Ungern

Ungern,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Hortobagy National Park, Pustan. Ungern
    Hortobagy National Park, Pustan. Ungern (U)

budapest, hollokö, eger, tokaj, hortobagy (pustan), szeged, pecs, balatonsjön och veszprem var platser jag besökte under min resa  i ungern, rainer stalvik

Ungern,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Ungern är ett litet och platt land som erbjuder sina besökare flera vackra och intressanta sevärdheter kunde jag konstatera efter min 1 534 kilometer långa rundresa med bil. Det är inte naturupplevelserna som stannar kvar i minnet för den ungerska naturen är inte speciellt fascinerande, med några få undantag. Det är städernas och byarnas fantastiska arkitektur, och besöken på de av UNESCO utsedda världsarven, som jag kommer att minnas!

För många år sedan besökte jag Budapest, Ungerns huvudstad, men hade då inte tid att besöka några andra platser varför jag nu tyckte det var dags att utforska landet mera på djupet. Denna resa började, och slutade, i den vackra huvudstaden Budapest och med hjälp av en hyrd bil besökte jag den gamla byn Hollokö som är ett av UNESCO:s utsedda världsarv, barockstaden Eger och Tokajs vindistrikt vars kulturlandskap finns med på UNESCO:s världsarvslista. Besöket i Nationalparken Hortobagy på den stora slätten Pustan, UNESCO listat världsarv, innehöll fågelskådning och en tur med häst och vagn som visade Pustans traditioner och slättkultur. I staden Szeged njöt jag av den fantastiska art nouveau arkitekturen och i staden Pecs besökte jag underjordiska gravkammare från tidig kristendom, UNESCO listat världsarv. Vid Ungerns största sjö Balaton njöt jag av stillheten i 32 graders värme och i den lilla staden Veszprem besökte jag ”Världens ände”!

Läs om min resa och se fler bilder ungern-resa

Ungern historia i korthet

Ungern historia, äldre

Fynd av benfragment i Donaubäckenet, eller som det också kallas Karpaterbäckenet, där Ungern ligger visar att detta område har varit bebott i mer än 500 000 år. De indoeuropeiska stammarna från Balkan som erövrade området på 2 000-talet före Kristus förde med sig vapen och verktyg av koppar. Utvecklingen fortsatte sedan med övergång till den mera hållbara metallen brons, hästar domesticerades, en militär elit skapades och man började bygga fort för att försvara sig.

På 1 000-talet före Kristus förde erövrare som illyrier, traker och skyter med sig föremål av järn, men dessa kom inte till någon större användning förrän kelterna kom till regionen på 400-talet före Kristus. Kelterna introducerade även glas och var skickliga hantverkare som tillverkade vackra föremål av guld.

Omkring år 35 före Kristus erövrade romarna området väster och söder om floden Donau. Drygt tjugo år senare hade de avancerat till Donaukröken.

År 10 efter Kristus hade romarna grundat sin nya provins Pannonien som omfattade, bland annat dagens Ungern. Lämningar efter romarna kan ses på flera platser i Ungern, till exempel i Pecs som hette Sophianae under den romerska perioden.

I början av folkvandringstiden, 2:a århundradet e Kr, kom nomader från Asien till det område vi idag kallar för Ungern men de tvingades bort att hunnerna under ledning av Attila. På 430-talet besegrade hunnerna den romerska kolonin Aquincum (dagens Obuda) och fördrev befolkningen.

Därefter erövrades området av germanska stammar, på 500-talet erövrade avarerna, en turkiskt folkgrupp delar av Pannonien. Avarerna besegrades av den frankiske kungen Karl den Store år 796. Vid denna tidpunkt var Karpaterbäckenet glest befolkat med undantag av slätterna som beboddes av germanska stammar och höglandet i norr som beboddes av slaver

896 – 898

Sju magyariska stammar under ledning av Árpád slår sig ned i Karpaterbäckenet. Fem av de sju stammarna bosätter sig i det område som nu är Budapest. dynastin kommer att härska fram till år till år 1301

955

Magyarernas framfart i Tyskland, Italien och Spanien stoppas definitivt av den germanske kungen Otto I under slaget vid Augusburg

1000

Stefan (István) antar kristendomen och kröns till kung i Esztergom. Biskop Gellért ska kristna de hedniska ungrarna men dödas av dem och blir martyr

1083

Kung Stefan helgonförklaras

1241 – 1242

Mongolerna, under ledning av Batu khan, besegrar ungrarna under slaget vid Muhi. Påföljande år drar de sig tillbaka från Ungern. Enbart i Pest och Obuda dödas 100 000 ungrare av mongolerna

