island-fakta

Island landsfakta

Island, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Lydhveldid Island
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Reykjavik / 119 000

Yta (totalt): 103 000 km2
Andel av landytan som är åkermark: 1.2 % (2018)
Landyta med skog: 0.3 % (2018)

Kustlinje: 4 970 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt: Hvannadalshnukur ( 2 110 möh)
Största flod: Thjórsá (237 km)
Större sjöar: Thingvallavatn, Myrvatn, Kleifarvatn, Lagarfljoi

Andra större städer på Island: 
Kópavogur 31 700 invånare, Hafnarfjördur 26 900 invånare, Akureyri 17 700 invånare

Invånare, totalt: 360 872 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 3 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna:94.0 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.89 %

Folkgrupper:
Islänningar (blandning av norskt och keltiskt ursprung) 81.3 %, Polacker 5.6 %, Danskar 1.0 %, övriga 12.1 %

Religion:
Evangelisk-luthersk 62.3 %, Romersk katolsk 4.0 %, Reykjaviks frikyrka 2.7 %, Hafnarfjördur frikyrka 2.0 %, Asatro 1.4 %, övriga religioner 19.0 %, ingen religion 7.6 %

Språk:
Isländska, Engelska, Nordiska språk

Spädbarnsdödlighet: 2 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 81.6 / 86.2

Befolkning under fattigdomsgräns: 8.8 % (2017)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 13.4 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 0 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 7.72 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 9985 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 10 (Sverige 12)

Självständighet:  17 juni, 1944 från Danmark
Nationaldag: 17 juni
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 68 728 (2021)
Valuta: Krona (ISK)
Större handelspartners (export): Nederländerna, Spanien, Tyskland

Antal utländska besökare: 488 000 (2020)

Elkonsumtion per invånare: 53 832 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 0 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 0 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 4.5 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 0.3 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 437 270 (2021)
Internetanvändare: 370 000 (100.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 12 898 km (2012)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2023/06

(G) Globalis Online

Island flagga

Islands flagga stammar från omkring 1913. Den blev officiellt införd den 19 juni, 1915 för användning på Island och på isländska fartyg i inhemska vatten. Flaggan godkändes av den danske kungen 1919. I samband med självständighets- förklaringen  den 17 juni, 1944 fastställdes den som landets flagga.

Färgerna rött och blått har sedan gammalt varit Islands färger. Genom att belägga det vita korset med ett rött betonades i färg och form en anknytning till Norge varifrån Island främst koloniserats. Genom att välja en korsflagga visade Island sin samhörighet med Norden.

Island riksvapen

I riksvapnet ser man den isländska flaggan. Sköldhållare är fyra sagoväsen som anses vara Islands beskyddare. Dessa är omnämnda i Snorre Sturlasons ”Heimskringla”.
Skölden vilar på en platta av basalt som symboliserar öns kustlinje.

Riksvapnets utseende fastställdes i dess nuvarande utformning i samband med självständigheten 1944.

Island nationalhymn

Island karta

karta-island

För mer information om Island och min resa:     island     island-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
stalvik.se / rainer stalvik