tyskland-resa-wismar och stralsund

Resa till Tyskland,
Wismar och Stralsund, UNESCO-arv

Bilder märkta (U) visar ett av UNESCO utsett världsarv
Klicka på bilden för större format

Resa till Tyskland, Wismar och Stralsund, bland UNESCO-arv

resa till wismar och stralsund av UNESCO världsarvslistade städer, tyskland 

Tyskland är ett underskattat resmål! För den som tar sig tid att besöka detta land finns mycket att uppleva i form av kulturupplevelser men även magnifika naturupplevelser, fina stränder i norr, vackra vindistrikt och höga berg i söder.

I oktober gjorde jag mitt andra besök i Tyskland under 2017 med inriktning på att besöka städer med världsarvslistade stadskärnor. Under första resan besökte jag städerna Quedlinburg och Goslar samt gruvorna i Rammelsberg. Under andra resan besökte jag de två före detta hanse- och svenskstäderna Wismar och Stralsund. Båda gångerna körde jag bil till destinationerna.

Under andra resan körde jag från Göteborg till Trelleborg varifrån jag tog färjan till Rostock. I Rostock övernattade jag innan jag körde till Wismar. Från Wismar körde jag till Stralsund och härifrån körde jag till Sassnitz för att ta färjan till Trelleborg.

Veckan bjöd på härligt höstväder och kunde ha blivit riktigt bra om jag inte tvingats att avbryta resan. En tysk läkare rekommenderade mig att återvända hem för att behandla en cykelskada jag fått i början av månaden. Besöket i Stralsund blev därför kortare än planerat och resan blev lite därmed lite ”rumphuggen”. Dock hann jag besöka en del av städernas sevärdheter enligt nedan.

Wismar – kort historik

Fram till 1100-talet beboddes området av slaver som hade sitt huvudfäste, Wyszomierz, i det nuvarande Dorf Mecklenburg, som ligger nära Wismar

1147
Nämndes Wismar för första gången av den danske kungen Svend Grade

1229
Wismar grundas

1280
bildade Wismar tillsammans med Rostock, Lübeck och Hamburg det så kallade vendiska stadsförbundet. Under medeltiden var staden en viktig medlem av förbundet Hansan

1632 – 1803
Staden ockuperades av svenska trupper och efter westfaliska freden år 1648 hade Wismar den svenske kungen som länsherre under den tysk-romerske kejsaren

1803
pantsattes Wismar till storhertigen, Friedrich Franz I av Mecklenburg-Schwerin fram till 1903 och alla suveränitetsrättigheter överflyttades på hertigen och hans arvingar. Anledningen till att Wismar pantsattes var att Gustav IV Adolf var förlovad med storhertigens dotter, Luise Charlotte av Mecklenburg-Schwerin men vägrade ta henne som gemål vilket utlöste en diplomatisk kris som löstes med fördraget i Malmö 1803

1903
valde Sverige att inte lösa pantsättningen och staden övergick därmed i storhertigdömets ägo. I och med detta var svenskperioden slut

1945
Den 1 juli överlämnades Wismar till den sovjetiska ockupationszonen och senare till Östtyskland (DDR). Under DDR-tiden var Wismar statens största exporthamn och säte för gränstruppskolan

Mitt besök i Wismar

Efter att ha övernattat i Rostock kom jag till Wismar tidigt på förmiddagen efter den lite drygt 60 kilometer långa bilresan. Jag letade upp hotellet jag bokat och parkerade bilen. Sedan gick jag direkt till den gamla staden för att titta på dess sevärdheter och efter en kort promenad var jag inne i den gamla stadskärnan. Jag tog omedelbart Wismar till mitt sitt hjärta.

Lilla Wismar, cirka 44 800 invånare, har en välbevarad stadskärna med vackra gamla hus med trappstegsgavlar och kullerstensgator. Under Hansaperioden på 1300-talet var Wismar en betydelsefull och välmående stad. Under en stor del av 1600- och 1700-talen var staden i svensk ägo. Wismars gamla stad togs upp på UNESCO:s världsarvslista år 2002.

Nedanstående sevärdheter tittade jag på under mina två dagar i Wismar. Alla är med på UNESCO:s världsarvslista.

St Georgen Kirche, St Georgskyrkan, är en av Wismars huvudkyrkor och ett enastående exempel på den nordtyska tegelgotiken. Kyrkan började byggas på 1290-talet. Under 1300-talet tillkom ett större kor av basilikatyp. År 1404 började ett omfattande arbeta att bygga om St Georgskyrkan till basilika. En gång i tiden var den hantverkarnas och näringsidkarnas egen helgedom.

St Georgskyrkan skadades svårt under andra världskriget och förstördes senare ytterligare. Under åren 1990 – 2007 påbörjades renoveringen invändigt av kyrkan.

Från St Georgskyrkan gick jag vidare till palatset Fuerstenhof som började byggas år 1542 av Hertig Albrcht i sengotik. År 1553 byggdes en ny del i italiensk renässans. Under lång tid fungerade Fuerstenhof som sommarresidens åt de mecklenburgska hertigarna. När staden intogs av svenskarna år 1648 förvandlades byggnaden till deras högsta domstol. Sedan 1876 används byggnaden av stadens rättsväsen. År 2002 slutfördes en mångårig renovering av Fuerstenhof.

Efter Fuerstenhof var det dags att titta på Marienkirche, Mariakyrkan, eller egentligen det som återstår av kyrkan. Det enda som finns kvar idag av den en gång så imponerande kyrkan är det 80 meter höga kyrktornet som syns över hela staden.

Mariakyrkan började byggas omkring år 1270 och blev en av Wismars största kyrkor. Under medeltiden var tornet en orienteringspunkt för fartyg som anlöpte Wismars hamn. Kyrkan skadades svårt av bomber under andra världskriget och år 1960 revs hela kyrkan förutom tornet. Mariakyrkan ansågs vara en av de vackraste tegelkyrkorna i norra Tyskland innan den förstördes av bomber.

Promenaden gick vidare till Heiligen-Geist-Kirche, Den helige Andens kyrka, som ursprungligen var ett sjukhus grundat år 1250. I början av 1300-talet började kyrkan att byggas som invigdes år 1326.

Heiligen Geist Kirche har en vacker interiör, speciellt det vackert dekorerade taket med sina bilder ur Gamla testamentet. Dessa tillkom år 1678.

Från Heiligen Geist Kirche gick jag runt i den centrala delen av staden och beundrade de vackra gamla gavelhusen som det finns många av. Gavelhusen på Krämerstrasse, en av stadens äldsta gator, bildar en vacker fond med St Nicolai Kirche i bakgrunden.

På vägen till Marktplatz, Wismars stora torg, som med sina 10 000 kvadratmeter är ett av Nordtysklands största torg, passerade jag det forna stadsapoteket som finns i ett vackert gavelhus.

På och runt torget finns många vackra, världsarvslistade, byggnader. På den norra delen ligger det magnifika Rådhuset . Öster om rådhuset ligger flera gavelhus. Det kanske mest berömda är ”Der alte Schwede” byggt på 1380-talet. Der Alte Schwede är ett av stadens äldsta hus. I bottenvåningen finns en populär restaurang.

En annan vacker byggnad på Marktplatz är Wasserkunst, den gamla brunnen som har försett stadens invånare med vatten fram till att vattenförsörjningen moderniserades år 1897. År 1602 byggdes Wasserkunst över den gamla träbrunnen där stadens invånare hämtade sitt vatten sedan 1500-talet.

Från Marktplatz gick jag mot Nicolaj-kirche. På vägen dit passerade jag flera vackra gavelhus. Ett av de finaste var Schabbellhaus som byggdes mellan åren 1569 och 1571. Byggmästaren var Philipp Brandin, samme man som ansvarade för byggnationen av Wasserkunst. Schabbelhaus har varit både bryggeri och bostadshus för borgmästare Hinrich Schabbell. Vid mitt besök höll huset på att renoveras.

Strax utanför huset ligger ”Die Grube”, Gruvan, som är en av Tysklands äldsta kanaler som går genom en stad. I mitten av 1200-talet användes kanalen Die Grube som vattenförsörjning åt stadens invånare och här tog man även vatten för att släcka bränder. Utefter kanalen har det funnits kvarnar som drevs av det flödande vattnet. I slutet av kanalen, vid Runde Grube, ligger ett vackert korsvirkeshus som byggdes på 1600-talet.

Inte långt från Schabbellhaus ligger den mäktiga St Nikolai Kirche, Nicolaikyrkan, som byggdes mellan åren 1381 och 1487. Den är en av Mellaneuropas största kyrkor. Kyrktornet är 120 meter högt och långskeppet har en höjd av 37 meter. Nikolaikyrkan var sjömännens och fiskarnas kyrka, Skonarskepparna hade ett eget altare i kyrkan.

Från St Nikolai kirche gick jag gatan die Frische Grube mot hamnen. Die Frische Grube är en av Wismars äldsta gator och löper längs den gamla kanalen. Jag vek av norrut för att titta på flera vackra gavelhus innan jag gick ut till hamnen via stadsporten Wassertor.

Wassertor, Vattenporten, är en av de fem stora stadsportarna som fanns i stadsmuren. Wassertor byggdes på 1450-talet i vacker sengotisk tegelarkitektur. På medeltiden var porten en del av stadens försvarsverk. Wassertor var den enda stadsporten man kunde komma in i staden från hamnen.

När jag gått igenom Wassertor kom jag fram till den gamla hamnen. Det var här de stora handelsfartygen lade till under Hansaperioden. Idag ligger här flera fiskebåtar och båtar varifrån man säljer bröd med fisk i olika varianter. Mycket populärt bland folk soliga dagar!

Vid den gamla hamnen ligger det gamla tullhuset som är en vacker tegelbyggnad. Härifrån gick jag norr ut till Baumhaus, en stor tegelbyggnad från början av 1800-talet.

Baumhaus spelade en gång en viktig roll i hamnens försvar. Det var här man spärrade av hamnen under nätterna eller vid fara genom att spänna en stor kätting tvärs över hamninloppet för att förhindra att fientliga fartyg lade till i hamnen. Framför Baumhaus finns två av stadens så kallade Schwedenköpfe, Svenskhuvudena, som är två byster föreställande svenskar. Dessa omnämns för första gången år 1672. Originalen, som stod på en annan plats i hamnen, skadades svårt av en finländsk sjöman år 1802 varför man gjorde två kopior av dessa och satte dem framför Baumhaus.

Mina två dagar i den trevliga och intressanta staden Wismar gick alldeles för fort men jag hann att njuta av besöken vid sevärdheterna i lugn och ro. Fler fanns kvar att titta på. Vill man gå på djupet i arkitekturen och historien bör man nog stanna en tredje dag.

Jag gillade Wismar för den vackra arkitekturen, stadens historia och det lugn som råder i staden. Jag kan mycket väl tänka mig att komma tillbaka!

Från Wismar till Stralsund

Från Wismar körde jag till Stralsund som var det andra resmålet under denna resa. Anledningen att besöka Stralsund var, precis som för Wismar, att besöka den av UNESCO världsarvslistade gamla staden.

Att köra på motorvägar i norra Tyskland är i regel betydligt lugnare än om man gör det runt städer som Hamburg, Frankfurt, Kassel eller Muenchen. Det är ofta färre köer eller stopp i norr än i de andra regionerna. Resan från Wismar till Stralsund tog bara knappt två timmar inklusive en fikarast.

Stralsund, cirka 58 000 invånare, var Hansans näst mest betydelsefulla stad på 1300-talet. Dess betydelse kan man än i dag se på de vackra huset med trappstegsformade gavlar och de imponerande kyrkorna i tegelstensarkitektur. Den gamla staden togs upp på UNESCO:s världsarvslista år 2002. Precis som Wismar var Stralsund i svensk ägo under en stor del av 1600- och 1700-talen. Stades mest kända person är med all sannolikhet Angela Merkel.

I Stralsund skulle jag ha tre dagar till förfogande att uppleva staden och dess sevärdheter. Tyvärr var jag tvungen att på en läkares rekommendation avbryta resan och köra hem till Sverige för att få en cykelskada opererad. Jag hann, trots det, med att besöka flera av stadens sevärdheter, dock inte alla varför jag kommer att göra ett återbesök i staden.

Lite om Stralsunds historia

1234
Stralsund grundas av Wizlaw I, furste av Rügen

1300-talet
Stralsund var, näst Lübeck, Hansaförbundets förnämsta stad

1628
Den 24 juni slöt staden förbund med den svenske kungen Gustav II Adolf

Senare blev Stralsund hårt ansatt av de kejserliga trupperna under ledning av Wallenstein, som behövde staden för sina Östersjöplaner. Den svenska hären under befäl av Alexander Leslie besegrade Wallenstein och efter stora förluster tvingades han bort från Stralsund den 24 juli

1630
I september kom Gustaf II Adolf till Stralsund med större delen av sin armé som beslutat att göra Stralsund till sin tyska bas. Han fick borgarna att förstärka försvarsverken

1648
Genom westfaliska freden kom Stralsund i svensk ägo

1678
I september anfölls staden av Otto Wilhelm Königsmarck med omkring 4 000 man. Efter borgarnas myteri den 15 oktober tvingades Königsmarck att ge upp

1679
Genom freden återgick Stralsund till Sverige och stadens illa medfarna försvarsverk återställdes och byggdes ut

1711 – 1713
Under det nordiska kriget blockerades Stralsund av de allierade (ryssar, sachsare och danskar) från den 7 september 1711 till den 7 januari 1712 samt hösten 1713

1714
Den 11 november kom Karl XII till staden

1715
I september belägrades Stralsund av de allierade (preussare, danskar och sachsare). Försvaret leddes av kungen själv

Först den 2 november öppnade fienden artillerield mot staden
I december var Stralsund svårt skadat. Natten till den 22 december lämnade Karl XII staden för att segla över till Skåne och följande dag tvingades staden kapitulera

1720
Efter freden återlämnades Stralsund till svenskarna

1757 – 1759
Under sjuåriga kriget blockerades Stralsund på nytt

1807
I februari – mars belägrades Stralsund av fransmän. De fördrevs men återkom den 6 augusti och belägrade staden på nytt. Natten den 19 augusti lämnade svenskarna staden och den intogs av fransmännen den 20 augusti

1810
Sverige återfick Stralsund genom freden i Paris som dock överlät staden och övriga Pommern till danskarna

1815
Överlät danskarna staden till Preussen

1873
Upphörde Stralsund att vara fästning

1900-talet – början
Efter första världskriget präglades staden av oroligheter tills en borgerlig stadsregering bildades 1919. Den upplöstes 1933 av nationalsocialisterna

1940-talet
Under andra världskriget bombades Stralsund och staden fick stora skador
Den 1 maj, 1945 intogs staden av den sovjetiska Röda Armén och blev en del av den sovjetiska ockupationszonen och därmed kom Stralsund att hamna i Östtyskland (DDR)

2002
Utsåg UNESCO de gamla stadskärnorna i Stralsund och Wismar som världsarv

Mitt besök i Stralsund

Jag kom till Stralsund vid 10-tiden med bil och körde direkt till hotellet jag skulle bo på. I receptionen fick jag en karta över Stralsund och information om hur jag skulle gå för att komma in i den gamla staden.

Efter cirka tio minuters promenad stod jag på Alter Markt, stadens stora torg, vid rådhuset. Där letade jag upp turistinformationen för att få veta var sevärdheterna jag valt att besöka låg. Den gamla staden är inte speciellt stor varför det är lätt att ta sig runt till fots.

Dessa världsarvslistade sevärdheter hann jag att besöka innan jag, på en läkares  rekommendation avbröt min resa och återvände hem för att behandla min cykelskada.

Alter Markt, det stora torget, ligger Stralsunds förnämsta sevärdhet det gamla Rådhuset med anor från 1200-talet. Stralsunds rådhus sägs vara en av den nordtyska tegelgotikens vackraste profana byggnader. Tyvärr höll byggnaden på att renoveras vid mitt besök varför jag bara kunde titta på det under de presenningar som dolde byggnaden. Det ”sved i hjärtat” att inte få ta några bilder på det vackra rådhuset!

På Alter Markt ligger också den gigantiska St Nikolai Kirche, St Nikolaikyrkan, som omnämndes första gången år 1276. Kyrkan är tillägnad sjömännens skyddshelgon Sankt Nikolaus. På 1300-talet byggdes kyrkan om till en basilika och fick då ett dubbeltorn. På 1600-talet byggdes det södra tornet på och fick då en höjd av 103 meter.

I Stralsund finns många vackra gamla världsarvslistade gavelhus byggda från 1200-talet till 1700-talet. Några av de mest berömda är Wulflamhaus, Alter Markt 5 (byggt på 1350-talet), Scheelehaus, Fährstraße 23/24 (huset på nr 23 byggdes under 1300-talet och det på nr 24 byggdes på 1600-talet), Gavelhuset på Külpstraße 5 (byggt under tidigt 1300-tal) och några gavelhus på Frankenstrasse (byggda på 1400-talet).

St Johannis klostret är en av Stralsunds äldsta byggnader. Klostret grundades av Franciskanerorden år 1254 och omfattade inte bara klostret utan flera omkringliggande byggnader och den stora klosterkyrkan som förstördes av en stor brand år 1624. St Johannis klostret skadades även svårt av de amerikanska bombningarna år 1944.

Heilgeist Spital, Den Helige Andens sjukhus, omnämndes för första gången år 1256. Här vårdades sjuka och fattiga men anläggningen gav även husrum åt pilgrimer som sökte sig till Stralsund. I början på 1400-talet flyttades Heilgeist sjukhuset till Wasserstrasse och fick därmed ett utsatt läge och drabbades av både belägringar och förstörelse.

I anslutning till Heilgeist spital byggdes Heilgeist Kirche, Den Helige Andens kyrka på 1500-talet. I denna finns ett vackert altare från 1770-talet och vackra glasfönster. Ett av motiven föreställer den svenske kungen Gustav II Adolf!

Jag tyckte om att vandra runt i detta komplex för här fanns en vacker gång som leder in i kyrkan från sjukhusområdet. Inne i sjukhusområdet finns många vackra gamla hus i olika arkitektur. Där pilgrimer och sjuka tidigare höll till bor idag pensionärer i vissa av husen.

Nära Heilgeist Spital ligger Stadtwaage, stadens myndighet för kontroll av vikter och mått som användes i affärslivet. Den vackra tegelbyggnaden skadades svårt av bombanfallen mot Stralsund under andra världskriget. Huset renoverades till ursprungligt skick under 1991 – 92. Idag är stadens barnbibliotek inrymt i byggnaden.

St Jakobikirche, St Jakobikyrkan, är en kyrka man lägger märke till för sitt speciella kyrktorn. Första gången St Jakobikyrkan omnämns är i en urkund daterad 9 augusti, 1303. Man tror att kyrkan vid denna tidpunkt var under byggnation. Den första byggfasen var avslutad på 1390-talet. I mitten av 1400-talet höjdes mittskeppet, sidoskeppet breddades och det nya kyrktornet byggdes som fick en höjd på 68 meter. År 1628 besköt Wallensteins trupper kyrkan med 30 kanonskott, år 1662 drabbades kyrkan av en brand förorsakad av ett blixtnedslag. År 1678 och 1715 besköts åter St Jakobikyrkan med artilleri och skadades svårt. I början av 1800-talet använde Napoleons trupper kyrkan som stall och fängelse. År 1917 smältes kyrkklockorna ned för att användas till vapenproduktion. Den 6 oktober, 1944 skadades kyrkan svårt av bombningar. Efter andra världskrigets slut plundrades kyrkan och under de efterföljande åren i DDR förföll kyrkan ytterligare. På senare tid har kyrkan renoverats. ”Snacka om dramatik”!

Jag tyckte kyrkans exteriör var mycket sevärd. Interiören var oerhört spartansk på grund av skadorna under andra världskriget.

St Marienkirche, St Mariakyrkan, var mellan åren 1549 och 1647 världens högsta byggnad!

Mariakyrkan är Stralsunds största kyrka som omnämndes för första gången år 1298. År 1382 föll kyrkans torn ihop och förstörde kyrkan. Dagens kyrktorn byggdes under åren 1384 – 1487. År 1647 träffades kyrktornet av ett blixtnedslag som förstörde toppen på kyrktornet som vid denna tidpunkt uppgick till 151 meter. Dagens barocktorn, 104 meter högt, dateras till år 1708. Under åren 1807 till 1810 fungerade Mariakyrkan som kasern och hömagasin åt de franska trupperna samtidigt plundrades kyrkan varför lite återstår av den ursprungliga interiören. Den 6 oktober, 1944 skadades kyrkan av bomber.

Kyrkans stora sevärdheter är den magnifika barockorgeln som införskaffades år 1659, altaret och de vackra adelsgravarna.

För den som vill är det möjligt att gå upp i det 104 meter höga kyrktornet där man har fina vyer över Stralsund. Jag missade detta eftersom jag sparade denna sevärdhet till påföljande dag som jag på läkarordination åkte hem till Sverige på för att vårda min cykelskada.

Missa inte att titta på denna mäktiga kyrka vid besök i Stralsund!

Stadsmuren och stadsportarna omnämns för första gången skriftligt år 1256. Vid denna tidpunkt bestod befästningsanläggningen av pålverk. Den svenske kungen Gustav II Adolf fick stadsborna att förstärka och bygga ut den gamla stadsmuren. När utbyggnaden var klar bestod den då 3 100 meter långa stadsmuren av en stenmur med tio torn och vaktgångar. Den mest kända stadsporten Kniepertor noteras skriftligt första gången år 1293 och fick sitt nuvarande utseende på 1400-talet.

Det nästan kvadratiska 18 meter höga Kniepertor spelade ofta en viktig roll i stadens historia, till exempel när Wallenstein under trettioåriga kriget utan framgång försökte tränga in i staden via denna port. Napoleons trupper lyckades dock med detta år 1809.

Trots att jag fick avbryta min resa i förtid fick jag ut en hel del av denna. Jag fascinerades av alla vackra byggnader i tegelstensgotisk arkitektur, de imponerande kyrkorna och den fridfulla atmosfären i Wismar och Stralsund. Detta är två städer jag gärna rekommenderar ett besök i till den som är intresserad av arkitektur och historia. Jag kommer att återvända till Stralsund då jag inte hade möjlighet att besöka några av de byggnader jag var intresserad av.

För mer information      Tyskland Landsfakta

min gamla hemsida

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik