Indien-grundfakta

Indien,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Kathakalidans. Ernakulam

new delhi, uttar pradesh, himachal pradesh, agra, taj mahal, shimla, manali, dharamsala, mcleodganj, keylong, varanasi, sarnath,  fatehpur sikri, jaisalmer, jodphur, jaiphur, ranakpur, udaipur, deshnok, bikaner, tharöknen, rajasthan, ladakh, leh, nubra valley, amritsar, wagah, haridwar, rishikesh, chennai, thanjavur, madurai, kannyakumari, alapuzha, kumily, munnar, tiruchirapalli, mysore, bangalore, karnataka, kerala, sikkim, gangtok, pelling, namchi, jorethang och bandharvarg är några platser jag besökt under mina resor i indien, rainer stalvik

Indien,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Det sägs ofta att Indien inte är ett land utan en kontinent. Från norr till söder och från öster till väster skiljer sig människor och språk åt. Precis som seder och traditioner. Det är få länder i världen som är så diversifierat som Indien. En resa i landet ger minnen för livet och lämnar ingen oberörd.

Här möter man en sällan skådad fattigdom, som för oss besökare stundtals är mycket svår att  hantera, och här finns människor med enorma rikedomar. Här finns Himalayas snöklädda bergstoppar, öknar, stäpper och milslånga sandstränder. Kontrasterna är stora. Möten med olika religioner ger starka upplevelser och minnen.

Det är få länder i världen som kan uppvisa ett så omfattande folkliv, så många färgstarka religioner och en så varierande natur inom landets gränser. Därför är Indien ett av de mest intressanta och fascinerande länder man kan besöka.

Indien kan man besöka hur många gånger som helst och ändå alltid uppleva någonting nytt!

Läs om mina olika resor i Indien, och se foton från dessa, under respektive rubrik i menyerna Länder A-K och Resor A-K eller Resor (Alla)

Indien historia i korthet

Indien historia äldre 

Namnet ”Indien” kommer från floden Indus, som idag till största delen rinner genom Pakistan. Längs floden utvecklades en av historiens tidigaste högkulturer, Induskulturen (Harappakulturen).

före Kristus

2 600 – 1 700

I de ökenartade landområdena nära gränsen till Pakistan har man funnit rester av en flera tusen år gammal, avancerad stadskultur med välordnade byggnader i bränt tegel. Forskare antar att det kan ha varit dravider som bodde här. Indusfolket använde en hieroglyfliknande skrift, som man hittills haft svårt att tolka.

Vedareligionen, Indoeuropéernas religion, uppkallad efter dess heliga skrifter, Vedaböckerna, kom att dominera det religiösa livet i Indien fram till runt 600-talet före Kristus, då en mängd reformivrande och upproriska sekter och rörelser uppstod, bland annat buddismen, som fick sin storhetstid under Mauryahärskaren Ashoka på 200-talet före Kristus. Under hans regeringstid spreds buddismen till Sri Lanka och Sydöstasien. I Indien kom buddismen dock därefter att försvagas så mycket att den nästan försvann.

1 500

Forskare tror att Induskulturen gick under på grund av invasionen av indoeuropéer, arier, som började på 1 500-talet före Kristus och pågick under lång tid. Med hjälp av hästdragna stridsvagnar spred sig indoeuropéerna över Indien från nordväst. Från omkring 800-talet f Kr dominerade de norra och centrala Indien, men hade även inflytande i söder

1 000 Indraprashta, det första Delhi grundas

563 – 483 Levde Siddhartha Gautama, buddismens grundare

326 Alexander den Store invaderar Indien och besegrar Kung Porus av Punjab

321 – 185

Indien styrs av Maurya kungar. Den störste av dem var kung Ashoka vars rike omfattade nästan hela Indien, utom den sydligaste delen. Inte förrän i modern tid har så stora delar av den indiska subkontinenten styrts centralt som då. Kung Ashoka var en stor anhängare av buddismen och spred den över stora delar av Asien

319 f Kr – 510 e Kr

Under det nordindiska Guptariket upplevde den hinduiska kulturen en litterär och konstnärlig guldålder

efter Kristus

700-talet De första muslimska härskarna intog nordvästra delen av Indien

850-talet Chola imperiet uppstår i södra Indien

1 000-talet

Under denna tidsperiod utsattes det egentliga Indien för muslimernas invasionsförsök

1026

Förstör Mahmud av Gazhni, en muslimsk ledare från Afghanistan Somernath templet i delstaten Gujarat

1175

Grundades ett muslimskt välde, Delhi-sultanatet, som följdes av bland annat Lodhidynastin och Mogulväldet. Med dem kom nya idéer inom konst, litteratur och arkitektur

1192

Förlorar den hinduiske ledaren i Delhi staden till den muslimske ledaren Mohammed av Ghori vilket innebär att det hinduiska styret över staden förloras

1206

Mördades Mohammed av Ghori under en bönestund i staden Ghazni

1336

Grundades det mäktiga Vijayanagar imperiet. Ruinerna efter huvudstaden kan idag beskådas utanför staden Hampi i delstaten Karnataka

1398

Den muslimske ledaren Timur invaderar Delhi under förevändning att sultanerna varit för slapphänta mot hinduerna. Innan slaget om Delhi låter han avrätta tiotusentals hinduiska krigsfångar

1496

Föds Guru Nanak i en liten by utanför Lahore i Pakistan. Han grundar sikh-religionen som idag har miljontals anhängare

1498

Portugisen Vasco da Gama fann sjövägen till Indien. Hans fartyg lade till i dagens Kerala och genast började handel bedrivas med lokalbefolkningen

1510 Portugisiska trupper intog Goa

1526 Blev Babur, ättling till Djingis Khan, den förste stormogulen i Delhisultanatet. Han regerade under åren 1526 – 1530

1530 Ny stormogul blir Humayun som regerar under åren 1530 – 1556

1540 Besegras stormogulen Humayun i slaget vid Kanauj

1556

Den hinduiske generalen Hemi intog Delhi efter Humayums märkliga död. Hinduerna fick dock bara regera Delhi i några månader, sedan besegrades de av den muslimske ledaren Akbar i det andra slaget vid Panipat

1556 – 1606

Stormogul efter Humayun blev Akbar. Han var den mäktigaste av alla stormoguler och kallades för Akbar den Store. Han regerar mellan åren 1556 – 1605

1600-talet

Under detta århundrade uppstod en hård konkurrens mellan de franska och brittiska ostindiska kompanierna. Dessa verkade med starkt, vid behov även militärt, stöd från sina respektive regeringar

1600

Den brittiska drottningen Elisabeth I ger det brittiska Ostindiska kompaniet det första handelstillståndet med Indien

1601

Det första brittiska handelsfartyget under ledning av Sir James Lancaster seglar mot Indien

1605 – 1627 Utses Jehangir till ny stormogul efter Akbars död. Han regerar under åren

1627 – 1658 Utses Shah Jahan till ny stormogul. Han regerar under åren 1627 – 1658

1631

Inleds arbetet med att bygga gravmonumentet Taj Mahal på uppdrag av stormogulen Shah Jahan när hans hustru Mumtaz avlider

1658 – 1707

Blir Aurangzeb, Shah Jahans yngre son som lät mörda sin äldre broder för att få makten, ny stormogul. Han regerar under åren 1658 – 1707

1700-talet Vid mitten av detta århundrade lyckades britterna, på grund av överlägsen militär styrka och affärsteknik, köra iväg de flesta fransmän och därmed säkra sitt välde i Indien.

1707

Avled stormogulen Aurangzeb som räknas som den siste av de mäktiga stormogulerna. Hans död leder till en gradvis kollaps av imperiet
Efter Mogulväldets sönderfall hade det brittiska ostindiska kompaniet inlett en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen men i slutet av århundradet lät den brittiska staten inskränka kompaniets vidsträckta befogenheter. Samtidigt fortsatte britterna att lägga under sig allt större delar av Indien

1739

Den iranske ledaren Nadir Shah plundrar Delhi och rövar bort den ädelstensprydda ”Påfågelstronen”, som aldrig återfunnits och Koh-i-Nohr diamanten, som nu ingår i de brittiska kronjuvelerna

1757 Ägde den första brittiska militära segern i Indien rum under slaget vid Plassey

1857

Ägde det första frihetskriget mot britterna rum. I avsaknad av en nationell ledare ber de indiska frihetskämparna den siste stormogulen Bahadur Shah Safar utropa sig som kejsare av Indien

1858

Efter det blodiga sepoyupproret, vilket började som en resning bland infödda soldater i engelsk tjänst, övertog den brittiska regeringen styret av landet. Genom påtryckningar slöt man avtal med lokala furstar, maharadjor, och snart hade britterna i praktiken lagt under sig hela Indien

1869

Föddes Mohandas Karamchand Gandhi i Porbandar (i delstaten Gujarat). Han kom senare att bli känd som Mahatma Gandhi. Mahatma betyder ”Stor ande”

1877

Indien blir ett kejsardöme och landet knöts hårdare, både ekonomiskt och kulturellt, till Storbritannien. Med stöd av de stora jordägarna, som bland annat skatteindrivare, lade britterna grunden till den ojämna jordfördelning som ännu råder på den indiska landsbygden

1885

Bildades Indian National Congress, som senare kom att kallas Kongresspartiet. Detta parti ledde frihetskampen mot engelsmännen. Den främsta indiska nationalisten var Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), en västerländskt utbildad advokat men med en livshållning grundad i hinduisk tradition. Tack vare detta kunde han tala med engelsmännen på deras vis och samtidigt mobilisera de fattiga massorna på landsbygden

1906

I fruktan av hinduisk dominans i en framtida självständig stat bildade muslimerna All India Muslim League

Indien historia, modern

Klicka på länken för information om några händelser i Indiens moderna historia

Indien historia modern 1947 – 2019 (pdf) 

Indien flora och fauna

Landets 16 olika skogsbiotoper skapar förutsättningar för ett av världens artrikaste land inom växt- och djurriket

I Indien finns 350 olika arter av däggdjur (7.6 % av världens alla arter), 408 olika arter reptiler (6.2 %), 197 olika arter amfibier (4.4 %), 1 244 olika fågelarter (12.6 %), 2 546 olika fiskarter (11.7 %) och 15 000 olika arter av blommande växter (6 %)

Många djur-, fjärils- och fågelarter som lever i Indien är starkt utrotningshotade trots fridlysning på grund av tjuvjakt

Tigern är starkt förknippad med Indien

Trots omfattande insatser för att rädda den utrotningshotade bengaliska tigern mer än halverades Indiens tigerbestånd under 2000-talets första årtionde. Efter det har tigerns situation förbättrats. Inventeringen av tigerbeståndet 2019 visade att det finns nästan 3 000 tigrar i landet, vilket är 70 % av alla världens tigrar och omkring 30 % fler tigrar än vid inventeringen 2014. Trots den glädjande ökningen av beståndet anses tigerns existens vara starkt hotad

Indien geografi

Indien, som kallas Bharat på hindi, är med sin landyta på 3 287 263 kvadratkilometer, cirka sju gånger större än Sverige, ett av världens till ytan största länder. Från norr till söder är avståndet omkring 3 200 kilometer och från väster till öster cirka 3 000 kilometer. Indiens västkust kallas Malabarkusten, östkusten Koromandelkusten

Till Indien hör också ögrupperna Andamanerna och Nikobarerna i Bengaliska viken samt Lackadiverna i Arabiska havet

Geografiskt kan Indien delas in i tre områden; Himalayas bergstrakter i norr, det nordindiska slättlandet som ligger söder om Himalaya samt Deccan, platålandet på den egentliga Indiska halvön i söder. Lite drygt 50 % av Indiens yta utnyttjas för odling. Resten utgörs av skog, öken, stadsområden, betesmark och mark i träda

Himalaya består av parallella bergskedjor. Mellan dessa finns bördiga dalar, som till exempel Kashmirdalen. Slättlandet söder om Himalaya består till stora delar av lerslätter, som är penetrerade av ett tätt nät av floder och kanaler och översållade av bambudungar. Här finns Indiens bördigaste jordbruksområden som bevattnas av landets mäktigaste floder, Indus, Ganges, Brahmaputra och deras bifloder. De här delarna brukar också kallas för Hindustan. Här talar befolkningen främst hindi och språk som är släkt med hindi.

I Rajasthan, delstaten längst i väster, ligger den mycket glest befolkade Tharöknen och det stora saltträsket Rann of Kutch

Deccan, platålandet i söder, består till stor del av ett mjukt kuperat landskap med busk- och savannvegetation dominerat av högland som sluttar sakta mot öster. Deccan avgränsas av randbergen Östra och Västra Ghats som möts i söder där Nilgiri- och Kardemummabergen reser sig

Delstaten Kerala längst nere i sydväst är ett bördigt tropiskt område, vars kustland är genomskuret av kanaler

Indiens huvudstad: New Delhi (stadsdel i Delhi) med omkring 142 000 invånare,
storstaden Delhi har omkring 28 514 000 invånare

Andra större städer: Mumbai (Bombay) 12,5 miljoner invånare, Bangalore 8,4 miljoner invånare, Hyderabad 6,8 miljoner invånare .

Indien är uppdelat på 25 delstater och 7 administrativa regioner, inklusive huvudstaden New Delhi

För mer information   indien-fakta

Indien klimat

Tvärs genom norra Indien går Kräftans vändkrets och delar landet i två zoner, en mindre, tempererad i norr och en större, tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan cirka plus 15 grader Celsius i januari och mellan plus 30-40 grader i maj. I söder är temperaturskillnaderna små, med medeltemperaturer mellan 26 – 35 grader året runt. Södra Indien har ett utpräglat monsunklimat. I norra delen av landet finns den mäktiga bergskedjan Himalaya med världens högsta bergstoppar. Regionerna bortom dessa ligger i regnskugga och har därför låg nederbörd året om

I landet råder tre olika årliga klimatperioder; Den heta, den våta och den något kyligare. På grund av landets storlek och olika miljöer varierar klimatet dock från snö och is i norr, till sträng hetta i ökenområdena. Bästa tiden att besöka områden söder om Himalaya är från november till februari då temperaturerna är hanterbara. Bergsområdena är bäst att besöka i maj/juni till i början på september. Monsunperioden, med enorma skyfall, börjar runt 1:a juni i landets södra del och drar sedan norrut

Indien miljöproblem

Indien brottas med flera miljöproblem. Landets stora behov av mat, vatten och bränsle leder till skogsskövling och jorderosion. Bristen på rent vatten leder till sjukdomar och undernäring. Avgasutsläppen från de många tvåtaktsmotorerna i storstäderna skapar luftföroreningar. Orenade industriutsläpp har lett till förgiftningar

Flera av dessa problem försöker man dock stoppa genom olika aktivitetsprogram

Indien befolkning

Indien är världens näst folkrikaste land med omkring 1.3 miljarder invånare. Befolkningstätheten varierar, från Himalayas glest befolkade bergstrakter i norr till det överbefolkade Västbengalen i öster. Få länder har en sådan blandning av folkslag som Indien
Majoriteten av befolkningen, cirka två tredjedelar, lever på landsbygden i mer än 600 000 byar. Övriga delen av befolkningen i cirka 200 städer och större samhällen. Urbaniseringen är omfattande och år 2030 antas 40–50 % av befolkningen bo i städer

Få länder har en sådan blandad befolkning som Indien. I årtusenden har en rad folkgrupper vandrat in, slagit sig ned och blandat sig med den bofasta befolkningen. Mellan landets olika folk är det minst lika stora språkliga, kulturella och utseendemässiga skillnader som mellan Europas

Fyra större folkgrupper utgör majoriteten av Indiens befolkning

Den äldsta av dessa är mundafolken, som lever utspridda i grupper över hela Indien

Draviderna invandrade sannolikt från nordväst i förhistorisk tid. De hade handelsförbindelser med Persien, Irak, Syrien, Egypten och Arabien. Draviderna var i första hand jordbrukare. När indoeuropéerna invaderade landet tvingades draviderna söderut och befolkar numera de fyra sydindiska delstaterna Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka och Kerala

Indoeuropéerna eller arierna kom invandrande från nordväst på 1500-talet före Kristus och var boskapsskötande nomader. De tillämpade en offerreligion vars heliga skrift, Rig Veda, var skriven på sanskrit. Dagens nordindiska, indoeuropeiska, språk härstammar alla från sanskrit

Den minsta folkgruppen är den tibetoburmanska (mongolisk) , som främst lever i gränstrakterna i norr och nordöst i Himalaya

Dessutom finns stamfolk, adivasi, som lever utspridda, ofta i svårtillgängliga områden

Folkgrupper:
Indoariska 72.0 %, Dravider 25.0 %, Mongoliska och övriga 3.0 %

Indien språk

I Indien talas omkring 300 språk och omkring 1 000 dialekter. Språket är mycket viktigt för identiteten och språkfrågorna har därför ofta varit inflammerade och lett till stora motsättningar

I norra Indien hör språken till största delen till den indo-ariska språkfamiljen med hindi som största språk

I de fyra södra delstaterna talas främst dravidiska språk. I Tamil Nadu talas tamil, i Kerala malayalam, i Andhra Pradesh och Telangana talas telugu och i Karnataka talas kannada

Inom de olika indiska språken används ofta egna skrivtecken

Mer än 40 % av befolkningen har hindi som modersmål, vilket även räknas som statsspråk. Författningen ger hindi och 21 andra språk officiell status, huvudsakligen åt majoritetsspråken i delstaterna men också åt sanskrit, det klassiska kulturspråket

Delstatsreformerna på 1950- och 1960-talen följde huvudsakligen språkgränserna enligt principen “en delstat – ett språk”. Detta har dock i sin tur lett till protester bland minoritetsfolken mot att deras språk blir undanträngda av delstatsmajoritetens språk
Engelskans ställning är kontroversiell. Den skulle vara officiellt språk bara under en övergångstid efter självständigheten, men i södra Indien utbröt ett kraftigt motstånd mot hindi som enda statsspråk. Det har gjort att engelskan fått vara kvar som officiellt hjälpspråk framför allt inom administration och näringsliv, samt mellan de olika språkområdena

Det engelska språket skulle vara officiellt språk bara under en övergångstid efter självständigheten från britterna 1947. Det häftiga motståndet i södra Indien mot hindi som enda statsspråk har resulterat i att engelskan fått vara kvar som officiellt “hjälpspråk” inom administration och näringsliv samt mellan olika språkområden

Många skolor använder sig av det så kallade trespråkssystemet, där man förutom en regional dialekt också lär ut hindi och engelska

Indien språk:
Hindi (officiellt statsspråk) 43.6 %, Bengali 8.0 %, Marathi 6.9 %, Telugu 6.7 %, Tamil 5.7 %, Gujarati 4.6 %, Urdu 4.2 %, Kannada 3.6 %, Oriya 3.1 %, Malayalam 2.9 %, Punjabi 2.7 %, Assamesiska 1.3 %, Maithili 1.1 %, övriga språk 5.6 %

För mer information   indien-fakta

Indien socialt

Ur ett socialt perspektiv är Indien ett starkt skiktat samhälle med en liten rik elit, en växande ofta högutbildad medelklass främst i städerna samt en stor slum- och landsbygdsbefolkning som inte sällan lever i fattigdom. Villkoren är också mycket olika för män och kvinnor

De sociala trygghetssystemen med pensioner och annat når endast en liten del av befolkningen och är inte särskilt omfattande

I september 2018 presenterade regeringen ett nytt sjukförsäkringssystem, kallat Modicare efter premiärministern Narendra Modi. Det ger de fattigaste 40 procenten av befolkningen, ungefär en halv miljard människor, en försäkring på motsvarande 6 900 dollar årligen för kostnadsfri behandling av allvarliga sjukdomar

Även om andelen fattiga har minskat avsevärt lever drygt 20 % av indierna fortfarande i fattigdom och har problem med tillgång till mat, bostad, rent vatten, sjukvård och utbildning. Värst är fattigdomen i delstaterna Orissa, Bihar och Chhattisgarh samt i storstädernas slum och på landsbygden. Särskilt utsatta är kvinnor, barn, lågkastiga och stamfolk. Under åren 1993 till 2003 begick omkring 100 000 bönder självmord för att de inte kunde försörja sina familjer

Indien har en högt kvalificerad läkarkår, som dock bara en bråkdel av invånarna, framför allt i städerna, har tillgång till

Barnadödligheten har sjunkit men är fortfarande på en hög nivå

Indien har en sekulär författning men inom familjerätten har hinduer, muslimer och andra religiösa grupper sina egna lagar. Döttrar ärver i allmänhet mindre än söner, pojkar värderas ofta högre än flickor. I fattiga familjer utgör flera döttrar en stor ekonomisk börda eftersom flickans familj förväntas betala för bröllopsfest och hemgift. Att kräva hemgift är olagligt men praktiseras i form av krav på dyra bröllopspresenter och gåvor till brudgummens familj. Abort av flickfoster är ett utbrett problem

De flesta äktenskap arrangeras av föräldrarna och sker främst mellan personer som är från samma kast eller bekänner sig till samma religion

I mars 2019 antogs en lag som ger kvinnor rätt till 26 veckors ledighet med full betalning i samband med att de två första barnen föds. Därefter gäller tolv veckor per barn

I städerna finns hundratusentals gatubarn som skickas ut för att tigga eller sälja småsaker. Barnarbete inom textilindustri, jordbruk och hushållsarbete är vanligt förekommande. Medel- och överklassens barn lever i allmänhet i en skyddad värld men pressen att lyckas i skolan är stor

Indien kastväsen

Trots att kastsystemet aldrig har erkänts i den indiska författningen, och trots att det sakta håller på att luckras upp bland medelklassen i städerna, påverkar det i stor utsträckning fortfarande indiernas sociala, politiska och yrkesmässiga tillhörighet

När arierna invaderade Indien under 1500-talet före Kristus var de indelade i klaner. De hade ljusare hudfärg än de folk som bodde i området sedan tidigare och de försökte undvika att blanda sig med andra folk genom att inte gifta sig med icke-arier. Det var så kastsystemet kom att utvecklas tror forskare. Bland arierna uppstod fyra varna (kaster): brahmaner (präster), kshatriya (krigare), vaishya (hantverkare) samt shudra (tjänare och arbetare)

Dessa fyra kaster har funnits sedan 1000-talet f Kr och uppdelningen i fyra klasser eller stånd är välkänd från många andra indoeuropeiska kulturer, fanns även i Sverige. Speciellt för Indien är dock att de fyra varna kom att uppfattas som olika i fråga om rituell renhet. Enligt läran om karma och reinkarnation föds man in i en varna beroende på sina gärningar i tidigare liv
Inom varje varna finns flera jati, eller underkaster, vilka ofta är förknippade med ett yrke eller ett geografiskt område. De flera tusen jati är viktigast i dagens kastsystem. Olika jati inom samma varna kan ha invecklade regler för vilka andra jati de kan gifta sig eller äta tillsammans med

Människor utanför varnasystemet kallas chandala eller harijaner. Det sistnämnda uttrycket myntades av Mahatma Gandhi och betyder “Guds barn”. I dagligt tal kallar de sig själva för daliter, “de förtryckta”. De har ingen varna, endast jati, och betraktas traditionellt som oberörbara av högkastiga hinduer. Daliterna tillhör flera olika jati, som sinsemellan kan praktisera oberörbarhet. Däremot är daliterna inte kastlösa. En individ kan aldrig byta varna eller jati

Det är numera förbjudet i lag att diskriminera någon på grund av kasttillhörighet

Indien religion

Indien är ett av de mest intressanta länder att besöka och att ta del av den överallt öppna religionsutövningen, framför allt den hinduiska, i templen är ett spännande inslag i den indiska resan. Några av Indiens religioner är nedanstående

Alla stora världsreligioner finns representerade i Indien. Hinduismen och buddismen uppstod i Indien

Hinduismen

Hinduismen är landets dominerande religion. Muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter. Ganska ofta förekommer konflikter mellan dessa båda religiösa grupper
Enligt landets författning är Indien en sekulär stat. Det finns inte någon statsreligion och religionen ska inte ha någon betydelse i det politiska livet, men religionen genomsyrar trots det hela samhället. Den spelar en viktig roll för de flesta indier och ingår som en naturlig del i vardagslivet

Nästan 80 % av befolkningen bekänner sig till hinduismen. Hinduismen är en religion som har hämtat intryck från den förhistoriska Harappakulturen, från dravidernas och stamfolkens religioner liksom från indoeuropéernas religiösa föreställningar men har även fått impulser utifrån

Hinduismen är en komplex religion men grundläggande är , och som förenar alla hinduer, tron på alltings inneboende enhet och att allt har sitt ursprung i ett högsta väsen, den stora världssjälen (brahman). Denna kan anta tre olika former: Brahma (den skapande), Vishnu (den bevarande) och Shiva (den förstörande men återskapande). Hinduismens många gudar och gudinnor är i sin tur bara olika former av dessa tre

Centralt i hinduismen är reinkarnationen eller själavandringen/återfödelsen som styrs av människans handlingar (karma). Den som utför goda handlingar kan få det bättre i nästa liv. Slutmålet (moksha) är dock att helt befria sig från kretsloppet av död och återfödelse (samsara) för att uppgå i gudomen eller i en icke-existens

Islam

Nästan 15 % av indierna är muslimer och en majoritet av dem är sunniter. Indien har världens största muslimska befolkning efter Indonesien. Redan på 700-taletefter Kristus började muslimer komma till Indien men ökade kraftigt vid de turkiska och persiska invasionerna från och med 1000-talet

Vid delningen av det Brittiska Indien år 1947 sökte sig miljontals muslimer till den nya muslimska staten Pakistan, medan hinduerna valde det sekulära Indien

Sikhism

Sikhismen uppstod på 1500-talet som en reformrörelse inom hinduismen. Grundaren, guru Nanak, var starkt inspirerad av islam. De knappt 2 % indier som är sikher finns främst i Punjab, där de är i majoritet, samt i storstäder i norra Indien. En rättrogen sikh klipper inte håret och skägget, dessa döljs oftast i en turban. En sikh bär alltid en sabel, som kan vara symbolisk

Buddism

Buddismen och jainismen, som har mycket gemensamt med buddismen, grundades båda i Indien på 500-talet före Kristus som proteströrelser. I Indien har dessa religioner numera förhållandevis få anhängare

Majoriteten av de indiska buddisterna bor i Ladakh och i Sikkim i Himalaya

Jainismen är mest känd för sin utpräglade syn på icke-våld (ahimsa). En jainist anstränger sig hårt för att inte skada andra levande varelser, såväl avsiktligt som oavsiktligt

Kristendom

Olika grupper av kristna finns främst i de södra delstaterna Kerala och Tamil Nadu samt i norra Indien. De som bekänner sig till kristendom uppgår till lite drygt 2 % av Indiens befolkning
Kristendomen kom till Indien omkring år 54 efter Kristus. Den syrisk-ortodoxa kyrkan etablerades tidigt i söder och i mitten av 1500-talet etablerades den romersk-katolska kyrkan i Indien. Portugiserna bildade ett stort kristet samhälle i Goa. Flera av de kyrkor portugiserna byggde finns nu med på UNESCO:s världsarvslista. I Chennai finns en kyrka där kvarlevorna av Jesus lärjunge Thomas bevarade

Zoroastrism

Zoroastrierna, parserna, finns framför allt i Mumbai (Bombay). De utgör en liten men inflytelserik minoritet. Zoroastrierna invandrade till Indien på 800-talet efter Kristus från Persien, där de trängts bort av muslimerna

Zoroastrerna, parserna, vördar de fyra elementen, eld, vatten, jord och luft, och vill inte förorena dessa genom att begrava eller kremera sina döda. Dessa läggs istället på en plattform högst upp i ett torn dakhma, Tystandens torn, där kropparna får ruttna och ätas av asfåglar
Zoroastrerna, parserna, fäster stor vikt vid utbildning och har stort inflytande inom näringslivet. Flera av Indiens mest betydande företagsledare är parser

Zoroastrismens grundprincip eller gyllene regel lyder: Humata, Hukhta, Huvareshta som betyder Goda tankar, goda ord, goda handlingar

I stort sett lever de olika religionsgrupperna i fred med varandra. Ibland förekommer dock religiösa konflikter, framför allt mellan hinduer och muslimer. Tyvärr finns vissa tecken på att de religiösa motsättningarna ökar, ofta är de underblåsta av extremister för egen politisk vinning. Efter BJPs makttillträde 1998 märktes ett ökande antal övergrepp mot kristna. Inför viktiga delstatsval hösten 2008 förekom nya övergrepp riktade mot kristna och muslimer i delstaterna Orissa och Karnataka varvid ett 80-tal människor dödades

För mer information   indien-fakta

Indien utbildning

Allmän skolplikt gäller i princip för barn mellan 6 och 14 års ålder. År 2010 antogs en lag som ger alla barn i dessa åldrar, oavsett social bakgrund eller kön, rätt att kräva avgiftsfri grundutbildning. Det är regeringens skyldighet att ställa nödvändiga medel till förfogande. Regeringen har också inför ett gratis mål mat om dagen för att locka alla barn till skolan och minska undernäring

I princip har nästan alla pojkar gått i skolan, åtminstone några år. Närvaron i skolan bland flickor är lägre, speciellt på landsbygden. En vanlig orsak till frånvaro är att barnen ofta måste hjälpa till med försörjningen i hemmet, trots att barnarbete är förbjudet

De delstatliga skolorna är kostnadsfria men i dessa är standarden på undervisningen och lokaler ofta låga. Privatskolorna erbjuder en bättre utbildning och högre standard. Många har dock inte råd att låta sina barn gå i dessa då avgifterna i dessa skolor kan vara höga
Delstaterna är ansvariga för skolorna och skillnaderna har ofta varit stora, både i utbildningspolitik och i läroplaner. Indien har hittills försökt avhjälpa de brister som finns genom särskilda satsningar på flickor och på likvärdig grundutbildning för alla. Inte minst har man satsat på att höja människors läs- och skrivkunnighet

De flesta skolor bedriver undervisning i tre språk, det regionala språket, hindi och engelska
När man gått ut grundskolan finns ett frivilligt påbyggnadstadium för elever i åldern 14 till 18 år
Vid indiska universitet bedrivs en avancerad forskning och högskolor. Indien är en ledande nation inom dator- och IT-teknik

Det finns både delstatliga och federala universitet, sammanlagt långt över 500, samt mer än 30 000 högskolor av olika slag. De federala universiteten är i regel specialiserade på vissa ämnen. Antalet inskrivna i högre utbildning ökar hela tiden och flera miljoner studenter utexamineras varje år. Många studenter antas efter kast eller religion snarare än efter kunskaper, och fusk har blivit ett problem

Indiska nobelpristagare: 

Abhijit Banerjee, Rajendra Pachauri, Kailash Satyarthi, Amartya Sen, Rabindranath Tagore

Indien turism

I Indien grundades en av världens äldsta civilisationer, den ligger till stor del som grund för landets kulturella utveckling. Men även inkommande kulturer har på verkat. Indien bjuder därför på en mosaik av kulturella upplevelser som få länder kan konkurrera med och som har gjort landet till en av världens stora turistdestinationer

Förutom kulturella upplevelser kan landet erbjuda besökare naturupplevelser utöver det vanliga, det snöklädda Himalaya i norr, den stora Tharöknen i väster, Goas och Keralas fina stränder. Djur- och fågellivet bjuder på möten med många olika arter med tigerspaning på topp

I Indien finns några av världens främsta sevärdheter, många av dem finns med på UNESCO:s världsarvslista, till exempel Taj Mahal och Red fort i Agra, det Gyllene templet i Amritsar, monumenten i Hampi, grottorna i Ellora och Ajanta, Mahabodhi templet i Bodh Gaya och många fler

Jag har besökt Indien sju gånger och tycker fortfarande att det finns mycket kvar att uppleva i detta fascinerande land med sina sevärdheter, spännande religioner, vackra natur och myllrande folkliv

Antal besökare i Indien år 2019 var nästan 10 miljoner 

Incredible India

För mer information   indien-fakta

Läs om mina resor i Indien

indien-up/hp   indien-rajasthan   indien-ladakh mm   indien-södra   indien-sikkim mm   ind/ban/nep-natur     indien-västra 

Indien är ett land som har mycket att erbjuda resenärer när det gäller besök på intressanta historiska platser, kultur- och religionsupplevelser, möten med färgfulla människor och att få uppleva vacker natur. Förmodligen finns det inget annat land som har så mycket att erbjuda besökare som Indien. Res hit! Låt dig fascineras, förtrollas och chockeras för det är stundtals ganska tungt att resa i Indien, av olika skäl!

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerCIA World FactbookBBC Weatherforcasts

Sidan uppdaterad: 201227

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email