Australien

Australien,
historia, geografi, befolkning, språk, utbildning, religion mm

Australien, Oceanien; sidney, blue mountains, melbourne, canberra, grampians national park, philip island, tasmanien, hobart, ross, eagle hawk neck och queenstown var några av de platser jag besökte, rainer stalvik

Australien, historia, geografi, befolkning, språk, utbildning, religion mm

Australien, Oceanien, till ytan världens sjätte största land, har flera olika naturtyper inom landets gränser; från tropiska områden med stora korallrev att snorkla i, till snöklädda berg med möjlighet att åka skidor. För den som vill bada och surfa bjuder Australien på obegränsade möjligheter.

En resa till Australien har länge lockat mig för att komma hit och uppleva en del av det exotiska djur- och naturliv som finns i landet. Här lever unika djurarter som känguru, koala, vombat, näbbdjur och dingo. Spännande djur om man kommer i kontakt med dem, vilket kan vara svårt eftersom de huvudsakligen är nattaktiva. I flera nationalparker finns fina vandringsleder och orörd natur.

Läser man turistbroschyrer som beskriver landet möter man ofta benämningar som Sunshine Coast, Surfers Paradise, Daydream Island etc., vilket säger ganska mycket om vad Australien står för, enligt min uppfattning.

Jag begränsade medvetet geografiskt min fyra veckor långa rundresa i Australien för att hinna gå på “djupet” i de områden jag planerade att besöka och kom därför inte till platser som Stora Barriärrevet eller Alice Springs. Jag valde istället att ha Sydney, Canberra och Melbourne som baser för resor till omkringliggande områden. En vecka av resan tillbringade jag på Tasmanien.

Genom detta upplägg täckte jag in en mindre del av landet, men fick istället möjlighet att stanna lite längre på de platser jag besökte.

Melbourne, Sydney och Canberra var trevliga städer att besöka, men jag tyckte nog att höjdpunkterna var veckan på Tasmanien och vandringarna i Blue Mountains, som är ett unikt naturområde upptaget på UNESCO:s lista över Världsnaturarv.

Det var intressant att besöka Australien, men jag delar inte den entusiasm som flera resenärer jag talade med uttryckte för landet. För min del var Australien för modernt och tillrättalagt och det var ofta väldigt långt till de vackra naturområdena. Avgifterna till nationalparkerna var många gånger väldigt höga och att deltaga i organiserade utflykter eller andra arrangemang tog man också ordentligt betalt för. Entréavgifter till sevärdheter som akvarierna i Melbourne och Sydney var även de mycket höga. För övrigt var det inte speciellt dyrt att resa i Australien. Kanske var det fel årstid jag valt att besöka Australien? Jag var här under den tidiga hösten och då var det mycket torrt och brunbränt.

Australiensarna jag mötte var, med några få undantag, alltid trevliga, lättsamma och hjälpsamma.

Läs om min resa och se flera bilder australien-resa

Australiens historia i korthet

Landets moderna historia, som började med den europeiska invandringen i början av 1800-talet, är mycket kort, vilket verkar göra de styrande aningen frustrerade i deras försök att ge Australien en egen historia. Ursprungsbefolkningens historia som sträcker sig mer än femtiotusen år bakåt i tiden tar man lite hänsyn till i historieskrivningen, vilket också märks i behandlingen av aboriginerna, Australiens ursprungliga bosättare. Tyvärr är detta inget ovanligt i de vita kolonisatörernas spår. Runt om i världen lever fortfarande människor i fattigdom och förtryck som kan härledas till européernas maktövertaganden för flera hundra år sedan.

Arkeologiska fynd visar att förfäderna till dagens aboriginer kom till Australien från Sydostasien, via Nya Guinea, troligen redan för omkring 50 000 år sedan. De var i första hand jägare som spred sig runt kontinenten.  Från 1 000-talet före Kristus fanns bofasta grupper som livnärde sig på fiskodling och jordbruk, framför allt, på östkusten.

Det aboriginska samhällssystemet och levnadssättet överlevde fram till början av 1800-talet då koloniseringen av Australien kom igång på allvar. Européernas ankomst fick katastrofala följder för aboriginerna som kom att duka under till följd av av konsekvenserna av den brutala koloniseringen, blodiga massakrer, sjukdomar de aldrig tidigare mött och alkohol.

Några viktiga årtal i Australiens historia

1606

Spanjoren Torres seglade genom sundet mellan Australien och Nya Guinea som nu bär hans namn

1642

Holländaren Abel Tasman kom under en seglats till den ö som fått hans namn, Tasmanien

1770-talet

Det australiska fastlandet utforskades av den brittiske upptäcktsresanden James Cook. Hans uppdragsgivare, den brittiska kronan, beslöt att använda landet som förvisningsort för fångar sedan kolonierna i Amerika blivit självständiga

1700-talet, slutet – 1868

Under dessa år fördes sammanlagt omkring 160 000 fångar till Australien, men samtidigt pågick också en frivillig invandring

1788

När New South Wales blev straffkoloni levde flera hundratusen aboriginer i Australien men ända in i modern tid har dock de europeiskt ättade invånarna odlat myten om att kontinenten var obebodd, terra nullius, när deras förfäder anlände.

1820

Var de fria invandrarna flera än fångarna

1840 – 1890

Under dessa år skedde en snabb ekonomisk utveckling tack vare ull- och gruvindustrin

1850-talet

Fick de brittiska kolonierna New South Wales, Victoria, Tasmanien, Sydaustralien och Queensland självstyre med egna författningar

1890-talet

Västaustralien blev självstyrande. Kolonierna utvecklades oberoende av, och delvis i konkurrens, med varandra och skyddstullar fanns länge mellan dessa

1700-talet – 1921

Fram till detta år minskade antalet aboriginer från flera hundratusen till cirka 60 000 på grund av massakrer, sjukdomar och alkohol. De aboriginer som överlevde trängdes in i landet och berövades sin kulturella och ekonomiska bas och hamnade därför i social misär. På Tasmanien utrotades ursprungsbefolkningen helt

1851

Upptäckten av guld i New South Wales och Victoria gav ytterligare fart åt invandring och utveckling. På tio år tredubblades befolkningen

1891

Vid folkräkningen hade Australien fyra miljoner invånare, urinvånarna var inte inkluderade

1890-talet

Fallande priser på ull ledde till till ekonomisk depression i kolonierna och tvingade dem att riva sina tullmurar

1901

Gick kolonierna samman i en förbundsstat, Australiska samväldet (Commonwealth of Australia). Förbundsstaten blev en självstyrande medlem av Brittiska samväldet

1911

Utsågs Canberra till huvudstad, men delstaterna behöll dock ett omfattande självstyre

1915

I slaget vid Gallipoli, Turkiet led australierna stora förluster.

1941

Efter Japans anfall på Pearl Harbor blev USA Australiens bundsförvant då det visat sig att britterna inte kunde ge tillräckligt stöd. USA övertog Storbritanniens roll i Australiens försvar

1951

Bildade Australien, USA och Nya Zeeland den så kallade ANZUS-pakten för gemensamt försvar i Stilla havet

1949 – 1972

Australien styrdes av borgerliga koalitioner och landet utvecklades väl ekonomiskt

1972

Gick regeringsmakten över till Arbetarpartiet under ledning av Gough Whitlam, bland annat som ett resultat av den borgerliga regeringens stöd till USA i Vietnamkriget. Ett flertal reformer genomfördes och det sociala skyddsnätet stärktes. Kolonin Papua Nya Guinea fick sin självständighet

1974

Ekonomin klarade dock inte alla reformer och statens utgifter fördubblades varför parlamentet avslog Whitlams budgetförslag och generalguvernören tog det unika beslutet att avsätta premiärministern. Regeringen ersattes av en koalition mellan liberaler och Nationella partiet

1983

Missnöje med den ekonomiska politiken ledde till att Arbetarpartiet återtog regeringsmakten under ledning av Bob Hawke

1990-talet

Under 1990-talets första hälft stärktes aboriginernas rättigheter, men regeringen Howard, som tillträdde 1996, intog en mera avvaktande attityd mot urbefolkningen. Bidragen till aboriginerna sänktes och regeringen lät begränsa aboriginernas markrättigheter sedan domstolarna utökat dem. Howard vägrade också be om ursäkt för historiska övergrepp mot urbefolkningen

I slutet av 90-talet kritiserades bidragen till aboriginerna och, framför allt, den tilltagande invandringen från Asien kraftigt av populistiska politiker. En av dem var Pauline Hanson vars parti, En nation, rönte framgång i valet 1998, men senare tappade stort i popularitet

1996 Årets val blev en svår förlust för Labour, partiet förlorade över en tredjedel av sina platser i representanthuset och Keating lämnade partiledarposten. Liberalerna fick egen majoritet i representanthuset, men bildade ändå en koalitionsregering med Nationella partiet

1996 – 2007

Styrdes Australien av en borgerlig koalition mellan Liberala partiet och Nationella partiet. Regeringen leddes av liberalernas partiledare, John Howard

2001

Antog det federala parlamentet striktare flyktinglagar för att hålla båtflyktingar borta. Den hårdare attityden mot flyktingar lär, tillsammans med oron efter terroristdåden mot USA den 11 september ha bidragit till att regeringen vann valen i november

2002

Terroristdåden på den indonesiska ön Bali i oktober då 88 australier dödades chockade nationen och rädslan växte för att också Australien skulle angripas av terrorister.

2003

Som ett resultat av bombdåden på Bali godkände senaten en ny antiterroristlag, som gav säkerhetspolisen rätt att hålla människor i förvar i en vecka utan åtal om de misstänktes ha information om terroristverksamhet
John Howard drabbades av ett hårt bakslag i februari då han, som första regeringschef på över hundra år, förlorade en förtroendeomröstning i senaten på grund av regeringens beslut att stödja USA:s planer på att invadera Irak
2004

John Howard vann en storseger i årets val och hans parti lyckades för första gången få majoritet både i representanthuset och i senaten
Beslutade regeringen att ersätta den självstyrande, direktvalda kommissionen för ursprungsbefolkningarna med ett regeringsutnämnt organ
2005

I september ingick den federala regeringen en bred politisk uppgörelse om ny och hårdare lagstiftning mot terrorism. Bakom beslutet låg en oro för att ett terrorattentat liknande det i London under sommaren också skulle kunna genomföras i Australien. Enligt lagförslaget skulle bland annat misstänkta terrorister kunna hållas i förvar utan åtal i upp till 14 dagar

2006

I december utsågs diplomaten Kevin Rudd till ny Labourledare. Han blev snabbt populär och i opinionsundersökningar ledde Labour klart över Liberala partiet, vilket resulterade i en rad personangrepp mot Labourledaren från liberalerna

2007

I juni beslutade den federala regeringen att införa ett sex månader långt förbud mot alkohol och pornografi i vissa aboriginområden i Nordterritoriet. Dessutom skulle obligatoriska hälsokontroller införas för alla barn under 16 år, och föräldrar som inte skickade sina barn till skolan riskerade att förlora socialbidrag. Regeringen skulle under fem år sköta förvaltningen av ett sextiotal aboriginområden i territoriet som tidigare i huvudsak hade skött sig själva
Beslutet fattades sedan en offentlig utredning hävdat att alkoholism och brist på utbildning lett till ett stort antal sexuella övergrepp mot barn i dessa områden. Minderåriga skulle också ha utnyttjats i prostitution. En del aboriginorganisationer hävdade att åtgärderna var rasistiska och mer auktoritära än nödvändigt, medan andra välkomnade dem

Parlamentsvalet i november blev en klar seger för Labour, som med fick 53 % av rösterna och 83 mandat i representanthuset, blev störst parti. Labourledaren Kevin Rudd utsågs till ny premiärminister. När Rudd presenterade sin regering den 29 november blev Julia Gillard första kvinna på posten som biträdande premiärminister

2008

I en ceremoni i parlamentet den 12 februari bad premiärminister Kevin Rudd alla aboriginer om ursäkt för de övergrepp som begåtts mot dem under två århundraden. Han nämnde särskilt den smärta som tillfogats de cirka 50 000 barnen i den så kallade förlorade generationen och deras familjer (se avsnitt aboriginer här nedan). Hans ursäkt gällde även dagens aboriginer som ofta lever i samhällets utkant. Premiärministern sade att han i framtiden önskade att de skulle ha samma möjligheter i livet som övriga invånare

I april samlade regeringen omkring tusen deltagare i ett toppmöte som skulle komma med nya idéer om Australiens framtid. Frågan om att landet skulle bli republik väcktes också på nytt

I mars sade Rudd att Australien skulle föra en aktivare utrikespolitisk roll än tidigare

I början av året besökte Rudd USA för att diskutera ett tillbakadragande av 550 australiska soldater från stridande förband i Irak

I mars sade Rudd att Australien skulle spela en mer aktiv utrikespolitisk roll än tidigare. Han besökte USA för att diskutera ett tillbakadragande av 550 australiska soldater från stridande förband i Irak

2009

Australien hade ett drygt hundratal soldater kvar i Irak, samt marinfartyg stationerade i Persiska viken. Rudd lovade USA att den australiska styrkan i Afghanistan ska stanna kvar

I slutet av november mötte Rudds regering på stora problem i samband med att den försökte driva igenom en lag om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

2010

I april meddelade Rudds regering att den skulle skjuta upp genomförandet av ett system för utsläppshandel till tidigast 2013. Den främsta orsaken var liberalernas motstånd i senaten. Turerna kring utsläppshandeln fick Rudds regering att rasa i opinionsmätningarna

I början av sommaren var förtroendet för Labor så lågt att vice premiärminister Julia Gillard öppet utmanade Rudd om posten som regeringschef. Rudd fann för gott att inte ställa upp i omröstningen och alla partiets parlamentsledamöter lade sin röst på Gillard, som lovade att återupprätta väljarnas förtroende för Labor inför det väntade parlamentsvalet senare under året

Parlamentsvalet den 21 augusti blev en besvikelse för Labor: varken regeringspartiet eller oppositionskoalitionen mellan liberalerna och Nationella partiet nådde de 76 platser som krävs för att få egen majoritet i underhuset. Labor bildade en minoritetsregering för första gången sedan andra världskriget

2011

I januari orsakade ovanligt kraftiga, och ihållande, regn de värsta översvämningarna i Queensland i nordöst på flera decennier. Vattenmassorna täckte som mest en yta av Tysklands och Frankrikes sammanlagda storlek

I mars hölls demonstrationer i många av landets största städer mot regeringens planer på att införa en skatt på koldioxidutsläpp under 2012

I augusti beslutade Högsta domstolen att en kontroversiell plan för flyktingsamarbete med Malaysia var olaglig. Enligt domstolen kunde de asylsökandes rättigheter inte garanteras i Malaysia eftersom landet inte har undertecknat FN:s flyktingkonvention

I oktober röstade Underhuset, med två rösters övervikt, ja till regeringens förslag till skatt på koldioxidutsläpp. Kort därefter gick den nya lagen igenom även i senaten

I november avgick talmannen, laborpolitikern Harry Jenkins, plötsligt. Han ersattes av en liberal ledamot Peter Slipper

I december dömdes tre män till 18 års fängelse för att ha planerat självmordsattentat mot en armébas utanför Sydney

2012

I maj aviserade regeringen stora nedskärningar av bland annat försvaret och biståndet. Målet var att få ekonomin i balans inom tolv månader

I augusti godkände parlamentet en ny lag om att öppna australiska läger i Nauru och Papua Nya Guinea för asylsökande. Sådana flyktingkontor utanför landet hade tidigare använts av oppositionen när den haft regeringsmakten. Det beslutades också att Australien ska ta emot 45 % fler flyktingar än tidigare

I november avslutade Australien fredsoperationen i Östtimor efter sex år

I november förklarades havsområden kring kusten motsvarande cirka 2,3 miljoner kvadratkilometer skyddade från överfiske och oljeutvinning i en ny lag om marina naturreservat

2013

Januari

Svåra översvämningar drabbade Queensland och New South Wales. Tusentals människor evakuerades och fyra människor omkom

Mars

Ombildades regeringen och ministrar som stött den tidigare premiärministern Kevin Rudd tvingas lämna sina poster

Gav regeringen en formell ursäkt till de människor som drabbades av påtvingade adoptioner i enlighet med den adoptionslag som gällde i landet från 1950-talet fram till 1970

Juni

Premiärminister Gillard beslutade att hålla en omröstning om partiledarposten inom Labor som hon förlorade. Efter omröstningen lämnade hon även posten som premiärminister. Den 27 juni installerades Rudd som regeringschef

Juli

Startade Wikileaks grundare Julian Assange ett nytt parti, WikiLeaks Party (WLP), och meddelar han tänker kandidera i höstens senatsval trots att han sitter gömd på Ecuadors ambassad i London för att slippa bli utlämnad till Sverige där han är anklagad för sexualbrott

Premiärminister Rudd och Papua Nya Guineas premiärminister Peter O’Neill enades om att papperslösa båtflyktingar som tar sig till australiskt territorium inte ska kunna stanna där och få flyktingstatus. De ska istället fraktas direkt till Papua Nya Guinea och ansöka om asyl där. En likadan överenskommelse sluts med önationen Nauru

Enades premiärminister Rudd och den indonesiske presidenten Yudhoyono om att ett regionalt möte ska hållas för att försöka stävja den tilltagande strömmen av båtflyktingar från exempelvis Sydasien och Afghanistan via Indonesien till australiska Julön

September

7 september fick Nationella partiet och Liberala partiet mycket mer än hälften av mandaten i representanthuset. Labor gjorde ett av sina sämsta val på länge. Efter valförlusten meddelar Kevin Rudd att han avgår som ledare för Labor

18 september tillträdde Tony Abbott som ny premiärminister för en borgerlig koalitionsregering

Oktober

Godkände parlamentet i huvudstadsområdet Australian Capital Territory (ACT) en lag som gör samkönade äktenskap lagliga

Införde New South Wales undantagstillstånd på grund av de svåra bränder som drabbade delstaten. Hundratals människor fick lämna sina hem som förstörts av elden

Kritiserades premiärminister Abbott i medierna för att under sin tid som oppositionsledare ha använt skattebetalarnas pengar till att betala resor till sporttävlingar som han deltagit i

13 oktober valdes Bill Shorten som ny partiledare för Labor

November

Röstade parlamentets underhus för att avskaffa den omstridda koldioxidskatten

Kallade Indonesien hem sin ambassadör i Australien för “konsultationer” sedan medier publicerat uppgifter från Edward Snowden om att australisk underrättelsetjänst ska ha avlyssnat president Yudhoyonos, hans hustrus, vicepresidentens och flera indonesiska ministrars telefoner

December

Lämnade de sista australiska stridsförbanden Afghanistan

Tecknade Australien och Sydkorea tecknar ett frihandelsavtal som berör bland annat jordbruksprodukter och energi

2014 

Januari

Skulle Internationella domstolen i Haag döma i en tvist mellan Östtimor och Australien om ett avtal om olje- och gasinkomster i Timorsjön från 2006. Östtimor hävdar att avtalet missgynnar landet

Australiska fartyg stoppade och skickade tillbaka flera båtar med flyktingar till Indonesien. I samband med detta har australiska fartyg av misstag kommit in på indonesiskt vatten. Australiska regeringen skickar en formell ursäkt till den indonesiska regeringen. Indonesiska regeringen är kritiska till Australiens agerande. Australien fick också kritik av människorättsorganisationer för hanteringen av flyktingar medan FN:s flyktingorgan UNHCR ska undersöka om landet brutit mot internationell lag när flyktingarna tillbakavisats

Maj

Protesterade flera tusen studenter i flera större städer mot planerade nedskärningar och förändringar inom den högre utbildningen

Bildades en ny myndighet för immigrations och tullfrågor för att effektivisera hanteringen av dessa frågor. Samtidigt skärps gränskontrollen

Juli

Röstade senaten för att avskaffa den så kallade koldioxidskatten som Labor införde juli 2012. Underhuset har tidigare röstat för samma förslag och skatten dras därmed tillbaka. Olika förmåner skall istället få företag att spara energi och minska sina utsläpp

Fick landets flyktingpolitik ytterligare kritik efter att myndigheterna bogserar tillbaka en båt med 41 flyktingar till Sri Lanka. Människorättsaktivister och FN:s flyktingkommission UNHCR anklagar Australien för att kränka flyktingarnas rättigheter då de fått sina fall bedömda ute till havs. Högsta domstolen hindrar myndigheterna från att föra tillbaka en annan båt med 153 flyktingar från Indien. Till sist släpps dessa flyktingar i land i Australien men förs senare vidare till önationen Nauru

September

Meddelade regeringen att nivån för terrorhot höjs till “hög”, det näst högsta steget på skalan över terrorhot som omfattar fyra nivåer. Anledningen till höjningen är det växande antal australier som anslutit sig till Islamiska staten eller någon annan militant islamiströrelse i Mellanöstern och som nu börjar återvända till Australien. Bara några dagar senare griper polisen 15 personer som misstänks ha planerat terrordåd

Oktober

Gjorde regeringen upp med ett litet konservativt parti och två senatorer om en plan för att få företagen att skära ned sina koldioxidutsläpp. Enligt planen ska en fond upprättas och medel ur fonden ska användas för att betala företag som minskar sina utsläpp eller går över till miljövänlig energi

Meddelade regeringen att landet ska bidra med stridsflygplan till den USA-ledda militära insatsen mot Islamiska staten i Irak. Man skickar också specialstyrkor som ska bistå den irakiska militären med rådgivning

November

Beslutade regeringen att asylsökande som åkt till Indonesien för att där via flyktingorganisationen UNHCR ansöka om att få asyl i Australien inte ska få sina ansökningar behandlade efter 1 juli 2014

December

Uppgav premiärminister Abbott att det förekommit ökad aktivitet bland ”terroristsympatisörer” efter gisslandramat i Sydney. Två män greps i staden, misstänkta för att ha planerat terrordåd

Dödades två personer i ett gisslandrama i Sydney. Även gärningsmannen, en iranier, dödas i samband med att polisen stormar kaféet där 17 personer hållits inspärrade

Godkändes en ny kontroversiell invandringslag i parlamentet. Lagen ger flyktingar rätt till temporärt uppehållstillstånd i mellan tre och fem år. Lagen kritiserades för att inte ge flyktingar någon trygghet på längre sikt

2015

Januari

Vann Labor valet i delstaten Queensland vilket ses som en förödmjukande förlust för Abbotts regeringskoalition

Hungerstrejkade hundratals asylsökande i ett australiskt läger på ön Manus i Papua Nya Guinea i protest mot Australiens plan att de ska bo kvar i Papua Nya Guinea eller förflyttas till Kambodja om de får flyktingstatus

Besökte premiärminister Abbott Bagdad där han träffade sin irakiske kollega Haidar al-Abadi. Abbott utlovar fortsatt stöd i kampen mot Islamiska staten

Februari

Vann premiärminister Abbott en förtroendeomröstning inom det Liberala partiet. 39 partimedlemmar ifrågasatte hans ledarskap medan 61 medlemmar stödde honom

Augusti

Uppgav regeringen att den fram till år 2030 har som mål att sänka utsläppen av växthusgas med mellan 26 och 28 % jämfört med nivåerna år 2005

Oktober

Ingick Australien, tillsammans med ytterligare elva länder i Asien och Stillahavsregionen, däribland USA, Kanada och Japan ett frihandelsavtal, Trans-Pacific Trade Partnership (TPP). Avtalet omfattade 40 % av världsekonomin

Utförde Australien, som ingick i en internationell koalition som bekämpade extremiströrelsen Islamiska staten (IS) i Irak och Syrien, för första gången flygangrepp mot IS-fästen inne i Syrien

Blev Malcolm Turnbull ny partiledare för Liberala Partiet efter att ha besegrat Tony Abbott i en omröstning. Turbull blir därefter ny ledare för regeringen och ny premiärminister

November

Fick Australien kritik för sin flyktingpolitik i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Över hundra länder ifrågasatte den hårda politiken

December

Tvingades två ministrar avgå. En hade uppträtt olämpligt mot en kvinnlig tjänsteman och den andre misstänks för att olovligen ska ha tagit en annan politikers dagboksnoteringar

2016

Juli

2 juli hölls parlamentsval. Preliminära resultat visade att läget mellan de två stora blocken är jämnt

11 juli utropade sig den styrande partikoalitionen ut sig till valvinnare i parlamentsvalet sedan Labor erkänt sig besegrat

18 juli Presenterades den nya regeringen som bildades efter resultatet i parlamentsvalet den 2 juli. Det slutgiltiga valresultatet visade att 76 mandat gått till Liberalerna/Nationella partiet, 69 mandat gick till Labor och 1 till De Gröna

26 juli tillsatte regeringen en kommission som ska undersöka förhållanden i ungdomshäkten i Nordterritoriet. Detta efter att bilder publicerats som visar hur fångvaktare förnedrat unga intagna. Bland dem som drabbats var många aboriginer

Augusti

Meddelade invandringsminister Peter Dutton efter ett möte med Papua Nya Guineas premiärminister Peter O’Neill att flyktinglägret på den papuanska ön Manus ska stängas efter att Papua Nya Guineas författningsdomstol meddelat i en dom i april 2016 att lägret stred mot landets författning

September

Meddelade Den permanenta skiljedomstolen (PCA) i Haag att de kommer att granska konflikten mellan Östtimor och Australien om oljefälten i Timorsjön

November

3 november meddelades att det över 50 år gamla kraftverket Hazelwood som eldas med brunkol ska stängas på grund av lönsamhetsproblem. Hazelwood anses vara landets mest förorenade källa

8 november avvisade senaten regeringens förslag om att landet skulle hålla en icke-bindande folkomröstning om att i nationell lagstiftning erkänna giftermål mellan personer av samma kön

10 november klimatavtalet som slöts i Paris år 2015 ratificeras av regeringen. Därmed bekräftar Australien löftet att fram till år 2030 minska sina utsläpp av växthusgaser med 26−28 % jämfört med nivåerna 2005

Sade den amerikanska regeringen ja till en förfrågan från Canberra om att USA ska ta emot flyktingar från de australiska lägren i Nauru och Papua Nya Guinea. Enligt överenskommelsen ska 1 250 migranter tas emot av USA

2017

Januari

Avgick hälsominister Sussan Ley efter anklagelser om att ha gjort en resa för skattebetalarnas pengar 2015, då hon också köpt ett hus för eget bruk

Mars

Meddelade premiärminister Turnbull att regeringen skall använda många miljarder australiska dollar på att bygga ut vattenkraften i Snowy Mountains i delstaten New South Wales för att råda bot på problem inom elproduktionen

Juni

28 juni förhördes den katolske kardinalen George Pell av australisk polis misstänkt för att ha begått flera sexuella övergrepp bland annat i sin hemstad Ballarat, där hundratals barn ska ha utsatts för övergrepp inom den katolska kyrkan. Under flera år har han varit Vatikanens ekonomichef. Pell blir därmed den högst uppsatta bland Vatikanens anställda som anklagas för sexuella övergrepp

Juli

18 juli skapades regeringen ett ”superdepartement” för att öka kampen mot terrorismen. Under departementet sorteras landets säkerhetstjänster som säkerhetspolisen, samt gränspolis och den nationella poliskåren. Även militären ska få utökade befogenheter i samband med terroristdåd

24 juli anklagade FN:s flyktingorgan UNHCR Australien för att ha underlåtit att följa en överenskommelse om att lätta på de strikta flyktinglagarna och låta en del flyktingar som förts till Nauru och Papua Nya Guinea komma till Australien

25 juli avgick Matt Canavan, minister med ansvar för federala resurser, sedan det framkommit att han har dubbelt medborgarskap. Han säger sig inte själv ha känt till det dubbla medborgarskapet, men ska ha råkat bli italiensk medborgare i vuxen ålder när hans mor registrerades som sådan. Tidigare i juli lämnade två senatorer från De gröna sina platser på grund av dubbelt medborgarskap. Parlamentsledamöter får enligt grundlagen inte ha mer än ett medborgarskap

Oktober

15 oktober meddelade Den permanenta skiljedomstolen i Haag att Canberra och Dili enats om en gemensam text till ett avtal om havsgränsen och äganderätten till gas- och oljereserver i Timorsjön mellan länderna

26 oktober sade regeringen nej till förslaget att urbefolkningen skulle få ett eget representativt organ med en rådgivande ställning enligt författningen

27 oktober Ansåg högsta domstolen i en dom att det var fel att Barnaby Joyce valdes in i underhuset i valet 2016 eftersom han då hade dubbelt medborgarskap. Regeringskoalitionen förlorar på grund av beslutet sin knappa majoritet i underhuset

31 oktober Inför stängningen av det australiska flyktinglägret på ön Manus i Papua Nya Guinea låser hundratals asylsökande in sig i lägret. De uppger för medier att de är rädda för hur de ska behandlas av lokalbefolkningen ute i samhället. De drygt 600 männen har erbjudits att bo kvar i Papua Nya Guinea, återvända till sina hemländer, flytta till ett liknande australiskt läger i Nauru eller flytta till Kambodja, som ingått avtal med Australien om att ta emot flyktingar i utbyte mot bistånd

November

2 november vägrade hundratals asylsökande lämna det australiska flyktinglägret på ön Manus i Papua Nya Guinea när det ska stängas. De är oroliga för sin säkerhet och har låst in sig i lägret, där det saknas el, mat och vatten. Australien säger fortfarande nej till att ta emot dem. Flyktingarna har tidigare erbjudits alternativa lösningar på sin situation

11 november tvingades ännu en ledamot i representanthuset, John Alexander från Liberala partiet, lämna sin plats på grund av dubbelt medborgarskap. Därmed förlorade koalitionsregeringen sin majoritet bland kammarens 150 platser

15 november var resultatet av den två månader långa icke-bindande postomröstningen om samkönade äktenskap klart. Nära 62 % av de röstande vill att det ska bli tillåtet för personer av samma kön att gifta sig. Premiärminister Turnbull lovar efter detta att lägga fram ett lagförslag om samkönade äktenskap i parlamentet före jul

December

1 december togs beslut på att tillsätta en särskild offentlig utredning, en så kallad kunglig kommission, för att undersöka ledarskaps- och organisationskulturen inom bank- och finanssektorn och föreslå åtgärder för att hantera de senaste årens problem kring bland annat skatte- och ränteplanering, försäkringsbedrägerier och penningtvätt

4 december planerade regeringen att lägga fram ett nytt lagförslag för att stoppa infiltration och försök till påverkan i landet av utländska makter efter att man konstaterat att politiker i både Liberala Partiet såväl som Labor ska ha tagit emot stora summor pengar från miljardärer som uppgavs ha koppling till Kinas kommunistparti

7 december röstade majoriteten av ledamöterna i representanthuset ja till lagförslaget om att tillåta giftermål mellan personer av samma kön. Förslaget hade tidigare godkänts av senaten

12 december avgick en senator Labor på grund av kopplingarna till en kinesisk miljardär. Senatorn ska ha tagit emot betalning för resor och juridisk hjälp

14 december kallade Kinas utrikesdepartementet till sig Australiens ambassadör efter att Australiens regering tillkännagivit ny lagstiftning som ska förhindra utländsk inblandning i landets politik

15 december visade rapporten om sexuella övergrepp som regeringen beställt att olika institutioner som skolor, idrottsföreningar och kyrkor har misslyckats med att skydda barn från övergrepp. Flera av de över 4 000 institutioner som granskats är en del av den katolska kyrkan. Över 200 åtal har väckts. I slutrapporten rekommenderas bland annat att anställda inom katolska kyrkan som inte rapporterar övergrepp ska kunna ställas inför rätta samt att reglerna om celibat för präster ska ändras

14 december kallade Kinas utrikesdepartementet till sig Australiens ambassadör efter att Australiens regering tillkännagivit ny lagstiftning som ska förhindra utländsk inblandning i landets politik

15 december visade rapporten om sexuella övergrepp som regeringen beställt att olika institutioner som skolor, idrottsföreningar och kyrkor har misslyckats med att skydda barn från övergrepp. Flera av de över 4 000 institutioner som granskats är en del av den katolska kyrkan. Över 200 åtal har väckts. I slutrapporten rekommenderas bland annat att anställda inom katolska kyrkan som inte rapporterar övergrepp ska kunna ställas inför rätta samt att reglerna om celibat för präster ska ändras

17 december regeringen återfick sin majoritet i parlamentet efter att John Alexander vann ett fyllnadsval i en Sydneyförort

21 december skadades 19 personer, en del svårt, när en personbil rammade fotgängare på Flinders Street i Melbourne. Mannen, som grips direkt på brottsplatsen, är australisk medborgare med afghansk bakgrund. Han kom till Australien som flykting och är känd av polisen för psykiska problem och drogmissbruk. Polisen känner inte till några kopplingar mellan gärningsmannen och extremister

21 december meddelade regeringen att Australien tar hem sina sex stridsflygplan från Syrien och Irak, där de ingått i den USA-ledda internationella koalitionen mot Islamiska staten (IS)

2018

Januari

23 januari ett 40-tal män från det stängda lägret på ön Manus i Papua Nya Guinea flygs till USA, som redan tagit emot ett 50-tal flyktingar som velat ta sig till Australien

29 januari presenterade premiärminister Turnbull en ny försvarsstrategi som ska hjälpa landet att bli en av världens tio största vapenexportörer inom en tioårsperiod. Företag i landet ska enligt planerna kunna söka statliga lån för att kunna stärka sin försäljning av försvarsutrustning utomlands

Februari

23 februari slutade Barnaby Joyce både som partiledare för Nationella partiet och som vicepremiärminister. Det har avslöjats att han har en kärleksaffär med en tidigare medarbetare som är gravid. Joyce får bland annat kritik för att ha missbrukat sin ställning som parlamentsledamot och det hela har vuxit till en stor politisk skandal och en belastning för regeringen. När Joyce dessutom anmäls för sexuella trakasserier av en kvinna, väljer han att avgå

Joyce efterträddes av Michael McCormack till ny partiledare och vicepremiärminister

Mars

6 mars undertecknade Australien och Östtimor ett gränsavtal efter det att den Permanenta skiljedomstolen i Haag gett sin syn på en tvist om gränsdragningen i havet mellan länderna. Enligt överenskommelsen ska havsgränsen nu gå mitt emellan länderna

8 mars undertecknade Australien tillsammans med tio andra länder frihandelsavtalet CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Parthership)

27 mars utvisade Australien två ryska diplomater till följd av en nervgiftsattack mot en rysk före detta spion och hans dotter i Storbritannien i början av mars. Det sker i en samordnad aktion med ett 20-tal länder, främst i EU, i solidaritet med den brittiska regeringen som anklagar Ryssland för att ligga bakom attacken. Sammanlagt utvisades över 100 ryska diplomater, varav 60 från USA. Moskva förnekade all inblandning i giftattacken och hotade med motåtgärder

April

Beslutade regeringen att avsätta mer än 500 australiska dollar för att rädda det UNESCO skyddade Stora Barriärrevet som håller på att förstöras av klimatförändringar

Maj

9 maj Efter att en parlamentsledamot avgått från sin regeringspost på grund av dubbelt medborgarskap då detta inte är tillåtet enligt författningen avgick ytterligare fyra regeringsmedlemmar av samma orsak

23 maj bedömdes en katolsk ärkebiskop skyldig till att ha tigit om sexuella övergrepp inom kyrkan. Han var vid tidpunkten för händelsen en ung präst och lät bli att agera när han fick höra om övergreppen som hans prästkollega begått mot en altarpojke

Juni

8 juni röstade delstatsparlamentet i Victoria ja till att till att försöka få till stånd ett avtal med urbefolkningarna i landet, aboriginer och folk från öarna i Torres sund. I Nordterritoriet och Västaustralien har parlamenten redan röstat igenom liknande förslag. Ett sådant avtal skulle bland annat formalisera relationen mellan den australiska staten och urbefolkningarna samt lista statens åtaganden och urbefolkningarnas rättigheter

Juli

Fastställdes straffet för den katolske ärkebiskopen som inte agerat efter att han fått kännedom om sexuella övergrepp på en altarpojke när han var ung präst. Straffet blev 12 månaders internering. Efter att premiärminister Turnbull uppmanat påven att entlediga ärkebiskopen lämnar denne själv in sin avskedsansökan till Vatikanen som godkänns av påven i slutet av juli

En domstol beslutade sedan i augusti att ärkebiskopen ska få avtjäna straffet i hemmet. Ärkebiskopen överklagar domen och i december 2018 får han rätt i en högre instans, där en domare bedömer att det inte finns någon grund för anklagelsen

Augusti

21 augusti vann premiärminister Turnbull en förtroende omröstning mot inrikesministern Peter Dutton. Omröstningen kom till efter att Turnbull tvingats till eftergifter i klimatfrågor. Dutton avgår som inrikesminister efter nederlaget

24 augusti tvingades premiärminister Turnbull avgå efter ytterligare en förtroendeomröstning som han förlorar med 40 röster för honom mot utmanaren Scott Morrison som fick 45 röster. Utrikesminister Julie Bishop som också var en av utmanarna avgick som utrikesminister efter att ha förlorat i första röstningsomgången

Oktober

5 oktober stängdes flyktinglägret på Christmas Island, Lägret hade sedan 2008 använts av myndigheterna för flyktingar som velat söka asyl i Australien. Förläggningen har varit ökänd bland annat för den höga självmordsstatistiken bland de boende

20 oktober förlorade regeringspartierna sin majoritet i fyllnadsvalet som hålls efter att förre premiärministern Malcolm Turnbull lämnat representanthuset

22 oktober framförde premiärminister Morrison statens ursäkt till de barn som utsatts för sexuella övergrepp under många årtionden

November

25 november led det regerande Liberala partiet en stor förlust i delstatsvalet i Victoria. Labor återkom till makten och fick 55 av delstatsparlamentets 88 platser

27 november lämnade en kvinnlig ledamot i representanthuset sin post i det Liberala partiet och fortsätter som partipolitiskt oberoende i protest mot hur kvinnor behandlas inom partiet

December

3 december riktade FN:s flyktingkommissarie Catherine Stubberfield skarp kritik mot hur Australien tillåter att migranter behandlas i läger på Nauru och ön Manus i Papua Nya Guinea. Stubberfield menar att Australiens regering struntar i att följa läkares rekommendationer och därmed riskerar livet på invånare i lägren. Också en del av landets läkarkår kräver att regeringen av humanitära skäl tillfälligt ta emot migranter från Nauru och Manus som är i behov av läkarvård

3 december antog Liberala partiet i en omröstning en regel som gör att förslag att avsätta en partiledare som har regeringsmakten kräver stöd av två tredjedelar av partimedlemmarna

15 december meddelade premiärminister Scott Morrison att regeringen beslutat att västra Jerusalem ska erkännas som huvudstad i Israel

2019

xxx

Australiens geografi

Australien, med en total yta på 7 686 850 kvadratkilometer, är världens sjätte största land. Till ytan är Australien sjutton gånger större än Sverige. Australien är också en egen kontinent som sträcker sig över tre tidszoner. Längsta avståndet från öst till väst är hela 3 800 kilometer och från norr till söder 3 100 kilometer. Till Australien hör ett antal öar, mindre eller större, i omgivningen. Landet bildar tillsammans med den omgivande övärlden världsdelen Oceanien

I öster omges Australien av Stilla havet i öster och i väster av Indiska oceanen i väster. I norr skiljs landet från Asien av Timorsjön, Arafurasjön och Torres sund

Fastlandet har flacka kuster och få öar. Den största är Tasmanien, som också är en egen delstat. Längs nordöstkusten sträcker sig långa korallrev som bildar det berömda Stora Barriärrevet.
Geologiskt är Australien jordens äldsta kontinent och består till största delen av en nedvittrad urbergssköld utan större höjdskillnader

I sydöstra delen av landet ligger Snowy Mountains, med ett antal bergstoppar som når drygt 2 000 meter över havet. De är delar av bergskedjan Great Dividing Range, som löper längs hela ostkusten och fortsätter på Tasmanien. I Snowy Mountains ligger Australiens högsta berg Mount Kosciusko, 2 228 meter över havet

Floderna är få och ofta uttorkade under en del av året. Det enda större flodområdet är Murray-Darling-bäckenet i södra delen av landet

Australiens största sjö heter Eyre. Den ligger tolv meter under havsytan och saknar utlopp

Närmare 40 % av landets yta ligger i tropikerna. De centrala delarna domineras av buskstäpp. Drygt 20 % av ytan är öken/halvöken. Låglandet i det inre av landet ligger delvis under havsnivån

Australien huvudstad: Canberra med cirka 423 000 invånare
Andra större städer i Australien: Sydney cirka 4 792 000 invånare, Melbourne cirka 4 771 000 invånare, Brisbane cirka 2 338 000 invånare

Australien klimat 

Australien är känt för sitt soliga klimat. Torka är därför utmärkande för klimatet i stora delar av landet. Australien är efter Antarktis den nederbördsfattigaste kontinenten. De återkommande torrperioderna skapar stora problem för jordbruket och resulterar även i stora skogsbränder.

Nederbörden varierar betydligt mellan olika landsdelar. I den tropiska norra delen förekommer ofta häftiga slagregn och orkaner. I landets inre delar råder torrt fastlandsklimat med höga temperaturer. Värmerekordet är drygt +53 grader C. och uppmättes i delstaten Queensland. Området kring Wyndham i nordvästra delen är en av jordens hetaste trakter med en årsmedeltemperatur på 30 grader.

I de södra och västra  kusttrakterna liknar klimatet det vid Medelhavet. Här faller den mesta nederbörden på vintern.

Snö förekommer endast i det sydvästra hörnet av fastlandet och på Tasmanien, som har en årsmedeltemperatur på 12-13 grader. Köldrekordet är -23 grader C. Det uppmättes i delstaten New South Wales.

Medeltemperatur Melbourne i januari: Dag / Natt: +26 C / +13 C
Medeltemperatur Melbourne i juli: Dag / Natt +13 C / +5 C

Regndagar i genomsnitt Melbourne: Januari / Juli 11 / 15

Australien Flora och fauna

På Australiens nordkust växer regnskog och närmare 40 % av landets yta ligger i tropikerna. De centrala delarna domineras av buskstäpp. Drygt en femtedel av ytan är öken eller halvöken. Låglandet i det inre av kontinenten ligger delvis under havsnivå.

Bra odlingsmark finns i stort sett bara på de smala kust- och flodslätterna i öster, söder och sydväst. Där växer också nästan all skog. Bara 3 % av landets yta lämpar sig för intensivt jordbruk. Kusten i norr är sumpig.

Den geografiska isoleringen har gett Australien ett säreget växt- och djurliv. Växtlivet präglas främst av av eukalyptus, som finns i nästan 700 olika arter.

I djurriket märks särskilt pung- och kloakdjur, som känguru, koala, vombat, näbbdjur och taggiga myrpiggsvin. Speciellt för Australien är också vildhunden dingo, som lever i de inre delarna av landet. I Australien finns även hundratals olika ödlor och ormar, samt två krokodilarter.

Till det rika fågellivet hör emu, en strutsliknande fågel, som kan bli två meter hög.

Australiens befolkning och sociala förhållanden

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt geografiskt fördelade. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett stort område är glest befolkad landsbygd. Cirka 85 % av invånarna lever i städer och tätorter längs östkusten, på sydkusten samt runt Perth i sydväst.

Befolkningstillväxten är ganska hög för ett utvecklat land, vilket främst beror på arbetskraftsinvandring. År 2004 var en fjärdedel av befolkningen utlandsfödd och över etthundra olika nationaliteter levde i landet.

Under lång tid var invandringen begränsad till främst britter och irländare genom den så kallade White Australia-politiken. Efter Andra Världskriget öppnades landet för invandrare från andra europeiska länder och först under 1970-talet tilläts invandring från Asien.

Majoriteten av australierna har därför europeiskt, främst brittiskt och irländskt, ursprung. I en folkräkning år 2001 angav drygt 400 000 personer, drygt 2 % av befolkningen, att de tillhörde urbefolkningen, aboriginer.

Australiens befolkning uppgår till lite drygt 20 miljoner.

Grunden till landets socialförsäkringssystem lades redan i början av 1900-talet och omfattar numera pensioner, sjukförsäkringar, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och invaliditetsskydd etc.

Rätten till betald mammaledighet varierar. De flesta privatanställda får ingen betald ledighet, de delstatligt anställda har sex veckors betald ledighet och de statliga tolv veckors betald ledighet.

Sjukvården är väl utbyggd och genom den vårdreform som genomfördes 1984, Medicare, blev all vård i offentlig regi avgiftsfri. Besök hos privatläkare subventioneras av Medicare. Genom vårdreformen ökade trycket på den offentliga sjukvården vilket ledde till att man i slutet av 1990-talet införde en avgift för vissa höginkomsttagare och genom subvention av privata sjukförsäkringar.

En stor del av urbefolkningen, aboriginerna, lever under svåra sociala förhållanden och försök att integrera dem i det övriga samhället har i stor omfattning misslyckats. Arbetslösheten är cirka tre gånger högre bland aboriginerna jämfört med den vita befolkningen. Den beräknade medellivslängden är lägre hos urbefolkningen och spädbarnsdödligheten högre. Social utslagning, alkoholism, självmord och kriminalitet är också mycket högre än hos den vita befolkningen.

Aboriginer

Aboriginerna tros ha bott i Australien i cirka 50 000 år och var ännu för drygt två sekler sedan  kontinentens enda invånare. De kom sannolikt från Sydostasien och delade därefter upp sig i folkgrupper och klaner. När engelsmännen inledde koloniseringen av Australien i slutet av 1700-talet levde uppskattningsvis mellan 300 000 och 1 000 000 aboriginer där.

Européerna förföljde aboriginerna hårt och på 1920-talet hade antalet minskat till cirka 62 000, den lägsta siffran någonsin. Därefter marginaliserades gruppen aktivt genom att de nekades sina grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel fick de medborgarskap och rösträtt först år 1967.

I mitten av 1900-talet satsade myndigheterna på att “anpassa” dem, vilket innebar att de rycktes upp från sitt traditionella levnadssätt för att inlemmas i det moderna samhället. Tusentals barn, ofta av blandad härkomst, togs från sina föräldrar och placerades på institutioner där de ofta behandlades illa. Ett trauma som många fortfarande lider av. Ett försök av två aboriginer att i domstol få skadestånd för sitt lidande avvisades sommaren 2000.

Ännu i början av 2000-talet var aboriginerna den, ur alla synvinklar, mest missgynnade gruppen i landet.

Majoriteten av urbefolkningen lever numera i städer och tätorter. En del lever i reservat eller i traditionella bosättningar, främst i Nordterritoriet.

Statens stöd till aboriginerna ökade markant i början av 1990-talet sedan en utredning visat att flera dött i häkte till följd av grym, omänsklig och förnedrande behandling. År 1992 vann aboriginerna en viktig seger när Högsta domstolen slog fast att de kan göra anspråk på äganderätten till mark i statlig ägo. Därmed upphävdes den tidigare rättsliga uppfattningen att kontinenten var obebodd när européerna kom. År 2002 slog en domstol fast att aboriginerna inte har rätt till mineral eller olja som finns på deras traditionella mark när ett bolag fått rätt att utvinna dessa.

År 1999 antog parlamentet en deklaration om “djup och uppriktig ånger” för forna oförrätter mot aboriginerna. Någon officiell ursäkt från regeringen har dock ännu inte kommit!

Australiernas behandling av sin urbefolkning är ännu ett flagrant typexempel på de vita kolonisatörers arrogans mot de folk man besegrat, vilket det finns alltför många exempel på; de nordamerikanska indianerna, indianfolken i Latinamerika etc.

Religion

Religionsfrihet råder i landet. Förhållandet mellan staten och de olika kyrkorna regleras i författningen. Drygt två tredjedelar av australierna räknar sig som kristna.

Den kyrka som växt fram ur den brittiska anglikanska kyrkan är ungefär lika stor som den katolska, vilken har irländsk bakgrund. Cirka 5 000 personer sade sig utöva traditionell aboriginsk religion vid en folkräkning år 2001.

Utbildning

Skolgång är obligatorisk och avgiftsfri för alla barn mellan 6 och 15 år, till 16 år på Tasmanien. Det är delstatsmyndigheterna som ansvara för skolan.

Efter sex eller sju år i låg- och mellanstadium, primary school, följer ett högstadium, high school, där eleverna i vissa delstater kan välja mellan olika inriktningar i undervisningen. De som vill studera vidare måste gå ett extra år på högstadiet.

År 2003 fanns det ett 50-tal universitet med totalt över 900 000 studenter. Studenterna får själva betala ungefär en fjärdedel av högskolestudierna.

Drygt en fjärdedel av alla barn går i privat skolor, främst i katolska kyrkans regi.

Sedan 1989 är det ett nationellt mål att aboriginska barn skall fullfölja skolgången i samma utsträckning som övriga  australier. När det gäller högre studier sjunker deras andel av eleverna markant.

Det var intressant att besöka Australien, men de långa transporterna och de höga avgifterna till vackra naturområden förtog lite av resans tjusning. Man behöver mer än fyra veckor på sig för att hinna med att göra en ordentlig resa i detta stora land, enligt min uppfattning.

För mer information     Australien Landsfakta

Flera bilder från Australien  www.stalvik.com

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerWorld FactbookBBC Weatherforcasts

Sidan är uppdaterad: 190608

 

Det finns många spännande och intressanta länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Edit

Print Friendly, PDF & Email