bangladesh-fakta

Bangladesh landsfakta

Bangladesh, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Gana Prajatantri Bangladesh
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Dhaka / 22 478 000, inkl. förstäder

Yta (totalt): 148 460 km2
Andel av landytan som är åkermark:  59.0 %
Landyta med skog: 11.1 %

Kustlinje: 580 km
Högsta punkt: Mowdok Taung ( 1 060 möh)
Lägsta punkt: Indiska Oceanen ( 0 möh)
Viktigaste floder: Jamuna (Brahmaputra), Padma (Ganges), Meghna
Större sjöar: Karnafuli Reservoir

Invånare, totalt: 165 651 000 (2022)
Procentuell andel invånare i städerna: 39.7 % (G = 2022)
Invånare/km2 (landyta): 1 304 (G = 2020)
Befolkningstillväxt: 0.93 %

Andra större städer Bangladesh:
Chittagong 5 253 000 invånare, Khulna 959 000 invånare, Rajshahi 942 000 invånare

Folkgrupper:
Bengaler 98.0 %, Biharer 1.0 %, Övriga 1.0 %

Religion:
Muslimer 88.4 %, Hinduer och övriga 11.6 %

Språk:
Bangla (Bengali) är landets officiella språk, urdu, engelska och tibetoburmanska språk

Spädbarnsdödlighet: 18 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 72.5 / 77

Befolkning under fattigdomsgräns: 24.3 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 12.8 %
Andel av befolkning som är undernärd: 9.7 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 77.8 / 72
Barn som börjar grundskolan: 90.5 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 30 (Sverige 12)

Självständighet: 16 december, 1971 (från Väst Pakistan)
Nationaldagar: 26 mars, 16 december (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 2 503 (G = 2021)
Valuta: Taka (BDT)
Största handelspartner (export): USA, Tyskland, Storbritannien

Elkonsumtion per person: 330 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 97.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 0.51 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 1.3 % (G = 2020)

Antal utländska  besökare: 323 000 (2019)

Mobiltelefoner, abonnemang: 176 300 000 (2020)
Internetanvändare: 41 173 000 (2020) (25 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 2 460 km
Vägnät (större vägar): 369 105 km

Angivna värden är beräknade

Källor

CIA World Factbook 2022/05

(G) Globalis Online

Bangladesh flagga flagga-bangladesh

Den gröna bottenfärgen i flaggan symboliserar landets jordbruk och är också en symbol för islam. Flaggans röda cirkel symboliserar blodsutgjutelsen under frihetskampen.

Cirkeln i flaggan är placerad något till vänster om mittlinjen för att den skall framträda ordentligt när flaggan hissas.

Bangladesh riksvapen

vapen-bangladesh

I riksvapnet syns en stiliserad näckros, juteblad och risplantor som alla representerar några av landets viktigaste produkter.

Vattensymbolen syftar på de två stora floderna i landet; Jamuna (Brahmaputra) och Padma (Ganges).

Riksvapnets fyra stjärnor syftar på revolutionens politiska mål.

Bangladesh natinonalhymn

Bangladesh karta

bangladesh-karta_a

För mer information om Bangladesh och min resa:     bangladesh     Ind/Ban/Nep-Natur

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se/ rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email