färöarna-fakta

Färöarna landsfakta

Färöarna – Nordatlantiska pärlor

Officiellt namn: Foroya
Statsskick: Monarki, enhetsstat (del av Danmark)
Huvudstad/Invånare: Torshavn / 21 000

Yta (totalt): 1 393 km2
Andel av landytan som är åkermark: 2.1 %
Landyta med skog: 0.1 %

Kustlinje: 1 117 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt:  Slaettartindur ( 882 möh)
Största floder: Gudenå (Danmark)
Största sjöar: Arresö (Danmark)

Invånare, totalt: 50 730
Procentuell andel invånare i städerna: 42.1 %
Invånare/km2: 3
Befolkningstillväxt: 0.55 %

Spädbarnsdödlighet: 5
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 78 / 83.2

Folkgrupper:
Färöingar 87.6 % (av skandinaviskt och brittiskt ursprung), danskar 7.8 %, övriga folkgrupper 4.6 %

Religion:
Protestantisk 89.3 %, övriga religioner och ospecificerade 11. 7 %

Språk:
Färöiska 93.8 %, Danska 3.2 %, övriga språk 3.0 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 100.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 10 (DK) (Sverige 10)

Självständighet: Visst självstyre sedan 1948, del av Danmark
Nationaldag: 29 juli
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 53 550 (DK) (2016)
Valuta: Dansk Krona (DKK), Färöisk Krona (FK)
Största handelspartners (Export): Ryssland, Storbritannien, Tyskland

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 12.0 % (DK)

Elkonsumtion per person: 5 859 kWh (DK) (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 48.1 % (DK) % (Sverige 6.3 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 5.94 (DK) (Sverige 4.48)

Antal besökare årligen: Uppgift saknas

Militära utgifter i % av BNP:  1.2 % (DK)

Mobiltelefoner: 54 490 (2016)
Internetanvändare: 48 000 (95.1 % av befolkningen) (2016)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 960 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2018/10

Färöarna flagga

Färöarnas flagga har varit i bruk sedan 1931 men blev officiellt fastställd 1948. Flaggan kan, utan särskilt tillstånd, användas överallt i Danmark.

Färöarna riksvapen

Färöarnas riksvapen överensstämmer med det danska.
Riksvapnet är känt från Valdemar den Stores tid (1157 – 1182).

Ursprungligen var antalet hjärtan obestämt men 1819 fastställdes deras antal till nio.

Färöarna karta

För mer information om Färöarna och min resa se:     färöarna     färöarna-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email