island-fakta

Island landsfakta

Island – Sagornas ö

Officiellt namn: Lydhveldid Island
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Reykjavik / 216 000

Yta (totalt): 103 000 km2
Andel av landytan som är åkermark: 1.2 %
Landyta med skog: 0.3 %

Kustlinje: 4 970 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt: Hvannadalshnukur ( 2 119 möh)
Största flod: Thjórsá (237 km)
Större sjöar: Thingvallavatn, Myrvatn, Kleifarvatn, Lagarfljoi
Andra större städer: Kópavogur 31 200 inv., Hafnarfjördur 26 500 inv., Akureyri 17 900 inv.

Invånare, totalt: 339 750
Invånare/km2 (Landyta): 3
Procentuell andel invånare i städerna: 93.8 %

Befolkningstillväxt: 1.13 %
Spädbarnsdödlighet: 2
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 80.9 / 85.4

Folkgrupper:
Islänningar (blandning av norskt och keltiskt ursprung) 94.0 %, övriga 6.0 %

Religion:
Evangelisk-luthersk 69.9 %, Romersk katolsk 3.8 %, Reykjaviks frikyrka 2.9 %, Hafnarfjördur frikyrka 2.0 %, Asatro 1.1 %, övriga religioner 5.0 %, ingen religion 6.1 %, övriga och ospecificerade 9.2 %

Språk:
Isländska, Engelska, Nordiska språk

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 98.1 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 10 (Sverige 10)

Självständighet:  17 juni, 1944 från Danmark
Nationaldag: 17 juni
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 59 977 (2016)
Valuta: Krona (ISK)
Större handelspartners (export): Nederländerna, Tyskland, Storbritannien

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 6.5 %

Elkonsumtion per invånare: 53 832 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 4.2 % (Sverige 6.38 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 6.06 (Sverige 4.48)

Antal besökare årligen: 1 792 000 (2016)

Militära utgifter i % av BNP: 0.1 %

Mobiltelefoner: 410 700 (2017)
Internetanvändare: 330 000 (98.2 % av befolkningen) (2016)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 12 890 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2018/10

Island flagga

Islands flagga stammar från omkring 1913. Den blev officiellt införd den 19 juni, 1915 för användning på Island och på isländska fartyg i inhemska vatten. Flaggan godkändes av den danske kungen 1919. I samband med självständighets- förklaringen  den 17 juni, 1944 fastställdes den som landets flagga.

Färgerna rött och blått har sedan gammalt varit Islands färger. Genom att belägga det vita korset med ett rött betonades i färg och form en anknytning till Norge varifrån Island främst koloniserats. Genom att välja en korsflagga visade Island sin samhörighet med Norden.

Island riksvapen

I riksvapnet ser man den isländska flaggan. Sköldhållare är fyra sagoväsen som anses vara Islands beskyddare. Dessa är omnämnda i Snorre Sturlasons “Heimskringla”.
Skölden vilar på en platta av basalt som symboliserar öns kustlinje.

Riksvapnets utseende fastställdes i dess nuvarande utformning i samband med självständigheten 1944.

Islands nationalhymn

Island karta

karta-island

För mer information om Island och min resa:     island     island-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email