kambodja-fakta

Kambodja landsfakta

Kambodja, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta 

Officiellt namn:  Preahreacheanachakr Kampuchea
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Phnom Penh / 2 211 000

Yta (totalt): 181 035 km2
Andel av landytan som är åkermark: 22.7 %
Landyta med skog: 56.5 %

Kustlinje: 443 km
Lägsta punkt: Siamviken (0 möh)
Högsta punkt: Phnom Aorat ( 1 810 möh)
Största floder: Mekong, Tonle Sap
Största sjö: Tonle Sap

Andra större städer i Kambodja:
Sihanoukville 157 000 invånare, Battambang 150 000 invånare, Siem Reap 139 000 invånare

Invånare, totalt: 16 713 000
Invånare/km2 (Landyta): 95 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 25.1 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 1.08 %

Folkgrupper:
Khmerer 95.4 %, Cham 2.4 %, Kineser 1.5 %, Övriga 0.9 %

Religion:
Theravada buddhism 97.1 %, Muslimer 2.0 %, Kristna 0.3 %, Övriga 0.5 %

Språk:
Khmer  (officiellt språk) 95.8 %, övriga språk (inklusive olika minoritetsspråk och vietnamesiska) 4.2 %

Spädbarnsdödlighet: 26 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 68.8 / 72.6

Befolkning under fattigdomsgräns: 16.5 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 2.5 %
Andel av befolkning som är undernärd: 6.2 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 86.5 / 75.0
Andel barn som börjar i grundskolan: 90.6 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 42 (Sverige 12)

Självständighet: 9 november, 1953 från Frankrike
Nationaldag: 9 november
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ invånare: USD 1 591 (G = 2021)
Valuta: Riel (KHR)
Största handelspartners (export): USA, SINGAPORE, Thailand

Antal utländska besökare: 1 306 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 346 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 35.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 0.49 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 2.4% (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 21 087 000 (2019)
Internetanvändare: 5 441 000 (33.0 % av befolkningen) (2019)

Järnvägsnät: 642 km
Vägnät (större vägar): 47 263 km

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2022/06

(G =) Globalis Online

Kambodja flagga

flagga_kambodja

Från 1863 var Kambodja anslutet till Franska Indokina. Landet erhöll full självständighet 1955. Då introducerades denna flagga men, togs bort under den 40 år långa perioden av inbördeskrig. Nu är den återinförd.

I det blå mittfältet på flaggan visas templet Angkor Vat, Kambodjas nationalmonument, uppfört på 1300-talet. Denna symbol används i nästan alla kambodjanska flaggor.

Kambodja riksvapenkambodja_riksvapenRiksvapnets två lejon, det ena med elefanthuvud, är symboler för styrka och auktoritet. Bägaren och vapnen i mitten samt korset överst symboliserar kungamakten. Längst ned står landets namn.

Kambodja nationalhymn

Kambodja karta

kambodja_karta

För mer information om Kambodja och min resa:     kambodja     kambodja-resa

Det finns många intressanta och spännande länder på vår jord.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email