Bolivia fakta

På denna sida finns fakta om Bolivia som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Republica de Bolivia
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: La Paz (administrativ)  813 000 / Sucre (formell) / 225 000

Yta (totalt): 1 098 581 km2
Andel av landytan som är åkermark: 3.6 %
Landyta med skog: 52.5 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Rio Paraguay (90 m ö h)
Högsta punkt: Nevado Sajama ( 6 542 m ö h)

Största floder:  Rio Mamomre, Rio Beni
Större sjöar:  Titicacasjön (8 340 km2), Laguna Ichcota, Laguna Inca-corral, Laguna Igusallani

Andra större städer Bolivia: 
Santa Cruz de la Sierra 1 364 000 invånare, Cochabamba 900 000 invånare, Oruru 209 000 invånare

Invånare, totalt: 12 600 000 (2024)
Procentuell andel invånare i städerna: 71.2 % (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 12 (2024)
Befolkningsökning: 1.0 %

Folkgrupper:
Mestiser 68.0 %, ursprungsbefolkning 20.0 %, Vita 5.0 %, Cholo/Chola 2.0 %, Svarta 1.0 %, övriga 1.0 %, ospecificerade 3.0 %

Religion:
Romersk katolsk 65.0 %, Protestanter 19.9 %, Evangeliska olika 16.5 %, Adventister 2.8 %, troende men ej tillhörande någon kyrka 0.9 %, övriga religioner 4.8 %, ateister 1.7 %, agnostiker 0,6 %, ingen religionstillhörighet 6.1 %, ospecificerade 1.3 % (2023)

Språk:
Spanska (Officiellt språk)  68.1 %, Quechua (officiellt språk) 17.2 %, Aymara (officiellt språk) 10.5 %, Guarani (officiellt språk) 0.6 %,  övriga språk 1.5 , ospecificerade 2.1 %

Spädbarnsdödlighet: 22 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 71.0 / 74.0

Befolkning under fattigdomsgräns: 36.4 % (2021)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 17.4 %
Andel av befolkning som är undernärd: 12.6 % (G 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 2.98 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 96.5 / 88.6
Andel barn som börjar i grundskolan: 92.9 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 18 (Sverige 12)

Självständighet:  6 augusti, 1825 från Spanien
Nationaldag: 6 augusti
Rösträttsålder:  18 år, obligatorisk

BNP/invånare: USD 3 523 (2022)
Valuta: Boliviano (BOB)
Största handelspartner (export): Indien, Brasilien, Argentina

Elkonsumtion per invånare: 753 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 64.4 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 0.7 % (Sverige 17.2 %)
Elektricitet från solenergi: 2.6 % (Sverige 0.7 %)
Koldioxid utsläpp/invånare (ton): 1.5  (Sverige 3.2) (2020)

Antal utländska besökare: 323 000 (2020)

Militära utgifter i % av BNP: 1.2 % (2023)

Mobiltelefoner, abonnemang: 12 034 000 (2021)
Internetanvändare: 7 920 000 (66.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 3 960 km (2019)
Vägnät (större vägar): 90 568 km (2017)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2024/06

(G) Globalis

Bolivia flagga

Bolivias flagga godkändes år 1888 och har sitt ursprung från självständigheten år 1825. Det gröna fältet symboliserar landets bördighet, det gula landets mineraltillgångar och det röda blodet som spilldes i självständighetskriget mot Spanien.

Bolivia riksvapen

Stjärnorna i riksvapnet representerar landets nio departement. Sädeskärven symboliserar landets jordbruk, mineraltillgångarna av det silverrika berget Cerro Rico i staden Potosi. Alpackan representerar landets fauna och kondoren friheten.

Bolivia nationalhymn

Bolivia karta

bolivia-karta_a

För mer information om Bolivia och om min resa:     bolivia     bolivia-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik