grönland-fakta

Grönland – Landsfakta

Grönland – Människornas Land

Officiellt namn: Kalaallit Nunaat
Statsskick: Monarki, enhetsstat (del av Danmark), visst självstyre
Huvudstad/Invånare: Nuuk (Godthåb) / 17 000

Yta (totalt): 2 166 086 km2 (c:a 80 % av ytan är täckt av inlandsis)
Andel av landytan som är åkermark:  0 %

Kustlinje: 44 087 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt: Gunnbjörn ( 3 700 möh)
Största flod: Gudenå (Danmark)
Största sjöar: Arresö (Danmark)

Invånare, totalt: 57 728
Invånare/km2: 0.4
Andel invånare av befolkningen i städer: 86.4 %

Befolkningstillväxt: -0.02 %
Spädbarnsdödlighet: 9
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 69.7 / 75.2

Folkgrupper:
Grönländare 88.0 % (Inuiter och Grönlands födda vita), Danskar och övriga 12.0 %

Religion:
Protestanter, shamanism

Språk:
Grönländska (ÖstInuitiska), Danska

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 10 (DK) (Sverige 19)

Självständighet:  Del av Danmark
Nationaldag: 21 juni
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD c:a 33 000
Valuta: Dansk krona (DKK)
Största handelspartners (export): Danmark, Japan, Kina

Befolkning under fattigdomsgräns: 9.2 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): Uppgift saknas

Elkonsumtion per person: Uppgift saknas (Sverige 14 290 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 100 % (Sverige 9.5 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): Uppgift saknas (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: omkring 32 000, plus de som kommer med kryssningsfartyg

Militära utgifter i % av BNP: 1.3 % (DK)

Mobiltelefoner: 61 000 (2015)
Internetanvändare: 39 000 (67.6 % av befolkningen) (2015)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät: c:a 150 km (Det finns inga vägar mellan grönländska samhällen)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2016/09

Grönland flagga

Den grönländska flaggan skapades av den grönländske konstnären Thue Christiansen.

Med färgerna rött och vitt symboliseras de flera hundra årens band med Danmark. Avsaknaden av det nordiska korset visar Grönlands nyvunna politiska frihet och gemenskapen med andra inuitfolk kring polen.

I fältets mitt ses den flammande röda solen över horisonten, inlandsisen och ishavets bländande vithet. I inuiternas myter spelar solen en viktig roll.

Grönland riksvapen

Grönlands riksvapen överensstämmer med det danska.

Riksvapnet är känt från Valdemar den Stores tid (1157 – 1182).

Ursprungligen var antalet hjärtan obestämt men 1819 fastställdes deras antal till nio.

Grönland karta

För mer information om Grönland och min resa se:     grönland     grönland-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se /rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email