Sverige fakta

På denna sida finns fakta om Sverige som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Konungariket Sverige
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Stockholm / 1 515 000

Yta (landyta) 450 295 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.4 % (2018)
Landyta med skog: 68.7 % (2018)

Kustlinje: 3 218 km
Lägsta punkt:  Kristianstad -2.41 m
Högsta punkt:  Kebnekaise sydtoppen) (2 100 möh)
Största floder:  Muonioälv-Torneälv, Dalälven, Klarälven-Götaälv
Största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren

Andra större städer i Sverige:
Göteborg 573 000 invånare, Malmö 302 000 invånare, Uppsala 149 000 invånare

Invånare, totalt: 10 700 000 (2024)
Invånare/km: 26 (2024)
Procentuell andel invånare i städerna: 88.7 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.51 % (2024)

Folkgrupper:
Svenskar 79.6  %, syrier 1.9 %, irakier 1.4 %, finländare 1.3 % övriga 15.8 % (2022)

Religion:
Protestantisk 53.9 %, övriga religioner 8.9 %, ingen eller ospecificerad religion 37.2 %  (2021)

Språk:
Svenska har status som huvudspråk, officiella minoritetsspråk är samiska, finska, tornedalsfinska, romani och jiddish

Spädbarnsdödlighet: 2 (2024)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år:  Män/Kvinnor 81.2 / 84.7 (2024)

Befolkning under fattigdomsgräns: 16.0 % (2021)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 24.5 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas (G 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 7.1 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.2 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 12

Självständighet: 6 juni 1523
Nationaldag: 6 juni (Svenska flaggans dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 61 029 (2021)
Valuta: Krona (SEK)
Största handelspartners (export): Tyskland, Norge, USA

Antal utländska besökare: 1 957 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 13 480 kWh (2014)
Elektricitet från fossila bränslen: 1.0 % (2020)
Elektricitet från kärnkraft: 29.5 %
Elektricitet från solenergi: 0.7 %
Elektricitet från vindkraft: 17.2 %
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 3.4 (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.1 % (2024)

Mobiltelefoner, abonnemang: 13 194 000 (2022)
Internetanvändare: 8 800 000 (88.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 10 910 km (2020)
Vägnät (större vägar): 197 964 km (2022)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2024/07

G = Globalis

Sverige flagga 

Flaggan infördes officiellt först år 1906 och följer skandinavisk korstradition med den danska flaggan ”Dannebrogen” som förebild. Färgerna tros härstamma från det svenska riksvapnet från 1300-talet, tre kronor i guld med blå botten.

Sverige riksvapen

Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld,  krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365.

Sverige nationalhymn

Sverige karta

För mer information om Sverige se:     sverige

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik