singapore-fakta

Singapore landsfakta

Singapore statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm 

Officiellt namn: Republic of Singapore
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Singapore / 3 548 000

Yta (totalt): 719 km2
Andel av landytan som är åkermark: 0.9 % (2018)
Landyta med skog:  3.3 % (2018)

Kustlinje: 193 km
Lägsta punkt: Singapore-sundet (0 möh)
Högsta punkt: Bukit Timah (166 möh)
Viktigaste floder: Sungai Seletar
Större sjöar: Seletar Reservoir

Invånare, totalt: 5 975 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 8 479 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 100.0 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.9 %

Folkgrupper:
Kineser 74.2 %, Malajer 13.7 %, Indier 8.9 %, Övriga 3.2 %

Religion:
Buddism 31.1 %, Kristna 18.9 %, Islam 15.6 %, Taoism och Konfucianism 8.8 %, Hinduism 5.0 %, övriga religioner 0.6 %, ingen religionstillhörighet 20.0 %

Språk:

Engelska (officiellt språk) 48.3 %, Mandarin (officiellt språk) 29.9 %, andra kinesiska dialekter 8.7 %, Malajiska (officiellt språk) 9. 2 %, Tamil (officiellt språk) 2.5 %, övriga språk 1.4 %

Spädbarnsdödlighet: 2 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 83.8 / 89.3

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 9.1 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 1.81 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 98.9 / 96.1 (2019)
Andel barn som börjar i grundskolan: 99.7 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 15 (Sverige 12)

Självständighet: 9 augusti, 1965
Nationaldagar: 9 augusti (självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 21 år, obligatorisk

BNP/ capita: USD 72 794 (2021)
Valuta: Singapore dollar (SGD)
Största handelspartners (export): Kina, Hong Kong, Malaysia

Antal utländska besökare: 2 742 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 8 845 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 96.5 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 0 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 8.3 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.9 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 8 661 000 (2021)
Internetanvändare: 5369 000 (91.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 25 km
Vägnät (större vägar): 3 500 km (2017)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Singapore flagga


Flaggan infördes år 1959 och färgerna symboliserar internationellt broderskap, renhet och dygd.

Halvmånen och stjärnorna står för ”ett ungt land på uppåtgående i ideell strävan mot demokrati, fred, framsteg, rättvisa och jämlikhet”.

Singapore riksvapen


Lejonet i riksvapnet anspelar på namnet Singapura som betyder ”Lejonstaden” och tigern är ett minne av förbundet med Malaysia.

Valspråket lyder: ”Framåt, Singapore!”

Singapore nationalhymn

Singapore karta

För mer information om Singapore och min resa:     singapore     singapore-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik