Nicaragua fakta

På denna sida finns fakta om Nicaragua som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Republica de Nicaragua
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Managua / 973 000

Yta (totalt): 130 370 km2
Andel av landytan som är åkermark: 12.5 % (2018)
Landyta med skog: 25.3 % (2018)

Kustlinje: 910 km
Lägsta punkt: Stilla havet (0 m)
Högsta punkt: Mogoton ( 2 085 m ö h)
Viktigaste floder: San Juan, Coco, Rio Grande
Större sjöar: Lago de Nicaragus, Lago de Managua

Andra större städer i Nicaragua:
León 145 000 invånare, Masaya 130 000 invånare, Chinandega 126 000 invånare

Invånare, totalt: 7 143 000 (2024)
Invånare/km2 (Landyta): 59 (2024)
Procentuell andel invånare i städerna: 59.8 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.95 % (2025)

Folkgrupper:
Mestiser 69.0 %, Vita 17.0 %, Svarta 9.0 %, ursprungsbefolkning 5.0 %

Religion:
Romersk katolsk 44.9 %, Protestanter 38.7 %, Övriga religioner 1.2 %, troende som inte tillhör någon kyrka 1.0 %, agnostiker eller ateister 0.4 %, ingen religionstillhörighet 13.7 %, ospecificerade 0.2 % (2020)

Språk:
Spanska (officiellt) 99.5 %, Mestiso och övriga språk 0.5 %

Spädbarnsdödlighet: 14 (2024)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år:  Män / Kvinnor 73.2 / 76.4

Befolkning under fattigdomsgräns: 24.9 % (2016)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 11.6 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 19.3 % (G 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 3.69 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 82.4 / 82.8
Andel barn som börjar grundskolan: 94.9 %
Antal barn per lärare i grundskolan: 30 (Sverige 12)

Självständighet: 15 september, 1821 (från Spanien)
Nationaldagar: Självständighetsdagen 15 september
Rösträttsålder: 16 år

BNP/ invånare: USD 2 255 (2022)
Valuta: Cordoba (NIO)
Största handelspartners (export): USA, Mexiko, Honduras

Antal utländska besökare: 474 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 580 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 37.8 % (Sverige 1.0 %) (2020)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från solenergi: 0.5 % (Sverige 0.7 %)
Elektricitet från vindkraft: 15.7 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 0.7 (Sverige 3.2) (2020)

Militära utgifter i % av BNP: 0.6 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 6 652 000 (2021)
Internetanvändare: 3 933 000 (57.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 24 033 km (2014)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2024/07

(G=) Globalis

Nicaragua flagga

Vid självständigheten år 1821 blev Nicaragua medlem av Centralamerikanska federationen tillsammans med El Salvador, Costa Rica, Honduras och Guatemala. Landets flagga, som stadfästes år 1971, är i stort sett identisk med med förbundets flagga som användes mellan åren 1823 och 1839

De blå ränderna, som skiljs åt av en vit rand, symboliserar Nicaraguas läge mellan Karibiska havet och Stilla havet

Nicaragua riksvapen

Riksvapnet liknar också det som användes av förbundet Centralamerikanska federationen.

Triangeln symboliserar rättvisa, jämlikhet och sanning. Regnbågen och den frygiska mössan symboliserar hopp och frihet. De fem vulkanerna, mellan två hav, erinrar om de fem staterna i förbundet

Nicaragua karta

För mer information om Nicaragua och min resa:     nicaragua

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik