nepal-fakta

Nepal landsfakta

Nepal statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Sanghiya Lokantrik Ganatantra Nepal / Federal Democratic Republic of Nepal
Statsskick: Republik
Huvudstad / Invånare: Kathmandu / 1 521 000

Yta (totalt): 147 181 km2
Andel av landytan som är åkermark: 15.1 %
Landyta med skog: 25.4 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Kanchan Kalan (70 möh)
Högsta punkt: Mount Everest (8 850 möh)
Största floder: Karnali, Narayani, Kosi
Större sjöar: Gokyo, Phewa, Begnastal, Gosain Kund

Andra större städer i Nepal:
Pokhara 329 400 invånare

Invånare, totalt: 30 667 000
Invånare / km2 (Landyta): 211 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 21.5 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 0.78 %

Folkgrupper:
Chettri 16.6 %, Brahman-Hill 12.2 %, Magar 7.1 %, Tharu 6.6 %, Tamang 5.8 %, Newarer 5.0 %, Kami 4.8 %, Muslimer 4.4 %, Yadav 4.0 %, Rai 2.3 %, Gurung 2.0 %, Damai/Dholii 1.8 %, Thakuri 1.6 %, Limbu 1.5 %, Sarki 1.4 %, Teli 1.4 %, Chamar/Harijan/Ram 1.3 %, Koiri/Kushwaha 1.2 %, övriga folkgrupper 19.0 %

Religion:
Hinduism 81.3 %, Buddhism 9.0 %, Islam 4.4 %, Kiranti 3.1 %, Kristna 1.4 %, övriga religioner 0.5 %, ospecificerade 0.2 %

Språk:
Nepali (officiellt språk) 44.6 %, Maithali 11.7 %, Bhojpuri 6.0 %, Tharu 5.8 %, Tamang 5.1 %, Newar 3.2 %, Bajjika 3.0 %, Magar 3.0 %, Doteli 3.0 %, Urdu 2.6 %, Avadhi 1.9 %, Limbu 1.3 %, Gurung 1.2 %, Baitadeli 1.0 %, övriga 6.4 %,ospecificerade 0.2 %

Spädbarnsdödlighet: 28 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 71.7 / 73.2

Befolkning under fattigdomsgräns: 25.2 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 21.4 %
Andel av befolkning som är undernärd: 4.8 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 78.6 / 59.7
Andel barn som börjar grundskolan:  94.7 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 21 (Sverige 12)

Självständighet: 1768
Nationaldagar: 24 april, 29 maj
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 1 223 (G = 2021)
Valuta: Rupie (NPR)
Största handelspartners (export): Indien, USA

Antal utländska besökare: 230 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 164 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 5.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 0.43 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 1.4 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 38 213 000 (2020)
Internetanvändare: 11 072 000 (38.0 % av befolkningen)  (2020)

Järnvägsnät: 59 km
Vägnät (större vägar): 27 990 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/06

(G=) Globalis Online

Nepal flagga

Nepals flagga är den enda statsflaggan i världen som inte är rektangulär. Nuvarande utseende fastställdes år 1962 då man tog bort solens och månens anletsdrag.

Uddarna anses symbolisera Himalayas toppar. Solen och månen står för hoppet att landets skall bestå lika länge som himlakropparna. Den röda färgen kommer från rododendronblomman och är landets nationalfärg.

Nepal riksvapen

I bakgrunden på riksvapnet finner man en floddal och  Himalayas bergstoppar. Faunan och floran representeras av en vit ko, en guldfasan och blommande rhododendron. Ghurkasoldaterna, den ene i brittisk uniform, symboliserar nepalesernas tapperhet i fält.

I vapnet finns också symbolerna för solen och månen samt Buddhas fotspår, han är född i Lumbini. Kronan symboliserar den kungliga familjen.

Inskriptionen längst ner på riksvapnet betyder:
”Fosterlandet är viktigare än himmelriket”.

Nepal karta

För mer information om Nepal och mina resor:

nepal     nepal-annapurna-sanctuary     nepal-mount-everest     nepal-annapurna-circuit

nepal-natur och kultur

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email