sverige-fakta

Sverige landsfakta

Sverige statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Konungariket Sverige
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Stockholm / 975 551 (SCB 2103)

Yta (totalt): 450 295 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.4 %
Landyta med skog: 68.7 %

Kustlinje: 3 218 km
Lägsta punkt:  Kristianstad -2.41 m
Högsta punkt:  Kebnekaise (nordtoppen) (2 097 möh)
Största floder:  Muonioälv-Torneälv, Dalälven, Klarälven-Götaälv
Största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren

Andra större städer i Sverige:
Göteborg 583 056 invånare, Malmö 347 949 invånare, Uppsala 233 839 invånare (SCB 2103)

Invånare, totalt: 10 389 806 (SCB 2103)
Invånare/km: 25.5
Procentuell andel invånare i städerna: 85.0 %

Befolkningstillväxt: 0.50 %
Spädbarnsdödlighet: 2
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år (beräknad):  Män/Kvinnor 801.3 / 84.7

Folkgrupper:
Svenskar 80.9  %, syrier 1.8 %, finländare 1.4 %, Irakier 1.4 %, Övriga 14.4 %

Religion:
Protestantisk 60.2 %, övriga religioner 8.5 %, ingen eller ospecificerad religion 31.3 %

Språk:
Svenska har status som huvudspråk, officiella minoritetsspråk är samiska, finska, tornedalsfinska, romani och jiddish

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.4 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12

Självständighet: 6 juni 1523
Nationaldag: 6 juni (Svenska flaggans dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 51 610 (2019)
Valuta: Krona (SEK)
Största handelspartners (export): Tyskland, Norge, Finland
Antal utländska besökare: 7 616 000 (2019)

Befolkning under fattigdomsgräns: 17.1 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 20.1 %
Andel av befolkning som är undernärd: 2 %

Elkonsumtion per person: 13 480 kWh (2020)
Elektricitet från fossila bränslen: 5.0 %
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 4.40

Militära utgifter i % av BNP: 1.1 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 12 786 000 (2019)
Internetanvändare: 9 252 000 (92.1 % av befolkningen) (2018)

Järnvägsnät: 14 127 km
Vägnät (större vägar): 573 134 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2021/05

SCB med flera källor

Sverige flagga 

Flaggan infördes officiellt först år 1906 och följer skandinavisk korstradition med den danska flaggan ”Dannebrogen” som förebild. Färgerna tros härstamma från det svenska riksvapnet från 1300-talet, tre kronor i guld med blå botten.

Sverige riksvapen

Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld,  krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365.

Sverige nationalhymn

Sverige karta

För mer information om Sverige se:     sverige

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email