albanien-fakta

Albanien landsfakta

Albanien, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Republica e Shqiperise
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Tirana / 512 000

Yta (totalt): 28 748 km2
Andel av landytan som är åkermark: 42.3 %
Landyta med skog: 28.8 %

Kustlinje: 362 km
Lägsta punkt: Adriatiska Havet ( 0 möh)
Högsta punkt: Golem Korab ( 2 764 möh)
Viktigaste floder: Drin
Större sjöar: Shkodersjön

Andra större städer i Albanien:
Durres 206 000 invånare, Elbasan 128 000 invånare, Shkodra 114 000 invånare

Invånare, totalt: 3 095 000 (2022)
Invånare/km2 (Landyta): 107 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 63.8 % (G = 2020)

Folkgrupper:
Albaner 82.6 %, Greker 0.5 %, övriga 1.0% (inkl. Vlacher, Romer, Makedonier och egyptier), ospecificerade 15.5 %

Religion:
Muslimer 56.7 %, Romerska katoliker 10.0 %, Ortodoxa 6.8 %, Ateister 2.5 %, Bektashi (Sufister) 2.1 %, Övriga 5.7 %, Ospecificerade 16.2 %

Språk:
Albanska med huvuddialekterna toskiska och gegiska, grekiska mfl

Befolkningstillväxt: 0.22 %
Spädbarnsdödlighet: 10 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 76.8 / 82.3

Befolkning under fattigdomsgräns: 14.3 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 27.0 %
Andel av befolkning som är undernärd: 3.9 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 9 år): Män/Kvinnor 98.5 / 97.8
Andel barn som börjar grundskolan: 96.5 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 18 (Sverige 12)

Självständighet: 28 november, 1912 (från Ottomanska riket)
Nationaldagar: 28 november (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 6 494 (G = 2021)
Valuta: Leke (ALL)
Största handelspartners (export): Italien, Spanien, Tyskland

Antal utländska besökare: 2 658 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 1 662 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 5.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 1.94 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 1.5 % (G = 2020)

Mobiltelefoner antal abonnemang : : 2 619 000 (2020)
Internetanvändare: 2 043 000 (72 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 677 km
Vägnät: 3 945 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/05

(G) Globalis Online

Albanien flagga

Efter att Albanien blev fritt från det turkiska styret, som pågått sedan slutet av 1300-talet, infördes en röd flagga med en dubbelörn. Denna flagga användes redan på 1400-talet av frihetshjälten Skanderbeg. Enligt en gammal legend härstammar albanerna från örnen.
Efter en del förändringar under årens lopp godkändes denna flagga år 1946 med kommuniststjärnan ovanför örnen. Under 1980-talet avlägsnades stjärnan i flaggan och riksvapnet

Albanien riksvapen

Riksvapnet består av en dubbelörn, som även finns i landets flagga. Enligt en gammal legend stammar albanerna från örnen.

Albanien nationalhymn

Albanien karta

albanien-karta_a

Mer information om Albanien och min resa:     albanien     albanien-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se /  rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email