Kung Béla IV låter bygga upp landet igen och kallar in utländska kolonisatörer

1301 avlider den siste ur släkten Árpád och ätten Anjou tar över makten

1300-talet

Ungern blir en stormakt som bland annat omfattar Kroatien, Slavonien, Dalmatien, Banatet, Galizien och en tid också Polen

1456

János Hunyadi besegrar turkarna vid nuvarande Belgrad

1458 – 1490

Under kung Matthias Corvinus och hans andra hustrus, drottning Beatrice från Neapel, styre når landet en höjdpunkt

1526

Under slaget vid Mohács dödas kung Ludvig II mot turkarna den 29 augusti

1541

Erövrar turkarna Buda och landet delas. Västra Ungern blir österrikiskt, Buda och centrala Ungern ottomanskt medan Transsylvanien blir en turkisk lydprovins. Utvecklingen avstannar och det trädbevuxna slättlandet blir till puszta; ödemark

1586

Vid ett möte i Torda i Transsylvanien enas ungrarna om religionsfrihet

1686

Österriska och ungerska styrkor erövrar med hjälp av polska styrkor Buda och fördriver turkarna från staden

1699

Vid freden i Karlowitz tvingas turkarna avträda sin del av Ungern och Transsylvanien till habsburgarna. Tyskar, slovaker, serber och rumäner flyttar in i de områden ungrarna övergivit. Förtyskningen inom administration, kultur och utbildningsväsende

1703 – 1711

Ferenc Rákóczi för en frihetskamp mot habsburgarna, men förlorar. Han får asyl av den turkiske sultanen Ahmed III i Trakien

1785

Avskaffas träldomen i Ungern

1795

Sju munkar halshuggs i Buda för motstånd mot den habsburgska regimen

1825 – 1848

Under reformperioden drivs utvecklingen framåt av István Széchenyi, som påverkats starkt av sina kontakter med England

1844

Ungerskan blir officiellt språk

1848 – 1849

Poeten Sandor Petöfi dödas i frihetskampen mot habsburgarna. Lajos Batthyány avrättas tillsammans med tretton generaler som aktivt tagit del i frihetskampen. Ledaren Lajos Kossuth går i exil

1867

Fastställs dubbelmonarkin mellan Österrike och Ungern

1914 – 1918

Under första världskriget stod dubbelmonarkin Österrike-Ungern på Tysklands sida och tillhörde därmed förlorarna

1919

Under tiden mars–augusti utropades Ungern till en kommunistisk republik av Béla Kun. Efter detta samlade arméchefen Miklós Horthy de kontrarevolutionära trupperna, huvudsakligen från sydöstra Ungern, och tågade med dessa in i Budapest i november, efter att de rumänska ockupationstrupperna lämnat staden- Horthy övertog därefter högsta armébefälet

1920

Den 1 mars valdes Miklós Horty till riksföreståndare

Som riksföreståndare blev Horty tvungen att godta freden i Trianon, som formellt avslutade första världskriget för Ungerns del och därmed upplöstes dubbelmonarkin. Enligt Trianonfördraget förlorade Ungern två tredjedelar av sitt territorium och mer än tre miljoner ungrare hamnade i andra länder. Transsylvanien införlivades med Rumänien och höglandet i norr med Tjeckoslovakien. Nuvarande Kroatien och området Vojvodina i Serbien tillföll Jugoslavien

1930-talet

Ungern närmade sig det fascistiska Italien och Nazityskland i hopp om att återfå områden som gick förlorad efter första världskriget

1939 – 1945

I andra världskriget deltog Ungern på Tysklands sida och deltog i angreppet på Jugoslavien. När motgångarna kom försökte ungrarna dra sig ur kriget, varpå Tyskland ockuperade Ungern i mars 1944. Horthy fängslades efter att i hemlighet ha förhandlat med de allierade om vapenvila. Han efterträddes av den ungerske naziledaren Ferenc Szálasi

Hösten 1944 trängde sovjetiska trupper in i Ungern

Efter mycket hårda strider intar sovjetarmén Budapest i januari 1945. Samtidigt försvinner Raoul Wallenberg. I april drevs de sista tyska soldaterna ut ur Ungern

Ungern historia, modern 

1946

Utropas Folkrepubliken Ungern. Fria val hölls den 4 november, som vanns av Småbrukarpartiet. De fick 55 % av rösterna medan kommunisterna fick 17 %. Trots detta kom den verkliga makten att ligga i kommunisternas händer, vilka hade den sovjetiska ockupationsmaktens stöd.

Den Moskvatrogne kommunisten Mátyás Rákosi blev vice premiärminister, men snart rensar han ut eller manövrerar han ut de andra politikerna

1947

Efter valet ändras också konstitutionen så att landet blev en folkrepublik

1948

Socialdemokraterna tvingas samman med kommunisterna och Ungern slog nu in på samma stalinistiska väg som det övriga Östeuropa med planekonomi, kollektivisering av jordbruket, socialrealism, utrensningar inom partiet med skenrättegångar och Moskvas totala kontroll över den ungerska politiken

Den 28 december förstatligades alla företag och kommunisterna hade nu full kontroll över landet. Säkerhetspolisen ÁVO/ÁVH inleder massarresteringar och tortyr

1949

I valet i juni tog kommunistpartiet full kontroll över parlamentet. Två månader senare antogs en ny författning som förvandlade Ungern till en kommunistisk enpartistat med förstatligad, centralstyrd ekonomi

1953

Efter Stalins död utnämns Imre Nagy till premiärminister av Kremlledningen. Nagy försöker reformera kommunistpartiet och stoppa förföljandet av oliktänkande men motarbetas av Rákosi

1955

Landet fördes in under Moskvas kontroll i det nybildade sovjetblocket och blev medlem i försvarssamarbetet i Warszawapakten. Matyás Rákosi  återkommer till makten

1956

Som ett led i avstaliniseringen tvingas Matyás Rákosi att avgå som premiärminister

Den 23 oktober utbryter sympatidemonstrationer med polackernas reformkommunism i Budapest. Oroligheterna sprider sig över hela landet. Krav reses för att återinsätta Imre Nagy som premiärminister

Imre Nagy blir åter premiärminister. Han avskaffade enpartisystemet och utlovade fria val. När han också aviserade en neutral utrikespolitik och utträde ur Warszawapakten intog sovjetiska styrkor Budapest den 4 november och avsatte Nagy

Efter flera dagars hårda strider var ungrarnas motstånd krossat. Av 20 000 gripna upprorsmän avrättades senare 2 000, både män och kvinnor

János Kádár, som ingått i Nagys koalitionsregering och just tillträtt som kommunistpartiledare, bildade en ny, Moskvatrogen regering

I sambandet med upproret flydde 200 000 ungrare utomlands

1958

Imre Nagy, som fått fri lejd av Janos Kádár i samband med upproret i oktober 1956 greps av sovjetiska trupper, ställdes inför rätta och hängdes tillsammans med sina närmaste män

1961

Inleddes en liberaliseringprocess och många dissidenter fick amnesti. Med förhoppningar om att högre levnadsstandard skulle minska ungrarnas politiska missnöje prövade Kádár med lättnader i den centralstyrda planekonomin, som försiktiga reformer i marknadsekonomisk riktning

1970-talet

Ekonomin började stagnera och oppositionen mot regimen tilltog

1980-talet

Decenniets ekonomiska kris och omvälvningarna i Sovjetunionen bidrog till att allt fler ungrare började kräva demokratiska reformer

1987

I september bildades Ungerskt demokratiskt forum (MDF) och på våren 1988 studentrörelsen Ungdemokraterna (Fidesz) samt ett nätverk för oberoende grupper. Detta var början till ett fritt partiväsen i Ungern, även inom kommunistpartiet restes krav på politisk pluralism

1988

I maj avsattes Janos Kádár som partiledare och efterträddes av regeringschefen Károly Grósz

Avskaffades censuren. Strejker och demonstrationer tilläts

1989

I början av året förespråkade kommunistpartiet en övergång till flerpartisystem, samtidigt som en partiutredning fastslog att revolten 1956 hade varit en genuin folkresning och inget kontrarevolutionärt uppror. Imre Nagy återupprättades och hedrades i juni med en ny begravningsceremoni som samlade över en kvarts miljon människor

På sommaren öppnade Ungern sina gränser för östtyskar på väg västerut och bidrog därmed till järnridåns fall. Kort därpå började kommunistpartiet förhandla med oppositionen

Under hösten antog parlamentet en rad lagförslag om Ungerns omvandling till demokrati med flerpartisystem

Från den 23 oktober var Ungern inte längre en socialistisk folkrepublik. Den röda stjärnan togs bort från alla offentliga byggnader

1990

På våren hölls Ungerns första fria parlamentsval sedan 1945. I det blev det borgerliga MDF största parti med nära 43 % av rösterna. En koalitionsregering bildades av MDF, Småbrukarpartiet och ett mindre, kristdemokratiskt parti. MDF-ledaren József Antall blev premiärminister

1993

Ökade socialistpartiets popularitet, delvis till följd av regeringspartiernas inre splittring

1994

I parlamentsvalet fick MDF bara cirka 12 % av rösterna. Segrare blev Socialistpartiet, som trots att det fått egen majoritet i parlamentet valde att bilda regering tillsammans med liberala Fridemokratiska alliansen (SZDSZ)

I juni tillträdde den nya regeringen och Socialistpartiets ledare Gyula Horn blir premiärminister

1995

Den 12 mars, som senare kom att kallas för “Den svarta söndagen”, lade regeringen fram ett förslag om stora nedskärningar i välfärden, uppsägningar inom den offentliga sektorn, skattehöjningar och devalvering av valutan. Besparingarna mötte hård inhemsk kritik och massdemonstrationer

1998

Inför valet trodde regeringen att de drastiska ekonomiska nedskärningarna 1995 skulle vara glömda” och ge dem segern i det kommande valet

I valet förlorade Socialistpartiet mer än en fjärdedel av sina mandat och Fridemokraterna tappade över hälften. Valets vinnare blev istället högerpartiet Fidesz, som trots färre röster än Socialisterna fick fler mandat. Ledaren för Fidesz, Viktor Orbán, bildade regering med MDF och Småbrukarpartiet

1999

Ungern gick med i försvarsalliansen NATO

2002

Inför vårens parlamentsvalet förstärktes polariseringen mellan de högerinriktade regeringspartierna och Socialistpartiet. Högeralliansen mellan Fidesz och MDF fick 188 av de 386 mandaten i parlamentet. Socialistpartiet, som fått 178 mandat, valde då att gå samman med Fridemokratiska alliansen som fått 19 platser. De samlade därmed en majoritet på nio mandats övervikt över det borgerliga blocket

I slutet av året fick Ungern klartecken från EU om medlemskap 2004

2003

I folkomröstning om medlemskap i EU i april segrade Ja-sidan och fick 84 % av rösterna. Valdeltagandet var dock mycket lågt, endast 46 % av väljarna röstade

Premiärminister Medgyessy, medlem av Socialistpartiet, avgick på grund av motsättningar om den ekonomiska politiken. Han ersattes av Ferenc Gyurcsány, en tidigare medlem av det gamla kommunistpartiets ungdomsförbund

2006

Parlamentsvalet i april blev det första sedan kommunismens fall då en regering kunde sitta kvar i en andra mandatperiod. Koalitionen med Socialistpartiet och Fridemokraterna fick 210 mandat mot 175 för oppositionen. Socialisten Ferenc Gyurcsány fick förnyat förtroende som premiärminister

I september avslöjades i en bandinspelning från ett partimöte efter valet i vilket Gyurcsány medgav att regeringen ljugit om det ekonomiska läget för att kunna behålla regeringsmakten. I Budapest utbröt våldsamma protester mot regeringen och mot de planerade åtstramningarna. Fidesz partiledare Viktor Orbán krävde Gyurcsánys avgång. Kravallpolis sattes in, men protesterna fortsatte under hösten. Höjt bensinpris och dyrare transporter bidrog till missnöjet. Trots allt motstånd drev regeringen igenom nedskärningar i bland annat hälsovård och utbildning

2007

En undersökningskommission konstaterade att polisen använt övervåld mot demonstranter och att både regering och opposition bar skuld till kaoset på gatorna. Justitieministern, rikspolischefen och Budapests polischef avgick därför under våren

2008

Konflikten kring sjukvårdspolitiken fick Fridemokraterna att lämna regeringen, och Socialistpartiet fortsatte att regera på egen hand

Under hösten drabbade den globala finanskrisen Ungern hårt. Värdet på valutan föll, och regeringen tvingades ta stödlån från Internationella valutafonden (IMF), EU och Världsbanken på 20 miljarder euro. Regeringen pressades från internationellt håll att strama åt ekonomin ännu mera men motståndet mot nedskärningar i välfärdssystemet ökade i landet

2009

På grund av den svåra ekonomiska situationen avgick premiärminister Gyurcsány i mars. Näringsministern Gordon Bajnai utsågs till ny premiärminister

I valet till EU-parlamentet i juni får oppositionspartiet Fidesz stora framgångar. I en tid av växande arbetslöshet går det extremnationalistiska och antiromska partiet Jobbik fram starkt och tar nära 15 % procent av rösterna och får tre mandat i Bryssel

2010

I april förlorar Socialistpartiet parlamentsvalet. Det oppositionella högerpartiet Fidesz vinner en jordskredsseger och får två tredjedelars majoritet. Socialistregeringens räddning av ekonomin blev dess politiska fall. I de båda valomgångarna fick Fidesz 52,7 p% av rösterna och 262 av 386 mandat. Socialistpartiet fick  19,3 % och 59 mandat. På tredje plats kom högerpartiet Jobbik med 16,7 % och tog därmed plats i det nationella parlamentet för första gången med 47 mandat
I maj utsågs Fidez ledare Viktor Orbán till regeringsbildare och premiärminister

I finanskrisens spår inför regeringen en ny skatt för banker och andra finansföretag, som tjänat enorma summor före krisen, i juli

Internationella valutafonden (IMF) begär att regeringen tydliggör planerna för ytterligare budgetnedskärningar. Då beslutar regeringen att lämna förhandlingarna med IMF om ytterligare lån

I oktober infördes undantagstillstånd sedan hundratusentals ton giftigt och frätande slam vällt ut ur en brusten damm i västra Ungern och översvämmat flera byar med minst tio dödsoffer, omkring 150 skadade och enorm förstörelse av naturen som följd

I november antog parlamentet en lag som begränsar författningsdomstolens rätt att uttala sig om skatte- och budgetfrågor

I december sänktes Ungerns kreditbetyg med valutafall som följ efter att regeringens presenterade ekonomiska förslag underkänts av marknaden

Kort före ordförandeskapet i EU beslutar parlamentet om en författningsändring som ger staten möjlighet att kontrollera innehållet i medierna. Stötande eller “politiskt obalanserad” publicering ska bötfällas. Lagen kritiseras hårt av medier, opposition och EU

2011

I april bojkottade Socialisterna och det gröna partiet omröstningen i parlamentet, när det styrande partiet Fidesz röstar igenom omstridda grundlagsändringar

I juli frikändes den 97-årige misstänkte krigsförbrytaren Sándor Kápiró av en domstol i Budapest. Han stod åtalad för mord på över 30 judar och serber 1942 men nekade till anklagelserna

I september dömdes aluminiumtillverkaren MAL att böta 473 miljoner euro för olyckan med den brustna dammen i oktober 2010

I oktober lämnade förre premiärministern Ferenc Gyurcsány och nio partikamrater Socialistpartiet och bildade en ny partigrupp i parlamentet kallad Demokratiska koalitionen (Demokratikus Koalíció, DK)

I november sjönk den ungerska valutan kraftigt till följd av Euro-krisen vilket medförde att statsskulden ökade till över 80 % av BNP. Landets kreditvärdighet försämras och regeringen beslutar att förhandla med EU och IMF om stödlån, trots att man i juli 2010 lämnade förhandlingarna med IMF i oenighet om villkoren

I december säger författningsdomstolen att delar av den omstridda nya medielagen som föreslogs i december 2010 innebär stora ingrepp i pressfriheten. Domstolen underkänner kravet på så kallad balanserad bevakning liksom lagens möjlighet att tvinga journalister att röja sina källor

Oppositionen bojkottade omröstningen när parlamentet beslutade om ökat politiskt inflytande över Ungerns centralbank. EU och IMF avbröt samtal om nya stödlån i protest mot lagen

Parlamentet beslutade att minska antalet ledamöter av kammaren från 386 till 199 från och med nästkommande val och att valdistrikten skulle göras om. Ungerska medborgare bosatta utomlands får rätt att rösta

Den 30 december beslutade parlamentet att över 300 religiösa samfund inte längre ska erkännas av staten

2012

I januari demonstrerade nästan 100 000 människor i Budapest mot den nya grundlag som trätt i kraft vid nyår. Demokratin anses hotad, och premiärminister Viktor Orbán anklagas för att föra Ungern mot enpartistat och diktatur

I februari gick det statliga flygbolaget Malév i konkurs efter att ha fått slut på pengar

På Ungerns nationaldag den 15 mars deltar sammanlagt cirka 350 000 människor i demonstrationer i Budapest både för och emot regeringen. Premiärminister Viktor Orbán talar till sina anhängare om att Ungern inte ska böja sig för påtryckningar från omvärlden

I april meddelade president Pál Schmitt att han avgår, sedan han fråntagits sin doktorstitel på grund av en plagiatskandal. Talmannen László Kövér blir tillförordnad president

EU-kommissionen drog Ungern inför EU-domstolen för tvångspensioneringen av 236 domare och ingrepp som minskat dataskyddsombudsmannens oberoende

I maj valde parlamentet Fideszpolitikern János Áder till ny president

I juli greps den 97-årige László Csizsik-Csatáry grips i Budapest misstänkt för krigsbrott under nazisttiden. Han anklagas för medverkan i deportationen av över 15 700 judar till Auschwitz och har stått högst på Simon Wiesenthal-centrets internationella lista över efterlysta förbrytare från Förintelsen

Regeringen återupptog de tidigare avbrutna förhandlingarna med EU och IMF om stödlån

I oktober slopade regeringen planerna på att beskatta centralbankens finansiella transaktioner efter krav från EU och IMF. Beskedet förbättrar Ungerns utsikter till stödlån

I november underkände EU-domstolen Ungerns dramatiskt sänkta pensionsålder för domare och åklagare från 70 till 62 år som åldersdiskriminering

I december demonstrerade tusentals människor utanför parlamentet i Budapest mot det högerextrema partiet Jobbik, vars parlamentsledamot Márton Gyöngyösi uppmanat regeringen att göra upp listor över parlamentets och regeringens judar, som enligt honom utgör en nationell säkerhetsrisk

Parlamentet antog en författningsändring som förbjuder utländskt ägande av ungersk jordbruksmark

2013

I mars protesterade åter tusentals personer mot förändringar i grundlagen som regeringen röstat igenom och som kritiserats hårt av oppositionen

I juni lovade regeringen att ändra den omstridda nya grundlagen som röstades igenom i mars efter att EU hotat med sanktioner mot Ungern

Förre premiärministern Gyula Horn avled vid 80 års ålder i juni. Horn är en av dem som ansetts ha rivit det kalla krigets “järnridå”, när han i september 1989 lät tusentals östtyskar resa till Västtyskland via Ungern

I augusti frös EU det mesta av sina utvecklingsbidrag till Ungern på grund av brister i hur medlen hanteras

I oktober röstade parlamentet igenom en lag som gör det möjligt för kommuner att förbjuda hemlösa att sova utomhus i vissa områden eller att bo i skjul

2014

I januari fick Ungern låna 10 miljarder euro av Ryssland för bygge av kärnkraftsreaktorer, som ska utföras av ryska Rosatom

I februari godkände parlamentet ett avtal om att ryska Rosatom ska bygga ut kärnkraftverket i Paks, cirka tio mil söder om Budapest

I mars inleddes en rättegång mot en 92-årig före detta högt uppsatt funktionär i Kommunistpartiet, Béla Biszko. Han är åtalad för att ha gett order om att civila skulle skjutas i samband med regimprotester i december 1956

I parlamentsvalet i april fick Fidesz behålla regeringsmakten efter ännu en storseger och fick 45,1 % av rösterna. Fidesz fick 133 av de 199 platserna i det nya parlamentet. Den nybildade socialistledda vänsteralliansen fick 25,7 % och 38 platser. Det högerextrema Jobbik ökade till 20,3 % vilket gav partiet 23 mandat

Ungern geografi

Ungern, till ytan något större än Götaland, ligger i Donaubäckenet i Centraleuropas inland. I nordväst utgör floden Donau gräns mot Slovakien innan den vänder söderut och sedan flyter rakt genom landet från norr till söder. Donau delar huvudstaden Budapest i den gamla staden Buda på den bergiga väststranden och det administrativa och kommersiella centret Pest i öster.
Ungefär två tredje delar av landets yta utgörs av stäppGr och endast 2 % av landytan når högre än 400 meter över havet. Berget Kékes i de nordliga Mátrabergen är landets högsta topp, 1 014 meter. Öster om Donau ligger Stora slätten, Alföld, som upptar ungefär halva Ungerns yta. Den var tidigare ett vidsträckt stäpplandskap, pustan. Numera är den till stora delar uppodlad och utgör landets främsta jordbruksområde. Genom Stora slätten rinner Donaus längsta biflod Tisza. I nordväst ligger Lilla slätten, Kisalföld.

De låga bergen väster om Donau är utlöpare av Alperna. Sydöst om dessa ligger låglandet Transdanubien, Dunántúl, och Balatonsjön, Centraleuropas största insjö.I Ungern finns också Europas största varmvattensjö Hévíz, där vattnet året runt håller en temperatur på 30 grader eller mer.

Ungerns huvudstad heter Budapest och har cirka 1 700 000 invånare. Andra större städer är Debrecen c:a 207 000 invånare, Szeged c:a 170 000 invånare, Miskolc c:a 166 000 invånare och Pécs c:a 156 000 invånare.

Landets största sjö är Balatonsjön och högsta berget är Kékes (1 014 m ö h)

Ungern klimat 

Ungern har ett inlandsklimat med heta somrar och kalla vintrar när kylig luft från Ryssland drar in över landet. Nederbörden är något mindre än i övriga Centraleuropa. Det mesta nederbörden kommer om våren och försommaren.

Medeltemperatur/dygn i Budapest är i januari   0 °C och i juli 22 °C.

Medelnederbörd /månad i Budapest är 85 mm i september och 23 mm i juli.

Ungern befolkning

Ungrarna, magyarerna, är ett finsk-ugriskt folk som bosatte sig på det ungerska slättlandskapet på 800-talet efter Kristus. Under medeltiden utvidgade de sitt område och var ett av Östeuropas härskarfolk fram till dess att osmanerna, turkarna, tog makten år 1526

Efter första världskriget tvingades Ungern lämna från sig två tredjedelar av sitt territorium till Rumänien, Tjeckoslovakien och Jugoslavien vilket resulterade i att miljoner ungrare hamnade i grannländerna

En bit in på 2000-talet bodde enligt ungerska myndigheter cirka 1,4 miljoner etniska ungrare i Rumänien, 500 000 i Slovakien, 300 000 i Serbien och 160 000 i Ukraina. Det finns även ungrare i Österrike, Kroatien och Slovenien

Den judiska minoriteten minskade kraftigt under 1930-talet och under andra världskriget då Ungern stod nära Nazi-Tyskland. Enbart under år 1944 deporterades mer än hälften av landets över 800 000 judar, ytterligare 150 000 dog av umbäranden eller avrättades. Tiotusentals judar räddades genom utländska insatser, bland annat av den svenske diplomaten Raoul Wallenberg. I dag lever omkring 50 000 judar i Ungern

Efter andra världskriget fördrevs större delen av den tyska minoriteten. I ett folkutbyte med Tjeckoslovakien flyttade 65 000 slovaker från Ungern medan lika många ungrare flyttade in

Drygt 90 % av landets medborgare beräknas vara etniska ungrare. Största minoritetsgrupp är romerna. I landet bor även tyskar, serber, slovaker, rumäner, kroater, slovener och polacker samt mindre grupper av greker, armenier, bulgarer, ukrainare och rutener

De 13 officiellt erkända minoriteterna har bland annat lagstadgad rätt att använda sitt modersmål i kontakter med myndigheterna och att inrätta egna folkvalda organ som kan besluta i bland andra kultur- och utbildningsfrågor. Trots lagstiftningen diskrimineras romerna i det ungerska samhället och förhållandena tycks snarast ha förvärrats under de senaste åren

Ungern språk

Fram till år 1844 var latin officiellt språk i Ungern. Idag talar hela befolkningen ungerska, som tillhör den finsk-ugriska språkgruppen och skrivs med latinska bokstäver. Minoriteterna talar också sina egna språk

Ungern sociala förhållanden

Bland alla invånare i industriländerna inom OECD har ungrarna har den kortast förväntade livslängden vilket beror på att många avlider i hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Bakom den dåliga statistiken finns bland annat faktorer som många rökare, hög alkoholkonsumtion och dåliga matvanor. Även självmordsfrekvensen är hög och Ungern har en för OECD-länderna hög spädbarnsdödlighet

Det ungerska socialförsäkringssystemet omfattar sjuk- och olycksfallsförsäkring, ålders-, änke- och sjukpension, familjebidrag och arbetslöshetsförsäkring. Sjukvården är avgiftsfri för alla som omfattas av sjukförsäkringssystemet. Den statliga sjukvården dominerar men det finns möjlighet att även få privat vård.  Läkemedelssubventionerna sänktes kraftigt under 2000-talet

År 1998 gjordes pensionssystemet om, men förblev en stor statlig utgift till följd av de äldres växande andel av befolkningen. Regeringen, som tillträdde 2010, har gjort om systemet på nytt men fått kritik för att vilja tvinga invånarna att flytta över sina pensionspengar från privata fonder till det statliga pensionssystemet, mer av omsorg om statsbudgeten än om pensionerna. Den officiella pensionsåldern varierar mellan 62 och 65 år. I Ungern finns dock ett oproportionerligt högt antal förtidspensionärer

