Indien-grundfakta

Indien,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Kathakalidans. Ernakulam

new delhi, uttar pradesh, himachal pradesh, agra, taj mahal, shimla, manali, dharamsala, mcleodganj, keylong, varanasi, sarnath,  fatehpur sikri, jaisalmer, jodphur, jaiphur, ranakpur, udaipur, deshnok, bikaner, tharöknen, rajasthan, ladakh, leh, nubra valley, amritsar, wagah, haridwar, rishikesh, chennai, thanjavur, madurai, kannyakumari, alapuzha, kumily, munnar, tiruchirapalli, mysore, bangalore, karnataka, kerala, sikkim, gangtok, pelling, namchi, jorethang och bandharvarg är några platser jag besökt under mina resor i indien, rainer stalvik

Indien,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Det sägs ofta att Indien inte är ett land utan en kontinent. Från norr till söder och från öster till väster skiljer sig människor och språk åt. Precis som seder och traditioner. Det är få länder i världen som är så diversifierat som Indien. En resa i landet ger minnen för livet och lämnar ingen oberörd.

Här möter man en sällan skådad fattigdom, som för oss besökare stundtals är mycket svår att  hantera, och här finns människor med enorma rikedomar. Här finns Himalayas snöklädda bergstoppar, öknar, stäpper och milslånga sandstränder. Kontrasterna är stora. Möten med olika religioner ger starka upplevelser och minnen.

Det är få länder i världen som kan uppvisa ett så omfattande folkliv, så många färgstarka religioner och en så varierande natur inom landets gränser. Därför är Indien ett av de mest intressanta och fascinerande länder man kan besöka.

Indien kan man besöka hur många gånger som helst och ändå alltid uppleva någonting nytt!

Läs om mina olika resor i Indien, och se foton från dessa, under respektive rubrik i menyerna Länder A-K och Resor A-K eller Resor (Alla)

Indien historia i korthet

Namnet ”Indien” kommer från floden Indus, som idag till största delen rinner genom Pakistan. Längs floden utvecklades en av historiens tidigaste högkulturer, Induskulturen (Harappakulturen).

före Kristus

2 600 – 1 700

I de ökenartade landområdena nära gränsen till Pakistan har man funnit rester av en flera tusen år gammal, avancerad stadskultur med välordnade byggnader i bränt tegel. Forskare antar att det kan ha varit dravider som bodde här. Indusfolket använde en hieroglyfliknande skrift, som man hittills haft svårt att tolka.

Vedareligionen, Indoeuropéernas religion, uppkallad efter dess heliga skrifter, Vedaböckerna, kom att dominera det religiösa livet i Indien fram till runt 600-talet före Kristus, då en mängd reformivrande och upproriska sekter och rörelser uppstod, bland annat buddismen, som fick sin storhetstid under Mauryahärskaren Ashoka på 200-talet före Kristus. Under hans regeringstid spreds buddismen till Sri Lanka och Sydöstasien. I Indien kom buddismen dock därefter att försvagas så mycket att den nästan försvann.

1 500

Forskare tror att Induskulturen gick under på grund av invasionen av indoeuropéer, arier, som började på 1 500-talet före Kristus och pågick under lång tid. Med hjälp av hästdragna stridsvagnar spred sig indoeuropéerna över Indien från nordväst. Från omkring 800-talet f Kr dominerade de norra och centrala Indien, men hade även inflytande i söder

1 000 Indraprashta, det första Delhi grundas

563 – 483 Levde Siddhartha Gautama, buddismens grundare

326 Alexander den Store invaderar Indien och besegrar Kung Porus av Punjab

321 – 185

Indien styrs av Maurya kungar. Den störste av dem var kung Ashoka vars rike omfattade nästan hela Indien, utom den sydligaste delen. Inte förrän i modern tid har så stora delar av den indiska subkontinenten styrts centralt som då. Kung Ashoka var en stor anhängare av buddismen och spred den över stora delar av Asien

319 f Kr – 510 e Kr

Under det nordindiska Guptariket upplevde den hinduiska kulturen en litterär och konstnärlig guldålder

efter Kristus

700-talet De första muslimska härskarna intog nordvästra delen av Indien

850-talet Chola imperiet uppstår i södra Indien

1 000-talet

Under denna tidsperiod utsattes det egentliga Indien för muslimernas invasionsförsök

1026

Förstör Mahmud av Gazhni, en muslimsk ledare från Afghanistan Somernath templet i delstaten Gujarat

1175

Grundades ett muslimskt välde, Delhi-sultanatet, som följdes av bland annat Lodhidynastin och Mogulväldet. Med dem kom nya idéer inom konst, litteratur och arkitektur

1192

Förlorar den hinduiske ledaren i Delhi staden till den muslimske ledaren Mohammed av Ghori vilket innebär att det hinduiska styret över staden förloras

1206

Mördades Mohammed av Ghori under en bönestund i staden Ghazni

1336

Grundades det mäktiga Vijayanagar imperiet. Ruinerna efter huvudstaden kan idag beskådas utanför staden Hampi i delstaten Karnataka

1398

Den muslimske ledaren Timur invaderar Delhi under förevändning att sultanerna varit för slapphänta mot hinduerna. Innan slaget om Delhi låter han avrätta tiotusentals hinduiska krigsfångar

1496

Föds Guru Nanak i en liten by utanför Lahore i Pakistan. Han grundar sikh-religionen som idag har miljontals anhängare

1498

Portugisen Vasco da Gama fann sjövägen till Indien. Hans fartyg lade till i dagens Kerala och genast började handel bedrivas med lokalbefolkningen

1510 Portugisiska trupper intog Goa

1526 Blev Babur, ättling till Djingis Khan, den förste stormogulen i Delhisultanatet. Han regerade under åren 1526 – 1530

1530 Ny stormogul blir Humayun som regerar under åren 1530 – 1556

1540 Besegras stormogulen Humayun i slaget vid Kanauj

1556

Den hinduiske generalen Hemi intog Delhi efter Humayums märkliga död. Hinduerna fick dock bara regera Delhi i några månader, sedan besegrades de av den muslimske ledaren Akbar i det andra slaget vid Panipat

1556 – 1606

Stormogul efter Humayun blev Akbar. Han var den mäktigaste av alla stormoguler och kallades för Akbar den Store. Han regerar mellan åren 1556 – 1605

1600-talet

Under detta århundrade uppstod en hård konkurrens mellan de franska och brittiska ostindiska kompanierna. Dessa verkade med starkt, vid behov även militärt, stöd från sina respektive regeringar

1600

Den brittiska drottningen Elisabeth I ger det brittiska Ostindiska kompaniet det första handelstillståndet med Indien

1601

Det första brittiska handelsfartyget under ledning av Sir James Lancaster seglar mot Indien

1605 – 1627 Utses Jehangir till ny stormogul efter Akbars död. Han regerar under åren

1627 – 1658 Utses Shah Jahan till ny stormogul. Han regerar under åren 1627 – 1658

1631

Inleds arbetet med att bygga gravmonumentet Taj Mahal på uppdrag av stormogulen Shah Jahan när hans hustru Mumtaz avlider

1658 – 1707

Blir Aurangzeb, Shah Jahans yngre son som lät mörda sin äldre broder för att få makten, ny stormogul. Han regerar under åren 1658 – 1707

1700-talet Vid mitten av detta århundrade lyckades britterna, på grund av överlägsen militär styrka och affärsteknik, köra iväg de flesta fransmän och därmed säkra sitt välde i Indien.

1707

Avled stormogulen Aurangzeb som räknas som den siste av de mäktiga stormogulerna. Hans död leder till en gradvis kollaps av imperiet
Efter Mogulväldets sönderfall hade det brittiska ostindiska kompaniet inlett en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen men i slutet av århundradet lät den brittiska staten inskränka kompaniets vidsträckta befogenheter. Samtidigt fortsatte britterna att lägga under sig allt större delar av Indien

1739

Den iranske ledaren Nadir Shah plundrar Delhi och rövar bort den ädelstensprydda ”Påfågelstronen”, som aldrig återfunnits och Koh-i-Nohr diamanten, som nu ingår i de brittiska kronjuvelerna

1757 Ägde den första brittiska militära segern i Indien rum under slaget vid Plassey

1857

Ägde det första frihetskriget mot britterna rum. I avsaknad av en nationell ledare ber de indiska frihetskämparna den siste stormogulen Bahadur Shah Safar utropa sig som kejsare av Indien

1858

Efter det blodiga sepoyupproret, vilket började som en resning bland infödda soldater i engelsk tjänst, övertog den brittiska regeringen styret av landet. Genom påtryckningar slöt man avtal med lokala furstar, maharadjor, och snart hade britterna i praktiken lagt under sig hela Indien

1869

Föddes Mohandas Karamchand Gandhi i Porbandar (i delstaten Gujarat). Han kom senare att bli känd som Mahatma Gandhi. Mahatma betyder ”Stor ande”

1877

Indien blir ett kejsardöme och landet knöts hårdare, både ekonomiskt och kulturellt, till Storbritannien. Med stöd av de stora jordägarna, som bland annat skatteindrivare, lade britterna grunden till den ojämna jordfördelning som ännu råder på den indiska landsbygden

1885

Bildades Indian National Congress, som senare kom att kallas Kongresspartiet. Detta parti ledde frihetskampen mot engelsmännen. Den främsta indiska nationalisten var Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), en västerländskt utbildad advokat men med en livshållning grundad i hinduisk tradition. Tack vare detta kunde han tala med engelsmännen på deras vis och samtidigt mobilisera de fattiga massorna på landsbygden

1906

I fruktan av hinduisk dominans i en framtida självständig stat bildade muslimerna All India Muslim League

1947

Muslim League vägrade ingå i en hinduiskt dominerad stat varför två självständiga stater utropades den 15 augusti, den övervägande hinduiska, men sekulära, Indiska unionen och det övervägande muslimska Pakistan. Stor oro uppstod, mellan sju och femton miljoner människor flyttade mellan Indien och Pakistan. Motsättningar mellan hinduer, sikher och muslimer ledde till blodbad i båda länderna
Kongresspartiet, som lett frihetskampen, fick en dominerande ställning efter självständigheten och dess ledare Jawaharlal Nehru blev landets förste premiärminister. Hans personlighet kom att prägla politiken och han förespråkade en form av ”indisk socialism”, en blandekonomi styrd genom femårsplaner och en hårt reglerad privat industri

Den första konflikten om Kashmir bryter ut mellan Indien och Pakistan

1948

Mahatma Gandhi mördades i New Delhi den 30 januari av Nathuram Godse, en fanatisk hinduisk nationalist, i protest mot delningen av Indien

1952

De första demokratiska valen hölls i Rajasthan som under århundraden varit styrt av kungar (maharadjor)

1962 Krig mellan Indien och Kina om gränsdragning i den nordöstra delen och Ladakh

1964 Premiärminister Jawaharlal Nehru avlider av en hjärtattack

1965

Bryter det andra kriget ut mellan Indien och Pakistan. Konflikten gäller denna gång om ett omtvistat område i delstaten Gujarat

1966

Nehrus dotter Indira Gandhi utsågs till partiledare och premiärminister. Hon visade sig snart vara en kompromisslös härskare. Under hennes ledning försvagades och splittrades Kongresspartiet

1971

Det tredje kriget mellan Indien och Pakistan bryter ut sedan Västpakistan krävt självständighet. Det nya landet kommer att kallas för Bangladesh

1975

Undantagstillstånd infördes efter att en domstol fällt Indira Gandhi för brott mot vallagarna. Oppositionsledare och regimkritiker fängslades, presscensur infördes. Hennes son Sanjay gavs vida befogenheter, bland annat genomfördes en familjeplaneringskampanj, där även tvångssteriliseringar ingick

1977

Vid nyvalet vann oppositionen. Makten gick till Morarji Desai, ledare för Janatapartiet, Folkpartiet, en koalition i vilken partierna mest förenades av sin motvilja mot Indira Gandhi

1979 Splittrades regeringskoalitionen

1980 Vid nyvalet återtog Kongresspartiet makten

1984

I juni invaderades sikhernas viktigaste helgedom, Gyllene templet i Amritsar, på uppdrag av Indira Gandhi för att gripa terrorister. Många dödades och operationen väckte avsky även bland sikher utan sympatier för terroristerna. Några månader senare mördades Indira Gandhi av två av sina sikhiska livvakter

Rajiv Gandhi, Indiras son, efterträder henne som ledare. Stort hopp ställdes till honom som en ny ledare med förmåga att få ordning i landet men hans parti drogs snart in i olika skandaler. Den mest kända blev Boforsaffären med mutbrott. Flera ministrar tvingades att avgå, bland annat V P Singh, känd för sin kamp mot korruption. Han uteslöts senare ur Kongresspartiet

1989

Kongresspartiet förlorade åter makten i valet och V P Singh, som hade bildat ett nytt parti 1988, fick bilda regering med stöd bland annat av det hinduiskt-religiösa högerpartiet BJP (Bharatiya Janata Party, Indiska folkpartiet) och de två kommunistpartierna. Kongresspartiet var dock alltjämt största enskilda parti

1990 Koalitionsregeringen sprack och nyval utlystes

1991

Rajiv Gandhi mördades under ett valmöte i delstaten Tamil Nadu. Detta gav Kongresspartiet många sympatiröster och vid valet i maj vann partiet regeringsmakten. Till partiledare och premiärminister utsågs PV Narasimha Rao
Ekonomiska reformer, separatistiska strävanden och religiösa motsättningar kom att dominera Raos tid vid makten. Hans styre drabbades också av skandaler. Rao själv anklagades för svaghet, obeslutsamhet och även korruption

1992

Stora motsättningar mellan muslimer och hinduer efter att religiösa hinduiska fanatiker rivit en moské i staden Ayodhya, i delstaten Uttar Pradesh, som var byggd på ett hinduiskt tempel

1996

I parlamentsvalet fick BJP flest mandat och partiets ledare Atal Behari Vajpayee fick i uppdrag att bilda regering. Inget annat parti ville samarbeta med BJP och istället bildades en koalitionsregering av 13 partier som gått samman i United Front, Förenade fronten, med Janata Dal och två kommunistpartier som främsta företrädare. Regeringstiden blev emellertid kort, mindre än ett år, och nyvalutlystes.

1998

Vid nyvalet i februari/mars blev BJP åter största parti. President för partiet blev Kocheril Raman Narayanan. AB Vajpayee fick bilda en minoritetsregering. För att kunna hålla ihop en regering med ett 20-tal partier av de mest skilda ideologier tvingades BJP tona ned sin hindunationalistiska retorik. Dock besannades farhågorna ganska omgående för att en BJP-ledd regering skulle skärpa konflikten med grannlandet Pakistan
I maj genomförde Indien ett antal kärnvapenprov i öknen i delstaten Rajasthan. Pakistan genomförde egna provsprängningar strax efteråt. Omvärlden protesterade mot denna militära upptrappning och båda länderna utsattes för ekonomiska sanktioner från väst

1999

Under våren skärptes åter konflikten i Kashmir sedan ett tusental muslimska gerillasoldater gått över gränsen från Pakistan. I ett par månader utkämpades hårda strider innan indiska styrkor fick övertaget
Krigstillståndet i Kashmir skapade en våg av patriotism som gynnade BJP i höstens nyval där partiet fick 182 mandat och bildade en regering, Nationella demokratiska alliansen, med 23 andra partier. Tillsammans fick de en betryggande majoritet

2000

Striderna i Kashmir hade återgett Indien de internationella sympatier som gått förlorade vid provsprängningarna och under året stärktes premiärminister Vajpayees prestige när både den amerikanske såväl som den ryske presidenten besökte landet

2001

Delstaten Gujarat drabbas av en kraftig jordbävning den 26 januari. Mer än 20 000 människor omkommer och cirka 167 000 skadas

2002

I februari antände en muslimsk mobb i Gujarat en järnvägsvagn med hinduiska extremister på väg hem från Ayodhya, där de förberett ett tempelbygge, och 58 människor brändes inne. Överfallet utlöste våldsamma angrepp på muslimer i Gujarat och mer än 800 människor dödades

2003 I augusti dödades ett fyrtiotal människor av en bilbomb i Mumbai

2004

I januari ingick Indien och Pakistan en överenskommelse om fredssamtal efter mer än 50 år av konflikt

Vid parlamentsvalen i april/maj fick åter Kongresspartiet flest röster. Till ny premiärminister utsågs Manmohan Singh då partiets ledare Sonia Gandhi avstod från posten. Hans största utmaning väntades bli att hålla samman den nya regeringskoalitionen, som bestod av närmare 20 olika partier och dessutom var beroende av stöd från Vänsterfronten.

Vid sitt tillträde sade Premiärminister Singh att Indien skulle fortsätta fredssamtalen med Pakistan. Fredsprocessen motarbetades dock av islamistiska militanta grupper, som Lashkar-e-Toiba. Dessa grupper genomförde ett flertal bombattentat riktade mot oskyldiga civila i Indien för att störa fredssamtalen; i Mumbai 2005, i Delhi 2005, i Varanasi och åter i Mumbai, men också i Kashmir 2006. Alla med många civila döda och skadade som följd

Den 26 december drabbas delstaten Tamil Nadus sydkust och ögrupperna Andamaneerna och Nikobarerna av den fruktansvärda tsunamin, cirka 15 000 människor omkom och hundratusentals blev hemlösa

2005

I juli åtalades den förre BJP-ledaren LK Advani för att ha uppviglat människor till att riva Babrimoskén i Ayodhya 1992
I november tvingades utrikesministern Natwar Singh att avgå på grund av den irakiska “olja för mat”-affären, samtidigt som nya avslöjanden gjordes kring Boforsaffären

2006

I mars lämnade Sonia Gandhi sin plats i parlamentet sedan hon anklagats för att ha gjort förtjänster på en annan offentlig post, vilket inte var tillåtet enligt författningen

2007

Den 11 juli exploderade sju bomber på tåg i Mumbai. Över 200 människor mister livet och fler än 700 skadas
I juli väljs Pratibha Patil till president. Hon blir därmed Indiens första kvinnliga president

2008

I juli förlorade regeringskoalitionen sitt stöd från de fyra partierna i Vänsterfronten för att Singh-regeringen ingått ett omstritt avtal, som trädde i kraft i oktober, om närmare kärnkraftssamarbete med USA

Den 22 oktober skjuter Indien iväg sin första obemannade månraket som under två år skall utforska månens yta

Under tre dagar i november, 26-28, utförde terrorister en rad attacker mot sju olika mål i Indiens ekonomiska huvudstad Mumbai, däribland två lyxhotell, en stor järnvägsstation och ett sjukhus. 174 människor dödades och närmare 300 skadades. Regeringen i New Delhi sade att bevis fanns för att terroristerna var pakistanier, vilket åter försämrade förhållandet mellan de båda länderna

2009

Pakistans regering förnekade all officiell inblandning i terrordåden i november 2008, men medgav i februari att dessa delvis hade planerats på pakistanskt territorium

I april och maj hölls regionala val samt val till parlamentets underhus, Lok Sabha. Drygt 714 miljoner indier hade rätt att rösta i över 828 000 vallokaler runt om i landet. Resultatet av valet presenterades den 16 maj. Kongresspartiet och dess allierade vann en klar seger och gick framåt i såväl de större städerna som på landsbygden. Manmohan Singh blev den förste indiske premiärministern som återvalts sedan Jawarharlal Nehru återvaldes 1961. Till talman i parlamentet valdes enhälligt den 64-åriga Meira Kumar, kvinna och dalit (tidigare kastlös), från Kongresspartiet

I juni utfärdade Indien arresteringsordrar för 22 pakistanska medborgare som misstänktes ha deltagit i planeringen av dåden i Mumbai.

I samma månad sände regeringen omkring 3 000 paramilitära soldater till området Lalgarh i Västbengalen, där maoistrebeller tagit kontrollen redan i november året innan. Samtidigt förbjöd den indiska regeringen Indiens maoistiska kommunistparti genom att terroriststämpla det.

I oktober dödades minst 17 poliser i en sammandrabbning med maoistiska upprorsmän i delstaten Maharashtra i väster.

2010

Den 13 februari genomfördes ett sprängattentat i en restaurang i centrala Pune. Det var det första bombdådet sedan Bombay-attentaten i november 2008. Sexton människor dödades och ett 60-tal skadades. En Pakistanbaserad utbrytargrupp ur Lashkar-e-Taiba tog på sig skulden för bombdådet som enligt gruppen utförts på grund av att Indien ”vägrat diskutera” Kashmirkonflikten

I november lämnade Andimuthu Raja, ministern som ansvarade för telekommunikationer, sin post efter att ha anklagats för att sålt licenser för mobiltelefontrafik till underpris

I december dödades en ettårig flicka och omkring 40 människor skadas när en sprängladdning detonerade nära det hinduiska templet Vishwanath i Varanasi. En islamistisk grupp kallad Indiska mujahedin tog på sig skulden

2011

I januari arresterades den avskedade ministern med ansvar för telekommunikationer misstänkt för oegentligheter i samband med skandalen kring mobillicensförsäljningen

I mars dömde en domstol i delstaten Gujarat elva muslimska män till döden för tågbranden i staden Godhra i februari 2002, då en muslimsk mobb satte eld på en järnvägsvagn med hinduiska pilgrimer och aktivister på väg hem från Ayodhya. Minst 58 människor brändes inne. Vid rättegången döms dessutom 20 muslimska män till livstids fängelse

Också i mars tvingades chefen för Indiens anti-korruptionsenhet, PJ Thomas, att avgå sedan Högsta domstolen konstaterat att han själv misstänkts för korruption i samband med en affär 1992

I april åtalades den avskedade ministern med ansvar för telekommunikationer, Andimuthu Raja, för en rad brott, bland annat dokumentförfalskning, mutbrott och maktmissbruk, i samband med mobillicensförsäljningen 2008. Revisorer beräknade att korruptionsskandalen kan ha kostat Indien närmare 40 miljarder dollar, vilket motsvarar landets årliga försvarsbudget

I juli avgick textilminister Dayanidhi Maran sedan han anklagats för inblandning i korruptionsskandalen kring mobillicensförsäljningen 2008

Den 13 juli utfördes ett terrordåd i Mumbai som krävde 26 människors liv och skadade fler än 130. Ingen tog på sig attentatet

Den 5 augusti sade inrikesministern i parlamentet att det sannolikt var en inhemsk grupp som låg bakom attentaten i Mumbai den 13 juli

I mitten av augusti utbröt protestaktioner på olika platser i Indien efter att den 74-årige Gandhi-inspirerade aktivisten Anna Hazare greps av polisen i samband med sina aktioner mot den utbredda korruptionen

I september dödades minst 14 människor och närmare 80 skadas när en sprängladdning detonerade utanför en domstol i Delhi

Omkring 800 000 offentlig anställda i regionen Telangana i delstaten Andhra Pradesh för att regionen skulle få bli en egen delstat

I november dömdes trettioen människor, mest hinduer, till livstids fängelse för mord, mordförsök, mordbrand och upplopp och andra brott riktade mot muslimer under kravallerna i Gujarat 2002

Inleddes rättegångarna i Delhi mot en rad personer som anklagades för, bland annat mutbrott i samband med mobillicensförsäljningen 2008. Affären ansågs vara Indiens största korruptionsskandal någonsin

I december godkändes förslaget till en striktare korruptionslag av regeringen och antogs av parlamentets underhus. I överhuset pågick en debatt om den nya lagen så länge att någon omröstning inte kunde hållas innan tidsgränsen för omröstningen gick ut vilket gjorde att hela proceduren tvingades göras om

Antikorruptionsaktivisten Anna Hazare var fortsatt kritiskt mot lagförslaget och krävde att det ändrades så att det även medger en granskning av Indiens högsta myndighet mot korruption CBI, Central Bureau of Investigation

2012

I april dömer en indisk domstol dömer 18 människor till livstids fängelse, fem personer till sju års fängelse och 23 frikänns för mord på 23 muslimer i byn Ode i Gujarat i samband med de religiösa upploppen 2002
Indien gör en lyckad testuppskjutning av en långdistansrobot, som kan bära kärnvapenstridsspetsar. Missilen Agni-V har en räckvidd på 500 mil och kan bland annat nå mål i Kina

I maj besöker premiärminister Singh Burma som första indiska regeringschef sedan 1987. Vid besöket träffar han både den burmesiska presidenten Thein Sein och oppositionsledaren Aung San Suu Kyi

Den 19 juli vinner Pranab Mukherjee presidentvalet över Purno Sangma som stöds av oppositionspartiet BJP

Undantagstillstånd införs i delar av Assam sedan våldsamma strider utbrutit mellan personer som tillhör den infödda folkgruppen bodo och muslimska nybyggare. Omkring 60 människor dödas och över 170 000 drivs på flykt

På kvällen den 2 augusti detonerar flera sprängladdningar med bara några minuters mellanrum i Pune. Polisen bedömer att bombdådet är planerat och samordnat. Indiens nya inrikesminister Sushilkumar Shinde skulle ha besökt Pune samma kväll men ställde in resan med kort varsel. 2010 dödades 17 människor i ett sprängdåd i centrala Pune

Våldsamheterna i delstaten Assam fortsätter. Antalet dödsoffer närmar sig nu 100, och antalet flyktingar uppskattas till cirka 500 000. Ledaren för det lokala partiet Folkfronten för Bodoland (BPF) grips, misstänkt för att ha bidragit till våldsutbrottet. . BPF sitter i delstatsparlamentet och är allierad med det ledande Kongresspartiet

Regeringen hamnar åter i en svår situation när ytterligare en korruptionsskandal, av oppositionen kallad ”Coalgate”, avslöjas. Den indiska riksrevisionen meddelar att skattebetalarna gick miste om motsvarande över 400 miljarder kronor när regeringen mellan 2004 och 2009 sålde gruvrättigheter och gruvfält direkt till privata företag för priser långt under marknadsvärdet, i stället för att sälja till högstbjudande. Hundratals människor demonstrerar i Delhi mot korruptionen, men de stoppas av polisen när de börjar gå mot premiärminister Singhs residens. BJP kräver en oberoende utredning av ”Coalgate” och att kontrakten rivs upp och omförhandlas

32 personer döms till långa fängelsestraff för delaktighet i massakrerna i Gujarat 2002, då hindunationalister dödade runt 2 500 människor, varav de allra flesta var muslimer. En tidigare delstatsminister från BJP döms till 28 års fängelse för sin roll i mördandet

I oktober genomför premiärminister Singh en större regeringsombildning i ett försök att föryngra regeringen; 22 nya ministrar tillträder, bland andra byts utrikes-, justitie- och oljeministrarna ut

I november leder nya våldsutbrott mellan bodo och muslimer i Assam till utegångsförbud på obestämd tid i distriktet Kokrajhar. Minst sex personer ska ha dödats. Vid den aktuella tidpunkten beräknas över 36 000 människor, flertalet muslimer, fortfarande befinna sig i något av de 80 flyktinglägren i delstaten

Den ende överlevande gärningsmannen från terrordådet i Mumbai i november 2008, pakistaniern Mohammad Ajmal Amir Qasab, avrättas genom hängning i ett fängelse i Pune. Qasab dömdes i maj 2010 till döden för mord, innehav av sprängmedel samt krigföring mot Indien

I december bryter svåra oroligheter ut i Delhi vid protester mot en gruppvåldtäkt på en 23-årig kvinnlig student ombord på en buss. Sex män, däribland busschauffören, grips. Kvinnan genomgår tre operationer, men hon har livshotande skador och flygs senare till Singapore, där hon trots specialistvård avlider. Protesterna mot våldtäkten fortsätter i över en vecka och många människor skadas

2013

I januari inleds rättegången mot de fem vuxna åtalade i gruppvåldtäktsmålet i Delhi. Samtidigt stängs fyra poliser i staden av från sina tjänster till följd av hur de hanterat en annan misstänkt gruppvåldtäkt som ska ha skett mot en 21-årig kvinna den 5 januari

Sex män grips i Punjab misstänkta för en gruppvåldtäkt mot en 29-årig kvinna ombord på en buss
Rahul Gandhi befordras till posten som vice ordförande för Kongresspartiet vid en partikongress. Därmed är han partiets näst högste representant, efter sin mor, partiordförande Sonia Gandhi

Oppositionspartiet BJP väljer den 62-årige partiveteranen Rajnath Singh till ny partiordförande. Sittande ordförande Nitin Gadkari ställer inte upp för omval sedan han anklagats för korruption

En amerikansk-pakistansk läkare i USA döms av amerikansk domstol till 35 års fängelse för delaktighet i planeringen av terrordåden i Mumbai 2008

I februari förklarar sig de fem vuxna män som står åtalade för gruppvåldtäkten i Delhi i december sig oskyldiga inför rätten till de 17 åtalspunkterna, som bland annat gäller kidnappning, gruppvåldtäkt och mord

Indiens regering och president inför nya lagar som skärper straffskalan för en rad brott riktade mot kvinnor, såsom våldtäkt, stalking och angrepp med syra. Dödsstraff kan nu utdömas för en våldtäkt som leder till att offret avlider eller “hamnar i ett vegetativt tillstånd”

Gruppvåldtäkt, våldtäkt mot minderårig samt våldtäkt som begås av polis eller annan myndighetsperson ska ge ett fängelsestraff på minst 20 år, mot tidigare minimistraff på tio år. Under 2011 registrerades fler än 24 000 våldtäkter i Indien; en fjärdedel av dem ledde till fällande dom för förövaren. I Delhi beräknas en våldtäkt ske var 25:e minut, var tionde anmäls till polisen. Lagarna som införts kan gälla i sex månader. Därefter måste de godkännas av parlamentet för att gälla fortsättningsvis

Tretton människor skjuts ihjäl av polisen i samband med att våldsamheter utbryter vid en vallokal i Assam. Medlemmar av klanen rabha motsätter sig att det lokala valet hålls, eftersom de anser att det strider mot klanens traditionella sedvänjor

Protestdemonstrationer utbryter i indiska Kashmir när den dödsdömde muslimen Mohammad Afzal Guru från Kashmir avrättas genom hängning för delaktighet i en attack mot Indiens parlament 2001. Tre unga män skjuts ihjäl av polisen i samband med demonstrationerna och utegångsförbud införs under flera dagar

Sjutton människor dödas när två samordnade sprängladdningar detoneras på en busshållsplats i Hyderabad. Polisens utredning pekar mot att Indiska mujahedin ligger bakom dådet.
Den minderårige, 17 år, man som misstänks för delaktighet i gruppvåldtäkten på en buss i Delhi i december 2012 åtalas för bland annat våldtäkt, mord och kidnappning vid en särskild domstol för ungdomar

I mars avlider en av de fem åtalade vuxna i gängvåldtäktsfallet i fängelset. Fängelsepersonal säger att han begått självmord genom hängning, medan hans familj och försvarsadvokater uppger att han bragts om livet i fängelset efter att ha misshandlats och våldtagits

En schweizisk kvinna uppges ha blivit gruppvåldtagen av sex män under en cykelsemester i Madhya Pradesh

Fem säkerhetspoliser vid en polisstation i Srinagar dödas i ett överfall utfört av militanta gärningsmän. Det beskrivs som det värsta attentatet mot indiska myndigheter i Kashmir på tre år. I de oroligheter som utbryter på Srinagars gator efter överfallet dödas tiotalet personer i sammandrabbningar med kravallpolis

Indiens högsta domstol förbjuder Italiens ambassadör att lämna landet sedan den italienska regeringen i Rom vägrat att utlämna två italienska marinsoldater som står åtalade för mord på två indiska fiskare i Kerala i februari 2012

De åtalade har suttit häktade i Indien sedan dödsskjutningarna men fick lov att tillfälligt besöka hemlandet i februari 2013 för att rösta i det italienska valet. De vägrade därefter att återvända till Indien och fick till en början stöd i detta av den italienska regeringen. Den italienska ambassadören i Indien hade dock personligen garanterat att de åtalade skulle återvända. De åtalade återvänder senare i månaden sedan de fått garantier om att de kommer att behandlas väl

De tillfälliga lagar mot brott riktade mot kvinnor som stiftades av regeringen och presidenten i februari antas av parlamentets underhus (Lok Sabha)

Regeringen presenterar en plan på att subventionera mat för två tredjedelar av Indiens befolkning. Den så kallade lagen om livsmedelssäkerhet innebär bland annat att tillgång till mat ska bli en rättighet med stöd i lagen och att omkring 800 miljoner fattiga indier ska få tillgång till fem kilo spannmål varje månad

I april beslutar Högsta domstolen att Italiens ambassadör i Indien åter är fri att lämna landet sedan de två italienska marinsoldaterna återvänt till Indien för att närvara vid mordrättegången i New Delhi

Indien upprörs åter av en brutal våldtäkt när en femårig flicka hittas gråtande inlåst i ett rum av grannar i Delhi. Flickan har suttit instängt i rummet i minst två dygn efter att ha kidnappats, våldtagits, torterats och lämnats åt sitt öde. Två män grips för övergreppet och protestdemonstrationer hålls i staden

Senare i månaden avlider en annan femårig flicka efter en grov våldtäkt i delstaten Madhya Pradesh. Flickan hittades medvetslös på en bondgård, togs till sjukhus men avled efter ett par veckor. Minst en man grips, misstänkt för övergreppet

Den man som åtalats för sprängningen av German bakery i Pune i februari 2010, då 17 människor dödades, döms till döden för mord och för att ha planerat dådet. Fem andra misstänkta förövare är fortsatt på fri fot och jagas av polis

I slutet av maj dödas minst ett tjugotal människor av maoistiska rebeller i delstaten Chhattisgarh. Ett par av de dödade är högt uppsatta politiker inom Kongresspartiet i delstaten

I juni förändrar åter premiärminister Singh regeringen i ett försök att bringa ny energi till det regerande Kongresspartiet. Två höga ministrar avskedas efter direktiv från partiet och åtta nya ministrar tillsätts. Totalt består nu den federala indiska regeringen av 77 medlemmar

Åtta indiska soldater dödas och sju skadas när väpnade män angriper en armékolonn i Srinagar i indiska Kashmir. Attentatet är det värsta på fem år och inträffar dagen innan premiärminister Singh besöker området. Ett par dagar tidigare har två indiska polismän skjutits ihjäl i Srinagar

I juni/juli genomförs en av världens största räddningsaktioner när hundratusentals människor får hjälp med att ta sig från översvämmade områden i delstaten Uttarakhand i Himalaya, där monsunregnen är de värsta på 80 år. Uppskattningsvis 5 700 människor befaras döda som en följd av översvämningar och jordskred. Tusentals byar jämnas med marken eller skadas svårt

I juli inträffar nio explosioner inträffar vid ett av Indiens mest berömda buddisttempelkomplex, klostret Bodh Gaya och templet Mahabodhi, i delstaten Bihar. Där Buddha ska ha uppnått upplysning under ett träd. Två människor skadas vid sprängdåden och byggnaderna får mindre skador. Det heliga trädet klarar sig oskatt. Polisen betecknar explosionerna som ett terrordåd. Indiska Mujahedin misstänks ligga bakom attentaten. En man grips av polisen

Indiens högsta domstol beslutar att ledamöter i federala och delstatliga lagstiftande församlingar måste lämna sina uppdrag om de döms till minst två års fängelse för brott. Fler än 150 av de 543 ledamöterna i det federala parlamentets underhus är misstänkta för brott, oftast korruption. Beslutet tas i syfte att minska korruptionen bland politikerna

Regeringen beslutar att dela delstaten Andhra Pradesh och skapa en ny delstat, Telangana. Den nya delstaten kommer att hysa 35 miljoner invånare och omfatta 10 av de 23 distrikten i Andhra Pradesh. Huvudstaden Hyderabad kommer att hamna i Telangana. Regeringens beslut utlöser omfattande protester såväl bland befolkningen i Andhra Pradesh som bland ledamöter av delstatsparlamentet och det federala parlamentet

I augusti skjuts fem indiska soldater skjuts ihjäl i det delade Kashmir. Enligt försvarsministern ska det ha funnits personer i pakistanska arméuniformer bland det tjugotalet män som dödade indierna. Indiska regeringen överlämnar en protest till Pakistan, som förnekar inblandning i händelsen

Parlamentets underhus antar regeringens lagförslag om matsubventioner för två tredjedelar av befolkningen, den så kallade lagen om livsmedelssäkerhet

I september antar parlamentets överhus regeringens lagförslag om matsubventioner för två tredjedelar av befolkningen. Lagen träder i kraft när presidenten undertecknat den

Den 18-åring som åtalats för att ha deltagit i gruppvåldtäkten i Delhi i december 2012 döms till tre års ungdomsfängelse. Mannen var 17 år, och därmed minderårig, när brottet begicks

Sex män döms till livstids fängelse för en gruppvåldtäkt mot en 21-årig nepalesisk studentska på ett universitetsområde i sydindiska Bangalore i oktober 2012

De värsta religionskravallerna på flera år utbryter i distriktet Muzaffarnagar i delstaten Uttar Pradesh, drygt tio mil nordost om Delhi. 49 människor rapporteras ha dödats när grupper av hinduer och muslimer angripit varandra med knivar och skjutvapen

De fyra män som stått åtalade för den uppmärksammade gruppvåldtäkten mot en 23-årig studentska i Delhi i december 2012 döms till döden. Domaren motiverar de stränga straffen med brottens extrema brutalitet. I genomsnitt avkunnas omkring 130 dödsdomar per år i Indien, men fram till november 2012 hade inga avrättningar verkställts på åtta år

Omkring tio människor, däribland poliser, militärer, attentatsmän och civila, dödas av militanta gärningsmän vid en polisstation och ett arméläger i indiska Kashmir

Indien geografi

Indien, som kallas Bharat på hindi, är med sin landyta på 3 287 268 kvadratkilometer, cirka sju gånger större än Sverige, ett av världens till ytan största länder. Från norr till söder är avståndet omkring 3 200 kilometer och från väster till öster cirka 3 000 kilometer. Indiens västkust kallas Malabarkusten, östkusten Koromandelkusten.

Till Indien hör också ögrupperna Andamanerna och Nikobarerna i Bengaliska viken samt Lackadiverna i Arabiska havet.

Geografiskt kan Indien delas in i tre områden. Himalayas bergstrakter i norr, det nordindiska slättlandet som ligger söder om Himalaya samt platålandet på den egentliga Indiska halvön i söder. Omkring 57 procent av Indiens yta utnyttjas för odling. Resten utgörs av skog, öken, stadsområden, betesmark och mark i träda.

Himalaya består av parallella bergskedjor. Mellan dessa finns bördiga dalar, som till exempel Kashmirdalen. Slättlandet söder om Himalaya består till stora delar av lerslätter, som är penetrerade av ett tätt nät av floder och kanaler och översållade av bambudungar. Här finns Indiens bördigaste jordbruksområden som bevattnas av landets mäktigaste floder, Indus, Ganges, Brahmaputra och deras bifloder. De här delarna brukar också kallas för Hindustan. Här talar befolkningen främst hindi och språk som är släkt med hindi.

I Rajasthan, delstaten längst i väster, ligger den mycket glest befolkade Tharöknen och det stora saltträsket Rann of Kutch.

Deccan, platålandet i söder, består till stor del av ett mjukt kuperat landskap med busk- och savannvegetation dominerat av högland som sluttar sakta mot öster. Deccan avgränsas av randbergen Östra och Västra Ghats som möts i söder där Nilgiri- och Kardemummabergen reser sig.

Delstaten Kerala längst nere i sydväst är ett bördigt tropiskt område, vars kustland är genomskuret av kanaler.

Indiens huvudstad heter New Delhi och har mer än 11 miljoner invånare. Andra stora städer är Mumbai (Bombay), Kolkata (Kalkutta), Chennai (Madras), Hyderabad och Bangalore.

Indien är uppdelat på 25 delstater och 7 administrativa regioner, inklusive huvudstaden New Delhi.

Indien klimat

Tvärs genom norra Indien går Kräftans vändkrets och delar landet i två zoner; en mindre, tempererad i norr och en större, tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan cirka plus 15 grader Celsius i januari och mellan plus 30-40 grader i maj. I söder är temperaturskillnaderna små, med medeltemperaturer mellan 26 – 35 grader året runt. Södra Indien har ett utpräglat monsunklimat. I norra delen av landet finns den mäktiga bergskedjan Himalaya med världens högsta bergstoppar. Regionerna bortom dessa ligger i regnskugga och har därför låg nederbörd året om.

I landet råder tre olika årliga klimatperioder; Den heta, den våta och den något kyligare. På grund av landets storlek och olika miljöer varierar klimatet dock från snö och is i norr, till sträng hetta i ökenområdena. Bästa tiden att besöka områden söder om Himalaya är från november till februari då temperaturerna är hanterbara. Bergsområdena är bäst att besöka i maj/juni till i början på september. Monsunperioden, med enorma skyfall, börjar runt 1:a juni i landets södra del och drar sedan norrut.

Indien flora och fauna

Landets 16 olika skogsbiotoper skapar förutsättningar för ett av världens artrikaste land inom växt- och djurriket.

Här finns mer än 65 000 olika djurarter; 350 däggdjur (7.6 % av världens alla arter), 408 olika reptiler (6.2 %), 197 amfibier (4.4 %), 1 244 fågelarter (12.6), 2 546 olika fiskar (11.7 %) och 15 000 olika blommande växter (6 %).

Många djur-, fjärils- och fågelarter som lever i Indien är starkt utrotningshotade på grund av tjuvjakt, trots fridlysning.

Miljöproblem

Indien brottas med flera miljöproblem. Landets stora behov av mat, vatten och bränsle leder till skogsskövling och jorderosion. Bristen på rent vatten leder till sjukdomar och undernäring. Avgasutsläppen från de många tvåtaktsmotorerna i storstäderna skapar luftföroreningar. Orenade industriutsläpp har lett till förgiftningar.

Flera av dessa problem försöker man stoppa genom olika aktivitetsprogram.

Indien befolkning, Indien språk och Indien socialt

Indien har efter Kina världens näst högsta invånarantal, numera över en miljard. Ungefär 16 % av jordens befolkning bor i Indien. Befolkningstätheten varierar kraftigt i landets olika delar, från mindre än 50 invånare per kvadratkilometer i Himalayas bergstrakter till över till över 900 inv./km2 i delstaten Västbengalen i nordost, Överbefolkningen är överlag ett stort problem i Indien. Många försök har gjorts att stoppa, eller minska, den snabba befolkningstillväxten genom olika former av familjeplanering. En del program har varit kontroversiella och tvångssterilisering förekom under 1970-talet. Numera försöker man istället propagera för ”en familj – ett barn”. Vilket har svårt att tränga genom på den fattiga landsbygden där fortfarande många barn ses som en garanti för att man blir omhändertagen när man blir gammal.

Landet har en ung befolkning, men detta håller långsamt på att förändras, bland annat på grund av ökad medellivslängd. Kvinnorna är färre än männen på grund av högre barnadödlighet bland flickor, vanskötsel av flickor och många aborter av kvinnofoster, trots att lagen förbjuder detta.

Mer än 70 % av befolkningen bor fortfarande på landsbygden. Landets tätast befolkade områden, med över 900 personer per km2, ligger i Västbengalen. I delstaten Arunachal Pradesh bor det endast 10 personer per km2.

Få länder har en sådan blandad befolkning som Indien. I årtusenden har en rad folkgrupper vandrat in, slagit sig ned och blandat sig med den bofasta befolkningen. Mellan landets olika folk är det minst lika stora språkliga, kulturella och utseendemässiga skillnader som mellan Europas.

Man kan urskilja fyra större folkgrupper som tillsammans utgör majoriteten av befolkningen.

Den äldsta av dessa är mundafolken, som lever utspridda i grupper över hela Indien. Draviderna invandrade sannolikt från nordväst i förhistorisk tid. De hade handelsförbindelser med Persien, Irak, Syrien, Egypten och Arabien. Draviderna var jordbrukare i första hand jordbrukare, men även tidvis stadsbyggare. Deras egendom gick ofta i arv från mor till dotter. Än idag har dravidiska kvinnor en friare ställning än kvinnor inom många andra folkslag i Indien. När indoeuropéerna invaderade landet trängdes draviderna undan söderut och de befolkar numera de fyra sydindiska delstaterna Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka och Kerala. Indoeuropéerna eller arierna invandrade till Indien från nordväst på 1500-talet f Kr. De var boskapsskötande nomader och mycket krigiska. Hos dem ärvde sonen fadern. De hade en ganska primitiv offerreligion vars heliga skrift, Rig Veda, var skriven på sanskrit. Exakt hur deras talspråk förhöll sig till sanskrit vet man inte men alla dagens nordindiska, indoeuro¬peiska), språk, härstammar från detta. Landets minsta folkgrupp är den tibeto-burmanska, som främst lever i gränstrakterna i norr och nordöst.

Förutom dessa fyra större folkgrupper finns även ett antal stamfolk som lever utspridda i landet, ofta i svårtillgängliga områden. I Indien finns omkring 300 språk, en del av dessa hör till de omkring tusen olika dialekter som talas. Språket är mycket viktigt för identiteten och språkfrågorna har därför ofta varit inflammerade och lett till motsättningar. I norra Indien hör språken till största delen till den indo-ariska språkfamiljen med hindi som största språk, i de fyra sydliga delstaterna talas främst dravidiska språk. Inom de olika indiska språken används ofta egna skrivtecken.

Ungefär 30 procent av befolkningen har hindi som modersmål, vilket även räknas som statsspråk. Författningen ger hindi och 17 andra språk officiell status, huvudsakligen åt majoritetsspråken i delstaterna men också åt sanskrit, det klassiska kulturspråket.

De på 1950- och 1960-talen genomförda delstatsreformerna följde huvudsakligen språkgränserna enligt principen ”en delstat, ett språk”. Minoritetsfolken har protesterat mot detta då de anser att deras språk trängs undan på bekostnad av delstatsmajoritetens språk.  Engelskans ställning är kontroversiell. Den skulle vara officiellt språk bara under en övergångstid efter självständigheten, men i södra Indien utbröt ett kraftigt motstånd mot hindi som enda statsspråk. Det har gjort att engelskan fått vara kvar som officiellt ”hjälpspråk” framför allt inom administration och näringsliv, samt mellan de olika språkområdena.

Det är städernas växande och ofta välutbildade medelklass som till största delen fått tillgodogöra sig de stora förändringar och den ekonomiska uppgång som det indiska samhället genomgått på 2 000-talet. Den stora majoritet av den fattiga befolkningen, som lever under mycket primitiva förhållanden, har fått liten del av denna utveckling. De tillgångar som skapats har trots reformer till stora delar hamnat i privata fickor än satsats på till exempel bättre sjukvård och utbildning. Det finns också en trend som pekar på en ökande klyfta mellan ett mindre utvecklat norr och ett mer välmående söder.

Trots att andelen fattiga minskat lever fortfarande omkring 380 miljoner människor under fattigdomsgränsen. Värst är det i storstädernas slum och på landsbygden, där närmare tre fjärdedelar av indierna bor. Under åren 1993 till 2003 begick omkring 100 000 bönder självmord för att de inte kunde försörja sina familjer. Speciellt i svår är fattigdomen i delstaterna Orissa, Bihar och Chhattisgarh.

Barnadödligheten har sjunkit men fortfarande dör över 2 miljoner barn under fem år varje år. Omkring hälften av alla indiska barn lider av någon form av undernäring.

Tuberkulos och malaria är vanligt förekommande sjukdomar men den snabbast växande farsoten är hiv/aids. År 2003 var över 5 miljoner indier smittade.

Läkarkåren är högt kvalificerad men bara en bråkdel av befolkningen, framförallt i städerna, har tillgång till denna. För att bygga upp en bättre sjukvård på landsbygden, främst i norr och nordöst, lanserade regeringen våren 2005 ett nytt program, som innebär att 300 000 byar skall få tillgång till sjukvårdskunnig personal.

De sociala trygghetssystemen med pensioner mm omfattar bara en del av befolkningen och är inte särskilt omfattande.

Indien religion

Indien är enligt grundlagen en sekulär stat, vilket innebär att det inte finns någon speciell statsreligion och att religionen inte ska ha någon betydelse i det politiska livet, trots detta genomsyrar religionen hela det indiska samhället. Den betyder oerhört mycket för de flesta indier och ingår som en naturlig del i deras vardagsliv. Indiens många religioner tar, precis som kulturen, gärna till sig sådant som kommer utifrån, men det nya tillåts aldrig ta över utan görs bara om för att passa in i det gamla. De olika religionerna har också hämtat intryck från varandra, främst har den dominerande religionen, hinduismen, påverkat de andra.

Alla stora världsreligioner finns representerade i landet, hinduismen och buddismen har uppstått i Indien.

Lite drygt 80 procent av befolkningen bekänner sig till hinduismen, en av världens äldsta religioner. Den har influerats av den förhistoriska Harappakulturen, från dravidernas och stamfolkens religioner samt från indoeuropéernas religiösa föreställningar, men har även fått intryck utifrån. Hinduismen har utvecklats till en mångfasetterad religion, präglad av stor flexibilitet liksom av en oerhörd tolerans mot oliktänkande. Delvis beror detta på att hinduismen saknar centrala auktoriteter som bibeln eller påven inom kristendomen.

Vissa grundläggande föreställningar förenar dock alla hinduer, bland annat tron på alltings inneboende enhet, det vill säga att allt har sitt ursprung i ett högsta väsen, den stora världssjälen (brahman). Denna kan anta tre olika former, den skapande, som kallas Brahma, den bevarande, som kallas Vishnu och den förstörande men återskapande, som kallas Shiva. Hinduismens många gudomligheter, gudar och gudinnor, är i sin tur bara, olika former av dessa tre (och därmed av brahman).

Reinkarnationen eller själavandringen/återfödelsen är central i religionen. Den styrs av människans handlingar, karma. Den som utför goda handlingar kan få det bättre i nästa liv. Slutmålet, moksha, är dock att helt befria sig från kretsloppet av död och återfödelse, samsara, för att uppgå i gudomen eller i en ickeexistens. Det målet kan nås genom vedisk ritualism, studier och sökande efter vishet, goda sociala/religiösa gärningar, ett asketiskt liv eller meditation. Mycket populär är hängiven dyrkan av en personlig gud, bhakti, ofta en av guden Vishnus tio inkarnationer på jorden, Krishna.

Föreställningen om rituell renhet är mycket viktig för hinduerna. Nästan varje varelse och företeelse i världen rangordnas efter rituell renhet, denna beror i sin tur på hur nära eller långt ifrån, varelsen i fråga står det gudomliga. Kastsystemet spelar en viktig roll i detta.

Islam, är den näst största religionen i Indien. Lite drygt 13 procent av landets befolkning är muslimer och en majoritet av dem är sunniter. Näst efter Indonesien har Indien världens största muslimska befolkning. De första muslimerna kom till Indien redan på 700-talet men i större omfattning kom de först vid de turkiska och persiska invasionerna från och med 1000-talet.

När Brittiska Indien delades 1947 sökte sig miljontals muslimer till den nya muslimska staten Pakistan, medan hinduerna valde det sekulära Indien.

Sikhismen uppstod på 1500-talet som en reformrörelse inom hinduismen. Grundaren, guru Nanak, var starkt inspirerad av islam. Dess anhängare finns främst i Punjab, där de är i majoritet, samt i Nordindiens storstäder. En rättrogen sikh klipper inte håret och skägget, det göms oftast i en turban, och han bär alltid en sabel, ofta enbart symbolisk.

Kristendomen kom till Indien genom den helige Thomas, en av Jesu apostlar. Den syrisk-ortodoxa kyrkan i söder har sina rötter i Thomas besök. I mitten av 1500-talet kom den romersk-katolska kyrkan till Indien.

Buddismen och den stränga jainismen, som har mycket gemensamt med buddismen, grundades båda i Indien på 500-talet som proteströrelser. De har idag förhållandevis få anhängare i Indien.

Bland stamfolken förekommer animism, till exempel dyrkan av förfädernas andar och magi av olika slag.

I stort sett lever de olika religionsgrupperna i fred med varandra. Ibland förekommer dock religiösa konflikter, framför allt mellan hinduer och muslimer. Tyvärr finns vissa tecken på att de religiösa motsättningarna ökar, ofta är de underblåsta av extremister för egen politisk vinning. Efter BJPs makttillträde 1998 märktes ett ökande antal övergrepp mot kristna. Inför viktiga delstatsval hösten 2008 förekom nya övergrepp riktade mot kristna och muslimer i delstaterna Orissa och Karnataka varvid ett 80-tal människor dödades.

Indien kastväsen

Ordet kast har ingen motsvarighet på de indiska språken. Sanskrit och de moderna indiska språken har två ord för det vi kallar kast; varna som betyder färg och jati som betyder födelse.

När arierna, det indoeuropéiska folket, invaderade Indien var de redan uppdelade i klaner. De hade ljusare hudfärg än de folk som redan bodde här och de försökte hålla sin ras ren genom att undvika att gifta sig med icke-arier. Man tror att det var, bland annat, på detta sätt som systemet med olika kaster kom att utvecklas. Bland arierna uppstod fyra varnas som har funnits sedan 1 000-talet före Kristus. Enligt läran om karma och reinkarnation föds man in i en varna beroende på ens gärningar i tidigare liv.

Inom varje varna finns ett flertal jatis, underkastelser, som ofta är förknippade med ett vist yrke och ett visst geografiskt område. Det fins flera tusen jatis i dagens Indien och de är de viktigaste elementen i kastsystemet.

Människor som står utanför varnasystemet kallas för chandalas eller harijaner. Dessa människor har ingen varna utan endast jati och betraktas traditionellt som oberörbara av högkastiga hinduer, det vill säga hinduer som tillhör en varna. De som står utanför varnasystemet tillhör flera olika jatis, som även sinsemellan tillämpar oberörbarhet.

I dagens Indien är det i lag förbjudet att diskriminera någon på grund av kasttillhörighet. I praktiken fortsätter dock kastsystemet fortfarande att gälla.

Indien utbildningssystem

Det råder stora skillnader i utbildningen i landet, och mellan män och kvinnor. Läs- och skrivkunnigheten bland män överstigande 15 års ålder uppgår till cirka 70 % och till endast cirka 48 % bland kvinnorna.

Skolplikt råder i princip för alla barn mellan 6 och 14 år, vilket i praktiken betyder att nästan alla pojkar går i skolan under några år. På landsbygden är det inte ovanligt att barnen, även om det officiellt är förbjudet med barnarbete, får hjälpa till med familjens försörjning istället för att gå i skolan.

De delstatliga skolorna är gratis, men standarden på undervisningen är låg. I privatskolorna är undervisningen av högre klass men där kan det vara mycket dyrt att ha sina barn.

För att avhjälpa bristerna i undervisningen har man gjort särskilda satsningar på utbildning för flickor och på att skapa en likvärdig grundutbildning för alla. Man har också försökt ge utbildning åt dem som slutat skolan i förtid. Inte minst har man satsat på att höja läskunnigheten. I delstaten Kerala  kan i stort sett alla över sex års ålder läsa och skriva numera. Lägst andel läs- och skrivkunniga finns i delstaterna Bihar och Rajasthan.

Det finns omkring 180 universitet i landet, både statliga och federala, samt mer än 7 000 högskolor av olika slag. Universitetsutbildningen håller oftast god, internationell standard.

För mer information se indien-fakta

Läs om mina resor i Indien

indien-up/hp   indien-rajasthan   indien-ladakh mm   indien-södra   indien-sikkim mm   ind/ban/nep-natur     indien-västra 

Indien är ett land som har mycket att erbjuda resenärer när det gäller besök på intressanta historiska platser, kultur- och religionsupplevelser, möten med färgfulla människor och att få uppleva vacker natur. Förmodligen finns det inget annat land som har så mycket att erbjuda besökare som Indien. Res hit! Låt dig fascineras, förtrollas och chockeras för det är stundtals ganska tungt att resa i Indien, av olika skäl!

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerWorld FactbookBBC Weatherforcasts

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email