Ungern historia mm

På denna sida finns information om Ungern historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Ungern

Här finns information om Ungern historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Ungern var budapest, hollokö, eger, tokaj, hortobagy (pustan), szeged, pecs, balatonsjön och veszprem, rainer stalvik 

Ungern är ett litet och platt land som erbjuder sina besökare flera vackra och intressanta sevärdheter kunde jag konstatera efter min 1 534 kilometer långa rundresa med bil. Det är inte naturupplevelserna som stannar kvar i minnet för den ungerska naturen är inte speciellt fascinerande, med några få undantag. Det är städernas och byarnas fantastiska arkitektur, och besöken på de av UNESCO utsedda världsarven, som jag kommer att minnas!

För många år sedan besökte jag Budapest, Ungerns huvudstad, men hade då inte tid att besöka några andra platser varför jag nu tyckte det var dags att utforska landet mera på djupet. Denna resa började, och slutade, i den vackra huvudstaden Budapest och med hjälp av en hyrd bil besökte jag den gamla byn Hollokö som är ett av UNESCO:s utsedda världsarv, barockstaden Eger och Tokajs vindistrikt vars kulturlandskap finns med på UNESCO:s världsarvslista. Besöket i Nationalparken Hortobagy på den stora slätten Pustan, UNESCO listat världsarv, innehöll fågelskådning och en tur med häst och vagn som visade Pustans traditioner och slättkultur. I staden Szeged njöt jag av den fantastiska art nouveau arkitekturen och i staden Pecs besökte jag underjordiska gravkammare från tidig kristendom, UNESCO listat världsarv. Vid Ungerns största sjö Balaton njöt jag av stillheten i 32 graders värme och i den lilla staden Veszprem besökte jag ”Världens ände”!

Läs om min resa och se fler bilder ungern-resa

Ungern historia i korthet

Ungern historia, äldre

Fynd av benfragment i Donaubäckenet, eller som det också kallas Karpaterbäckenet, där Ungern ligger visar att detta område har varit bebott i mer än 500 000 år. De indoeuropeiska stammarna från Balkan som erövrade området på 2 000-talet före Kristus förde med sig vapen och verktyg av koppar. Utvecklingen fortsatte sedan med övergång till den mera hållbara metallen brons, hästar domesticerades, en militär elit skapades och man började bygga fort för att försvara sig.

På 1 000-talet före Kristus förde erövrare som illyrier, traker och skyter med sig föremål av järn, men dessa kom inte till någon större användning förrän kelterna kom till regionen på 400-talet före Kristus. Kelterna introducerade även glas och var skickliga hantverkare som tillverkade vackra föremål av guld.

Omkring år 35 före Kristus erövrade romarna området väster och söder om floden Donau. Drygt tjugo år senare hade de avancerat till Donaukröken.

År 10 efter Kristus hade romarna grundat sin nya provins Pannonien som omfattade, bland annat dagens Ungern. Lämningar efter romarna kan ses på flera platser i Ungern, till exempel i Pecs som hette Sophianae under den romerska perioden.

I början av folkvandringstiden, 2:a århundradet e Kr, kom nomader från Asien till det område vi idag kallar för Ungern men de tvingades bort att hunnerna under ledning av Attila. På 430-talet besegrade hunnerna den romerska kolonin Aquincum (dagens Obuda) och fördrev befolkningen.

Därefter erövrades området av germanska stammar, på 500-talet erövrade avarerna, en turkiskt folkgrupp delar av Pannonien. Avarerna besegrades av den frankiske kungen Karl den Store år 796. Vid denna tidpunkt var Karpaterbäckenet glest befolkat med undantag av slätterna som beboddes av germanska stammar och höglandet i norr som beboddes av slaver

896 – 898

Sju magyariska stammar under ledning av Árpád slår sig ned i Karpaterbäckenet. Fem av de sju stammarna bosätter sig i det område som nu är Budapest. dynastin kommer att härska fram till år till år 1301

955

Magyarernas framfart i Tyskland, Italien och Spanien stoppas definitivt av den germanske kungen Otto I under slaget vid Augusburg

1000

Stefan (István) antar kristendomen och kröns till kung i Esztergom. Biskop Gellért ska kristna de hedniska ungrarna men dödas av dem och blir martyr

1083

Kung Stefan helgonförklaras

1241 – 1242

Mongolerna, under ledning av Batu khan, besegrar ungrarna under slaget vid Muhi. Påföljande år drar de sig tillbaka från Ungern. Enbart i Pest och Obuda dödas 100 000 ungrare av mongolerna

Kung Béla IV låter bygga upp landet igen och kallar in utländska kolonisatörer

1301 avlider den siste ur släkten Árpád och ätten Anjou tar över makten

1300-talet

Ungern blir en stormakt som bland annat omfattar Kroatien, Slavonien, Dalmatien, Banatet, Galizien och en tid också Polen

1456

János Hunyadi besegrar turkarna vid nuvarande Belgrad

1458 – 1490

Under kung Matthias Corvinus och hans andra hustrus, drottning Beatrice från Neapel, styre når landet en höjdpunkt

1526

Under slaget vid Mohács dödas kung Ludvig II mot turkarna den 29 augusti

1541

Erövrar turkarna Buda och landet delas. Västra Ungern blir österrikiskt, Buda och centrala Ungern ottomanskt medan Transsylvanien blir en turkisk lydprovins. Utvecklingen avstannar och det trädbevuxna slättlandet blir till puszta; ödemark

1586

Vid ett möte i Torda i Transsylvanien enas ungrarna om religionsfrihet

1686

Österriska och ungerska styrkor erövrar med hjälp av polska styrkor Buda och fördriver turkarna från staden

1699

Vid freden i Karlowitz tvingas turkarna avträda sin del av Ungern och Transsylvanien till habsburgarna. Tyskar, slovaker, serber och rumäner flyttar in i de områden ungrarna övergivit. Förtyskningen inom administration, kultur och utbildningsväsende

1703 – 1711

Ferenc Rákóczi för en frihetskamp mot habsburgarna, men förlorar. Han får asyl av den turkiske sultanen Ahmed III i Trakien

1785

Avskaffas träldomen i Ungern

1795

Sju munkar halshuggs i Buda för motstånd mot den habsburgska regimen

1825 – 1848

Under reformperioden drivs utvecklingen framåt av István Széchenyi, som påverkats starkt av sina kontakter med England

1844

Ungerskan blir officiellt språk

1848 – 1849

Poeten Sandor Petöfi dödas i frihetskampen mot habsburgarna. Lajos Batthyány avrättas tillsammans med tretton generaler som aktivt tagit del i frihetskampen. Ledaren Lajos Kossuth går i exil

1867

Fastställs dubbelmonarkin mellan Österrike och Ungern

Ungern historia 1914 – 1999

1914 – 1918

Under första världskriget stod dubbelmonarkin Österrike-Ungern på Tysklands sida och tillhörde därmed förlorarna

1919

Under tiden mars–augusti utropades Ungern till en kommunistisk republik av Béla Kun. Efter detta samlade arméchefen Miklós Horthy de kontrarevolutionära trupperna, huvudsakligen från sydöstra Ungern, och tågade med dessa in i Budapest i november, efter att de rumänska ockupationstrupperna lämnat staden- Horthy övertog därefter högsta armébefälet

1920

Den 1 mars valdes Miklós Horty till riksföreståndare

Som riksföreståndare blev Horty tvungen att godta freden i Trianon, som formellt avslutade första världskriget för Ungerns del och därmed upplöstes dubbelmonarkin. Enligt Trianonfördraget förlorade Ungern två tredjedelar av sitt territorium och mer än tre miljoner ungrare hamnade i andra länder. Transsylvanien införlivades med Rumänien och höglandet i norr med Tjeckoslovakien. Nuvarande Kroatien och området Vojvodina i Serbien tillföll Jugoslavien

1930-talet

Ungern närmade sig det fascistiska Italien och Nazityskland i hopp om att återfå områden som gick förlorad efter första världskriget

1939 – 1945

I andra världskriget deltog Ungern på Tysklands sida och deltog i angreppet på Jugoslavien. När motgångarna kom försökte ungrarna dra sig ur kriget, varpå Tyskland ockuperade Ungern i mars 1944. Horthy fängslades efter att i hemlighet ha förhandlat med de allierade om vapenvila. Han efterträddes av den ungerske naziledaren Ferenc Szálasi

Hösten 1944 trängde sovjetiska trupper in i Ungern

Efter mycket hårda strider intar sovjetarmén Budapest i januari 1945. Samtidigt försvinner Raoul Wallenberg. I april drevs de sista tyska soldaterna ut ur Ungern

1946

Utropas Folkrepubliken Ungern. Fria val hölls den 4 november, som vanns av Småbrukarpartiet. De fick 55 % av rösterna medan kommunisterna fick 17 %. Trots detta kom den verkliga makten att ligga i kommunisternas händer, vilka hade den sovjetiska ockupationsmaktens stöd.

Den Moskvatrogne kommunisten Mátyás Rákosi blev vice premiärminister, men snart rensar han ut eller manövrerar han ut de andra politikerna

1947

Efter valet ändras också konstitutionen så att landet blev en folkrepublik

1948

Socialdemokraterna tvingas samman med kommunisterna och Ungern slog nu in på samma stalinistiska väg som det övriga Östeuropa med planekonomi, kollektivisering av jordbruket, socialrealism, utrensningar inom partiet med skenrättegångar och Moskvas totala kontroll över den ungerska politiken

Den 28 december förstatligades alla företag och kommunisterna hade nu full kontroll över landet. Säkerhetspolisen ÁVO/ÁVH inleder massarresteringar och tortyr

1949

I valet i juni tog kommunistpartiet full kontroll över parlamentet. Två månader senare antogs en ny författning som förvandlade Ungern till en kommunistisk enpartistat med förstatligad, centralstyrd ekonomi

1953

Efter Stalins död utnämns Imre Nagy till premiärminister av Kremlledningen. Nagy försöker reformera kommunistpartiet och stoppa förföljandet av oliktänkande men motarbetas av Rákosi

1955

Landet fördes in under Moskvas kontroll i det nybildade sovjetblocket och blev medlem i försvarssamarbetet i Warszawapakten. Matyás Rákosi  återkommer till makten

1956

Som ett led i avstaliniseringen tvingas Matyás Rákosi att avgå som premiärminister

Den 23 oktober utbryter sympatidemonstrationer med polackernas reformkommunism i Budapest. Oroligheterna sprider sig över hela landet. Krav reses för att återinsätta Imre Nagy som premiärminister

Imre Nagy blir åter premiärminister. Han avskaffade enpartisystemet och utlovade fria val. När han också aviserade en neutral utrikespolitik och utträde ur Warszawapakten intog sovjetiska styrkor Budapest den 4 november och avsatte Nagy

Efter flera dagars hårda strider var ungrarnas motstånd krossat. Av 20 000 gripna upprorsmän avrättades senare 2 000, både män och kvinnor

János Kádár, som ingått i Nagys koalitionsregering och just tillträtt som kommunistpartiledare, bildade en ny, Moskvatrogen regering

I sambandet med upproret flydde 200 000 ungrare utomlands

1958

Imre Nagy, som fått fri lejd av Janos Kádár i samband med upproret i oktober 1956 greps av sovjetiska trupper, ställdes inför rätta och hängdes tillsammans med sina närmaste män

1961

Inleddes en liberaliseringprocess och många dissidenter fick amnesti. Med förhoppningar om att högre levnadsstandard skulle minska ungrarnas politiska missnöje prövade Kádár med lättnader i den centralstyrda planekonomin, som försiktiga reformer i marknadsekonomisk riktning

1970-talet

Ekonomin började stagnera och oppositionen mot regimen tilltog

1980-talet

Decenniets ekonomiska kris och omvälvningarna i Sovjetunionen bidrog till att allt fler ungrare började kräva demokratiska reformer

1987

I september bildades Ungerskt demokratiskt forum (MDF) och på våren 1988 studentrörelsen Ungdemokraterna (Fidesz) samt ett nätverk för oberoende grupper. Detta var början till ett fritt partiväsen i Ungern, även inom kommunistpartiet restes krav på politisk pluralism

1988

I maj avsattes Janos Kádár som partiledare och efterträddes av regeringschefen Károly Grósz

Avskaffades censuren. Strejker och demonstrationer tilläts

1989

I början av året förespråkade kommunistpartiet en övergång till flerpartisystem, samtidigt som en partiutredning fastslog att revolten 1956 hade varit en genuin folkresning och inget kontrarevolutionärt uppror. Imre Nagy återupprättades och hedrades i juni med en ny begravningsceremoni som samlade över en kvarts miljon människor

På sommaren öppnade Ungern sina gränser för östtyskar på väg västerut och bidrog därmed till järnridåns fall. Kort därpå började kommunistpartiet förhandla med oppositionen

Under hösten antog parlamentet en rad lagförslag om Ungerns omvandling till demokrati med flerpartisystem

Från den 23 oktober var Ungern inte längre en socialistisk folkrepublik. Den röda stjärnan togs bort från alla offentliga byggnader

1990

På våren hölls Ungerns första fria parlamentsval sedan 1945. I det blev det borgerliga MDF största parti med nära 43 % av rösterna. En koalitionsregering bildades av MDF, Småbrukarpartiet och ett mindre, kristdemokratiskt parti. MDF-ledaren József Antall blev premiärminister

1993

Ökade socialistpartiets popularitet, delvis till följd av regeringspartiernas inre splittring

1994

I parlamentsvalet fick MDF bara cirka 12 % av rösterna. Segrare blev Socialistpartiet, som trots att det fått egen majoritet i parlamentet valde att bilda regering tillsammans med liberala Fridemokratiska alliansen (SZDSZ)

I juni tillträdde den nya regeringen och Socialistpartiets ledare Gyula Horn blir premiärminister

1995

Den 12 mars, som senare kom att kallas för ”Den svarta söndagen”, lade regeringen fram ett förslag om stora nedskärningar i välfärden, uppsägningar inom den offentliga sektorn, skattehöjningar och devalvering av valutan. Besparingarna mötte hård inhemsk kritik och massdemonstrationer

1998

Inför valet trodde regeringen att de drastiska ekonomiska nedskärningarna 1995 skulle vara glömda” och ge dem segern i det kommande valet

I valet förlorade Socialistpartiet mer än en fjärdedel av sina mandat och Fridemokraterna tappade över hälften. Valets vinnare blev istället högerpartiet Fidesz, som trots färre röster än Socialisterna fick fler mandat. Ledaren för Fidesz, Viktor Orbán, bildade regering med MDF och Småbrukarpartiet

1999

Ungern gick med i försvarsalliansen NATO

Ungern historia, modern 2002 – 2021

2002

Inför vårens parlamentsval förstärktes polariseringen mellan de högerinriktade regeringspartierna och Socialistpartiet. Högeralliansen mellan Fidesz och MDF fick 188 av de 386 mandaten i parlamentet. Socialistpartiet, som fått 178 mandat, valde då att gå samman med Fridemokratiska alliansen som fått 19 platser. De samlade därmed en majoritet på nio mandats övervikt över det borgerliga blocket

I slutet av året fick Ungern klartecken från EU om medlemskap 2004

2003

April

I folkomröstning om medlemskap i EU segrade Ja-sidan och fick 84 % av rösterna. Valdeltagandet var dock mycket lågt, endast 46 % av väljarna röstade

Premiärminister Medgyessy, medlem av Socialistpartiet, avgick på grund av motsättningar om den ekonomiska politiken. Han ersattes av Ferenc Gyurcsány, en tidigare medlem av det gamla kommunistpartiets ungdomsförbund

2006

April

I parlamentsvalet, det första sedan kommunismens fall då en regering kunde sitta kvar i en andra mandatperiod, fick koalitionen med Socialistpartiet och Fridemokraterna 210 mandat mot 175 för oppositionen. Socialisten Ferenc Gyurcsány fick förnyat förtroende som premiärminister

September

Avslöjades i en bandinspelning från ett partimöte efter valet medgav Gyurcsány att regeringen ljugit om det ekonomiska läget för att kunna behålla regeringsmakten. I Budapest utbröt våldsamma protester mot regeringen och mot de planerade åtstramningarna. Fidesz partiledare Viktor Orbán krävde Gyurcsánys avgång. Kravallpolis sattes in, men protesterna fortsatte under hösten. Höjt bensinpris och dyrare transporter bidrog till missnöjet. Trots allt motstånd drev regeringen igenom nedskärningar i bland annat hälsovård och utbildning

2007

En undersökningskommission konstaterade att polisen använt övervåld mot demonstranter och att både regering och opposition bar skuld till kaoset på gatorna. Justitieministern, rikspolischefen och Budapests polischef avgick därför under våren

2008

Konflikten kring sjukvårdspolitiken fick Fridemokraterna att lämna regeringen, och Socialistpartiet fortsatte att regera på egen hand

Under hösten drabbade den globala finanskrisen Ungern hårt. Värdet på valutan föll, och regeringen tvingades ta stödlån från Internationella valutafonden (IMF), EU och Världsbanken på 20 miljarder euro. Regeringen pressades från internationellt håll att strama åt ekonomin ännu mera men motståndet mot nedskärningar i välfärdssystemet ökade i landet

2009

Mars

Avgick avgick premiärminister Gyurcsány på grund av den svåra ekonomiska situationen. Näringsminister Gordon Bajnai utsågs till ny premiärminister

Juni

I valet till EU-parlamentet fick oppositionspartiet Fidesz stora framgångar. I en tid av växande arbetslöshet går det extremnationalistiska och antiromska partiet Jobbik fram starkt och tar nära 15 % procent av rösterna och fick tre mandat i Bryssel

2010

April

Förlorade Socialistpartiet parlamentsvalet. Det oppositionella högerpartiet Fidesz vann en jordskredsseger och fick två tredjedelars majoritet i parlamentet. Socialistregeringens räddning av ekonomin blev dess politiska fall. I de båda valomgångarna fick Fidesz 52,7 % av rösterna och 262 av 386 mandat. Socialistpartiet fick 19,3 % och 59 mandat. På tredje plats kom högerpartiet Jobbik med 16,7 % och tog därmed plats i det nationella parlamentet för första gången med 47 mandat

Maj

Utsågs Fideszs ledare Viktor Orbán till regeringsbildare och premiärminister

Juli

Införde regeringen en ny skatt för banker och andra finansföretag, som tjänat enorma summor före den ekonomiska krisen

Internationella valutafonden (IMF) begärde att regeringen tydliggör planerna för ytterligare budgetnedskärningar. Regeringen beslutade då att lämna förhandlingarna med IMF om ytterligare lån

Oktober

Infördes undantagstillstånd sedan hundratusentals ton giftigt och frätande slam vällt ut ur en brusten damm i västra Ungern och översvämmat flera byar. Omkring tio personer dog och omkring 150 skadades. Skadorna på miljön blev mycket stora

November

Antog parlamentet en lag som begränsar författningsdomstolens rätt att uttala sig om skatte- och budgetfrågor

December

Sänktes Ungerns kreditbetyg med valutafall som följ efter att regeringens presenterade ekonomiska förslag underkänts av marknaden
Kort före ordförandeskapet i EU beslutade parlamentet om en författningsändring som ger staten möjlighet att kontrollera innehållet i medierna. Stötande eller “politiskt obalanserad” publicering ska bötfällas. Lagen kritiseras hårt av medier, opposition och EU

2011

April

Bojkottade Socialisterna och det gröna partiet omröstningen i parlamentet, när det styrande partiet Fidesz röstade igenom omstridda grundlagsändringar

Juli

Frikändes den 97-årige misstänkte krigsförbrytaren Sándor Kápiró av en domstol i Budapest. Han stod åtalad för mord på över 30 judar och serber år 1942. Han nekade till anklagelserna

September

Dömdes aluminiumtillverkaren MAL att böta 473 miljoner euro för olyckan med den brustna dammen i oktober 2010

Oktober

Lämnade förre premiärministern Ferenc Gyurcsány och nio partikamrater Socialistpartiet och bildade en ny partigrupp i parlamentet kallad Demokratiska koalitionen (Demokratikus Koalíció, DK)

November

Sjönk den ungerska valutan kraftigt till följd av Euro-krisen vilket medförde att statsskulden ökade till över 80 % av BNP. Landets kreditvärdighet försämrades och regeringen beslutade att förhandla med EU och IMF om stödlån, trots att man i juli 2010 lämnade förhandlingarna med IMF i oenighet om villkoren

December

Sade författningsdomstolen att delar av den omstridda nya medielagen som föreslogs i december 2010 innebär stora ingrepp i pressfriheten. Domstolen underkände kravet på så kallad balanserad bevakning liksom lagens möjlighet att tvinga journalister att röja sina källor

Bojkottade oppositionen omröstningen när parlamentet beslutade om ökat politiskt inflytande över Ungerns centralbank. EU och IMF avbröt samtal om nya stödlån i protest mot lagen

Beslutade parlamentet att minska antalet ledamöter av kammaren från 386 till 199 från och med nästkommande val och att valdistrikten skulle göras om. Ungerska medborgare bosatta utomlands skulle få rätt att rösta

30 december beslutade parlamentet att över 300 religiösa samfund inte längre ska erkännas av staten

2012

Januari

Demonstrerade nästan 100 000 människor i Budapest mot den nya grundlag som trädde i kraft vid nyår. Demokratin ansågs hotad, och premiärminister Viktor Orbán anklagades för att föra Ungern mot enpartistat och diktatur

Februari

Gick det statliga flygbolaget Malév i konkurs efter att ha fått slut på pengar

Mars

15 mars På nationaldagen demonstrerade sammanlagt omkring 350 000 människor i Budapest, det demonstrerades både för och emot regeringen. Premiärminister Viktor Orbán talade till sina anhängare sade, bland annat att Ungern inte ska böja sig för påtryckningar från omvärlden

April

Meddelade president Pál Schmitt att han avgår, efter att han fråntagits sin doktorstitel på grund av en plagiatskandal. Talmannen László Kövér blev tillförordnad president

Drog EU-kommissionen Ungern inför EU-domstolen för tvångspensioneringen av 236 domare och ingrepp som minskat dataskyddsombudsmannens oberoende

Maj

Valde parlamentet Fideszpolitikern János Áder till ny president

Juli

Greps den 97-årige László Csizsik-Csatáry i Budapest misstänkt för krigsbrott under nazisttiden. Han anklagas för medverkan i deportationen av över 15 700 judar till Auschwitz och har stått högst på Simon Wiesenthal-centrets internationella lista över efterlysta förbrytare från Förintelsen

Återupptog regeringen de tidigare avbrutna förhandlingarna med EU och IMF om stödlån

Oktober

Slopade regeringen planerna på att beskatta centralbankens finansiella transaktioner efter krav från EU och IMF. Beskedet förbättrar Ungerns utsikter till stödlån

November

Underkände EU-domstolen Ungerns kraftigt sänkta pensionsålder för domare och åklagare från 70 till 62 år. Den nya pensionsåldern ansågs som åldersdiskriminering

December

Demonstrerade tusentals människor utanför parlamentet i Budapest mot det högerextrema partiet Jobbik, vars parlamentsledamot Márton Gyöngyösi uppmanat regeringen att göra upp listor över parlamentets och regeringens judar, som enligt honom utgör en nationell säkerhetsrisk

Antog parlamentet en författningsändring som förbjuder utländskt ägande av ungersk jordbruksmark

2013

Mars

Blev György Matolscy chef för centralbanken. Utnämnandet ledde till att en biträdande chefen för centralbanken avgick i protest mot regeringens inflytande över banken och mot den nye bankchefen Matolscy

April

Beslutade parlamentet att inskränka allmänhetens rätt till offentlig information från domstolar, myndigheter, statliga tjänstemän med flera. Beslutet togs efter att medborgarrättsgrupper begärt information om ett anbudsförfarande, där licenser för tobaksförsäljning uppges ha gått till regeringspartiets anhängare. I protest mot den nya informationslagen lämnade fyra människorättsorganisationer regeringens arbetsgrupp mot korruption

Maj

Tillät en domstol en högerextrem demonstration utanför parlamentet när Judiska världskongressen samlas i Budapest för att bland annat diskutera den ökande antisemitismen i Östeuropa. Kritik framfördes från judiska ledare mot demonstrationen

Juni

Avled den förre premiärministern Gyula Horn vid 80 års ålder. Horn var pådrivande med att öppna upp ”järnridån”, när han i september 1989 lät tusentals östtyskar resa till Västtyskland via Ungern

Augusti

Dömdes tre män till livstids fängelse för mord på sex romer under åren 2008 – 2009, männens chaufför dömdes till 13 års fängelse. De dömda hade nynazistiska kopplingar

Stoppade EU det mesta av sina utvecklingsbidrag till Ungern på grund av brister i hur medlen hanteras. Om regeringen inte uppfyller EU:s krav kan Ungern förlora motsvarande upp till 17 miljarder kronor år 2013

Oktober

Godkände parlamentet igenom en lag som gör det möjligt för kommuner att förbjuda hemlösa att sova utomhus i vissa områden, eller att bo i skjul

2014

Januari

Under premiärminister Orbáns möte med Rysslands president Vladimir Putin i Moskva träffades en överenskommelse om att Ungern fick låna 10 miljarder euro för att bygga kärnkraftsreaktorer

Februari

Godkände parlamentet ett avtal om att ryska Rosatom ska bygga ut kärnkraftverket i Paks cirka tio mil söder om Budapest. Oppositionen protesterade mot hur överenskommelsen slöts och en EU-talesman sade att det kan bli aktuellt att granska avtalet om anbudsförfarandet har skett enligt EU:s regler

Mars

Förbjöd den rumänska regeringen medlemmar av fyra ungerska nationalistiska organisationer att resa in i landet. Beslutet skapade irritation hos den ungerska regeringen och som svar på beslutet krävde man ökat självstyre för ungrare i Rumänien

April

6 april I parlamentsvalet kunde partiet Fidesz behålla regeringsmakten efter att de fick 45,1 % av rösterna vilket gav 133 mandat av parlamentets 199. Den i januari nybildade socialistledda vänsteralliansen fick 25,7 % av rösterna och 38 mandat. Det högerextrema partiet Jobbik ökade i valet och fick 20,3 % av rösterna vilket gav dem 23 mandat. Det gröna partiet LMP fick 5,4 % av rösterna vilket gav dem 5 platser

Deltog tiotusentals människor i en manifestation i Budapest mot antisemitism

Maj

I sitt installationstal till andra regeringsperioden krävde premiärminister Viktor Orbán självstyre för etniska ungrare i andra länder, speciellt de omkring 200 000 ungrare som lever i Ukraina. Han sade också att hans regering motsätter sig EU-direktiv om att underlätta invandring

Dömdes den 92-årige Béla Biszko till fängelse i fem och ett halvt år för krigsförbrytelser i samband med den sovjetiska invasionen 1956. Biszko, som var inrikesminister under kommunistregimen har suttit i husarrest sedan december 2012

I valet till EU fick regeringspartiet Fidesz nästan 52 % och 12 av landets 20 mandat. Högerextrema Jobbik blev näst största parti med nästan 15 % av rösterna, vilket gav 3 mandat. Socialistpartiet blev tredje största parti och fick knappt 11 % av rösterna och 2 mandat

Juni

Godkände parlamentet en medieskatt som kritiserats för att den kan urholka mediefriheten och försämra medieföretagens ekonomi. Enligt regeringen skulle skattepengarna gå till att förbättra skolorna och att en stor del av utbudet i de kommersiella medierna är ett hot mot samhället

September

Antog parlamentet en lag som tvingade bankerna att i praktiken efterskänka privata låntagares skulder på sammanlagt cirka 3,2 miljarder euro. Lagen avser att kompensera låntagare för tidigare räntehöjningar som regeringen betraktade som orättvisa. Det handlade till stor del om lån som tagits i utländska valutor före finanskrisen 2008–2009. Genom den nya lagen beräknades lånekostnaderna sänkas med i genomsnitt 25–30 %

Oktober

Underkände EU-parlamentets kultur- och utbildningsutskott Ungerns kandidat, förre justitieministern Tibor Navravcsics, till posten som EU-kommissionär för utbildning, kultur samt ungdoms- och medborgarrättsfrågor

Stämde EU Ungern för en lag från 2012 som förbjuder visst utländskt ägande av odlingsbar mark i Ungern. Lagen kom till för att skydda det ungerska jordbruket

Förbjöds sex ungerska medborgare inresa i USA. De nekades inresa enligt den amerikanska lag som ger regeringen rätt att utestänga utlänningar vars korrupta beteende anses skada USA:s intressen

November

Demonstrerade tusentals människor i Budapest mot påstådd korruption vid skattemyndigheten och mot den allmänna ofriheten i Ungern. Demonstranterna kräver att skattemyndighetens chef Ildikó Vida skulle avgå. Hon var en av de personer som nekades inresa till USA i oktober

Höjdes medieskatten som infördes i juni från 40 till 50 % av annonsintäkterna för medieföretag som årligen tjänade över 20 miljarder forint, omkring 65 miljoner euro, på reklam

Demonstrerade ett par tusen lärare i Budapest mot planerade budgetnedskärningar och regeringens ointresse av en dialog med lärarfacken om ändringar i läroplanerna

December

Beordrade premiärminister Orbán skattemyndighetens chef Vida att stämma USA:s chargé d’affaires i Budapest för förtal

Vid två tillfällen under månaden demonstrerade tusentals människor i Budapest mot skattehöjningar och påstådd korruption inom regeringskretsen. Även nya krav på att skattemyndighetens chef Ildikó Vida ska avgå framfördes

2015

Januari

Krävde premiärminister Orbán att invandringen till EU stoppas, med undantag för dem som söker asyl

Februari

Demonstrerade tusentals personer dagen innan Tysklands förbundskansler Angela Merkel besökte Budapest med krav på att premiärminister Orbán ska värna om förbindelserna med EU och respektera de västliga demokratiska värderingarna

Besökte Rysslands president Vladimir Putin Ungern. Dagen innan hans besökt demonstrerade några tusen personer mot regeringens tätare förbindelser med Ryssland

Mars

Röstade parlamentet för att alla uppgifter om kärnkraftssamarbetet med Ryssland ska vara hemliga i 30 år. Kritiker misstänkte att hemligstämplandet berodde på att regeringen vill dölja korruption i samband med att avtalet skrevs

Juni

Gav regeringen inrikesdepartementet i uppdrag att bygga ett fyra meter högt stängsel längs hela den 175 kilometer långa gränsen mot Serbien. Avsikten var att hindra migranter att ta sig in i Ungern eftersom 95 % av migranterna som tog sig in i Ungern kom via Serbien

Juli

Antog parlamentet en lag om skärpta asylregler. FN och EU kritiserade den nya lagen

Augusti

29 augusti meddelade försvarsdepartementet att ett stängslet längs gränsen mot Serbien är klart. Den första versionen bestod av tre taggtrådsrullar lagda på varandra. Senare ska detta kompletteras av ett fyra meter högt staket

September

Lade Ungern fram ett förslag i FN om globala kvoter för flyktingmottagande

Spärrades gränsen mot Slovenien med stängsel av taggtråd för att stoppa migranter

Gav parlamentet armén och polisen ökade befogenheter att hindra flyktingar att ta sig in i Ungern

Satte ungerska regeringen in annonser i libanesiska tidningar för att informera personer som planerade att ta sig in i Ungern utan tillstånd skulle drabbas av ytterst stränga åtgärder

Började Ungern bygga stängsel även mot den drygt 40 kilometer långa gränsen till Kroatien för att stoppa migranter

Satte polisen in tårgas och vattenkanoner mot migranter vid gränsen mot Serbien sedan de försökt ta sig in i Ungern genom att riva upp delar av taggtrådsstängslet. 14 poliser skadades när flyktingar bland annat kastade sten mot dem. FN och EU fördömde det ungerska agerandet

15 september Trädde de hårdare lagarna mot otillåten migration i kraft. Undantagstillstånd utlystes i två sydliga län, vilket gav polisen utökade befogenheter och möjlighet att sätta in militär vid behov. De sista öppna gränsövergångarna från Serbien stängdes. Första dagen med de nya lagarna greps 367 personer, av vilka 316 väntar åtal för åverkan på gränsstängslet och 51 för att ha tagit sig in i landet utan tillstånd

Kallade utrikesdepartementet till sig Österrikes ambassadör, efter att den österrikiske förbundskanslern Werner Faymann jämfört Ungerns behandling av flyktingarna med nazisternas deportering av judar och andra till koncentrationsläger

Var det stort kaos på centralstationen i Budapest när fler än 2 000 flyktingar hindrades av polis att stiga ombord på tåg till Tyskland och Österrike, vissa av dem hade giltiga biljetter. Efter ett par dygn på stationen tilläts flera hundra flyktingar gå ombord på ett tåg som de tror skall ta dem till Österrike, men tåget går till ett flyktingläger väster om Budapest där de skall registrera sig. Flyktingarna vägrar göra detta. Ett tusental flyktingar ger sig iväg till fots på den 180 kilometer långa vägen till Österrike

Oktober

Stängdes gränsen mot Kroatien för att stoppa migranter från att ta sig in i Ungern

November

Underkände parlamentet EU:s flyktingplan och gav regeringen klartecken att vända sig till EU-domstolen för att överklaga beslutet att alla medlemsländer ska dela 160 000 flyktingar mellan sig

December

Dagen efter att Slovakien överklagat EU:s plan för fördelning av flyktingar till EU-domstolen lämnade även Ungern in sitt överklagande

Inledde EU-kommissionen en formell utredning om Ungern bröt mot unionens stadgar genom sin hantering av höstens ström av flyktingar genom Europa. Ungern fick två månader på sig att förklara sitt agerande

2016

Januari

Fällde europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Ungern för en lag från 2011 om polisens rätt att övervaka misstänkta terrorister. Domstolen ansåg att lagen är så allmänt formulerad att den i praktiken medger övervakning av i princip vem som helst, inklusive husrannsakningar och insamling av datatrafik. Ungerska staten fick tre månader på sig att överklaga domstolsbeslutet

Frikändes samtliga 15 åtalade efter rättegången om Ungerns värsta miljökatastrof som dödade tio personer och skadade 150 när stora mängder giftiga ämnen kom ut i naturen 2010 sedan en damm brustit vid ett aluminiumverk. Att de åtalade frikändes berodde på bristande stabilitet i marken

Februari

Demonstrerade tusentals personer mot regeringens förändringar av arbetet i skolorna, som den statliga styrningen av utbildningen och införandet av nya läroböcker som enligt vissa lärare inte håller tillräcklig vetenskaplig nivå

Mars

Vägrade president Janós Áder godkänna en lag om att överföra motsvarande cirka 650 miljoner euro från Centralbanken till utbildningsstiftelser. Áder ansåg att lagen stred mot grundlagsprincipen om insyn i den offentliga verksamheten

Demonstrerade omkring 20 000 människor i Budapest mot Viktor Orbáns regering

Maj

Inledde EU-kommissionen en formell granskning av anklagelserna om att de ungerska myndigheterna systematiskt diskriminerar romska skolbarn. Ungerska regeringen fick två månader på sig att påverka situationen

Juli

Inledde regeringen en bred mediekampanj mot flyktingar och invandrare

Dömdes tio migranter till fängelse i mellan ett och tre år för att ha tagit sig in i Ungern olagligt i samband med oroligheter vid gränsen i september 2015. Efter avtjänat straff skulle de utvisas

September

Anmälde de nordiska länderna Ungern till EU-kommissionen för landets vägran att ta tillbaka flyktingar som ursprungligen registrerats där men sedan valt en annan destination. Enligt de nordiska migrationsministrarna bröt Ungern mot den så kallade Dublinförordningen genom sitt agerande

Uppmanade 22 människorättsorganisationer ungerska folket att bojkotta folkomröstningen om flyktingmottagning den 2 oktober

Oktober

2 oktober Vid folkomröstningen om EU:s flyktingkvoter sade mer än 98 % av de röstande nej till att Ungern ska ta emot några flyktingar. Då valdeltagandet bara var drygt 40 % vilket i princip gjorde att omröstningen inte kunde betraktas som giltig. Oppositionen ansåg bojkotten av valet var ett nederlag för premiärminister Orbán, medan han sade att resultatet var en stor seger för hans politik och att parlamentet under alla omständigheter skulle besluta att Ungern inte skulle ta emot några flyktingar via EU. EU ansåg att Ungern skall ta emot sin kvot av de 160 000 flyktingar som skulle fördelas inom EU

Ställde sig EU-kommissionen bakom de nordiska ländernas protest mot att Ungern vägrade ta tillbaka asylansökande som registrerats i Ungern enligt uttalande den 9 september

Lades Ungerns dominerande oppositionstidning Népszabadság ned. Ägaren Mediaworks hänvisade till ekonomiska problem, men tidningens journalister, oppositionspolitiker och aktivister misstänkte att ägarna blivit utsatta för påtryckningar och hot från regeringen. Omkring 2 000 personer demonstrerade utanför redaktionslokalerna mot nedläggningen

Demonstrerade omkring 3 000 personer i Budapest för ökad pressfrihet och mot nedläggningen av tidningen Népszabadság

November

Blev den första etappen av det nya, tekniskt avancerade gränsstängslet mot Serbien klart

2017

Februari

Beslutade regeringen att uppföra containerläger vid landets gränser för alla flyktingar och migranter som kom till Ungern och stanna i dessa läger tills deras ärenden behandlats av myndigheterna

Beslutade en domstol att en ny rättegång skulle genomföras mot 15 före detta anställda vid en aluminiumfabrik i staden Ajka, som i januari 2016 friades från ansvar för landets hittills värsta miljökatastrof år 2010. Vid katastrofen omkom 10 personer och 150 skadades när en damm rasade och 1,1 miljoner kubikmeter giftigt slam dränkte flera byar i västra Ungern, dessutom utplånades nästan allt liv i flera floder

Besökte den ryske presidenten Putin Ungern för möte med premiärminister Orbán

Mars

Fällde europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ungerska staten för att olagligt ha hållit två migranter fångna i en transitzon vid gränsen mot Serbien. Staten dömdes att betala skadestånd till de båda och att stå för rättegångskostnaderna

13 mars Segrade president János Áder i andra omgången av parlamentets presidentval. Efter att inte ha fått majoritet i den första omgången fick han denna gång 131 röster mot 39 för motkandidaten László Majtényi

Godkände parlamentet regeringens beslut att alla flyktingar och migranter ska låsas in i containerläger vid gränserna medan deras ärenden prövas. FN:s flyktingkommissariat UNHCR hävdade att lagen stred mot både folkrätten och Ungerns åtaganden enligt EU:s lagar

Godkände EU-kommissionen utbyggnaden av det ungerska kärnkraftverket Paks

April

Sade EU-kommissionen att den kommer att inleda en rättslig process mot Viktor Orbán för att tvinga den ungerska regeringen att ändra den lag som kan leda till att det fristående universitet CEU måste stängas

Uppmanade FN de europeiska länderna att inte sända tillbaka flyktingar till Ungern, eftersom förhållandena där inte är acceptabla

Antog parlamentet en lag som kan leda till att det Centraleuropeiska universitetet (CEU) måste läggas ned. Enligt lagen förbjuds läroanstalter som leds från utanför EU att utfärda examensbevis utan ett avtal mellan det landets regering och den ungerska. Universitetet grundades av den ungerskfödde finansmannen George Soros

Mellan 60 – 80 000 personer deltog i en demonstration, den största i Budapest på mer än tre år, mot lagen som kan tvinga Centraleuropeiska universitetet (CEU) att stänga

Maj

Gav EU Ungern och Polen en tidsfrist till i juni för att börja ta emot flyktingar från unionens gemensamma kvot av 160 000 syrier, eritreaner och irakier. De båda länderna hade inte tagit emot en enda kvotflykting sedan EU fattade sitt beslut om omfördelning i 2015

Demonstrerade omkring 10 000 ungrare i Budapest mot regeringens alltför Rysslandsvänliga politik

Juni

Antog parlamentet en ny lag som tvingar frivilligorganisationer som tar emot mer än 24 000 euro om året från utlandet att registrera sig som ”utlandsstödda organisationer”. Lagen hade fördömts av EU-kommissionen och FN. Premiärminister Orbán sade att lagen är till för att minska korruption och finansiering av terrorism

Inledde EU en rättsprocess mot Ungern, Polen och Tjeckien för att länderna vägrat att ta emot flyktingar enligt den omfördelningsplan som EU-länderna antagit

Augusti

Vände sig 23 frivilligorganisationer gemensamt till Författningsdomstolen med en protest mot den lag som krävde att organisationer som får mer än 24 000 euro per år från utlandet ska registrera sig som ”utländskt stödda organisationer”

Kallade Ungern hem sin ambassadör i Haag efter att Nederländernas ambassadör i Budapest anklagat den ungerska regeringen för att bete sig ungefär som islamistiska terrorister

September

Kritiserade FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi den ungerska regeringens behandling av asylsökande och för att Ungern avslog betydligt fler asylansökningar än andra EU-länder

Avvisade EU-domstolen Ungerns och Slovakiens protest mot de kvoter för fördelning av flyktingar inom unionen som EU-kommissionen beslutat om. Domstolen slog fast att kvoterna är till för att solidariskt lindra bördan för de stora mottagarländerna Grekland och Italien. Efter att först ha protesterat mot domstolsbeslutet sade premiärminister Orbán att Ungern kommer att respektera det men att man kommer att fortsätta att bekämpa kvoteringssystemet

Oktober

Godkände parlamentet ett tillägg till lagen om högre utbildning som innebar att internationella högskolor, inklusive Centraleuropeiska universitet grundat av finansmannen George Soros, fick en frist till slutet av 2018 att uppfylla villkoren för sin verksamhet i Ungern

Fick Ungern en månad på sig att anpassa lagen om frivilligorganisationers rättigheter till EU:s regelverk av EU-kommissionen. Om så inte gjordes skulle kommissionen ta ärendet till EU-domstolen

December

Skulle partiet Jobbik betala böter på över 2 miljoner Euro senast i januari 2018 för att partiet tagit emot finansiellt stöd för politisk reklam enligt det statliga revisionsverket. Det ultranationalistiska partiet Jobbik antogs bli den främsta utmanaren till premiärministern Orbans parti Fidesz i parlamentsvalet i april 2018. Jobbik ansåg att bötesförläggandet var av politisk karaktär

Ungerns, Tjeckiens och Polens vägran att ta sin kvot av de 160 000 flyktingar som sökte sig till EU under hösten 2015 och som skulle fördelas inom EU enligt ett kvotsystem blev ett ärende hos EU-domstolen efter att EU-kommissionen väckt talan mot de tre länderna

2018

Mars

Utvisade Ungern en rysk diplomat till följd av en nervgiftsattack mot en rysk före detta spion och hans dotter i Storbritannien i början av månaden. Detta var en samordnad aktion med ett 20-tal länder, främst i EU, i solidaritet med den brittiska regeringen som anklagade Ryssland för att ligga bakom attacken. Sammanlagt utvisades över 100 ryska diplomater, varav 60 från USA. Moskva förnekade all inblandning i giftattacken

April

8 april I parlamentsvalet vann partiet Fidesz med premiärminister Viktor Orbán som ledare. Fidesz och partiets allierade Kristdemokratiska folkpartiet fick 133 mandat och behöll därmed två tredjedels majoritet i parlamentet. Högerextrema Jobbik blev näst störst och fick 26 mandat

Maj

Stängde George Soros stiftelse, The Open Society Foundations (OSF), sitt kontor i Budapest och flyttade till Berlin på grund av den ungerska regeringens beslutat att ytterligare skärpa villkoren för ungerska icke-statliga organisationer som fick stöd från utlandet

Augusti

Trädde den nya lagen som beskattar organisationer som hjälper asylsökande i kraft

September

Vände sig George Soros stiftelse Open Society Foundations (OSF) till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna för att få stöd för sitt krav på att Ungerns så kallade ”stoppa Soros-lagar” som infördes i juni måste rivas upp

Röstade 448 av EU-parlamentets ledamöter för att utlösa en så kallad Artikel 7-process mot Ungern för att granska om landet brutit mot de grundläggande fri- och rättigheter som EU omfattar. 196 ledamöter röstade emot förslaget och 48 ledamöter avstod. Det var första gången som EU-parlamentet initierar en Artikel-7-process. Polen meddelade att landet skulle använda sitt veto, om det behövdes för att stoppa sanktioner mot Ungern

Oktober

Trädde ett dekret som stoppade genusvetenskapliga studier i kraft

Besökte Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan Ungern

December

Flyttades en staty föreställande Imre Nagy, som ledde den ungerska revolten mot Sovjetunionen 1956, från ett torg nära parlamentet. Statyn är tänkt att få en mindre framträdande plats i framtiden

Röstade Ungern och USA, som enda länder, emot ett måldokument för flyktingmottagande i FN:s generalförsamling trots att detta inte är bindande för medlemsländerna

Antog parlamentet två nya lagar; att de nya förvaltningsdomstolarna blir direkt underställda regeringen och en arbetstidslag med nya övertidsregler som fackliga organisationer beskriver som ”slavarbete”. De nya lagarna resulterade i demonstrationer

Meddelade Centraleuropeiska universitetet (CEU) att man stänger sin verksamhet i Budapest och flyttar till Wien. CEU grundades efter järnridåns fall av affärsmannen George Soros

2019

Februari

Lämnade alla ledamöter för vänsterliberala Demokratiska koalitionen parlamentet i protest mot den nya arbetstidslagen som undertecknades av presidenten den 21 december och meddelade att de kommer att bojkotta parlamentet. Övriga oppositionspartier anslöt sig till bojkotten

Kallades Sveriges ambassadör till ungerska UD efter att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ifrågasatt Ungerns familjepolitik i ett inlägg på Twitter

Dömdes två chefer i aluminiumföretaget Magyar Aluminium (MAL) till fängelse som ansvariga för en miljökatastrof 2010, då en damm med giftigt spillvatten brast i Kolontal i oktober 2010. Sex personer fick villkorlig dom

Mars

Stängde EPP, de europeiska konservativa och kristdemokratiska partiernas samarbetsforum, av regeringspartiet från sitt samarbete. Anledningen var Fidesz kampanj i vilken EU-politiker svartmålades. Avstängningen innebar bland annat att Fidesz inte fick vara med på interna möten eller rösta inom gruppen

April

Antogs en lag som garanterade kvinnor som föder fler än fyra barn befrielse från inkomstskatt resten av livet

Maj

Kritiserade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Dunja Mijatović Ungern i en rapport för landets behandling av flyktingar och krävde förbättringar så snart som möjligt

Besökte premiärminister Orbán USA:s president Donald Trump

26 maj Valet till EU-parlamentet blev en framgång för regeringspartiet Fidesz. Alliansen mellan Fidesz och Kristdemokratiska folkpartiet fick drygt 52 % av rösterna vilket gav 13 av 21 mandat till parlamentet. Näst störst blev Demokratiska unionen som fick drygt 16 % av rösterna och 4 mandat. Tredje största parti blev Momentum som fick knappt 10 % av rösterna och 2 mandat

29 maj Blev ett rundtursfartyg på Donau påkört i Budapest varvid de flesta i en sydkoreansk turistgrupp omkom. Tio dagar efter olyckan hade 24 omkomna hittats och fyra personer saknades fortfarande, Den ukrainske kaptenen på det större fartyget greps misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död

30 maj Beslutade regeringen att skjuta upp ett beslut om ett nytt system med förvaltningsdomstolar efter stark kritik från EU, som ansåg att systemet skulle underminera rättsväsendets oberoende

Juni

Dömdes fyra flyktingsmugglare till livstids fängelse efter att 71 migranter kvävdes till döds i en varubil år 2015, när de var på väg genom Europa från Balkan. Lastbilen hittades i Österrike men en utredning visade att migranterna hade avlidit före gränspassagen. Av de huvudåtalade var tre från Bulgarien och en från Afghanistan

Juli

Begärde EU-kommissionen att EU-domstolen granskade lagligheten i ungerska regler som gjorde det kriminellt att bistå asylsökande och samtidigt gjorde det svårare att söka asyl i Ungern. Det handlade om det lagpaket som antogs 2018

Augusti

Träffades premiärminister Viktor Orbán och Tysklands förbundskansler Angela Merkel i Sopron, vid Ungerns gräns mot Österrike, 30 år efter att Ungern öppnade gränsen för drygt 600 östtyskar så att de kunde ta sig till friheten i Väst. Händelsen bidrog starkt till att järnridån föll och Tyskland återförenades

September

Underkändes Ungerns kandidat, juristen och diplomaten László Trócsányi, till en av posterna i den nya EU-kommissionen av EU-parlamentets justitieutskott då man ansåg att det fanns risker för intressekonflikter. Premiärminister Orbán föreslog istället diplomaten Olivér Várhelyi

Oktober

7 oktober Öppnades Centraleuropeiska universitetet i utkanten till Wien i Österrike efter att regeringen stängde det i Budapest

13 oktober Vanns borgmästarvalet i Budapest av Gergely Karáscony, vilket blev en motgång för regeringspartiet Fidesz. Karáscony är akademiker med bakgrund i partier som lagt tonvikt på miljöpolitik. I kommunvalet i Budapest blev oppositionspartierna större än regeringspartiet. På landsbygden behöll Fidesz makten

Enligt generaladvokaten vid EU-domstolen bröt Ungern, Polen och Tjeckien mot EU-rätten när de vägrade ta emot flyktingar 2015

November

18 november Godkändes Olivér Várhelyi som Ungerns EU-kommissionär av EU-parlamentet och blev ansvarig för unionens utvidgning

Sade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att inget lagbrott begicks när ungerska regeringen tvingade asylsökande att stanna i en transitzon vid serbiska gränsen 2015

Beordrade högsta domstolen regeringen att publicera en ursäkt och betala skadestånd till människorättsorganisationen Ungerska Helsingforskommittén då HD ansåg att regeringen använt felaktiga uppgifter om organisationen

December

Antog parlamentet ett lagförslag om att ett nationellt kulturråd ska inrättas, som ett styrande organ för kultursektorn. Kulturarbetare var oroliga för att lagen skulle begränsa den kulturella friheten. Inte heller lyckades en namninsamling med omkring 50 000 underskrifter stoppa den nya lagen

2020 

Januari

9:e Meddelade premiärminister Orbán att det i fortsättningen blir kostnadsfri provrörsbefruktning som en komponent i regeringens försök att få stopp på befolkningsminskningen

Mars

11:e Infördes undantagstillstånd i landet för att stoppa coronapandemin

16:e Stängde Ungern sina gränser för alla utom egna medborgare för att hindra spridning av coronavirus, gods tilläts dock att importeras. Publika evenemang och begränsade öppettiderna för restauranger och kaféer infördes. Ungern hade nu registrerat 39 bekräftade fall av covid-19 och det första dödsfallet i sjukdomen

April

2:a Fälldes Ungern, Polen och Tjeckien i EU-domstolen för att de vägrade ta emot flyktingar 2015. Alla tre länder riskerade att bötfällas för detta

Maj

19:e Röstade parlamentet röstar för att sekretessbelägga detaljerna i ett viktigt infrastruktur-kontrakt i tio år som gällde modernisering av järnvägen mellan Budapest och Belgrad. Projektet ska genomföras tillsammans med Kina. Projektet är Ungerns hittills största investering i infrastruktur

26:e Föreslog regeringen att undantagstillståndet som införts med anledning av coronapandemin upphävs, likaså den hårt kritiserade lag som infördes den 11 mars vilken gav regeringen rätt att styra genom dekret

Juni

2:a Hölls en tyst minut för att uppmärksamma hundraårsminnet av Trianonfördraget, som slöts i Versailles 1920 då Ungern fick nya gränser efter upplösningen av imperiet Österrike-Ungern. Ungerns 1900-talsgränser medförde minskat territorium och att grupper av ungersktalande hamnade utanför landets gränser

5:e Besökte premiärminister Viktor Orbán den belarusiske presidenten Lukasjenko och uppmanade EU att upphäva sina återstående sanktioner mot regimen i Minsk

Ungern hade nu 542 bekräftat avlidna i covid-19

16:e Röstade parlamentet för att upphäva den kritiserade pandemilagen som gjort det möjligt för regeringen att styra genom dekret under pandemin. Lagen ersattes med en ny som gav regeringen möjlighet att deklarera att hälsofara råder. Den nya lagen gav också regeringen möjlighet att styra genom dekret, på obestämd tid

18:e Fälldes åter Ungern i EU-domstolen då man bröt mot EU-rättens regler om rörelsefrihet för kapital när landet införde en lag 2017 som begränsar bidrag från utlandet till enskilda organisationer

Augusti

12:e Undertecknade Ungern en avsiktsförklaring om att köpa amerikanska jaktrobotar till ett värde av en miljard dollar, vilket var Ungerns hittills största köp av militär utrustning från USA

September

1:a Stängde Ungern sina gränser för för utländska medborgare i en månad för att stoppa coronapandemin. I Ungern hade nu 614 personer avlidit i covid-19

8:e På grund av den alltmer auktoritära kontrollen över massmedierna i Ungern beslutade Radio Free Europe/Radio Liberty att återuppta sina radiosändningar på ungerska

30:e Fick både Ungern och Polen skarp kritik i en EU-rapport om hur rättsstaten respekteras i medlemsländerna

30:e Uppgav EU:s antibedrägerimyndighet Olaf, som synar hur EU-stöd används, i sin årsrapport för 2019 att det misstänkta fusket med pengar från EU har ökat i Ungern, i framför allt byggbranschen och energisatsningar

Oktober

6:e Enligt EU-domstolen bröt Ungern mot EU-rätten genom en lag från 2017 som tvingade Centraleuropeiska universitetet (CEU) att stänga. Lagen var riktad särskilt mot CEU:s judiske grundare och finansiär George Soros

30:e Skickade EU-kommissionen en formell underrättelse till Ungern om att landets asylregler bryter mot EU-rätten

November

3:e Infördes undantagstillstånd och nattligt utegångsförbud för att bromsa coronapandemin. Ungern hade nu 1 973 bekräftat avlidna i covid-19

10:e Gav parlamentet regeringen rätt att styra genom dekret i 90 dagar med anledning av coronapandemin

17:e Förlängde regeringen genom dekret undantagstillstånd som infördes den 10:e november till att gälla fram till den 8 februari 2021 för att begränsa coronapandemin. Ungern hade vid detta tillfälle högst spridning av covid-19 i Europa

December

17:e Fastställde EU-domstolen att Unger bröt mot EU-rätten genom att tvinga migranter till transitzoner och att begränsa deras möjligheter att söka asyl i samband med den stora flyktingströmmen år 2015

2021

Januari

21 januari

Godkände Ungern ett rysktillverkat vaccin mot coronavirus trots att vaccinet inte har godkänts av EU:s läkemedelsmyndighet. Dagen därpå meddelades att man slutit avtal om att köpa in stora partier av det ryska vaccinet. Den 12 februari skulle vaccinationerna av befolkningen inledas

27 januari

Ställde Frontex, EU:s gräns- och kustbevakningsmyndighet, in allt arbete i Ungern till följd av att EU-domstolen kritiserat landets hantering av migranter och asylsökande

Godkände Ungern, som första land i Europa, genom sin läkemedelsmyndighet, ett vaccin mot covid-19-pandemin som utvecklats i Kina. Utrikesminister Szijjarto meddelade strax efter godkännandet att man ska köpa in kinesiskt vaccin till cirka två och en halv miljoner invånare

28 januari

Förlängdes undantagstillståndet, som införts med anledning av coronapandemin, i 90 dagar. Samtidigt förlängdes en del beslut om nedstängning av samhället fram till 1 mars, som nattligt utegångsförbud, mötesförbud, masktvång och påbud om att undervisning från högstadiet och uppåt ska ske via internet. Pandemin hade hittills krävt omkring 12 300 ungrares liv

Februari

16 februari

Offentliggjorde Ungerns statistikmyndighet preliminära siffror för hur landets ekonomi utvecklades under pandemiåret 2020. Ekonomin krympte enligt dessa med 5,1 %, vilket var lägre än EU:s genomsnitt på minus 6,4 %

Mars

1 mars

Hittills hade mer än 15 000 personer avlidit i covid-19 i Ungern

3 mars

Lämnade det ungerska regeringspartiet Fidesz EPP den konservativa partigruppen i EU-parlamentet efter ett antal konflikter

11 mars

Vände sig Ungern och Polen till EU-domstolen för att klaga på att EU vill koppla pengar från unionen till krav på respekt för rättsstaten, vilket man gjort även tidigare

Juni

5 juni

Samlades omkring 10 000 personer i Budapest för att protestera mot regeringens planer på att låta ett kinesiskt universitet öppna en filial i staden. Det nya universitetet ska byggas av kineser och vara klart 2024, men Ungern skulle få betala merparten av bygget genom lån från Kina. Premiärminister Orbán meddelade några dagar senare att han var beredd att låta en folkomröstning ta ställning till byggplanerna

15 juni

Antog parlamentet en lag som förbjöd information om bland annat homosexualitet riktad till minderåriga

22 juni

Den ungerska ekonomin hade återhämtat sig så bra att centralbanken höjde sin basränta till 0,9 %

Juli

8 juli

Fördömes den ungerska lag som ska skydda barn och unga mot övergrepp i en resolution i EU-parlamentet. Parlamentet uppmanade EU-kommissionen att agera mot Ungern

15 juli

Inledde EU-kommissionen ett så kallat överträdelseförfaranden mot Polen och Ungern för att deras regeringar för en politik som sågs som diskriminerande mot medborgare med hbtq-orientering

November

16 november

Var nästan 60 % av landets befolkning vaccinerade med två doser covid-19-vaccin, vilket var lägre än genomsnittet i EU. En stor del av befolkningen var vaccinerade med ryskt eller kinesiskt vaccin, som ännu inte var godkända i EU

2022

Februari

16 februari

Gav EU-domstolen klartecken för nedskärningar av EU-medel till länder som bedöms åsidosätta rättsstatliga krav och demokratiska ideal. Beslutet var en motgång för Ungern och Polen

24 februari

Fördömde Ungern Rysslands militära invasion i Ukraina och slöt upp bakom skärpta EU-sanktioner, trots att premiärminister Viktor Orbán hade goda och vänskapliga kontakter med president Putin. Under de fem första dagarna av den ryska invasionen flydde 85 000 ukrainare till Ungern

Mars

10 mars

Valdes familjeminister Katalin Novák till president, 137 parlamentariker röstar för henne och 51 emot och blev därmed Ungerns första kvinnliga president

April

3 april

Vann regeringspartiet Fidesz parlamentsvalet med god marginal trots att sex oppositionspartier hade samlats bakom gemensamma kandidater. Viktor Orbán kunde därmed fortsätta som premiärminister. Fidesz fick tillsammans med kristdemokraterna KDNP två tredjedelars majoritet i parlamentet

27 april

Meddelade EU-kommissionen Ungern via brev att ett rättsligt förfarande inletts mot landet som kunde leda till att EU-medel inte betalas ut. Det var första gången kommissionen använde sig av den nya princip som kallas konditionalitetsmekanismen. Agerandet bygger på att EU-bidrag villkoras till att medlemsstaten måste leva upp till rättsstatliga krav. Ungern skulle lämna sitt svar på kommissionens beslut inom två månader

Maj

24 maj

Meddelade premiärminister Orbán att ett nytt undantagstillstånd skulle införas till följd av kriget i Ukraina som skapat problem för Ungern

30 maj

Ungern, som var det mest beroende landet av energiimport från Ryssland i EU, fick igenom ett undantag i EU:s sjätte sanktionspaket om fortsatt oljeimport för att klara landets energiförsörjning

Juni

8 juni

För första gången på över tjugo år steg den ungerska inflationen över 10 % jämfötr med ett år tidigare trots att centralbanken hade höjt räntan, och trots att regeringen hade fattat flera beslut om pristak på vissa basvaror

Juli

13 juli

Presenterade regeringen en sjupunktsplan mot de höjda energipriser som uppstått på grund av den ryska invasionen i Ukraina och internationella sanktioner mot Ryssland, bland annat skulle den inhemska produktionen av naturgas och kol utökas, och ett brunkolseldat kraftverk i Mátra återstartas. Storkonsumenter skulle inte heller att skyddas av statliga subventioner på energi, för konsumtion utöver en viss nivå skulle detta innebära marknadspriser. Omkring 25 % av landets befolkning skulle därmed påverkas

26 juli

Röstade Ungern nej i EU-parlamentet om att på frivillig basis minska konsumtionen av naturgas med 15 % mellan augusti 2022 och mars 2023, övriga EU-länder röstade ja till förslaget. Minskningen skulle ske för att länderna skulle kunna bygga upp ett lager av gas inför en eventuell energikris. I augusti framkom att Ungern också hade en pågående förhandling med Ryssland om extra köp av rysk gas genom ett ledningsnät via Turkiet

September

12 september

Skärptes reglerna för att få abort genom ett dekret undertecknat av inrikesministern, den som ansöker om att få göra abort måste nu först lyssna på fostrets hjärtslag. Läkaren som ska utföra aborten måste därefter göra en journalanteckning om att den gravida kvinnan har hört hjärtljudet. Enligt nu gällande regler tillåts aborter fram till tolfte veckan, under vissa omständigheter fram till tjugofjärde veckan

18 september

Ville EU-kommissionen hålla inne motsvarande 7,5 miljarder euro i EU-medel till Ungern i väntan på att den ungerska regeringen skulle vidta åtgärder mot korruption. Den ungerska regeringen fick också kritik för sin benägenhet att frysa ryska tillgångar med anledning av Rysslands invasion i Ukraina

Oktober

3 oktober

Antog Ungerns parlament de två första av flera lagändringar som syftade till att undanröja risken för att EU skulle hålla inne flera miljarder euro i bidrag till landet. De förändringar som infördes var riktade mot korruption

13 oktober

Ansåg Europarådets parlamentariska församling att Ungern inte gjort tillräckligt för att hantera brister i hur rättsstatliga och demokratiska principer respekteras varför speciellt fokus skulle sättas på Ungern för bedömningar av hur rättsstaten utvecklas

November

14 november

Avgick László Palkovics, minister med ansvar för teknik och industri. Anledningen uppgavs vara att han inte samtyckte med regeringens energipolitik, som prioriterade kärnkraft framför sol och vind. Med anledning av energikrisen i landet, som uppkommit på grund av Rysslands angrepp på Ukraina, skapades en ny ministerpost, Energiminister. Posten tillföll Csaba Lantos

20 november

Deklarerade premiärminister Orbán att han var emot EU:s planerade ekonomiska stöd till Ukraina

24 november

Meddelade premiärminister Orbán att Ungern inte hade några invändningar mot att Sverige och Finland tas in som medlemsländer i försvarsalliansen Nato. Enligt honom skulle frågan tas upp i parlamentets session i februari 2023

30 november

Ville EU-kommissionen att EU ska fortsätta hålla inne 13 miljarder euro avsedda för Ungern till följd av den ungerska regeringens bristande respekt för principer som tillhör kärnvärdena i det europeiska samarbetet. Beslut skulle tas senast den 19 december

December

12 december

Efter att Ungern accepterat EU:s ett stödpaket till Ukraina på 18 miljarder euro beviljades stödpaketet till Ungern som hållits tillbaka. Stödet omfattade 5,8 miljarder euro ur EU:s coronastödfond och miljardbelopp ur EU:s ordinarie budget. Ungern lovade också att följa en tidigare uppgörelse inom samarbetsorganisationen OECD om miniminivåer för bolagsskatter

Ungern geografi

Ungern, är till ytan, 93 028 km2, något större än Götaland och ligger i Donaubäckenet i Centraleuropas inland. I nordväst utgör floden Donau gräns mot Slovakien innan den flyter rakt genom landet, från norr till söder. Donau delar huvudstaden Budapest i den gamla staden Buda på den bergiga väststranden och det administrativa och kommersiella centret Pest i öster

Ungefär två tredje delar av landets yta utgörs av stäpp och endast 2 % av landytan når högre än 400 meter över havet. Berget Kékes i de nordliga Mátrabergen är landets högsta topp, 1 014 meter över havet. Öster om Donau ligger Stora slätten, Alföld, som upptar ungefär halva Ungerns yta. Den var tidigare ett vidsträckt stäpplandskap, pustan. Numera är den till stora delar uppodlad och utgör landets främsta jordbruksområde. Genom Stora slätten rinner Tisza, Donaus längsta biflod. I nordväst ligger Kisalföld, den lilla slätten

De låga bergen väster om Donau är utlöpare av Alperna. Sydöst om dessa ligger låglandet Transdanubien, Dunántúl, och Balatonsjön, Centraleuropas största insjö. I Ungern finns också Europas största varmvattensjö Hévíz, där vattnet året runt håller en temperatur på 30 grader eller mer

Ungern huvudstad: Budapest, 1 741 000 invånare

Andra större städer Ungern:
Debrecen 204 000 invånare, Miskolc 173 000 invånare, Szeged 165 000 invånare

För mer information     ungern-fakta

Ungern klimat 

I Ungern råder inlandsklimat med heta somrar och kalla vintrar, när kylig luft från Ryssland drar in över landet. Det mesta av regnet faller om våren och försommaren. Nederbörden är något mindre än i övriga Centraleuropa

Medeltemperatur (Celsius) 

Budapest     Januari / Juli     +1 / + 21

Genomsnittlig nederbörd (mm) 

Budapest     Januari / Juli     40 / 40

Ungern befolkning

Ungrarna, magyarerna, är ett finsk-ugriskt folk som bosatte sig på det ungerska slättlandskapet på 800-talet efter Kristus. Under medeltiden utvidgade de sitt område och var ett av Östeuropas härskarfolk fram till dess att osmanerna, turkarna, tog makten år 1526

Efter första världskriget tvingades Ungern lämna från sig två tredjedelar av sitt territorium till Rumänien, Tjeckoslovakien och Jugoslavien vilket resulterade i att miljoner ungrare hamnade i grannländerna

En bit in på 2010-talet bodde enligt ungerska myndigheter cirka 2,4 miljoner etniska ungrare utomlands, främst i Rumänien, Slovakien, Serbien och i Ukraina. Många ungrare lever även i Österrike, Kroatien och Slovenien

Den judiska minoriteten minskade kraftigt under 1930-talet och under andra världskriget då Ungern stod nära Nazi-Tyskland. Enbart under år 1944 deporterades mer än hälften av landets över 800 000 judar, ytterligare 150 000 dog av umbäranden eller avrättades. Tiotusentals judar räddades genom utländska insatser, bland annat av den svenske diplomaten Raoul Wallenberg. I dag lever uppskattningsvis mellan 35 000 och 120 000 judar i landet

Efter andra världskriget fördrevs större delen av den tyska minoriteten. I ett folkutbyte med Tjeckoslovakien flyttade 65 000 slovaker från Ungern medan lika många ungrare flyttade till Ungern

Drygt 90 % av landets medborgare beräknas vara etniska ungrare. Största minoritetsgrupp är romerna. I landet bor även tyskar, serber, slovaker, rumäner, kroater, slovener och polacker samt mindre grupper av greker, armenier, bulgarer, ukrainare och rutener

Ungern har 13 officiellt erkända minoriteter som bland annat har lagstadgad rätt att använda sitt modersmål i kontakter med myndigheterna och att inrätta egna folkvalda organ som kan besluta i bland andra kultur- och utbildningsfrågor. Romerna diskrimineras, trots lagstiftningen, i det ungerska samhället och villkoren för dem verkar ha förvärrats under de senaste åren

För mer information     ungern-fakta

Ungern språk

Latin var fram till år 1844 Ungerns officiella språk. Ungerska, som tillhör den finsk-ugriska språkgruppen, talas nu av hela befolkningen. Minoritetsbefolkningarna talar förutom ungerska även sina egna språk

Ryska och tyska är vanligaste utländska språken man talar. Numera har engelska ersatt ryska som första främmande språk som lärs ut i skolan, dock är engelskan mindre spridd i Ungern än i de flesta andra europeiska länder

Ungern socialt

Ungern ligger efter övriga EU-länder när det gäller hur stor andel av statskassan som går till hälsosektorn. Hälso- och sjukvården som har fått kritik för att ha stora brister

Socialförsäkringssystemet omfattar sjuk- och olycksfallsförsäkring, ålders-, änke- och sjukpension, familjebidrag och arbetslöshetsförsäkring. Sjukvården är avgiftsfri för alla som omfattas av sjukförsäkringssystemet. Det finns möjlighet att få vård privat, även om den statliga sjukvården dominerar. Enligt EU ger det sociala skyddsnätet inte tillräckligt med skydd för de invånare som lever under de mest utsatta förhållandena

I den ungerska sjukvården råder sedan länge personalbrist eftersom många läkare och sköterskor flyttat utomlands för att få bättre betalt. Regeringen utlovade i mitten av år 2016 löneökningar för personal inom sjukvården för att få flera att stanna kvar i landet

Eftersom befolkningen även minskar långsiktigt på grund av låga födelsetal har regeringen infört premier till dem som väljer att ha stora familjer, bland annat billiga lån, skattelättnader och gratis provrörsbefruktning

Från år 2021 är den officiella pensionsåldern 65 år

Ungerns behandling av asylsökande och migranter har starkt kritiserats av EU och hos organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna

Romernas svåra situation har på senare år uppmärksammats och kritik har framförts såväl från EU-institutioner som från frivilligorganisationer mot den bristfälliga integrationen av romerna i det ungerska samhället

Ungern religion

Majoriteten av de troende ungrarna är kristna och tillhör den romersk-katolska kyrkan, men det finns också många troende som är protestanter och mindre grupper av ortodoxa kristna, judar, muslimer och buddister

Under kommuniststyret, 1949–1989, tvingades kyrkorna att visa sig lojala mot folkrepubliken och dess ledare. Religionsfrihet skrevs in i författningen år 1990 skrevs religionsfrihet. Stat och kyrka separerades och staten förbjöds att lägga sig i religiösa angelägenheter. År 1991 beslutade parlamentet att de religiösa samfunden skulle återfå all egendom som tagits i beslag under kommunistregimen

I författningen från 2012 förändrades de religiösa samfundens status. Staten erkänner 14 religionssamfund, vilket ger dem bland annat skattebefrielse och rätt att driva skolor med statlig finansiering. Samtidigt avregistrerades 348 samfund, bland dem samtliga riktningar inom islam, hinduism, buddism och bahai, men också många katolska, protestantiska och judiska grupper

Efter att den nya lagen införts kritiserades den av författningsdomstolen och enligt ett domslut från 2014 av den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter bröt den mot förenings- respektive religionsfrihet

För mer information     ungern-fakta

Ungern utbildning 

För alla ungerska barn mellan 6 och 16 år råder skolplikt, undervisningen är avgiftsfri. Majoriteten av barnen från tre års framtill skolstarten går i en tvåårig förskola. Omkring 90 % av barnen går i den åtta år långa grundskolan och kan efter denna välja att fortsätta på ett fyraårigt gymnasium eller yrkesskola. På denna nivå är de första två åren obligatoriska

Majoriteten av eleverna går i statliga skolor, men det finns också ett mindre antal privata skolor som bland annat drivs av religiösa samfund. Ungerns officiellt erkända minoriteter kan få undervisning på sina respektive språk, Romer diskrimineras ofta i skolväsendet även om det under 2000-talet gjorts en del för att stoppa denna. Bland dem som avbryter sin utbildning är drygt hälften romer

Under 2000-talet har studier på landets drygt 60 universitet och högskolor ökat i popularitet bland unga, men andelen 25–64-åringar som har högre utbildning är förhållandevis låg, bara en fjärdedel jämfört med övriga EU

År 2012 minskade regeringen studieplatserna vid de statliga universiteten med nästan 40 %. Samtidigt infördes en regel om att alla som tar en examen vid en offentligt finansierad högskola måste förbinda sig att tills vidare stanna kvar i Ungern, av akademiker krävs att de arbetar i Ungern ungefär dubbelt så många år som studierna tog

Sedan tillträdet av Fidesz-regeringen år 2010 har styrningen av skolorna och kursplanerna i stor utsträckning överförts från skolledning och kommuner till en statlig myndighet vilket lett till motstånd bland lärare, föräldrar och elever och till demonstrationer och strejker

Även på högskoleområdet har regeringen tagit kontroll över institutionerna. De forskningsmedel som Ungerska vetenskapsakademin (MTA) tidigare förfogat över självständigt ställs under regeringens direkta kontroll. Den privatisering av vissa högskolor som genomförts har lett till att styrelserna blivit mindre fria i förhållande till regeringsmakten

Inkomsterna från turismen är en stor inkomstkälla för landet, inte minst i utländsk valuta. En besökare har mycket att uppleva i Ungern i form av kulturattraktioner. Budapest är en fantastiskt vacker stad

Ungern turism

I början av 2010-talet satsade myndigheterna stora resurser på att utveckla den spa- och hälsoinriktade verksamheten. Tillsammans med nya golfbanor sågs detta som ett led i försöken att bli av med stämpeln av att vara ett lågbudgetresmål. En allt större marknad håller medicinsk turism, som innebär att utländska medborgare kommer till Ungern för förhållandevis billiga operationer, tandvård, plastikkirurgi med mera, att bli

Balatonsjön, Centraleuropas största insjö, är det främsta målet för de turister som vill ägna sig åt båtsport, bad och fiske. I Mátrabergen finns orörd natur, vandringsleder, härbärgen och anläggningar för vintersport

Hungary Tourist Information

För mer information     ungern-fakta

Sidan uppdaterad: 240125

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik