Ungern fakta

På denna sida finns fakta om Ungern som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Magyarország
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Budapest / 1 741 000

Yta (totalt): 93 028 km2
Andel av landytan som är åkermark: 48.5 % (2018)
Landyta med skog: 22.5 % (2018)

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Floden Tisza ( 78 möh)
Högsta punkt: Kékes (1 014 möh)
Viktigaste floder: Donau, Tisza
Större sjöar: Balatonsjön

Andra större städer Ungern:
Debrecen 204 000 invånare, Miskolc 165 000 invånare, Szeged 165 000

Invånare, totalt: 9 670 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 106 (G = 2020)
Andel invånare av befolkningen i städer: 72.9 % (2023)
Befolkningstillväxt: – 0.31 %

Folkgrupper:
Ungrare 85.6 %, Romer 3.2 %, Tyskar 1.9 %, övriga 2.6 %, ospecificerade 14.1 %

Religion:
Romerska katoliker 37.2 %, Calvinister 11.6 %, Lutheraner 2.2 %, Grekiskt ortodoxa 1.8 %, Övriga 1.9 %, ateister 18.2 %, ospecificerade 27.2 % (2021)

Språk:
Ungerska (officiellt språk) 98.9 %, övriga och ospecificerade 1.1 %

Spädbarnsdödlighet: 5 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 73.8 / 81.3

Befolkning under fattigdomsgräns: 12.3 % (2018)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 13.5 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 10-79 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.1 / 99.1 (2021)
Andel barn som börjar grundskolan: 90.8 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 11 (Sverige 12)

Självständighet: 16 november, 1918
Nationaldagar: 20 augusti (Helige Stefans dag)
Rösträttsålder: 18 år (16 år om man är gift och äktenskapet registrerat i Ungern)

BNP/invånare: USD 18 728 (2021)
Valuta: Forint (HUF)
Största handelspartners (export): Tyskland, Rumänien, Italien

Antal utländska besökare:12 650 000 (2022)

Elkonsumtion per person: 3 966 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 36.1 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 46.0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 2.0 % (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 4.7 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 1.5 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 10 249 000 (2021)
Internetanvändare: 8 633 000 (89.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 7 687 km (2020)
Vägnät (större vägar): 203 601 km (2014)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Ungern flagga

ungern-flagga

Ungerns flagga består av tre lika breda horisontella band; överst finns ett rött fält, i mitten ett vitt och längst ned ett grönt

Flaggan har sitt ursprung i de nationella rörelserna under 17- och 1800-talen och användes för första gången under revolten 1848-49. Förebilden till flaggan var den franska trikoloren.

Färgerna i flaggan symboliserar enligt legenden rött för styrka, vitt för lojalitet och grönt för hopp. Enligt andra källor symboliserar rött blodet som spillts i försvar av landet, vitt symboliserar frihet och grönt betesmarkerna som utgör en stor del av landet

Ungern riksvapenungern-vapen

De röda och vita ränderna kom antagligen från Spanien i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet. Kronan överst i riksvapnet representerar Stefan den helige, Ungerns förste regent. Patriarkalkorset insattes i det ungerska korset för ungefär 800 år sedan.

Ungern nationalhymn

Ungern karta

ungern-karta

Läs om min resa till Ungern     ungern-resa

Det finns många intressanta och   spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik