singapore-fakta

Singapore – Landsfakta

Singapore – Stad och Land

Officiellt namn: Republic of Singapore
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Singapore / 5 619 000

Yta (totalt): 697 km2
Andel av landytan som är åkermark: 0.9 %

Kustlinje: 193 km
Lägsta punkt: Singapore-sundet (0 möh)
Högsta punkt: Bukit Timah (163 möh)
Viktigaste floder: Sungai Seletar
Större sjöar: Seletar Reservoir

Invånare, totalt: 5 889 000
Invånare/km2 (Landyta): 7 814
Procentuell andel invånare i städerna: 100.0 %

Befolkningstillväxt: 1.80 %
Spädbarnsdödlighet: 2
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män/Kvinnor 82.3 / 87.8

Folkgrupper:
Kineser 74.2 %, Malajer 13.3 %, Indier 9.2 %, Övriga 3.3 %

Religion:
Buddism 33.9 %, Islam 14.3 %, Taoism och Konfucianism 11.3 %, Katoliker 7.1 %, Hinduism 5.2 %, övriga kristna 11.0 %, övriga religioner 0.7 %, ingen religion 16.4 %

Språk:
Officiella språk är engelska. kinesiska, malajiska och tamil, olika kinesiska och indiska dialekter mfl

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 98.7 / 98.2
Andel barn som börjar i grundskolan: Uppgift saknas
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 (Sverige 12)

Självständighet: 9 augusti, 1965
Nationaldagar: 9 augusti (självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 21 år

BNP/ capita: USD 52 889 (2015)
Valuta: Singapore dollar (SGD)
Största handelspartners (export): Malaysia, Kina, USA

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 5.6 %

Elkonsumtion per person: 8 845 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 97.1 % (Sverige 8.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 9.36 (Sverige 4.62)

Antal besökare årligen: 11 899 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 3.2 %

Mobiltelefoner: 8 400 000 (2016)
Internetanvändare: 4 684 000 (81.0 % av befolkningen)  (2016)

Järnvägsnät: 25 km
Vägnät (större vägar): 3 425 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2017/10

Singapore flagga


Flaggan infördes år 1959 och färgerna symboliserar internationellt broderskap, renhet och dygd.

Halvmånen och stjärnorna står för “ett ungt land på uppåtgående i ideell strävan mot demokrati, fred, framsteg, rättvisa och jämlikhet”.

Singapore riksvapen


Lejonet i riksvapnet anspelar på namnet Singapura som betyder “Lejonstaden” och tigern är ett minne av förbundet med Malaysia.

Valspråket lyder: “Framåt, Singapore!”

Singapores nationalhymn

Singapore karta

För mer information om Singapore och min resa se:     singapore     singapore-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email