thailand-fakta

Thailand landsfakta

Thailand – “Leendets Land”

Officiellt namn: Prathet Thai eller Muang Thai
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Bangkok / 9 270 000

Yta (totalt): 513 120 km2
Andel av landytan som är åkermark: 30.8 %
Landyta med skog: 37.2 %

Kustlinje: 3 219 km
Lägsta punkt: Siamviken (0 möh)
Högsta punkt: Doi Inthanon ( 2 567 möh)
Största floder: Chao Phraya, Mekong
Större sjöar: Nong Rong, Nong Samrong, Nong Sisa Krabu

Invånare, totalt: 68 415 000
Invånare/km2 (Landyta): 132
Andel invånare av befolkningen i städer: 52.7 %

Befolkningstillväxt: 0.30 %
Spädbarnsdödlighet: 9
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män/Kvinnor 71.5 / 78.0

Folkgrupper:
Thai 95.9 %, Burmeser 2.0 %, övriga folkgrupper 1.3 %, ospecificerade 0.9 %

Religion:
Buddhism (officiell religion) 93.6 %, Islam 4.9 %, Kristna 1.2, övriga religioner 0.2 %, ingen 0.1 %

Språk:
Thai (officiellt språk) 90.7 %, burmesiska 1.3 %, övriga 8.0 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män/Kvinnor 96.6 / 96.7
Andel barn som börjar grundskolan: 95.6 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 16 (Sverige 12)

Självständighet:  1238 (Thailand har aldrig varit koloniserat)
Nationaldag:  5 december (Kungens födelsedag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 5 815 (2015)
Valuta:  Bath (THB)
Största handelspartners (export): USA, Japan, Kina

Befolkning under fattigdomsgräns: 7.2 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 0.9 %

Elkonsumtion per person: 2 566 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 90.2 % (Sverige 8.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 4.49 (Sverige 4.62)

Militära utgifter i % av BNP: 1.5 %

Antal besökare årligen: 26 547 000 (2013)

Mobiltelefoner: 116 606 000 (2016)
Internetanvändare: 32 339 000 (47.5 % av befolkningen)  (2016)

Järnvägsnät: 4 127 km
Vägnät (större vägar): 180 053 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2017/10

Thailand flagga


Nuvarande nationalflagga infördes 1917.

De röda ränderna i flaggan symboliserar det blod som folk utgett för sitt land. De vita ränderna symboliserar renhet. Det blå i flaggan representerar landets nationalfärg.

Thailand kungavapen

Figuren på kungavapnet är örnen Garuda, den heliga fågel som gudomligheten Vishnu enligt legenden rider på.

Thailands nationalhymn

Thailand karta

För mer information om Thailand och min resa:     thailand     thailand-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email