singapore-fakta

Singapore landsfakta

Singapore statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm 

Officiellt namn: Republic of Singapore
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Singapore / 5 992 000

Yta (totalt): 697 km2
Andel av landytan som är åkermark: 0.9 %
Landyta med skog:  3.3 %

Kustlinje: 193 km
Lägsta punkt: Singapore-sundet (0 möh)
Högsta punkt: Bukit Timah (163 möh)
Viktigaste floder: Sungai Seletar
Större sjöar: Seletar Reservoir

Invånare, totalt: 5 866 000
Invånare/km2 (Landyta): 7 916
Procentuell andel invånare i städerna: 100.0 %
Befolkningstillväxt: 0.95 %

Spädbarnsdödlighet: 2
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 83.5 / 89.1

Folkgrupper:
Kineser 74.3 %, Malajer 13.4 %, Indier 9.0 %, Övriga 3.2 %

Religion:
Buddism 33.2 %, Kristna 18.8 %, Islam 14.0 %, Taoism och Konfucianism 10.0 %, Hinduism 5.0 %, övriga religioner 0.6 %, ingen religion 18.5 %

Språk:

Engelska (officiellt språk) 36.9 %, Mandarin (officiellt språk) 34.9 %, andra kinesiska dialekter 12.2 %, Malajiska (officiellt språk) 10.7 %, Tamil (officiellt språk) 3.3 %, övriga språk 2.0 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 98.9 / 95.9
Andel barn som börjar i grundskolan: 99.5 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 15 (Sverige 12)

Självständighet: 9 augusti, 1965
Nationaldagar: 9 augusti (självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 21 år, obligatorisk

BNP/ capita: USD 65 233 (2019)
Valuta: Singapore dollar (SGD)
Största handelspartners (export): Kina, Hong Kong, Malaysia
Antal utländska besökare: 19 116 000 (2019)

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 9.1 %
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Elkonsumtion per person: 8 845 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 98.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 10.0 (Sverige 4.40)

Militära utgifter i % av BNP: 3.2 %

Mobiltelefoner, abonnemang: 9 544 000 (2019)
Internetanvändare: 5 287 000 (88.2 % av befolkningen)  (2018)

Järnvägsnät: 25 km
Vägnät (större vägar): 3 500 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2021/05

Singapore flagga


Flaggan infördes år 1959 och färgerna symboliserar internationellt broderskap, renhet och dygd.

Halvmånen och stjärnorna står för ”ett ungt land på uppåtgående i ideell strävan mot demokrati, fred, framsteg, rättvisa och jämlikhet”.

Singapore riksvapen


Lejonet i riksvapnet anspelar på namnet Singapura som betyder ”Lejonstaden” och tigern är ett minne av förbundet med Malaysia.

Valspråket lyder: ”Framåt, Singapore!”

Singapore nationalhymn

Singapore karta

För mer information om Singapore och min resa:     singapore     singapore-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email