Albanien, landsfakta

Albanien landsfakta

På denna sida finns landsfakta om Albanien, som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta  mm, Rainer Stalvik

Officiellt namn: Republica e Shqiperise
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Tirana / 520 000

Yta (totalt): 28 748 km2
Andel av landytan som är åkermark: 22.3 %
Landyta med skog: 28.8 %

Kustlinje: 362 km
Lägsta punkt: Adriatiska Havet ( 0 möh)
Högsta punkt: Golem Korab ( 2 764 möh)
Viktigaste floder: Drin
Större sjöar: Shkodersjön

Andra större städer i Albanien:
Durres 206 000 invånare, Elbasan 128 000 invånare, Shkodra 114 000 invånare

Invånare, totalt: 3 102 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 107 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 64.6 %

Folkgrupper:
Albaner 82.6 %, Greker 0.9 %, övriga 1.0% (inkl. vlacher, romer, makedonier och egyptier), ospecificerade 15.5 %

Religion:
Muslimer 56.7 %, Romerska katoliker 10.0 %, Ortodoxa 6.8 %, Ateister 2.5 %, Bektashi (Sufister) 2.1 %, Övriga 5.7 %, Ospecificerade 16.2 %

Språk:
Albanska med huvuddialekterna toskiska och gegiska, grekiska mfl

Befolkningstillväxt: 0.19 %
Spädbarnsdödlighet: 11
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 77.0 / 82.6

Befolkning under fattigdomsgräns: 14.3 % (2012)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 27.8 %
Andel av befolkning som är undernärd: 3.9 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 4.4 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 9 år): Män/Kvinnor 98.7 / 98.2
Andel barn som börjar grundskolan: 94.5 % (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan: 18 (Sverige 12) (2018)

Självständighet: 28 november, 1912 (från Ottomanska riket)
Nationaldagar: 28 november (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 6 493 (2021)
Valuta: Leke (ALL)
Största handelspartners (export): Italien, Spanien, Tyskland

Antal utländska besökare: 2 658 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 2 306 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från vindkraft: 0 % (Sverige 17.2 %)
El från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 1.7 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 1.6 % (2022)

Mobiltelefoner antal abonnemang : : 2 635 000 (2021)
Internetanvändare: 2 291 000 (79 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 424 km
Vägnät: 3 945 km

Angivna värden är beräknade

Albanien landsfakta

Källor:

CIA World Factbook 2023/05

(G) Globalis Online

Albanien flagga

Efter att Albanien blev fritt från det turkiska styret, som pågått sedan slutet av 1300-talet, infördes en röd flagga med en dubbelörn. Denna flagga användes redan på 1400-talet av frihetshjälten Skanderbeg. Enligt en gammal legend härstammar albanerna från örnen.
Efter en del förändringar under årens lopp godkändes denna flagga år 1946 med kommuniststjärnan ovanför örnen. Under 1980-talet avlägsnades stjärnan i flaggan och riksvapnet

Albanien riksvapen

Riksvapnet består av en dubbelörn, som även finns i landets flagga. Enligt en gammal legend stammar albanerna från örnen.

Albanien nationalhymn

Albanien karta

albanien-karta_a

Mer information om Albanien:

Grundfakta  albanien   

Min resa i Albanien     albanien-resa 

Albanien landsfakta

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se /  rainer stalvik