Malta historia mm

På denna sida finns information om Malta historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Malta

Här finns information om Malta historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Malta var, bland annat Valetta, Marsaxlokk, Dingli, Gozo, Mdina, Rabat, Hagar qim, rainer stalvik

Malta, Europa, det lilla öriket i Medelhavet, är kanske inte den bästa platsen för den som tycker om att ligga och sola på sandsträckta badstränder eftersom kusten ofta är klippig. Till Malta Några platser kommer de resenärer som i första hand söker avkopplande miljöer eller vill uppleva historiens vingslag. Platser med historisk anknytning finns det gott om i detta lilla land.

Den främsta anledningen till att jag besökte Malta var just för att komma till platser där de tappra Johanniterriddarna tillsammans med malteserna försvarade ön mot turkarnas attacker år 1565. Om utgången av detta hemska övergrepp blivit en annan hade Europas historia förmodligen sett helt annorlunda ut. Malta har på grund av sitt strategiska läge mitt i Medelhavet ofta utsatts för angrepp och invasioner.

Det är lätt att komma runt på Malta, eller till grannöarna Gozo och Comino, med hjälp av de charmiga lokala bussarna och färjor. Därför blir det lätt att under en vecka täcka in en stor del av landets sevärdheter utan att stressa.

Jag tyckte om Malta för de fina och intressanta miljöerna i städer och byar runt om på ön, besöken vid de historiska platserna och lugnet i huvudstaden Valletta. Människorna var vänliga och hjälpsamma och maten god. Besök gärna Malta tidigt på våren när ön grönskar, då är den som vackrast, få turister kommit hit och värmen uthärdlig.

Läs om min resa och se fler bilder malta-resa

Malta historia i korthet

Malta historia, äldre

Den allra äldsta delen av Maltas historia kan man bara spekulera i eftersom ingenting finns nedtecknat om denna.

För många årtusenden sedan var vattennivån i Medelhavet mycket lägre än den är idag. Då fanns det en landförbindelse med Sicilien. På denna invandrade djur från Sicilien och södra Europa. Benfossilerna i Ghar Dalam-grottan, nära Marsaxlokk, visar att det under en period levde minielefanter, flodhästar och björnar på ön. När vattennivån i Medelhavet började stiga skar det av landförbindelsen till Sicilien och klimatet förändrades, vilket innebar att levnadsvillkoren för de stora djuren ändrades och till sist dog de ut. Till slut hade vattnet stigit så mycket i Medelhavet att bara de högst belägna partierna stack upp ur detta och därmed var ögruppen Malta bildad.

Tempelbyggarna

Omkring 4 500 före Kristus tror man att de första människorna bosatte sig på Malta, som vid denna tidpunkt var bördigt, klätt med skog och rikt på vatten. De första bosättarna, som man antar kom från Sicilien, livnärde sig på jordbruk och fiske samt begränsad handel med de människor som stannat kvar på Sicilien. De keramikrester man funnit efter de första maltesiska bosättarna liknar dem man man funnit på Sicilien.

De första bosättarna utvecklade även en primitiv kultur, som man fortfarande kan se spår av runt om på Malta i form av stora och imponerande megalittempel. Deras religion grundade sig på fruktbarhet och död.

Megalittemplen är de maltesiska öarnas äldsta monument och uppförda mellan 3 600 och 2 500 före Kristus. De är därmed de äldsta fristående byggnadsverken i världen. Redan cirka 1 000 år innan egyptierna byggde Cheops-pyramiden hanterade de människor som levde på Malta stenar vägande upp till 50 ton, som de använde när de byggde sina tempel. De stora stenblocken transporterades kilometervis, trots att hjulet ännu inte var uppfunnet.

Några av de bäst bevarade megalittemplen är Tarxien, Hag’ar Qim och Mnajdra på Malta samt Ggantija på Gozo.

De så kallade Tempelbyggarna var ett stenåldersfolk, men hade utvecklat en förhållandevis hög kultur. Ingen kan förklara varför denna dog ut och det finns inga samband med de människor som invandrade till Malta omkring 2 000 före Kristus.

Bronsåldern

De människor som kom invandrande på 2 000-talet före Kristus bosatte i trakterna runt de gamla templen, som de utnyttjade för sina egna syften. Deras religion skiljer sig från Tempelbyggarnas men de kunde ändå använda templen, som blev gravplatser. Dessa människor kallas för Kyrkogårdsfolket och hade nått längre i sin utveckling än stenåldersfolket. Man använde, till exempel, metallföremål.

Fenicier och Greker

Maltas dokumenterade historia anses ta sin början omkring år 800 före Kristus när greker landstiger på öarna, utan att bosätta sig. Man bedriver dock handel med de människor som bebor öarna.

Från omkring 800 till 218 före Kristus koloniserades Malta av fenicier och under de sista 250 åren av denna period koloniseras öarna av invånarna i den feniciska kolonin Karthago. Arvet från dessa kolonisatörer lever kvar i form av de ögon som målas på maltesiska båtar än idag. Under det första puniska kriget, 264 – 241 före Kristus, kan Malta ha utgjort en örlogsbas för de karthagiska krigsfartygen.

Under det andra puniska kriget, 218 – 201 före Kristus, tog romarna kontroll över Malta. Den romerske kejsare som slutligen besegrade fenicierna var Tiberius Sempronius och därmed blev Malta en del av den romerska provinsen Sicilien.

Romarna

Efter att ha besegrat karthagerna i det tredje puniska kriget, 149 – 146 före Kristus, började romarna att bygga ut huvudstaden, som fenicierna byggt. Efter en period av romerskt styre fick malteserna rätt till ett visst självstyre och tillstånd att ha en egen senat. De fick dock betala höga skatter till romarna. De fick även rätt att sköta sina egna affärer och att sända en ambassadör till Rom.

Malta verkade ha blomstrat under romarna och deras största stad Melita utvecklades starkt. Utgrävningar visar att stadens invånare levde ett behagligt liv. De livnärde sig på att odla oliver, vete och vindruvor samt tillverka honung.

År 60 efter Kristus led apostlarna Paulus och Lukas skeppsbrott på Malta på sin väg till Rom, där Paulus skulle ställas inför rätta för sin kristna tro. Innan de for vidare levde de i ett par grottor i närheten av städerna Rabat och Mdina. Paulus predikar Jesu evangelium och omvände befolkningen till kristen tro. Därmed blev Malta en av de tidigaste kristna nationerna. Även den romerske ståthållaren Publius omvänds till den kristna tron och han blev senare Maltas förste biskop.

När romarriket delades år 395 efter Kristus kom Malta under Konstantinopels influens där det stannade fram till år 870. Lite är dock känt från denna period i landets historia.

Araber

Araberna invaderade Sicilien år 827 och erövrade ön slutgiltigt år 878. Två år senare intog de Malta. De ansåg huvudstaden Mdina allt för utspridd och för svår att försvara varför de byggde en hög mur runt staden. Med araberna infördes islam på ön, dock på ett förhållandevis demokratiskt vis. Ingen tvingades att konvertera till islam, men restrektioner infördes för dem som fortsatte att utöva sin kristna tro. De kristna fick inte rösta, inte bära vapen och var tvungna att bära ett märke som visade att de var kristna.

Under den arabiska perioden utvecklades Malta. Ny grödor, som bomull började odlas och öarna blev en viktig handelsplats i Medelhavet.

År 1090 besegras araberna av normanderna och därmed var den arabiska ockupationen av öarna över.

Normanderna

Den normandiske greven Roger av Normandie hade fått en kunglig förläning i södra Italien. Sicilien, som ingick i hans furstendöme, var svårt att försvara och därför bestämde han sig för att ta Malta från araberna, vilket inte stötte på några större svårigheter.

Roger av Normandie ansåg att enklaste sättet att styra Malta var att, i stort sett, låta det vara ifred. Han fastställde att kristendomen åter skulle vara öns religion och att alla kristna slavar skulle friges.

Under närmare 400 år efter normandernas maktövertag var det förhållandevis lugnt på Malta och ön styrdes av ättlingar till normander, fransmän och spanjorer.

Under 1400-talet fick Malta åter ett begränsat självstyre.

Genom giftermålet mellan Ferdinand II av Aragonien och Isabella av Kastilien år 1497 enades Spanien och under deras sonson Karl V blev Malta en del av det spanska riket.

Den spanske kungen Alfonso såg till att Malta slapp adelsmännens överhöghet, dock mot en hög avgift, och utfärdade ett dekret som sade att Malta för all framtid skulle slippa utländskt inflytande, vilket i praktiken innebar att öarna skulle lyda under den spanska kronan.

Ett av Karl V:s största hot kom från den bysantinske härskaren Soliman den Store, som hade drivit bort Johanniterriddarna från Rhodos.

Johanniterorden, även kallad Malteserorden (The Knights of St John)

Johanniterorden bildades någon gång på 1 000-talet efter Kristus i Jerusalem av en grupp italienska sjömän som fått tillstånd att inrätta ett härbärge för pilgrimer som blivit sjuka under vandringen till den heliga staden. År 1153 fick orden påvens välsignelse. Efter trettio års verksamhet i Jerusalem fördrevs den från staden och sökte tillflykt på olika öar i Medelhavet. Först bodde man på Cypern och därefter under ett par hundra år på Rhodos, varifrån de fördrevs av turkarna under åren 1522 – 1523.

Johanniterriddarna avlade löften till sin orden om lydnad, kyskhet och fattigdom.

Riddarna anländer till Malta

När riddarna bad kung Karl V om ett nytt hem efter Rhodos blev de erbjudna Malta, och regeringsmakten över Tripoli med förhoppning om att de skulle lyckas hålla den turkiska flottan kvar i Medelhavets östra del. På Rhodos hade riddarna utvecklats till en perfekt fungerande sjöstridskraft vilket hindrade turkarna att fritt röra sig i Medelhavets centrala delar, något som irriterade turkarna.

Stormästaren Philippe Villiers de L´Isle Adam och hans 4 000 riddare var inte speciellt begeistrade över att blivit erbjudna de maltesiska öarna, som han ansåg vara ofruktbara, ensliga, lida brist på vatten och vara dåligt försvarade. De cirka 12 000 maltesiska invånarna var missnöjda med riddarnas placering eftersom de inte tillfrågats i ärendet, liksom den maltesiska aristokratin som höll sig på sin kant.

Riddarna accepterade motvilligt att bosätta sig på Malta, och hoppades länge att de en dag skulle få återvända till Rhodos.

År 1530 utsåg de fiskebyn Bigu vid Grand Harbours södra del som ny boplats och började omgående att bygga upp en stor fästning som skydd.

När riddarnas kapital krympte och de upptäckte att de inte fick något stöd från de europeiska stormakterna för att hålla turkarna på plats började de från sitt nya högkvarter på Malta att attackera och plundra turkiska handelsskepp. De blev i stort sett sjörövare.

Turkarna, som framgångsrikt drivit krig i Europa och erövrat i stort sett hela den östra delen, tröttnade på Johanniternas ständiga attacker på deras skepp och bestämde sig 1565 därför för att, en gång för alla, kväsa dem genom att invadera Malta och krossa riddarna.

Den stora segern

Riddarnas stormästare, Jean Parisot de la Valette fick reda på turkarnas planer i förtid. Han vädjade då till olika europeiska stater om hjälp, men förgäves. Omedelbart började ytterligare förstärkningsarbeten på riddarnas försvarsanläggningar och förberedelser för att klara en lång belägring.

När så turkarna angrep Malta försvarades öarna av endast 9 000 man, riddare och malteser, mot turkarnas arme på 30 000 soldater, varav 4 000 tillhörde de beryktade janitsjarerna, en specialtränad kommandostyrka med enda uppgiften – att döda. Oddsen var minst sagt mycket låga för Maltas försvarare!

Turkarnas första skepp siktades av vaktmännen på fort S:t Elmo fredagen den 18 maj och den första sammandrabbningen med dem ägde rum den 21 maj. Därefter följde en fruktansvärd hård attack mot fort S:t Elmo, som turkarna trodde att de skulle inta på några få dagar. Försvararna av S:t Elmo höll emellertid ut ända till den 23 juni då turkarna intog fästningen och dödade samtliga av de sista överlevande. De 1 500 försvararna av S:t Elmo tog cirka 8 000 turkar med sig in i döden.

Därefter riktades attackerna mot de andra forten, Fort S:t  Angelo i Birgu och och S:t Mikael i Senglea.

Maltas försvarare utkämpade ett av historiens värsta slag och lyckades trots sin underlägsenhet besegra den, åtminstone till synes, övermäktiga turkiska angriparen.

Efter många om och men fick riddarna äntligen understöd av den velige sicilianske vicekungen den 7 september och därmed var den 112 dagar långa belägringen av Malta över. Riddarna och de tappra malteserna hade förlorat 7 000 personer i striderna, turkarna förlorade 20 000 personer.

Till den som vill läsa om detta fruktansvärda slag vill jag rekommendera boken ”Riddarna på Malta” av Ernle Bradford.

Den 28 mars, 1566 grundade greven Jean de la Valette Maltas nuvarande huvudstad – Valletta, som blivit uppkallad efter den tappre stormästaren. Han som så framgångsrikt försvarat Malta mot turkarna. Byggandet av Valletta kostade enorma pengar, men nu hjälpte samtliga Europas kungahus riddarna med gåvor, pengar och hjälp.

Napoleon på Malta

Efter den franska revolutionen, 1789 – 99, insåg kejsar Napoleon, som många andra gjort före honom, att den som vill behärska Medelhavet måste besätta Malta, vilket han också gjorde i juni 1798.

Napoleon körde iväg Johanniterordens stormästare och hans riddare från öarna. Han konfiskerade också alla öns tillgångar och smälte ner silvret, som togs i beslag. Därefter fortsatte han att ändra statsapparaten, grundade femton nya samhällen och bestämde att vart och ett av dessa skulle ha en folkskola samt stängde alla kyrkor. För att ha kontroll över Malta upprättades en garnison på 4 000 franska soldater. Efter bara sex dagar på Malta lämnade Napoleon öarna och gav sig iväg på sitt egyptiska fälttåg.

Efter hand tröttnade malteserna på fransmännens förändringar av det maltesiska samhället. Den 2 september, 1798 försökte franska soldater plundra en av Mdinas kyrkor vilket fick malteserna att resa sig mot dem. De dödade alla i garnisonen och tvingade fransmännen tillbaka till Valletta.

Malta blir engelsk kronkoloni

År 1800 hade fransmännen fått nog av det maltesiska motståndet och fick hjälp av britterna att slutligen göra sig av med dem. Malteserna hade hoppats på att bli erkända som eget rike men insåg vilka resurser som krävdes för att försvara ön, vilket de inte hade. År 1814 blir öarna en brittisk kronkoloni. Maltas förste guvernör hette Thomas Maitland. Strävan efter självständighet pågick under hela perioden som brittisk koloni.

Malta historia, modern

1921

Fick Malta begränsat självstyre, snart efter beslutet uppstod oenighet mellan britterna och den lokala regeringen om hur den lokala regeringen skötte ögruppens finanser och i frågan om vilket språk som skulle vara officiellt

1930 Tog britterna tillbaka sitt löfte om ökat självstyre

1932

Självstyret återinfördes. Engelska och maltesiska fick status som officiella språk istället för italienska

1934

Tog åter britterna tillbaka sitt löfte om självstyre. Hotet om ett Andra Världskrig bromsade de värsta protesterna

1940-talet

När Andra Världskriget bröt ut visade det sig åter hur strategiskt viktigt Maltas läge var. Därmed utsatte tyskarna öarna och befolkningen för ett fruktansvärt bombande. Malta utsattes för 282 bombattacker och det fälldes mer än 16 000 ton bomber över öarna, mer än vad som fälldes över London under hela kriget. Maltas befolkning drabbades därmed ännu en gång av ohyggliga övergrepp från andra nationer. För sitt hjältemod under Andra Världskriget tilldelade britterna Maltas befolkning S:t Georgs-korset, som finns avbildat i landets flagga

1947 Det begränsade självstyret utvidgades

1955

Dom Mintoff, som ledde Arbetarpartiet valdes till premiärminister. Hans regering ville att Malta skulle gå samman med Storbritannien

1956

Vid folkomröstningen sade 75 % av malteserna ja till förslaget om samgående med Storbritannien. Ögruppens andra stora parti, Nationalistpartiet, bojkottade dock omröstningen

1958

Övergavs planerna på en integrering med Storbritannien och snart förespråkade både Arbetarpartiet såväl som Nationalistpartiet självständighet

1962

Nationalistpartiet kom till makten med stöd från Maltas inflytelserika katolska kyrka och Giorgio Borg Olivier valdes till premiärminister. Omgående inleddes förhandlingar om total självständighet

1964

Blev Malta en självständig stat inom det Brittiska Samväldet med den brittiska monarken som statsöverhuvud. Avtal ingicks om brittiskt finansiellt stöd till Malta och en brittisk-maltesisk försvarsallians

1971

Arbetarpartiet återfick regeringsmakten och Dom Mintoff blev premiärminister. Försvarsavtalet med Storbritannien sades upp och regeringen proklamerade att Malta skulle vara en neutral stat med en alliansfri utrikespolitik

1974

Ändrades författningen så att Malta blev en republik och den dåvarande generalguvernören på Malta, Sir Anthony Mamo, utsågs till president

1970-talet

Under denna tidsperiod förstatligades industrin och den offentliga sektorn byggdes ut och utrikespolitiskt knöt regeringen nära band till Libyen, Sovjetunionen, Kina och andra kommunistiska länder

1981

Under valet fördjupades motsättningarna mellan Arbetarpartiet och Nationalistpartiet fördjupades, bland annat för att regeringen strax före valet utfärdat nya regler för valkretsindelningen. Det medförde att Arbetarpartiet behöll sin majoritet i parlamentet, trots att fler väljare hade röstat på Nationalistpartiet. I protest mot Arbetarpartiet bojkottade Nationalistpartiet i olika omgångar parlamentet

1983

Krisen mellan partierna nådde sin kulmen i november när Arbetarpartiregeringen ställde sig bakom en räd mot Nationalistpartiets högkvarter för att leta efter påstådda vapengömmor. Regeringen presenterade under denna period också en rad förslag som avsåg att försvaga den katolska kyrkans makt. Efter våldsam kritik tvingades regeringen att dra tillbaka förslagen

1984

Avgick Dom Mintoff som premiärminister och därmed inleddes en politiskt lugnare period. Han efterträddes av Mifsud Bonnici, som också blev premiärminister fram till valet 1987.
1987 Arbetarpartiet förlorade regeringsmakten efter 16 år. Nationalistpartiets ledare Edward Fenech-Adami valdes till premiärminister. Nationalistregeringen arbetade för ett närmande till väst och genomförde marknadsekonomiska reformer

1990 Malta ansökte om medlemskap i EG (nuvarande EU)

1992 Årets val vanns åter av Nationalistpartiet

1996

Förhandlingar om medlemskap i EU inleddes. För att få väljarnas stöd till anslutningen utlystes nyval under hösten. Valet fick ett annat resultat än det förväntade när Arbetarpartiet vann med knapp majoritet. Arbetarpartiets ledare, EG-motståndaren Alfred Sant, blev ny premiärminister och efter valet drog regeringen tillbaka landets EU-ansökan

1998

Årets budgeten innehöll stora avgiftshöjningar för vatten och el samt utförsäljningar av statliga bolag. Åtgärderna kritiserades hårt av partiveteranen Dom Mintoff som vägrade följa partilinjen och därmed förlorade Arbetarpartiet sin majoritet i parlamentet. Budgetbeslutet gick dock igenom tack vare talmannens utslagsröst. Mintoff röstade därefter emot regeringen i en förtroendeomröstning och premiärminister Sant tvingades utlysa nyval

I valet fick Nationalistpartiet nästan 52 % av rösterna. Malta ansökte åter om EU-medlemskap i september och premiärminister Edward Fenech-Adami utlovade en rådgivande folkomröstning om medlemskapet

2000 Inleddes medlemsförhandlingar mellan Malta och EU

2003

I mars hölls den utlovade folkomröstningen om EU-medlemskapet och Ja-sidan segrade med 53,6 % av rösterna, Nej-sidan fick 46,4 %
För att utnyttja övertaget i folkomröstningen utlyste regeringen parlamentsval till den 12 april, åtta månader tidigare än vad författningen krävde. I det fick Nationalistpartiet en betryggande majoritet med nästan 52 % av rösterna. Ett par dagar efter valet undertecknade Malta och övriga kandidatländer det formella anslutningsfördraget till EU

2004

I februari avgick Edward Fenech-Adami såväl som premiärminister som ledare för Nationalistpartiet. Han efterträddes av Lawrence Gonzi på båda posterna. I april valde parlamentet Fenech-Adami till ny president
Den 1 maj blev Malta fullvärdig medlem av EU

2005

Sedan Malta gick med i EU har flyktingar från främst Nordafrika blivit ett växande problem. Malta krävde att EU-länderna skulle fördela de asylsökande mellan sig efter landstorlek och folkmängd. EU-kommissionen stödde till viss del Maltas begäran och landet fick erbjudanden om hjälp från flera EU-länder

2007

Malta fick EU-stöd i form av patrullering av kusterna, men flyktingströmmen fortsatte. I juli varnade justitieminister Tonio Borg för en kris om trenden inte upphörde. Ett nytt politiskt parti, Nationell aktion, som vill stoppa immigrationen bildades

2008

I januari inför Malta Euro som valuta

I mars vinner Nationalistpartiet parlamentsvalet för tredje gången i rad

I maj avlider Maltas första president Sir Anthony Mamo, som spelade en viktig roll inför Maltas självständighet från Storbritannien 1964. När Malta blev republik år 1974 blev Mamo landets första president, en post som han hade till 1976

2009

Den 1 april valdes George Abela från Arbetarpartiet till ny president

I juni röstar malteserna i sitt andra EU-parlamentsval. Precis som 2004 vinner Arbetarpartiet, som får tre av landets fem platser i EU-parlamentet, medan Nationalistpartiet får två platser

2010

April Besökte påve Benedictus Malta för att uppmärksamma att, som det sägs, vara 1 950 år sedan aposteln Paulus var med om ett skeppsbrott och kom till ön. Firandet överskuggas dock av avslöjanden om sexuella övergrepp på barn som katolska präster anklagas för världen över. Påven träffar några av offren i Malta

Juni Arbetarpartiet anklagade regeringen för att med sin politik skapa fattigdom efter en EU-rapport som visar att 61 % av malteserna säger att de har svårt att klara sig ekonomiskt

2011

Mars

Tilltog flyktingströmmen till Malta från Afrika på grund av demokratiupproren i Nordafrika och inbördeskriget i Libyen. Mellan åren 2004 och 2012 kom omkring 14 000 flyktingar till Malta från olika afrikanska länder

Maj

I en rådgivande folkomröstning sade 54 % av malteserna ja till att tillåta skilsmässa, vilket vid folkomröstningen fortfarande var förbjudet

Juli

Röstade parlamentet med stor majoritet för att legalisera skilsmässor. Malta blir därmed sista EU-landet som övergav förbudet mot skilsmässa. Lagen skall träda i kraft i oktober

Oktober

Lagen om att göra skilsmässor tillåtna trädde i kraft

2012

Oktober

Fälldes den maltesiske EU-kommissionären för hälsofrågor och konsumentpolitik, John Dalli, och tvingas avgå. Dalli anklagas för att ha känt till ett mutförsök från hans kontor, där Swedish Match ska ha erbjudits att EU:s förbud mot snus kan hävas i utbyte mot mutor på cirka 500 miljoner kronor

November

Nominerades utrikesminister Tonio Borg som ny maltesisk EU-kommissionär efter John Dallis avgång. Nomineringen av Borg möts av hård kritik från flera grupper i EU-parlamentet, som menar att hans motstånd mot aborter och homosexualitet gör honom olämplig som kommissionär. Toni Borg godkänns till slut

December

miste regeringen sin majoritet i parlamentet, när en ledamot röstar emot det egna konservativa Nationalistpartiets budgetförslag. Detta ledde till att premiärminister Lawrence Gonzi utlyser val till mars 2013

2013

Mars

Vid parlamentsvalet vann Arbetarpartiet en klar seger och fick egen majoritet med 38 av de 67 mandaten

November

Meddelade regeringen att man planerar för att låta personer utanför EU få möjlighet att köpa ett maltesiskt medborgarskap för Euro 650 000 vilket ger dem rätt att bo och arbeta i hela EU. Medborgarskap för familjemedlemmar kan köpas till för ytterligare Euro 25 000–50 000 euro. Oppositionen protesterar mot beslutet och vill ha en folkomröstning i frågan

2014

Januari

Ändrade regeringen de tidigare planerna på att sälja medborgarskap utan krav på att köparen ska ha anknytning till Malta då EU-kommissionen reagerat mot planerna. Om lagen träder i kraft måste den som köper medborgarskap varit bosatt på Malta i minst ett år för att sedan kunna bosätta sig och ta arbete i annat EU-land

April

utsåg parlamentet familjeministern Marie-Louise Coleiro Preca till ny president

Maj

25 maj fick Arbetarpartiet 53 % av rösterna i valet till Europaparlamentet. Nationalistpartiet fick omkring 40 % av rösterna

2015

April 

sade malteserna med knapp marginal nej till ett förbud av den traditionella vårjakten på vissa fågelarter i en folkomröstning

2016

April

18 april röstades oppositionens förslag på misstroendeförklaring mot regeringen ned. Anledningen till misstroende var att energiministern och en stabschef hos premiärministern påståtts ha gömt undan pengar i olika skatteparadis enligt de så kallade ”Panamadokumenten”

29 april ombildades regeringen. Premiärminister Joseph Muscat tar över energifrågorna

2017

Maj

1 maj utlyste premiärminister Joseph Muscat nyval till den 3 juni eftersom en skandal uppstått runt hans fru som anklagas för att ha flyttat pengar till Panama för att undgå skatt

Juni

3 juni kunde premiärminister Joseph Muscat utropa sig till segrare efter parlamentsvalet. Arbetarpartiet fick 55 % av rösterna och 37 mandat i parlamentet. Nationalistpartiet fick 43 % av rösterna och 30 mandat i parlamentet

Juli

12 juli röstade parlamentet för att ge homosexuella par rätt att gifta sig. 2014 blev det lagligt att registrera partnerskap och 2011 legaliserades skilsmässa. Abort är dock fortfarande förbjudet

Oktober

16 oktober dödades den kända bloggaren och journalisten, Daphne Caruana Galizia, av en bilbomb. Hon skrev blogginlägg om korruption och undersökning om Panama-skandalen och dess koppling till politiker i Malta vilket kan ha varit en anledning till attacken mot henne

29 oktober demonstrerade tusentals människor, för andra söndagen i rad, och kräver att de ansvariga ställs till svars för mordet på Daphne Caruana Galizia

December

3 december meddelar myndigheterna att samtliga tio personer misstänkta för inblandning i mordet på Daphne Galizia är malteser

5 december åtalades tre män misstänkta för att ha mördat journalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia

2018

Januari

11 januari samlas sju EU-ledare, inklusive Malta, i Rom och gör ett gemensamt uttalande om att de ger EU:s gemensamma migrationspolitik sitt stöd. De har även enats om att EU behöver stärka bevakningen av unionens yttre gräns, bekämpa människosmuggling och göra mer för att åtgärda problem i migranternas hemländer

Mars

5 mars beslutade parlamentet att sänka rösträttsåldern till 16 år. Den nya rösträttsåldern kommer att tillämpas för första gången i valet till EU-parlamentet 2019

Juni

26 juni tillåter Malta ett fartyg med immigranter att lägga till i Vallettas hamn. Fartyget har nekats inresa i flera länder

Juli

2 juli hindrade hamnmyndigheterna två fartyg som bistår migranter/asylsökande i sjönöd att lämna hamnen i Valletta

23 juli presenterades en utredning som visar att det saknas bevis för att premiärminister Joseph Muscat eller hans hustru gjort sig skyldiga till finansiell brottslighet i anslutning till skandalen kring de så kallade Panamadokumenten

2019

Januari

9 januari Kom Malta överens med ytterligare åtta EU-länder, däribland Tyskland, Frankrike och Italien, att 49 migranter på två räddningsfartyg fick stiga i land på Malta. Fartygen hade nekats att lägga till i hamnar i såväl Italien som Malta sedan slutet av december eftersom inget land ville ta emot migranterna. De åtta länderna skulle dela upp migranterna mellan sig. Samtidigt nås även ett annat avtal om en uppdelning av ytterligare 249 räddade migranter som sedan tidigare befann sig på Malta. 78 av dem fick stanna på Malta, övriga migranter fördelades på de övriga åtta länderna. Ett 40-tal sändes tillbaka till Bangladesh

April

Efter att ha tillbringat tio dagar ombord ett räddningsfartyg tilläts 62 migranter stiga i land i Valletta. De skulle sedan skickas vidare till några olika EU-länder som lovat ta emot dem. Det tyska räddningsfartyget försökte först lägga till vid den italienska ön Lampedusa men motades bort av den italienska regeringen

Maj

26 maj Fick det regerande Arbetarpartiet omkring 54 % av rösterna i valet till Europaparlamentet, vilket innebar att de fick fyra platser i parlamentet. Nationalistpartiet blev näst störst och fick cirka 38 % av rösterna vilket gav dem två platser i EU-parlamentet

Juni

27 juni Antog Europarådet en resolution som utifrån artikel 2 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter krävde att Malta inom loppet av tre månader tillsatte en oberoende utredning av mordet på journalisten Caruana Galizia i oktober 2017

September

20 september Meddelade regeringen att den skulle tillsätta en oberoende utredning av mordet på journalisten Caruana Galizia. Tre män satt fängslade för mordet sedan slutet av 2017 i väntan på rättegång

November

20 november Meddelade maltesisk polis att en affärsman greps i anslutning till mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia 2017. Affärsmannen Yorgen Fenech pekades ut som den som beordrat mordet av en av de män som satt häktad för att ha genomfört det

26 november Avgick regeringens stabschef Keith Schembri och ministern för turism Konrad Mizzi efter att polisen förhörde dem om mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia. En affärsman, Yorgen Fenech, som misstänks för att ha beordrat mordet pekade ut Schembri som den som planlagt mordet

December

3 december Ansåg en granskningsdelegation från Europaparlamentet att den maltesiska rättsutredningen av mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia skadade relationerna mellan EU och Malta

2020

Januari

13 januari

Avgick premiärminister Joseph Muscat och ersattes av Robert Abela

23 januari

Varnade Transparency International i sin årliga rapport över korruptionen i världen för att korruptionen på Malta är så utbredd att den underminerar rättsstaten och hotar demokratin. Resultatet dras särskilt ned av regeringens misslyckade hantering av mordet på journalisten Caruana Galizia. Trots att det har gått två år sedan mordet har de skyldiga ännu inte ställts till svars. Rapporten pekade också på att politiker och andra gömt pengar som intjänats olagligt i hemliga företag, vilket visats bland annat genom Panamaskandalen. Även bruket att sälja maltesiska medborgarskap till rika investerare öppnade för korruption

Mars

20 mars

Stoppade Malta all flygtrafik från andra länder i ett försök att bromsa coronapandemin. Resenärer som kommit till landet skulle sitta i karantän i två veckor

Maj

1 maj

Meddelade regeringen att införda restriktioner på grund av coronapandemin gradvis skulle börja hävas. Till att börja med skulle affärer öppna igen, dock var det obligatoriskt att alla kunder även i fortsättning bära ansiktsmask i butikerna. Social distans skulle gälla i fortsättningen också och endast grupper om fyra personer var tillåtna. Hittills hade nu 450 människor smittats av covid-19 och fyra personer hade avlidit av sjukdomen

Juni

8 juni

Efter att migranter på fyra fartyg under över en månads tid förgäves bett om att få stiga i land i Malta tillät premiärminister Robert Abela dem att göra så. Detta efter att migranter ombord på båtarna hotat med självmord och att utlösa en gasexplosion. Maltas regering hade vägrat att ta emot migranterna dels på grund av att hamnarna i landet stängts för att stoppa coronaviruset, dels genom att hävda att dess egna flyktingläger var överfulla. Regeringen har också väntat på att andra EU-länder ska erbjuda sig att ta emot migranterna

Juli

Tillät Malta åter internationell flygtrafik från bland annat Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien efter att man stängt sina gränser i mars för att begränsa coronapandemin

September

Greps Keith Schrembi, den tidigare premiärministern Joseph Muscats stabschef, misstänkt för mutbrott och penningtvätt i samband med försäljningen av maltesiska medborgarskap till rika utlänningar. Han släpptes senare mot borgen

Oktober

20 oktober

Inledde EU-kommissionen en legal process mot Malta och Cypern för att förmå länderna att upphöra med de system som gör det möjligt för rika utlänningar att erhålla medborgarskap i utbyte mot stora investeringar. Medborgarskapet ger köparen rätt att arbeta och bo inom hela EU

26 oktober

Infördes nya restriktioner för att begränsa spridningen av coronapandemin sedan smittspridningen åter ökat. Munskydd skulle nu även bäras utomhus, alla barer stängdes i fem veckor och gränsen för hur många människor som får samlas vid ett evenemang sätts till sex. Restauranger fick fortsätta att hålla öppet med vissa inskränkningar. Den som bröt mot reglerna riskerade böter på 200 euro

2021

Februari

23 februari

Erkände en av de tre män som greps 2017 för mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia sig skyldig. Han dömdes till 15 års fängelse

Juni

26 juni

Meddelade Financial Action Task Force (FATF), som granskar penningtvätt mm inom finansvärlden, att Malta har lagts till på dess ”grå” lista över länder som behöver ökad övervakning

2022

Februari

24 februari

Enades Malta, tillsammans med andra EU-länder, att införa sanktioner mot Ryssland p g a deras invasion av Ukraina

Mars

26 mars

Vann det regerande Arbetarpartiet med stor marginal, 55% av rösterna och 38 mandat i parlamentsvalet, över Nationalistpartiet som fick 42 % av rösterna och 27 mandat

Oktober

14 oktober

Dömdes två till fängelsestraff på vardera 40 år för mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia 2017

November

13 november

Sade Malta, Italien, Grekland och Cypern i ett gemensamt uttalande att de anser det orättvist att de behöver ta emot så många migranter från andra sidan Medelhavet. Länderna menade att andra EU-länder måste vara med och dela på bördan och krävde att EU-kommissionen omgående agerade

December

4 december

Deltog flera tusen människor i protester utanför premiärministerns kontor i Valletta på grund av regeringens planer på att ändra abortlagarna i landet. Malta är det enda EU-landet som förbjuder abort under alla omständigheter, även när graviditeten innebär en hälsofara, till och med livshotande, för kvinnan

2023

Juni

Juni

28 juni

Godkände parlamentet den nya abortlagen som tillåter aborter i fall där kvinnas liv är i fara på grund av graviditeten. Om det inte är ett akut läge för den berörda kvinnan måste tre medicinska experter fatta beslut om aborten. Malta har hittills varit det enda landet i EU där aborter varit totalförbjudna

Malta flora och fauna

I Maltas karga miljö lever få landbaserade vilda djur. De djur man kan hitta är råtta, vanlig mus, igelkott, vessla, näbbmus och vildkaniner, som dock nästan är helt utrotad.

Reptiler som finns är olika ödlearter och tre ormarter, ingen av dem är giftig.

Även det maltesiska fågellivet är fattigt, bara ett dussintal fågelarter lever på öarna. Dock har man observerat mer än 150 fågelarter under migrationsperioder eller som övervintrar. Fåglarna jagas fortfarande flitigt av malteserna, som fick behålla sin brutala och avskyvärda fågeljakt vid förhandlingarna med EU.

Även den vilda floran är artfattig eftersom öarna är hårt uppodlade eller att växterna är hänvisade till att leva på sterila marker. I första hand hittar man växter typiska för medelhavsfloran på öarna; olivträd, oleander, tamarisk, timjan, euforbia, rosmarin, björnbär, havsfänkål, törel och sodaört.

På Malta finns inga nationalparker

Malta geografi, Malta geologi

Öriket Republiken Malta har ett strategiskt läge mitt i Medelhavet. Närmaste granne är den italienska ön Sicilien, drygt 90 kilometer mil norrut, 290 kilometer väster om Malta ligger Tunisien och 200 kilometer söderut ligger Libyen

De fem maltesiska öarnas totala yta uppgår till blygsamma 316 kvadratkilometer, vilket motsvarar ytan av ön Orust i Bohuslän. Tre av öarna är bebodda, Malta, Gozo och Comino. De två obebodda småöarna kallas för Cominotto och Filfla

Berggrunden består främst av kalksten och naturen domineras av hedar med sparsam buskvegetation

Det finns inga högre berg, floder eller sjöar på Malta. Det högsta berget, Ta’Dmejrek, är endast 253 meter högt och ligger på Maltas sydvästkust

En gång i tiden fanns det skogar på de maltesiska öarna, men skeppsbyggandet och skövling har i stort sett utrotat alla träd. Enda större koncentrationen av träd hittar man vid Buskett Gardens

Jordmånen är grund och stenig och hårt brukad, ofta i form av terrassodlingar. Malta ger därför ett sterilt intryck, speciellt under de varma sommarmånaderna när grönskan försvunnit. Landskapet tyckte jag var, trots sin karghet, fascinerande

Öarnas nordliga och östliga sidor har djupa havsvikar med skyddade naturhamnar. I väster är kusterna däremot branta och svårtillgängliga, medan slättlandet når ut till sydkusten

Geologiskt sett är Maltas klippor mellan sju och trettio miljoner år gamla och skapades genom en kollision mellan den afrikanska och den europeiska kontinentalplattan. Klipporna ligger i flera lager ovanpå varandra

På huvudön Malta bor det lite drygt 400 000 invånare, de flesta runt huvudstaden Valletta, Sliema och Grand Harbour. På ön Gozo bor det cirka 30 000 och på Comino bor färre än tio jordbrukande familjer

Malta huvudstad: Valletta 5 900 invånare

Andra större städer Malta:
Birkirkara 21 700 invånare, Qormi 18 000 invånare, Mosta 18 000 invånare

För mer information   malta-fakta 

Malta klimat

På Malta råder ett typiskt medelhavsklimat med heta och torra somrar och med korta, ljumma och regniga vintrar

Malta har två årstider, sommar och vinter. Vintern sträcker sig från november till mars. De två hetaste sommarmånaderna, juli och augusti, är mycket varma med temperaturer över +30 grader C.

Bästa månaderna att besöka Malta är april – juni och oktober – november. Sämsta perioden att besöka öarna är december och januari då nederbörden är som rikligast

Valetta medeltemperatur (Celsius):              Januari / Juli +15.2 / +30.7
Valetta Genomsnitt antal regndagar:         Januari / Juli 13 / 0

Malta befolkning

Malta är ett av världens mest tättbefolkade länder, 1 336 personer per kvadratkilometer. Efter europeiska mått är befolkningstillväxten hög. Landet är etniskt, språkligt och religiöst homogent, med undantag för en liten brittisk minoritet och afrikanska och arabiska flyktingar

På huvudön Malta bor drygt 90 % av befolkningen, cirka 8 % bor på ön Gozo. På den tredje befolkade ön Comino bor endast ett fåtal bönder

Maltas befolkning är en blandning av de många folk som vid olika tidpunkter kontrollerat öarna, bland andra araber, italienare, fransmän, spanjorer och britter. En liten del av befolkningen är utlänningar. Hälften av dem är britter, övriga är somalier, italienare, bulgarer och tyskar med flera

På grund av sitt läge i Medelhavet har Malta fått ta emot människor på flykt, framför allt från Afrika och Mellanöstern. Sedan 2002 har drygt 19 000 människor kommit med båt till Malta, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Bara en knapp tredjedel av dem som anlänt har stannat i landet. De flesta har rest vidare till andra EU-länder eller USA

Malta språk

Maltesiska och engelska är officiella språk. Engelska används framför allt inom utbildningsväsendet och affärsvärlden. De flesta på Malta talar båda språken. Vid sidan av maltesiska och engelska behärskar många invånare även italienska, som var officiellt språk fram till 1934

I sin grund är maltesiskan ett semitiskt språk, som är besläktat med arabiska men skrivs med latinska bokstäver. Under den katolska Johanniterordens tid, 1530–1798, var italienska officiellt språk vilket påverkade det maltesiska språket. Numera kan maltesiskan beskrivas som en blandning mellan nordafrikansk arabiska, siciliansk italienska och engelska

För mer information   malta-fakta 

Malta socialt

Malta har ett väl utbyggt socialförsäkringssystem. Den offentliga sjukvården och läkemedel är avgiftsfria för landets medborgare

Under 1990-talet ekonomiska uppgång ökade maltesernas levnadsstandard och är numera i paritet med andra sydeuropeiska länders

Malteserna har ett ganska omfattande socialförsäkringssystem. Alla anställda har rätt till en minimipension. Kvinnor födda före 1952 kan ta ut sin pension från 60 års ålder och män i samma åldersgrupp från det att de fyllt 61 år. För personer födda från och med 1952 höjs pensionsålders successivt, upp till 65 år

Ytterligare skydd finns för malteserna i form av sjukdoms- och olycksfallsersättning samt arbetslöshetskassa. Kvinnor som fött barn har rätt till 14 veckors fullt betald mammaledighet

Ökat våld mot kvinnor i hemmen har lett till höjda straff för denna typ av brott. En särskild kommission har utsetts för att följa utvecklingen av kvinnovåldet. Det finns statligt stödda kvinnojourer för utsatta kvinnor och barn. Kvinnor har låg representation på arbetsmarknaden samt i parlamentet, regeringen och företagsledningar

Katolska kyrkans starka ställning påverkar lagstiftningen. Abort är olagligt och kan leda till fängelse både för den som utför en abort och för kvinnan själv. År 2014 blev det möjligt att registrera partnerskap och 2017 blev det lagligt för homosexuella par att gifta sig

Malta religion

Kyrkans makt över folket är mycket stor och har sitt ursprung i aposteln Paulus skeppsbrott på Malta år 60 efter Kristus. Han började predika kristendomen och snart hade denna religion fått fäste på ön och Malta är därmed ett av de länder som kristnades först

Den romersk katolska religionen har en stark ställning på Malta, som kallas ”kyrkornas ö”. Det finns omkring 350 kyrkor i ögruppen, drygt en kyrka per kvadratkilometer.  Kyrkan i Mosta på ön Malta tillhör världens största. Många kyrkor tillhör landets största sevärdheter

Religionsfrihet råder enligt författningen men katolicismen är statsreligion. Det är förbjudet att smäda den romersk-katolska religionen och den som bryter mot den lagen riskerar upp till sex månaders fängelse. Att smäda en annan religion kan ge tre månaders fängelse

Landets ärkebiskop är direkt underställd påven i Rom och har sitt stift på ön Malta. Det finns även en biskop för ön Gozo

Det finns ett mindre antal små protestantiska kyrkor, där de flesta församlingsmedlemmar är brittiska pensionärer som bor på Malta, eller semestrar där

På Malta finns omkring 3 000 muslimer, av vilka majoriteten är utländska medborgare. På Malta finns dessutom en judisk församling med cirka 100 medlemmar, och flera andra små religiösa grupper

Som i flera andra länder har präster inom den katolska kyrkan anmälts för sexuella övergrepp på barn under 1980- och 1990-talen

För mer information   malta-fakta 

Malta utbildning

Det maltesiska skolsystemet är uppbyggt efter brittisk modell. Undervisningen håller en god nivå klass och sker på både maltesiska och engelska. Utbildningen är avgiftsfri ända upp på universitetsnivå

För barn mellan 5 och 16 år råder skolplikt. Först går barnen i ett lägre stadium på sex år. Därefter följer ett högre stadium på fem till sju år. Efter fem år på det högre stadiet kan eleverna välja en yrkesinriktad kurs eller en förberedande akademisk kurs för universitetet

På Malta finns många privatskolor. Majoriteten av dem drivs av katolska kyrkan, men subventioneras av staten. Undervisningen är avgiftsfri. Omkring 30 % av alla elever går i skolor som drivs av kyrkan

Nästan alla barn går i grundskolan varför läskunnigheten är hög, men det finns fortfarande en liten del av den äldre befolkningen som inte kan läsa och skriva

Maltas universitet grundades 1769 men har anor i 1500-talet då jesuiterna grundade Collegium Melitense. Många malteser studerar vid universitet utomlands

Malta turism

Malta är ett populärt resmål. De historiska minnesmärkena och det behagliga klimatet lockar många besökare. Turismen har sedan slutet av 1980-talet vuxit kraftigt är numera en av ögruppens viktigaste inkomstkällor som sysselsätter många

Majoriteten, drygt 30 %, av turisterna kommer från Storbritannien. Därefter kommer de flesta turisterna från Italien och Tyskland. Även svenska turister besöker gärna Malta

Ön Malta är en populär kryssningsdestination. De flesta turister kommer under högsäsongen juni–oktober

För mer information   malta-fakta

En resa till Malta bjuder på många intressanta upplevelser, framför allt med historisk anknytning. Jag tyckte om detta lilla land som var lätt att ta sig runt på med hjälp av lokalbussar. I april, då jag var här, var temperaturen behaglig, på sina ställen var ön grön och det blommade vackert. Maten var en upplevelse, speciellt landets nationalrätt – kanin.

Besök gärna Malta för en intressant reseupplevelse!

Min gamla hemsida     www.stalvik.com

Sidan är uppdaterad: 240412

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik