Singapore historia mm

På denna sida finns information om Singapore historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Singapore

Här finns information om Singapore historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Under min resa till Singapore besökte jag staden och dess sevärdheter, rainer stalvik 

Singapore är ett litet och mycket modernt land. Bitvis nästan futuristiskt med all sin vackra och djärva arkitektur! Stora delar av det gamla Singapore är däremot försvunnet. Eftersom Singapore är en frihandelszon finns det mycket att köpa till konkurrenskraftiga priser för shoppingsugna! En del av besöket här är all den goda maten man kan få tag i på allt från små enkla gaturestauranger till lyxiga krogar. En resa till Singapore är ett besök i ett lite annorlunda Asien.

Läs om min resa och se fler bilder singapore-resa

Singapore historia i korthet

600-talet e Kr

Ön Singapore en av utposterna i Srivijaya-imperiet, det första av flera imperier som förenade hamnar och städer i området kring den malajiska övärlden

1300-talet, början

En javanesisk krönika berättar om ön Tamasek, ett kungadöme som grundades i slutet av 1200-talet med staden Singapura. Singapura, som betyder lejonstaden på sanskrit, blev senare också namnet på ön

1300-talet, slutet

Singapura drogs in i stridigheter mellan Siam (Thailand) och det javabaserade kejsardömet Majapahit. Staden förstördes och ön blev efter det nästan öde i fyra sekler

1700-talet, slutet

Singapore blev genom sitt strategiska läge intressant för britterna som koloniserade Indien och ökade handeln med Kina

1819

Thomas Stamford Raffles, en tjänsteman vid det brittiska Ostindiska kompaniet, fick tillstånd att upprätta en handelsstation på ön som snabbt drog till sig handelsmän från omkringliggande länder. Singapore blev snart en framgångsrik frihamn med fri invandring. Framför allt kom män från Kina, Ceylon, Indien, Indonesien och Malackahalvön för att tjäna pengar, befolkningen växte därför mycket snabbt

1826

Ostindiska kompaniet bildade den administrativa enheten the Straits Settlement av Singapore och två andra brittiska bosättningar på Malackahalvön, Penang och Malacka. När kompaniet förlorade sitt monopol på handeln med Kina cirka tio år senare minskade intresset för Singapore

1867

Blev the Straits Settlement en brittisk kronkoloni direkt underställd regeringen i London

1869  Efter att Suezkanalen öppnat ökade sjötrafiken kraftigt mellan Europa och Asien

1900

Omkring sekelskiftet var Singapore med sitt strategiska läge ett kommersiellt och finansiellt centrum för hela regionen

1929

Världsdepressionen drabbade Singapore hårt varför invandringen för första gången begränsades och kvotering av kinesiska män infördes. Kinesiska berördes dock inte av denna då deras inflyttning gynnade familjebildningen

1942 – 1945

Japan ockuperade Singapore fram till augusti

Efter andra världskrigets slut välkomnades britternas återkomst, men attityden till kolonialt styre hade förändrats

1945

Det första politiska partiet, Malajiska demokratiska unionen (MDU), bildades och kraven självständighet växte
1946

När Storbritannien bildade en malajisk federation, i vilken Penang och Malacka inkorporerades men inte Singapore, växte protesterna mot britternas agerande

1958

Hade enighet nåtts att Singapore skulle få inre självstyre. Storbritannien skulle även i fortsättningen ha ansvaret för försvars- och utrikespolitiken samt behålla rätten att upphäva författningen

1959

 I maj hölls det första valet enligt en ny författning. Folkets aktionsparti (PAP) vann 43 av de 51 platserna och bildade regering med partiledaren Lee Kuan Yew som premiärminister

Den nya regeringen ansåg att Singapore måste bli mindre beroende av handel genom att bygga upp en egen industri. Men PAP ville också utöka hemmamarknaden genom en sammanslagning av Singapore och Malaysia

1962

Röstade 75 % av singaporianerna ja i en folkomröstning för en anslutning till Malajiska federationen, vilket också skedde.
Snart uppstod problem i förhållande till den federala regeringen i Malajiska federationen och båda sidor anklagade varandra för otillbörlig inblandning i varandras angelägenheter

1964     Utbröt kravaller mellan malajer och kineser i Singapore

1965

Singapore tvingades lämna den Malajiska federationen och blev därmed en självständig stat, officiellt mot sina egna politiska ledares vilja och blev nu ett självständigt land med etniska och politiska motsättningar, utan naturtillgångar och med en liten hemmamarknad

Det regerande Folkets aktionsparti (PAP) försökte skapa en nationell identitet genom att betona Singapores särart och integrera folkgrupperna i skolor och bostadsområden. Regeringen satsade också på att locka utländska investerare till landet med förmånliga villkor. Samtidigt med Singapores omställning gick världsekonomin på högvarv, vilket bidrog till att Singapore industrialiserades i rekordfart och snart kom att framstå som ett ekonomiskt under. Landet utvecklades till ett regionalt och internationellt finanscentrum

1970-talet, slutet

Satsade regeringen framgångsrikt på att förändra ekonomin genom att attrahera mer högteknologisk och mindre arbetskraftsintensiv produktion. De ekonomiska framgångarna byggde till stor del på den politiska stabilitet som PAP:s starka ställning innebar

1981

PAP hade fram till detta år haft alla mandat i parlamentet. I ett fyllnadsval vann dock Arbetarpartiets ledare J B Jeyaretnam ett mandat

1984

I parlamentsvalet lyckades även Singapores demokratiska parti (SDP) vinna ett mandat

1988

SDP behöll sitt mandat i parlamentsvalet och blev då enda oppositionsparti eftersom Arbetarpartiets ledare Jeyaretnam dessförinnan hade dömts för mened och stängts av från politiken

1990

Avgick premiärminister Lee Kuan Yew som hade varit regeringschef sedan 1959, men stannade kvar i regeringen. Han efterträddes av Goh Chok Tong vilken förespråkade ett öppnare politiskt klimat och vissa lättnader i kontrollen över medierna kunde märkas

1991

I parlamentsvalet fick PAP sitt lägsta stöd sedan självständigheten, enbart 61 % av väljarna röstade på dem medan oppositionen fick fyra mandat

1993

Hölls allmänna val till presidentposten för första gången. Regeringens kandidat Ong Teng Cheong vann med nästan 59 % av rösterna

1997

PAP utlovade fortsatt stabilitet och ekonomisk tillväxt vilket gjorde att de stärkte sin ställning i årets val och fick alla mandat utom två
Efter valet fick regeringen ta itu med den ekonomiska kris som då drabbade Asien

1999

I presidentvalet ställde den sittande presidenten Ong Teng Cheong inte upp till omval. Av de tre kandidater som lanserades ansågs endast en ha tillräckliga meriter, Singapores tidigare USA-ambassadör S R Nathan som därmed kunde tillträda presidentposten utan att val hållits

2000

Den PAP styrda regeringen gav sken av att vilja öka öppenheten i den offentliga debatten genom att inrätta en ”Speaker’s Corner”. Intresset avtog efter hand för denna eftersom talarna måste registrera sig hos polisen innan de framträder. Dessutom måste de undvika vissa ämnen, till exempel etniska och religiösa frågor. Samtidigt fortsatte regeringen att ingripa mot oppositionsyttringar och meningsmotståndare åtalades regelmässigt för förtal

2001

Försattes Arbetarpartiets ledare Jeyaretnam i konkurs efter en rättsprocess och förbjöds därmed att sitta i parlamentet. Efter detta lämnade politiken efter 30 år som partiledare

I parlamentsvalet vann PAP 82 mandat. Arbetarpartiet och det nybildade partiet Singapores demokratiska allians (SDA) fick vardera ett mandat
Efter terrordåden mot USA den 11 september slöt Singapore upp bakom USA i kampen mot terrorismen då risken för attacker även mot Singapore ansågs vara stor

2001 – 2004

Under dessa år greps cirka 40 personer misstänkta för samröre med det sydöstasiatiska militanta islamistnätverket Jemaah Islamiah. Muslimska ledare har dock upprepat att landets muslimer är moderata

2005

Precis som år 1999 ställdes årets presidentval in då valkommittén ansåg bara en av de fyra kandidaterna uppfyllde kriterierna för presidentposten. Därmed kunde Sellapan Rama Nathan inleda en andra mandatperiod

2006

Vid parlamentsvalet i maj fick åter PAP 82 mandat. De två andra mandaten gick till Arbetarpartiet och Singapores demokratiska allians (SDA)

2009

Satt 23 personer fängslade enligt säkerhetslagar, utan åtal eller rättegång, misstänkta för samröre med islamistiska terrorister

2011

April Folkets Aktionsparti (PAP) som innehar regeringsmakten upplöste parlamentet och utlyste allmänna val till den 7 maj. De viktigaste valfrågorna var de höga bostadskostnaderna och det växande antalet utländska gästarbetare

Maj Resultatet av parlamentsvalet den 7 maj resulterade i att PAP fick cirka 60 % av rösterna, vilket gav dem 81 av 87 mandat. Arbetarpartiet fick omkring 13 % av rösterna och tilldelades därmed regeringens resterande 6 mandat. Valdeltagandet blev högt, 93 %, på grund av röstplikten

Augusti Tony Tan blev presidentvalets segrare, Han vann med sina 35 % av rösterna med knapp marginal över sina utmanare

September Den 1 september tillträdde Tony Tan som president

Oktober En av premiärminister Lee Hsien Loongs första åtgärder efter valet var att genomföra en större regeringsombildning. Gamla ministrar fick ge plats åt yngre

2012

Januari För att minska folkets missnöje med politiken sänkte regeringen ministrarnas årslöner med upp till 37 % och presidentens med 51 %. Trots lönesänkningarna är Singapores ministrar bland de bäst betalda i världen

Hösten Erkände parlamentets talman Michael Palmer en otrohetsaffär och avgick. Hans efterträdare Halimah Yacob blev den första kvinnliga talmannen i Singapores parlament. Palmers avgång ledde till fyllnadsval i hans valkrets. Arbetarpartiets kandidat segrade och oppositionspartiet ökade därmed till sju mandat

December Ägde den första illegala strejken sedan 1986 rum när bussförare rekryterade från Kina krävde högre lön

2013

Februari Skakades Singapore av de största protesterna i landets moderna historia. Nära 4 000 människor hävdade att de många gästarbetarna blivit en för stor belastning på landets resurser, och att bostadspriserna riskerade att öka och lönerna sjunka i takt med att fler gästarbetare tilläts komma till Singapore

Maj Nya protester med 3 – 6 000 deltagare ägde rum på grund av ekonomisk oro. Samtidigt krävde gästarbetarna bättre villkor

December Vid PAP:s kongress infördes en ny paragraf i partiprogrammet som gav regeringen möjlighet att bekämpa ojämlikhet., bland annat införa bostadsbidrag till familjer med låg inkomst och utvidga sjukvårdsförsäkringssystemet

2014

Februari Protester bland indiska gästarbetare efter att en indier blivit ihjälkörd av en buss i stadsdelen Little India

2015

Mars Den 23 mars avled Lee Kuan Yew, som var Singapores premiärminister mellan 1959 och 1990. Man brukar beskriva honom som nationens grundare och ledde landets utveckling från en liten hamnstad till ett av världens rikaste länder

Augusti Utlyste president Tan på inrådan av premiärminister Lee Hsien Long nyval till parlamentet den 11 september. Valet tidigarelades ett år enligt författningen på grund av missnöje över växande levnadskostnader och ökade statliga utgifter för invandring

September Parlamentsvalet den 11 september gav PAP cirka 70 % av rösterna. Arbetarpartiet (WP) fick 12.5 %. Valsystemets utformning gjorde att PAP fick 83 av de 89 mandaten medan 6 mandat gick till WP

2016

November Dömdes en singaporeansk banktjänsteman till fängelse i 18 veckor för bedrägeri kopplat till en gigantisk korruptionsskandal med centrum i Malaysia. Han var den förste att dömas i korruptionshärvan, som hade internationell spridning

2017

September När president Tony Tans mandatperiod löpte ut i september utsågs J Y Pillay till tillförordnad statschef. Det planerade presidentvalet samma månad ställdes in då endast en kandidat blev godkänd. Det var parlamentets talman Halimah Yacob, som därmed blev Singapores första kvinnliga president

2018

April Premiärminister Lee Hsien Loong bytte ut tre äldre ministrar mot yngre. Regeringsombildningen var ett steg i ett större maktskifte

2020 

Mars

Sattes en rad åtgärder in för att försöka stoppa spridningen av coronaviruset, bland annat förbjöds inresor till Singapore med undantag av singaporeanska medborgare, personer med permanenta uppehållstillstånd och vissa arbetstillstånd. Nästan hela Singapore Airlines flygplansflotta stod stilla

April

Trots vidtagna åtgärder mot coronapandemin fick man inte stopp på den varför myndigheterna stängde landets skolor och flertalet arbetsplatser. Skoleleverna fick distansundervisning i hemmen medan tiotusentals utländska gästarbetare blev utan arbete. Myndigheterna beordrade ”social distansering” och den som medvetet bröt mot detta kunde straffas med sex månaders fängelse

Nio av tio bekräftade fall av covid-19 upptäcktes i folkfyllda sovsalar för utländska gästarbetare, främst från Sydasien. För att undvika ytterligare smittspridning flyttades gästarbetare till bland annat militärförläggningar, oanvända kryssningsfartyg och tomma höghusområden

Juni

I början av månaden öppnades skolorna och flera arbetsplatser i ett försök att successivt öppna landet igen efter nedstängningen på grund av coronapandemin

Juli

10 juli hölls parlamentsval med stora restriktioner på grund av coronapandemin. Partiet PAP, storfavorit inför valet, fick 61 % av rösterna, Arbetarpartiet fick 11 %

December

Tog regeringen bort de sista restriktionerna som införts på grund av coronapandemin eftersom en samhällsspridning inte längre pågick. Gästarbetarna fick dock stanna kvar i sina sovsalar då omkring hälften av de drygt 300 000 testade haft covid-19, endast runt 4 000 singaporeanska medborgare hade testats positivt

Blev Singapore första asiatiska land att få en leverans av företaget Pfizer-BioNTechs nya vaccin mot coronaviruset

2021

Maj – Juni

Återinförde Singapore regler om social distansering på grund av nya utbrott av coronaviruset och stängde skolorna under en månad

September

Började myndigheterna lätta på de begränsningar som infördes för utländska migrantarbetare i april 2020

Singapore geografi

Singapores landyta uppgår till endast 697 kvadratkilometer, vilket motsvarar ungefär halva Ölands yta. Landet har en strategisk placering mellan Malackasundet i väster och Sydkinesiska Havet i öster där den kortaste sjövägen mellan Indien och Kina går

Singapore består av en huvudö med samma namn som både landet och dess huvudstad samt 64 småöar har. Huvudön utgörs nästan helt av huvudstaden och är förenad med sitt grannland Malaysia via två broar över det smala Johoresundet

Ursprungligen var huvudön täckt av tropisk regnskog och kantad av mangroveträsk. Skogen har dock avverkats i takt med att befolkningen ökat. För att få plats med nya industrier och bostäder har man utvidgat öarnas yta på konstgjord väg. Sedan 1960 har landets areal ökat med mer än en femtedel

Singapore huvudstad: Singapore 3 548 000 invånare

För mer information   singapore-fakta

Singapore klimat

Singapores läge vid havet och närheten till ekvatorn gör att det är alltid är hett och fuktigt. Temperaturen håller sig jämn och det regnar året om, dock är nederbörden rikligast mellan november och januari. Trots det rikliga regnandet måste Singapore importera en stor del av sitt dricksvatten från Malaysia

Medeltemperatur i januari: dag / natt +30 C / + 25 C
Medeltemperatur i juli: dag / natt + 31 C / +26 C

Antal regndagar i januari: 0
Antal regndagar i juli: 0

Singapore befolkning

När britterna började bygga en handelsstation på Singapore år 1819 var ön knappt bebodd. Efter hand lockade hamnen till sig invandrare från framför allt Kina, Indien, Sumatra och Malackahalvön. Sedan dess är Singapores befolkning indelad i tre större folkgrupper, kineser, malajer och indier

Kineser är flest till antalet, tre av fyra singaporianer har kinesiskt ursprung. De dominerar både det politiska livet och en stor del av affärslivet. Näst största folkgruppen är malajer som utgör lite drygt 13 % av befolkningen. De kommer i första hand från Malaysia men även från den indonesiska övärlden. Indierna är den tredje största folkgruppen och uppgår till omkring 9 % av befolkningen. Indier benämns personer med ursprung i Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka eller Myanmar. De flesta singaporianska indier är tamiler

Under kolonialtiden levde de olika folkgrupperna åtskilda. Efter självständigheten 1965 har regeringen försökt skapa en gemensam nationell identitet. Den bygger på det som regeringen kallar asiatiska värden och ska stå i kontrast mot den västerländska individualismen. Dock uppmuntras ett multietniskt samhälle där folkgrupperna ska behålla sina egna språk, traditioner och religioner. Det finns dock en del spänningar mellan folkgrupperna. Malajer och indier har i genomsnitt lägre levnadsstandard än kineserna och mindre inflytande i samhället

Drygt en tredjedel av de som bor i Singapore har varken medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. I första hand rör det sig om lågutbildade invandrare som arbetar i tillverkningsindustrin, byggbranschen eller servicesektorn. De kan bo och arbeta lagligt i landet i åratal, men saknar ofta arbetsrättsligt skydd och sociala förmåner

Folkgrupper: Kineser 74.3 %, Malajer 13.4 %, Indier 9.0 %, Övriga 3.2 %

För mer information   singapore-fakta

Singapore språk

Singapore har fyra officiella språk, engelska, kinesiska, malajiska och tamil. Malajiska har en särställning i författningen där det utnämns till det nationella språket. Det är dock bara engelska som talas av alla folkgrupper. Engelska används i domstolarna, förvaltningen, affärslivet, industrin och som undervisningsspråk i skolorna. Regeringen uppmuntrar invånarna att både lära sig engelska och behålla sitt modersmål

Singapore socialt

Medellivslängden i Singapore är hög, högre än i Sverige till och med! Spädbarnsdödligheten är bland de lägsta i världen. Landets sjukvård hör till den bästa i Sydostasien och är statligt subventionerad. Den privata sjukvården är väl utbyggd, särskilt inom primärvården

I Singapore finns inget allmänt pensionssystem eller allmän pensions-, sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Anställda och arbetsgivare betalar istället in pengar till en central omsorgsfond, Central Provident Fund (CPF). Anställda betalar, beroende på sin ålder, in 5,5–14 % av sin lön till fonden och deras arbetsgivare betalar in 5–18,5 %. Var och en har två eller tre konton i fonden, som kan användas från och med att man har gått i pension. År 2011 infördes en möjlighet för låginkomsttagare från 40 år och uppåt att få subventionerade mediciner för 15 olika sjukdomar, som astma, diabetes och depression

Män och kvinnor är jämställda inför lagen, men i praktiken är det en bra bit kvar till jämställdhet. Kvinnor har i genomsnitt lägre löner än männen och de är betydligt sämre representerade i politiken

Lagen förbjuder sexuella handlingar mellan män

Singapore religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen verkar för harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet

De flesta kineser är anhängare av traditionell kinesisk religion som kombinerar delar av buddism, taoism och konfucianism, men som också kommer till uttryck i dyrkan av förfäder och andar. Ett mindre antal kineser och invandrare från Sri Lanka är buddister i mer traditionell mening. Bland kineserna finns också en betydande grupp kristna

Också indierna är uppdelade på flera religioner, hinduer, muslimer, sikher eller kristna.
Majoriteten av malajerna är muslimer, Regeringen är orolig över att fundamentalistiska strömningar i omvärlden ska sprida sig till Singapore och påverka politiken

Även kristen mission har oroat statsmakten som slår ned på allt som anses kunna störa harmonin mellan folkgrupperna. Det kristna samfundet Jehovas vittnen är förbjudet på grund av anhängarnas vägran att göra militärtjänst

Religion:
Buddism 33.9 %, Kristna 18.8 %, Islam 14.0 %, Taoism och Konfucianism 10.0 %, Hinduism 5.0 %, övriga religioner 0.6 %, ingen religion 18.5 %

För mer information   singapore-fakta

Singapore utbildning

Drygt 20 % av statens utgifter går till utbildning, med den uttalade målsättningen att stärka landets konkurrenskraft. Eleverna kompetensindelas tidigt och undervisningen är i stor utsträckning anpassad efter näringslivets behov. De allra flesta går både grundskola och gymnasium

Undervisningen sker på engelska, men alla läser även ett modersmål tillhörande de officiella språken, malajiska, tamil eller kinesiska

Sexårig skolplikt gäller sedan 2003 och barnen börjar skolan vid sex års ålder. Dessutom går de flesta barnen även minst ett par år i förskola. Redan efter fyra år i grundskolan grupperas barnen efter studieresultaten. Vid slutet av sjätte klass genomgår alla barn ett prov som avgör vilket program de ska följa i fyra eller fem år på högstadiet

Gymnasieskolans två- eller treåriga kurser förbereder sedan eleverna för vidare studier eller yrkesliv. Nio av tio elever fullföljer gymnasiestudierna

I Singapore finns sex universitet, varav två stora och fyra mindre med sammanlagt omkring 65 000 studenter. Störst och äldst är Nationella universitetet i Singapore (NUS) som har ett omfattande samarbete med högskolor i utlandet. Dessutom finns åtta högskolor i landet

Singapore turism

För Singapore är turismen en betydelsefull inkomstkälla. Många människor som passerar den stora flygplatsen Changi på väg till andra länder väljer att stanna några dagar i landet. De flesta besökarna kommer från andra sydöstasiatiska länder samt Kina, Japan, Indien och Australien.

Singapore har marknadsförts som ”Asien för nybörjare”, eftersom den kombinerar asiatisk kultur och modernt stadsliv. Många kommer hit för att shoppa, även om det relativt sett har blivit dyrare för turister. Numera satsar landet på att saluföra sig som kulturstad med musik- och teaterföreställningar. Även stora internationella konferenser och mässor drar besökare till Singapore som sedan 1980-talet anses vara Asiens bästa konferenscentrum.

Besöket i Singapore var en trevlig och positiv upplevelse. Det är ett modernt land med goda kommunikationer och befolkningen är både trevlig och hjälp- sam. Överallt finns god mat att få tag på, men även ”specialiteter” som ”Frogporridge”. Singapore är ett bra land att ”träna sig på” för mera krävande resor i Asien.

För mer information   singapore-fakta

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad 240124

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik