Indien historia mm

På denna sida finns information om Indien historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från mina resor till Indien

Här finns information om Indien historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser som jag besökt under mina resor till Indien är new delhi, uttar pradesh, himachal pradesh, agra, taj mahal, shimla, manali, dharamsala, mcleodganj, keylong, varanasi, sarnath,  fatehpur sikri, jaisalmer, jodphur, jaiphur, ranakpur, udaipur, deshnok, bikaner, tharöknen, rajasthan, ladakh, leh, nubra valley, amritsar, wagah, haridwar, rishikesh, chennai, thanjavur, madurai, kannyakumari, alapuzha, kumily, munnar, tiruchirapalli, mysore, bangalore, karnataka, kerala, sikkim, gangtok, pelling, namchi, jorethang och bandharvarg

Det sägs ofta att Indien inte är ett land utan en kontinent. Från norr till söder och från öster till väster skiljer sig människor och språk åt. Precis som seder och traditioner. Det är få länder i världen som är så diversifierat som Indien. En resa i landet ger minnen för livet och lämnar ingen oberörd.

Här möter man en sällan skådad fattigdom, som för oss besökare stundtals är mycket svår att  hantera, och här finns människor med enorma rikedomar. Här finns Himalayas snöklädda bergstoppar, öknar, stäpper och milslånga sandstränder. Kontrasterna är stora. Möten med olika religioner ger starka upplevelser och minnen.

Det är få länder i världen som kan uppvisa ett så omfattande folkliv, så många färgstarka religioner och en så varierande natur inom landets gränser. Därför är Indien ett av de mest intressanta och fascinerande länder man kan besöka.

Indien kan man besöka hur många gånger som helst och ändå alltid uppleva någonting nytt!

Läs om mina olika resor i Indien, och se foton från dessa, under respektive rubrik i menyerna Länder A-K och Resor A-K eller Resor (Alla)

Indien historia i korthet

Indien historia äldre 

Namnet ”Indien” kommer från floden Indus, som idag till största delen rinner genom Pakistan. Längs floden utvecklades en av historiens tidigaste högkulturer, Induskulturen (Harappakulturen).

Indien historia, före Kristus

2 600 – 1 700 f Kr

I de ökenartade landområdena nära gränsen till Pakistan har man funnit rester av en flera tusen år gammal, avancerad stadskultur med välordnade byggnader i bränt tegel. Forskare antar att det kan ha varit dravider som bodde här. Indusfolket använde en hieroglyfliknande skrift, som man hittills haft svårt att tolka.

Vedareligionen, Indoeuropéernas religion, uppkallad efter dess heliga skrifter, Vedaböckerna, kom att dominera det religiösa livet i Indien fram till runt 600-talet före Kristus, då en mängd reformivrande och upproriska sekter och rörelser uppstod, bland annat buddismen, som fick sin storhetstid under Mauryahärskaren Ashoka på 200-talet före Kristus. Under hans regeringstid spreds buddismen till Sri Lanka och Sydöstasien. I Indien kom buddismen dock därefter att försvagas så mycket att den nästan försvann.

1 500 f Kr

Forskare tror att Induskulturen gick under på grund av invasionen av indoeuropéer, arier, som började på 1 500-talet före Kristus och pågick under lång tid. Med hjälp av hästdragna stridsvagnar spred sig indoeuropéerna över Indien från nordväst. Från omkring 800-talet f Kr dominerade de norra och centrala Indien, men hade även inflytande i söder

1 000 f Kr

Indraprashta, det första Delhi grundas

563 – 483 f Kr

Levde Siddhartha Gautama, buddismens grundare

326 f Kr

Alexander den Store invaderar Indien och besegrar Kung Porus av Punjab

321 – 185 f Kr

Indien styrs av Maurya kungar. Den störste av dem var kung Ashoka vars rike omfattade nästan hela Indien, utom den sydligaste delen. Inte förrän i modern tid har så stora delar av den indiska subkontinenten styrts centralt som då. Kung Ashoka var en stor anhängare av buddismen och spred den över stora delar av Asien

319 f Kr – 510 e Kr

Under det nordindiska Guptariket upplevde den hinduiska kulturen en litterär och konstnärlig guldålder

Indien historia, efter Kristus  – 1946

700-talet

De första muslimska härskarna intog nordvästra delen av Indien

850-talet 

Chola imperiet uppstår i södra Indien

1 000-talet

Under denna tidsperiod utsattes det egentliga Indien för muslimernas invasionsförsök

1026

Förstör Mahmud av Gazhni, en muslimsk ledare från Afghanistan Somernath templet i delstaten Gujarat

1175

Grundades ett muslimskt välde, Delhi-sultanatet, som följdes av bland annat Lodhidynastin och Mogulväldet. Med dem kom nya idéer inom konst, litteratur och arkitektur

1192

Förlorar den hinduiske ledaren i Delhi staden till den muslimske ledaren Mohammed av Ghori vilket innebär att det hinduiska styret över staden förloras

1206

Mördades Mohammed av Ghori under en bönestund i staden Ghazni

1336

Grundades det mäktiga Vijayanagar imperiet. Ruinerna efter huvudstaden kan idag beskådas utanför staden Hampi i delstaten Karnataka

1398

Den muslimske ledaren Timur invaderar Delhi under förevändning att sultanerna varit för slapphänta mot hinduerna. Innan slaget om Delhi låter han avrätta tiotusentals hinduiska krigsfångar

1496

Föds Guru Nanak i en liten by utanför Lahore i Pakistan. Han grundar sikh-religionen som idag har miljontals anhängare

1498

Portugisen Vasco da Gama fann sjövägen till Indien. Hans fartyg lade till i dagens Kerala och genast började handel bedrivas med lokalbefolkningen

1510 Portugisiska trupper intog Goa

1526 Blev Babur, ättling till Djingis Khan, den förste stormogulen i Delhisultanatet. Han regerade under åren 1526 – 1530

1530 Ny stormogul blir Humayun som regerar under åren 1530 – 1556

1540 Besegras stormogulen Humayun i slaget vid Kanauj

1556

Den hinduiske generalen Hemi intog Delhi efter Humayums märkliga död. Hinduerna fick dock bara regera Delhi i några månader, sedan besegrades de av den muslimske ledaren Akbar i det andra slaget vid Panipat

1556 – 1606

Stormogul efter Humayun blev Akbar. Han var den mäktigaste av alla stormoguler och kallades för Akbar den Store. Han regerar mellan åren 1556 – 1605

1600-talet

Under detta århundrade uppstod en hård konkurrens mellan de franska och brittiska ostindiska kompanierna. Dessa verkade med starkt, vid behov även militärt, stöd från sina respektive regeringar

1600

Den brittiska drottningen Elisabeth I ger det brittiska Ostindiska kompaniet det första handelstillståndet med Indien

1601

Det första brittiska handelsfartyget under ledning av Sir James Lancaster seglar mot Indien

1605 – 1627 Utses Jehangir till ny stormogul efter Akbars död. Han regerar under åren

1627 – 1658 Utses Shah Jahan till ny stormogul. Han regerar under åren 1627 – 1658

1631

Inleds arbetet med att bygga gravmonumentet Taj Mahal på uppdrag av stormogulen Shah Jahan när hans hustru Mumtaz avlider

1658 – 1707

Blir Aurangzeb, Shah Jahans yngre son som lät mörda sin äldre broder för att få makten, ny stormogul. Han regerar under åren 1658 – 1707

1700-talet Vid mitten av detta århundrade lyckades britterna, på grund av överlägsen militär styrka och affärsteknik, köra iväg de flesta fransmän och därmed säkra sitt välde i Indien.

1707

Avled stormogulen Aurangzeb som räknas som den siste av de mäktiga stormogulerna. Hans död leder till en gradvis kollaps av imperiet
Efter Mogulväldets sönderfall hade det brittiska ostindiska kompaniet inlett en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen men i slutet av århundradet lät den brittiska staten inskränka kompaniets vidsträckta befogenheter. Samtidigt fortsatte britterna att lägga under sig allt större delar av Indien

1739

Den iranske ledaren Nadir Shah plundrar Delhi och rövar bort den ädelstensprydda ”Påfågelstronen”, som aldrig återfunnits och Koh-i-Nohr diamanten, som nu ingår i de brittiska kronjuvelerna

1757 Ägde den första brittiska militära segern i Indien rum under slaget vid Plassey

1857

Ägde det första frihetskriget mot britterna rum. I avsaknad av en nationell ledare ber de indiska frihetskämparna den siste stormogulen Bahadur Shah Safar utropa sig som kejsare av Indien

1858

Efter det blodiga sepoyupproret, vilket började som en resning bland infödda soldater i engelsk tjänst, övertog den brittiska regeringen styret av landet. Genom påtryckningar slöt man avtal med lokala furstar, maharadjor, och snart hade britterna i praktiken lagt under sig hela Indien

1869

Föddes Mohandas Karamchand Gandhi i Porbandar (i delstaten Gujarat). Han kom senare att bli känd som Mahatma Gandhi. Mahatma betyder ”Stor ande”

1877

Indien blir ett kejsardöme och landet knöts hårdare, både ekonomiskt och kulturellt, till Storbritannien. Med stöd av de stora jordägarna, som bland annat skatteindrivare, lade britterna grunden till den ojämna jordfördelning som ännu råder på den indiska landsbygden

1885

Bildades Indian National Congress, som senare kom att kallas Kongresspartiet. Detta parti ledde frihetskampen mot engelsmännen. Den främsta indiska nationalisten var Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), en västerländskt utbildad advokat men med en livshållning grundad i hinduisk tradition. Tack vare detta kunde han tala med engelsmännen på deras vis och samtidigt mobilisera de fattiga massorna på landsbygden

1906

I fruktan av hinduisk dominans i en framtida självständig stat bildade muslimerna All India Muslim League

Indien historia, modern 1947 – 1999

1947

Muslim League vägrade ingå i en hinduiskt dominerad stat varför två självständiga stater utropades den 15 augusti, den övervägande hinduiska, men sekulära, Indiska unionen och det övervägande muslimska Pakistan. Stor oro uppstod, mellan sju och femton miljoner människor flyttade mellan Indien och Pakistan. Motsättningar mellan hinduer, sikher och muslimer ledde till blodbad i båda länderna
Kongresspartiet, som lett frihetskampen, fick en dominerande ställning efter självständigheten och dess ledare Jawaharlal Nehru blev landets förste premiärminister. Hans personlighet kom att prägla politiken och han förespråkade en form av ”indisk socialism”, en blandekonomi styrd genom femårsplaner och en hårt reglerad privat industri

Den första konflikten om Kashmir bryter ut mellan Indien och Pakistan

1948

Mahatma Gandhi mördades i New Delhi den 30 januari av Nathuram Godse, en fanatisk hinduisk nationalist, i protest mot delningen av Indien

1952

De första demokratiska valen hölls i Rajasthan som under århundraden varit styrt av kungar (maharadjor)

1962

Krig mellan Indien och Kina om gränsdragning i den nordöstra delen och Ladakh

1964

Premiärminister Jawaharlal Nehru avlider av en hjärtattack

1965

Bryter det andra kriget ut mellan Indien och Pakistan. Konflikten gäller denna gång om ett omtvistat område i delstaten Gujarat

1966

Nehrus dotter Indira Gandhi utsågs till partiledare och premiärminister. Hon visade sig snart vara en kompromisslös härskare. Under hennes ledning försvagades och splittrades Kongresspartiet

1971

Det tredje kriget mellan Indien och Pakistan bryter ut sedan Västpakistan krävt självständighet. Det nya landet kommer att kallas för Bangladesh

1975

Undantagstillstånd infördes efter att en domstol fällt Indira Gandhi för brott mot vallagarna. Oppositionsledare och regimkritiker fängslades, presscensur infördes. Hennes son Sanjay gavs vida befogenheter, bland annat genomfördes en familjeplaneringskampanj, där även tvångssteriliseringar ingick

1977

Vid nyvalet vann oppositionen. Makten gick till Morarji Desai, ledare för Janatapartiet, Folkpartiet, en koalition i vilken partierna mest förenades av sin motvilja mot Indira Gandhi

1979

Splittrades regeringskoalitionen

1980

Vid nyvalet återtog Kongresspartiet makten

1984

I juni invaderades sikhernas viktigaste helgedom, Gyllene templet i Amritsar, på uppdrag av Indira Gandhi för att gripa terrorister. Många dödades och operationen väckte avsky även bland sikher utan sympatier för terroristerna. Några månader senare mördades Indira Gandhi av två av sina sikhiska livvakter
Rajiv Gandhi, Indiras son, efterträder henne som ledare. Stort hopp ställdes till honom som en ny ledare med förmåga att få ordning i landet men hans parti drogs snart in i olika skandaler. Den mest kända blev Boforsaffären med mutbrott. Flera ministrar tvingades att avgå, bland annat V P Singh, känd för sin kamp mot korruption. Han uteslöts senare ur Kongresspartiet

1989

Kongresspartiet förlorade åter makten i valet och V P Singh, som hade bildat ett nytt parti 1988, fick bilda regering med stöd bland annat av det hinduiskt-religiösa högerpartiet BJP (Bharatiya Janata Party, Indiska folkpartiet) och de två kommunistpartierna. Kongresspartiet var dock alltjämt största enskilda parti

1990

Koalitionsregeringen sprack och nyval utlystes

1991

Rajiv Gandhi mördades under ett valmöte i delstaten Tamil Nadu. Detta gav Kongresspartiet många sympatiröster och vid valet i maj vann partiet regeringsmakten. Till partiledare och premiärminister utsågs PV Narasimha Rao

Ekonomiska reformer, separatistiska strävanden och religiösa motsättningar kom att dominera Raos tid vid makten. Hans styre drabbades också av skandaler. Rao själv anklagades för svaghet, obeslutsamhet och även korruption

1992

Stora motsättningar mellan muslimer och hinduer efter att religiösa hinduiska fanatiker rivit en moské i staden Ayodhya, i delstaten Uttar Pradesh, som var byggd på ett hinduiskt tempel

1996

I parlamentsvalet fick BJP flest mandat och partiets ledare Atal Behari Vajpayee fick i uppdrag att bilda regering. Inget annat parti ville samarbeta med BJP och istället bildades en koalitionsregering av 13 partier som gått samman i United Front, Förenade fronten, med Janata Dal och två kommunistpartier som främsta företrädare. Regeringstiden blev emellertid kort, mindre än ett år, och nyvalutlystes

1998

Vid nyvalet i februari/mars blev BJP åter största parti. President för partiet blev Kocheril Raman Narayanan. AB Vajpayee fick bilda en minoritetsregering. För att kunna hålla ihop en regering med ett 20-tal partier av de mest skilda ideologier tvingades BJP tona ned sin hindunationalistiska retorik. Dock besannades farhågorna ganska omgående för att en BJP-ledd regering skulle skärpa konflikten med grannlandet Pakistan

I maj genomförde Indien ett antal kärnvapenprov i öknen i delstaten Rajasthan. Pakistan genomförde egna provsprängningar strax efteråt. Omvärlden protesterade mot denna militära upptrappning och båda länderna utsattes för ekonomiska sanktioner från väst

1999

Under våren skärptes åter konflikten i Kashmir sedan ett tusental muslimska gerillasoldater gått över gränsen från Pakistan. I ett par månader utkämpades hårda strider innan indiska styrkor fick övertaget

Krigstillståndet i Kashmir skapade en våg av patriotism som gynnade BJP i höstens nyval där partiet fick 182 mandat och bildade en regering, Nationella demokratiska alliansen, med 23 andra partier. Tillsammans fick de en betryggande majoritet

Indien historia, modern 2000 – 2019

2000

Striderna i Kashmir hade återgett Indien de internationella sympatier som gått förlorade vid provsprängningarna och under året stärktes premiärminister Vajpayees prestige när både den amerikanske såväl som den ryske presidenten besökte landet

2001

Januari

26:e Drabbades delstaten Gujarat av en kraftig jordbävning. Mer än 20 000 människor omkom och cirka 167 000 skadades

2002

I februari antände en muslimsk mobb i Gujarat en järnvägsvagn med hinduiska extremister på väg hem från Ayodhya, där de förberett ett tempelbygge, 58 människor brändes inne. Överfallet utlöste våldsamma angrepp på muslimer i Gujarat och mer än 800 människor dödades

2003

I augusti dödades ett fyrtiotal människor av en bilbomb i Mumbai

2004

I januari ingick Indien och Pakistan en överenskommelse om fredssamtal efter mer än 50 år av konflikt

Vid parlamentsvalen i april/maj fick åter Kongresspartiet flest röster. Till ny premiärminister utsågs Manmohan Singh då partiets ledare Sonia Gandhi avstod från posten. Hans största utmaning väntades bli att hålla samman den nya regeringskoalitionen, som bestod av närmare 20 olika partier och dessutom var beroende av stöd från Vänsterfronten
Vid sitt tillträde sade Premiärminister Singh att Indien skulle fortsätta fredssamtalen med Pakistan. Fredsprocessen motarbetades dock av islamistiska militanta grupper, som Lashkar-e-Toiba. Dessa grupper genomförde ett flertal bombattentat riktade mot oskyldiga civila i Indien för att störa fredssamtalen; i Mumbai 2005, i Delhi 2005, i Varanasi och åter i Mumbai, men också i Kashmir 2006. Alla med många civila döda och skadade som följd

Den 26 december drabbas delstaten Tamil Nadus sydkust och ögrupperna Andamaneerna och Nikobarerna av den fruktansvärda tsunamin, cirka 15 000 människor omkom och hundratusentals blev hemlösa

2005

I juli åtalades den förre BJP-ledaren LK Advani för att ha uppviglat människor till att riva Babrimoskén i Ayodhya 1992

I november tvingades utrikesministern Natwar Singh att avgå på grund av den irakiska “olja för mat”-affären, samtidigt som nya avslöjanden gjordes kring Boforsaffären

2006

I mars lämnade Sonia Gandhi sin plats i parlamentet sedan hon anklagats för att ha gjort förtjänster på en annan offentlig post, vilket inte var tillåtet enligt författningen

2007

Den 11 juli exploderade sju bomber på tåg i Mumbai. Över 200 människor mister livet och fler än 700 skadas

I juli väljs Pratibha Patil till president. Hon blir därmed Indiens första kvinnliga president

2008

I juli förlorade regeringskoalitionen sitt stöd från de fyra partierna i Vänsterfronten för att Singh-regeringen ingått ett omstritt avtal, som trädde i kraft i oktober, om närmare kärnkraftssamarbete med USA

Den 22 oktober skjuter Indien iväg sin första obemannade månraket som under två år skall utforska månens yta

Under tre dagar i november, 26-28, utförde terrorister en rad attacker mot sju olika mål i Indiens ekonomiska huvudstad Mumbai, däribland två lyxhotell, en stor järnvägsstation och ett sjukhus. 174 människor dödades och närmare 300 skadades. Regeringen i New Delhi sade att bevis fanns för att terroristerna var pakistanier, vilket åter försämrade förhållandet mellan de båda länderna

2009

Pakistans regering förnekade all officiell inblandning i terrordåden i Mumbai i november 2008, men medgav i februari att dessa delvis hade planerats på pakistanskt territorium

I april och maj hölls regionala val samt val till parlamentets underhus, Lok Sabha. Drygt 714 miljoner indier hade rätt att rösta i över 828 000 vallokaler runt om i landet. Resultatet av valet presenterades den 16 maj. Kongresspartiet och dess allierade vann en klar seger och gick framåt i såväl de större städerna som på landsbygden. Manmohan Singh blev den förste indiske premiärministern som återvalts sedan Jawarharlal Nehru återvaldes 1961. Till talman i parlamentet valdes enhälligt den 64-åriga Meira Kumar, kvinna och dalit (tidigare kastlös), från Kongresspartiet

I juni utfärdade Indien arresteringsordrar för 22 pakistanska medborgare som misstänktes ha deltagit i planeringen av dåden i Mumbai

I juni sände regeringen omkring 3 000 paramilitära soldater till området Lalgarh i Västbengalen, där maoistrebeller tagit kontrollen redan i november året innan. Samtidigt förbjöd den indiska regeringen Indiens maoistiska kommunistparti genom att terroriststämpla det

I oktober dödades minst 17 poliser i en sammandrabbning med maoistiska upprorsmän i delstaten Maharashtra i väster

2010

Den 13 februari genomfördes ett sprängattentat i en restaurang i centrala Pune. Det var det första bombdådet sedan Bombay-attentaten i november 2008. Sexton människor dödades och ett 60-tal skadades. En Pakistanbaserad utbrytargrupp ur Lashkar-e-Taiba tog på sig skulden för bombdådet som enligt gruppen utförts på grund av att Indien ”vägrat diskutera” Kashmirkonflikten

I december dödades en ettårig flicka och omkring 40 människor skadas när en sprängladdning detonerade nära det hinduiska templet Vishwanath i Varanasi. En islamistisk grupp kallad Indiska mujahedin tog på sig skulden

2011

Mars

Dömde en domstol i delstaten Gujarat elva muslimska män till döden för tågbranden i staden Godhra i februari 2002, då en muslimsk mobb satte eld på en järnvägsvagn med hinduiska pilgrimer och aktivister på väg hem från Ayodhya. Minst 58 människor brändes inne. Vid rättegången döms dessutom 20 muslimska män till livstids fängelse

April

Åtalades den avskedade ministern med ansvar för telekommunikationer, Andimuthu Raja, för en rad brott, bland annat dokumentförfalskning, mutbrott och maktmissbruk, i samband med mobillicensförsäljningen 2008. Revisorer beräknade att korruptionsskandalen kan ha kostat Indien närmare 40 miljarder dollar, vilket motsvarar landets årliga försvarsbudget

Juli

13:e Utfördes ett terrordåd i Mumbai som krävde 26 människors liv och skadade fler än 130. Ingen tog på sig attentatet

Avgick textilminister Dayanidhi Maran sedan han anklagats för inblandning i korruptionsskandalen kring mobillicensförsäljningen 2008

Augusti

I mitten av augusti utbröt protestaktioner på olika platser i Indien efter att den 74-årige Gandhi-inspirerade aktivisten Anna Hazare greps av polisen i samband med sina aktioner mot den utbredda korruptionen

September

Dödades minst 14 människor och närmare 80 skadas när en sprängladdning detonerade utanför en domstol i Delhi

Omkring 800 000 offentlig anställda i regionen Telangana demonstrerade i delstaten Andhra Pradesh för att regionen skulle få bli en egen delstat

November

Dömdes trettioen människor, mest hinduer, till livstids fängelse för mord, mordförsök, mordbrand och upplopp och andra brott riktade mot muslimer under kravallerna i Gujarat 2002

Inleddes rättegångarna i Delhi mot en rad personer som anklagades för, bland annat mutbrott i samband med mobillicensförsäljningen 2008. Affären ansågs vara Indiens största korruptionsskandal någonsin

December

Godkändes förslaget till en striktare korruptionslag av regeringen och antogs av parlamentets underhus. I överhuset pågick en debatt om den nya lagen så länge att någon omröstning inte kunde hållas innan tidsgränsen för omröstningen gick ut vilket gjorde att hela proceduren tvingades göras om

Antikorruptionsaktivisten Anna Hazare var fortsatt kritiskt mot lagförslaget och krävde att det ändrades så att det även medger en granskning av Indiens högsta myndighet mot korruption CBI, Central Bureau of Investigation

2012

April

Dömer en indisk domstol dömer 18 människor till livstids fängelse, fem personer till sju års fängelse och 23 frikänns för mord på 23 muslimer i byn Ode i Gujarat i samband med de religiösa upploppen 2002

Indien gör en lyckad testuppskjutning av en långdistansrobot, som kan bära kärnvapenstridsspetsar. Missilen Agni-V har en räckvidd på 500 mil och kan bland annat nå mål i Kina

Maj

Besöker premiärminister Singh Burma som första indiska regeringschef sedan 1987. Vid besöket träffar han både den burmesiska presidenten Thein Sein och oppositionsledaren Aung San Suu Kyi

Juli

19:e Vinner Pranab Mukherjee presidentvalet över Purno Sangma som stöds av oppositionspartiet BJP

Undantagstillstånd införs i delar av Assam sedan våldsamma strider utbrutit mellan personer som tillhör den infödda folkgruppen bodo och muslimska nybyggare. Omkring 60 människor dödas och över 170 000 drivs på flykt

Augusti

2:a På kvällen detonerar flera sprängladdningar med bara några minuters mellanrum i Pune. Polisen bedömer att bombdådet är planerat och samordnat. Indiens nya inrikesminister Sushilkumar Shinde skulle ha besökt Pune samma kväll men ställde in resan med kort varsel. 2010 dödades 17 människor i ett sprängdåd i centrala Pune

Våldsamheterna i delstaten Assam fortsätter. Antalet dödsoffer närmar sig nu 100, och antalet flyktingar uppskattas till cirka 500 000. Ledaren för det lokala partiet Folkfronten för Bodoland (BPF) grips, misstänkt för att ha bidragit till våldsutbrottet. BPF sitter i delstatsparlamentet och är allierad med det ledande Kongresspartiet

Regeringen hamnar åter i en svår situation när ytterligare en korruptionsskandal, av oppositionen kallad ”Coalgate”, avslöjas. Den indiska riksrevisionen meddelar att skattebetalarna gick miste om motsvarande över 400 miljarder kronor när regeringen mellan 2004 och 2009 sålde gruvrättigheter och gruvfält direkt till privata företag för priser långt under marknadsvärdet, i stället för att sälja till högstbjudande. Hundratals människor demonstrerar i Delhi mot korruptionen, men de stoppas av polisen när de börjar gå mot premiärminister Singhs residens. BJP kräver en oberoende utredning av ”Coalgate” och att kontrakten rivs upp och omförhandlas

32 personer döms till långa fängelsestraff för delaktighet i massakrerna i Gujarat 2002, då hindunationalister dödade runt 2 500 människor, varav de allra flesta var muslimer. En tidigare delstatsminister från BJP döms till 28 års fängelse för sin roll i mördandet

Oktober

Genomför premiärminister Singh en större regeringsombildning i ett försök att föryngra regeringen; 22 nya ministrar tillträder, bland andra byts utrikes-, justitie- och oljeministrarna ut

November

Leder nya våldsutbrott mellan bodo och muslimer i Assam till utegångsförbud på obestämd tid i distriktet Kokrajhar. Minst sex personer ska ha dödats. Vid den aktuella tidpunkten beräknas över 36 000 människor, flertalet muslimer, fortfarande befinna sig i något av de 80 flyktinglägren i delstaten

Den ende överlevande gärningsmannen från terrordådet i Mumbai i november 2008, pakistaniern Mohammad Ajmal Amir Qasab, avrättas genom hängning i ett fängelse i Pune. Qasab dömdes i maj 2010 till döden för mord, innehav av sprängmedel samt krigföring mot Indien

December

Bryter svåra oroligheter ut i Delhi vid protester mot en gruppvåldtäkt på en 23-årig kvinnlig student ombord på en buss. Sex män, däribland busschauffören, grips. Kvinnan genomgår tre operationer, men hon har livshotande skador och flygs senare till Singapore, där hon trots specialistvård avlider. Protesterna mot våldtäkten fortsätter i över en vecka och många människor skadas

2013

Januari

Dömdes en amerikansk-pakistansk läkare till 35 års fängelse av en amerikansk domstol för delaktighet i planeringen av terrordåden i Mumbai 2008

Inrättades en särskild kvinnodomstol i Västbengalen med enbart kvinnlig personal som konsekvens av gruppvåldtäkten i Delhi. Domstolen den första av liknande domstolar i Indien. Syftet är att mål rörande kvinnomisshandel, våldtäkt eller andra brott riktade mot kvinnor ska få en snabbare handläggning

Utsåg Kongresspartiet Rahul Gandhi till vice ordförande som därmed blev partiets näst högste representant, efter sin mor, partiordförande Sonia Gandhi

Stängdes fyra poliser i Delhi av från sina tjänster till följd av hur de hanterat en misstänkt gruppvåldtäkt som ska ha skett mot en 21-årig kvinna den 5 januari

Greps sex män i Punjab misstänkta för en gruppvåldtäkt mot en 29-årig kvinna ombord på en buss

Februari

Dödades sjutton personer när två samordnade sprängladdningar detonerade på en busshållplats i Hyderabad

Bröt demonstrationer ut i indiska Kashmir när muslimen Mohammad Afzal Guru från Kashmir avrättades genom hängning för delaktighet i en attack mot Indiens parlament 2001. Tre unga män sköts ihjäl av polisen i samband med demonstrationerna

Sköts tretton personer ihjäl av polis när våldsamheter bröt ut vid en vallokal i Assam

Infördes nya lagar som skärpte straffskalan för flera olika brott riktade mot kvinnor, till exempel våldtäkt och angrepp med syra. Enligt de nya lagarna kan i fortsättningen dödsstraff utdömas för en våldtäkt som leder till att offret avlider eller “hamnar i ett vegetativt tillstånd”. Gruppvåldtäkt, våldtäkt mot minderårig samt våldtäkt som begås av polis eller annan myndighetsperson ska ge fängelse i minst 20 år. Under 2011 registrerades över 24 000 våldtäkter i Indien, omkring 25 % ledde till fällande domar

Mars

Presenterade regeringen en plan på att subventionera mat för två tredjedelar av Indiens befolkning, omkring 800 miljoner av de fattigaste enligt ett vallöfte 2009

Dödades fem säkerhetspoliser på en polisstation i Srinagar i indiska Kashmir i ett överfall. I oroligheter som följde dödades ett tiotal personer i sammandrabbningar med kravallpolis

Avled den busschaufför som stod åtalad för gruppvåldtäkten i Delhi 2012 i fängelset. Fängelsepersonalen hävdade att han begått självmord genom hängning. Hans familj och hans försvarsadvokater hävdar att han bragts om livet i fängelset efter att ha misshandlats och våldtagits

April

Dömdes den man som åtalades för sprängningen av German Bakery i Pune i februari 2010 till döden. 17 personer omkom vid attentatet. Fem misstänkta var fortfarande på fri fot

Hölls stora protestdemonstrationer i Delhi efter att det avslöjats att en femårig flicka har suttit instängd i minst två dygn efter att ha kidnappats, våldtagits, torterats och lämnats åt sitt öde. Två män greps för övergreppet. Senare i månaden avled en annan femårig flicka efter en grov våldtäkt i Madhya Pradesh. En man greps för övergreppet

Maj

Dödades minst ett 20-tal människor av maoistiska rebeller i Chhattisgarh

Juni

Uppskattningsvis 5 700 människor omkom som en följd av översvämningar och jordskred efter monsunregnen i delstaten Uttarakhand i Himalaya. Monsunregnen var de värsta på 80 år

Dödades åtta indiska soldater och sju skadades när väpnade män angrep en armékolonn i Srinagar i indiska Kashmir. Ett par dagar tidigare hade två indiska polismän skjutits ihjäl i Srinagar

Juli

Beslutade regeringen att delstaten Andhra Pradesh ska delas genom att Telangana skall bli en egen delstat. I väntan på att Andhra Pradesh får en ny egen huvudstad ska de båda delstaterna dela på Hyderabad som sedan kommer att hamna i Telangana. Beslutet utlöser omfattande protester i Andhra Pradesh

Inträffade nio explosioner vid ett av Indiens mest berömda buddistiska tempelkomplex, klostret Bodh Gaya och templet Mahabodhi i delstaten Bihar. Inga människor omkom men två skadades

Undertecknade president Mukherjee regeringens lagförslag om matsubventioner för fattiga som presenterades i mars

Augusti

Sköts fem indiska soldater ihjäl i Kashmir

September

Dödades ett tiotal människor, däribland poliser, militärer, attentatsmän och civila, av militanta gärningsmän vid en polisstation och ett arméläger i indiska Kashmir

Dömdes de fyra vuxna män som åtalats för gruppvåldtäkten i Delhi 2012 till döden

Bröt religionskravaller mellan hinduer och muslimer ut i distriktet Muzaffarnagar i Uttar Pradesh, omkring 50 personer dödades. Tusentals soldater sändes till Muzaffarnagar. Den militära beredskapen höjdes i hela Uttar Pradesh

Dömdes sex män till livstids fängelse för en gruppvåldtäkt mot en 21-årig nepalesisk kvinnlig student på ett universitetsområde i Bangalore i oktober 2012

Antog parlamentets båda kamrar lagen om matsubventioner för två tredjedelar av befolkningen, den så kallade lagen om livsmedelssäkerhet som föreslogs i mars

Oktober

Dödades sex människor och fler än 100 skadas när flera sprängladdningar exploderade i staden Patna i Bihar

Ingick Indien och Kina ett avtal om gränsförsvarssamarbete i syfte att undvika konfrontationer i de gemensamma gränstrakterna i Himalaya

Dömdes en av landets mest kända politiker, Lalu Prasad Yadav, till fem års fängelse för att ha förskingrat tiotals miljoner av ett statligt stödprogram på 1990-talet

December

Antog det federala parlamentet en ny lag mot korruption som innebär att Indien får en oberoende ombudsman som kan åtala korruptionsmisstänkta politiker och statstjänstemän

Beslutade Högsta domstolen att homosexuella handlingar åter ska kriminaliseras enligt en 153 år gammal lag från kolonialtiden. Lagen avskaffades av en lägre rättsinstans 2009, men Högsta domstolen beslutade att lagen fortfarande skall tillämpas

2014

Januari

Röstade delstatsparlamentet i Andhra Pradesh ned förslaget om att bilda den nya delstaten, Telangana

Utsåg Kongresspartiet Rahul Gandhi till ledare för kommande valkampanj

Februari

Antog det federala parlamentets båda kamrar en lag som godkände bildandet av Indiens 29:e delstat, Telangana

Omvandlade Högsta domstolen dödsstraffet till livstids fängelse för tre av de sju personer som dömts för mordet på Indiens tidigare premiärminister Rajiv Gandhi år 1991

Föll delstatsregeringen i Delhi, bara 49 dagar efter tillträdet. Anledningen var att AAP inte lyckas få igenom en antikorruptionslag eftersom lagförslaget blockerades av Kongresspartiet och BJP

April

Parlamentsvalen drabbades av våldsamheter i centrala och östra Indien med flera dödade som följd. Även valet i Indiska Kashmir blev våldsamt

Dömdes tre män till döden genom hängning för en gruppvåldtäkt på en 22-årig kvinnlig fotograf i Mumbai i augusti 2013. En fjärde gärningsman dömdes till livstids fängelse. Tre av männen dömdes redan i mars för en gruppvåldtäkt på en 18-årig telefonist i Mumbai i juli 2013

Maj

26 maj blir BJP:s Narendra Modi Indiens nye premiärminister vid en ceremoni i Delhi

Parlamentsvalet vanns stort av BJP som fick 282 av 543 mandat i det lagstiftande underhuset vilket var en ökning med 164 mandat sedan valet 2009. BJP fick majoritet till att bilda en egen regering. Kongresspartiet förlorade stort och fick endast 44 mandat i parlamentet från att ha haft 206

Dödades fler än 40 personer, varv två barn, i två attentat i Assam

Juni

Presenterade regeringen sitt ekonomiska reformprogram. Dessutom skall man prioritera kampen mot kvinnovåldet mm

Utsattes två tonårsflickor för en gruppvåldtäkt och hängdes i ett träd i Uttar Pradesh. Händelsen ledde till stora demonstrationer på olika platser. Tre misstänkta greps för brottet

2 juni Blev Andhra Pradeshs norra del formellt Indiens 29:e delstat, Telangana, med 35 miljoner invånare. Storstaden Hyderabad ska vara en delad delstatshuvudstad i tio år tills Andhra Pradesh hunnit skapa en egen ny huvudstad

Juli

Dömde Permanenta skiljedomstolen i Haag till Bangladeshs fördel i en gränstvist man man haft i decennier

Avslog Högsta domstolen en begäran om att förbjuda de muslimska shariadomstolarna men deras utslag är inte juridiskt bindande, tillägger HDbv

Augusti

Lanserade regeringen ett program med målet att alla hushåll i Indien skulle få ett bankkonto för att på så sätt förbättra fattiga familjers möjlighet att själva få kontroll över den privata ekonomin

Besökte premiärminister Modi Kargil i Kashmir. Han var den förste indiske premiärministern som besöker staden efter att 1 000 indiska soldater dödades där i strider mot Pakistan 1999

September

Besökte Kinas president Xi Jinping Indien. Xi Jinping och premiärminister Modi besökte tillsammans delstaten Gujarat, där Kina lovade investera i ett nytt industriområde. I Delhi slöts flera samarbetsavtal, bland annat att Kina skulle investera i Indiens järnvägar, handel, rymdforskning och kärnenergi för fredligt bruk

Besökte premiärminister Modi USA där han träffade president Barack Obama i Vita huset. Mötet resulterade i samarbete i kampen mot terrorism, mot spridandet av massförstörelsevapen och inom rymdforskning mm

Besökte premiärminister Modi Japan med syfte att stärka samarbetet mellan de två länderna

Oktober

Vann BJP delstatsvalen i Haryana och Maharashtra. I Haryana fick BJP egen majoritet i delstatsregeringen. I Maharashtra var man tvungen att bilda en regeringskoalition. Båda delstaterna styrdes tidigare av Kongresspartiet

Lanserades den femåriga kampanjen ”Clean India” som skulle leda till förbättrad renlighet på allmänna platser i städer och på landsbygd

November

Dömdes tre soldater, varav två befäl, till livstids fängelse för morden på tre unga män i Kashmir i april 2010

December

8:e Genomfördes fyra väpnade attacker i Srinagar, Kashmirs huvudstad, kort innan premiärminister Modi skulle hålla tal inför delstatsvalen i Jammu och Kashmir. 18 personer dödades

Dödades omkring 70 personer under gerillaattacker mot byar i delstaten Assam. Indiska armén satte in 6 000 soldater i sökandet efter gerillan

Fick den BJP-ledda Nationella demokratiska alliansen en klar majoritet i delstatsvalet i delstaten Jharkhand

BJP gick starkt framåt i delstatsvalet i Jammu och Kashmir. Störst blev dock det lokala Folkets demokratiska parti (PDP)

Presenterade regeringen en proposition om ett nytt, landsomfattande och heltäckande system för beskattning av varor och tjänster, GST (Goods and services tax). Skattereformen kan bli den största sedan landets självständighet

Sköt Indien upp sin största raket hittills i rymden. Vid samma tillfälle avfyrades även en obemannad kapsel som kan rymma flera astronauter

Förbjöd Indien organisationen Islamiska statens (IS) verksamhet i landet

Besökte Rysslands president Vladimir Putin Indien. Modi och Putin kom överens om att öka det bilaterala samarbetet inom försvar och energi. Modi kallar Ryssland Indiens ”viktigaste försvarspartner”. Flera avtal inom energiområdet skrevs, bland annat skulle Ryssland hjälpa Indien att bygga minst tio nya kärnkraftsreaktorer

Tilldelades indiern Kailash Satyarthi Nobels fredspris för sin mångåriga kamp mot barnarbete och barnslaveri. Han fick dela priset med pakistaniern Malala Yousefzai, som arbetar för flickors rätt till utbildning. Satyarhtis organisation Bachpan Bachao Andolan har sedan 1990-talet befriat fler än 80 000 barn från tvångsarbete och slaveri, och hjälpt dem tillbaka till samhället genom rehabilitering och utbildning

2015

Januari

Infördes presidentstyre i delstaten Jammu och Kashmir efter att de två segrande partierna i delstatsvalet i december 2014, BJP och Folkets demokratiska parti (PDP) inte lyckats bilda regering

Februari

Bildades en ny delstatsregering i Jammu och Kashmir efter att BJP och PDP lyckats komma överens. Det blev första gången som det hindunationalistiska BJP fick regeringsmakten i det muslimskt dominerade Jammu och Kashmir

Tillkännagav premiärminister Modi att Indien ska utveckla sin egen försvarsindustri. Landet ska bygga sju nya avancerade krigsfartyg och sex kärnvapenbestyckade ubåtar

Vann AAP, Vanligt folks parti, en jordskredsseger i delstatsvalet i Delhi. Partiet fick 67 av 70 mandat i delstatsförsamlingen, BJP fick de resterande 3 mandaten. Kongresspartiet blev utan mandat

Mars

Efter att ha plundrat och vandaliserat en klosterskola i Västbengalen våldtog sex män en 74-årig nunna. Allt filmas av en övervakningskamera. Demonstrationer mot det utbredda kvinnovåldet bröt ut i flera städer

Besökte premiärminister Modi Sri Lanka. Besöket var det första av en indisk premiärminister på närmare 30 år. Bilaterala samarbetsavtal om tull-, visum- samt valutaregler och utvecklingsstöd ingicks

Greps fyrtiotvå personer i samband med att en fängslad våldtäktsman lynchades av en folkmassa i Nagaland. Mannen släpades ut ur fängelset och misshandlades svårt på gatan. Därefter hängdes han i ett träd

April

Frigavs Zaki-ur-Rehman Lakhvi som varit fängslad i den pakistanska staden Rawalpindi misstänkt för att vara den som planerade terrordåden i Mumbai 2008 som dödade 166 personer. Indiska regeringen protesterade mot frigivningen

Maj

Besökte premiärminister Modi Kina. De två länderna ingick handels- och samarbetsavtal

Juni

Gick indiska armén till anfall mot rebellfästen inne i Myanmar efter att ett 20-tal indiska soldater dödats i ett bakhåll mot en armékolonn i delstaten Manipur

Juli

Avrättades Yakub Memon genom hängning. Han var dömd för att ha finansierat en rad sprängdåd i Mumbai 1993 då 257 människor dödades efter att tolv sprängladdningar detonerade på olika platser

Dödades sju personer, varav tre civila, när tre män attackerade en polisstation i Gurdaspur i delstaten Punjab nära gränsen mot Pakistan

Augusti

Urartade en stor demonstration i Ahmedabad i delstaten Gujarat med åtta döda som följd

Ingick regeringen ett fredsavtal med en separatistgrupp i delstaten Nagaland. Rebellerna från National Socialist Council hade i över 60 år kämpat för att deras folkgrupp naga ska få bilda en egen stat

November

Sköt indiska soldater ihjäl tre misstänkta rebeller och en annan person när beväpnade gärningsmän gick till attack mot en armépostering i indiska Kashmir

Förlorade BJP delstatsvalet i Bihar. En koalition av regionala partier vann 178 av de 243 mandaten, medan BJP fick 58 mandat

December

Dömdes sju män till döden genom hängning för gruppvåldtäkt och mord på en nepalesisk kvinna i norra Indien i februari 2015. En åttonde förövare var minderårig och ställdes inför rätta i en ungdomsdomstol. Den nionde gärningsmannen tog livet av sig efter gripandet

Bröt stora demonstrationer ut när en av de fem män som dömts för gruppvåldtäkten i Delhi 2012 frigavs. Han var minderårig när han begick brottet och hade nu avtjänat sitt straff

Beordrade Högsta domstolen en rad åtgärder för att minska luftföroreningarna i Delhi

2016

Januari

Dömdes trettiofem besättningsmän på ett amerikanskt, privatägt fartyg till fem års fängelse för att olagligen ha befunnit sig på indiskt territorialvatten, med vapen och ammunition i lasten

Under besöket av Frankrikes president Hollande ingicks ett avtal om att Frankrike skulle sälja 36 stridsflygplan av modellen Rafale till Indien. Ytterligare tolv andra bilaterala avtal ingick också, band annat om rymdsamarbete, teknologi och forskning samt om upprustning av indiska tågstationer

Dödades sju indiska soldater och minst fyra militanta islamister under en attack mot en flygbas i Pathankot

Februari

Dödades fem soldater, en civilperson och tre rebeller efter en attack mot en paramilitär konvoj i Kashmir

Dödades tjugofem människor och hundratals skadades när medlemmar av kasten jat demonstrerade under flera dagar i delstaten Haryana och i Delhi. Jat-medlemmarna krävde positiv särbehandling på arbetsmarknaden och på universiteten på samma sätt som lägre kaster kan bli. Jat är en relativt hög kast vars medlemmar ofta är bönder

Greps en student vid Jawaharlal Nehru-universitetet i New Delhi misstänkt för uppvigling sedan han i ett tal uttryckt ”anti-nationella känslor” i relation till konflikten i Kashmir. Gripandet av studenten utlöste de största studentdemonstrationerna på 25 år

Mars

Röstade parlamentet i delstaten Haryana ja för att ge kasten jat rätt till kvotering till statliga jobb och studieplatser. Beslutet tas som en följd av kastens våldsamma demonstrationer i februari. Fyra andra kaster får samtidigt rätt till kvotering, jat sikh, tyagi, bishnoi och ror

April

Dödades fem civilpersoner i staden Handwara i indiska Kashmir när armén öppnade eld mot demonstranter som anklagade en armésoldat för att ha ofredat en flicka sexuellt

10:e Omkom mer än 100 människor och närmare 400 skadades när ett olagligt nyårsfyrverkeri exploderades och antändes i ett tempel i delstaten Kerala

Maj

Besökte premiärminister Modi Iran för att stärka handelsförbindelserna mellan länderna

Kritiserade Högsta domstolen regeringen för att den inte hjälper de minst 330 miljoner indier i 13 delstater som drabbats av den svåraste torkan på decennier

Juni

Dömde en specialdomstol elva personer till livstids fängelse för delaktighet i massakern i Gulbarg-byggnaden i Gujarat år 2002 som krävde 69 människoliv. Andra åtalade fick olika långa fängelsestraff

Juli

13:e Bröt nya upplopp ut i Kashmir med många döda

Augusti

Under en vecka dödades åtta personer i Kashmir i samband med demonstrationer

September

Evakuerades tusentals människor av säkerhetsskäl i byar i Punjab nära gränsen till Pakistan efter den upptrappade konflikten med grannlandet

Dödades arton indiska soldater när väpnade män angrep ett arméhögkvarter i Uri, tio mil väster om Srinagar. Fyra angripare dödades i arméns motattack

Oktober

Sköts tre män ihjäl efter en attack mot en indisk armébas i Kashmir

November

Beslutade regeringen att alla sedlar av valören 1 000 respektive 500 rupier var ogiltiga. Sedlarna drogs in som försök att komma till rätta med korruption och illegal hantering av pengar. Invånarna fick 50 dagar på sig att växla in dessa sedlar mot nya 2 000- och 500-sedlar. Åtgärden ledde till brist på kontanter

December

Dömdes två ledare för Indiska mujahedin och tre andra åtalade till döden för två sprängattentat i februari 2013 som krävde 18 människors liv

2017

Mars

Statistik över antalet flygresenärer under 2016 visade att Indien är världens tredje största flygmarknad, med runt 100 miljoner passagerare, bara Kina och USA har fler resenärer. Japan kommer på fjärde plats

Dömde en domstol i Rajasthan tre radikala hinduer till livstids fängelse för deras roll i sprängningen av den muslimska helgedomen Ajmer år 2007, då tre människor dödades och ett dussintal skadades

April

Dödades 25 militärpoliser av de maoistiska naxaliterna vid ett vägbygge i delstaten Chhattisgarh. Enligt ögonvittnen använde naxaliterna bybor som mänskliga sköldar för att militärpolisen inte skulle kunna besvara beskjutningen vid överfallet

16:e Fyllnadsvalet till den lagstiftande församlingen i Jammu och Kashmir blev våldsamt, åtta personer dödades och över 100 skadades. Fler än 150 vallokaler vandaliserades

Maj

Genomförde indiska styrkor den största militära offensiven mot rebellgrupperingar i Jammu och Kashmir på flera år

Juni

Hölls stora demonstrationer i tio städer i protest mot de många attacker som skett mot muslimer

Juli

Valdes daliten (kastlös grupp) och juristen Ram Nath Kovind till Indiens president

Infördes förbud av handel med kor för kommersiell slakt

1:a Införde regeringen ett omfattande nytt skattesystem, vars syfte var att omvandla Indiens ekonomi till en enda marknad istället för en mängd delstatsekonomier samt stävja korruption och minska byråkratin för företagare. Basvaror som grönsaker och mjölk beskattas exempelvis inte, medan lyxvaror som tobak och alkohol beskattas mest

Augusti

Förbjöd Högsta domstolen att den muslimska tradition som ger män rätt att skiljas från sina fruar genom att säga ordet ”talaq”, skilsmässa, tre gånger strider mot grundlagen

Sköt indisk militär ihjäl fem personer som försökte ta sig över gränsen från Pakistan in i den indiskkontrollerade delen av Kashmir

Protesterade tusentals invånare i Srinagar efter att Abu Dujana, ledare för en islamistgrupp, dödades av indisk militär

September

Dömdes två män till döden för delaktighet i bombattentaten i Mumbai 1993 som krävde 257 människor liv. En tredje man döms till tio års fängelse

Sköts journalisten Gauri Lankesh ihjäl på trappan till sin bostad i Bangalore av okända gärningsmän på motorcykel. Hon var känd som en orädd kritiker av radikala hindunationalister, även politiker inom det regerande BJP. Vid mordtillfället var Gauri Lankesh på permission från fängelset där hon avtjänade ett straff efter att ha fällts för förtal av hindunationalistiska politiker i en artikel

Oktober

Beslutade Högsta domstolen att det inte längre var lagligt för män att ha sex med sina minderåriga fruar. Detta ska istället definieras som våldtäkt. Tillåtna lägsta ålder för sex med sin fru blev nu 18 år

Fick de elva muslimska männen som dömts till döden för tågbranden i Gujarat 2002 sina straff omvandlade till livstids fängelse av en delstatsdomstol. I mordbranden ombord på ett tåg dödades 59 människor, varav flertalet var hinduiska pilgrimer. Branden ledde till en omfattande hämndaktion i form av våldsamma upplopp riktade mot delstatens muslimer. Fler än 1 000 människor, de allra flesta muslimer, dödades i upploppen

November

Sköts kriminalreportern Sudip Dutta Bhaumik ihjäl av en soldat under ett besök på en militärpolisstation i delstaten Tripura. Polisen ansåg att mordet var ett beställningsjobb på order av ett armébefäl som var under utredning för bedrägeri

10:e Återinfördes begränsning av antalet bilar som får vara i New Delhi på samma gång. Orsaken till åtgärden var den hälsofarliga och tjocka smog som i november fanns i staden. Nivån på luftföroreningarna i Delhi var 30 gånger högre än det gränsvärde som Världshälsoorganisationen WHO fastställt

December

31:a Dödades åtta personer i samband med ett överfall mot en halvmilitär förläggning utanför Srinagar i Kashmir. Fyra var indiska soldater och fyra var motståndsmän

Antog parlamentets underhus en lag som förbjuder den muslimska tradition som ger män rätt att skiljas från sina fruar genom att säga ordet ”talaq” , skilsmässa, tre gånger. Den man som gör sig skyldig till detta ska nu kunna dömas till fängelse

Sköts Noor Mohammad Tantray, militär ledare för islamistgruppen Jaish-e-Mohammad, ihjäl i Kashmir.2017 blev det dödligaste året på ett årtionde då 350 människor, varav 210 misstänkta rebeller och 57 civila, miste livet i sammandrabbningar med militären

Vann det regerande BJP partiet delstatsvalen i Gujarat och Himachal Pradesh och fick därmed makten i 19 av landets delstater 29 delstater

2018

Februari

Presenterade regeringen ett nytt statsfinansierat program som ska täcka sjukvårdskostnader för ungefär 100 miljoner fattiga familjer. Tusentals vårdkliniker ska också byggas där fattiga kan få läkemedel och läkarundersökningar gratis

Mars

Dömdes elva män till livstids fängelse för mordet på en muslimsk kötthandlare i delstaten Jharkhand i juni 2017. En av de dödsdömda arbetade för det regerande hindunationalistiska BJP

Bekräftade Indien att de 39 indiska byggnadsarbetarna som kidnappades av Islamiska staten (IS) i den irakiska staden Mosul 2014 är döda. Utrikesminister Sushma Swaraj sade att de 38 arbetarnas DNA matchar kroppar som hittats i en massgrav

Träffades tiotusentals bönder i Mumbai efter att i sex dagar marscherat nästan 17 mil från distriktet Nashik i delstaten Maharashtra för att kräva högre ersättning för jordbruksprodukter och för att få löfte om att skuldavskrivningar ska förverkligas av delstatsmyndigheterna

Besökte Frankrikes president Emmanuel Macron Indien i tre dagar. Flera handels- och samarbetsavtal slöts

Dödades sex personer när soldater och en motståndsman sköt mot varandra vid en militärpostering i Kashmir. Tusentals människor runt om i den indiskkontrollerade delen av Kashmir protesterade mot dödsskjutningarna

April

Dödades ett fyrtiotal, varav många kvinnor, maoistiska gerillasoldater av kommandostyrkor i delstaten Maharashtra

Införde regeringen en lag om dödsstraff för våldtäkt på barn under tolv års ålder och skärpte fängelsestraffet för sexuella övergrepp på flickor under 16 år

Tusentals människor demonstrerade runt om i Indien mot en brutal våldtäkt och mord på en åttaårig muslimsk flicka i Jammu samt en misstänkt våldtäkt på en 17-åring utförd av en BJP-politiker i Uttar Pradesh

Mördades två journalister, en kördes ihjäl av en byledare i delstaten Bihar och den andre av en lastbil i delstaten Madhya Pradesh. Båda journalisterna var så kallade ”grävande journalister” som undersökte oegentligheter

Maj

Enades Indien och Pakistan om att stoppa beskjutningen över kontrollinjen, som skiljer de pakistanska och indiska områdena i Kashmir åt

Dödades fler än tio personer när polis och säkerhetsstyrkor i hamnstaden Tuticorin i delstaten Tamil Nadu sköt mot demonstranter som krävde att ett kopparsmältverk skulle stängas av miljöskäl

Juni

Ställdes Jammu och Kashmir under direktstyre efter att delstatens chefsminister Mehbooba Mufti avgått

Bröt Indien vapenvilan i Kashmir som ingick en månad tidigare genom att återuppta sina militära insatser mot motståndsgrupper

Sköts journalisten Shujaat Bukhari och hans livvakt ihjäl i Kashmir

Offentliggjorde FN:s råd för de mänskliga rättigheterna sin första rapport om våld utfört av Indien och Pakistan i Kashmir. Rapporten omfattar perioden mellan januari 2016 och april 2018. Båda länderna kritiseras, men Indien hårdast

Juli

Fick omkring fyra miljoner statslösa människor i delstaten Assam avslag på sina ansökningar om indiskt medborgarskap och riskerade därmed utvisning. Det gällde i första hand människor som flydde från Bangladesh innan självständigheten år 1971

Blev Indien världens sjätte största ekonomi efter att ha passerat Frankrike

September

Beslutade Högsta domstolen att homosexuella handlingar inte längre var olagliga och att diskriminering på grund av sexuell läggning strider mot grundläggande mänskliga rättigheter

Oktober

Dömdes 16 pensionerade poliser till livstids fängelse för att ha utfört den så kallade Hashimpura-massakern 1987 i staden Ayodhya i delstaten Uttar Pradesh

Köpte Indien ett missilförsvarssystem av Ryssland för fem miljarder dollar. USA hotade den indiska regeringen med sanktioner för köpet

December

Meddelade de nyvalda chefsministrarna i Rajasthan, Madhya Pradesh och Chhattisgarh att deras delstatsregeringar skriver av lån för sammanlagt omkring 8,6 miljarder dollar för miljontals skuldsatta bönder. Skuldavskrivningar var ett vallöfte som Kongresspartiets kandidater gav under valrörelserna

Krävde hundratusentals människor genom en marsch i New Delhi att ett hinduiskt tempel ska byggas på den plats i Uttar Pradesh där en moské från 1500-talet revs av en folkmassa 1992

2019 

Januari

Spred sig omfattande oroligheter i delstaten Kerala. Orsaken var att två kvinnor i 40-årsåldern lyckades ta sig in i det hinduiska templet Sabarimala, en av hinduismens heligaste platser. Några dagar senare tar en tredje kvinna sig in i templet. I Sabarimala har besöksförbud för kvinnor i menstruerande ålder, 10-50 år, gällt av tradition. I september 2018 upphävdes förbudet av landets högsta domstol som fastslog att förbudet var könsdiskriminerande. Kvinnor testade om HD:s utslag gällde

Februari

Bombade indiskt stridsflyg ett av organisationen Jaish-e-Mohammads fästen inne i Pakistan. Enligt en indisk minister dödas många av gruppens rebeller i attacken. Pakistan hävdar att ingen dödats

Beslutade Högsta domstolen att över en miljon familjer tillhörande stamfolk ska avvisas från den skogsmark de lever på. Amnesty International och andra människorättsgrupper kritiserade domen som ett slag mot Indiens utsatta ursprungsfolk. Indisk lag tillåter stamfolk att leva på skogsmark om de nyttjat den i minst tre generationer före 2005

Dödades nio människor personer i Kashmir när regeringssoldater och organisationen Jaish-e-Mohammad drabbar samman utanför Srinagar

Dödades ett fyrtiotal regeringssoldater av en självmordsbombare i Kashmir. Detta var ett av de värsta attentaten mot indisk militär i Kashmir sedan 1980-talet. Indien anklagade Pakistan för att ligga bakom dådet

Mördades en ledamot för det regerande partiet TMC i Västbengalens delstatsparlament i distriktet Nadia av okända gärningsmän under en hinduisk ceremoni

Maj

Offentliggjordes det officiella resultatet av valet till underhusets 543 platser. BJP fick 303 mandat vilket var en ökning med 21 mandat jämfört med valet 2014. Kongresspartiet gjorde ännu ett dåligt val och fick 52 mandat, vilket dock var något bättre än katastrofvalet 2014 då partiet endast fick 44 mandat

Meddelade Islamiska staten (IS) att organisationen grundat sin första ”provins” i Indien. Provinsen kallades ”Wilayah of Hind” och låg i Jammu och Kashmir. Regeringen i New Delhi nekade till att IS etablerat sig i landet

Juli

Infördes en ny lag som gör muslimska skilsmässor olagliga enligt den gamla traditionen där mannen kan säga att han vill skiljas tre gånger för att en skilsmässa skall vara giltig, så kallad ”triple talaq”

Noterades att Indiens utrotningshotade tigrar nu har en kraftig tillväxt efter en lång tids tillbakagång. Resultatet av den senaste inventeringen visar att det beräknade antalet vilda tigrar nu är 2 967 styck, vilket är omkring 30 % fler tigrar än år 2014 då 2 226 tigrar registrerades. Sju av tio tigrar i världen lever nu i Indien

Meddelade det indiska finansdepartementet att 330 miljarder dollar ska investeras i förnybar energi till år 2030, då 40 % av den el som förbrukas i landet ska utvinnas från förnybara energikällor

Augusti

Höll FN:s säkerhetsråd ett extra möte med anledning av Indiens återkallande av självstyret i Kashmir på begäran av Pakistan och Kina. Det var första gången sedan 1971 som rådet håller ett möte om situationen i Jammu och Kashmir. Indien protesterade mot mötet

Stora demonstrationer genomfördes i Kashmirdalen efter att Indiens regering återkallat självstyret vilket ledde till många arresteringar

Upphävde regeringen i New Delhi artikel 370 i Indiens författning, vilken ger delstaten Jammu och Kashmir så kallade ”särskilda privilegier”. Det innebär att det omstridda området förlorade sin rätt till egen konstitution, egen flagga och till sitt självstyre

September

Invigdes en oljeledning mellan Indien och Nepal, den första som korsar en nationsgräns i Asien

Oktober

Upphörde delstaten Jammu och Kashmir formellt att existera och omvandlades istället till två federalt administrerade territorier, Ladakh samt Jammu och Kashmir

Hävde regeringen i New Delhi blockeringen av mobilnätverken i Kashmir som varit avstängda sedan självstyret i Jammu och Kashmir återkallades i augusti. Internet fortsatte dock att vara avstängt

Förklarade premiärminister Modi i ett tal på 150-årsdagen av Mahatma Gandhis födelse att inga invånare längre behöver uträtta sina behov i det fria efter att 10 miljoner nya toaletter hade byggts sedan 2014. I samma tal sade Modi också att hans nästa mål är att senast 2022 göra Indien fritt från engångsplast

November

Fastslog Högsta domstolen att ett hindutempel kan byggas på den plats i Ayodhya i norra Indien där hinduer rev den 460 år gamla Babrimoskén år 1992

December

Dömdes en BJP-politiker till livstids fängelse för våldtäkt på en tonårsflicka i Uttar Pradesh 2017

Röstade det federala parlamentets båda kamrar för regeringens förslag att ändra medborgarskapslagen så att icke-muslimer från de tre muslimskdominerade grannländerna Bangladesh, Pakistan och Afghanistan lättare ska kunna få indiskt medborgskap. Massdemonstrationer bröt ut på flera håll i landet då lagen inte gäller för muslimer. Lagen kritiserades av Kongresspartiets regeringsledamöter

Stora protester bröt ut på olika håll efter en gruppvåldtäkt i Hyderabad där fyra män våldtog och mördade en kvinnlig veterinär vars kropp de sedan brändes upp. Männen häktades men sköts senare ihjäl av polisen när de försökte fly

2020 

Januari

22:a Gav Högsta domstolen regeringen fyra veckor på sig att svara på 144 klagomål som inkommit mot den nya medborgarskapslagen. Lagen hade väckt massprotester i stora delar landet sedan den antogs i december 2019 och ett 30-tal människor hade dödats i de våldsamma protesterna

26:e Tillät indiska myndigheter åter internet att bli tillgängligt i indiska Kashmir efter att det varit blockerat sedan augusti 2019. Sociala medier fortsatte vara blockerade

Februari

8:e Förlorade det hindunationalistiska partiet BJP stort i delstatsvalet i Delhi. Segrare i valet blev Antikorruptionspartiet Vanligt folks parti (AAP) som fick 54 % av rösterna och 62 av delstatsparlamentets 70 mandat. BJP fick 38.5 % av rösterna och 8 mandat

12:e Dömdes Hafiz Said, misstänks för att ha planerat terrordådet i Bombay 2008 som krävde 166 människors liv, till sex års fängelse i Pakistan för andra terrorbrott

24 – 25:e Besökte USA:s president Donald Trump Indien och hälsades välkommen av omkring 100 000 indier. Under toppmötet med premiärminister Modi tecknades flera viktiga avtal, bland annat ett försvarsavtal

28:e Förekom omfattande kravaller mellan hinduer och muslimer i Delhi på grund av den nya medborgarskapslagen, ett 50-talet personer dödades

Mars

12:e Införde Indien sina första restriktioner med anledning av coronapandemin, inga turistvisum utfärdas längre, resenärer från sju särskilt virusdrabbade länder sattes i karantän i minst två veckor och de flesta gränsövergångar till Bangladesh och Myanmar stängdes. I Delhi stängdes skolor, teatrar och biografer. Första dödsfallet i covid-19 registrerades

17:e Stängdes Taj Mahal och alla andra monument och museer för allmänheten för att begränsa coronapandemin. Många skolor och nöjeslokaler som barer och biografer var nu stängda runt om i landet

20:e Avrättades de fyra män som dömdes för en gruppvåldtäkt på en buss i Delhi år 2012 genom hängning. Den våldtagna unga kvinnan avled efter den brutala våldtäkten

22:a Förbjöds all internationell flygtrafik till Indien och alla medborgare under 10 år och över 65 år rekommenderades att stanna hemma för att förhindra spridningen av coronaviruset. Dessutom utlystes en dags utegångsförbud i hela Indien för att testa nationens förmåga att hantera pandemin

24:e Skingrade myndigheterna sittdemonstranterna som protesterat i Delhi mot den nya medborgarskapslagen i en månad för att begränsa spridning av coronaviruset

24:e Stoppades all passagerartrafik på floder och till havs och nästan all tågtrafik, utom godstrafik, för att bromsa spridningen av coronaviruset

25:e Stängdes i princip hela Indien ned och landets omkring 1,3 miljarder invånare sattes i karantän i ett försök att hindra spridningen av coronaviruset som nu tagit fart i landet. Nedstängningen fungerade som ett utegångsförbud och den som bröt mot detta kunde straffas med två års fängelse och böter. Människor med arbeten inom vård, polis och medier undantogs från restriktionerna

25:e Ställdes alla inrikes flygningar för passagerare in på grund av coronapandemin

April

2:a Fick Indien 1.9 miljarder dollar i stöd från Världsbanken för att bekämpa coronapandemin

3:e Nådde coronapandemin ett av Asiens största slumområden, Dharavi utanför Bombay, där runt en miljon människor lever tätt tillsammans. Indien hade nu 56 bekräftade dödsfall i covid-19

20:e Lättades restriktionerna kring jordbruket och relaterad verksamhet som drabbade landets miljontals lantarbetare och andra som arbetar för dagslöner. Ansiktsmask och andra skyddskläder var obligatoriska. Även annan tillverkningsindustri tilläts med minimal personal och korta arbetstider. Oljeraffinering, kolbrytning och viss byggverksamhet tilläts också

29:e Passerade Indien 1 000 bekräftade dödsfall i covid-19. Många ansåg att antalet avlidna i covid-19 var betydligt högre då mörkertalet ansågs vara stort. Enligt uppgift registrerades bara drygt hälften av alla som avlidit i covd-19

30:e Meddelade premiärminister Modi att de miljontals migrantarbetare som förlorat sina jobb under coronakrisen skulle få hjälp med att ta sig hem till sina familjer på landsbygden

Maj

6:e Dödades Riyaz Naikoo, högste ledaren för Hizbul Mujahedin, när indiska soldater sprängde två hus i Beighpora i södra Kashmirdalen. Av rädsla för våldsamma protester efter Riyaz Naikoos död stängde myndigheterna tillfälligt ned mobil- och internetservicen i Kashmir. Trots det drabbade hundratals demonstranter samman med polis

7:e Inledde Indien en omfattande evakuering av medborgare som fastnat i utlandet på grund av coronapandemin. Fram till den 13 maj skulle nästan 15 000 utlandsarbetande indier få hjälp med att ta sig hem. Totalt ansökte omkring 200 000 indier om att få hjälp med hemresa

12:e Presenterade premiärminister Modi ett omfattande ekonomiskt stimulanspaket, cirka 10 % av landets BNP, till företag på grund av coronapandemin. I april förlorade omkring 122 miljoner indier sina jobb. Indien hade nu omkring 70 000 bekräftade fall av covid-19 och 2 293 avlidna av sjukdomen

12:e Startade passagerartrafiken på vissa indiska järnvägslinjer. Alla ombord på tågen måste bära munskydd

25:e Tilläts inrikesflyget att komma igång efter nedstängningen. Internationella flygningar var fortsatt förbjudna

Juni

7:e Ökade åter spänningarna mellan Indien och Kina efter rapporter om att kinesiska soldater tagit sig in över den omtvistade gränsen i Ladakh, Himalaya

8:e Öppnades delar av det indiska samhället upp efter den hårda nedstängningen på grund av coronapandemin. Skolor, universitet, internationellt flyg, biografer, simbassänger, barer samt idrottstävlingar och evenemang fortsatte dock att vara nedstängda. Det nattligt utegångsförbudet fortsatte. Indien hade nu närmare 175 000 bekräftade fall av coronasmittade personer och nästan 5 000 dödsfall i covid-19

15:e Dödades ett 20-tal indiska och fyra kinesiska soldater i en konfrontation i Galwandalen vid den omstridda gränsen mellan Ladakh och Aksai Chin i Kashmir. Sammanstötningarna var de allvarligaste sedan 1960-talet. Sammandrabbningen skedde inte med eldvapen utan med tillhyggen som stenar, järnrör och slagsmål

17:e Coronapandemin visade ökad smittspridning och över 2 000 nya dödsfall i covid-19 registrerades under ett dygn. Sammanlagt hade Indien nu 11 903 bekräftade dödsfall i covid-19. Antalet bekräftade coronasmittade var över 354 000

27:e Passerade Indien en halv miljon bekräftade fall av coronasmittade

29:e Trots ökad smittspridning av coronaviruset öppnades fler linjer i inrikesflyget och i tågtrafiken, men man införde också nya lokala restriktioner i hårt drabbade områden. Indien hade nu fler än 550 000 bekräftade fall av covid-19 och närmare 17 000 dödsfall i sjukdomen

Juli

6:e Indien hade nu närmare 700 000 bekräftade coronasmittade, vilket var tredje mest i världen, och nästan 20 000 avlidna i covid-19

16:e Antalet bekräftade fall av covid-19 i Indien passerade en miljon, bara USA och Brasilien hade flera fall. Fler än 25 600 personer hade avlidit i covid-19

28:e Efter flera förhandlingsomgångar kunde läget i gränstvisten mellan Indien och Kina tonas ned något

Augusti 

1:a Enligt rapporter krympte Indiens BNP med 23,9 % under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019 på grund av effekterna av coronapandemin

5:e Tog premiärminister Modi första spadtaget i återuppbyggandet av det hinduiska ramatemplet i Ayodhya i Uttar Pradesh. Templet byggs på den plats där hindunationalister 1992 rev Babrimoskén, vilket ledde till en våg av religiöst våld i Indien. Fler än 2 000 personer dödades i samband med kravallerna

23:e Indien hade nu drygt 3,1 miljoner bekräftat covid-19 smittade, antalet avlidna i sjukdomen var nu fler än 57 500 vilket var fjärde flest avlidna i världen

September

1:a Trots smittspridningen av coronaviruset fortsatte de indiska myndigheter att lätta på införda restriktioner för att lindra de ekonomiska effekterna på grund av pandemin. Indien hade nu fler än 3,5 miljoner bekräftade fall av coronasmitta och drygt 62 000 personer hade avlidit i covid-19

7:e Indien hade nu näst flest smittade fall av coronaviruset i världen, drygt 4.2 miljoner personer och fler än 71 600 personer hade avlidit i covid-19

16:e Antalet bekräftat smittade av coronaviruset hade nu passerat 5 miljoner och drygt 82 000 personer hade avlidit

20:e Antog parlamentet nya omstridda jordbrukslagar som innebar att det indiska systemet, där alla bönder säljer sina varor till fasta priser reglerade av staten, kompletteras med en fri marknad där bönderna säljer sina varor till vem de vill och till priser som marknaden avgör. Beslutet föregicks av kraftiga protester från bönder i bland annat Punjab, Haryana och Västbengalen. Även oppositionen i parlamentet protesterade kraftigt

21:a Öppnade åter mausoleet Taj Mahal i Agra för besökare som ett led i regeringens beslut att återstarta landets ekonomi efter nedstängningen i samband med coronapandemin

28:e Indien passerade 6 miljoner bekräftat smittade av coronaviruset

Oktober

3:e Antalet avlidna i covid-19 hade nu passerat 100 000, bara USA och Brasilien hade fler avlidna än Indien. Antalet smittade hade nu passerat sex och en halv miljon

13:e Frigavs Mehbooba Mufti, före detta chefsminister i Jammu och Kashmir mellan 2016 och 2018, efter 14 månader i häkte

November

1:a Sköts Hizbul Mujahedins ledare Saifullah Mir ihjäl i en eldstrid med indisk militär nära Srinagars flygplats. Saifullah har varit ledare för Hizbul Mujahedin sedan i maj 2020 då hans företrädare dödades av indisk militär

20:e Passerade antalet bekräftade fall av covid-19 nio miljoner, antalet avlidna i sjukdomen var nu drygt 132 000

26:e Samlades bönder från olika delar av Indien i New Delhi och inledde där en period av massdemonstrationer mot regeringens pågående reformering av den ineffektiva och omoderna jordbrukssektorn

December

8:e Spred sig bondeprotesterna i Delhi i landet sedan flera förhandlingar mellan bondeorganisationer och regeringen om de nya jordbruksreformerna strandat. Demonstranterna i Delhi spärrade av stora vägar och järnvägsstationer och skapade kaos i storstadstrafiken. Demonstranterna ville ha tillbaka de slopade statliga minimipriserna på jordbruksprodukter för att på så sätt ha en garanterad inkomst

19:e Antalet bekräftat smittade av covid-19 passerade tio miljoner och därmed hade Indien näst flest smittade i världen, bara USA hade fler. Fler än 145 000 personer hade nu avlidit i covod-19

2021

Januari

7 januari

Genomförde Indiens bönder ännu en ”traktormarsch” mot regeringens nya jordbrukslagar med hundratals deltagare på motorvägarna runt New Delhi

12 januari

Stoppade högsta domstolen tillfälligt genomförandet av de tre nya jordbrukslagar som regeringen lagt fram och parlamentet antagit. En expertgrupp tillsattes med uppgift att försöka lösa konflikten mellan landets regering och bönder. Bönderna fortsatte dock sina protester

16 januari

Inleddes en av världens mest omfattande massvaccineringar mot covid-19 med målsättningen att 300 miljoner invånare ska ha fått coronavaccinet i juli 2021. Indien hade vid detta tillfälle näst flest bekräftade fall av covid-19 i världen, drygt tio miljoner

26 januari

Marscherade tusentals bönder och körde traktorer genom New Delhi efter att i veckor ha slagit läger utanför huvudstaden i protest mot jordbruksreformer som föreslagits av regeringen. En bonde dödades när hans traktor välte och omkring 400 poliser skadades

29 januari

Lättade Indien ytterligare på coronarestriktionerna sedan såväl smittspridningen i samhället som antalet dödsfall per dygn i covid-19 sjunkit markant

Februari

11 februari

Efter nio förhandlingar enades Indien och Kina om att dra tillbaka sina soldater vid Pangong Tso på gränsen mellan Ladakh och Aksai Chin i Himalaya där 20 indiska och fyra kinesiska soldater dödades i en sammandrabbning i juni 2020

Mars

12 mars

Höll gruppen Quad, bestående av USA, Kina, Japan och Australien, sitt första toppmöte genom videolänk på grund av coronapandemin. Beslut togs på att Indien ska producera ytterligare över en miljard doser covidvaccin fram till slutet av 2022, vaccinet ska främst användas i Sydostasien

20 mars

Besökte USA:s försvarsminister Lloyd Austin den indiska regeringen, mötet blev den första personliga kontakten mellan Indien och USA:s nya administration

25 mars

Stoppade Indien tillfällig sin export av covidvaccin på grund av den snabba spridningen av sjukdomen i landet

April

5 april

För första gången i Indien passerades antalet nyinfekterade med covid-19 under ett dygn 100 000. Indien hade nu haft 12,5 miljoner bekräftade fall av covid-19 och 165 000 personer hade avlidit i sjukdomen

12 april

Indien hade nu 13,5 miljoner människor som var smittade i covid-19 vilket var näst mest i världen, bara USA hade haft fler

15 april

De senaste tio dagarna hade antalet smittade per dygn i covid-19 fördubblats och var nu fler än 200 000 per dygn

22 april

Antalet covid-19-smittade per dygn hade nu ökat till nästan 315 000 nya fall. Sammanlagt hade Indien hittills haft 16 miljoner covid-19-smittade invånare och 185 000 personer hade avlidit i sjukdomen

25 april

Meddelade ett 40-tal länder att de skulle hjälpa Indien att bekämpa den skenande coronaspridningen

28 april

Passerade antalet avlidna med konstaterad covid-19 200 000 personer

Maj

5 maj

Som ett resultat av coronapandemin under 2020 blev omkring 230 miljoner fattiga enligt en studie från universitetet Azim Premji i Bangalore

12 maj

Indien passerade drygt 250 000 bekräftat antal avlidna i covid-19, det verkliga antalet antogs vara betydligt flera

24 maj

Indien passerade nu drygt 300 000 bekräftade dödsfall i covid-19

31 maj

Började myndigheterna i New Delhi långsamt lätta på pandemirestriktionerna eftersom antalet smittade i covid-19 gått ned kraftigt

31 maj

Enligt ekonomiska rapporter gick Indiens ekonomi tillbaka med 7.3 % under budgetåret 2020-2021 med anledning av coronapandemin. Det är den värsta nedgången i ekonomin sedan landets självständighet 1947

Juni

7 juni

Erbjöd regeringen gratis covidvaccin till alla indier som fyllt 18 år

21 juni

Inleddes den stora vaccinationskampanjen mot covid-19

Juli

2 juli

Fastställdes att antalet bekräftat avlidna i covid-19 nu passerat 400 000. Antalet personer som testats positivt för sjukdomen var nu fler än 30 miljoner. Antalet avlidna i covid-19 är antagligen mycket större än vad den officiella statistiken uppger

Augusti

6 augusti

Drog Indien och Kina tillbaka ytterligare soldater från det omstridda gränsområdet vid Gogra och Galwan i Ladakh i Himalaya

16 augusti

I ett tal på självständighetsdagen presenterade premiärminister Modi ett stort infrastrukturpaket till ett värde av 1 350 miljarder dollar. Regeringens målsättning med satsningen var att Indien ska vara självförsörjande på energi inom de närmaste 25 åren

September

3 september

Bröt våldsamma sammandrabbningar ut mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor runt om i Kashmir när indiska myndigheter inte gick med på att ge den nyligen avlidne separatistledaren Syed Ali Geelani en officiell begravning

17 september

På premiärminister Modis 71-årsdag gjorde Indien en extra insats när det gäller vaccination mot covid-19, 22 miljoner vaccinationer gavs vilket var fler än någon annan dag tidigare. I Indien hade nu fler än 32 miljoner människor haft bekräftad covid-19 och närmare 440 000 personer har avlidit med sjukdomen

Oktober

15 oktober

Öppnade Indien landet för charterturister efter att ha varit stängt i över ett år på grund av coronapandemin

21 oktober

Passerade Indien en miljard utdelade doser coronavaccin. Totalt hade nu 452 000 invånare avlidit med covid-19 sedan våren 2020

November

16 november

Efter att Delhi under en längre tid drabbats av tjock och giftig smog bad högsta domstolen delstatsregeringen att överväga en tillfällig nedstängning av staden samt beordra de invånare som kan att jobba hemifrån

19 november

Efter omfattande protester från bönder under ett års tid meddelade premiärminister Modi att de tre omstridda jordbrukslagar som antogs i september 2020 skulle dras tillbaka

24 november

Enligt officiell statistik från det indiska hälsodepartementet hade nu Indien för första gången sedan år 1876 fler kvinnor än män i sin befolkning

29 november

Röstade parlamentet för att upphäva de jordbrukslagar som upprört många bönder under det senaste året

December

11 december

Började tusentals bönder som tillbringat ett helt år i ett läger i utkanten av Delhi för att protestera mot regeringens jordbrukspolitik att avbryta sina aktioner och återvända hem

2022

Februari

4 februari

Enligt officiell indisk statistik hade nu mer än 500 000 personer avlidit med covid-19. Antalet bekräftade fall av sjukdomen var nästan 42 miljoner. Endast USA har haft fler bekräftat covidsmittade än Indien

18 februari

En domstol dömde 38 personer till döden för flera samordnade sprängattentat i Ahmedabad i delstaten Gujarat år 2008. Elva åtalade dömdes till livstids fängelse. Sprängdåden krävde 56 personers liv och skadade fler än 200. Den militanta islamistgruppen Indiska mujahedin tog på sig attentaten som gruppen sade var en hämnd för de religiösa upploppen i Gujarat 2002 då runt 1 000 människor, flertalet muslimer, dödades

26 februari

Lade Indien, tillsammans med Kina och Förenade Arabemiraten, ned sin röst i en omröstning i FN:s säkerhetsråd om ett fördömande av Rysslands invasion av Ukraina. Indien undvek att kalla det ryska angreppet för en invasion och fördömde inte heller denna

Mars

7 mars

Vann regeringspartiet BJP delstatsvalet i Uttar Pradesh, Indiens folkrikaste delstat med runt 240 miljoner invånare. BJP fick 255 av delstatsförsamlingens 403 mandat. Näst största partiet blev Samajwadi-partiet som fick 111 mandat

BJP vann även delstatsvalen i Uttarakhand, Manipur och Goa medan det regionala partiet AAP segrade i Punjab

Maj

5 maj

Enligt Världshälsoorganisationen WHO orsakade coronapandemin, direkt eller indirekt, omkring 4,75 miljoner människors död i Indien under perioden 2020–2021, vilket är tio gånger fler dödsfall än vad landets officiella statistik på 481 000 döda med covid-19 visade. Indiens regering ansåg WHO-rapporten inte var helt korrekt

8 maj

Stoppade regeringen i New Delhi exporten av indiskt vete för att garantera att det räcker till för den inhemska befolkningen. Indien är världens näst största veteproducent. Kriget i Ukraina hade minskat tillgången på vete globalt

11 maj

Avskaffade högsta domstolen en omstridd lag mot uppvigling som kritiker ansåg BJP-regeringen utnyttjat för att tysta oliktänkande och begränsa medie- och yttrandefriheten. Enligt indisk officiell statistik åtalades 236 människor för uppvigling mellan år 2018 och 2020

25 maj

Dömdes Mohammad Yasin Malik, som länge kämpat för ett självständigt Kashmir, till livstids fängelse för terrorism av en indisk domstol

Juli

18 juli

Utsågs Droupadi Murmu, tillhörande det kastlösa minoritetsfolket santhal, av parlamentet och delstatsförsamlingarna till Indiens nya president. Hon blir landets andra kvinnliga president och den första någonsin från ett av landets små och marginaliserade minoritetsfolk

September

7 september

Inledde Rahul Gandhi, informell ledare för det oppositionella Kongresspartiet, sin 3 500 kilometer långa vandring från Indiens sydspets till Kashmir i norr. Han skulle gå sträckan på 150 dagar. Målet med marschen var enligt Gandhi att sätta fokus på den höga arbetslösheten, snabba inflationen och polariseringen mellan hinduer och religiösa minoriteter som vuxit under BJP:s tid makten

8 september

Enades Indien och Kina om en gemensam, samordnad truppreträtt från regionen Gogra-Hot Springs i det omstridda gränsområdet Ladakh i Himalaya, enligt det indiska försvarsdepartementet

28 september

Förbjöds den muslimska gruppen Indiens folkfront (PFI) i fem år med motiveringen att den hade kopplingar till terrorism

November

11 november

Frigav högsta domstolen sex personer som dömts för mordet på den före detta premiärministern Rajiv Gandhi, som vid 46 års ålder mördades av en kvinnlig självmordsbombare från den lankesiska separatistgerillan LTTE under ett valmöte i Tamil Nadu 1991

Indien flora och fauna

Landets 16 olika skogsbiotoper skapar förutsättningar för ett av världens artrikaste land inom växt- och djurriket

I Indien finns 350 olika arter av däggdjur (7.6 % av världens alla arter), 408 olika arter reptiler (6.2 %), 197 olika arter amfibier (4.4 %), 1 244 olika fågelarter (12.6 %), 2 546 olika fiskarter (11.7 %) och 15 000 olika arter av blommande växter (6 %)

Många djur-, fjärils- och fågelarter som lever i Indien är starkt utrotningshotade trots fridlysning på grund av tjuvjakt

Tigern är starkt förknippad med Indien

Trots omfattande insatser för att rädda den utrotningshotade bengaliska tigern mer än halverades Indiens tigerbestånd under 2000-talets första årtionde. Efter det har tigerns situation förbättrats. Inventeringen av tigerbeståndet 2019 visade att det finns nästan 3 000 tigrar i landet, vilket är 70 % av alla världens tigrar och omkring 30 % fler tigrar än vid inventeringen 2014. Trots den glädjande ökningen av beståndet anses tigerns existens vara starkt hotad

Indien geografi

Indien, som kallas Bharat på hindi, är med sin landyta på 3 287 263 kvadratkilometer, cirka sju gånger större än Sverige, ett av världens till ytan största länder. Från norr till söder är avståndet omkring 3 200 kilometer och från väster till öster cirka 3 000 kilometer. Indiens västkust kallas Malabarkusten, östkusten Koromandelkusten

Till Indien hör också ögrupperna Andamanerna och Nikobarerna i Bengaliska viken samt Lackadiverna i Arabiska havet

Geografiskt kan Indien delas in i tre områden; Himalayas bergstrakter i norr, det nordindiska slättlandet som ligger söder om Himalaya samt Deccan, platålandet på den egentliga Indiska halvön i söder. Lite drygt 50 % av Indiens yta utnyttjas för odling. Resten utgörs av skog, öken, stadsområden, betesmark och mark i träda

Himalaya består av parallella bergskedjor. Mellan dessa finns bördiga dalar, som till exempel Kashmirdalen. Slättlandet söder om Himalaya består till stora delar av lerslätter, som är penetrerade av ett tätt nät av floder och kanaler och översållade av bambudungar. Här finns Indiens bördigaste jordbruksområden som bevattnas av landets mäktigaste floder, Indus, Ganges, Brahmaputra och deras bifloder. De här delarna brukar också kallas för Hindustan. Här talar befolkningen främst hindi och språk som är släkt med hindi.

I Rajasthan, delstaten längst i väster, ligger den mycket glest befolkade Tharöknen och det stora saltträsket Rann of Kutch

Deccan, platålandet i söder, består till stor del av ett mjukt kuperat landskap med busk- och savannvegetation dominerat av högland som sluttar sakta mot öster. Deccan avgränsas av randbergen Östra och Västra Ghats som möts i söder där Nilgiri- och Kardemummabergen reser sig

Indien är uppdelat på 25 delstater och 7 administrativa regioner, inklusive huvudstaden New Delhi

Delstaten Kerala längst nere i sydväst är ett bördigt tropiskt område, vars kustland är genomskuret av kanaler

Indiens huvudstad:

Delhi 10 928 000 invånare

Andra större städer:

Mumbai (Bombay) 12 692 000 invånare, Bangaluru 5 104 000 invånare, Kolkata 4 631 000 invånare, Chennai 4 328 000 invånare

För mer information   indien-fakta

Indien klimat

Tvärs genom norra Indien går Kräftans vändkrets och delar landet i två zoner, en mindre, tempererad i norr och en större, tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan cirka plus 15 grader Celsius i januari och mellan plus 30-40 grader i maj. I söder är temperaturskillnaderna små, med medeltemperaturer mellan 26 – 35 grader året runt. Södra Indien har ett utpräglat monsunklimat. I norra delen av landet finns den mäktiga bergskedjan Himalaya med världens högsta bergstoppar. Regionerna bortom dessa ligger i regnskugga och har därför låg nederbörd året om

I landet råder tre olika årliga klimatperioder; Den heta, den våta och den något kyligare. På grund av landets storlek och olika miljöer varierar klimatet dock från snö och is i norr, till sträng hetta i ökenområdena. Bästa tiden att besöka områden söder om Himalaya är från november till februari då temperaturerna är hanterbara. Bergsområdena är bäst att besöka i maj/juni till i början på september. Monsunperioden, med enorma skyfall, börjar runt 1:a juni i landets södra del och drar sedan norrut

Indien miljöproblem

Indien brottas med flera miljöproblem. Landets stora behov av mat, vatten och bränsle leder till skogsskövling och jorderosion. Bristen på rent vatten leder till sjukdomar och undernäring. Avgasutsläppen från de många tvåtaktsmotorerna i storstäderna skapar luftföroreningar. Orenade industriutsläpp har lett till förgiftningar

Flera av dessa problem försöker man dock stoppa genom olika aktivitetsprogram

Indien befolkning

Indien är världens näst folkrikaste land med omkring 1.3 miljarder invånare. Befolkningstätheten varierar, från Himalayas glest befolkade bergstrakter i norr till det överbefolkade Västbengalen i öster. Få länder har en sådan blandning av folkslag som Indien
Majoriteten av befolkningen, cirka två tredjedelar, lever på landsbygden i mer än 600 000 byar. Övriga delen av befolkningen i cirka 200 städer och större samhällen. Urbaniseringen är omfattande och år 2030 antas 40–50 % av befolkningen bo i städer

Få länder har en sådan blandad befolkning som Indien. I årtusenden har en rad folkgrupper vandrat in, slagit sig ned och blandat sig med den bofasta befolkningen. Mellan landets olika folk är det minst lika stora språkliga, kulturella och utseendemässiga skillnader som mellan Europas

Fyra större folkgrupper utgör majoriteten av Indiens befolkning

Den äldsta av dessa är mundafolken, som lever utspridda i grupper över hela Indien

Draviderna invandrade sannolikt från nordväst i förhistorisk tid. De hade handelsförbindelser med Persien, Irak, Syrien, Egypten och Arabien. Draviderna var i första hand jordbrukare. När indoeuropéerna invaderade landet tvingades draviderna söderut och befolkar numera de fyra sydindiska delstaterna Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka och Kerala

Indoeuropéerna eller arierna kom invandrande från nordväst på 1500-talet före Kristus och var boskapsskötande nomader. De tillämpade en offerreligion vars heliga skrift, Rig Veda, var skriven på sanskrit. Dagens nordindiska, indoeuropeiska, språk härstammar alla från sanskrit

Den minsta folkgruppen är den tibetoburmanska (mongolisk) , som främst lever i gränstrakterna i norr och nordöst i Himalaya

Dessutom finns stamfolk, adivasi, som lever utspridda, ofta i svårtillgängliga områden

Folkgrupper:
Indoariska 72.0 %, Dravider 25.0 %, Mongoliska och övriga 3.0 %

Indien språk

I Indien talas omkring 300 språk och omkring 1 000 dialekter. Språket är mycket viktigt för identiteten och språkfrågorna har därför ofta varit inflammerade och lett till stora motsättningar

I norra Indien hör språken till största delen till den indo-ariska språkfamiljen med hindi som största språk

I de fyra södra delstaterna talas främst dravidiska språk. I Tamil Nadu talas tamil, i Kerala malayalam, i Andhra Pradesh och Telangana talas telugu och i Karnataka talas kannada

Inom de olika indiska språken används ofta egna skrivtecken

Mer än 40 % av befolkningen har hindi som modersmål, vilket även räknas som statsspråk. Författningen ger hindi och 21 andra språk officiell status, huvudsakligen åt majoritetsspråken i delstaterna men också åt sanskrit, det klassiska kulturspråket

Delstatsreformerna på 1950- och 1960-talen följde huvudsakligen språkgränserna enligt principen ”en delstat – ett språk”. Detta har dock i sin tur lett till protester bland minoritetsfolken mot att deras språk blir undanträngda av delstatsmajoritetens språk
Engelskans ställning är kontroversiell. Den skulle vara officiellt språk bara under en övergångstid efter självständigheten, men i södra Indien utbröt ett kraftigt motstånd mot hindi som enda statsspråk. Det har gjort att engelskan fått vara kvar som officiellt hjälpspråk framför allt inom administration och näringsliv, samt mellan de olika språkområdena

Det engelska språket skulle vara officiellt språk bara under en övergångstid efter självständigheten från britterna 1947. Det häftiga motståndet i södra Indien mot hindi som enda statsspråk har resulterat i att engelskan fått vara kvar som officiellt ”hjälpspråk” inom administration och näringsliv samt mellan olika språkområden

Många skolor använder sig av det så kallade trespråkssystemet, där man förutom en regional dialekt också lär ut hindi och engelska

Indien språk:
Hindi (officiellt statsspråk) 43.6 %, Bengali 8.0 %, Marathi 6.9 %, Telugu 6.7 %, Tamil 5.7 %, Gujarati 4.6 %, Urdu 4.2 %, Kannada 3.6 %, Oriya 3.1 %, Malayalam 2.9 %, Punjabi 2.7 %, Assamesiska 1.3 %, Maithili 1.1 %, övriga språk 5.6 %

För mer information   indien-fakta

Indien socialt

Ur ett socialt perspektiv är Indien ett starkt skiktat samhälle med en liten rik elit, en växande ofta högutbildad medelklass främst i städerna samt en stor slum- och landsbygdsbefolkning som inte sällan lever i fattigdom. Villkoren är också mycket olika för män och kvinnor

De sociala trygghetssystemen med pensioner och annat når endast en liten del av befolkningen och är inte särskilt omfattande

I september 2018 presenterade regeringen ett nytt sjukförsäkringssystem, kallat Modicare efter premiärministern Narendra Modi. Det ger de fattigaste 40 procenten av befolkningen, ungefär en halv miljard människor, en försäkring på motsvarande 6 900 dollar årligen för kostnadsfri behandling av allvarliga sjukdomar

Även om andelen fattiga har minskat avsevärt lever drygt 20 % av indierna fortfarande i fattigdom och har problem med tillgång till mat, bostad, rent vatten, sjukvård och utbildning. Värst är fattigdomen i delstaterna Orissa, Bihar och Chhattisgarh samt i storstädernas slum och på landsbygden. Särskilt utsatta är kvinnor, barn, lågkastiga och stamfolk. Under åren 1993 till 2003 begick omkring 100 000 bönder självmord för att de inte kunde försörja sina familjer

Indien har en högt kvalificerad läkarkår, som dock bara en bråkdel av invånarna, framför allt i städerna, har tillgång till

Barnadödligheten har sjunkit men är fortfarande på en hög nivå

Indien har en sekulär författning men inom familjerätten har hinduer, muslimer och andra religiösa grupper sina egna lagar. Döttrar ärver i allmänhet mindre än söner, pojkar värderas ofta högre än flickor. I fattiga familjer utgör flera döttrar en stor ekonomisk börda eftersom flickans familj förväntas betala för bröllopsfest och hemgift. Att kräva hemgift är olagligt men praktiseras i form av krav på dyra bröllopspresenter och gåvor till brudgummens familj. Abort av flickfoster är ett utbrett problem

De flesta äktenskap arrangeras av föräldrarna och sker främst mellan personer som är från samma kast eller bekänner sig till samma religion

I mars 2019 antogs en lag som ger kvinnor rätt till 26 veckors ledighet med full betalning i samband med att de två första barnen föds. Därefter gäller tolv veckor per barn

I städerna finns hundratusentals gatubarn som skickas ut för att tigga eller sälja småsaker. Barnarbete inom textilindustri, jordbruk och hushållsarbete är vanligt förekommande. Medel- och överklassens barn lever i allmänhet i en skyddad värld men pressen att lyckas i skolan är stor

Indien kastväsen

Trots att kastsystemet aldrig har erkänts i den indiska författningen, och trots att det sakta håller på att luckras upp bland medelklassen i städerna, påverkar det i stor utsträckning fortfarande indiernas sociala, politiska och yrkesmässiga tillhörighet

När arierna invaderade Indien under 1500-talet före Kristus var de indelade i klaner. De hade ljusare hudfärg än de folk som bodde i området sedan tidigare och de försökte undvika att blanda sig med andra folk genom att inte gifta sig med icke-arier. Det var så kastsystemet kom att utvecklas tror forskare. Bland arierna uppstod fyra varna (kaster): brahmaner (präster), kshatriya (krigare), vaishya (hantverkare) samt shudra (tjänare och arbetare)

Dessa fyra kaster har funnits sedan 1000-talet f Kr och uppdelningen i fyra klasser eller stånd är välkänd från många andra indoeuropeiska kulturer, fanns även i Sverige. Speciellt för Indien är dock att de fyra varna kom att uppfattas som olika i fråga om rituell renhet. Enligt läran om karma och reinkarnation föds man in i en varna beroende på sina gärningar i tidigare liv
Inom varje varna finns flera jati, eller underkaster, vilka ofta är förknippade med ett yrke eller ett geografiskt område. De flera tusen jati är viktigast i dagens kastsystem. Olika jati inom samma varna kan ha invecklade regler för vilka andra jati de kan gifta sig eller äta tillsammans med

Människor utanför varnasystemet kallas chandala eller harijaner. Det sistnämnda uttrycket myntades av Mahatma Gandhi och betyder ”Guds barn”. I dagligt tal kallar de sig själva för daliter, ”de förtryckta”. De har ingen varna, endast jati, och betraktas traditionellt som oberörbara av högkastiga hinduer. Daliterna tillhör flera olika jati, som sinsemellan kan praktisera oberörbarhet. Däremot är daliterna inte kastlösa. En individ kan aldrig byta varna eller jati

Det är numera förbjudet i lag att diskriminera någon på grund av kasttillhörighet

Indien religion

Indien är ett av de mest intressanta länder att besöka och att ta del av den överallt öppna religionsutövningen, framför allt den hinduiska, i templen är ett spännande inslag i den indiska resan. Några av Indiens religioner är nedanstående

Alla stora världsreligioner finns representerade i Indien. Hinduismen och buddismen uppstod i Indien

Hinduismen

Hinduismen är landets dominerande religion. Muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter. Ganska ofta förekommer konflikter mellan dessa båda religiösa grupper
Enligt landets författning är Indien en sekulär stat. Det finns inte någon statsreligion och religionen ska inte ha någon betydelse i det politiska livet, men religionen genomsyrar trots det hela samhället. Den spelar en viktig roll för de flesta indier och ingår som en naturlig del i vardagslivet

Nästan 80 % av befolkningen bekänner sig till hinduismen. Hinduismen är en religion som har hämtat intryck från den förhistoriska Harappakulturen, från dravidernas och stamfolkens religioner liksom från indoeuropéernas religiösa föreställningar men har även fått impulser utifrån

Hinduismen är en komplex religion men grundläggande är , och som förenar alla hinduer, tron på alltings inneboende enhet och att allt har sitt ursprung i ett högsta väsen, den stora världssjälen (brahman). Denna kan anta tre olika former: Brahma (den skapande), Vishnu (den bevarande) och Shiva (den förstörande men återskapande). Hinduismens många gudar och gudinnor är i sin tur bara olika former av dessa tre

Centralt i hinduismen är reinkarnationen eller själavandringen/återfödelsen som styrs av människans handlingar (karma). Den som utför goda handlingar kan få det bättre i nästa liv. Slutmålet (moksha) är dock att helt befria sig från kretsloppet av död och återfödelse (samsara) för att uppgå i gudomen eller i en icke-existens

Islam

Nästan 15 % av indierna är muslimer och en majoritet av dem är sunniter. Indien har världens största muslimska befolkning efter Indonesien. Redan på 700-taletefter Kristus började muslimer komma till Indien men ökade kraftigt vid de turkiska och persiska invasionerna från och med 1000-talet

Vid delningen av det Brittiska Indien år 1947 sökte sig miljontals muslimer till den nya muslimska staten Pakistan, medan hinduerna valde det sekulära Indien

Sikhism

Sikhismen uppstod på 1500-talet som en reformrörelse inom hinduismen. Grundaren, guru Nanak, var starkt inspirerad av islam. De knappt 2 % indier som är sikher finns främst i Punjab, där de är i majoritet, samt i storstäder i norra Indien. En rättrogen sikh klipper inte håret och skägget, dessa döljs oftast i en turban. En sikh bär alltid en sabel, som kan vara symbolisk

Buddism

Buddismen och jainismen, som har mycket gemensamt med buddismen, grundades båda i Indien på 500-talet före Kristus som proteströrelser. I Indien har dessa religioner numera förhållandevis få anhängare

Majoriteten av de indiska buddisterna bor i Ladakh och i Sikkim i Himalaya

Jainismen är mest känd för sin utpräglade syn på icke-våld (ahimsa). En jainist anstränger sig hårt för att inte skada andra levande varelser, såväl avsiktligt som oavsiktligt

Kristendom

Olika grupper av kristna finns främst i de södra delstaterna Kerala och Tamil Nadu samt i norra Indien. De som bekänner sig till kristendom uppgår till lite drygt 2 % av Indiens befolkning
Kristendomen kom till Indien omkring år 54 efter Kristus. Den syrisk-ortodoxa kyrkan etablerades tidigt i söder och i mitten av 1500-talet etablerades den romersk-katolska kyrkan i Indien. Portugiserna bildade ett stort kristet samhälle i Goa. Flera av de kyrkor portugiserna byggde finns nu med på UNESCO:s världsarvslista. I Chennai finns en kyrka där kvarlevorna av Jesus lärjunge Thomas bevarade

Zoroastrism

Zoroastrierna, parserna, finns framför allt i Mumbai (Bombay). De utgör en liten men inflytelserik minoritet. Zoroastrierna invandrade till Indien på 800-talet efter Kristus från Persien, där de trängts bort av muslimerna

Zoroastrerna, parserna, vördar de fyra elementen, eld, vatten, jord och luft, och vill inte förorena dessa genom att begrava eller kremera sina döda. Dessa läggs istället på en plattform högst upp i ett torn dakhma, Tystandens torn, där kropparna får ruttna och ätas av asfåglar
Zoroastrerna, parserna, fäster stor vikt vid utbildning och har stort inflytande inom näringslivet. Flera av Indiens mest betydande företagsledare är parser

Zoroastrismens grundprincip eller gyllene regel lyder: Humata, Hukhta, Huvareshta som betyder Goda tankar, goda ord, goda handlingar

I stort sett lever de olika religionsgrupperna i fred med varandra. Ibland förekommer dock religiösa konflikter, framför allt mellan hinduer och muslimer. Tyvärr finns vissa tecken på att de religiösa motsättningarna ökar, ofta är de underblåsta av extremister för egen politisk vinning. Efter BJPs makttillträde 1998 märktes ett ökande antal övergrepp mot kristna. Inför viktiga delstatsval hösten 2008 förekom nya övergrepp riktade mot kristna och muslimer i delstaterna Orissa och Karnataka varvid ett 80-tal människor dödades

För mer information   indien-fakta

Indien utbildning

Allmän skolplikt gäller i princip för barn mellan 6 och 14 års ålder. År 2010 antogs en lag som ger alla barn i dessa åldrar, oavsett social bakgrund eller kön, rätt att kräva avgiftsfri grundutbildning. Det är regeringens skyldighet att ställa nödvändiga medel till förfogande. Regeringen har också inför ett gratis mål mat om dagen för att locka alla barn till skolan och minska undernäring

I princip har nästan alla pojkar gått i skolan, åtminstone några år. Närvaron i skolan bland flickor är lägre, speciellt på landsbygden. En vanlig orsak till frånvaro är att barnen ofta måste hjälpa till med försörjningen i hemmet, trots att barnarbete är förbjudet

De delstatliga skolorna är kostnadsfria men i dessa är standarden på undervisningen och lokaler ofta låga. Privatskolorna erbjuder en bättre utbildning och högre standard. Många har dock inte råd att låta sina barn gå i dessa då avgifterna i dessa skolor kan vara höga
Delstaterna är ansvariga för skolorna och skillnaderna har ofta varit stora, både i utbildningspolitik och i läroplaner. Indien har hittills försökt avhjälpa de brister som finns genom särskilda satsningar på flickor och på likvärdig grundutbildning för alla. Inte minst har man satsat på att höja människors läs- och skrivkunnighet

De flesta skolor bedriver undervisning i tre språk, det regionala språket, hindi och engelska
När man gått ut grundskolan finns ett frivilligt påbyggnadstadium för elever i åldern 14 till 18 år
Vid indiska universitet bedrivs en avancerad forskning och högskolor. Indien är en ledande nation inom dator- och IT-teknik

Det finns både delstatliga och federala universitet, sammanlagt långt över 500, samt mer än 30 000 högskolor av olika slag. De federala universiteten är i regel specialiserade på vissa ämnen. Antalet inskrivna i högre utbildning ökar hela tiden och flera miljoner studenter utexamineras varje år. Många studenter antas efter kast eller religion snarare än efter kunskaper, och fusk har blivit ett problem

Indiska nobelpristagare: 

Abhijit Banerjee, Rajendra Pachauri, Kailash Satyarthi, Amartya Sen, Rabindranath Tagore

Indien turism

I Indien grundades en av världens äldsta civilisationer, den ligger till stor del som grund för landets kulturella utveckling. Men även inkommande kulturer har på verkat. Indien bjuder därför på en mosaik av kulturella upplevelser som få länder kan konkurrera med och som har gjort landet till en av världens stora turistdestinationer

Förutom kulturella upplevelser kan landet erbjuda besökare naturupplevelser utöver det vanliga, det snöklädda Himalaya i norr, den stora Tharöknen i väster, Goas och Keralas fina stränder. Djur- och fågellivet bjuder på möten med många olika arter med tigerspaning på topp

I Indien finns några av världens främsta sevärdheter, många av dem finns med på UNESCO:s världsarvslista, till exempel Taj Mahal och Red fort i Agra, det Gyllene templet i Amritsar, monumenten i Hampi, grottorna i Ellora och Ajanta, Mahabodhi templet i Bodh Gaya och många fler

Jag har besökt Indien sju gånger och tycker fortfarande att det finns mycket kvar att uppleva i detta fascinerande land med sina sevärdheter, spännande religioner, vackra natur och myllrande folkliv

För mer information   indien-fakta

Läs om mina resor i Indien

indien-up/hp   indien-rajasthan   indien-ladakh mm   indien-södra   indien-sikkim mm   ind/ban/nep-natur     indien-västra 

Indien är ett land som har mycket att erbjuda resenärer när det gäller besök på intressanta historiska platser, kultur- och religionsupplevelser, möten med färgfulla människor och att få uppleva vacker natur. Förmodligen finns det inget annat land som har så mycket att erbjuda besökare som Indien. Res hit! Låt dig fascineras, förtrollas och chockeras för det är stundtals ganska tungt att resa i Indien, av olika skäl!

Sidan uppdaterad: 240122

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik