Sydafrika

Sydafrika,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Vandringsmiljö. Drakensberg (U)
    Vandringsmiljö. Drakensberg (U)

pretoria, soweto, drakensberg, durban, imfolozi, imfolozi national park, east london, kapstaden, taffelbergen, robben island, boulders, cederberg mountains, stellenbosch, cape agulhas, godahoppsudden och hermanus var platser jag besökte i sydafrika, rainer stalvik

Sydafrika,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Sydafrika är ett mycket vackert, intressant och spännande land att besöka. Här finns ett rikt djurliv, fantastisk natur, många vänliga människor och fascinerande kulturer. Jag tog omedelbart landet till mitt hjärta och gjorde en mycket fin fyra veckor lång rundresa genom landet.

Min resa genom Sydafrika, cirka 5 250 kilometer, gav mig möjlighet att besöka två av landets huvudstäder, bo hos en familj i Soweto och hos en xhosa-familj i byn Caquba, safaris i Imfolozi Park, besöka det starkt indiskt präglade Durban, vandra i Drakensberg och i Cederberg Mountains, skåda val i Hermanus och pingviner i Boulders, besöka en av världens vackraste städer – Kapstaden, besöka fängelseön Robben Island, besöka Cape Aghulas som är Afrikas sydligaste udde och Goda Hoppsudden samt mycket mera och ändå fanns det mycket kvar att uppleva tyckte jag när jag flög hem!

Läs om min resa och se fler bilder sydafrika-resa

UD:s omdöme om Sydafrika inför min resa:

“Allmänna säkerhetsläget”

Trots den mycket höga brottsnivån och det stora antalet trafikolyckor avlöper de allra flesta besök i landet utan några allvarligare incidenter. Du bör dock vara försiktig, särskilt i trafiken, efter mörkrets inbrott och när du hanterar pengar eller värdesaker.

Sydafrika var en mycket positiv erfarenhet trots landets höga och ofta brutala kriminalitet, som man som turist inte så ofta råkar ut för om man tillämpar sunt förnuft under resan.

Vågar Du vara en av de mer än 8 miljoner turister som söker sig hit årligen har Du många fina upplevelser framför Dig!

Läs om min resa under sydafrika-resa

Sydafrika historia i korthet

Sydafrikas historia börjar långt före de vitas ankomst. Tyvärr finns lite dokumenterat om den tidigaste historien, ursprungsbefolkningens.

Sydafrika historia, några viktiga årtal

C:a 40 000 f Kr     Sanfolket (Bushmen) etablerar sig i Sydafrika

C:a 300 e Kr     Bantufolken etablerar sig i KwaZulu-regionen

1487

Bartolomeu Dias seglar runt Kaphalvön, som man döper till Godahoppsudden

1652     De första holländarna bosätter sig i Taffelviken, som blir Kapstaden

1688     Franska hugenotter anländer till Kapområdet

1690     Boer söker sig mot inlandet

1780     Strider mellan holländare och xhosa-folket vid Great Fish River

1795     Britterna erövrar Kapstaden

1809     Införs de första passlagarna för svarta, den s k “Hottentott Code”

1815

Kung Shaka för zulu-folket till till makten vilket resulterar i att difaqane, tvångsförflyttning, införs

1820     Anländer de första brittiska emigranterna till Algoabukten

1828     Passlagen “Hottentott Code” upphävs

1835

Boerna, de så kallade “Voortrekker (Föregångarna) drar norrut i det så kallade “Great Trek” (Det stora uttåget) och grundar Oranjefristaten

1838     Boerna besegrar zuluerna i slaget vid Blood River

1852     Boerrepubliken Transvaal grundas

1858     Britterna besegrar xhosa

1860

De första indierna anländer till Durban i Natal som kontraktsarbetare

1869     Diamanter hittas nära Kimberly

1871     Guld upptäcks i dåvarande Östra Transvaal

1877     Britterna annekterar boerrepubliken Transvaal

1881

Boerna besegrar britterna och Transvaal blir Sydafrikanska Republiken

1886

Guld hittas i Witwatersrand
Den indiska befolkningen uppgår till nästan 30 000 personer i Natal

1893     Mohandas Gandhi anländer till Durban

1899-1902

Boerna gör uppror mot britterna som resulterar i Boerkriget. Detta leder till att Oranjefristaten, Transvaal, Kapprovinsen och Natal slås samman.

1910

Bildas Sydafrikanska Unionen och Sydafrika blir en del av det Brittiska samväldet. Lesotho och Swaziland blir brittiska protektorat

1912     Bildas South African Native National Council som senare blir ANC

1946

Införs en lag som begränsar indiernas rörelsefrihet när det gäller bosättning, bedriva handel och att köpa egendom

1948     National Party kommer i regeringsställning och behåller den fram till

1949

Efter valsegern började afrikandernas parti genomföra apartheid där grundtanken var att de svarta skulle bo i särskilda ”hemländer”. Sådana upprättades för varje afrikansk folkgrupp på mark som tilldelats de svarta genom jordlagen 1913

I de ”vita” områdena begränsades de svartas rörelsefrihet och de måste bära särskilda pass. Regeringen förbjöd äktenskap över rasgränserna. Svarta och vita hölls åtskilda på offentliga platser som restauranger, sjukhus, tåg, postkontor, offentliga toaletter mm, till och med parkbänkar försågs med skyltar för vita eller för icke-vita. Överträdelser bestraffades hårt

ANC försökte utan framgång bemöta orättvisorna med ickevåldsprotester

1955

ANC antar “Freedom Charter” som kräver lika rätt för alla raser vid ett stormöte i Kliptown, Soweto

1960

Äger den så kallade Sharpeville-massakern rum. Den 21 mars skjuts 69 kvinnor och barn ihjäl av polisen samt sårar 400 personer som demonstrerar mot passlagarna
ANC och PAC (Pan Afrikan Congress) förbjuds och dess ledare sätts i fängelse. Denna händelse skapade stora sympatier för den svarta befolkningen runt om i världen

1961

Sydafrika lämnar det Brittiska samväldet på grund av kritiken mot sin apartheidpolitik och blir Sydafrikanska Republiken

ANC-ledaren Albert Luthuli får Nobels Fredspris för att han hållit vid icke-våldslinjen

1962

Greps Nelson Mandela, ledare för ANC:s väpnade gren Nationens spjut (Umkhonto we Sizwe)

1964

Nelson Mandela och sju andra ledande ANC-medlemmar dömdes till livstids fängelse anklagade för högförräderi. De sändes till fängelseön Robben Island utanför Kapstaden

1966     Premiärminister HF Verwoerd mördas

1975     Sydafrika invaderar Angola

1976

Upproret i Soweto äger rum. Den 12 juni öppnar polisen eld mot en studentmarsch vilket resulterade i att demonstrationerna spred sig och mer än 1 000 människor dödades. Den förste som dödas var den blott 13 årige skolpojken Hector Peterson, som blir en ikon.

1977     Steve Biko mördas i september

1978

Under premiärminister P W Botha tilläts nya yrken för svarta och förbudet mot giftermål mellan raserna hävdes

1984

Införs trekammarparlament; en för vita, en för färgade och en för asiater. P W Botha väljs till president

1985

Undantagstillstånd införs som kom att gälla i fem år. Det svarta motståndet hårdnar. Massmedierna utsattes för sträng censur och 1988 hade 30 000 personer fängslats utan rättegång. Regeringen införde undantagstillstånd i Natal, som seanre kom att införas i hela landet under en period

I Kapprovinsen sköts 20 människor ihjäl av polis den 21 mars

1989

P W Botha avgick som ledare för Nationalistpartiet. Han efterträddes Frederik Willem de Klerk.

1990

F W de Klerk tillkännager att förbudet mot ANC och PAC upphävs. Nelson Mandela friges efter 26 års fångenskap och demokratisamtal inleds

1991

Hävde de Klerk delar av apartheidlagarna. Nelson Mandela valdes till ANC:s ledare. En flerpartikonferens inledde arbetet på en ny författning, politiska fångar släpptes och ANC-medlemmar i exil kunde återvända. ANC avbröt också den väpnade kampen

1992     ANC blir tillåtet som parti

1993

Apartheid upphör. Ett övergångsråd inrättas för att styra landet tills allmänna val hållits.
Nelson Mandela och F W de Klerk får Nobels fredspris

1994

Allmänna, demokratiska val genomförs i april. ANC segrar stort och Nelson Mandela väljs till president

1995

Sannings- och försoningskommissionen inleder sitt arbete för att lägga övergreppen under apartheid bakom sig

1996

Den nya konstitutionen antogs. Nationalistpartiet lämnar samlingsregeringen
1997     Fängelseön Robben Island öppnas som museum
En icke-rasistisk författning träder i kraft
Nelson Mandela avgår som ledare för ANC. Efterträdare blir Thabo Mbeki
F W de Klerk lämnar posten som partiledare

1999

ANC vinner en jordskredsseger i parlamentsvalen. De fick två tredjedelar av rösterna och 266 av 400 mandat i nationalförsamlingen

ANC-ledaren Thabo Mbeki utsågs av det nyvalda parlamentet till president efter Nelson Mandela

Klicka på länken för information om några händelser i Sydafrikas moderna historia

Sydafrika historia modern 2000 – 2019 (pdf)

Klicka på länken för att se informationen

Sydafrika flora och fauna

I Sydafrika finns mer än 20 000 olika växtarter, vilket motsvarar 10 % av världens alla arter, trots att landets yta endast utgör 1 % av jordens landmassa.

Sydafrika är det enda land som rymmer ett av världens sex florariken inom sina gränser, det kapensiska med dess karaktäristiska fynbos (ständigt grön buskskog). Fynbos finns i 8 500 olika arter varav de flesta är endemiska.

Protean, Sydafrikas nationalblomma, finns i mer än 300 arter. Blomman fick sitt namn av Carl von Linné. Han uppkallade blomman efter den grekiske guden Proteus, som kunde uppträda i olika gestalter.

En mycket stor del av våra odlade blommor växer vilt i Sydafrika, till exempel tusensköna, pelargonia, gladiolus, iris, kalla, strelitzia, olika fresia och agapantus.

Landet är däremot fattigt på naturliga skogar.

I norra delen av landet förekommer stora områden av savannliknande vegetation.

Sydafrika har ett rikt djurliv även om det mesta av storviltet numera finns i landets nationalparker.

Här lever världens tre största landlevande djur (elefant, trubbnoshörning och flodhäst), världens högsta djur (giraff), världens snabbaste djur (gepard) och världens minsta djur (pygménäbbmus).

Även fågellivet är oerhört artrikt och mer än 800 arter har registrerats, 113 av dem är endemiska.

Miljömedvetandet är stort i Sydafrika och man har därför avsatt ett stort antal naturskyddade områden och nationalparker där man kan se djur, växter och fåglar i dess naturliga miljöer

Sydafrika geografi

Sydafrikas totala yta uppgår till 1 219 090 km2, vilket motsvarar ungefär tre gånger Sveriges yta
Landet kan indelas i tre större geografiska områden; högvelden (den vidsträckta inre platån), lågvelden (en smal kustslätt) och Kalaharibäckenet i nordväst. De vackra och dramatiska Drakensbergen utgör gränsen mellan hög- och lågvelden. Sydafrika är huvudsakligen ett platåland

Sydafrika är beläget på Afrikas sydspets. Tre sidor av landet är omgivet av hav; Atlanten och Indiska Oceanen. De båda haven möts vid Cape Aghulas, landets sydligaste udde
I norr gränsar Sydafrika till Namibia, Botswana och Zimbabwe, i nordöst till Mocambique och Swaziland

Fristatsprovinsen, före detta Oranjefristaten, i den centrala delen av landet samt Norra Kapprovinsen är bergiga. Större delen av före detta Transvaal i norr utgörs av ett platålandskap med savanner och stäpp

Sydafrika huvudstad: 

Tshwane (Pretoria) (Administrativ huvudstad) cirka 2 566 000 invånare
Kapstaden (säte för parlamentet) cirka 4 618 000 invånare
Bloemfontein (Juridisk huvudstad) cirka 610 000 invånare

Andra större städer i Sydafrika:
Johannesburg cirka 9 677 000 invånare, Durban cirka 3 158 000 invånare, Port Elizabeth cirka 1 254 000 invånare

För mer information     sydafrika-fakta

Sydafrika klimat

Sydafrikas klimat är varierande. I nordöstra delen av landet råder subtropiskt klimat och i Västra Kapprovinsen Medelhavsklimat

Sommaren infaller mellan november och april. Den är varm och under dessa månader faller större delen av årets nederbörd, med undantag av kustområdena i väst och sydväst där den mesta nederbörden kommer under vintern

Regnen är oregelbundna. Två tredjedelar av landet får en årsnederbörd på mindre än 500 mm. Temperaturen varierar både beroende på höjd över havet och breddgrad

Genomsnittlig temperatur (Celsius)

Tshwane (Pretoria)     Januari / Juli +22 / +11
Kapstaden                     Januari / Juli +21 / +12
Johannesburg               Januari / Juli +21 / +11

Genomsnittlig nederbörd mm 

Tshwane (Pretoria)       Januari / Juli 154 / 3
Johannesburg                 Januari / Juli 125 / 4
Kapstaden                       Januari / Juli 14 / 83

Sydafrika befolkning

Fortfarande delar den officiella statistiken upp landets befolkning i afrikaner, européer, färgade och asiater, en återstod av apartheid. Raslagarna avskaffades dock i början av 1990-talet och en icke-rasistisk författning trädde i kraft år 1997

Drygt 80 % av befolkningen är afrikaner som är uppdelade i nio större grupper av bantufolk. Den största av dessa är Zulu som utgör mer än 1/5-del av hela befolkningen. De har sitt kärnområde i provinsen KwaZulu-Natal

Den näst största gruppen av bantufolk är xhosa som utgör en knapp 1/5-del av befolkningen. Xhosa är koncentrerad främst till Östra Kapprovinsen

Andra större afrikanska folkgrupper är Swazi, Sotho, Tswana, Venda och Shangaan-tsonga

Drygt hälften av de 4,6 miljonerna vita är afrikander, som tidigare kallades boer. Boer betyder egentligen bonde. De härstammar från nederländska, franska, tyska och skandinaviska nybyggare som invandrade från mitten av 1600-talet

Den näst största gruppen vita är de engelsktalande. De flesta av dem är ättlingar till de britter som anlände under 1800-talet

Asiaterna i Sydafrika är främst av indiskt ursprung som kom hit under 1860-talet då britterna rekryterade arbetare till sockerplantagerna i Natal. Kineser rekryterades till Sydafrika i början av 1900-talet som gruvarbetare

Den så kallade färgade gruppen har till stor del sitt ursprung hos de nederländare som hade kontakter med ursprungsbefolkningen och med slavar hämtade från Afrika och Asien. De flesta färgade bor i Kapprovinserna

Ursprungsbefolkningarna Khoikhoi och San, tidigare kallade Bushmen, tros ha levat i hela Afrika söder om Sahara för tiotusentals år sedan. I Sydafrika vet man att de levt här redan för cirka 40 000 år sedan. De tränges dock undan av jordbrukande bantufolk

Sydafrika folkgrupper:

Afrikaner/svarta 80.9 %, Färgade 8.8 %, Vita 7.8 %, Indier/Asiater 2.5 %

Sydafrika språk

Sydafrikas svarta befolkning talar vanligtvis bantuspråk, som indelas i fyra besläktade grupper: nguni, sotho, tsonga och venda. Språk som talas av khoisan tillhör inte bantuspråken, men de har påverkat några av dem. Khoisans klickljud återfinns till exempel i xhosa- och zuluspråken
Landets största språk är zulu, som talas av landets 11,6 miljoner zuluer. Därefter följer xhosa, afrikaans och engelska

Afrikandernas språk är afrikaans, som har sitt ursprung i 1600-talets nederländska

I Sydafrika finns elva officiella språk

Språkfördelning Sydafrika:

IsiZulu 24.7 %, IsiXhosa 15.6 %, Afrikaans 12.1 %, Sepedi 9.8%, Setswana 89 %, Engelska 8.4 %, Sesotho 8.0 %, Xitsonga 4.0 %, siSwati 2.6 %, Tshivenda 2.5 %, isiNdebele 1.6 %, övriga 1.9 %

Sydafrika socialt 

Om man ser till BNP, bruttonationalprodukten, per person är Sydafrika är ett av Afrikas rikaste länder, till följd av den tidigare förda rasåtskillnadspolitiken är dock klyftorna i samhället fortfarande stora. Majoriteten av den vita befolkningen har en hög levnadsstandard, medan en stor andel av den svarta befolkningen lever i förslummade kåkstäder eller i fattiga landsbygdsområden. En långsam förbättring för dem kan dock noteras. Den viktigaste anledningen är att socialbidragen ökat kraftigt efter att apartheidsystemet avskaffades

Till alla över 60 års ålder utgår en ålderspension, maximalt belopp motsvarar cirka 1000 kronor i månaden. Barnbidrag på cirka 200 kronor per barn och månad utgår till låginkomsttagare

Landets privata sjukvård har hög kvalitet. Majoriteten av dem som har tillgång till den får det genom privata sjukförsäkringar. Den fattigare delen av befolkningen är hänvisade till den avgiftsfria statliga primärvården. Tillgången till sjukvård är sämre på landsbygden än i städerna

Traditionella medicinmän och alternativ medicin har fortfarande stor betydelse för vissa

Sydafrikas värsta plåga är hiv och aids, både medicinskt, socialt och ekonomiskt, och har det största antalet kända hivsmittade av alla länder i världen. Värst drabbad är den svarta befolkningen

De ekonomiska och sociala skillnaderna har lett till ökat alkohol- och drogmissbruk och utbredd brottslighet med ett stort antal mord, våldtäkter, rån och bilkapningar. Sydafrikas hör till ett av de tio våldsammaste länderna i världen, räknat i antal mord per invånare. Statistiskt sett kommer 40 % av landets kvinnor någon gång under sin livstid att bli våldtagna. Barnprostitution förekommer i stor omfattning

Sydafrika blev första land i Afrika med att godkänna samkönade äktenskap genom lagstiftning år 2006

För mer information     sydafrika-fakta

Sydafrika religion

Enligt författningen råder religionsfrihet i Sydafrika och det kan inte noteras några större motsättningar mellan utövare av olika religioner

Majoriteten av sydafrikanerna bekänner sig till kristen tro. Det finns också människor som är muslimer, hinduer och judar. Dessutom praktiserar många traditionella afrikanska religioner, som ger förfädernas andar stor betydelse. Vanligt är att man blandar kristna läror med traditionell afrikansk religion

Den största gruppen kristna är protestanter, varav de flesta är metodister, anglikaner eller reformerta

Den anglikanska kyrkans förre ärkebiskop Desmond Tutu, som 1984 tilldelades Nobels fredspris, spelade en viktig roll i kampen mot apartheid

Tidigare dominerades den holländska reformerta kyrkan av vita. Numera är en majoritet av dess medlemmar icke-vita. Kyrkan stödde fram till 1980-talet apartheid

Sydafrika utbildning

Nästan alla sydafrikanska barn börjar skolan men det är många som inte fortsätter skolan från låg- och mellanstadiet till högstadiet. Omkring hälften av 100 elever fullföljer sina gymnasiestudier men bara 28 av dem klarar sin studentexamen

Formellt sett är den statliga grundskolan obligatorisk från första till nionde klass, för barn mellan 7 och 16 års ålder, men skolsystemet har stora problem. Många elever lämnar skolan i förtid utan att ha lärt sig att läsa och skriva. Mer än fem miljoner vuxna beräknas vara analfabeter, varför vuxenutbildning är en viktig del av skolsystemet

Rasåtskillnad i skolan upphörde officiellt år 1995 och år 2007 infördes gratis skolgång i fattiga distrikt. Många föräldrar har trots det svårt att betala kostnaderna för skoluniform, resor till och från skolan och i många fall läromedel

Det råder stor brist på kvalificerade lärare liksom på lokaler och läromedel. Vita lärare är normalt behöriga. Många svarta lärare saknar dock tillräcklig utbildning

I Sydafrika finns drygt ett tjugotal universitet och tekniska och ekonomiska högskolor. Landets universitetssystem räknas till Afrikas bästa

Endast en elev av 100 lämnar universiteten med examen vilket medfört att det högteknologiska näringslivet har brist på välutbildad arbetskraft

Sydafrika turism

Sydafrika har mycket att erbjuda sina besökare och är ett populärt resmål, trots den höga kriminaliteten

I Sydafrika finns en vacker natur, ett fantastiskt djurliv, möjlighet till äventyrliga upplevelser, fina stränder, intressanta kulturupplevelser mm. Populärt är att hyra bil och göra en minnesrik roadtrip längs den berömda Garden Route som ger möjlighet att besöka både Kapstaden och vindistriktet

Sydafrika har ett tiotal av UNESCO utsedda världsarv

Sydafrika hade drygt 16 400 000 besökare år 2018 

För mer information     sydafrika-fakta

Att resa i Sydafrika bjöd på många olika upplevelser; vacker och dramatisk natur, fina vandringsmöjligheter, möten med intressanta människor och deras olika kulturer. Tyvärr finns lite bevarat eller dokumenterat av ursprungsbefolkningens historia och kultur eftersom Sydafrika är ännu ett land som koloniserades av européer och därmed drabbades av övergrepp och kulturförstörelse. Trots detta är Sydafrika ett fantastiskt land att besöka! Enda smolket i bägaren, som jag ser det, är den höga kriminaliteten som tyvärr även kan drabba turister.

Låt dig inte skrämmas av kriminaliteten i landet utan res hit och upplev ett fantastiskt land och dess befolkning!

Vågar Du vara en av de mer än 8 miljoner turister som söker sig hit årligen har Du många fina upplevelser framför Dig!

Fler bilder från Sydafrika     ww.stalvik.com

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerCIA World FactbookBBC Weatherforcasts

Sidan uppdaterad: 201227

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email