sverige-fakta

Sverige landsfakta

Sverige statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Konungariket Sverige
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Stockholm / 978 770 (SCB 211231)

Yta (landyta) 407 000 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.4 %
Landyta med skog: 68.7 %

Kustlinje: 3 218 km
Lägsta punkt:  Kristianstad -2.41 m
Högsta punkt:  Kebnekaise (nordtoppen) (2 096 möh)
Största floder:  Muonioälv-Torneälv, Dalälven, Klarälven-Götaälv
Största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren

Andra större städer i Sverige (SCB 211231):
Göteborg 587 550 invånare, Malmö 351 750 invånare, Uppsala 237 600 invånare, Linköping 165 530 invånare

Invånare, totalt: 10 452 326 (SCB 2112)
Invånare/km: 26
Procentuell andel invånare i städerna: 88.5 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 0.50 %

Folkgrupper:
Svenskar 80.3  %, syrier 1.9 %, irakier 1.4 %, finländare 1.4 % övriga 15.0 %

Religion:
Protestantisk 57.6 %, övriga religioner 8.9 %, ingen eller ospecificerad religion 33.5 %

Språk:
Svenska har status som huvudspråk, officiella minoritetsspråk är samiska, finska, tornedalsfinska, romani och jiddish

Spädbarnsdödlighet: 3 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år (beräknad):  Män/Kvinnor 81.2 / 84.8

Befolkning under fattigdomsgräns: 17.1 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 24.0 %
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.4 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12

Självständighet: 6 juni 1523
Nationaldag: 6 juni (Svenska flaggans dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 47 334 (G = 2021)
Valuta: Krona (SEK)
Största handelspartners (export): Tyskland, Norge, USA

Antal utländska besökare: 1 957 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 13 085 kWh (2020)
Elektricitet från fossila bränslen: 5.0 %
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 3.54 (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 1.2 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 12 896 000 (2020)
Internetanvändare: 9 836 000 (95.0 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 14 127 km
Vägnät (större vägar): 573 134 km

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2022/07

SCB, Globalis Online  med flera källor

Sverige flagga 

Flaggan infördes officiellt först år 1906 och följer skandinavisk korstradition med den danska flaggan ”Dannebrogen” som förebild. Färgerna tros härstamma från det svenska riksvapnet från 1300-talet, tre kronor i guld med blå botten.

Sverige riksvapen

Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld,  krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365.

Sverige nationalhymn

Sverige karta

För mer information om Sverige se:     sverige

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email