sverige-fakta

Sverige landsfakta

Sverige statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Konungariket Sverige
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Stockholm / 1 633 000 inkl. förstäder

Yta (totalt): 450 295 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.4 %
Landyta med skog: 68.7 %

Kustlinje: 3 218 km
Lägsta punkt:  Kristianstad -2.41 m
Högsta punkt:  Kebnekaise (nordtoppen) (2 097 möh)
Största floder:  Muonioälv-Torneälv, Dalälven, Klarälven-Götaälv
Största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren

Andra större städer:
Göteborg 579 300 invånare, Malmö 344 200 invånare, Uppsala 230 800 invånare

Invånare, totalt: 10 328 000 (december 2019 enl. SCB)
Invånare/km2: 25
Procentuell andel invånare i städerna: 88.0 %

Befolkningstillväxt: 0.79 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år (beräknad):  Män/Kvinnor 80.4 / 84.5

Folkgrupper:
Svenskar 80.9  %, syrier 1.8 %, finländare 1.4 %, Irakier 1.4 %, Övriga 14.4 %

Religion:
Protestantisk 60.2 %, övriga religioner 8.5 %, ingen eller ospecificerad religion 31.3 %

Språk:
Svenska har status som huvudspråk, officiella minoritetsspråk är samiska, finska, tornedalsfinska, romani och jiddish

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.4 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12

Självständighet: 6 juni 1523
Nationaldag: 6 juni (Svenska Flaggans dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 51 610 (2019)
Valuta: Krona (SEK)
Största handelspartners (export): Tyskland, Norge, Finland

Befolkning under fattigdomsgräns: 15.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 16.8 %

Elkonsumtion per person: 13 480 kWh
Elektricitet från fossila bränslen: 5.0 %
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 4.5

Antal besökare årligen: 6 782 000 (2016)

Militära utgifter i % av BNP: 1.0 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 12 647 500 (2018)
Internetanvändare: 9 252 000 (92.1 % av befolkningen) (2018)

Järnvägsnät: 14 127 km
Vägnät (större vägar): 573 134 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2020/10

Sverige flagga 

Flaggan infördes officiellt först år 1906 och följer skandinavisk korstradition med den danska flaggan “Dannebrogen” som förebild. Färgerna tros härstamma från det svenska riksvapnet från 1300-talet, tre kronor i guld med blå botten.

Sverige riksvapen

Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld,  krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365.

Sverige nationalhymn

Sverige karta

För mer information om Sverige se:     sverige

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email