sverige-fakta

Sverige landsfakta

Sverige – “Vandrarnas eldorado”

Officiellt namn: Konungariket Sverige
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Stockholm / 955 000

Yta (totalt): 450 295 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.4 %
Landyta med skog: 68.7 %

Kustlinje: 3 218 km
Lägsta punkt:  Kristianstad -2.41 m
Högsta punkt:  Kebnekaise (2 104 möh)
Största floder:  Muonioälv-Torneälv, Dalälven, Klarälven-Götaälv
Största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren
Andra större städer: Göteborg 567 000 inv., Malmö 336 000 inv., Uppsala 221 000 inv.

Invånare, totalt: 10 196 177 (augusti 2018 enl. SCB)
Invånare/km2: 24
Procentuell andel invånare i städerna: 87.4 %

Befolkningstillväxt: 0.81 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år (beräknad):  Män/Kvinnor 81 / 85

Folkgrupper:
Svenskar 81.0 %, Övriga, bl a finnar, norrmän, danskar, iranier, irakier, somalier, syrier m fl, 19.0 %

Religion:
Protestantisk 63.0 %, övriga religioner 8.1 %, ingen eller ospecificerad religion 28.4 %

Språk:
Svenska har status som huvudspråk; officiella minoritetsspråk är samiska, finska, tornedalsfinska, romani och jiddish

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.3 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12

Självständighet: 6 juni 1523
Nationaldag: 6 juni (Svenska Flaggans dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 51 949 (2016)
Valuta: Krona (SEK)
Största handelspartners (export): Norge, Tyskland, Storbritannien

Befolkning under fattigdomsgräns: 15.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 17.9 %

Elkonsumtion per person: 13 480 kWh
Elektricitet från fossila bränslen: 5.0 %
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 5.0

Antal besökare årligen: 6 782 000 (2016)

Militära utgifter i % av BNP: 1.1 %

Mobiltelefoner: 12 436 000 (2017)
Internetanvändare: 9 042 000 (91.5 % av befolkningen) (2016)

Järnvägsnät: 14 127 km
Vägnät (större vägar): 573 134 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2018/10

Sverige flagga 

Flaggan infördes officiellt först år 1906 och följer skandinavisk korstradition med den danska flaggan “Dannebrogen” som förebild. Färgerna tros härstamma från det svenska riksvapnet från 1300-talet, tre kronor i guld med blå botten.

Sverige riksvapen

Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld,  krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365.

Sveriges nationalhymn

Sverige karta

För mer information om Sverige se:     sverige

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email