppmanade Paul Makonda, Dar es Salaams guvernör, tanzanierna att anmäla misstänkta homosexuella inför planerade massgripanden som ska genomföras med start i november. Makthavarnas retorik mot homosexuella har hårdnat markant sedan president Magufulis valseger 2015

November

5 november

Tog regeringen avstånd från Dar es Salaams guvernörs uppmaningar till tanzanier att anmäla misstänkta homosexuella i staden inför planerade massgripanden. Utrikesdepartementet betonade att uppmaningen inte var Tanzanias officiella linje, utan guvernör Makondas personliga åsikter

12 november

Beordrade president Magufuli armén att köpa upp Tanzanias hela skörd av cashewnötter, landets viktigaste exportvara, efter att privata uppköpare vägrat betala det pris som regeringen satt på dessa. Priserna höjdes i oktober efter bönderna klagat på att det dåvarande priset inte täckte produktionskostnaderna

15 november

Höll internationella långivare inne miljontals dollar i lån och bistånd till Tanzania på grund av förföljelserna av HBTQ-personer och regeringens alltmer auktoritära ledarstil. Världsbanken avbröt sina planer på att låna ut 300 miljoner dollar till landet på grund av ett förbud för gravida tonårsflickor att gå till skolan, samt ny lagstiftning som straffar den som ifrågasätter regeringsstatistik

December

19 december

Skrev sex oppositionspartier, däribland de fyra som är representerade i parlamentet, i ett pressmeddelande att de att de kommer att kämpa för att rädda demokratin och återta de rättigheter som fråntagits dem genom president Magufulis brott mot lagar och författning

2019

Februari

24 februari

Greps Halima Mdee, ordförande för partiet Chademas kvinnoförbund, efter ett tal under ett partimöte. Mdee är en kritiker av president Magufuli som greps flera gånger under 2018 anklagad för att ha förtalat presidenten

Mars

Släpptes Freeman Mbowe, ledare för oppositionspartiet Chadema, fri mot borgen efter att ha suttit fängslad i över tre månader. Även partikollegan Esther Matiko, som greps samtidigt, släpptes fri. De två oppositionspolitikerna greps för att inte ha infunnit sig på domstolsförhör efter att de anklagats för deltagande i en olaglig demonstration i februari 2018

Juli

30 juli

Greps journalisten Erick Kabendera, en kritiker av president Magufuli och hans regering, i sitt hem i Dar es Salaam

Oktober

3 oktober

Sändes närmare 600 burundiska flyktingar tillbaka till hemlandet, enligt tanzaniska myndigheter. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR sker återflytten av denna grupp på frivillig basis. UNHCR beräknade att runt 225 000 burundiska flyktingar fortfarande finns kvar i tre läger i Tanzania

24 oktober

Höjdes åldersgränsen från 15 år till 18 år när flickor tidigast får gifta sig och blir därmed den samma som för pojkar

November

Fick regeringspartiet CCM över 99 % av de omkring 16 000 platser som stod på spel i lokalvalen i och med att det största oppositionspartiet Chadema och fem mindre oppositionspartier bojkottar valen av rädsla att bli trakasserade. I lokalvalen 2014 fick Chadema och fick 15 % av platserna. CCM fick då 75 % av platserna

December

9 december

Beordrade president Magufuli att omkring 5 500 skulle friges på landets nationaldag. De som frigavs var interner som dömts för småbrott, fångar som inte haft råd med en försvarare eller som tvingats sitta av ett bötesstraff för att de inte haft råd att betala böterna

2020

Januari

21 januari

Stoppade Världsbanken en lånutbetalning på en halv miljard dollar till Tanzania för att man tänkte använda en del av pengarna till att ta gravida tonårsflickor ur grundskolan och sätta dem i en specialskola

Februari

Avvisade regeringspartiet CCM oppositionspartiet Chademas krav på att valmyndigheten skulle reformeras inför höstens president- och parlamentsval

Mars

10 mars

Dömdes Freeman Mbowe, partiet Chademas ordförande, till böter eller fem månaders fängelse för uppvigling i samband med en av myndigheterna förbjuden demonstration 2017. Vid rättegången dömdes även åtta andra högt uppsatta oppositionspolitiker för liknande brott, däribland fyra parlamentsledamöter

31 mars

Rapporterade Tanzania sitt första dödsfall i covid-19

April

29 april

Meddelade myndigheterna att Tanzania hade 480 bekräftade fall av coronasmitta och att 16 personer avlidit i covid-19

Maj

1 maj

Uppmanade oppositionspartiet Chadema sina ledamöter att inte delta i parlamentets sammanträden efter att tre parlamentsledamöter avlidit av okänd anledning under de senaste elva dagarna. Bland de tre döda fanns landets justitieminister. Chademas ledare Freeman Mbowe hade vid flera tillfällen kritiserat regeringen för att dölja coronapandemins verkliga omfattning i landet, menade i ett uttalande att parlamentsledamöterna har dött i covid-19. Mbowe krävde att parlamentet skulle skjuta upp sina sammanträden och testa alla ledamöter för covoid-19

Juni

1 juni

Öppnade åter universiteten efter att ha varit stängda i ett försök att hejda coronapandemin

9 juni

Förklarade president Magufuli Tanzania fritt från coronaviruset och sade att smittan lämnat landet tack vare medborgarnas böner

10 juni

Antog parlamentet flera författningstillägg som bland annat stärkte åtalsimmuniteten för presidenten, vicepresidenten, premiärministern, parlamentets talman och vice talman samt ett flertal högt uppsatta personer inom rättssystemet. Flera människorättsorganisationer kritiserade de nya grundlagstilläggen

Oktober

2 oktober

Beordrade den tanzanska valmyndigheten oppositionspartiet Chademas presidentkandidat Tundu Lissu att avbryta sin valkampanj under sju dagar från och med den 3 oktober för att han använt ett olämpligt språkbruk och spridit lögner under sin kampanj

22 oktober

Gjorde IS-trogna jihadister från norra Moçambique räder in i Tanzania och dödade ett okänt antal människor

27 oktober

Ägde våldsamma sammandrabbningar rum på ön Pemba i Zanzibar dagen innan de allmänna valen skulle hållas. Tre personer dödades och ett tiotal skadades. Oroligheterna uppstod när soldater delade ut röstsedlar som oppositionsanhängarna misstänkte vara märkta

28 oktober

Genomfördes president- och parlamentsvalen. På fastlandet under relativt lugna förhållanden men på Zanzibar dödades ett tiotal personer i valrelaterat våld. Sittande president Magufuli omvaldes och fick 84 % av rösterna. Utmanaren Tundu Lissu från partiet Chadema fick 13 % av rösterna. I parlamentsvalet fick regeringspartiet CCM 256 av de 264 mandaten i parlamentet. Partiet ACT fick fyra mandat, partiet CUF tre mandat och partiet Chadema fick ett mandat. I presidentvalet på Zanzibar vann CCM:s kandidat Hussein Mwinyi, som fick 76 % av rösterna, över Seif Sharif Hamad från partiet ACT-Wazalendo, som fick 20 % av rösterna

29 oktober

Anklagade utmanaren i presidentvalet Tundu Lissu och partiet Chadema valmyndigheten och regeringssidan för så omfattande valfusk att de vägrade godta valresultatet. Valmyndigheten tillbakavisade anklagelserna. På Zanzibar greps den oppositionelle presidentkandidaten Maalim Seif Sharif kort efter det att han sagt att valet på ön varit riggat och därefter uppmanat sina anhängare att genomföra gatudemonstrationer mot valresultatet

November

1 november

Greps ledarna för oppositionspartierna Chadema och ACT-Wazalendo efter att de uppmanat sina anhängare till fredliga demonstrationer för att protestera mot valresultatet och uppmanat till nyval. Inga demonstrationer hölls då polisen hotade att ingripa med våld mot gatuprotester

11 november

Lämnade Chademas presidentkandidat Tundu Lissu Tanzania och återvände till Belgien där han tidigare bott. Lissu sökte en vecka tidigare skydd på Tysklands ambassad i Dar es Salaam sedan han mottagit dödshot

21 november

Slöt Tanzania och Mocambique ett samarbetsavtal om att bistå varandra i kampen mot militanta islamister

December

Bildades en samlingsregering på Zanzibar mellan det styrande partiet CCM och det oppositionella ACT-Wazalendo. ACT-Wazalendo som tidigare ifrågasatt valresultatet på ön, sade nu att partiet måste hjälpa till med att ta landet ur krisen

2021

Januari

27 januari

Varnade president Magufuli, som tidigare sagt att Gud har skonat Tanzania från coronaviruset, för att vaccinerna mot covid-19 är farliga för hälsan eftersom de tagits fram så snabbt. Tanzania slutade i april 2020 redovisa statistik över antalet coronasmittade invånare samt antalet dödsfall med covid-19

Februari

12 februari

Efter att antalet dödsfall i ”lunginflammation” steg i landet växte missnöjet med regeringens coronastrategi, det vill säga att inte medge att smittan fanns i landet samt att böner har gjort att landets klarat sig från pandemin. Läkare med flera uppgav anonymt för medier att de behandlat covidpatienter

18 februari

Avled Zanzibars vicepresident Seif Sharif Hamad efter att ha testats positivt för covid-19

Mars

17 mars

Avled president Magufuli på ett sjukhus i Dar es Salaam till följd av ett hjärtproblem han haft i ett årtionde

19 mars

Svors vicepresident Samia Suluhu Hassan in som Tanzanias första kvinnliga president efter det att John Magufuli avlidit. Hassan var 61 år och kom från Zanzibar

30 mars

Valdes finansminister Philip Mpango till ny vicepresident. Valet av Mpango godkänns enhälligt av parlamentet

April

6 april

Meddelade president Suluhu Hassan att medier som förbjudits under den avlidne expresidenten Magufulis tid vid makten ska tillåtas verka igen

6 april

Signalerade president Suluhu Hassan i ett tal att Tanzania ska ändra sin coronastrategi

30 april

Valdes president Suluhu Hassan enhälligt till ordförande för det styrande partiet CCM vid en extrastämma i Dodoma

Maj

3 maj

Införde Tanzania reserestriktioner för att bromsa spridningen av covid-19. Den som reste in i landet måste kunna visa upp ett negativt covidtest som tagits högst 72 timmar före ankomsten. Resenärer från länder med stor smittspridning måste dessutom ta ett snabbtest innan de släpptes in. Om besökaren kommer från ett land med nya varianter av viruset måste man sitta i karantän 14 dagar och själv betala sina utgifter under denna period

Juli

21 juli

Greps Freeman Mbowe, det oppositionella Chademapartiets ledare, av polisen i staden Mwansa tillsammans med tio andra ledande Chademapolitiker. De greps när de planerade ett forum för författningsändringar. Enligt poliskällor greps Chademaledningen för att de planerade att bryta mot coronarestriktionerna

Augusti

2 augusti

Åtalades Freeman Mbowe, ledare för det oppositionella Chademapartiet, för att ha finansierat och planerat terrorbrott. Han greps av polis den 21 juli

September

8 september

Beviljade IMF, Världsbanken, Tanzania ett nödlån på 567 miljoner dollar som stöd till landets ekonomi som drabbats hårt av coronapandemin, speciellt hårt drabbades den viktiga turistnäringen

November

24 november

Meddelade regeringen att den lag som förbjöd gravida tonåringar och tonårsmammor att fortsätta sina studier kommer att avskaffas. Lagen infördes 2017 av den förre presidenten John Magufuli

Tanzania flora och fauna, Zanzibar flora och fauna

Regnskogen i Tanzanias östra del utgör en miljö som är kontinentens artrikaste område. Flera av arterna som växer vilt här kan man inte hitta någon annanstans i världen. En av de mest kända är Usambara violen eller den afrikanska violen, mera känd som krukväxten Saintpaulia.

Tanzanias fauna är även den en av kontinentens mest omfattande, både i fråga om antal såväl som artrikedom. Här lever mer än fyra miljoner vilda djur fördelade på 430 arter. Några av de djurarter som lever i Tanzania är zebra, elefant, noshörning, gnu, buffel, flodhäst, giraff, olika arter av antiloper, gasell, lejon, gepard, jaguar, leopard, olika arter av apor, till exempel schimpans.

Till detta kommer över 60 000 insektsarter, 25 reptilarter, 100 arter av ormar, många mycket giftiga, och ett mycket stort antal fiskarter. Man har även registrerat mer än 1 000 fågelarter inom landets gränser!

Tyvärr är flera djur- och fågelarter hotade på grund av tjuvskytte.

När det gäller naturvård ligger Tanzania väl till. Inom landets gränser finns tolv nationalparker, fjorton naturreservat, två marinreservat och flera skyddade marina områden. De skyddade områdena skiljer sig åt och har alla sin karaktär. Flera av nationalparkerna är upptagna på UNESCO:s lista över världsarv

Tanzania geografi, Zanzibar geografi 

Tanzania geografi

Tanzania, Östafrikas största land, är beläget på Afrikas östkust, strax söder om ekvatorn. Till ytan, 947 300 km2, är landet mer än dubbelt så stort som Sverige. Tanzania är en union mellan fastlandet, före detta Tanganyika, och öriket Zanzibar. Även öarna Pemba och Mafia tillhör Tanzania

Fastlandet domineras av ett platålandskap med vidsträckta stäpper. Här finns Afrikas högsta och lägsta punkter; berget Kilimanjaro, 5 895 möh och Tanganyikasjön vars botten ligger 385 meter under havsytan. Centralplatån avgränsas i öster och väster av förkastningssprickor som hör samman med den väldiga gravsänkan Great Rift Valley. Tanganyikasjön och Malawisjön utgör en stor del av den västra, djupaste förkastningssprickan

Längs Indiska Oceanen finns en kustslätt med vackra sandstränder och korallrev. Kring de större flodmynningarna finns ofta mangroveträsk. Vid kusten dominerar kokospalmer, bananplantor och mangoträd. I söder och väster finns stora skogsområden, som täcker nästan en tredjedel av landets yta

Sluttningarna kring bergsmassiven Uluguru, Nguru och Usambara i öster har små områden med tropisk regnskog

Zanzibar geografi

Området öster om Tanzanias kust i Indiska Oceanen består av en arkipelag, Zanzibararkipelagen, som inkluderar öarna Zanzibar, Pemba, Mafia och några småöar. Arkipelagen har en maritim gräns mot Kenya i nordväst

Folkmängden på Zanzibar uppgick år 2012 till omkring 1 304 000 invånare

Tanzania huvudstad:
Landets officiella huvudstad heter Dodoma och är säte för parlamentet, 181 000 invånare. Dar es Salaam, 2 699 000 invånare, är Tanzanias faktiska huvudstad och säte för regeringen

Andra större städer Tanzania: Mwanza 437 000 invånare, Zanzibar 404 000 invånare, Arusha 341 000 invånare

För mer information      tanzania-fakta

Tanzania klimat, Zanzibar klimat

Tanazania klimat

Klimatet skiftar från kustens och öarnas tropiska monsunklimat till det torra och varma inlandet. På de flesta håll infaller regnperioden mellan december och maj, men en del områden har två kortare regnperioder, oktober-november och april-maj. Det mest behagliga klimatet råder kring Kilimanjaro och i sydvästra delen av Tanzania. De svalaste månaderna är från juni till oktober och de hetaste från december till mars

Zanzibar klimat

Zanzibar har tropiskt klimat året om, men det skiljer sig lite mellan årstiderna. Det finns två regnperioder, den långa mellan mars och maj och den korta mellan november och december. Den kallaste månaden är juli

Medeltemperatur (Celsius) 

Dodoma                    Januari / Juli +23 / +20
Dar es Salaam         Januari / Juli +28 / +24

Zanzibar                   Januari / Juli +29 / +26

Medelnederbörd (mm)

Dodoma                     Januari / Juli 106 / 0
Dar es Salaam          Januari / Juli 60 / 36

Zanzibar                    Januari / Juli 85 / 50

Tanzania befolkning, Zanzibar befolkning 

I Tanzania är den etniska mångfalden stor, här lever omkring 120 olika folkslag. Fastlandets befolkning domineras av bantufolk, varav sukuma är största grupp. På öarna Zanzibar och Pemba finns såväl bantufolk som invånare av arabisk härkomst

Andra stora bantufolk är nyamwezi, makonde, chaga och haya. I norra Tanzania lever också nilotiska folkslag, till exempel masaier, och kushitiska folkgrupper. I Tanzania finns även mindre grupper av araber, asiater och européer

Befolkningen är ojämnt fördelad över landet. Mindre områden, främst runt berget Kilimanjaro, längs Malawisjön och söder om Victoriasjön. är tätbefolkade. På den inre högplatån bor däremot få människor

På Zanzibar och Pemba har de flesta invånare afrikanskt ursprung som härstammar från fastlandet, men här lever också en grupp människor med arabiska rötter. Araberna har traditionellt försörjt sig på handel och utgjorde tidigare Zanzibars överklass. På öarna lever även en minoritet av indisk och pakistansk härkomst

Efter inbördesstriderna i Rwanda och Burundi, 1993-94, flydde uppemot en miljon rwandier och burundier till Tanzania. Majoriteten av dessa har nu återvänt till sina respektive hemländer

För mer information      tanzania-fakta

Tanzania språk, Zanzibar språk 

Tanzanias officiella språk är swahili, eller kiswahili. I praktiken fungerar även engelska som ett officiellt språk, det används inom högre utbildning, rättsväsen, handel och statsförvaltning

Swahili är ett bantuspråk, som från början talades i kustområden i Tanzania och Kenya. För omkring 15 miljoner människor är swahili modersmål och talas som andraspråk av över 100 miljoner invånare i östra Afrika. Historiskt sett har swahili använts som handelsspråk och fått inslag av bland annat arabiska, engelska, hindi och portugisiska

I Tanzania talas dessutom över 100 lokala språk och dialekter. Vid kusten och på Zanzibar och Pemba talar många arabiska

Tanzania socialt

Nästan 60 % av landets befolkning lever på under USD 2 per dag vilket, enligt definitionen betyder att  de lever under fattigdomsgränsen, dock råder inte svält vilket beror på att majoriteten av landets befolkning bor på landsbygden och därför har tillgång till mat.

Tanzaniernas viktigaste sociala skyddsnät är storfamiljen och bygemenskapen. utöver detta erbjuder staten pension, efterlevandeskydd, moderskapspenning och samt olycksfalls- och invaliditetsförsäkringar. Ersättningsnivåerna är dock mycket låga och ges endast till formellt anställda och arbetsgivare anslutna till det statliga pensionssystemet. Den officiella pensionsåldern är 55 år.

Regeringen har haft en ambition att ge fri sjukvård till alla, men landets ekonomiska kris har förhindrat detta.

Tanzania är hårt drabbat av hiv och aids, främst regionen kring Victoriasjön och Tanganyikasjön. Regeringen har dock tagit tag i problemet och i samarbete med FN erbjuds bromsmediciner till smittade gravida kvinnor. Målsättningen är att alla smittade skall få tillgång till bromsmediciner och att för ökning av antalet hivsmittade till år 2010.

Ett annat stort problem är malaria som dödar omkring 300 000 tanzanier årligen.

Tanzania religion, Zanzibar religion

Landets två största religioner är kristendom och islam. Det förekommer stundtals starka spänningar mellan de båda grupperna

Förutom att människor är kristna eller muslimer finns det också människor som är anhängare av traditionella, inhemska religioner samt en del hinduer och buddister, främst inom de asiatiska minoriteterna

Den största kristna gruppen är katoliker, bland protestanterna är de flesta lutheraner. De kristna samfunden har sina rötter i den tyska kolonialperioden i början av 1900-talet, då missionärer var aktiva i området. Även svensk mission har länge verkat i Tanzania

Majoriteten av muslimerna tillhör islams huvudriktning sunni. På Zanzibar har det funnits muslimer ända sedan 600-talet och där är i stort sett alla invånare muslimer. Även längs fastlandets kust, och i Dar es Salaam, är islam den största religionen

I huvudsak lever kristna och muslimer fredligt tillsammans och äktenskap över religionsgränserna är vanliga. Sedan 1990-talet har dock spänningar uppstått mellan kristna och muslimer, främst på grund av en politisk konflikt mellan Zanzibar och fastlandet. I huvudsak har den radikala islamismen i Tanzania sina rötter på Zanzibar. Islamister på Zanzibar har fått stöd från bland annat Saudiarabien, som har finansierat muslimska skolor på ön

Hos många tanzanier lever traditionella inhemska trosuppfattningar kvar, även bland kristna och muslimer. Särskilt utbredd är tron på andeväsen, ofta förfädernas andar, och på att dessa kan bringa hjälp och stöd eller sjukdom och olycka. Även tro på magi är vanligt. Trots att det varit förbjudet sedan kolonialtiden utövas fortfarande svart magi och trolldom

År 2009 förbjöds traditionella medicinmän att verka efter att en rad mord begåtts på albiner, vars kroppsdelar anses besitta magiska krafter. Polisen har gripit hundratals medicinmän som trots förbudet har fortsatt sin verksamhet

Bland de asiatiska minoritetsbefolkningarna finns hinduer och buddhister samt anhängare till bahai-religionen

För mer information      tanzania-fakta

Tanzania utbildning, Zanzibar utbildning

Efter självständigheten år 1961 satsade den tanzaniska regeringen stora resurser på utbildning, vilket visade sig bli en framgångsrik satsning. Analfabetismen sjönk kraftigt och redan år 1987 kunde nio av tio vuxna tanzanier läsa och skriva. Tillbakagången i ekonomin gjorde det omöjligt att erbjuda skolplatser till alla barn och att upprätthålla en god utbildningsnivå på alla nivåer. Vid mitten av 1990-talet gick mindre än hälften av barnen i grundskola. Till gymnasiet fortsatte bara fem procent. Den negativa trenden har brutits, men år 2 000 var cirka en tredjedel av landets invånare fortfarande analfabeter.

Skolplikt råder för alla barn trots att det inte finns skolplatser för alla. Varken skolor, lärare eller skolböcker räcker till. Många föräldrar skickar inte sina barn till skolan eftersom de behövs som arbetskraft i jordbruket. Regeringens mål är dock att alla barn skall gå i skolan år 2015. När skolavgifterna slopades år 2001 strömmade så många nya barn till skolan att många lektioner fick hållas utomhus och att den akuta lärarbristen ökade.

Vid sju års ålder börjar barnen den sjuåriga grundskolan. Efter grundskolan finns en frivillig gymnasieutbildning på sex år.

Universitetet i Dar es Salaam  hade år 2001 cirka 6 100 studenter. I Morogoro finns ett jordbruksuniversitet och på ett flertal platser runt om i landet finns ett antal yrkesförberedande högskolor.

Tanzania turism, Zanzibar turism

Tanzania har oerhört mycket att erbjuda en resenär. Natursköna platser, ett rikt djurliv, möjlighet att vandra med massajer, att bestiga Mount Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, och ett färgrikt folkliv. Till fastlandets alla sevärdheter kommer de som finns på ön Zanzibar som är enkel att nå med färja från huvudstaden Dar es Salam.

Det mesta var mycket positivt under denna resa och jag skulle gärna åka tillbaka till Tanzania. En liten besk eftersmak från resan lämnade alla de som försökte lura mig, utnyttja mig som turist eller stjäla från mig, på ett eller annat sätt. Inget ovanligt i afrikanska länder, tyvärr

För mer information      tanzania-fakta

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik