Storbritannien fakta

På denna sida finns fakta om Storbritannien som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Statsskick:  Monarki, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: London / 7 557 000

Yta (totalt): 243 610 km2
Andel av landytan som är åkermark: 25.1 % (2018)
Landyta med skog: 11.9 % (2018)

Kustlinje: 12 429 km
Lägsta punkt: The Fens (-4 muh)
Högsta punkt: Ben Nevis (1 345 möh)
Största floder: Severn, Themsen
Större sjöar: Lough Neagh, Loch Lomond

Andra större städer i Storbritannien:
Birmingham 984 000 invånare, Liverpool 864 000 invånare, Nottingham 730 000 invånare

Invånare, totalt: 68 139 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 278 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 84.6 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.49 %

Folkgrupper:
Vita 87.2 %, svarta/afrikaner/ karibiska/svarta britter 3.0 %, asiater/brittiska asiater, indier och pakistanier 4,2 %, blandad härkomst 2.0 %, övriga 3.7 %

Religion:
Protestanter och Katoliker 59.5 %, Islam 4.4 %, Hinduer 1.3 %, övriga religioner 2.0  %, ospecificerade religioner 7.2 %, ateister 25.7 %

Språk:
Engelska, Walesiska, Gaeliska, Skotska m fl

Spädbarnsdödlighet: 4 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 80.0 / 84.2

Befolkning under fattigdomsgräns: 18.6 % (2017)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 13.2 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.5 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 15 (Sverige 12)

Självständighet: 12 april, 1927 bildades dagens Storbritannien
Nationaldag: Har inga nationaldagar
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 46 510 (2021)
Valuta: Brittiskt pund (GBP)
Största handelspartner (export): USA, Tyskland, Nederländerna

Antal utländska besökare: 30 740 000 (2022)

Elkonsumtion per person: 5 130  kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 37.8 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 15,2 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 25.2 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 5.2 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.2 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 80 000 000 (2021)
Internetanvändare: 64 990 000 (97.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 16 390 km (2020)
Vägnät (större vägar): 394 428 km (2009)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Flaggor (Regionala)

Flagga Yttre Hebriderna

På de yttre Hebriderna förekommer flera olika regionala flaggor.

Denna flagga kan man se hissad i huvudstaden Stornoway på ön Lewis. I flaggans gula fält ses tre svarta handelsskepp, två placerade ovanför det blåvita vågbandet och ett nedanför detta.

Flagga Orkneyöarna

Flaggans smeknamn är ”St. Magnus Kors”. Den gula och röda färgen i flaggan är hämtad från Norges och Skottlands kungliga vapen för att visa det kulturella arvet. Även Orkney, liksom Shetland, har varit en del av Norge och Skottland i vardera 500 år. Flaggans layout har inspirerats av layouten på Shetlands flaggas.

Magnus var Jarl över Orkney från omkring år 1080 fram till 1115 då han mördades av Hakon Pålsson. Magnus helgonförklarades år 1135.

Flagga Shetlandsöarna


Grundtanken bakom Shetlands flagga är att spegla det faktum att öarna varit en del av Norge och Skottland i vardera 500 år. Den blå och vita färgen är Skottlands nationalfärger och korset är taget från de Skandinaviska ländernas flaggor.

Flaggan är ännu inte officiellt godkänd av Storbritannien, eller av lokala myndigheter men används ändå i många sammanhang, bland annat i alla trycksaker som ges ut av Shetlands Turistbyrå

Flagga Skottland

Den första juli 1999 återfick Skottland rätten, efter nästan 300 år av Brittiskt styre, till självstyre. Det skotska parlamentet invigdes denna dag i Edinburgh. Överallt i staden kunde man se den skotska flaggan hissad.

I flaggan syns St. Andrews korset, som är en av världens äldsta flaggsymboler och dateras tillbaka till 1100-talet. Den blå och vita färgen är Skottlands nationalfärger.

Kartor

Karta Yttre Hebriderna

Karta Orkneyöarna

Karta Shetlandsöarna

Karta Skottland

Läs om min resa     Skottland, Orkney, Shetlandsöarna och Yttre Hebriderna

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik