ungern-fakta

 Ungern landsfakta

Ungern statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Magyarország
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Budapest / 1 775 000, inklusive förstäder

Yta (totalt): 93 028 km2
Andel av landytan som är åkermark: 48.5 %
Landyta med skog: 22.5 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Floden Tisza ( 78 möh)
Högsta punkt: Kékes (1 014 möh)
Viktigaste floder: Donau, Tisza
Större sjöar: Balatonsjön

Andra större städer i Ungern:
Debrecen 204 000 invånare, Szeged 163 000 invånare, Miskolc 160 000 invånare

Invånare, totalt: 9 700 000
Invånare/km2 (Landyta): 106 (G = 2020)
Andel invånare av befolkningen i städer: 72.6 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: -0.30 %

Folkgrupper:
Ungrare 85.6 %, Romer 3.2 %, Tyskar 1.9 %, övriga 2.6 %, ospecificerade 14.1 %

Religion:
Romerska katoliker 37.2 %, Calvinister 11.6 %, Lutheraner 2.2 %, Grekiskt ortodoxa 1.8 %, Övriga 1.9 %, ateister 18.2 %, ospecificerade 27.2 %

Språk:
Ungerska (officiellt språk) 99.6 %, övriga och ospecificerade 0.4 %

Spädbarnsdödlighet: 4 (G =  2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 73.6 / 81.1

Befolkning under fattigdomsgräns: 12.3 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 12.8 %
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.1 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 91.4 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 11 (Sverige 12)

Självständighet: 16 november, 1918
Nationaldagar: 20 augusti (Helige Stefans dag)
Rösträttsålder: 18 år (16 år om man är gift och äktenskapet registrerat i Ungern)

BNP/invånare: USD 18 773 (G = 2021)
Valuta: Forint (HUF)
Största handelspartners (export): Tyskland, Rumänien, Italien

Antal utländska besökare: 31 641 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 4 029 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 64.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 4.75 (Sverige 3.54) (G = 2019)

Militära utgifter i % av BNP: 1.60 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 10 333 000 (2020)
Internetanvändare: 8 288 000 (85.0 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 8 049 km
Vägnät (större vägar): 203 601 km

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2022/07

(G = ) Globalis Online

Ungern flagga

ungern-flagga

Ungerns flagga består av tre lika breda horisontella band; överst finns ett rött fält, i mitten ett vitt och längst ned ett grönt

Flaggan har sitt ursprung i de nationella rörelserna under 17- och 1800-talen och användes för första gången under revolten 1848-49. Förebilden till flaggan var den franska trikoloren.

Färgerna i flaggan symboliserar enligt legenden rött för styrka, vitt för lojalitet och grönt för hopp. Enligt andra källor symboliserar rött blodet som spillts i försvar av landet, vitt symboliserar frihet och grönt betesmarkerna som utgör en stor del av landet

Ungern riksvapenungern-vapen

De röda och vita ränderna kom antagligen från Spanien i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet. Kronan överst i riksvapnet representerar Stefan den helige, Ungerns förste regent. Patriarkalkorset insattes i det ungerska korset för ungefär 800 år sedan.

Ungern nationalhymn

Ungern karta

ungern-karta

Läs om min resa till Ungern     ungern-resa

Det finns många intressanta och   spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

 

Print Friendly, PDF & Email