singapore-fakta

Singapore landsfakta

Singapore statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm 

Officiellt namn: Republic of Singapore
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Singapore / 5 921 000

Yta (totalt): 719 km2
Andel av landytan som är åkermark: 0.9 %
Landyta med skog:  3.3 %

Kustlinje: 193 km
Lägsta punkt: Singapore-sundet (0 möh)
Högsta punkt: Bukit Timah (166 möh)
Viktigaste floder: Sungai Seletar
Större sjöar: Seletar Reservoir

Invånare, totalt: 5 921 000
Invånare/km2 (Landyta): 8 479 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 100.0 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 0.92 %

Folkgrupper:
Kineser 74.2 %, Malajer 13.7 %, Indier 8.9 %, Övriga 3.2 %

Religion:
Buddism 31.1 %, Kristna 18.9 %, Islam 15.6 %, Taoism och Konfucianism 8.8 %, Hinduism 5.0 %, övriga religioner 0.6 %, ingen religionstillhörighet 20.0 %

Språk:

Engelska (officiellt språk) 48.3 %, Mandarin (officiellt språk) 29.9 %, andra kinesiska dialekter 8.7 %, Malajiska (officiellt språk) 9. 2 %, Tamil (officiellt språk) 2.5 %, övriga språk 1.4 %

Spädbarnsdödlighet: 2 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 83.6 / 89.2

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 10.6 %
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 98.9 / 96.1
Andel barn som börjar i grundskolan: 99.5 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 15 (Sverige 12)

Självständighet: 9 augusti, 1965
Nationaldagar: 9 augusti (självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 21 år, obligatorisk

BNP/ capita: USD 72 794 (G = 2021)
Valuta: Singapore dollar (SGD)
Största handelspartners (export): Kina, Hong Kong, Malaysia

Antal utländska besökare: 2 742 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 7 680 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 98.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 8.40 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 3.2 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 9 034 000 (2020)
Internetanvändare: 5 231 000 (92.0 % av befolkningen)  (2020)

Järnvägsnät: 25 km
Vägnät (större vägar): 3 500 km

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2022/07

(G = ) Globalis Online

Singapore flagga


Flaggan infördes år 1959 och färgerna symboliserar internationellt broderskap, renhet och dygd.

Halvmånen och stjärnorna står för ”ett ungt land på uppåtgående i ideell strävan mot demokrati, fred, framsteg, rättvisa och jämlikhet”.

Singapore riksvapen


Lejonet i riksvapnet anspelar på namnet Singapura som betyder ”Lejonstaden” och tigern är ett minne av förbundet med Malaysia.

Valspråket lyder: ”Framåt, Singapore!”

Singapore nationalhymn

Singapore karta

För mer information om Singapore och min resa:     singapore     singapore-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email