bangladesh-fakta

Bangladesh landsfakta

Bangladesh, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Gana Prajatantri Bangladesh
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Dhaka / 21 741 000, inkl. förstäder

Yta (totalt): 143 998 km2
Andel av landytan som är åkermark:  59.0 %
Landyta med skog: 11.1 %

Kustlinje: 580 km
Lägsta punkt: Indiska Oceanen ( 0 möh)
Högsta punkt: Keokradang (1 231 möh)
Viktigaste floder: Jamuna (Brahmaputra), Padma (Ganges), Meghna
Större sjöar: Karnafuli Reservoir

Invånare, totalt: 164 099 000 (2021)
Procentuell andel invånare i städerna: 38.9 %
Invånare/km2 (landyta): 1 265 (2017)
Befolkningstillväxt: 0.95 %

Andra större städer Bangladesh:
Chittagong 5 133 000 invånare, Khulna 949 000 invånare, Rajshahi 924 000 invånare

Spädbarnsdödlighet: 31
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 72.3 / 76.7

Folkgrupper:
Bengaler 98.0 %, Biharer 1.0 %, Övriga 1.0 %

Religion:
Muslimer 89.1 %, Hinduer 10.0 %, Övriga 0.9 %

Språk:
Bangla (Bengali) är landets officiella språk, urdu, engelska och tibetoburmanska språk

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 76.7 / 71.2
Barn som börjar grundskolan: 90.5 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 30 (Sverige 12)

Självständighet: 16 december, 1971 (från Väst Pakistan)
Nationaldagar: 26 mars, 16 december (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 1 856 (2019)
Valuta: Taka (BDT)
Största handelspartner (export): Tyskland, USA, Storbritannien
Antal utländska  besökare: 323 000 (2019)

Befolkning under fattigdomsgräns: 24.3 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 12.8 %
Andel av befolkning som är undernärd: 15 %

Elkonsumtion per person: 311 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 97.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 0.50 (Sverige 4.40)

Militära utgifter i % av BNP: 1.3 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 163 560 000 (2019)
Internetanvändare: 23 918 000 (15.0 % av befolkningen) (2018)

Järnvägsnät: 2 460 km
Vägnät (större vägar): 369 105 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2021/05

Bangladesh flagga flagga-bangladesh

Den gröna bottenfärgen i flaggan symboliserar landets jordbruk och är också en symbol för islam. Flaggans röda cirkel symboliserar blodsutgjutelsen under frihetskampen.

Cirkeln i flaggan är placerad något till vänster om mittlinjen för att den skall framträda ordentligt när flaggan hissas.

Bangladesh riksvapen

vapen-bangladesh

I riksvapnet syns en stiliserad näckros, juteblad och risplantor som alla representerar några av landets viktigaste produkter.

Vattensymbolen syftar på de två stora floderna i landet; Jamuna (Brahmaputra) och Padma (Ganges).

Riksvapnets fyra stjärnor syftar på revolutionens politiska mål.

Bangladesh natinonalhymn

Bangladesh karta

bangladesh-karta_a

För mer information om Bangladesh och min resa:     bangladesh     Ind/Ban/Nep-Natur

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se/ rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email