Laos historia mm

På denna sida finns information om Laos historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Laos

Här finns information om Laos historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Laos var udomxai, nong khiaw, vientiane, vang vieng, luang prabang och pakbeng, rainer stalvik

För länge sedan kallades Laos för Lan Xang som betyder ”Landet med miljoner elefanter” och syftade på alla de djur som levde här. Tyvärr stämmer inte detta uttryck längre. Under min resa i Laos såg jag inte en enda elefant. Det finns fortfarande elefanter i Laos, men de kan dock inte längre räknas i miljoner.

Laos är ett av världens fattigaste länder som drabbats hårt av ett flertal krig, inte minst Vietnamkriget då landet drogs in på grund av att den vietnamesiska gerillans försörjningsled, Ho Chi Mihn-leden, gick genom en del av Laos. Spåren efter de amerikanska bombningarna kan ses än idag.

Laos är ett litet, fascinerande land som har mycket av intresse för besökare; vacker natur, gammal kultur och vänliga människor vilket allt fler resenärer upptäcker.

Läs om min resa under laos-resa

Laos historia i korthet

Lite är känt om Laos historia före 1300-talet. Forskare har dock funnit ut att thaitalande folkslag började vandra in i området från södra Kina under 600-talet efter Kristus och bosatte sig längs Mekongfloden. Laofolket kom något senare, mellan 800- och 1100-talet. I Luang Prabang, Xiangkhoang och That Phonom uppstod under samma period kulturella och politiska centra, dominerade av laofolket. Dessa småriken ingick i det kambodjanska Angkorrikets inflytelsesfär. Det var från Angkor buddismen kom till Laos. När Angkor föll samman på 1300-talet enades ett antal laotiska småriken och bildade det större kungadömet Lan Xang, som hade sitt centrum i Luang Prabang. Lan Xangs storhetstid inföll 1637-1694 under kung Soulignavongsa. Efter hans död utbröt en maktkamp som resulterade i framväxten av tre mindre riken.

När fransmännen i slutet av 1800-talet började visa intresse för regionen hade de tre rikena blivit thailändska vasallstater. Thailand, dåvarande Siam, tvingades 1893 underteckna ett avtal om att avstå områden öster om Mekongfloden till fransmännen. Laos införlivades därmed i kolonin Franska Indokina. Fransmännen avskaffade slaveriet och tog kontroll över skattesystemet, men i övrigt fick den lokala laotiska eliten fortsätta att sköta landet. Kungen satt kvar på tronen.

Laos historia, modern

1941 Japan ockuperade Franska Indokina, men Frankrike fick fortsätta att styra området

1945

Japan tog kontroll över Indokina. Kung Sisavang Vong passade då på att förklara Laos självständigt, men efter japanernas kapitulation i augusti återtog Frankrike kontrollen av Indokina

Under andra världskriget hade två huvudinriktningar av politiska krafter vuxit fram. Den ena var befrielserörelsen Lao Issara, som hade starka band till vänstergerillan i Vietnam och som ville ha bort fransmännen. Den andra riktningen bestod av grupper som tvärtom fruktade det vietnamesiska inflytandet och därför ville behålla det franska styret. Frankrike koncentrerade efter kriget sitt intresse på Vietnam och Laos fick allt större självbestämmande

1953

Blev Laos självständigt. Efter självständigheten hamnade landet i ett inbördeskrig som kom att pågå i 20 år. I kriget stod den västorienterade regeringen under prins Souvanna Phouma mot den socialistiska befrielserörelsen Lao Issaras efterföljare, det kommunistiska partiet Pathet Lao, lett av prins Souphanouvong

1964

Drogs Laos in i Vietnamkriget då USA började bomba norra Laos för att förstöra Viet Minhs, den nordvietnamesiska gerillan, försörjningsled som gick genom det Pathet Lao-kontrollerade området. Ungefär två miljoner ton bomber och minor fälldes över Laos under kriget, vilket gör landet till ett av det mest bombade i världshistorien. I samband med bombningarna utbildade och utrustade USA en kommunistfientlig gerillagrupp bland hmongbefolkningen i landets norra del

1973

När USA och Nordvietnam slöt ett fredsavtal bereddes vägen för ett slut på striderna även i Laos. Senare under året undertecknades ett avtal om eldupphör i den laotiska huvudstaden Vientiane. Pathet Lao kontrollerade då två tredjedelar av landet. Samtidigt avbröt USA stödet till hmonggerillan, som fortsatte sin kamp mot kommunisterna
En koalitionsregering inrättades under prins Souvanna Phouma med flera ministrar från Pathet Lao

Men i samband med de kommunistiska maktövertagandena i Vietnam och Kambodja 1975 utbröt nya strider och samma år tog Pathet Lao makten i hela landet.
I december 1975 avskaffades monarkin och Demokratiska folkrepubliken Laos utropades. Den nationella folkkongress som sammankallats valde Pathet Laos ledare prins Souphanouvong till president. Prins Souvanna Phouma fick en honnörspost som regeringsrådgivare.
Kommunistpartiet, eller Laotiska folkets revolutionära parti, blev nu enda tillåtna parti.

1975

I samband med de kommunistiska maktövertagandena i Vietnam och Kambodja utbröt nya strider och Pathet Lao tog makten i hela landet
I december avskaffades monarkin och Demokratiska folkrepubliken Laos utropades. Den nationella folkkongress som sammankallats valde Pathet Laos ledare prins Souphanouvong till president. Prins Souvanna Phouma fick en honnörspost som regeringsrådgivare. Kommunistpartiet, eller Laotiska folkets revolutionära parti, blev nu enda tillåtna parti

Omkring 40 000 soldater och tjänstemän från den tidigare regimen, liksom andra oppositionella, sattes i så kallade omskolningsläger. Även kung Savang Vatthana och hans drottning hamnade i fångläger, där de behandlades illa och senare dog av svält

1979

Efter flera år av låg produktivitet och sjunkande levnadsstandard tog Laos några försiktiga steg mot ekonomiska och politiska förändringar. Kommunistpartiet öppnade ekonomin för privat ägande och företagande, och icke-partianslutna experter sattes in på olika poster inom förvaltningen för att göra systemet effektivare

1988

Öppnades landet för utländska investerare

1989

De ekonomiska problemen förvärrades genom kommunismens sammanbrott i Östeuropa i slutet av 1980-talet då Laos hade varit beroende av bistånd från de forna kommunist länderna och av handel med dem. Med hjälp från låneinstituten Internationella Valutafonden och Världsbanken genomfördes från detta år ett ekonomiskt program som innefattade nya skatter och effektivare skatteindrivning. Därmed minskade underskottet i statskassan, inflationen sjönk och tillväxten ökade

1991

Fick Laos en ny författning som slog fast att landet ska vara en marknadsekonomi. Flera lagar antogs till skydd för den privata äganderätten. Den politiska ordningen förändrades dock knappt

1997 – 98

Skepsisen mot reformpolitiken växte efter den ekonomiska kris som drabbade Öst- och Sydöstasien som slog mycket hårt mot Laos ekonomi och landets finansminister, centralbankschef och premiärminister tvingades avgå till följd av detta

1999 – 2000

Asienkrisen ledde till att en rad regimkritiska demonstrationer för demokrati hölls, men de slogs snabbt ned av polisen. Samtidigt anklagade regimen hmonggerillan för att trappa upp sin verksamhet. Vientiane utsattes för en våg av bombattentat som krävde flera människors liv

2001-2002

Oroligheterna präglade partikongressen 2001 och valet till nationalförsamlingen 2002. Militärerna fick sitta kvar i den mäktiga politbyrån och inga reformförslag lades fram

2003 – 2004

Skakades Laos av nya bombdåd och regeringen anklagade åter hmonggerillan för att ligga bakom attentaten. Andra bedömare misstänkte att oppositionella laotier i exil hade planerat dåden

2006

I Laos är i stort sett all makt samlad hos det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti, som är landets enda tillåtna politiska parti. I valet till nationalförsamlingen i april vann kommunistpartiet 113 av de 115 mandaten och 71 nya medlemmar valdes in i församlingen, 29 av ledamöterna var kvinnor

I juni utsåg nationalförsamlingen Choummaly Sayasone till president. Han utnämnde i sin tur Bouasone Bouphavanh till premiärminister för en ny regering, vars främsta mål var fortsatt ekonomisk tillväxt och att bekämpa den omfattande korruptionen i landet

2007

I juni avslöjade amerikansk polis att en grupp laotier i Kalifornien förberedde en kupp mot regimen i Laos. Bland tiotalet gripna fanns hmongmedlemmen och generalen Vang Pao, som under 1970-talet ledde militära styrkor, stödda av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA, mot den kommunistgerilla som 1975 tog makten. Gripandet av Vang Pao väckte stor vrede bland de cirka 100 000 hmongmedlemmar som bor på den amerikanska västkusten. Bland dem är han högt aktad för sina insatser mot kommunisterna

I juli släpptes Vang Pao fri mot borgen och sattes därefter i husarrest

2010

I december avgick premiärminister Bouasone Bouphavanh, enligt honom själv av familjeskäl. Bedömare ansåg dock att hans avgång sannolikt föregåtts av motsättningar mellan kommunistpartiets olika fraktioner. Parlamentet valde enhälligt Thongsing Thammavong till ny premiärminister

2011

Mars

Vid partiets kongress tvingades Bouphavanh även lämna politbyrån. Choummaly Sayasone omvaldes som partiledare

April

30:e var det val till nationalförsamlingen. Valdeltagandet var mycket högt

Juni

Omvalde den nya nationalförsamlingen Choummaly Sayasone som president och Thongsing Thammavong som premiärminister. En ny regering utsågs i vilken flera tunga ministrar fick sitta kvar på sina poster, däribland utrikesminister Thongloun Sisoulith

2012

Maj

Tvingades Khampeuy Panmalaythong, ansedd forskare och medlem av kommunistpartiets centralkommitté, lämna sina politiska och vetenskapliga uppdrag. Anledningen antas ha varit att han vid ett par tillfällen ifrågasatt enpartisystemets effektivitet och marxism-leninismens relevans som ledande ideologi i det laotiska utbildningssystemet

Juni

Grep de lokala myndigheterna i Sekongprovinsen en grupp bönder då dessa krävde kompensation för beslagtagen mark på vilken ett vietnamesisk-laotiskt företag planerade att anlägga en gummiplantage. Bönderna släpptes dock efter några veckor efter att regeringen ingrep och fått bolaget att ge dem ersättningsmark och erbjuda dem arbete på plantagen

Juli

Gjorde Hillary Clinton ett officiellt besök i Laos. Hennes besök i landet var det första på nästan 60 år av en amerikansk utrikesminister. Frågor rörande Laos planer på ett kontroversiellt dammbygge samt om arvet från Vietnamkriget stod på dagordningen

November

Började bygget av den stora Xayaburidammen vid Mekongflodens nedre del. Byggplanerna har mötts av protester från miljöaktivister samt grannländerna Vietnam och Kambodja

December

Försvann Sombath Somphone, en internationellt känd samhällsaktivist, efter att ha stoppats i en poliskontroll och förts bort. Regeringen förnekar inblandning

2013

Februari

Efter flera års förhandlingar blev Laos medlem i Världshandelsorganisationen WTO

2014

Maj

Omkom flera högt uppsatta politiker och beslutsfattare i en flygolycka 50 mil norr om huvudstaden Vientiane. Bland dödsoffren fanns vice premiärministern och försvarsministern Douangchay Phichith, säkerhetsministern Thongbanh Sengaphone, sekreteraren för kommunistpartiets centralkommitté och Vientianes borgmästare Soukanh Mahalath

2015

November

Rapporterade Radio Free Asia att en okänd väpnad regimkritisk grupp vid flera tillfällen drabbat samman med polis i provinsen Xaysomboun i norra Laos

2016

Januari

Besökte USA:s utrikesminister John Kerry Laos för att, bland annat tala om problemet med de många odetonerade amerikanska bomber som ligger kvar i laotisk mark sedan Vietnamkriget på 1970-talet

Dödades två kinesiska medborgare och en annan skadades i en explosion i mellersta Laos, meddelade den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua. Kinesiska diplomater misstänkte att det rörde sig om ett bombattentat och krävde en utredning

April

Valde nationalförsamlingen formellt en ny president, en ny premiärminister och en ny partiordförande. President och partiordförande blev vicepresident Bounnhang Vorachith. Till premiärminister valdes Thongloun Sisoulith, Sovjetutbildad politbyråmedlem och tidigare utrikesminister

September

Besökte USA:s president Barack Obama Laos i samband med ett möte i regionala samarbetsorganisationen Asean. Obama var den förste amerikanske presidenten som besökt landet. Han lovade landet ett bistånd på 90 miljoner dollar under tre år. Pengarna skulle användas för att röja de odetonerade bomber som fanns kvar efter Vietnamkriget

2017

September

Slog naturskyddsaktivister larm om att Laos hade blivit världens snabbast växande marknad för handel med elfenben vilket undergrävde den internationella kampen för att få ett stoppa den olagliga handeln

2018

Juli

23:e Brast en kraftverksdamm i floden Xe Pian. Drygt ett 30-tal människor omkommer av den flodvåg dränker sju byar nedströms dammen dödas när en flodvåg sköljer över sju byar nedströms och tusentals bybor förlorade sina hem

2019

Oktober

29:e Invigdes den hårt kritiserade Xayaburidammen i Mekongfloden officiellt. Vattenkraftverket finansierades av Thailand, som också kommer att köpa nästan all el som produceras i detta

2020

Mars

30:e Beordrade regeringen en total nedstängningen av landet på grund av coronapandemin. Laos hade nu åtta bekräftade fall av covid19

April

23:e Efter elva dagar utan något nytt fall av covid19 började myndigheterna att lätta på de restriktioner som infördes på grund av coronapandemin. Enligt myndigheterna hade Laos endast 19 bekräftade fall av covid19 och ingen hade avlidit i sjukdomen

Laos flora och fauna

Som i andra delar av Sydöstasien, med regnperioder, utgörs den lokala vegetationen huvudsakligen av monsunskog, med träd som fäller löven under torrperioden för att spara vatten. Den evigt gröna tropiska regnskogen finns endast i de norra högländerna. Låglandsregnskog finner man längs Mekongfloden. Skogen svarar för landets näst största inkomster av utländsk valuta och täcker nästan hälften av landets yta. Den alltför snabba avverkningen och svedjebruk förorsakar stora miljöproblem. Det finns många växtarter i Laos, inklusive orkidéer.

Som i Kambodja, Vietnam, Burma och stora delar av Thailand hör den laotiska faunan till den Indokinesiska. Cirka 45 % av faunan sammanfaller med den thailändska, fast i större mängder på grund av större skogar och färre jägare. Till faunan hör bland annat gibbonapor, elefanter, tiger, leopard, olika arter av björn, tapir, gaur, banteng och den ytterst sällsynta Irrawaddydelfinen.

Man uppskattar att det vilda beståndet av elefanter uppgår till mellan 200 och 500. Beståndet av tama elefanter beräknas uppgå till mellan 1 000 och 1 300 djur som används huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Populationen av elefanter per capita är den högsta i världen.

Dessutom finns här ett stort antal reptiler. Antalet registrerade fågelarter uppgår till över 430.

Laos har en av Sydöstasiens mest diversifierade flora och fauna och är därför mycket skyddsvärd. 1993 fastställdes 18 områden över hela landet som speciellt skyddsvärda och som 1995 utökades med ytterligare två. Dessa täcker nu drygt 10 % av landets yta. Områdena är dock inte helt säkra på grund av den korruption som förekommer i Laos

Laos geografi

Till ytan, 236 800 km2, är Laos ett litet land, ungefär hälften så stort som Sverige och består till största delen av högland

Laos saknar kust och omges av Myanmar, tidigare Burma, och Kina i norr, Vietnam i öster, Thailand i väster och Kambodja i söder. Gränsen mot Thailand utgörs i huvudsak av floden Mekong, som är av stor betydelse både som transportled och för fisket

Landets norra del genomkorsas av flera bergskedjor med toppar på över 2 000 meters höjd. Här ligger Laos högsta berg, Phou Bia ( 2 817 möh). Den skogklädda Annamitiska bergskedjan löper från gränstrakterna mot Vietnam i nordöst och ända ned till landets södra delar. I norra Laos ligger den strategiskt viktiga högplatån Krukslätten och i söder den bördiga Bolovenplatån

Drygt 60 % av Laos är täckt av skog, främst i de nordliga högländerna och längs Mekongfloden

Laos huvudstad: Vientiane (Viangchan), 197 000 invånare

Andra större städer i Laos: Pakse 88 000 invånare, Thakhek 85 000 invånare, Savannakhet 67 000 invånare

För mer information  laos-fakta

Laos klimat

Laos har ett tropiskt monsunklimat med en regntid från maj till oktober. Varmast är det i mars och april, med temperaturer på över 30 grader Celcius. Under den fuktiga sommaren, regnperioden, ligger temperaturen på omkring 27 grader C. Bästa tiden att besöka Laos är från november till mars då temperaturen ligger på behagliga 16 till 21 grader C

Medeltemperatur (Celsius) 

Vientiane                Januari / Juli +20.8 / + 27.1
Luang Prabang      Januari / Juli + 20.5 / +27.5

Genomsnittlig nederbörd (mm) 

Vientiane                   Januari / Juli 6 / 251
Luang Prabang         Januari / Juli 17 / 234

Laos befolkning

Laos är glest befolkat och närmare tvåtredjedelar av befolkningen bor på landsbygden. Tätast befolkad är Mekongdalen, medan bergstrakterna är sparsamt bebodda

Befolkningen i Laos uppgår till cirka 7.2 miljoner människor, fördelat på ett 50-tal olika folkgrupper. Officiellt brukar befolkningen delas upp i tre huvudgrupper, lao lum (låglandslaotier), lao theung (inlandslaotier) och lao sung (höglandslaotier)

Den största folkgruppen är lao lum (låglandslaotierna), som utgörs av det thaitalande laofolket och en rad mindre, thaitalande folk som thai dam, thai daeng, thai yuan och phuthai. Lao lum bor i huvudsak i låglandet och försörjer sig på risodling

Laofolket vandrade in från Kina mellan 800- och 1100-talet och lyckades snabbt kuva de ursprungliga invånarna. Under det franska kolonialstyret, 1893–1953, stärktes laofolkets ställning genom att de ofta fick befattningar inom kolonialförvaltningen. Än idag dominerar gruppen politiskt och socialt

Den näst största folkgruppen är lao theung (inlandslaotierna). Till denna räknas de mon-khmerspråkiga folk som anses vara landets ursprungliga befolkning, till exempel lamet och kammurerna i norr samt loven, bru och kui i söder. Dessa folk lever i bergstrakterna och livnär sig på svedjebruk och jakt

Den tredje gruppen kallas lao sung (höglandslaotier). Störst bland dessa folkslag är hmong, även kallade meo, som invandrade norrifrån på 1800-talet och bosatte sig i de högre bergsregionerna i norra Laos

I Laos finns även små kinesiska och vietnamesiska minoriteter

Laos folkgrupper:
Lao 53.2 %, Khmon 11.0 %, Hmong 9.2 %, Phuthai 3.4 %, Thai 3.1 %, Makong 2.5 %, Katang 2.2 %, Lue 2.0 %, Akha 1.8 %, övriga 11.6 %

Laos språk

Lao, landets officiella språk, är ett thaispråk, besläktat med de språk som talas i Thailand. Lao talas av närmare två tredjedelar av befolkningen. Omkring en miljon laotier talar mon-khmerspråk. Därutöver finns en rad minoritetsspråk, bland andra tibetoburmanska språk. Franska och engelska används i stor utsträckning som affärsspråk

Laos sociala förhållanden

Laos är ett av världens fattigaste länder och en stor del av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. det vill säga på under USD 2 per dag. Det är stor skillnad i de sociala förhållandena mellan människor som bor i huvudstadsregionen och mellan dem som bor i bergstrakterna, vilket för det mesta är minoritetsfolk. Människor som lever på landsbygden saknar ofta elektricitet och är undernärda. Fortfarande dödas människor av odetonerade bomber och kvarlämnade minor från Vietnamkriget

Bara delar av befolkningen har tillgång till sjukvård, och många av de sjukhus som finns har stora brister. En del av den statliga sjukvårdsbudgeten täcks med bistånd och utlandslån. Med hjälp av FN och flera biståndsgivare pågår en rad utvecklingsprogram, bland annat för att öka tillgången till rent vatten och till sanitär utrustning

I avlägsna bergstrakter odlas opium illegalt och drogmissbruk förekommer. Laos antas ha flest opiumberoende i världen efter Iran, i relation till folkmängden

Kvinnornas situation varierar. Bland låglandslaotierna har kvinnorna en relativt stark ställning. Minoritetsbefolkningens kvinnor har en svagare ställning då de ofta är lågutbildade och utsatta för våld i hemmen

Något socialförsäkringssystem finns inte i Laos, om det finns för statligt anställda är ersättningen mycket låg

Laos utbildning

De laotiska barnen börjar skolan vid sex års ålder och den femåriga grundskolan är obligatorisk. Nästan alla barn börjar i skolan, men många slutar grundskolan i förtid då barnen ofta måste hjälpa till med familjens försörjning och undermåliga kommunikationer i bergsområdena

Landets skolsystem består av tre stadier, den obligatoriska femåriga grundskolan och två frivilliga påbyggnadsstadier på tre år vardera. Drygt hälften av eleverna går vidare till påbyggnadsstadierna

Undervisningen är avgiftsfri men eleverna måste själva betala för skoluniformer och läroböcker. En orsak till den låga utbildningsnivån är att undervisningen sker på majoritetsspråket lao, som inte alla barn behärskar och att det råder brist på lärare

Den högre utbildningen är dåligt utbyggd. Det finns några universitet i landet, varav det främsta är Laos nationella universitet i Vientiane som grundades 1995. Därtill kommer en rad högre utbildningsanstalter, som tekniska högskolor. Endast en liten andel av laotierna går en på högre nivå

Sedan 1990 finns ett fåtal privatägda grundskolor, som kontrolleras hårt av staten

För mer information   laos-fakta

Laos religion

Enligt författningen råder religionsfrihet i Laos, men alla religiösa grupper måste godkännas av staten. Generellt sett är toleransen stor bland vanliga laotier gentemot religiösa minoriteter, i synnerhet kristna, brister men brister ibland hos regimen och det förekommer att kristna från minoritetsfolk trakasseras och fängslas för sin tro

Buddismen är den dominerande religionen i Laos. Den stöds av regimen och betraktas som en del av den laotiska kulturen, trots att många minoritetsfolk har andra religioner

Bland de thaitalande folken är theravadabuddismen huvudreligion. Hos många folkgrupper lever animism, andetro och förfädersdyrkan, fortfarande kvar hos många folkgrupper, ofta uppblandad med buddismen. Bland de mon-khmerspråkiga bergsfolken dominerar animism

De vietnamesiska och kinesiska minoriteterna bekänner sig till den andra buddistiska huvudriktningen, mahayana, och/eller den traditionella kinesiska vishetsläran konfucianism

Laos turism 

Laos har länge varit ett land som resenärer valt att avvakta med att besöka till förmån för Thailand, Vietnam och Kambodja, trots att landet kan erbjuda fina natur- och kulturupplevelser. Besöker man Laos kommer man till ett land där ”livet går i maklig takt”

I Laos möter man den traditionella buddhismen, en vänlig befolkning, vacker natur, intressanta minoritetsfolk och en kommunistisk regim som håller kontroll på sin befolkning

Vill man besöka ett land som inte är ”översvämmat” av turister är Laos ett bra resmål!

För mer information   laos-fakta

Laos var ett vackert och intressant land att besöka. I norra delarna finns mycket vacker natur och möjlighet att besöka spännande bergsfolk. I Luang Prabang fascineras man av den världsarvsklassade gamla staden och de många munkarna som man möter överallt. I Vang Vieng har turisterna fått fotfäste och påverkar friden. I  de södra delarna ligger området Si Phan Don, Fyra Tusen Öar, i Mekongfloden, med dess säregna kultur och mäktiga vattenfall

Besök Laos innan turismen förändrat landet alltför mycket och få en annorlunda upplevelse!

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240123

Det finns många intressanta och spännande länder. 
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik