Grönland fakta

På denna sida finns fakta om Grönland som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Kalaallit Nunaat
Statsskick: Monarki, enhetsstat (del av Danmark), visst självstyre
Huvudstad/Invånare: Nuuk (Godthåb) / 14 798

Yta (totalt): 2 166 086 km2 (c:a 80 % av ytan är täckt av inlandsis)
Andel av landytan som är åkermark:  0 %
Landyta med skog: 0 %

Kustlinje: 44 087 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt: Gunnbjörn ( 3 694 möh)
Största flod: Gudenå (Danmark)
Största sjöar: Arresö (Danmark)

Invånare, totalt: 56 780 (2024)
Invånare/km2: 0.14
Andel invånare av befolkningen i städer: 87.9 %

Andra större städer Grönland: Sisimiut 5 227 invånare, Ilulissat 4 413 invånare, Qaqortoq 3 224 invånare

Befolkningstillväxt: -0.05 %
Spädbarnsdödlighet: 9 (2024)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 71.8 / 77.3

Folkgrupper:
Grönländare 88.1 % (Inuiter och Grönlands födda vita), Danskar 7.1 %, Filippiner 1.6 %, övriga nordiska 0.9 %, övriga 2.3 %

Religion:
Protestanter, shamanism

Språk:
Grönländska (Västgrönländska), Östgrönländska, danska, engelska

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 99.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: Uppgift saknas (Sverige 12)

Självständighet:  Del av Danmark
Nationaldag: 21 juni
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 66 983 (DK) (2022)
Valuta: Dansk krona (DKK)
Största handelspartners (export): Danmark, Kina, Japan

Befolkning under fattigdomsgräns: 16.2 % (2015)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): Uppgift saknas
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Elkonsumtion per person: 5 859 kWh (DK) (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 15.8 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från solenergi: 0 % (Sverige 0.7 %)
Elektricitet från vindkraft: 0 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 4.7  (Sverige 3.2) (2020)

Antal besökare årligen:
omkring 45 000, plus de som kommer med kryssningsfartyg (c:a 22 000) (2015)

Militära utgifter i % av BNP: Danmark sörjer för försvaret

Mobiltelefoner, abonnemang: 67 000 (2021)
Internetanvändare: 38 920 (69.5 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät: c:a 150 km (Det finns inga vägar mellan grönländska samhällen)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2024/06

Grönland flagga

Den grönländska flaggan skapades av den grönländske konstnären Thue Christiansen.

Med färgerna rött och vitt symboliseras de flera hundra årens band med Danmark. Avsaknaden av det nordiska korset visar Grönlands nyvunna politiska frihet och gemenskapen med andra inuitfolk kring polen.

I fältets mitt ses den flammande röda solen över horisonten, inlandsisen och ishavets bländande vithet. I inuiternas myter spelar solen en viktig roll.

Grönland riksvapen

Grönlands riksvapen överensstämmer med det danska.

Riksvapnet är känt från Valdemar den Stores tid (1157 – 1182).

Ursprungligen var antalet hjärtan obestämt men 1819 fastställdes deras antal till nio.

Grönland karta

För mer information om Grönland och min resa:     grönland     grönland-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se /rainer stalvik