Romernas svåra situation har på senare år uppmärksammats och kritik har framförts såväl från EU-institutioner som från frivilligorganisationer mot den bristfälliga integrationen av romerna i det ungerska samhället

Viss brottslighet är hög i Ungern, till exempel har Ungern har blivit ett centrum för transithandel av såväl kvinnor som narkotika. Dessutom är Ungern också transitland för illegal invandring till Europa

Ungern religion

Majoriteten av de flesta troende ungrare är kristna och tillhör den romersk-katolska kyrkan, men bara ungefär 20 % bedöms vara aktiva utövare av någon religion. Trots detta fastslår den nya författningen, som trädde i kraft 2012, en rad katolska sociala värderingar som grundläggande för det ungerska samhället

Många är protestanter, främst anhängare av reformerta kyrkor men även lutheraner samt mindre grupper av ortodoxa kristna, judar, muslimer och buddister

Under Ungerns kommuniststyre, 1949–1989, tvingades kyrkorna att visa sig lojala mot folkrepubliken och dess ledare. År 1990 skrevs religionsfrihet in i författningen, stat och kyrka skildes åt och staten förbjöds att lägga sig i religiösa angelägenheter. År 1991 beslutade parlamentet att de religiösa samfunden skulle återfå all egendom som tagits i beslag under kommunistregimen

Den nya författning som togs i bruk år 2012 medförde stora förändringar av de religiösa samfundens status. Staten erkänner 14 religionssamfund, vilket ger dem bland annat skattebefrielse och rätt att driva skolor med statlig finansiering. Samtidigt avregistrerades 348 samfund, bland dem samtliga riktningar inom islam, hinduism, buddism och bahai, men också många katolska, protestantiska och judiska grupper

Ungern utbildning

För alla ungerska barn mellan 6 och 16 år gäller skolplikt i den avgiftsfria undervisningen. Majoriteten av barnen går även i förskola i två år. Omkring 99 % av barnen går i den åttaåriga grundskolan och kan efter detta välja att fortsätta på gymnasium eller i yrkesskola. Båda dessa högre stadier pågår i fyra år, de två första är obligatoriska

Majoriteten av eleverna går i statliga skolor, men det finns också ett mindre antal privata skolor, ett flertal av dem drivs av kyrkor.

Landets officiellt erkända minoriteter kan få undervisning på sitt eget språk. Under 2000-talet har regeringen gjort försök för att stoppa diskriminering av romer i utbildningssystemet. Regeringarnas ambitioner att stärka den romska kulturen genom särskilda skolor för romska barn har dock även ansetts i praktiken befästa minoritetens isolering från det övriga samhället.

Under 2000-talet har det blivit allt populärare att studera på landets drygt 60 universitet och högskolor. Antalet högskolestuderande har fyrdubblats sedan början av 1990-talet. När regeringen av besparingsskäl minskade antalet studieplatser med 40 % år 2012 sjönk dock elevantalet dramatiskt. Samtidigt infördes en regel om att alla som tar en examen vid en offentligt finansierad högskola måste förbinda sig att tills vidare stanna kvar i Ungern. I genomsnitt avkrävs akademiker att arbeta i Ungern ungefär dubbelt så många år som studierna tagit

Ungern turism

Inkomsterna från turismen är en stor inkomstkälla för landet, inte minst i utländsk valuta. En besökare har mycket att uppleva i Ungern i form av kulturattraktioner. Budapest är en fantastiskt vacker stad!

I början av 2010-talet satsade myndigheterna stora resurser på att utveckla den spa- och hälsoinriktade verksamheten. Tillsammans med nya golfbanor sågs detta som ett led i försöken att bli av med stämpeln av att vara ett lågbudgetresmål. En allt större marknad håller medicinsk turism, som innebär att utländska medborgare kommer till Ungern för förhållandevis billiga operationer, tandvård, plastikkirurgi med mera, att bli

Balatonsjön, Centraleuropas största insjö, är det främsta målet för de turister som vill ägna sig åt båtsport, bad och fiske. I Mátrabergen finns orörd natur, vandringsleder, härbärgen och anläggningar för vintersport

År 2010 hade Ungern cirka 9 510 000 besökare

För mer information se ungern-fakta

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerWorld FactbookBBC Weatherforcasts

Sidan uppdaterad: 200909

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email