bolivia-fakta

Bolivia landsfakta

Bolivia statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Republica de Bolivia
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: La Paz (administrativ) / 1 882 000 inkl. förstäder, Sucre (formell) / 278 000

Yta (totalt): 1 098 581 km2
Andel av landytan som är åkermark: 3.6 %
Landyta med skog: 52.5 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Rio Paraguay (90 möh)
Högsta punkt: Illimani (6 582 möh)
Största floder:  Rio Mamomre, Rio Beni
Större sjöar:  Titicacasjön (8 340 km2), Laguna Ichcota, Laguna Inca-corral, Laguna Igusallani

Andra större städer Bolivia: 
Santa Cruz 1 749 000 invånare, Cochabamba 1 337 000 invånare

Invånare, totalt: 11 759 000 (2021)
Procentuell andel invånare i städerna: 70.5 %
Invånare/km2 (Landyta): 10
Befolkningsökning: 1.39 %

Spädbarnsdödlighet: 39
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 67.9 / 73.7

Folkgrupper:
Mestiser 68.0 %, ursprungsbefolkning 20.0 %, Vita 5.0 %, Cholo/Chola 2.0 %, Svarta 1.0 %, övriga 1.0 %, ospecificerade 3.0 %

Religion:
Romersk katolsk 76.8 %, Anglikansk 8.1, Protestanter 7.9 %, övriga religioner 1.7 %, ateister 5.5 %

Språk:
Spanska (officiellt språk) 60.7 %, Quechua (officiellt språk) 21.2 %, Aymara (officiellt språk) 14.6 %, Guarani (officiellt språk) 0.6 %,  Övriga språk 2.4 %, övriga inhemska språk 0.4 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 96.5 / 88.6
Andel barn som börjar i grundskolan: 91.9 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 19 (Sverige 12)

Självständighet:  6 augusti, 1825 från Spanien
Nationaldag: 6 augusti
Rösträttsålder:  18 år, obligatorisk

BNP/invånare: USD  3 552 (2019)
Valuta: Boliviano (BOB)
Största handelspartner (export): Brasilien, Argentina, USA
Antal utländska besökare: 1 239 000 (2019)

Befolkning under fattigdomsgräns: 37.2 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 8.8 %
Andel av befolkning som är undernärd: 20 %

Elkonsumtion per invånare: 753 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 76.0 % (Sverige 5.0)
Koldioxid utsläpp/invånare (ton): 1.90 (Sverige 4.40)

Militära utgifter i % av BNP: 1.4 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 11 568 000 (2019)
Internetanvändare: 4 956 000 (43.8 % av befolkningen) (2018)

Järnvägsnät: 3 960 km
Vägnät (större vägar): 90 568 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2021/05

Bolivia flagga

Bolivias flagga godkändes år 1888 och har sitt ursprung från självständigheten år 1825. Det gröna fältet symboliserar landets bördighet, det gula landets mineraltillgångar och det röda blodet som spilldes i självständighetskriget mot Spanien.

Bolivia riksvapen

Stjärnorna i riksvapnet representerar landets nio departement. Sädeskärven symboliserar landets jordbruk, mineraltillgångarna av det silverrika berget Cerro Rico i staden Potosi. Alpackan representerar landets fauna och kondoren friheten.

Bolivia nationalhymn

Bolivia karta

bolivia-karta_a

För mer information om Bolivia och om min resa:     bolivia     bolivia-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email