grekland-kreta-resa

Under uppdatering!

Klicka på bilden för större format

chania, knossos, aptera, malia, falarassana, polyrinia, bergsbyn lakki, omalos, samaria ravinen, maleme, rethymno var några platser jag besökte på kreta, rainer stalvik

Resa till Kreta

Ett enkelt sätt att besöka nya platser, och billigt, kan vara att köpa en charterresa och sedan resa runt på resmålet på egen hand, speciellt om man kan få tag på en resa till reducerat pris. Det var på så sätt jag kom till den vackra och intressanta ön Kreta.

Jag köpte en resa till Kreta efter att det kommit ett mejl från en av de större researrangörerna, vilket jag inte ångrar!

Under en vecka reste jag runt med hyrbil och lokalbussar för at komma till de platser jag valt ut att besöka innan jag gav mig iväg, Aptera, Chania, Knossos, Samaria ravinen, Rethymno med flera platser.

Jag hade min bas i Kalamaki, cirka 4 kilometer väster om Chania. Här är det inte så turistiskt varför strand- och nattliv är lugnar än på andra platser på Kreta. Bussförbindelserna är bra och det var lätt att komma till Chania och vidare härifrån. Dock ligger Heraklion och orter öster därom lite väl långt bort för bekväma dagsturer dit. Ett bra sätt att komma runt på ön och olika sevärdheter är att hyra bil under några dagar, vilket jag gjorde. Kretas inland är definitivt värt att besöka!

Läs om min resa lite längre ned på sidan.

Kort om Kretas historia

När Medelhavet skapades för omkring 4 miljoner år anpassade sig de växt- och djurarter som fanns på den ö vi nu kallar för Kreta efter den lokala miljön. Här levde, till exempel djurarter som dvärgflodhästsarten Hippopotamus creutzburgi, dvärgelefanten Elephas creuzburgi och ett flertal arter små hjortar av släktet Candiacervus. När människor började bosätta sig på ön för omkring 8 000 år sedan utrotades snart de större däggdjuren. Ett antal smågnagare, endemiska för Kreta, utvecklades också. Dessa har också utrotats om än i långsammare takt. Endast ett litet däggdjur, näbbmusen Crocidura zimmermanni lever kvar i de inre delarna av ön. Stenmården inplanterades på ön under förhistorisk tid, troligen för att bekämpa gnagare. Agrimigeten Capra hirus cretica är en vildget på ön, som stammar från tidiga domesticerade fårarter, som sedan förvildats.

Stenålder och bronsålder

De första människorna som bosatte sig på Kreta på 6000-talet före Kristus kom troligen från Mindre Asien eller Afrika. Under 3 000- och 2 500-talen före Kristus kom nya immigranter från Mindre Asien. Under bronsåldern, cirka 2 600 – 1 100, utvecklade kretensarna en egen kultur, den minoiska.

Från 1 900 före Kristus byggdes de stora minoiska palatsen i Knossos, Faistos och Malia. Minoerna utvecklade även ett eget skriftspråk, linear, som aldrig kunnat tydas.

På 1 700-talet f Kr förstördes palatsen, troligen av en jordbävning, men byggdes åter upp. Tyvärr förstördes dessa än en gång under 1 450-talet f Kr. oklart av vad.

Under 1 100-talet e Kr erövrades Kreta av dorerna från Balkan vilket innebar det definitiva slutet för den minoiska civilisationen. Med dorerna kom järnåldern, eftersom de hade med sig verktyg och vapen i järn.

Under 700-talet f. Kr. inleds ett orientaliskt inflytande inom det kretensiska vasmåleriet. Från 600-talet märks ett tydligt inflytande från Egypten i skulpturen. Det kretensiska samhället visade stora likheter med det i Sparta.

Romare och bysantiner

År 69 f Kr invaderade romarna Kreta och blev en del av den romerska provinsen Cyrenaika, dit även Egypten och andra delar av Nordafrika hörde. Med romarna följde utveckling och välstånd. Huvudstad under den romerska perioden var staden Gortyn.

År 59 kom aposteln Paulus och förde med sig kristendomen.

När det romerska riket delades år 395 e Kr kom Kreta att tillhöra det östromerska riket som styrdes från Konstantinopel (nuvarande Istanbul).

Efter att det romerska riket fallit samman erövrades Kreta av arabiska pirater år 824. Araberna byggde bland annat en borg på en plats som hette Heraclium. Där ligger idag staden Heraklionsom sedan år xxx är öns huvudstad.

Den venetianska perioden

År 1204 angreps Konstantinopel av det fjärde korståget och det bysantinska riket föll. Kreta såldes för en mindre summa till Venedig. Venetianarna styrde ön mellan åren xxx och 1645, med undantag av åren xxx- xxx då än styrdes av Genuensare.

Under denna period blomstrade ön och utvecklades framgångsrikt. Dock ledde venetianarnas hårda styre till flera uppror.

Många fina byggnader från denna period finns kvar i, bland annat Heraklion, Chania och Rethymon.

Den osmanska perioden

År 1645 erövrade det osmanska riket Kreta från Venedig. I Heraklion gjordes så starkt motstånd att den belägrades i 21 år innan stadens invånare gav upp. Osmanerna kom att styra Kreta i mer än 200 år. De regerade med hårt styre och tvingade också människor att omvända sig till islam, fast den större delen förblev kristna. Befolkningen gjorde många uppror mot det turkiska styret.

År 1821 utbröt det grekiska frihetskriget och år 1832 blev Grekland en självständig stat. Kreta ingick dock inte i denna stat, utan styrdes av Egypten innan ön återlämnades till turkarna.

Självständigheten

År 1898 blev slutligen Kreta självständigt, med hjälp av bland andra Storbritannien. De flesta av Kretas invånare ville ha en union med Grekland, och en sådan kom till stånd 30 maj 1913.

Den tyska ockupationen

Den 21 maj 1941 inledde tyskarna ”Operation Merkur” med kraftiga flyganfall (?) som gick ut på att erövra Kreta. Efter en vecka hade tyskarna vunnit och ockuperade ön fram till 1945. Under hela ockupationen förekom kretensiska motståndsaktioner, vilka tyskarna hämnade genom att bränna ner hela byar.

Nutid

Efter andra världskriget återhämtade sig Kreta ganska snabbt tack vare sitt jordbruk och, från 1960-talet, även turismen.

Lite om Kretas geografi

Ön Kreta är Greklands största ö med längd av 260 km och en bredd lång på 60 km. Den är Medelhavets femte största ö och har en yta på 8 261 km². Till storleken är Kreta ungefär dubbelt så stor som Gotland.

Det finns fyra stora bergskedjor på Kreta: Lefka Ori (Vita bergen), Psiloritisbergen (Idabergen), Lasithibergen och Sitiabergen. Kretas högsta berg finns i Psiloritisbergen; berget Ida eller Psiloritisberget, som är 2 456 m högt.

Kretas längsta flod, Geropotamus, är 45 km lång. Den längsta bergsklyftan är Samaria-ravinen i Lefka Ori. Den är 17 km lång och faller 1200 m. Sjön Kournas är Kretas enda insjö.

Huvudstaden Heraklion, c:a xxx invånare, är öns största stad, och Greklands femte största. Näst största staden är Chania med c:a 54 000 invånare.

xxxx

Print Friendly, PDF & Email