bolivia-fakta

Bolivia landsfakta

Bolivia – Inkarikets vagga

Officiellt namn: Republica de Bolivia
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: La Paz (administrativ) / 1 816 000, Sucre (formell) / 372 000

Yta (totalt): 1 098 581 km2
Andel av landytan som är åkermark: 3.6 %
Landyta med skog: 52.5 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Rio Paraguay (90 möh)
Högsta punkt: Illimani (6 582 möh)
Största floder:  Rio Mamomre, Rio Beni
Större sjöar:  Titicacasjön (8 340 km2), Laguna Ichcota, Laguna Inca-corral, Laguna Igusallani

Invånare, totalt: 11 138 000
Procentuell andel invånare i städerna: 68.3 %
Invånare/km2 (Landyta): 10
Befolkningsökning: 1.50 %

Spädbarnsdödlighet: 36
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 66.4 / 72.1

Folkgrupper:
Quechua 30.0 %, Mestiser 30.0 %, Aymara 25.0 %, Vita 15.0 %

Religion:
Romersk katolsk 76.8 %, Anglikanska 8.1, Protestanter 7.9 %, övriga religioner 1.7 %, ateister 5.5 %

Språk:
Spanska (officiellt språk) 60.7 %, Quechua (officiellt språk) 21.2 %, Aymara (officiellt språk) 14.6 %, Guarani (officiellt språk) 0.6 %,  Utländska språk 2.4 %, Övriga inhemska språk 0.4 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 96.5 / 88.6
Andel barn som börjar i grundskolan: 81.6 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 24 (Sverige 12)

Självständighet:  6 augusti, 1825 från Spanien
Nationaldag: 6 augusti
Rösträttsålder:  18 år för gifta, 21 år för ogifta

BNP/invånare: USD  3 977 /2015)
Valuta: Boliviano (BOB)
Största handelspartner (export): Brasilien, Argentina, USA

Befolkning under fattigdomsgräns: 38.6 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 6.9 %

Elkonsumtion per invånare: 753 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 72.0 % (Sverige 8.2)
Koldioxid utsläpp/invånare (ton): 1.89 (Sverige 4.62)

Antal besökare årligen: 798 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 1.6 %

Mobiltelefoner: 10 166 000 (2016)
Internetanvändare: 4 355 000 (38.7 % av befolkningen) (2016)

Järnvägsnät: 3 504 km
Vägnät (större vägar): 99 568 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2017/10

Bolivia flagga

Bolivias nuvarande flagga godkändes år 1888 och har sitt ursprung från självständigheten år 1825. Det gröna fältet symboliserar landets bördighet, det gula landets mineraltillgångar och det röda blodet som spilldes i självständighetskriget mot Spanien.

Bolivia riksvapen

Stjärnorna i riksvapnet representerar landets nio departement. Sädeskärven symboliserar landets jordbruk, mineraltillgångarna av det silverrika berget Cerro Rico i staden Potosi. Alpackan representerar landets fauna och kondoren friheten.

Bolivias nationalhymn

Bolivia karta

bolivia-karta_a

För mer information om Bolivia och om min resa:     bolivia     bolivia-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email