Panama historia mm

På denna sida finns information om Panama historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Bilder från min resa till Panama

Här finns information om Panama historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Platser som jag besökte på min resa till Panama var panama city, el valle, casco viejo, gamboa, miraflores, gatun, panama kanalen, taboga och portobelo, rainer stalvik

Panama, strategiskt placerat mellan Stilla Havet och Karibiska Havet, är ett litet behändigt land att besöka. Landets stora turistattraktion är Panama Kanalen genom vilken stora atlantgående fartyg kan beskådas när de slussar genom den trånga kanalen. Andra sevärdheter är historiska platser från den spanska kolonialperioden och de vackra stränderna längs kusterna. Eftersom landet är litet tar det inte lång tid att förflytta sig genom detta. Bussförbindelserna är täta och fungerar bra. Turistindustrin är inte så utvecklad som i grannlandet Costa Rica och därför besöker förhållandevis få resenärer Panama. Även den höga kriminaliteten påverkar turistströmmen.

Jag hade huvudstaden Panama City som bas för besök på olika platser vid Stilla Havet och Karibiska Havet.

Läs om min resa och se fler bilder panama-resa

Panama historia i korthet

Panama, tidig historia och kolonialtiden

I början av 1500-talet bodde uppskattningsvis mellan 500 000 och 1 000 000 indianer på det landområde som vi idag kallar för Panama. År 1501 landsteg spanjoren Rodrigo de Bastidas som förste europé det panamanska näset. De guldföremål som indianerna bar fick spanjorerna att tro att de funnit El Dorado, staden som enligt den spanska myten var full av guld.

Under 1500-talets första årtionden trängde spanjorerna allt djupare in i landet. År 1519 förlade den spanske guvernören sitt residens till en liten fiskeby vid Stillahavskusten, cirka fyra kilometer öster om dagens huvudstad. Indianerna kallade byn Panama som betyder ”Rikligt med fisk”.

Indianerna i Panama drabbades hårt av koloniseringen. De dödades, förslavades eller dog av de sjukdomar spanjorerna förde med sig för vilka de saknade immunförsvar. Många indianer flydde spanjorerna grymheter. För att kompensera bristen på indiansk arbetskraft fyllde spanjorerna på med afrikanska slavar. Panama City blev centrum för slavhandeln i Latinamerika.

Till spanjorernas stora besvikelse hittades inga guldskatter i Panama. Landet blev istället en viktig knutpunkt för transport av ädelmetaller från Sydamerika till Europa. Handeln avtog så småningom och Spanien tappade intresset för kolonin. År 1739 infogades Panama i det spanska vicekungadömet Nya Granada.

Panama historia, från 1800-talet till 1940-talet

Panama utropade sin självständighet samtidigt med övriga länder i Centralamerika år 1821, men anslöt sig inte till federationen utan blev en del av republiken Stor-Colombia, som omfattade samma område som Nya Granada. År 1830 gick Venezuela och Ecuador ur unionen. Panama och Colombia bildade då republiken Nya Granada. År 1866 ändrades namnet till Colombia.

För att underlätta transporterna över Panamanäset byggde ett amerikanskt bolag en järnväg mellan Atlanten och Stilla Havet. Ett avtal mellan USA och Colombia gav USA rätten att svara för skyddet av järnvägen.

De ökande transportbehoven aktualiserade också gamla planer på en kanal genom näset. Redan spanjorerna hade hoppats kunna transportera peruanskt silver på en sådan kanal. I slutet av 1800-talet ökade USA:s intresse att genomföra byggnationen av en sådan. Panamakanalen kom att dominera landets historia.

Under fransmannen Ferdinand de Lesseps, Suezkanalens skapare, ledning började man gräva 1879. Men problemen blev stora, bland annat krävde tropiska sjukdomar tiotusentals arbetares liv och till slut havererade ekonomin. de Lesseps tvingades ge upp projektet 1889 sedan man kommit två femte delar av sträckan. USA förhandlade med Colombia om ett kanalbygge och man kom överens om att upprätta en kanalzon. Den colombianska kongressen hade dock invändningar mot detta och förhandlingarna bröt samman år 1903. Detta ledde till att panamanerna, med amerikanskt stöd, gjorde uppror mot Colombia och samma år utropades den självständiga republiken Panama.

USA skrev omedelbart ett avtal med den nya panamanska regeringen vilket gav USA total kontroll över den 16 kilometer breda kanalzonen för ”all framtid”. Som motprestation skulle USA betala Panama en årlig ersättning. Avtalet gjorde Panama till ett amerikanskt protektorat. USA garanterade Panamas suveränitet och fick i sin tur ”suveräna rättigheter” att ingripa i landets inre angelägenheter. Därmed skapades en situation som under lång tid kom att orsaka många dispyter mellan de båda länderna hur avtalstexten skulle tolkas.

Kanalbygget fullbordades och Panamakanalen öppnades för trafik i augusti 1914. Den var med inloppen drygt 80 kilometer lång och bestod av tre slussar i båda ändar, samt däremellan grävda kanaler och två konstgjorda sjöar. Kanalen är en av världens viktigaste vattenvägar och anses vara ett mästerverk inom ingenjörskonsten.

Panama historia, modern

1903

Panama blir självständigt

De första årtiondena efter självständigheten var en politiskt instabil tid med många regimskiften. Det fanns ett liberalt och ett konservativt parti, men i praktiken var den politiska makten begränsad till en liten krets av rika vita familjer

Under många år bestod Panama av två enheter. Kanalzonen styrdes av en guvernör som endast var ansvarig inför den amerikanske presidenten

1914

Panamakanalen öppnades för trafik i augusti

1936

Gjordes ändringar i kanalfördraget med USA på grund av missnöje 1939  Upphävdes Panamas status som amerikanskt protektorat

1940-, 1950-talen

Under dessa årtionden var det stor politisk instabilitet i Panama med ständiga skiften på presidentposten. Nationalisterna var starkt kritiska till kanalfördraget som gav USA total kontroll över kanalzonen

1955

Gjordes åter ändringar i kanalfördraget med USA på grund av missnöje

1964

Oroligheter ledde till ett två månader långt avbrott i de diplomatiska förbindelserna mellan Panama och USA

 1968

Vid valet vann nationalisten Arnulfo Arias Madrid, som två gånger tidigare segrat i presidentval men avsatts kort därefter. Denna gång störtades han genom en militärkupp av nationalgardet bara elva dagar efter att han tillträtt som president

Nationalgardets starke man, Omar Torrijos Herrera, blev därefter landets ledare. Arias efterträdare som president reducerades till en marionett. Torrijos, som senare blev general, upplöste nationalförsamlingen och förbjöd politiska partier

1977

Slöts det så kallade Torrijos-Carter-fördraget som innebar att USA stegvis skulle överlämna kontrollen över kanalen

1979

Från detta år gällde panamansk lag i kanalområdet, USA behöll dock nyttjanderätten fram till millennieskiftet

1981

Torrijos omkommer i en flygolycka, som många misstänkte var ett attentat

1983

Manuel Antonio Noriega Moreno vann maktkampen som bröt ut efter Torrijjos död och blev ledare för nationalgardet

1984

Genom valfusk segrade den presidentkandidat som Noriega valt ut i valet och under presidentens formella ledning tog Noriega ett fast grepp om alla viktiga institutioner

1988

USA införde sanktioner mot Panama efter att Noriega anklagat för inblandning i narkotikasmuggling och penningtvätt

1989

En amerikanskstödd kupp i oktober misslyckades och som följd av detta förklarade Noriega att landet var i krig mot USA

I december invaderade USA Panama under förevändningen att amerikanska liv stod på spel. Noriega greps och fördes till USA där han dömdes till ett långt fängelsestraff för narkotikasmuggling, penningtvätt och mutbrott. Invasionen mötte skarp kritik i regionen och fördömdes av FN

Efter invasionen återupprättades demokratin. Guillermo Endara som vunnit ett val i maj men hindrats från att tillträda blev nu landets president

1994

När det första fria valet på över 25 år hölls återkom överraskande den störtade Noriegas parti, Revolutionära demokratiska partiet (PRD), till makten. PRD:s presidentkandidat, affärsmannen Ernesto Pérez Balladares, vann en knapp valseger

1999

I presidentvalet segrade Mireya Moscoso, änka efter den förre presidenten Arnulfo Arias och kandidat för det populistiska Arnulfopartiet (PA). Hon styrde landet i stor omfattning genom dekret (tillfälliga lagar). Ekonomin försämrades och missnöje med regeringen resulterade i våldsamma demonstrationer

2004

Vid valet i maj återtog PRD regeringsmakten. PRD-kandidaten Martín Torrijos Espino, son till förre militärdiktatorn Omar Torrijos, segrade med god marginal över ex-president Endara i presidentvalet 2006  Hölls en folkomröstning om att bygga ut Panamakanalen och nästan 80 % av väljarna stödde förslaget

2007

Arbetet med att bygga ut Panamakanalen påbörjades. Projektet väntas fördubbla kanalens kapacitet och bidra till ökad tillväxt och välfärd i landet 2008  I augusti presenterade president Torrijos planer på en rad reformer inom polisväsendet som väckte kraftig opposition

2009

Valet i maj förändrade de politiska förutsättningarna när Ricardo Martinelli Berrocal, som inte tillhörde något av de två partier som tidigare bytt av varandra vid makten, vann presidentvalet. Mångmiljonären Martinelli satsade stora belopp ur egen ficka i valrörelsen och vann många fattigas röster genom att anklaga den sittande regeringen för att ha gjort för lite för dem

Vid sitt tillträde som president i juli slog Martinelli fast att han ville satsa på marknadsekonomi och ”trotsa den ideologiska pendeln” i Latinamerika, vilket var en markering mot vänsterpresidenter som Hugo Chávez i Venezuela och Evo Morales i Bolivia

I december invigdes den första av elva planerade stationer för flyg- och sjötrafikövervakning längs kusterna. Enligt regeringen var det ett initiativ för att motverka smuggling av narkotika, vapen och människor. Opposition hävdade att USA var inblandat. Studentprotester mot övervakningsstationerna ledde till att Panamas största universitet tillfälligt fick stängas

2010

I april utlämnas Panamas förre diktator Manuel Noriega till Frankrike från USA, där han tillbringat 20 år i fängelse

I juni-juli fråntar president Martinelli genom ett dekret comarcan Ngäbe Buglé en stor del av den autonomi som området tilldelats 1999. Kritiker anser att syftet är att tillsätta en regionalregering som inte motsätter sig regeringens planer på mineralutvinning och dammprojekt, något som ursprungsfolken motsätter sig

I juli döms Manuel Noriega till sju års fängelse för penningtvätt av en domstol i Paris

2011

I mars tvingas åter president Martinelli att backa och helt dra tillbaka ett förslag på grund av stort folkligt missnöje och oroligheter runt om i landet. Regeringen, som står näringslivet nära, vill öppna upp gruvdriften i landet för utländska investerare. Miljögrupper och indianorganisationer har lett de omfattande protesterna mot förslaget som man befarar skulle leda till exploatering av känsliga områden

I juni skakar en allvarlig skandal regeringen när en av presidentens närmaste medarbetare, ministern för turism Salomón Shamah, pekas ut som inblandad i internationell narkotikahandel

I augusti bekräftar Frankrike att Manuel Noriega ska utlämnas till Panama

President Martelli avskedar utrikesminister Juan Carlos Varela och avslutar därmed det valsamarbete som förde honom till makten. Övriga ministrar som liksom Varela tillhör Panamistpartiet avgår i protest och presidentens parti CD förlorar en stor del av sitt stöd i nationalförsamlingen

I oktober träder det frihandelsavtal med USA som förhandlades fram 2007 i kraft

I december utlämnas Manuel Noriega till Panama från Frankrike och sätts i ett fängelse utanför huvudstaden. Han har i sin frånvaro dömts till tre tjugoåriga fängelsestraff för mord på politiska motståndare under sin tid vid makten på 1980-talet

Nationalförsamlingen beslutar att Panama ska lämna det centralamerikanska parlamentet Parlacen

2012

I mars sluter president Martinelli ett avtal med indianerna i comarcan Ngäbe Buglé efter protester och flera veckors förhandlingar om användning av naturtillgångar i området. Avtalet innebär att alla nya gruvprojekt i comarcan stoppas och att framtida vattenkraftprojekt måste godkännas av invånarna

Högsta domstolen ogiltigförklarar Panamas utträde ur det centralamerikanska parlamentet Parlacen i december 2011

I augusti utser PRD huvudstadens förre borgmästare Juan Carlos Navarro till generalsekreterare, en utnämning som många anser pekar på att han blir partiets presidentkandidat 2014

I oktober undertecknar president Martinelli en ny lag som möjliggör försäljning av statligt ägd mark i frihandelszonen Colón. Regeringens syfte är att stimulera utveckling, men såväl Colóns handelskammare som fackrörelsen och diverse medborgargrupper motsätter sig lagen som man befarar kommer att slå mot jobben och driva ned löner. Våldsamma protester bryter ut i både Colón och Panama City. Efter en vecka då protesterna krävt tre människors liv, däribland en nioårig pojkes, beslutar nationalförsamlingen att dra tillbaka lagen

Regeringen utformar ett lagförslag som ska göra det möjligt för Panama att återinträda i det centralamerikanska parlamentet Parlacen

2013

Mars

Utsåg partiet PRD Panama Citys förre borgmästare Juan Carlos Navarro till sin presidentkandidat inför valet i maj 2014. Panamistpartiet utsåg vicepresident Juan Carlos Varela till sin presidentkandidat

Maj

Valde President Martinellis parti CD den förre bostadsministern José Domingo Arias till sin kandidat inför presidentvalet 2014. President Martinelli kan inte ställa upp för omval enligt författningen

Nödläge utlystes i en tredjedel av Panama och beordrar en kraftig minskning av elanvändningen på grund av torka. Många skolor stängdes och öppettider för såväl myndigheter som kommersiella verksamheter begränsades

Juli

Tullen hittade militär utrustning i ett nordkoreanskt fartyg på väg från Kuba. Fartyget tas i beslag och besättningen grips. Kubas regering meddelar att den dolda lasten består av oanvändbara gamla sovjetiska vapen som skulle repareras i Nordkorea och sedan sändas tillbaka. Reglerna för transporter genom Panamakanalen föreskriver att all last deklareras

Oktober

Dömdes PRD:s kandidat i 2009 års val, Balbina Herrera, till tre års fängelse för att ha läckt en mejlkonversation mellan president Martinelli och Valter Lavitola. Herrera säger att domen är politisk och får stöd av medborgargrupper och advokatorganisationer, som menar att rättsväsendet är politiserat. Herrera benådas dock strax efter domen

December

Den 28 misslyckades de båda oppositionskandidaterna i presidentvalet, Panamistpartiets Juan Carlos Varela och PRD:s Juan Carlos Navarro, att få en formell uppgörelse till stånd att bilda en allians inför presidentvalet i maj 2014 innan tidsfristen löpte ut. CD:s presidentkandidat José Domingo Arias ledde i opinionsmätningarna

2014 

Januari

Beordrade myndigheterna att 32 besättningsmedlemmar som togs tillfånga i juni 2013 från det beslagtagna nordkoreanska fartyget ska friges. Kaptenen och två andra besättningsmedlemmar förblir i häkte, misstänkta för vapensmuggling. Redaren gick med på att betala 670 000 dollar för att få tillbaka fartyget

Hotade det spanskledda konsortium, Grupos Unidos por el Canal (GUPC), som leder utbyggnaden av kanalen att stoppa arbetet inom tre veckor om inte mer pengar betalas ut. Kanalmyndigheterna ansåg kostnadsökningarna är normala i ett så omfattande byggprojekt. Panamas president kontaktade Spaniens och Italiens regeringar för att kräva att de tar ansvar för situationen. Spaniens infrastrukturminister Ana Pastor besökte Panama för att diskutera krisen om kanalbygget med president Martinelli

Februari

Beslutades att president Ricardo Martinellis hustru Marta Linares blir vicepresidentkandidat tillsammans med presidentkandidaten José Domingo Arias i det kommande valet

Avgick utrikesminister Fernando Núñez Fábrega, officiellt av personliga skäl. Han anses dock ha gjort opassande uttalanden samt hanterat en diplomatisk kris med Ecuador dåligt. Ersättaren Francisco Álvarez De Soto blev den femte utrikesministern sedan vicepresident Varela tvingades lämna posten i augusti 2011

Mars

Träffades en uppgörelse om slutdatum för byggnationen av Panama kanalen mellan Kanalmyndigheten och GUPC. Arbetet skall vara klart i slutet av 2015

Meddelade Venezuelas president Nicolás Maduro att han bryter de diplomatiska förbindelserna med Panama och fryser allt handelsutbyte som en reaktion på att Panama har begärt ett OAS-möte för att diskutera den pågående krisen i Venezuela. Dagen därpå förklaras Panamas ambassadör och tre andra diplomater ”persona non grata” och fick två dygn på sig att lämna landet

April

Invigdes den första linjen i Panama Citys tunnelbana, vilket ansågs stärka regeringspartiet CD:s José Domingo Arias ställning

Maj

Avslutades den två veckor långa strejken bland byggnadsarbetare som krävde högre löner. Uppgörelsen som träffades gav arbetare på stora projekt, som byggandet av kanalen, 11 % högre lön i år och ytterligare höjningar de kommande tre åren

4 maj vann den sittande vicepresidenten Juan Carlos Varela presidentvalet. En oväntadseger då Varela legat på tredje plats i flera opinionsmätningar. Varela fick 39 % av rösterna, CD:s José Domingo Arias fick 31 % och PRD:s Juan Carlos Navarro fick 28 %

I parlamentsvalet blev CD störst med 30 mandat, PRD fick 25 mandat, Panamistpartiet fick 12 mandat och tre småpartier delar på övriga 4 mandat

Juli

1 juli tillträdde Juan Carlos Varela som president

Oktober

Stängdes chefsdomaren i Högsta domstolen, Alejandro Moncada Luna, av från sitt arbete eftersom han utreddes av kongressen för misstankar om att illegalt ha tillskansat sig pengar

2015

Januari

Beslutade Högsta domstolen om en korruptionsutredning mot den förre presidenten Ricardo Martinelli. Expresidenten hävdade att han är utsatt för en politisk häxjakt av sin efterträdare och lämnar landet när det står klart att domstolen agerar för att häva den åtalsimmunitet han har i egenskap av ledamot i det centralamerikanska parlamentet, Parlacén

Februari

Efter månader av protester mot den planerade vattenkraftdammen Barro Blanco i Chiriquí stoppade regeringen bygget tillfälligt, då de berörda bolagen inte genomfört begärda miljökonsekvensanalyser. Ursprungsfolket ngöbe (guaymí) hävdar att dammen kommer att skada floden Tabasara och ödelägga stora odlingsområden

Mars

Erkände den förre chefsdomaren Alejandro Moncada Luna sig skyldig till att ha förfalskat dokument och döms till fängsligt förvar som skall avtjänas som husarrest. Han ska också återlämna två lägenheter värda sammanlagt 1,7 miljoner dollar, vilka han skaffat sedan han tillträdde som domare 2010

Juni

Spärrade demonstranter av panamerikanska landsvägen i protest mot dammbygget Barro Blanco i Chiriquí. Protesten inleddes sedan samtal som förts med FN som medlare brutit samman mellan regeringen, byggkonsortiet och Kanalbolaget

Tvingades Víctor Benavides, en domare i Högsta domstolen, att avgå på grund av misstankar om sexualbrott mot minderåriga samt för att illegalt ha tillskansat sig medel

Utfärdades en häktningsorder på den förre vicepresidenten Felipe Virzi som anklagas för korruption och penningtvätt inom ramen för utredningen mot den förra regeringen. Virzi anklagas för att ha tagit emot 10 miljoner dollar i mutor från ett företag som fått ett kontrakt för ett bevattningssystem aldrig byggdes. Flera av företagets chefer greps när de försökte lämna landet. Virzi var vicepresident 1994–1999

September

Visade en rapport att mordfrekvensen i landet minskat med drygt 21 % under årets första nio månader. I Colón, den mest våldsdrabbade staden, hade antalet mord mer än halverats. Erbjuden yrkesutbildning av kriminella gängmedlemmar ansågs ligga bakom nedgången. Mordfrekvensen minskade från 12 per 100 000 invånare januari–september 2014 till 9,3 per 100 000 under samma period 2015

Öppnade Högsta domstolen en fjärde utredning mot Martinelli, och den andra som avsåg korruption. Utredningarna gällde korruption, beordran av illegal telefonavlyssning, illegala benådningar mm Det centralamerikanska parlamentet, Parlacén slog fast att Martinelli inte har åtalsimmunitet

December

Utfärdade Högsta domstolen en häktningsorder mot den förre presidenten Ricardo Martinelli sedan han underlåtit att komma till förhör. Martinelli befann sig dock i USA sedan i januari

2016 

Januari

28 januari uppmanade chefen för det internationella antikorruptionsorganet Transparency International samtliga ledamöter i Högsta domstolen (CSJ) att avgå, i en TV-intervju i samband med ett besök i Panama. Det har stormat en längre tid kring CSJ, på grund av diverse korruptionsanklagelser och kritik mot den nya chefsdomare, José Ayú Prado, som utsågs för 2016–2017

Februari

22 februari uppgav myndigheterna att omkring 500 kubanska migranter ska flygas till Ciudad Juárez i norra Mexiko. Därifrån kan de ta sig in i USA, där de enligt särskilda regler lätt får uppehållstillstånd

Mars

19 mars föddes ett barn med mikrocefali, en utvecklingsskada som kopplas till zikaviruset, och dör efter några timmar. Det var första fallet under den pågående zikaepidemin som påträffats utanför Brasilien, där 860 fall har konstaterats

April

3 april avslöjades att den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca är i fokus för en jätteläcka med uppgifter om cirka 214 000 brevlådeföretag registrerade mellan 1977 och 2015. En lång rad politiker, kändisar och andra i nästan alla världens länder pekas ut för skattefusk. En anonym källa ska ha lämnat över 11,5 miljoner dokument till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung, som publicerar dem i samarbete med den internationella journalistgruppen ICIJ. Myndigheterna lovar att utreda Mossack Fonseca och Panamadokumenten

7 april meddelade President Varela att en internationell panel ska få i uppdrag att hjälpa till att öka insynen i Panamas finansindustri och den omfattande offshore-verksamheten. Varela sägs vara upprörd över vad han uppfattar som en orättvis utländsk ”medieattack” mot landet på grund av Panamadokumenten. Mossack Fonseca säger sig ha blivit utsatt för en hackerattack utifrån

12 april genomfördes en razzia mot advokatbyrån Mossack Fonsecas huvudkontor i Panama City utan utan incidenter, uppger åklagarmyndigheten. Mossack Fonseca stod i centrum för den internationella skandalen med de så kallade Panamadokumenten

Maj

10 maj stängdes den södra gränsen till Colombia för att hindra inflödet av kubanska migranter. Beslutet var också en följd av att grannländerna i norr, Costa Rica och Nicaragua, stängt sina gränser. De gränsövergångar som finns mellan Colombia och Panama ligger i väglöst land och kan bara nås med båt eller flyg. Dagen före gränsstängningen har regeringen gått med på att 3 800 kubaner som är strandade i Panama ska flygas till Ciudad Juárez i Mexiko

Juni

15 juni lämnade hälsominister Francisco Javier Terrientes sin post sedan ett utbrott av svininfluensa A(H1N1) krävt över 20 liv och utlöst panikköp av vaccin

26 juni gick ett kinesiskt containerfartyg från Atlantsidan till Stilla havet och blev därmed först med att passera de nybyggda slussarna. Invigningen firades med fyrverkerier och hurrande folkmassor. President Varela tackade de sammanlagt nära 30 000 personer som deltagit i det enorma byggprojektet

28 juni på en begäran av en panamansk domare utgick en häktningsorder för den förre presidenten Ricardo Martinelli som fortfarande tros befinna sig i Miami i USA

Augusti

2 augusti presenterades ett åtgärdspaket riktat mot länder som stämplar Panama som skatteparadis. Åtgärderna omfattade skatter, handel och migration och kan gälla både företag och individer. Frankrike finns bland de länder som åter satt upp landet på en lista över skatteparadis sedan Panamadokumenten blivit kända

5 augusti lämnade den amerikanske Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz och den schweiziske korruptionsexperten Mark Pieth den rådgivande panel som regeringen tillsatt för att utreda Panamadokumenten. De anklagade regeringen för att blanda sig i och försöka styra panelens arbete

10 augusti beslutade President Varela att Panama ska göra ett undantag och av humanitära skäl och släppa in omkring 800 migranter över gränsen från Colombia. Tidigare har presidenten talat om en ”migrationskris” i området. Landgränsen är stängd men många har försökt ta sig genom den oländiga terrängen in i Panama. Migranterna kommer från Haiti, Kuba och länder i Asien

22 augusti bekräftade President Varela att regeringen har nått ett avtal med ursprungsfolket ngöbe-buglé om Barro Blanco-projektet. I avtalet ingick att det honduranska företaget Genisa, som hittills drivit projektet, ska dra sig ur och att inga fler vattenkraftsprojekt ska inledas på deras territorium. Genisa betonar att företaget inte är part i uppgörelsen och varnar för kostnader som beror på förseningar som uppstått

2017

Februari 

16 februari deltog tusentals människor i en protest mot korruption, efter avslöjanden om att den brasilianska byggjätten Odebrecht betalat miljonbelopp för offentliga kontrakt i Panama. Odebrecht har inför en amerikansk domstol erkänt att man betalat 788 miljoner dollar i mutor i tolv länder. Företaget döms att betala 3,5 miljarder dollar i skadestånd

Maj

23 maj utfärdade Interpol en ny häktningsorder för den förre presidenten Ricardo Martinelli, nu på grund av anklagelser om 59 miljoner dollar i mutor som ska ha betalats av den brasilianska byggjätten Odebrecht under hans presidenttid. Martinellis två söner är också efterlysta för att ha tagit emot mutor från Odebrecht

29 maj avled den förre diktatorn Manuel Noriega i en ålder av 83 år. Noriega flyttades från fängelse till husarrest i januari inför en planerad operation för att ta bort en hjärntumör

Juni 

12 juni grep polis i den amerikanska delstaten Florida förre presidenten Ricardo Martinelli som sökt asyl i USA. Han misstänks för korruption och spioneri på politiska motståndare

12 juni tillkännagav regeringen att Panama endast erkänner ”ett Kina” och att Taiwan utgör en del av det. Därmed följde Panama Kinas linje och bröt med Taiwan för att istället upprätta diplomatiska förbindelser med Peking

2018 

Januari 

23 januari strök EU Panama och sju andra länder och territorier från en lista över skatteparadis. De överfördes till en ”grå” lista med 55 länder som har lovat att anpassa sig till EU-standard när det gäller skatte- och finanslagstiftning, dock utan specifika åtaganden. EU publicerade sin första ”svarta” lista i början av december. Nu återstår bara nio länder/territorier på den listan

Mars 

14 mars drabbades staden Colon av upplopp och plundring under en strejk i protest mot regeringens planer på en genomgripande upprustning av bostadsområden och infrastruktur i staden. Flera poliser skadades i sammandrabbningar med demonstranter, ett 50-tal personer greps och en historisk byggnad brändes ned

Juni 

11 juni utlämnades den förre presidenten Ricardo Martinelli från USA där han suttit häktad. Martinelli anklagas för korruption och illegal telefonavlyssning av 150 personer. Själv hävdar han att är utsatt för politisk förföljelse

Oktober 

2 oktober vann den förre presidenten Ricardo Martinelli primärvalet i högerpartiet Demokratisk förändring (CD). Han fick 44 % av rösterna. Martinelli är tänkt att bli partiets presidentkandidat i valet i maj 2019, trots att han sitter i häkte och åklagarna vid en förberedande förhandling yrkat på 21 års fängelse för honom

November 

20 november greps den förre presidenten Ricardo Martinellis båda efterlysta söner i USA. Amerikanska myndigheter uppger att männen stannat illegalt i landet sedan deras visum dragits tillbaka 2017

December

2 december tog president Juan Carlos Varela emot Kinas president Xi Jinping och de två undertecknar en rad samarbetsavtal som rör infrastruktur, turism och utvecklingsprojekt. Panama blir som första land i Latinamerika en partner i Kinas ambitiösa Sidenvägsprojekt

4 december undertecknade regeringen ett kontrakt med ett kinesiskt konsortium, Panamá Cuarto Puente, om att bygga en bro över Panamakanalen. Det är ett av de mest omfattande infrastrukturprojekten i landets historia, värt 1,4 miljarder dollar

2019 

Januari

27 januari Deltog flera hundratusen ungdomar när påve Franciskus avslutade ett fem dagar långt besök i samband med Världsungdomsdagarna, som katolska kyrkan anordnar vart tredje år

Maj

5 maj Segrade PRD:s kandidat Laurentino ”Nito” Cortizo i presidentvalet men segermarginalen var mindre än förväntats. Cortizo fick 33 % av rösterna. På andra plats kom Rómulo Roux från partiet Demokratisk förändring. Han fick 31 % av rösterna

I parlamentsvalet blev åter PRD största parti och fick 35 mandat, partiet CD fick 18 mandat, Panamistpartiet fick 8 mandat, Liberala republikanska nationaliströrelsen (Molirena) fick 5 mandat och oberoende kandidater fick återstående 5 mandat

Juli

1 juli Tillträdde Laurentino Cortizo posten som landets nye president

Augusti

Friades den förre presidenten Ricardo Martinelli från misstankar om korruption och illegal avlyssning och släpps ur häktet

Oktober

Genomfördes våldsamma protester utanför parlamentsbyggnaden mot föreslagna grundlagsändringar

2020

Februari

18 februari

Satte EU åter upp Panama på sin svarta lista över skatteparadis som utnyttjade sin ställning på ett ofördelaktigt sätt

Mars

24 mars

Försatte president Laurentino Cortizo hela landet i karantän med anledning av coronapandemin, Panama var ett av Centralamerikas hårdast drabbade länder

30 mars

Skärptes pandemirestriktionerna genom att kvinnor och män från den 1 april fick gå ut endast på skilda tider. Kvinnor fick vistas ute två timmar måndag, onsdag och fredag, männen tisdag, torsdag och lördag. Söndagar var de utegångsförbud för alla

Juni

11 juni

Uppgav åklagarmyndigheten att en massgrav hade påträffats i Panama City med kvarlevor efter minst 70 personer som dödades i samband med USA:s invasion 1989. Enligt officiella uppgifter dödades omkring 500 människor i samband med invasionen. Människorättsorganisationer uppger att flera tusen personer dödades

25 juni

Avskedade president Laurentino Cortizo hälsominister Luis Francisco Sucre och två andra ministrar på grund av en korruptionsskandal i anslutning till coronapandemin

Juli

2 juli

Åtalades de tidigare presidenterna Ricardo Martinelli och Juan Carlos Varela för penningtvätt

11 juli

Panamas sjukvård var nu nära en kollaps på grund av coronapandemin. Till dags dato hade 42 000 personer smittats av covid-19 och fler än 800 hade avlidit i sjukdomen

November

20 november

Ogiltigförklarade en domstol en tidigare friande dom mot den förre presidenten Ricardo Martinelli gällande illegal avlyssning och korruption och beordrade en ny rättegång. Martinelli anklagades för att under sin tid som president, 2009–2014, ha använt offentliga medel för att avlyssna över 150 politiker, journalister och fackföreningsledare

December

24 december

Anlände en grupp med 220 läkare från Kuba för att hjälpa Panama att bekämpa coronapandemin. I Panama hade nu fler än 3 600 personer avlidit i covid-19

2021

Mars

2 mars

Enligt myndigheterna gick landets ekonomi tillbaka med nära 18 % på grund av coronapandemin, prognosen låg på minus 11 %. Hittills hade 5 900 personer avlidit i covid-19. Panama var ett av de hårdast drabbade av coronapandemin i Latinamerika

Augusti

30 augusti

Godkände parlamentet legalisering av marijuana för medicinskt bruk, vilket gjorde Panama till Centralamerikas första land att tillåta marijuana för behandling av sjukdomstillstånd

December

14 december

Erkände Ricardo Alberto Martinelli, son till den förre presidenten Ricardo Martineli, sig skyldig till penningtvätt inför en domstol i New York kopplad till den omfattande korruptionsskandalen kring den brasilianska byggjätten Odebrecht. Hans bror Luis Enrique Martinelli erkände samma sak knappt två veckor tidigare. Båda hade utlämnats från Guatemala till USA. Även fadern Ricardo Martinelli var under utredning

Panama flora och fauna

Panamas regnskogar, korallrev, vackra stränder och små paradisiska öar är landets största attraktioner

För ungefär 65 miljoner år sedan fanns det en landtunga, inte olikt den som finns idag, mellan Nord- och Sydamerika. För cirka 50 miljoner år sedan separerades de båda landmassorna från varandra och förblev delade under många miljoner år. Sydamerikas geografi, flora och fauna utvecklades i en helt annan riktning än den som skedde i Nordamerika

För ungefär 3 miljoner år sedan bildades på nytt en landtunga mellan de båda landområdena som gjorde det möjligt för djur och växter att förflytta sig endera norrut eller söderut och nya arter uppstod

Panamas fauna är mycket varierande och artrik och man har registrerat 940 fågelarter, vilket är flest arter i Centralamerika. Här lever 218 olika däggdjur, 226 reptilarter och 164 olika amfibiearter. Ornitologer anser Panama vara en av världens bästa platser för fågelskådning

Även floran är mycket artrik. Den tropiska regnskogen dominerar i största delen av landet, men man hittar också andra vegetationsmiljöer som grässtäpper, bergsskogar, alpina miljöer och mangroveträsk

I Panama har över 10 000 växtarter registrerats, vilket inkluderar 1 200 olika arter av orkidéer, 678 ormbunksarter och cirka 1 500 olika träd

Cirka 25 % av landets yta är naturskyddad genom 11 nationalparker  och ett drygt tjugotal andra naturskyddade områden

Som många andra länder med regnskogar drabbas även Panama av skogsskövling

Panama geografi 

Panama är till ytan, 75 420 kvadratkilometer, något mindre än Svealand och utgörs av den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Panama har långa kuster mot Karibiska havet i norr och Stilla havet i söder. På båda landsidor finns många öar

Panama är till stora delar bergigt med lågland vid kusterna. Mot Costa Rica i väster finns enstaka vulkaner, även aktiva, på drygt 3 000 meters höjd. Ungefär mitt i landet finns en låg landkorridor mellan bergen, år 1914 öppnades här Panamakanalen mellan Karibiska havet och Stilla Havet

Nästan hälften av landytan täcks av skog men betesmarker och odlingar har trängt undan stora delar av den tropiska regnskogen. Regnskogen i gränstrakterna mot Colombia i öster, Darién, är känd för en mångfald av djur- och växtarter

Panama huvudstad: Panama City 408 000 invånare

Andra större städer i Panama:
San Miguelito 322 000 invånare, Juan Diaz 101 000 invånare, David 82 000 invånare

Panama klimat 

Klimatet i Panama är tropiskt, varmt och fuktigt, med obetydliga temperaturvariationer under året. Största delen av nederbörden faller under regnperioden från april till december

Medeltemperatur (Celsius) 

Panama City     Januari / Juli Lägsta / Högsta +18 – +33 / +21 – +34

Genomsnittlig nederbörd (mm)

Panama City       Januari / Juli 29 / 169

Panama befolkning

Den handel och transport som länge har strålat samman vid Panamanäset har resulterat i en befolkning av blandad härkomst. Majoriteten av Panamas befolkning bor längs kanalen och i området kring huvudstaden Panama City

Många invånare bor också på den västra delen av Stillahavskusten, medan den tredjedel av landet som ligger öster om kanalen är mycket glest befolkad

De flesta panamaner har blandat ursprung från främst européer och ursprungsbefolkning. Många har också blandat europeiskt och afrikanskt påbrå. En stor minoritet består av engelskspråkiga svarta. Gruppen är ättlingar till afrikanska slavar eller västindiska arbetare som rekryterades när järnvägarna byggdes på 1800-talet och när kanalen grävdes 1904–1914. Det finns också en större grupp vita, i huvudsak av spansk härkomst

Ursprungsbefolkningen uppgår till cirka 10 % av landets befolkning. Av de 60 folkgrupper som fanns då spanjorerna först kom till området på 1500-talet har bara åtta överlevt. Störst är guaymí, också kallade ngöbe eller ngäbe, eller ofta ngöbe-buglé och som egentligen omfattar en folkgrupp till, som lever i otillgängliga trakter i väster, och kuna, som bor på San Blas-öarna i Karibiska havet och på kusten innanför

Utöver ovan nämnda folkgrupper finns mindre grupper av bland annat östasiater, européer, nordamerikaner och libaneser

För mer information    panama-fakta 

Panama språk

Det officiella språket är spanska, men ungefär var sjunde invånare talar engelska som förstaspråk och många är tvåspråkiga. Några av urfolkens språk talas också

Panama religion 

Enligt författningen råder religionsfrihet i landet och den respekteras av statsmakten men den katolska tron erkänns dock som landets dominerande religion. Undervisning i katolicismen måste hållas i skolorna, men föräldrar kan begära att deras barn slipper delta

Den näst störta religionsgruppen är protestanter

Antalet muslimer har vuxit sedan slutet av 1900-talet genom invandring från främst Libanon, Indien, Pakistan och karibiska länder. Muslimerna uppskattas idag till runt 25 000. I Panama finns Centralamerikas största judiska befolkning som uppskattas till mellan 10 000 och 15 000 individer

Ursprungsfolken håller delvis fast vid sina naturreligioner. I en undersökning 2014 uppgav också en majoritet av panamanerna att de i sin egen trosutövning tillämpar inslag av både ursprungsfolkens och afrokaribiska traditioner

Panama utbildning

I Panama är läs- och skrivkunnigheten hög. Lite drygt hälften av barnen går i förskola, innan de börjar skolan vid sex års ålder. Skolplikt råder formellt till och med nionde klass. Nästan alla fullföljer det första sexåriga stadiet, men omkring 30 % slutar skolan under motsvarande högstadiet och gymnasiet

Hos ursprungsbefolkningen och på landsbygden är andelen barn som slutar i förtid betydligt högre än genomsnittet. Regeringen har i samarbete med FN infört program med kontantbidrag till familjer som ser till att barnen går i skolan

I förhållande till landets ekonomi håller utbildningen en låg nivå, förlegade studieplaner och undermåliga lokaler hör till problemen. På sikt kommer den låga kvaliteten på utbildningen med all sannolikhet att utgöra ett problem för landets ekonomiska tillväxt det kommer att saknas utbildad arbetskraft

Flickor går i genomsnitt fler år i skolan än pojkar, och av universitetsstudenterna är 60 % kvinnor. Skolåret löper från februari till december och är uppdelat i tre terminer

Majoriteten av skolorna är statliga och all utbildning upp till universitetsnivå är avgiftsfri. I städerna finns också vissa prestigefyllda privatskolor

I landet finns fem statliga universitet och ett stort antal privata, ofta små högskolor. Flera stora amerikanska universitet har filialer i landet

För mer information    panama-fakta

Panama sociala förhållanden

Inkomsten per person i Panama är förhållandevis hög jämfört med andra länder i regionen, men inkomstfördelningen är en av de mest ojämna i världen

God ekonomisk tillväxt har bidragit till minskad fattigdom under en rad år men det är ändå en stor andel av befolkningen som lever under fattigdomsgränsen. Skillnaderna är stora inom landet. Fattigdomen är mest utbredd på landsbygden där ursprungsfolken är i majoritet. Afropanamaner är också överrepresenterade bland de fattiga

Socialförsäkringssystemet omfattar sjukpenning och pension, men det täcker bara två tredjedelar av befolkningen, främst de med formella anställningar. Kapitalbrist riskerar att socialförsäkringssystemet kollapsar. Ett försök att höja pensionsåldern från 57 år för kvinnor och 62 år för män stoppades av omfattande protester år 2005

Under senare år har sjukvården byggts ut, men stora skillnader kvarstår mellan olika regioner, framför allt mellan stad och landsbygd. Några av Latinamerikas bäst utrustade sjukhus finns i Panamas storstäder, medan resurserna är bristfälliga på landsbygden. Undernäring är ett vanligt hälsoproblem hos befolkningen

I Panama finns många gatubarn och därför en omfattande barnprostitution. Många kvinnor utnyttjas i sexhandeln. Våld mot kvinnor i hemmet är ett vanligt problem och leder sällan till fällande domar

År 2008 avkriminaliserades homosexualitet men homosexuella utsätts ofta för trakasserier och diskriminering, bland annat tillåts homosexuella inte att bli militärer eller poliser. Det finns ingen lagstiftning om partnerskap eller liknande

Abort är tillåtet endast om kvinnans liv eller hälsa är i fara, om graviditeten är en följd av våldtäkt eller incest, eller om fostret är svårt skadat

För mer information    panama-fakta

Panama var spännande och intressant att besöka även om man hela tiden får vara på sin vakt eftersom rånrisken är stor. Det är lätt att ta sig runt med hjälp av lokala bussar och att kommunicera med människor då många talar engelska. Till skillnad från Costa Rica finns här flera intressanta historiska platser att besöka. Res gärna hit och besök ett land utan allt för många turister.

Min gamla hemsida        www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 220219

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik