Jordanien

Jordanien,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Jordanien,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

amman, akaba, wadi rum, petra, shobak, karak, döda havet, mount nebo, mar elias och jerash var några platser jag besökte i jordanien, rainer stalvik 

Snöstormen på Landvetter flygplats försenade avresan med en och en halvtimme vilket resulterade i att jag missade det anslutande planet till Amman i Frankfurt och blev ombokad på en rutt som gick via Tel Aviv i Israel istället. Detta innebar att jag kom fram till Amman med åtta timmars försening. Intressant, men inte speciellt trevlig, erfarenhet blev den rigorösa säkerhetskontrollen i Tel Aviv. Många frågor på grund av stämplar och visum i passet och det tog två timmar att kontrollera tio personer. Inte heller Jordanien var speciellt gästvänligt de första dagarna utan bjöd på uruselt väder med regnskurar, hårda vindar, kyla och snö.

Fortsättningen på resan bjöd på både historiska såväl som bibliska upplevelser, en fascinerande natur, dramatiska inslag, många möten med de mycket vänliga jordanierna och betydligt bättre väder, även sol och värme.

För att enklast komma runt i Jordanien hyrde jag en bil och fick på så sätt även uppleva den stundtals kaotiska jordanska trafiken.

Resan började, och slutade, i huvudstaden Amman och dess hektiska ”Downtown”. Därefter gick resan vidare till bland annat Akaba vid Röda Havet, besök i den vackra öknen Wadi Rum med övernattning i ett beduintält, till den forna staden Petra, en av världens största sevärdheter, till korsriddarborgarna i Shobak och Karak, ett besök i den vackra bergsbyn Dana, till Döda Havet vars yta ligger 400 meter under havsytan, Bethany beyond the Jordan där Jesus döptes, till staden Madaba och Mount Nebo varifrån Moses kunde se in i ”Det förlovade landet”, till Jerash med sina välbevarade romerska ruiner, till staden Ajloun med sin välbevarade borg och Mar Elias där profeten Jesaias föddes mm mm Under resan upplevde jag även tre ganska dramatiska händelser; i Akaba mötte jag en man med en kalashnikov i ett ödsligt bergsområde med ett brett leende på läpparna men iskalla ögon vars avsikter fortfarande är oklara för mig, i Dibeen promenerade jag helt omedvetet omkring i ett minerat område och fotograferade blommor och näst sista natten kom tre män in på mitt hotellrum i Amman klockan 03.30 på natten!  

Läs om min resa och se fler bilder jordanien-resa

Jordanien historia i korthet

före Kristus

250 000 Jagade människans förfäder elefanter med hjälp av enkla redskap i Jordandalen

100 000 Röda Havet höjs så att Döda Havet och Genesarets (Sea of Tiberias) bildas

20 000

Jägar- och samlarfolk, med egna getflockar, lever nära Petra i enkla samhällsformer

10 000 De enkla vindskydden ersätts av runda hyddor byggda av sten och trä. Vilda fröer bildar stommen i de odlingarna

8 000

Några av jordens tidigaste bosättningar bildas nära Jeriko. Invånarna tämjer, föder upp och tillagar inhemska djurarter

6 000

Några av jordens äldsta skulpturer (fruktbarhetssymboler) framställs i Jordandalen

5 000 De tidigaste stenkammargravarna skapas nära Ar-Rawdah

4 000

De första permanenta bosättningarna grundas där dagens huvudstad Amman nu ligger. Koppar bryts i gruvor vid Khirbet Feinan. Utformningen av keramikkärl visar influens från Egypten

2 900

I städer som Amman, Pella, Deir Alla mfl byggs fästningar. Handel utvecklas med Syrien, Palestina och Egypten

2 300 förstörs städerna Sodom och Gomorra

1 500

Egyptens influens minskar. Palestinier bosätter sig i det område som kommer att uppkallas efter dem

1 200

Grundades kungadömena Ammon, Gilead, Moab och Edom. Dessa lågt i ständig konflikt med kungariket Israel.
Moses och israelerna nekas tillträde till kungariket Edom

850 Det splittrade israeliska riket besegrades av Mesha, kung av Moab

582

Kungarikena Ammon, Moab och Edom var under en kort tid förenade och var nära att tillintetgöra det israeliska riket under ledning av konungarna David och Salomon

539 Babylonierna besegrades av Perserna och Trans-Jordanien blev en del av det mäktiga Persiska Riket

500

Uppfinningen av kamelsadeln förändrar livet för de arabiska nomaderna och lägger grunden till nya karavanvägar till Damaskus

333

Alexander den Stores seger över perserna gör att regionen kommer under grekisk kolonisation

100

Nabatéerna, ett arabiskt nomadfolk, erövrar södra delen av Jordanien och gör Petra till sin huvudstad. De expanderade norrut och deras rike kom att omfatta merparten av nuvarande Jordanien och Syrien

30

Kung Herodes bygger ut fortet i Mukawir. Här halshuggs senare Johannes Döparen enligt Salomes önskan

9 – 40 e Kr

Regerar kung Aretas IV det nabatéiska riket. Han var den mäktigaste av alla kungar

efter Kristus

26 Jesus döptes i Bethany-Beyond-Jordan av Johannes Döparen

33

Världens första kristna kyrka uppfördes i Rihab, 40 km från Amman. I den sökte 70 av Jesus anhängare skydd undan förföljelser i Jerusalem

106

Den romerske kejsaren Trajanus erövrar det nabatéiska riket och intager staden Petra

111 – 114

Romarna bygger vägen Nova Via Taiana. Vägen följer sträckningen av den gamla ”Kings Highway” mellan Bosra (i dagens Syrien) och Röda Havet

200 – 300

Romarnas stora period. Under denna byggs vackra och imponerande byggnader på olika platser. Kejsar Hadrianus besöker staden Jerash där en stor triumfbåge byggdes till hans ära. Den kan beskådas än idag

324

Kejsaren Konstantin konverterar till kristendom. Vid hans död blir kristendomen den dominerande religionen i det Bysantinska Riket och många kyrkor byggdes

614

Romarna sluter fred med Perserna. Trots detta fortsätter den islamska religionen att sprida sig

629 Muslimska styrkor förlorar slaget vid Mu´tah mot den kristna armén

632 Avlider profeten Mohammed

636

Muslimska styrkor vinner slaget vid Yarmouk och därmed blir islam regionens viktigaste religion

700 De syriska Umayyaderna erövrar regionen

747

En stor jordbävning drabbar regionen och försvagar Umayyaderna vars styre ersätts av Abbasidernas

1000

Fatimiderna, en egyptisk dynasti, tar kontroll över Palestina, Jordanien och södra Syrien

1095 Påven startar ett heligt krig mot muslimerna som hämnd för att kyrkor förstörts

1115 Korsriddaren Kung Baldwin börjar bygga borgen i Shobak

1142 Korsriddarborgen i Karak börjar byggas

1187 Den muslimske ledaren Saladin besegrar de kristna styrkorna i slaget vid Hittin

1193 Saladin avled

1258

Mongolerna under ledning av Djinghis Khan anfaller de jordanska städerna Ajloun och Salt

1517 – 1916

Turkarna erövrar Syrien och Jordanien och länderna hamnar under osmanskt styre i fyra sekler

1812 Schweizaren Burckhard återupptäcker Petra

1917 Drogs regionen i första världskriget när arabiska styrkor besatte hamnstaden Akaba

1918

Med hjälp av brittisk militär drevs turkarna bort från regionen och de tog kontroll över landet. Britterna lovat araberna självständighet efter kriget, men löftet infriades inte. Istället delades regionen upp mellan Storbritannien och Frankrike.

1920

Nuvarande Jordanien samt området väster om Jordanfloden, dagens Israel, Västbanken och Gaza, blev det brittiska mandatet Palestina.

1921

Britterna skiljer av området öster om Jordanfloden från övriga Palestina och upprättade emiratet Transjordanien

1925 Jordanien fick sina nuvarande gränser

1928

Britterna minskade sin kontroll över landet till att enbart omfatta utrikespolitik och finansiella frågor.
Jordanien får sin första författning och ett lagstiftande råd upprättades.

1946

Jordanien blir självständigt och får namnet Hashimitiska kungadömet Transjordanien med Abdullah som kung.

1948

När staten Israel bildades gick Jordanien och andra arabstater till attack mot landet. De jordanska styrkorna erövrade en stor del av det område som enligt en FN-resolution från 1947 skulle utgöra en palestinsk stat, nämligen Västbanken och östra Jerusalem. En halv miljon palestinier flyr till det som nu kallas för Västbanken

1949

Utropade sig den transjordanske kungen Abdullah sig till kung över hela Palestina, det vill säga Transjordanien och det erövrade området. Samtidigt bytte landet namn till Jordanien.

1950 Kung Abdullah annekterar Västbanken och östra Jerusalem

1951 Mördas Kung Abdullah i Jerusalem. Han efterträds av sin son Talal

1952 Kung Talal avgår och ersätts av sin blott 16-årige son Hussein

1957

Efter ett kuppförsök infördes krigslagar och alla politiska partier förbjöds. Efter detta styrde Kung Hussein landet i det närmaste enväldigt

1964

Egyptens dåvarande president Gamal Abdel Nasser tog initiativ till att bilda Palestinska befrielseorganisationen (PLO) som det palestinska folkets enda legitima språkrör. PLO skulle finansieras av Arabförbundet och rekrytera soldater till en palestinsk befrielsearmé (PLA). Kung Hussein motarbetade initiativet genom att inte tillåta PLO att ta ut avgifter bland palestinier i Jordanien eller låta PLA träna på jordanskt territorium

1967

Jordanien förlorade hela Västbanken, inklusive östra Jerusalem till Israel i det så kallade ”Sexdagarskriget”. Mellan 150 000–250 000 palestinska flyktingar sökte sig till Jordanien

1969 PLO togs över av palestinska gerillarörelser, med Yasser Arafats Fatah som ledare, och Kung Husseins auktoritet utmanades. Han tvingades balansera mellan landets kungavänliga grupper och den allt större palestinska befolkningens krav på inflytande

1970

PLO utvecklades till en stat i staten och spänningen mellan PLO och Husseinregimen övergick i september, ”Svarta september”, i inbördeskrig. Gerillan krossades på ett halvår och dess medlemmar utvisades. Den övriga arabvärlden reagerade kraftigt mot kung Husseins agerande

1973

Strax före det arabisk-israeliska kriget i oktober hade Kung Hussein försonats med Egyptens och Syriens ledare och Jordanien ställde upp med trupper på Syriens sida.

1980 – 88

Jordaniens relationer med Syrien försämrades under kriget mellan Iran och Irak för att landet stod på Iraks sida i kriget

1987

Kung Hussein stöder det palestinska upproret, intifadan, på Västbanken   1987 utbröt ett palestinskt uppror, intifada, på Västbanken

1988 Kung Hussein avsäger sig alla territoriella anspråk på Västbanken

1989

Utbröt våldsamma upplopp i flera jordanska städer efter att regeringen genomfört kraftiga prishöjningar i enlighet med Internationella valutafondens krav vilket ledde till att regeringen avgick. Muslimska Brödraskapet vann 20 platser i deputeradekammaren vid valet i november

1991

Fredsförhandlingar mellan Israel och en jordansk-palestinsk delegation inleds. Senare fördes dessa direkt mellan PLO och Israel

1992

Efter att ha varit förbjudna under många år tilläts politiska partier, med vissa undantag

1993

I november hölls landets första flerpartival. Palestinierna erhöll endast 14 av regeringens 80 platser, trots att de utgjorde mer än hälften av landets befolkning. För första gången i landets historia lyckades en kvinna, Toujan Feisal, bli invald i deputeradekammaren

1994 Jordanien och Israel undertecknar ett fredsavtal

1997

Årets parlamentsval bojkottades av flera oppositionspartier. De protesterade mot valsystemet som gynnade regimen, mot regeringens förda politik gentemot Israel och mot kraftiga inskränkningar av pressfriheten inför valet. Resultatet blev ett parlament starkt dominerat av regeringstrogna ledamöter

1998 Kung Hussein, som var svårt cancersjuk, fick periodvis vård i USA för sin sjukdom

1999

I februari avled Kung Hussein. Han hade då suttit vid makten i 47 år vilket var längre än någon annan ledare i Mellanöstern. Till ny kung utsågs äldste sonen Abdullah. Vid sitt tillträde genomförde Abdullah en rad demokratiska, administrativa och ekonomiska reformer, bland annat avskaffades censuren av utländsk press och 500 fångar frigavs. Förändringen mot ett öppnare samhälle blev dock kortvarig och senare under året stängdes den palestinska islamistiska organisationen Hamas kontor i landet. Flera Hamasmedlemmar greps och fyra höga ledare utvisades till Qatar

2001

I juli infördes en ny vallag, som innebar att valkretsindelningen ändrades och att antalet ledamöter i parlamentet utökades från 80 till 110.
Efter det andra palestinska upproret på Västbanken och i Gaza hösten 2000 drev den jordanska regeringen av säkerhetsskäl igenom begränsningar i press- och mötesfriheten. Ytterligare restriktioner infördes efter terrordåden i USA den 11 september 2001. Bland annat utnyttjade kungen sin rätt att skjuta upp det parlamentsval som skulle ha hållits under året

2003

Flera stora demonstrationer hölls mot det stundande Irakkriget med ibland hårda motsättningar mellan demonstranter och polis. När Irakkriget bröt ut i mars agerade kung Abdullah utåt som en försiktig kritiker, medan han i hemlighet lät USA använda militärbaser i Jordanien för sina anfall mot Irak
Det uppskjutna parlamentsvalet, som skulle hållits 2001, hölls i juni. Genom en ny kvoteringsregel för kvinnor tog sig sex oberoende kvinnliga kandidater in i parlamentet

2005

I april avgick regeringen efter växande kritik inom landet och från omvärlden mot uteblivna politiska och ekonomiska reformer
I november genomfördes det dittills allvarligaste terroristdådet i Jordanien. Självmordsbombare utförde samordnade attacker mot tre hotell i Amman där utlänningar ofta bodde och minst 54 personer dödades. De flesta var jordanier men även två höga tjänstemän från den palestinska administrationen och tre amerikaner dödades. Utredningen visade att en grupp irakier som hade kontakter med den ökände jordanske terroristen Abu Musab al-Zarqawi hade utfört dådet

2006

Den jordanska underrättelsetjänsten deltog i utredningsarbetet som i juni ledde till att al-Zarqawi kunde lokaliseras och dödas i ett amerikanskt flyganfall i Irak

2007

I slutet av juli hölls de första lokalvalen enligt nya regler i demokratiskt riktning och i november hölls parlamentsval

2008

I april miste 24 av landets 36 partier sitt tillstånd att verka politiskt eftersom de inte uppfyllde kraven i en ny lag
I juli utsåg kung Abdullah sin äldste son, den femtonårige Hussein bin Abdullah, till kronprins

2009

I november upplöser kung Abdullah parlamentet när två år av den fyraåriga mandattiden har gått
I december utses den tidigare tjänsteman vid hovet, Samir al-Rifai, av kungen till ny regeringschef. Rifai får stort utrymme att själv bilda en regering som ska se till att landet bättre klarar följderna av den globala finanskrisen

2010

I maj antas en ny vallag som utökar antalet parlamentsledamöter till 120 och fördubblar platserna avsatta för kvinnor. Lagen får kritik för att missgynna oppositionen eftersom storstadsområdena, där många oppositionella bor, ges färre platser i parlamentet medan områden på landsbygden, där kung Abdullah har stort stöd, får större representation

I oktober döms ledaren för en militant islamistgrupp till livstids fängelse och ytterligare nio, alla jordanier och palestinier, får 15 års fängelse för ha planerat attentat mot armén och säkerhetstjänsten

I november dödas minst en person under valkampanjen vid sammandrabbningar mellan olika politiska grupperingar. Nästan alla de ca 700 kandidaterna i valet till parlamentets underhus ställer upp som oberoende. 134 är kvinnor. En överväldigande majoritet av dem som väljs in stöder kung Abdullah

2011

I januari ordnar politiska aktivister demonstrationer med krav på politiska reformer. De är inspirerade av de pågående upproren i Tunisien och Egypten. I staden Maan söder om Amman, där muslimska fundamentalister tidigare varit aktiva, uppstår ett bråk mellan rivaliserande beduinstammar som utmynnar i flera dagars regeringsfientliga upplopp

I februari avskedar kung Abdullah regeringen och ger en tidigare premiärminister, Marouf Bakhit, i uppdrag att tillsätta en ny ministär. Bakhit behåller flera medlemmar av den gamla regeringen men tar även in en islamist och fem personer som sägs tillhöra vänstern

I slutet av mars organiserar oppositionella krafter åter demonstrationer i Amman

I april tillsätter kungen en kommitté som ska lägga fram förslag till förändringar av grundlagen

I juni säger kungen i ett TV-tal  att framtida regeringar ska tillsättas med utgångspunkt från den valda majoriteten i parlamentet. Han skulle därmed avstå från sin rätt att utse premiärministern

I augusti föreslår den kommitté som granskat grundlagen bland annat att parlamentet ska få ökad makt, att en författningsdomstol ska inrättas och att den valbara åldern till parlamentet sänks från 35 till 25 år för att locka yngre att engagera sig i det politiska arbetet

I oktober avgår premiärminister Bakhit på kungens uppmaning sedan han kritiserats av olika grupper i parlamentet för att ha misslyckats med att genomföra politiska reformer. Awn al-Khasawneh, domare vid Internationella domstolen i Haag, blir ny premiärminister

2012

I april döms två journalister till böter respektive ett kort fängelsestraff för undergrävande verksamhet. Journalisterna hade arbetat med en artikel i vilken en parlamentsledamot anklagar kungen för att skydda en före detta minister från att åtalas för korruption

I slutet av månaden lämnar premiärminister al-Khasawneh in sin avskedsansökan efter bara ett halvår som regeringschef. Al-Khasawneh har stött sig med oppositionen sedan han föreslagit en ny vallag som innehåller flera kontroversiella förändringar, bland annat skulle antalet platser i parlamentet avsedda för politiska partier minskas, en minimigräns för andelen kvinnliga ledamöter införas liksom ändringar i själva röstningsprocessen

I maj blir en tidigare regeringschef, juristen Fayez Tarawneh, ny premiärminister. Han blir även försvarsminister i den nya regeringen

I juli godkänner kungen ändringar i vallagarna som innebär att 150 ledamöterna i parlamentet i fortsättningen ska utses i två separata procedurer. 123 ledamöter, varav 15 kvinnor, ska utses genom majoritetsval i valkretsar där man väljer en eller flera kandidater. Resterande 27 platser ska tillsättas i nationella proportionella val där antalet kandidater tillsätts efter partiets andel av rösterna

I september ber Jordanien omvärlden om finansiell hjälp för att ta hand om strömmen av flyktingar från inbördeskrigets Syrien

I oktober upplöser Kung Abdullah parlamentet och utlyser parlamentsval. Beskedet om nyval utlöser en demonstration i huvudstaden Amman. Runt 15 000 personer följer IAF:s uppmaning och går ut på gatorna för att kräva politiska reformer. Det är den största demonstrationen i landet sedan våren 2011
En övergångsregering tillsätts ledd av en oberoende politiker, Abdullah Ensour, som sägs ha goda förbindelser med oppositionen

Myndigheterna griper 11 misstänkta terrorister som sägs ha förberett attacker på västdiplomater och affärscentrum i Amman. Männen ska ha skaffat vapen från Syrien och fått hjälp att tillverka bomber av terrornätverket al-Qaidas irakiska gren

En soldat dödas vid gränsen av en grupp beväpnade män som försöker ta sig in i Syrien för att ansluta sig till rebellerna där. Det är första gången sedan det syriska upproret som en jordansk soldat mister livet i samband med konflikten

I november döms chefen för landets underrättelsetjänst, Mohammed al-Dahabi, till 13 års fängelse för förskingring av allmänna medel och penningtvätt

Tre personer dödas i sammandrabbningar mellan polis och demonstranter som protesterar mot höjda bränslepriser

2013

I januari lovar kung Abdullah att han efter nyvalet i slutet av månaden ska sikta på en parlamentarisk modell för regeringsbildandet

Över 60 partier ställer upp i parlamentsvalet, men Islamiska aktionsfronten, landets största parti, och en del andra väljer att bojkotta valet i protest mot valsystemet anses gynna kungen
I mars utnämner kung Abdullah formellt Abdullah Ensour till premiärminister. Denne har varit tillförordnad regeringschef sedan oktober 2012. Parlamentet har rekommenderat Ensour för kungen sedan han vunnit en omröstning bland ledamöterna. Därmed ger kungen enligt tidigare löfte för första gången parlamentet en avgörande roll vid valet av premiärminister

Jordanien geografi

Med undantag av en kort kuststräcka längs Akabaviken vid Röda havet i Jordaniens södra del är riket helt omgivet av land.

Större delen av Jordanien utgörs av en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd över havet. Landets nordöstra del sträcker sig in i den syriska öknen. I den kuperade västra delen ligger alla större städer.

En djup dalgång, som sträcker sig i nord-sydlig riktning, bryter av höglandet i landets vstra del. I landets norra del rinner Jordanfloden, som mynnar ut i Döda havet, sjön är världens lägst belägna plats vars yta ligger drygt 400 meter under havsytan. Döda Havet saknar utflöden och salthalten är extremt hög, i medeltal 35 procent, det vill säga tio gånger saltare än världshaven. Söder om Döda havet fortsätter dalgången i form av den torra sänkan Wadi Araba, som slutar i Akabaviken

Jordanien huvudstad: Amman 1 276 000 invånare

Andra större städer i Jordanien: Zarqa 793 000 invånare, Irbid 307 000 invånare, Russeifa 268 000 invånare

Landets högsta berg heter Jabal Umm ad Dami som har en höjd på 1 754 m ö h. Viktigaste floden är Jordanfloden.

Jordanien klimat

På högplatåerna i centrala och östra Jordanien råder kontinentalt klimat med heta somrar, temperaturen kan gå upp mot 50 grader Celcius, vintrarna är däremot relativt kyliga. I västra delen av landet råder ett Medelhavsliknande klimat med torra somrar och fuktiga vintrar. Årets varmaste månad brukar augusti vara medan januari i regel är den kallaste. På landets högst belägna delar förekommer vintertid frost och ibland snö.

Bästa tiden att besöka Jordanien ur klimatperspektiv är under våren (mars till mitten av maj) och under hösten (september till mitten av november).

Mest nederbörd faller under perioden november till april. Nederbörden är dock sparsam. Bara en fjärdedel av landet får så mycket regn att det går att bedriva jordbruk utan konstbevattning.

Medeltemperaturen i Amman, 777 m ö h, i juli ligger på cirka 30 grader C, i Akaba vid Röda Havet är medeltemperaturen under samma månad nästan 40 grader C. Mest regn faller i Amman, i genomsnitt 75 mm, under februari. Under samma månad faller enbart någon millimeter regn i Akaba.

Jordanien befolkning

Nästan alla invånare i Jordanien är araber. Tidigare var en stor del av den ursprungliga befolkningen beduiner, arabiska nomader, men numera är de flesta jordanier bofasta. Över hälften av befolkningen är palestinier. De flesta av dem invandrade efter kriget mot Israel 1948–1949, då Västbanken införlivades med Jordanien, eller efter sexdagarskriget 1967 då Israel ockuperade Västbanken. Flyktingar har fortsatt att söka sig till Jordanien. Efter Kuwaitkriget 1990-1991 kom hundratusentals palestinier med jordanska pass som lämnat Kuwait och andra länder kring Persiska viken.

År 2006 var drygt 1,8 miljoner palestinska flyktingar registrerade hos FN-organet UNRWA, som bedriver hjälpverksamhet bland palestinska flyktingar, i Jordanien. De så kallade Gaza-flyktingarna, cirka 150 000, har inte fått jordanskt medborgarskap eftersom de vid flykten på 1940-talet var egyptiska medborgare. Denna grupp människor saknar flera grundläggande rättigheter, till exempel har de inte samma möjligheter att erhålla hälsovård, skolgång och arbetstillstånd som de jordanska medborgarna.

I Jordanien lever också några tiotusental tjerkesser, som invandrade från Kaukasus under den period som området ingick i det Osmanska riket. Dessutom lever cirka 40 000 armenier samt mindre grupper av tjetjener, druser och kurder i landet.

Till följd av flyktingströmmen är befolkningstillväxten hög i Jordanien, men även ökad medellivslängd och höga födelsetal bidrar

Jordanien språk

Landets officiella språk är arabiska, i vissa byar talas tjerkessiska, några minoritetsspråk av större betydelse finns inte

Jordanien socialt

I Jordanien saknas ett heltäckande socialförsäkringssystem varför starka familjeband ofta fungerar som sociala skyddsnät. Samtliga statliga arbetsgivare och privata företag med fler än fem anställda måste dock avsätta 13 procent av de anställdas löner till en fond för bland annat viss sjuk- och arbetslöshetsersättning. För bidrag till särskilt utsatta grupper finns en nationell hjälpfond, till exempel fattiga.

Vid en regional jämförelse har Jordanien en bra sjukvård. I landet finns ett statligt landsomfattande sjukvårdssystem med över tusen allmänna sjukhus och vårdcentraler. Utöver detta finns ett armésjukhus, ett universitetssjukhus och ett antal privata sjukhus. På de statliga sjukhusen är vården avgiftsfri.

På arbetsmarknaden och i politiken är kvinnorna dåligt representerade, deras villkor har dock uppmärksammats i allt större omfattning sedan början av 1990-talet. År 2001 fick kvinnor rätt till skilsmässa och lägsta ålder för äktenskap höjdes till 18 år. Trots ett starkt stöd från kungafamiljen avvisade parlamentet både år 1999 och 2000 ett regeringsförslag om att ta bort så kallade hedersmotiv som förmildrande omständigheter vid mord. Motståndarna i parlamentet ansåg att en sådan lag skulle uppmuntra både till otrohet som försvagning av jordaniernas moral.

I Jordanien arbetar tiotusentals utländska kvinnor, främst från Asien, som hembiträden. Många av dem behandlas illa och utsätts för misshandel och sexuella övergrepp.

Jordanien religion

Statsreligionen i Jordanien är Islam, men författningen garanterar religionsfrihet. Nio av tio jordanier är sunnimuslimer. Övriga tillhör de små minoriteterna av shiamuslimer och kristna.

Islam har stor betydelse i samhället och all familjelagstiftning grundas på islamsk rättskipning, sharia, för den muslimska befolkningen. Enligt författningen måste landets kung vara muslim och född av muslimska föräldrar. Hela den jordanska kungafamiljen anses härstamma från profeten Muhammed, vilket stärker monarkens rätt att leda landet enligt många.

Sedan början av 1980-talet har utövandet av islam fått ökad betydelse; det har blivit vanligare att kvinnor bär slöja, fler människor går till fredagsbönen och fastemånaden ramadan beaktas noggrannare.

Landets kristna minoritet tillhör främst den ortodoxa kyrkan. De kristna familjerna utgör bara en liten del av befolkningen, men har ett stort ekonomiskt inflytande.

Jordanien utbildning

När det gäller utbildning har de jordanska myndigheterna höga ambitioner varför andelen analfabeter minskat kraftigt sedan 1960-talet. Resterande problem i landets skolor är överfulla klassrum och fysisk bestraffning av eleverna.

Barnen börjar skolan vid sex års ålder och den tioåriga grundskolan är obligatorisk samt avgiftsfri. Samtliga barn erbjuds plats i den offentliga skolan, men i början av 2000-talet gick cirka en femtedel av barnen i privatskolor. FN-organet för de palestinska flyktingarna, UNRWA, organiserar skolgången i flyktinglägren.

Jordanien har en av de högsta utbildningsnivåerna i Mellanöstern. Nio av tio elever fortsätter till frivillig påbyggnadsutbildning motsvarande gymnasiet efter grundskolan där de sedan kan välja mellan förberedande studier för fortsatt yrkesutbildning eller för universitetsstudier. Cirka två femtedelar av ungdomarna går därefter vidare till högre studier.

I Jordanien finns åtta statliga och tretton privata högskolor och universitet.

För mer information se jordanien-fakta

Jordanien är till ytan ett litet land som bjuder på stora upplevelser av olika karaktär. Här kan man, bland annat, känna historiens vingslag i Petra och Jerash, uppleva bibliska platser som Mount Nebo där Abraham såg in i det ”Förlovade Landet” och platsen där Jesus döptes, få uppleva en mycket varierande natur, ett brokigt folkliv och många möten med de vänliga jordanierna. Det är inte svårt att resa i Jordanien på egen hand och det är dessutom ett säkert land att resa i. Tveka inte att besöka Jordanien som bara ligger några timmar bort med flyg!

Fler bilder från Jordanien      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik