Färöarna fakta

På denna sida finns fakta om Färöarna som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Foroya
Statsskick: Monarki, enhetsstat (del av Danmark)
Huvudstad/Invånare: Torshavn / 21 000

Yta (totalt): 1 393 km2
Andel av landytan som är åkermark: 2.1 % (2018)
Landyta med skog: 0.1 % (2018)

Kustlinje: 1 117 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt:  Slaettartindur ( 882 möh)
Största floder: Gudenå (Danmark)
Största sjöar: Arresö (Danmark)

Invånare, totalt: 52 600 (2023)
Procentuell andel invånare i städer: 43.0 % (2023)
Invånare/km2: 3
Befolkningstillväxt: 0.63 %

Spädbarnsdödlighet: 6
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 79.0 / 84.2

Folkgrupper:
Färingar 85.3 % (av skandinaviskt och brittiskt ursprung), danskar 8.3 %, övriga nordiska 1.4 %, övriga folkgrupper 4,5 %

Religion:
Kristna, huvudsakligen protestanter 89.3 %, övriga religioner och ospecificerade 10.7 %

Språk:
Färöiska 93.8 %, Danska 3.2 %, övriga språk 3.0 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 100.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 11 (DK) (Sverige 12)

Självständighet: Visst självstyre sedan 1948, del av Danmark
Nationaldag: 29 juli
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 68 008 (DK) (2021)
Valuta: Dansk Krona (DKK), Färöisk Krona (FK)
Största handelspartners (Export): Ryssland, Storbritannien, Tyskland

Befolkning under fattigdomsgräns: 10.0 % (2015)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 11.6 % (DK)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 9.16 (DK) (2019)

Elkonsumtion per person: 5 859 kWh (DK) (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 58.9 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 15.1 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 5.1(DK) (Sverige 3.4) (G = 2018)

Antal besökare årligen: Uppgift saknas

Militära utgifter i % av BNP:  1.4 % (DK) (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 59 000 (2021)
Internetanvändare: 51 728 (97.6 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 960 km (2017)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/05

(G) Globalis Online

Färöarna flagga

Färöarnas flagga har varit i bruk sedan 1931 men blev officiellt fastställd 1948. Flaggan kan, utan särskilt tillstånd, användas överallt i Danmark.

Färöarna riksvapen

Färöarnas riksvapen överensstämmer med det danska.
Riksvapnet är känt från Valdemar den Stores tid (1157 – 1182).

Ursprungligen var antalet hjärtan obestämt men 1819 fastställdes deras antal till nio.

Danmark nationalhymn

Färöarna karta

För mer information om Färöarna och min resa se:     färöarna     färöarna-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik