Resa till Åland

Läs om min resa till Åland och mina cykelturer. Se bilder från några platser jag besökte, som Mariehamn, Godby, Geta, Kastelholm, Sund, Bomarsund, Vargata, Lövö, Flaka, Herrön, Svinö, Hammarland, Kattby, Sålis, Jomala och Hellesby mfl, Rainer Stalvik

Bilder från min resa till Åland

Här kan du läsa om min resa till Åland och mina cykelturer. Se bilder från några platser jag besökte, som Mariehamn, Järsö, Godby, Kvarnbo, Geta, Finström, Kastelholm, Sund, Bomarsund, Vårdö, Vargata, Lövö, Näset, Flaka, Herrön, Svinö, Söderby, Norrby, Hammarland, Kattby, Skarpnåtö, Sålis, Bovik, Jomala och Hellesby mfl, Rainer Stalvik

Att besöka öriket Åland med omkring 6 750 öar, ett 60-tal är bebodda, är nästan som att komma till en annan värld! Här finns i stort sett ingen stress och men överväldigande natur bestående av hav, klippor och mängder med blommor om man kommer på våren.

Jag besökte Åland under en vecka i maj för att cykla på den åländska landsbygden och möttes av en blomsterprakt av sällan skådat slag; miljoner med gullvivor, rikligt med orkidéer, vitsippor, kabbeleka, violer, gulsippor och andra blommor. Höjdpunkten av alla naturupplevelser var dock när jag fick se tre havsörnar, samtidigt, slå fisk utanför Svinö. Alla vackra cykelturer, totalt lite drygt 300 kilometer, på små nästan bilfria landsvägar inte att förglömma. Tyvärr räckte tiden inte till att besöka öar i den yttre skärgården.

Jag gillade Åland och rekommenderar alla naturintresserade ett besök!

Mariehamn – Ålands huvudstad

Min bas på Åland var huvudstaden Mariehamn. Eftersom jag hade tillgång till bil valde jag olika startplatser för mina cykelturer och fick på så sätt se stora delar av det åländska fastlandet. Totalt cyklade jag lite drygt 300 kilometer, till största delen på nästan bilfria landsvägar.

Mariehamn, Ålands huvudstad, med cirka 11000 invånare, kallas ofta för ”De tusen lindarnas stad” och är uppkallad efter den ryska tsarinnan Maria Aleksandrovna.

Mariehamn ligger på ett smalt näs mellan två havsvikar och hamnarna Västerhamn och Österhamn. Till den västra hamnen anländer de stora passagerarfärjorna från Stockholm, Kapellskär, Helsingfors, Åbo eller Tallinn.

Årligen besöks Mariehamn av omkring en och en halvmiljon resenärer vilket gör att servicenätet och utbudet av restauranger, hotell, barer, museer och butiker är stort. Sevärdheterna är dock få.

Stadens största attraktion är den fyrmastade stålbarken Pommern, nu museifartyg. Fartyget byggdes år 1903 i Glasgow som Mneme, vilket är namnet på minnets musa i den grekiska mytologin. Pommerns galjonsfigur skall föreställa Mneme.

Jag tyckte även om de många vackra trähusen som finns runt om i staden.

Första cykelturen, 31 kilometer

Färjan från Kapellskär lägger till klockan halv fyra på eftermiddagen. Direkt efter incheckningen på hotellet gjorde jag den första cykelturen.

Jag började med att cykla in till Mariehamns centrum för att bekanta mig med staden. Efter en knapp timmes rundcyklande i staden fortsatte turen till Järsö, som ligger rakt söder om Mariehamn. Det blev en vacker tur över flera broar som förband små öar vilket det gjorde det möjligt att cykla ända ned till Järsö.

Det blev en mycket vacker och lättcyklad tur med närhet till havet och små naturreservat med många blommor. Vyerna ut över delar av Ålandshav och närliggande öar var magnifika. Flera gånger steg jag av cykeln för att gå in i skogen, eller bara en bit vid sidan av vägen, för att titta på kolonier av gullvivor och orkidéer. Sjöfåglarna var också många att titta på. På Järsö såg jag ett rådjur som länge stod stilla och snällt lät sig fotograferas. Luften var lite kylig men kristallklar.

Detta var en mycket fin och lättcyklad inledningstur som gav mersmak av att cykla på Åland!

Andra cykelturen, 74 kilometer 

Cykelväg: Godby – Kvarnbo – Nääs – Daglös – Pettböle – Tjudö – Höckböle – Geta – Finö – Geta – Höckböle – Vardö – Torrbolstad – Pålsböle – Finström – Godby

Hyfsat lång cykelrunda, soligt men kyligt genom vacker jordbruksbygd och långa skogspartier och ett flertal kontakter med havet. Lätt kuperad terräng. Nästan bilfria landsvägar dominerade denna tur. Det fanns flera sevärdheter att besöka utmed med denna väg.

Sevärdheter under dagens tur:

Saltviks kyrka i Kvarnbo med anor från 1200-talet. Kyrkan är tillägnad Jungfru Maria och är byggd på en plats där det tidigare funnits bebyggelse under vikingatiden. Fynd av vikingatida bosättningar har gjorts under kyrkan och runt denna. Man antar att det tidigare låg en träkyrka på denna plats. Kyrkan är byggd i den för Åland typiska röda Rapakivigraniten. Vapenhuset byggdes på 1370-talet och kyrkans torn uppfördes på 1380-talet.

En annan sevärdhet i Kvarnbo är Gästhemmet som är inrymt i ett vackert trähus från 1800-talet.

Geta kyrka är helgad åt Sankt Göran. Kyrkobyggnaden med långhus och sakristia i norr härstammar troligen från 1460-talet. Vapenhuset i söder är byggt i tegel år 1826. Klockstapeln, från 1600-talet, är unik i sitt slag då den är fristående från kyrkan.

Finströms kyrka som är Finlands bäst bevarade medeltida byggnad är troligen uppförd i slutet av 1200-talet. Kyrkan är tillägnad Sankt Mikael och är speciellt intressant för sin arkitektur och sina kalkmålningar. Kyrkan kan ha varit Ålands medeltida huvudkyrka. När kyrkan byggdes låg den vid en havsvik, på grund av landhöjningen ligger den nu en bit från havet.

Även Finströms kyrka är byggd i röd granit, precis som de flesta av Ålands kyrkor, i övrigt är likheterna inte så stora jämfört med andra åländska kyrkor, till exempel är tornet en helt integrerad del av långhuset och tydligt inspirerat av kyrktornet i Åbo domkyrka. Kyrkan har fått behålla sin fönsterlösa nordfasad till skillnad från andra åländska kyrkor. Långhuset är ett av de största i landskapet.

Tredje cykelturen, 61 kilometer

Cykelväg: Kastelholm – Sund – Brännbolstad – Sibby – Vivasleby – Finby – Bomarsund – linfärja till Vårdö – Vargata – Lovö – Vargata – linfärja från Vårdö – Bomarsund –  Svensböle – Tosarby – Kastelholm

Lite mer kuperade vägar än föregående dag men även idag vackra vyer över öppna landskap, cykling genom skogspartier och fram till havet flera gånger. Stor blomsterprakt och intressanta sevärdheter. Besökte öarna Vårdö och Lövö.

Sevärdheter utmed denna väg var:

Kastelholm slott var ursprungligen en försvarsborg som uppfördes i slutet av 1300-talet. På grund av sitt strategiska läge har det varit indraget i flera politiska konflikter, till exempel Engelbrektsupproret på 1400-talet. På 1500-talet byggde den svenske kungen Gustav Vasa om borgen till slott och använde det som jaktslott. Erik XIV och hans hustru Karin Månsdotter satt fängslade på Kastelholm slott. En sista ombyggnationen ägde rum på 1600-talet och slottet utvecklades därefter till ett slott med i huvudsak administrativ funktion. Från slutet av 1600-talet lämnades slottet att förfalla. Slottsruinen har nu till större delen restaurerats och är öppen för besökare.

Sunds kyrka är Ålands största kyrka, men endast obetydligt större än långhuset i Finström. Kyrkan är tillägnad Johannes Döparen. Långhuset uppfördes under åren 1250 till 1275 och försågs med kalkmålningar från 1280-talet fram till år 1300. Sakristian, och kyrktornet uppfördes i början av 1300-talet. Under 1400-talet uppfördes vapenhuset. Kyrkans interiör skadades under den Stora Ofreden, 1713 -1721. Den återinvigdes år 1722. År 1883 fick kyrkan sin första värmeanordning i form av järnkaminer. Vid en brand år 1921 skadades kyrkan svårt. Sunds kyrka restaurerades på 1930-talet. Medeltida kalkmålningar reparerades och kyrkan försågs med centralvärme. Kyrkan restaurerades igen under 1998-1999.

Bomarsunds fästning är en kasematterad fästning i Sund. Ryssland inledde byggandet av sitt västligaste fäste, Bomarsunds fästning, år 1832 efter att Åland som en del av Finland vid freden i Fredrikshamn1809 tillfallit Ryssland. Huvudfästningen skulle bli en 290 meter lång halvcirkelformad bestyckad kasern i två våningar, avsedd att härbärgera 2 500 man. Runt huvudfästet planerades sex kanontorn. Fästningen omgavs av den stadsliknande bebyggelsen Skarpans.

Telegrafen är ett museum som berättar om Bomarsundstiden . Museet är inrymt i en byggnad som fungerade som rysk telegraf under första världskriget.  Här finns modeller av byggnaderna som fanns i området under början av 1800-talet fram till kriget 1854.

Vårdö

Till Vårdö, cirka 440 invånare, tog jag mig med linfärja från Prästö. Efter att ha kommit över till Vårdö fortsatte jag att cykla norrut mot byn Vargata, som en gång var ett viktigt sjöfartscentrum. Cyklandet skedde på landsvägen som var glest trafikerad efter att bilarna som kommer med färjan passerat. Jordbrukslandskapet var bedårande vackert. Öns yta uppgår till knappt 102 kvadratkilometer.Första gången Vårdö nämndes som ortsnamn var år 1347.

Första stoppet gjorde jag i Vargata by där man kan se författarna Runar och Sally Salminens vackra gamla hus. Här ligger också stora fastigheter som tillhörde förmögna bönder och sjöfarare. Strax utanför byn ligger det vackra Bönehuset, ett stort trähus uppfört år 1915. Strax intill ligger Vårdö kyrka som uppfördes på 1400-talet och är tillägnad aposteln Mattias. Kyrkan har genomgått flera ombyggnationer under 16- och 1700-talen.

På Lövö besökte jag Seffers hembygdsgård med sina gamla byggnader, väderkvarn och stora midsommarstång.

Jomala kyrka, besökt på vägen tillbaka till Mariehamn med bilen, är byggd av röd granit med inslag av kalksten och försedd med ett spåntäckt tak. Den anses vara en av Finlands äldsta stenkyrkor byggd på 1200-talet. I den tidigaste kyrkan låg torn, långhus och kor i en linje från väster till öster och alla tre var bredare än långa. Efter flera ombyggnader under 1800-talet fick kyrkan en ovanlig T-formad lösning där en nordsydlig tvärarm byggdes till öster om långhuset och öster om tvärarmen tillkom en sakristia.

Fjärde cykelturen, 66 kilometer

Cykelväg: Söderby – Västeränga – Näset – Flaka – Granboda – Skog – Lumparsund – Svinö – Rörstorp – Söderby – Norrby – Söderby

Knappt trafikerad, plan landsväg från Söderby till strax öster om Rörstorp där jag kom ut till väg 3, en av Ålands huvudvägar. Väg 3 är mera trafikerad än de mindre landsvägarna men här går en fin cykelväg parallellt med bilvägen. Vägen till färjeläget på Svinö, färjan till Föglö avgår härifrån, kan vara lite ner trafikerad på grund av färjeleden. Vackra vyer över Ålandshav på flera ställen.

På den här cykelturen hade jag min största naturupplevelse under hela resan när jag på Svinö fick se först en havsörn, sedan två och slutligen tre havsörnar samtidigt!

Sevärdheter utefter vägen:

Lumparsund är den smala vattenvägen mellan Lumparns och Föglöfjärdens öppna vatten är en urgammal farled. Antagligen passerade många av de skepp som under vikingatiden gick från Sverige och vidare till de stora handelsvägarna genom Ryssland här och här gick även kung Valdemars segelled.

Sundet idag är till stora delar igenvuxet och endast lämpligt att fara genom med små båtar.

Svinö är en liten ö varifrån färjorna till Föglö avgår/ankommer. Här finns fina gamla bymiljöer som minner om en svunnen tid. Väl värt ett besök!

När jag satte på vid havet för att äta mina lunchmackor hade jag turen att få se havsörnar störtdyka ned mot vattenytan för att med klorna fånga fisk. Först kom en, sedan två tillsammans och slutligen tre tillsammans. Det var en mäktig naturupplevelse! Dessutom hade jag vackra vyer ut över havet och skärgårdsmiljön.

Lemlands kyrka är byggd i röd granit, den så kallade rapakivigraniten. Den äldsta delen av kyrkan, långskeppet, uppfördes i slutet av 1200-talet. Tornet tillkom cirka 1317. Sakristian och vapenhuset uppfördes troligen i början 1300-talet. Sist byggdes det nuvarande koret som blev färdigt 1679, ett årtal som ses i vindflöjeln på den säregna takryttaren i öster. Lemlands kyrka ligger, som många åländska kyrkor, intill ett järnåldersgravfält. På 1950-talet upptäcktes att stenkyrkan var byggd på en plats där det tidigare låg en träkyrka. I vapenhuset finns en gravhäll från första hälften av 1100-talet.

Femte cykelturen, 73 kilometer

Cykelväg: Kattby – Mörby – Sålis – Strömma – Skarpnåtö – Sålis – Bovik – Mörby – Kattby – Näfsby – Vestmyra – Hellesby sand – Kattby – Frebbenby – Kattby

Små landsvägar med gles trafik genom vacker jordbruksbygd. Avsnittet Sålis – Skarpnåtö gick till största delen genom ett skogsområde med enstaka hus och bondgårdar. Sträckan Kattby – Näfsby – Hellesby sand gick mest genom jordbruksbygd. Hela dagen var lättcyklad.

Sevärdheter under dagens tur:

Hammarlands kyrka, Kattby, ligger intill den gamla postrotevägen och socknens största gravfält. Långhuset byggdes i slutet av 1200-talet och valven på 1300-talet. Tornet har en ovanlig placering mot syd. Interiören domineras av en heltäckande medeltida slingerornamentik och tegelstensimitationer.

Sålis batteri var ett av de tre stora befästningsanläggningarna som fanns på Åland i början av 1900-talet och härstammar från första världskriget. Sålis batteri var en rysk befästning som skulle försvara Ryssland. Här bodde omkring etthundra ryska soldater.

Efter första världskrigets slut, år 1919, sprängde svenskar hela anläggningen varför man idag endast kan se fragment av den.

Sålis batteri är väl värt en kort avstickare för ett besök på en plats som haft historisk betydelse. I anslutning till platsen finns ett utsiktstorn varifrån man har fina vyer in över land och ut över havet.

Skarpnåtö ligger längst i norr i kommunen Hammarland. Vägen dit är väldigt lite trafikerad då det bor få människor utmed denna. Namnet Skarpnåtö har finsk ursprung och ”nåt” syftar på hasselskog. Trots sitt isolerade läge har det bott människor här under lång tid. De första tre invånarna nämns i en skattehandling daterad år 1537.

Jag cyklade till Skarpnåtö från Kattby en vacker morgon i maj på en mycket lite trafikerad landsväg genom skogen. Längs denna fanns bara enstaka hus. När jag kom till Skarpnåtö fascinerades jag av den naturskönhet som finns här; stora ängar med blommande gullvivor, hamlade träd, skir grönska och havet i bakgrunden. Här ligger också 1700-tals gården Södergårds som numera är hembygdsmuseum. Gården är Ålands äldsta exempel på så kallad kringbyggd gård.

Under sommaren går det en populär cykelfärja mellan Skarpnåtö och Hällö i Geta kommun.

Ett besök i Skarpnåtö är som att komma till en värld utan stress!

Bovik är Ålands äldsta fiskeläge och ligger vid Boviksjön, Förutom den fina badplatsen finns här många gamla båthus att titta på. Under mitt besök i Bovik fick jag ännu en gång se en havsörn.

Med denna tur var mina cykelturer tyvärr avslutade på Åland.

Resa till Åland, Mariehamn, Bomarsund, Kastelholm, Lövö, Sålis mm

Detta var mitt första besök på Åland och jag fascinerades av den naturskönhet som finns här; alla blommor, mest gullvivor, som blommar under våren, grönskan, fågelsången, kulturarvet och friden gör Åland till ett mycket fint resmål för den som tycker om att cykla och uppskattar vacker natur.

Har Du inte utforskat Åland med hjälp av cykel skall du snarast göra detta!

Resan gjord 2015

För mer information     åland-fakta

Visit Åland

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik